02012D0270 — EL — 05.01.2018 — 003.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαΐου 2012

σχετικά με μέτρα έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης μέσα στην Ένωση των οργανισμών Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) και Epitrix tuberis (Gentner)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 3137]

(2012/270/ΕΕ)

(ΕΕ L 132 της 23.5.2012, σ. 18)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ 2014/679/ΕΕ της 25ης Σεπτεμβρίου 2014

  L 283

61

27.9.2014

►M2

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1359 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 8ης Αυγούστου 2016

  L 215

29

10.8.2016

►M3

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/5 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 3ης Ιανουαρίου 2018

  L 2

11

5.1.2018
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Μαΐου 2012

σχετικά με μέτρα έκτακτης ανάγκης για την πρόληψη της εισαγωγής και της εξάπλωσης μέσα στην Ένωση των οργανισμών Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) και Epitrix tuberis (Gentner)

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2012) 3137]

(2012/270/ΕΕ)Άρθρο 1

Απαγορεύσεις σχετικά με τους Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) και Epitrix tuberis (Gentner)

Οι οργανισμοί Epitrix cucumeris (Harris), ►M2  Epitrix papa sp. n. ◄ , Epitrix subcrinita (Lec.) και Epitrix tuberis (Gentner), στο εξής «οι συγκεκριμένοι οργανισμοί», δεν εισάγονται στην Ένωση ούτε εξαπλώνονται στο εσωτερικό της.

Άρθρο 2

Εισαγωγή κονδύλων πατάτας στην Ένωση

1.  Οι κόνδυλοι του Solanum tuberosum L., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για φύτευση, εφεξής «κόνδυλοι πατάτας», καταγωγής ( 1 ) τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων οργανισμών, μπορούν να εισάγονται στην Ένωση μόνο αν πληρούν τις ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή που αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα 1 σημείο 1.

2.  Κατά την είσοδο στην Ένωση οι κόνδυλοι πατάτας επιθεωρούνται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία σύμφωνα με το παράρτημα I τμήμα 1 σημείο 5.

▼M1

Άρθρο 3

Διακίνηση των κονδύλων πατάτας μέσα στην Ένωση

1.  Οι κόνδυλοι πατάτας που κατάγονται από οριοθετημένες περιοχές μέσα στην Ένωση οι οποίες έχουν καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 5, κόνδυλοι οι οποίοι συσκευάζονται εντός των εν λόγω περιοχών ή στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3β, είναι δυνατό να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον αν πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 1.

Οι κόνδυλοι πατάτας που κατάγονται από οριοθετημένη περιοχή μπορούν να διακινηθούν από την εν λόγω οριοθετημένη περιοχή σε εγκατάσταση συσκευασίας που πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 3β και η οποία βρίσκεται κοντά στην εν λόγω οριοθετημένη περιοχή, υπό τον όρο ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 2. Οι κόνδυλοι πατάτας μπορούν να αποθηκεύονται στην εν λόγω εγκατάσταση.

Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου, ο αρμόδιος επίσημος φορέας πραγματοποιεί τις ακόλουθες ενέργειες:

▼M3

α) εντατική παρακολούθηση για το ενδεχόμενο παρουσίας των συγκεκριμένων οργανισμών και ενδείξεων προσβολής από τους οργανισμούς αυτούς σε κονδύλους πατάτας, μέσω κατάλληλων επιθεωρήσεων σε φυτά πατάτας και, όταν κρίνεται σκόπιμο, σε άλλα φυτά-ξενιστές, συμπεριλαμβανομένων των αγρών στους οποίους αναπτύσσονται τα φυτά αυτά, σε ακτίνα τουλάχιστον 100 m από την εγκατάσταση συσκευασίας·

▼M1

β) δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού που ζει στο άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης συσκευασίας γύρω από την απειλή που θέτουν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και γύρω από τα μέτρα που εκδόθηκαν για την πρόληψη της εισαγωγής τους και της εξάπλωσής τους στην Ένωση.

2.  Οι κόνδυλοι πατάτας που εισάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 2 από τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων οργανισμών μπορούν να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον αν πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 3.

Άρθρο 3α

Απαιτήσεις σχετικά με τα οχήματα, τη συσκευασία, τα μηχανήματα και τα απόβλητα χώματος

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε όχημα και συσκευασία που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κονδύλων πατάτας καταγόμενων από οριοθετημένη περιοχή πριν εκπληρωθούν τα προβλεπόμενα στο παράρτημα I τμήμα 2 σημείο 1 στοιχείο β) απολυμαίνεται και καθαρίζεται καταλλήλως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) πριν από τη διακίνησή τους εκτός της οριοθετημένης περιοχής· και

β) πριν εγκαταλείψουν την εγκατάσταση συσκευασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο.

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τον χειρισμό των κονδύλων πατάτας που αναφέρονται στην παράγραφο 1, σε εγκατάσταση συσκευασίας που αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, απολυμαίνονται και καθαρίζονται καταλλήλως έπειτα από κάθε χρήση.

3.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα απόβλητα χώματος ή άλλα απόβλητα που προκύπτουν μετά την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1 και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου διατίθενται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί δεν μπορούν να εγκατασταθούν ούτε να εξαπλωθούν εκτός οριοθετημένης περιοχής.

Άρθρο 3β

Απαιτήσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις συσκευασίας που βρίσκονται εκτός των οριοθετημένων περιοχών

Οι εγκαταστάσεις συσκευασίας που βρίσκονται εκτός των εν λόγω οριοθετημένων περιοχών και ο χειρισμός κονδύλων πατάτας που κατάγονται από τέτοιες περιοχές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, εκπληρώνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) είναι εγκεκριμένοι από τον αρμόδιο επίσημο φορέα για να συσκευάζουν κονδύλους πατάτας που κατάγονται από οριοθετημένη περιοχή· και

β) επί έναν χρόνο από τη στιγμή της άφιξης των κονδύλων πατάτας στην εκάστοτε εγκατάσταση τηρούν αρχεία για τους κονδύλους πατάτας που χειρίστηκαν οι οποίοι κατάγονται από οριοθετημένες περιοχές.

▼M3

Άρθρο 4

Επισκοπήσεις και κοινοποιήσεις σχετικά με τους συγκεκριμένους οργανισμούς

1.  Τα κράτη μέλη πραγματοποιούν ετήσιες επίσημες επισκοπήσεις για την παρουσία των συγκεκριμένων οργανισμών και τις ενδείξεις προσβολής από τους εν λόγω οργανισμούς σε κονδύλους πατάτας και, όταν κρίνεται σκόπιμο, σε άλλα φυτά-ξενιστές, συμπεριλαμβανομένων των αγρών στους οποίους καλλιεργούνται κόνδυλοι πατάτας στην επικράτειά τους.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων αυτών στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους.

2.  Κάθε παρουσία ή υπόνοια παρουσίας του συγκεκριμένου οργανισμού ή των ενδείξεων προσβολής από τον εν λόγω οργανισμό σε κονδύλους πατάτας κοινοποιείται αμέσως στους αρμόδιους επίσημους οργανισμούς.

▼B

Άρθρο 5

Οριοθετημένες περιοχές και μέτρα που πρέπει να ληφθούν στις περιοχές αυτές

▼M3

1.  Αν, με βάση τα αποτελέσματα των επισκοπήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, το κράτος μέλος επιβεβαιώνει την παρουσία συγκεκριμένου οργανισμού ή ενδείξεων προσβολής από τον εν λόγω οργανισμό σε κονδύλους πατάτας σε μέρος της επικράτειάς του, το εν λόγω κράτος μέλος καθορίζει χωρίς καθυστέρηση οριοθετημένη περιοχή που αποτελείται από μια προσβεβλημένη ζώνη και μια ουδέτερη ζώνη, όπως ορίζεται στο παράρτημα II τμήμα 1.

Λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με το παράρτημα II τμήμα 2.

▼B

2.  Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 1, κοινοποιεί αμέσως τον κατάλογο των οριοθετημένων περιοχών, τις πληροφορίες σχετικά με την οριοθέτησή τους, περιλαμβάνοντας τους γεωγραφικούς χάρτες που δείχνουν τη θέση τους, καθώς και μια περιγραφή των μέτρων που εφαρμόζονται σ’ αυτές τις οριοθετημένες περιοχές.

Άρθρο 6

Συμμόρφωση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε μέτρο που απαιτείται για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση και, αν είναι αναγκαίο, τροποποιούν τα μέτρα που έχουν λάβει για την προστασία τους από την εισαγωγή και την εξάπλωση των συγκεκριμένων οργανισμών, ούτως ώστε τα μέτρα αυτά να είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τα εν λόγω μέτρα.

▼M1 —————

▼B

Άρθρο 8

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΤΜΗΜΑ 1

Ειδικές απαιτήσεις για την εισαγωγή στην Ένωση

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην οδηγία 2000/29/ΕΚ, οι κόνδυλοι πατάτας καταγωγής τρίτων χωρών στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων οργανισμών συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο σημείο ii) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ («πιστοποιητικό»), το οποίο περιλαμβάνει στον τίτλο «Συμπληρωματική δήλωση» τις πληροφορίες που παρατίθενται στα σημεία 2 και 3.

2. Το πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού ελέγχου περιλαμβάνει τις πληροφορίες είτε του στοιχείου α) είτε του στοιχείου β):

α) οι κόνδυλοι πατάτας έχουν καλλιεργηθεί σε ζώνη απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως διαπιστώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό για την Προστασία των Φυτών σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα φυτοϋγειονομικών μέτρων·

β) οι κόνδυλοι πατάτας έχουν υποστεί πλύσιμο ή βούρτσισμα, ώστε να μην υπάρχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1 % χώμα προσκολλημένο σε αυτούς ή έχουν υποβληθεί σε ισοδύναμη μέθοδο με σκοπό να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, να αφαιρεθούν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης των συγκεκριμένων οργανισμών.

3. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

▼M3

α) περιλαμβάνει την πληροφορία ότι, σε επίσημη εξέταση που πραγματοποιήθηκε αμέσως πριν από την εξαγωγή, διαπιστώθηκε ότι οι κόνδυλοι πατάτας είναι απαλλαγμένοι από τους συγκεκριμένους οργανισμούς ή από ενδείξεις προσβολής από τους οργανισμούς αυτούς και ότι δεν περιέχουν περισσότερο από 0,1 % χώμα·

▼B

β) περιλαμβάνει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα υλικά συσκευασίας των κονδύλων πατάτας κατά την εισαγωγή τους είναι καθαρά.

4. Όταν παρέχονται στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 2 στοιχείο α), η ονομασία της ζώνης που είναι απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς αναφέρεται στο σημείο «Τόπος καταγωγής».

5. Οι κόνδυλοι πατάτας που εισάγονται στην Ένωση σύμφωνα με τα σημεία (1) έως (4) επιθεωρούνται στο σημείο εισόδου ή στον τόπο προορισμού που καθορίζεται σύμφωνα με την οδηγία 2004/103/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ), προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα σημεία 1 έως 4.

▼M1

ΤΜΗΜΑ 2

Όροι διακίνησης

1. Οι κόνδυλοι πατάτας που κατάγονται από οριοθετημένες περιοχές μέσα στην Ένωση μπορούν να διακινηθούν από αυτές τις περιοχές σε μη οριοθετημένες περιοχές μέσα στην Ένωση μόνον αν πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) οι κόνδυλοι πατάτας έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο παραγωγής που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 3 ) ή από καταχωρισμένο παραγωγό, σύμφωνα με την οδηγία 93/50/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 4 ), ή έχουν διακινηθεί από αποθήκη ή κέντρο αποστολής που έχει καταχωριστεί σύμφωνα με την οδηγία 93/50/ΕΟΚ·

β) οι κόνδυλοι πατάτας έχουν υποστεί πλύσιμο ή βούρτσισμα, ώστε να μην υπάρχει σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,1 % χώμα προσκολλημένο σε αυτούς ή έχουν υποβληθεί σε ισοδύναμη διαδικασία με σκοπό να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα, να αφαιρεθούν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί και να εξασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης των συγκεκριμένων οργανισμών·

γ) τα υλικά συσκευασίας των κονδύλων πατάτας κατά τη διακίνησή τους είναι καθαρά· και

δ) οι κόνδυλοι πατάτας συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, το οποίο συντάσσεται και εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής ( 5 ).

2. Για τη διακίνηση κονδύλων πατάτας σε εγκαταστάσεις συσκευασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι όροι, επιπλέον των όρων που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο α):

α) οι κόνδυλοι πατάτας έχουν καλλιεργηθεί σε αγρούς που υποβλήθηκαν σε ψεκασμούς με εντομοκτόνα για την καταπολέμηση των συγκεκριμένων οργανισμών σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα κατά την καλλιεργητική περίοδο.

β) διενεργήθηκαν επίσημες επιθεωρήσεις πριν από τη συγκομιδή στους εν λόγω αγρούς, σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, κατά τις οποίες δεν ανιχνεύθηκαν οι συγκεκριμένοι οργανισμοί·

γ) ο παραγωγός έχει γνωστοποιήσει εκ των προτέρων στους αρμόδιους επίσημους φορείς την πρόθεσή του να διακινήσει κονδύλους πατάτας σύμφωνα με το παρόν σημείο και την ημερομηνία της προβλεπόμενης διακίνησης·

δ) οι κόνδυλοι πατάτας μεταφέρονται στην εγκατάσταση συσκευασίας σε κλειστά οχήματα ή σε κλειστή και καθαρή συσκευασία με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η διαφυγή ή εξάπλωση των συγκεκριμένων οργανισμών·

ε) κατά τη μεταφορά τους στην εγκατάσταση συσκευασίας οι κόνδυλοι πατάτας συνοδεύονται από έγγραφο που ταυτοποιεί την καταγωγή τους και τον προορισμό τους· και

στ) αμέσως μόλις φτάσουν στην εγκατάσταση συσκευασίας, οι κόνδυλοι πατάτας υφίστανται την επέμβαση που περιγράφεται στο σημείο 1 στοιχείο β) του παρόντος τμήματος.

3. Οι κόνδυλοι πατάτας που εισάγονται στην Ένωση σύμφωνα με το τμήμα 1 από τρίτες χώρες στις οποίες είναι γνωστή η παρουσία ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων οργανισμών μπορούν να διακινούνται στο εσωτερικό της Ένωσης μόνον αν συνοδεύονται από το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που αναφέρεται στο σημείο 1 στοιχείο δ).

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5

ΤΜΗΜΑ 1

Καθορισμός οριοθετημένων περιοχών

1. Οι οριοθετημένες περιοχές αποτελούνται από τις ακόλουθες ζώνες:

▼M3

α) προσβεβλημένη ζώνη, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αγροτεμάχια στα οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε κονδύλους πατάτας ή των ενδείξεων προσβολής των κονδύλων πατάτας από τον εν λόγω οργανισμό, καθώς και τα αγροτεμάχια στα οποία έχουν καλλιεργηθεί προσβεβλημένοι κόνδυλοι πατάτας· και

▼M2

β) ουδέτερη ζώνη πλάτους τουλάχιστον 500 μέτρων πέρα από τα όρια μιας προσβεβλημένης ζώνης· όταν ένα μέρος του αγροτεμαχίου εμπίπτει στην ουδέτερη ζώνη, τότε το σύνολο του αγροτεμαχίου αποτελεί μέρος της ουδέτερης ζώνης.

▼B

2. Στις περιπτώσεις αλληλεπικάλυψης πολλών ουδέτερων ζωνών ή γειτνίασής τους, καθορίζεται οριοθετημένη περιοχή η οποία περιλαμβάνει την περιοχή που καλύπτεται από τις σχετικές οριοθετημένες περιοχές και τις ενδιάμεσες περιοχές.

▼M3

3. Κατά τον καθορισμό της προσβεβλημένης ζώνης και της ουδέτερης ζώνης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία: τη βιολογία των συγκεκριμένων οργανισμών, τον βαθμό προσβολής, την κατανομή των φυτών-ξενιστών, τα αποδεικτικά στοιχεία της παρουσίας των συγκεκριμένων οργανισμών και την ικανότητα των συγκεκριμένων οργανισμών να εξαπλώνονται με φυσικό τρόπο.

4. Αν η παρουσία του συγκεκριμένου οργανισμού σε κονδύλους πατάτας ή των ενδείξεων προσβολής των κονδύλων πατάτας από τον εν λόγω οργανισμό επιβεβαιωθεί εκτός της προσβεβλημένης ζώνης, τα όρια της προσβεβλημένης ζώνης και της ουδέτερης ζώνης επανεξετάζονται και τροποποιούνται ανάλογα.

5. Αν, με βάση τις επισκοπήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, δεν εντοπιστούν επί δύο έτη σε μια οριοθετημένη περιοχή ούτε ο εν λόγω συγκεκριμένος οργανισμός ούτε οι ενδείξεις προσβολής των κονδύλων πατάτας από τον εν λόγω οργανισμό, το οικείο κράτος μέλος επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός δεν είναι πλέον παρών στην εν λόγω περιοχή και ότι η περιοχή παύει να είναι οριοθετημένη. Ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

▼B

ΤΜΗΜΑ 2

Μέτρα στις οριοθετημένες περιοχές, όπως προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 5 παράγραφος 1

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη στις οριοθετημένες περιοχές περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

1. μέτρα για την εξάλειψη ή τον περιορισμό των συγκεκριμένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της επέμβασης και της απολύμανσης, καθώς και απαγόρευση φύτευσης φυτών ξενιστών, κατά περίπτωση·

▼M3

2. εντατική παρακολούθηση, μέσω κατάλληλων επιθεωρήσεων, για το ενδεχόμενο παρουσίας των συγκεκριμένων οργανισμών ή ενδείξεων προσβολής από τους οργανισμούς αυτούς σε κονδύλους πατάτας·

▼B

3. εποπτεία της διακίνησης των κονδύλων πατάτας εκτός των οριοθετημένων περιοχών.( 1 ) Γλωσσάριο φυτοϋγειονομικών όρων — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 5 και Φυτοϋγειονομικά πιστοποιητικά — Πρότυπο αναφοράς ISPM αριθ. 12 από τη γραμματεία της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Φυτών, Ρώμη.

( 2 ) ΕΕ L 313 της 12.10.2004, σ. 16.

( 3 ) Οδηγία 92/90/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 1992, για τη θέσπιση υποχρεώσεων, στις οποίες υπόκεινται οι παραγωγοί και οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, και για τον καθορισμό λεπτομερειών όσον αφορά την εγγραφή τους σε επίσημα μητρώα (ΕΕ L 344 της 26.11.1992, σ. 38).

( 4 ) Οδηγία 93/50/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 1993, για τον προσδιορισμό ορισμένων φυτών που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα V μέρος Α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου των οποίων οι παραγωγοί ή οι αποθήκες ή τα κέντρα διανομής, στις ζώνες παραγωγής των εν λόγω φυτών, πρέπει να καταγράφονται σε επίσημο μητρώο (ΕΕ L 205 της 17.8.1993, σ. 22).

( 5 ) Οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Κοινότητας και για τον καθορισμό των λεπτομερών διαδικασιών που συνδέονται με την έκδοση των εν λόγω φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων καθώς επίσης και με τις προϋποθέσεις και τις λεπτομερείς διαδικασίες που αφορούν την αντικατάστασή τους (ΕΕ L 4 της 8.1.1993, σ. 22).