02011R0327 — EL — 09.01.2017 — 002.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 327/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2011

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ανεμιστήρων με κινητήρα ηλεκτρικής ισχύος εισόδου μεταξύ 125 W και 500 kW

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 090 της 6.4.2011, σ. 8)

Τροποποιείται από:

 

 

Επίσημη Εφημερίδα

  αριθ.

σελίδα

ημερομηνία

►M1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 666/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 8ης Ιουλίου 2013

  L 192

24

13.7.2013

►M2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/2282 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ της 30ής Νοεμβρίου 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 327/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Μαρτίου 2011

για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού ανεμιστήρων με κινητήρα ηλεκτρικής ισχύος εισόδου μεταξύ 125 W και 500 kW

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός ορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία ανεμιστήρων, συμπεριλαμβανομένων όσων ενσωματώνονται σε άλλα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που υπάγονται στην οδηγία 2009/125/ΕΚ.

2.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ανεμιστήρες που είναι ενσωματωμένοι σε:

i) προϊόντα με έναν μόνο ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως 3 kW, εάν ο ανεμιστήρας είναι τοποθετημένος στον άξονα που χρησιμοποιείται για την κίνηση της βασικής λειτουργίας·

ii) στεγνωτήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος εισόδου ≤ 3 kW·

iii) απορροφητήρες μέγιστης συνολικής ηλεκτρικής ισχύος εισόδου <280 W για τον (τους) ανεμιστήρα(-ες).

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ανεμιστήρες οι οποίοι:

α) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1

β) έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε έκτακτη ανάγκη, με λειτουργία βραχείας διάρκειας, όσον αφορά τις απαιτήσεις πυρασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία 89/106/ΕΚ του Συμβουλίου ( 2

γ) έχουν σχεδιαστεί ειδικά για λειτουργία:

i)

 

α) σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία λειτουργίας του ρεύματος αερίου υπερβαίνει τους 100 °C·

β) σε συνθήκες όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας του κινητήρα που τροφοδοτεί τον ανεμιστήρα, αν βρίσκεται εκτός του ρεύματος αερίου, υπερβαίνει τους 65 °C·

ii) σε συνθήκες όπου η ετήσια μέση θερμοκρασία του ρεύματος αερίου ή/και η θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας του κινητήρα, αν βρίσκεται εκτός του ρεύματος αερίου, είναι χαμηλότερη από – 40 °C·

iii) με τάση τροφοδότησης > 1 000 V AC ή > 1 500 V DC·

iv) σε τοξικό, πολύ διαβρωτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον ή σε περιβάλλον με λειαντικές ουσίες·

δ) διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2015 προκειμένου να αντικαταστήσουν πανομοιότυπους ανεμιστήρες ενσωματωμένους σε προϊόντα τα οποία διατέθηκαν στην αγορά πριν από την 1η Ιανουαρίου 2013·

με εξαίρεση το ότι η συσκευασία, οι πληροφορίες για το προϊόν και η τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να αναφέρουν σαφώς, όσον αφορά τα στοιχεία α), β) και γ), ότι ο ανεμιστήρας χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιασθεί και, όσον αφορά το στοιχείο δ), τα προϊόντα για τα οποία προορίζεται·

▼M1

ε) σχεδιασμένοι για λειτουργία με βέλτιστη ενεργειακή απόδοση στις 8 000 στροφές ανά λεπτό και άνω.

▼B

Άρθρο 2

Ορισμοί

Επιπροσθέτως προς τους ορισμούς της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1) «Ανεμιστήρας»: περιστροφικό μηχάνημα με πτερύγια το οποίο χρησιμοποιείται για να διατηρεί συνεχή ροή αερίου, συνήθως αέρα, διαμέσου αυτού, του οποίου το έργο ανά μονάδα μάζας δεν υπερβαίνει τα 25 kJ/kg και το οποίο:

 έχει σχεδιαστεί για χρήση ή είναι εφοδιασμένο με ηλεκτροκινητήρα ηλεκτρικής ισχύος εισόδου μεταξύ 125 W και 500 kW (≥ 125 W και ≤ 500 kW) για την κίνηση της πτερωτής στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής της απόδοσης,

 είναι αξονικός ανεμιστήρας, φυγοκεντρικός ανεμιστήρας, ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής ή ανεμιστήρας μικτής ροής,

 μπορεί να είναι ή να μην είναι εφοδιασμένος με κινητήρα, όταν διατίθεται στην αγορά ή τίθεται σε λειτουργία.

2) «Πτερωτή»: το τμήμα του ανεμιστήρα το οποίο μεταδίδει ενέργεια στη ροή αερίου και είναι επίσης γνωστό ως δρομέας.

3) «Αξονικός ανεμιστήρας»: ανεμιστήρας ο οποίος ωθεί αέριο κατά την κατεύθυνση του άξονα περιστροφής μίας ή περισσοτέρων πτερωτών, ενώ οι περιστρεφόμενες πτερωτές προκαλούν εφαπτομενική περιδίνηση. Ο αξονικός ανεμιστήρας μπορεί να είναι ή να μην είναι εφοδιασμένος με κυλινδρικό περίβλημα, με οδηγητικά πτερύγια αναρρόφησης ή κατάθλιψης ή με τοίχωμα ανοίγματος ή δακτύλιο ανοίγματος.

4) «Οδηγητικά πτερύγια αναρρόφησης»: πτερύγια, ρυθμιζόμενα ή μη, τα οποία είναι τοποθετημένα πριν από την πτερωτή ώστε να προσάγουν το ρεύμα αερίου στην πτερωτή.

5) «Οδηγητικά πτερύγια κατάθλιψης»: πτερύγια, ρυθμιζόμενα ή μη, τα οποία είναι τοποθετημένα μετά την πτερωτή ώστε να απάγουν το ρεύμα αερίου από την πτερωτή.

6) «Τοίχωμα ανοίγματος»: πλάκα με άνοιγμα στο οποίο επικάθεται ο ανεμιστήρας και το οποίο επιτρέπει την προσάρτηση του ανεμιστήρα σε άλλες κατασκευές.

7) «Δακτύλιος ανοίγματος»: δακτύλιος με άνοιγμα στο οποίο επικάθεται ο ανεμιστήρας και το οποίο επιτρέπει την προσάρτηση του ανεμιστήρα σε άλλες κατασκευές.

8) «Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας»: ανεμιστήρας στον οποίο το αέριο εισέρχεται σε μία ή περισσότερες πτερωτές με κατεύθυνση ουσιαστικά παράλληλη προς τον άξονά τους και εξέρχεται με κατεύθυνση κάθετη προς τον άξονα αυτό. Η πτερωτή μπορεί να φέρει ένα ή περισσότερα στόμια αναρρόφησης και ενδέχεται να διαθέτει περίβλημα.

9) «Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με ακτινικά πτερύγια»: φυγοκεντρικός ανεμιστήρας στον οποίο η εξωτερική κατεύθυνση των πτερυγίων των πτερωτών στην περιφέρεια είναι ακτινική σε σχέση με τον άξονα περιστροφής.

10) «Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα εμπρός πτερύγια (forward curved)» καλείται ένας φυγοκεντρικός ανεμιστήρας όπου η εξωτερική κατεύθυνση των πτερυγίων των πτερωτών στην περιφέρεια είναι ίδια με τη φορά περιστροφής.

11) «Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια (backward curved), χωρίς περίβλημα»: φυγοκεντρικός ανεμιστήρας στον οποίο η εξωτερική κατεύθυνση των πτερυγίων των πτερωτών στην περιφέρεια είναι αντίθετη με τη φορά περιστροφής και ο οποίος δεν διαθέτει περίβλημα.

12) «Περίβλημα»: κέλυφος που περιβάλλει την πτερωτή και κατευθύνει το ρεύμα αερίου προς και από την πτερωτή, καθώς και διαμέσου αυτής.

13) «Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια και με περίβλημα»: φυγοκεντρικός ανεμιστήρας στον οποίο η εξωτερική κατεύθυνση των πτερυγίων της πτερωτής στην περιφέρεια είναι αντίθετη με τη φορά περιστροφής και ο οποίος διαθέτει περίβλημα.

14) «Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής»: ανεμιστήρας στον οποίο η διαδρομή του αερίου διαμέσου της πτερωτής ακολουθεί κατεύθυνση ουσιαστικά σε ορθή γωνία προς τον άξονά της, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδό του από την πτερωτή στην περιφέρειά της.

15) «Ανεμιστήρας μικτής ροής»: ανεμιστήρας στον οποίο η διαδρομή του αερίου διαμέσου της πτερωτής είναι ενδιάμεση ανάμεσα στις διαδρομές αερίου στους φυγοκεντρικούς και τους αξονικούς ανεμιστήρες.

16) «Λειτουργία βραχείας διάρκειας» καλείται η λειτουργία ενός κινητήρα με σταθερό φορτίο, η οποία δεν διαρκεί τόσο ώστε να επιτευχθεί θερμοκρασιακή ισορροπία.

17) «Ανεμιστήρας εξαερισμού» καλείται ένας ανεμιστήρας ο οποίος δεν χρησιμοποιείται στα ακόλουθα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα:

 στεγνωτήρια και πλυντήρια-στεγνωτήρια μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος εισόδου > 3 kW,

 εσωτερικές μονάδες οικιακών προϊόντων κλιματισμού και εσωτερικά οικιακά κλιματιστικά μέγιστης ισχύος εξόδου ≤ 12 kW,

 προϊόντα της τεχνολογίας πληροφοριών.

18) «Ειδικός λόγος»: το πηλίκο της πίεσης ανακοπής (ηρεμίας), μετρούμενης στο στόμιο κατάθλιψης (εξαγωγή) του ανεμιστήρα, δια της πίεσης ανακοπής στο στόμιο αναρρόφησης (εισαγωγή) του ανεμιστήρα, στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσής του.

Άρθρο 3

Απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού

1.  Οι απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους ανεμιστήρες παρατίθενται στο παράρτημα Ι.

2.  Κάθε απαίτηση ενεργειακής απόδοσης ανεμιστήρων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι ενότητα 2 ισχύει σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

α)

πρώτη φάση : από την 1η Ιανουαρίου 2013, οι ανεμιστήρες εξαερισμού δεν έχουν ενεργειακή απόδοση στόχου χαμηλότερη από την καθοριζόμενη στο παράρτημα Ι ενότητα 2 πίνακας 1·

β)

δεύτερη φάση : από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλοι οι ανεμιστήρες δεν έχουν ενεργειακή απόδοση στόχου χαμηλότερη από την καθοριζόμενη στο παράρτημα Ι ενότητα 2 πίνακας 2.

3.  Οι απαιτούμενες πληροφορίες προϊόντος για τους ανεμιστήρες, καθώς και ο τρόπος εμφάνισής τους καθορίζονται στο παράρτημα Ι ενότητα 3. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013.

4.  Οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ανεμιστήρων οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι ενότητα 2 δεν ισχύουν για τους ανεμιστήρες που είναι σχεδιασμένοι για λειτουργία:

▼M1 —————

▼B

β) σε εφαρμογές όπου ο «ειδικός λόγος» είναι μεγαλύτερος από 1,11·

γ) ως μεταφορικοί ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μη αέριων ουσιών σε εφαρμογές σε βιομηχανικές διεργασίες.

5.  Για τους ανεμιστήρες διπλής χρήσης που έχουν σχεδιαστεί τόσο για εξαερισμό σε φυσιολογικές συνθήκες, όσο και για χρήση σε έκτακτη ανάγκη, με βραχεία διάρκεια λειτουργίας, όσον αφορά τις απαιτήσεις πυρασφάλειας που καθορίζονται στην οδηγία 89/106/ΕΚ, οι τιμές των εφαρμοστέων βαθμών απόδοσης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι ενότητα 2 θα είναι χαμηλότερες κατά 10 % όσον αφορά τον πίνακα 1 και κατά 5 % όσον αφορά τον πίνακα 2.

6.  Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού μετράται και υπολογίζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 4

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που αναφέρεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχεδιασμού που καθορίζεται στο παράρτημα IV της εν λόγω οδηγίας ή το σύστημα διαχείρισης για την αξιολόγηση συμμόρφωσης, που καθορίζεται στο παράρτημα V της ίδιας οδηγίας.

Άρθρο 5

Διαδικασία επαλήθευσης για την επιτήρηση της αγοράς

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων επιτήρησης της αγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν τη διαδικασία επαλήθευσης που καθορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 6

Ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης

Τα ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης για τους διαθέσιμους στην αγορά ανεμιστήρες με τις βέλτιστες επιδόσεις κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Άρθρο 7

Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό, το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της ισχύος του και υποβάλλει το αποτέλεσμα της επανεξέτασης αυτής στο φόρουμ διαβούλευσης για τον οικολογικό σχεδιασμό. Η επανεξέταση αφορά κυρίως τη σκοπιμότητα μείωσης του αριθμού των τύπων ανεμιστήρων, ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός με βάση την ενεργειακή απόδοση μεταξύ ανεμιστήρων που μπορούν να επιτελέσουν συγκρίσιμη λειτουργία. Κατά την επανεξέταση αξιολογείται επίσης η δυνατότητα μείωσης του πεδίου εφαρμογής των εξαιρέσεων, συμπεριλαμβανομένων των απαλλαγών για τους ανεμιστήρες διπλής χρήσης.

Άρθρο 8

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

1.    Ορισμοί για τους σκοπούς του παραρτήματος Ι

1. Ως «μετρητική κατηγορία» νοείται μια διάταξη δοκιμών, μετρήσεων ή χρήσης η οποία καθορίζει τις συνθήκες αναρρόφησης και κατάθλιψης του υπό δοκιμή ανεμιστήρα.

2. Ως «μετρητική κατηγορία Α» νοείται μια διάταξη στην οποία ο ανεμιστήρας μετράται υπό ελεύθερες συνθήκες αναρρόφησης και κατάθλιψης.

3. Ως «μετρητική κατηγορία Β» νοείται μια διάταξη στην οποία ο ανεμιστήρας μετράται υπό ελεύθερες συνθήκες αναρρόφησης και με αεραγωγό συνδεδεμένο με το στόμιο κατάθλιψης.

4. Ως «μετρητική κατηγορία C» νοείται μια διάταξη στην οποία ο ανεμιστήρας μετράται με αεραγωγό συνδεδεμένο με το στόμιο αναρρόφησης και υπό ελεύθερες συνθήκες κατάθλιψης.

5. Ως «μετρητική κατηγορία D» νοείται μια διάταξη στην οποία ο ανεμιστήρας μετράται με αεραγωγό συνδεδεμένο με τα στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης.

6. Ως «κατηγορία απόδοσης» νοείται η μορφή ενέργειας εξόδου αερίου του ανεμιστήρα που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης του ανεμιστήρα –στατικής ή ολικής– όπου:

α) για τον προσδιορισμό της ισχύος αερίου του ανεμιστήρα, στην εξίσωση απόδοσης για τη στατική απόδοση ανεμιστήρα χρησιμοποιήθηκε η «στατική πίεση ανεμιστήρα» (psf), και

β) για τον προσδιορισμό της ισχύος αερίου του ανεμιστήρα, στην εξίσωση απόδοσης για την ολική απόδοση ανεμιστήρα χρησιμοποιήθηκε η «ολική πίεση ανεμιστήρα» (pf).

7. Ως «στατική απόδοση» νοείται η ενεργειακή απόδοση ενός ανεμιστήρα, με βάση τη μέτρηση της «στατικής πίεσης ανεμιστήρα» (psf).

8. Ως «στατική πίεση ανεμιστήρα» (psf) νοείται η ολική πίεση ανεμιστήρα (pf) μείον τη δυναμική πίεση ανεμιστήρα, διορθωμένη κατά τον συντελεστή Mach.

9. Ως «πίεση ανακοπής» νοείται η πίεση που μετράται σε ένα σημείο σε ρέον αέριο όταν αυτό φέρεται σε ηρεμία μέσω ισεντροπικής διεργασίας.

10. Ως «δυναμική πίεση» νοείται η πίεση που υπολογίζεται από την παροχή μάζας, τη μέση πυκνότητα του αερίου στο στόμιο κατάθλιψης και το εμβαδόν του στομίου κατάθλιψης του ανεμιστήρα.

11. Ως «συντελεστής Mach» νοείται διορθωτικός συντελεστής που εφαρμόζεται στη δυναμική πίεση σε ένα σημείο οριζόμενος ως το πηλίκο της διαφοράς μεταξύ της πίεσης ανακοπής και της πίεσης η οποία ασκείται σε ένα σημείο σε ηρεμία σε σχέση με το περιβάλλον αέριο ως προς την απόλυτη μηδενική πίεση δια της δυναμικής πίεσης.

12. Ως «ολική απόδοση» νοείται η ενεργειακή απόδοση ενός ανεμιστήρα, με βάση τη μέτρηση της «ολικής πίεσης ανεμιστήρα» (pf).

13. Ως «ολική πίεση ανεμιστήρα» (pf ) νοείται η διαφορά μεταξύ της πίεσης ανακοπής στο στόμιο κατάθλιψης του ανεμιστήρα και της πίεσης ανακοπής στο στόμιο αναρρόφησης του ανεμιστήρα.

14. «Βαθμός απόδοσης» είναι μια παράμετρος που υπεισέρχεται στον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης στόχου ενός ανεμιστήρα συγκεκριμένης ηλεκτρικής ισχύος εισόδου στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης (εκφράζεται ως παράμετρος «Ν» στον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης του ανεμιστήρα).

15. «Ενεργειακή απόδοση στόχου», ηtarget, είναι η ελάχιστη ενεργειακή απόδοση που πρέπει να επιτύχει ένας ανεμιστήρας ώστε να πληροί τις απαιτήσεις και βασίζεται στην ηλεκτρική ισχύ εισόδου στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, όπου ηtarget είναι η τιμή εξόδου που προκύπτει από την κατάλληλη εξίσωση της ενότητας 3 του παραρτήματος ΙΙ, με τη χρήση του εφαρμοστέου ακέραιου αριθμού Ν για τον βαθμό απόδοσης (παράρτημα Ι ενότητα 2 πίνακες 1 και 2) και της ηλεκτρικής ισχύος εισόδου Pe(d) του ανεμιστήρα, εκφραζόμενης σε kW στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, στον εφαρμοστέο μαθηματικό τύπο ενεργειακής απόδοσης.

16. Ως «σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας (VSD)» νοείται ηλεκτρονικός μετατροπέας ισχύος ο οποίος είναι ενσωματωμένος –ή λειτουργεί ως ενιαίο σύστημα– με τον κινητήρα και τον ανεμιστήρα και προσαρμόζει συνεχώς την ηλεκτρική ισχύ τροφοδότησης του ηλεκτροκινητήρα ώστε να ελέγχει τη μηχανική ισχύ εξόδου του κινητήρα σύμφωνα με το χαρακτηριστικό ροπής-ταχύτητας του φορτίου που κινείται από τον κινητήρα, με εξαίρεση τους ρυθμιστές μεταβλητής τάσης στους οποίους μεταβάλλεται μόνο η τάση τροφοδότησης του κινητήρα.

17. «Συνολική απόδοση»: είναι είτε η «στατική απόδοση» είτε η ολική απόδοση, κατά περίπτωση.

2.    Απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ανεμιστήρων

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για ανεμιστήρες παρατίθενται στους πίνακες 1 και 2.Πίνακας 1

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ανεμιστήρων για την πρώτη φάση από την 1η Ιανουαρίου 2013

Τύποι ανεμιστήρων

Μετρητική κατηγορία

(Α-D)

Κατηγορία απόδοσης

(στατική ή ολική)

Εύρος ισχύος P σε kW

Ενεργειακή απόδοση στόχου

Βαθμός απόδοσης

(N)

Αξονικός ανεμιστήρας

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

36

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

50

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα εμπρός πτερύγια και φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με ακτινικά πτερύγια

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

37

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

42

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια, χωρίς περίβλημα

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια και με περίβλημα

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Β, C

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ανεμιστήρας μικτής ροής

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

47

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

58

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

13

10 < P ≤ 500

ηtarget = NΠίνακας 2

Ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης ανεμιστήρων δεύτερης φάσης από την 1η Ιανουαρίου 2015

Τύποι ανεμιστήρων

Κατηγορία μέτρησης

(Α-D)

Κατηγορία απόδοσης

(στατική ή ολική)

Εύρος ισχύος P σε kW

Ενεργειακή απόδοση στόχος

Βαθμός απόδοσης

(N)

Αξονικός ανεμιστήρας

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

40

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

58

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα εμπρός πτερύγια και φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με ακτινικά πτερύγια

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

44

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

49

10 < P ≤ 500

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια, χωρίς περίβλημα

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια και με περίβλημα

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

61

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

64

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ανεμιστήρας μικτής ροής

Α, C

στατική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

50

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

62

10 < P ≤ 500

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής

Β, D

ολική

0,125 ≤ P ≤ 10

ηtarget = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

21

10 < P ≤ 500

ηtarget = N

3.    Απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες προϊόντος για ανεμιστήρες

1. Οι πληροφορίες για τους ανεμιστήρες οι οποίες καθορίζονται στην παράγραφο 2 σημεία 1 έως 14, εμφανίζονται ευκρινώς:

α) στην τεχνική τεκμηρίωση των ανεμιστήρων·

β) σε ιστότοπους κατασκευαστών ανεμιστήρων με ελεύθερη πρόσβαση.

2. Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

1. η συνολική απόδοση (η), με στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο·

2. η μετρητική κατηγορία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης (Α-D)·

3. η κατηγορία απόδοσης (στατική ή ολική)·

4. ο βαθμός απόδοσης στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης·

5. το κατά πόσον η απόδοση του ανεμιστήρα υπολογίστηκε με την παραδοχή χρήσης VSD και, αν ναι, το κατά πόσον το VSD είναι ενσωματωμένο στον ανεμιστήρα ή πρέπει να εγκατασταθεί με τον ανεμιστήρα·

6. το έτος κατασκευής·

7. η επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, ο αριθμός εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο και ο τόπος του κατασκευαστή·

8. ο αριθμός μοντέλου του προϊόντος·

9. η (οι) ονομαστική(-ές) ισχύς(-είς) εισόδου κινητήρα (kW), η (οι) παροχή(-ές) και η (οι) πίεση(-εις) στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση·

10. οι στροφές ανά λεπτό στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης·

11. ο «ειδικός λόγος»·

12. κατάλληλες πληροφορίες για τη διευκόλυνση της αποσυναρμολόγησης, της ανακύκλωσης ή της τελικής διάθεσης στο τέλος του κύκλου ζωής·

13. κατάλληλες πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξασφάλιση της βέλτιστης διάρκειας ζωής, όσον αφορά την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του ανεμιστήρα·

14. περιγραφή επιπρόσθετων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται κατά τον προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης του ανεμιστήρα, όπως π.χ. αεραγωγοί, τα οποία δεν περιγράφονται στη μετρητική κατηγορία και δεν παρέχονται με τον ανεμιστήρα.

3. Οι πληροφορίες παρέχονται στην τεχνική τεκμηρίωση με τη σειρά που παρουσιάζονται στην παράγραφο 2 σημεία 1 έως 14, χωρίς κατ’ ανάγκη την ακριβή διατύπωση που χρησιμοποιείται στον κατάλογο. Μπορούν να εμφανίζονται με τη χρήση γραφημάτων, σχημάτων ή συμβόλων αντί κειμένου.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σημεία 1, 2, 3, 4 και 5 αναγράφονται με ανεξίτηλους χαρακτήρες επάνω ή κοντά στην πινακίδα με τα στοιχεία του ανεμιστήρα, ενώ για το σημείο 5 της παραγράφου 2 πρέπει να χρησιμοποιείται μία από τις ακόλουθες εκφράσεις προκειμένου να υποδεικνύεται τι ισχύει:

 «Πρέπει να εγκατασταθεί σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας με αυτόν τον ανεμιστήρα»,

 «Σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας ενσωματωμένο στον ανεμιστήρα»·

5. Οι κατασκευαστές παρέχουν πληροφορίες στο εγχειρίδιο οδηγιών σχετικά με συγκεκριμένες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση ή συντήρηση των ανεμιστήρων. Αν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 σημείο 5 των απαιτήσεων για τις πληροφορίες προϊόντος υποδεικνύεται ότι πρέπει να εγκατασταθεί VSD με τον ανεμιστήρα, οι κατασκευαστές παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά του, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη χρήση μετά τη συναρμολόγηση.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

1.    Ορισμοί για τους σκοπούς του παραρτήματος ΙΙ

1. «Ογκομετρική παροχή ανακοπής αναρρόφησης» (q) είναι ο όγκος αερίου που διέρχεται από τον ανεμιστήρα ανά μονάδα χρόνου (σε m3/s) και υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της μάζας αερίου που κινείται από τον ανεμιστήρα (σε kg/s) δια της πυκνότητας του αερίου αυτού στο στόμιο αναρρόφησης του ανεμιστήρα (σε kg/m3).

2. «Συντελεστής συμπιεστότητας» είναι αδιάστατος αριθμός ο οποίος δηλώνει το μέγεθος της συμπιεστότητας που υφίσταται το ρεύμα αερίου κατά τη δοκιμή και υπολογίζεται ως ο λόγος του μηχανικού έργου που παράγει ο ανεμιστήρας επί του αερίου προς το έργο που θα παρήγε επί ασυμπίεστου ρευστού με την ίδια ροή μάζας, πυκνότητα εισόδου και λόγο πίεσης, λαμβανομένης υπόψη της πίεσης του ανεμιστήρα ως «συνολικής πίεσης» (kp) ή «στατικής πίεσης» (kps).

3. Ως kps νοείται ο συντελεστής συμπιεστότητας για τον υπολογισμό της στατικής ισχύος αερίου του ανεμιστήρα.

4. Ως kp νοείται ο συντελεστής συμπιεστότητας για τον υπολογισμό της ολικής ισχύος αερίου του ανεμιστήρα.

5. Ως «τελική συναρμογή» νοείται η έτοιμη ή συναρμολογούμενη επί τόπου συναρμογή ανεμιστήρα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε ισχύ αερίου ανεμιστήρα χωρίς την ανάγκη προσθήκης περισσοτέρων μερών ή εξαρτημάτων.

6. Ως «μη τελική συναρμογή» νοείται η συναρμογή μερών ανεμιστήρα, η οποία αποτελείται τουλάχιστον από την πτερωτή και χρειάζεται ένα ή περισσότερα εξωτερικά εξαρτήματα για να μπορεί να μετατρέψει ηλεκτρική ενέργεια σε ισχύ αερίου ανεμιστήρα.

7. Ως «άμεση μετάδοση κίνησης» νοείται η διάταξη μετάδοσης της κίνησης σε ανεμιστήρα όταν η πτερωτή είναι προσαρτημένη στον άξονα του κινητήρα, είτε απευθείας είτε με ομοαξονική σύζευξη και η ταχύτητα της πτερωτής είναι ακριβώς η ίδια με την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.

8. Ως «μετάδοση» νοείται η διάταξη μετάδοσης της κίνησης σε ανεμιστήρα η οποία δεν είναι «άμεση», όπως ορίζεται παραπάνω. Οι διατάξεις αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μετάδοση με τη χρήση ιμάντα, οδοντωτών τροχών ή σύζευξης ολίσθησης.

9. Ως «χαμηλής απόδοσης μετάδοση κίνησης» νοείται η μετάδοση με τη χρήση ιμάντα του οποίου το πλάτος είναι μικρότερο από το τριπλάσιο του ύψους του ή άλλων μορφών μετάδοσης εκτός από «υψηλής απόδοσης μετάδοση κίνησης».

10. Ως «υψηλής απόδοσης μετάδοση κίνησης» νοείται η μετάδοση με τη χρήση ιμάντα του οποίου το πλάτος είναι τουλάχιστον τριπλάσιο του ύψους του, οδοντωτού ιμάντα ή οδοντωτών τροχών.

2.    Μέθοδος μετρήσεων

Για τη συμμόρφωση και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί πρέπει να εκτελούνται με τη χρήση αξιόπιστης, ακριβούς και αναπαραγώγιμης μεθόδου, στην οποία λαμβάνονται υπόψη οι γενικά αποδεκτές σύγχρονες τεχνικές μέτρησης και της οποίας τα αποτελέσματα θεωρούνται χαμηλής αβεβαιότητας, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων που εκτίθενται σε έγγραφα των οποίων οι αριθμοί αναφοράς έχουν δημοσιευθεί για τον σκοπό αυτό στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.    Μέθοδος υπολογισμού

Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης συγκεκριμένου ανεμιστήρα βασίζεται στον λόγο της ισχύος αερίου προς την ηλεκτρική ισχύ εισόδου του κινητήρα, όπου ισχύς αερίου του ανεμιστήρα είναι το γινόμενο της ογκομετρικής παροχής αερίου επί τη διαφορά πίεσης διαμέσου του ανεμιστήρα. Η πίεση είναι είτε η στατική πίεση είτε η ολική πίεση, η οποία είναι το άθροισμα της στατικής και δυναμικής πίεσης, ανάλογα με τη μέτρηση και την κατηγορία απόδοσης.

3.1. Όταν ο ανεμιστήρας παρέχεται ως «τελική συναρμογή», μετρώνται η ισχύς αερίου και η ηλεκτρική ισχύς εισόδου του ανεμιστήρα στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης:

α) αν ο ανεμιστήρας δεν περιλαμβάνει σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, υπολογίζεται η συνολική απόδοση με τον ακόλουθο τύπο:

ηe = Pu(s) / Pe

όπου:

ηe είναι η συνολική απόδοση

Pu(s) είναι η ισχύς αερίου ανεμιστήρα, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το σημείο 3.3, όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης

Pe είναι η ισχύς που μετράται στους ακροδέκτες εισόδου ηλεκτρικού ρεύματος στον κινητήρα του ανεμιστήρα, όταν αυτός λειτουργεί στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης·

β) αν ο ανεμιστήρας περιλαμβάνει σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, υπολογίζεται η συνολική απόδοση με τον ακόλουθο τύπο:

ηe = (Pu(s) / Ped) · Cc

όπου:

ηe είναι η συνολική απόδοση

Pu(s) είναι η ισχύς αερίου ανεμιστήρα, προσδιοριζόμενη σύμφωνα με το σημείο 3.3, όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης

Ped είναι η ισχύς που μετράται στους ακροδέκτες εισόδου ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας του ανεμιστήρα, όταν αυτός λειτουργεί στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης

Cc είναι συντελεστής αντιστάθμισης μερικού φορτίου ως εξής:

 για κινητήρα με σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας και Ped ≥ 5 kW, Cc = 1,04

 για κινητήρα με σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας και Ped < 5 kW, Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.2. Όταν ο ανεμιστήρας παρέχεται ως «μη τελική συναρμογή», η συνολική απόδοσή του υπολογίζεται στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης της πτερωτής, με τον ακόλουθο τύπο:

ηe = ηr · ηm · ηT · Cm · Cc ,

όπου:

ηe είναι η συνολική απόδοση·

ηr είναι η απόδοση της πτερωτής του ανεμιστήρα ως Pu(s) / Pa

όπου:

Pu(s) είναι η ισχύς αερίου του ανεμιστήρα, προσδιοριζόμενη στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης για την πτερωτή και σύμφωνα με το σημείο 3.3 κατωτέρω·

Pa είναι η ισχύς άξονα του ανεμιστήρα στο σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης της πτερωτής·

ηm είναι η ονομαστική απόδοση του κινητήρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 640/2009, κατά περίπτωση. Αν ο κινητήρας δεν εμπίπτει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 640/2009 ή αν δεν παρέχεται κινητήρας, υπολογίζεται προτερόθετη τιμή ηm για τον κινητήρα με χρήση των ακόλουθων τιμών:

 αν η συνιστώμενη ηλεκτρική ισχύς εισόδου «Pe» είναι ≥ 0,75 kW,

 ηm = 0,000278*(x3) – 0,019247*(x2) + 0,104395*x + 0,809761

 όπου x = Lg (Pe)

 και Pe όπως ορίζεται στο σημείο 3.1 στοιχείο α)·

 αν η συνιστώμενη ισχύς εισόδου κινητήρα «Pe» είναι ≥ 0,75 kW,

 ηm = 0,1462*ln(Pe) + 0,8381

 και Pe όπως ορίζεται στο σημείο 3.1 στοιχείο α), όπου η ηλεκτρική ισχύς εισόδου Pe που συνιστά ο κατασκευαστής του ανεμιστήρα θα πρέπει να επαρκεί ώστε να φτάνει ο ανεμιστήρας το σημείο βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης, λαμβάνοντας υπόψη τις απώλειες από τα συστήματα μετάδοσης, κατά περίπτωση·

ηT είναι η απόδοση της διάταξης μετάδοσης κίνησης, για την οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες προτερόθετες τιμές:

 για άμεση μετάδοση κίνησης ηΤ = 1,0·

 αν η μετάδοση είναι χαμηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στο σημείο 1.9, και

 

 Pa ≥ 5 kW, ηΤ = 0,96 ή

 1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,0175 * Pa + 0,8725 ή

 Pa < 1 kW, ηT = 0,89

 αν η μετάδοση είναι υψηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στο σημείο 1.10, και

 

 Pa ≥ 5 kW, ηΤ = 0,98 ή

 1 kW < Pa < 5 kW, ηT = 0,01 * Pa + 0,93 ή

 Pa < 1 kW, ηT = 0,94

Cm είναι ο συντελεστής αντιστάθμισης για ταύτιση εξαρτημάτων = 0,9·

Cc είναι ο συντελεστής αντιστάθμισης μερικού φορτίου:

 για κινητήρα χωρίς σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, Cc = 1,0

 για κινητήρα με σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας και Ped ≥ 5 kW, Cc = 1,04

 για κινητήρα με σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταβλητής ταχύτητας και Ped < 5 kW, Cc = – 0,03 ln(Ped) + 1,088.

3.3. Η ισχύς αερίου ανεμιστήρα, Pu(s) (kW), υπολογίζεται ανάλογα με τη μέθοδο δοκιμής της μετρητικής κατηγορίας που επιλέγει ο προμηθευτής του ανεμιστήρα:

α) αν ο ανεμιστήρας έχει μετρηθεί σύμφωνα με τη μετρητική κατηγορία Α, χρησιμοποιείται στατική ισχύς αερίου ανεμιστήρα Pus που προκύπτει από τον τύπο Pus = q · psf · kps·

β) αν ο ανεμιστήρας έχει μετρηθεί σύμφωνα με τη μετρητική κατηγορία Β, χρησιμοποιείται ισχύς αερίου ανεμιστήρα Pu που προκύπτει από τον τύπο Pu = q · pf · kp·

γ) Αν ο ανεμιστήρας έχει μετρηθεί σύμφωνα με τη μετρητική κατηγορία C, χρησιμοποιείται στατική ισχύς αερίου ανεμιστήρα Pus που προκύπτει από τον τύπο Pus = q · psf · kps·

δ) Αν ο ανεμιστήρας έχει μετρηθεί σύμφωνα με τη μετρητική κατηγορία D, χρησιμοποιείται ισχύς αερίου ανεμιστήρα Pu που προκύπτει από τον τύπο Pu = q · pf · kp.

4.    Μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης στόχου

Ενεργειακή απόδοση στόχου είναι η ενεργειακή απόδοση που πρέπει να επιτυγχάνει ένας ανεμιστήρας συγκεκριμένου τύπου ώστε να πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού (εκφραζόμενη σε ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες). Η ενεργειακή απόδοση στόχου υπολογίζεται με μαθηματικούς τύπους απόδοσης οι οποίοι περιέχουν την ηλεκτρική ισχύ εισόδου Pe(d) και τον ελάχιστο βαθμό απόδοσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι. Το πλήρες εύρος ισχύος καλύπτεται από δύο τύπους: έναν για ανεμιστήρες με ηλεκτρική ισχύ εισόδου από 0,125 kW έως και 10 kW και τον άλλο για ανεμιστήρες άνω των 10 kW έως και 500 kW.

Υπάρχουν τρεις σειρές τύπων ανεμιστήρων για τους οποίους έχουν αναπτυχθεί μαθηματικοί τύποι ενεργειακής απόδοσης ώστε να αντανακλώνται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων ανεμιστήρων:

4.1. Η ενεργειακή απόδοση στόχου για αξονικούς ανεμιστήρες, φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες με κεκλιμένα προς τα εμπρός πτερύγια και φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες με ακτινικά πτερύγια (εφοδιασμένους με αξονικό ανεμιστήρα) υπολογίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις:Εύρος ισχύος P από 0,125 kW έως 10 kW

Εύρος ισχύος P από 10 kW έως 500 kW

ηtarget = 2,74 · ln(P) – 6,33 + N

ηtarget = 0,78 · ln(P) – 1,88 + N

όπου η ισχύς εισόδου P είναι η ηλεκτρική ισχύς εισόδου Pe(d) και Ν είναι ο ακέραιος αριθμός του απαιτούμενου βαθμού ενεργειακής απόδοσης.

4.2. Η ενεργειακή απόδοση στόχου για φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια, χωρίς περίβλημα, φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια και με περίβλημα και για ανεμιστήρες μικτής ροής υπολογίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις:Εύρος ισχύος P από 0,125 kW έως 10 kW

Εύρος ισχύος P από 10 kW έως 500 kW

ηtarget = 4,56 · ln(P) – 10,5 + N

ηtarget = 1,1 · ln(P) – 2,6 + N

όπου η ισχύς εισόδου P είναι η ηλεκτρική ισχύς εισόδου Pe(d) και Ν είναι ο ακέραιος αριθμός του απαιτούμενου βαθμού ενεργειακής απόδοσης.

4.3. Η ενεργειακή απόδοση στόχου για ανεμιστήρες εγκάρσιας ροής υπολογίζεται από τις ακόλουθες εξισώσεις:Εύρος ισχύος P από 0,125 kW έως 10 kW

Εύρος ισχύος P από 10 kW έως 500 kW

ηtarget = 1,14 · ln(P) – 2,6 + N

ηtarget = N

όπου η ισχύς εισόδου P είναι η ηλεκτρική ισχύς εισόδου Pe(d) και Ν είναι ο ακέραιος αριθμός του απαιτούμενου βαθμού ενεργειακής απόδοσης.

5.    Εφαρμογή της ενεργειακής απόδοσης στόχου

Για να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης, η συνολική απόδοση του ανεμιστήρα, ηe, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την κατάλληλη μέθοδο της ενότητας 3 του παραρτήματος ΙΙ, πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την τιμή στόχου, ηtarget, που καθορίζεται από τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης.

▼M2
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Επαλήθευση τησ συμμόρφωσησ προϊόντοσ από τισ αρχέσ επιτήρησησ τησ αγοράσ

Οι ανοχές επαλήθευσης που καθορίζονται στο παρόν παράρτημα αφορούν μόνο την επαλήθευση των μετρούμενων παραμέτρων από τις αρχές των κρατών μελών και δεν χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα ως αποδεκτές ανοχές για τον καθορισμό των αριθμητικών τιμών που αναφέρονται στην τεχνική τεκμηρίωση ή για την ερμηνεία αυτών των αριθμητικών τιμών με σκοπό να επιτευχθεί συμμόρφωση ή για την κοινοποίηση καλύτερων επιδόσεων με άλλο τρόπο.

Κατά την επαλήθευση της συμμόρφωσης μοντέλου προϊόντος με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/125/ΕΚ, για τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα, οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία:

1) Οι αρχές των κρατών μελών ελέγχουν ένα μόνον τεμάχιο του μοντέλου.

2) Το μοντέλο θεωρείται ότι πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αν:

α) οι αριθμητικές τιμές που περιέχει η τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το σημείο 2 του παραρτήματος IV της οδηγίας 2009/125/ΕΚ (δηλωμένες τιμές) και, ανάλογα με την περίπτωση, οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό αυτών των αριθμητικών τιμών δεν είναι ευνοϊκότερες για τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα από τα αποτελέσματα των αντίστοιχων μετρήσεων που εκτελούνται σύμφωνα με το στοιχείο ζ) του ως άνω σημείου 2· και

β) οι δηλωμένες τιμές πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό και οι τυχόν απαιτούμενες πληροφορίες προϊόντος που δημοσιεύει ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγέας δεν περιλαμβάνουν τιμές ευνοϊκότερες για τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα από τις δηλωμένες τιμές· και

γ) όταν οι αρχές των κρατών μελών θέτουν σε δοκιμή το τεμάχιο του μοντέλου, οι προσδιοριζόμενες αριθμητικές τιμές (οι τιμές των σχετικών παραμέτρων που μετρώνται κατά τη δοκιμή και οι τιμές που υπολογίζονται βάσει των μετρήσεων αυτών) συμμορφώνονται με τις αντίστοιχες ανοχές επαλήθευσης, όπως εμφαίνονται στον πίνακα 3.

3) Αν δεν επιτευχθούν τα αποτελέσματα που προβλέπονται στο σημείο 2 στοιχεία α) ή β), θεωρείται ότι το μοντέλο δεν είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό.

4) Αν δεν επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρεται στο σημείο 2 στοιχείο γ):

α) για τα μοντέλα που παράγονται σε ποσότητες μικρότερες από πέντε ετησίως, θεωρείται ότι το μοντέλο δεν είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό·

β) για τα μοντέλα που παράγονται ετησίως σε ποσότητα πέντε ή περισσότερα, οι αρχές του κράτους μέλους επιλέγουν τρία επιπλέον τεμάχια του ίδιου μοντέλου για δοκιμή. Τα μοντέλα θεωρείται ότι πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αν, για αυτά τα τρία τεμάχια, ο αριθμητικός μέσος όρος των προσδιοριζόμενων τιμών είναι σύμφωνος με τις αντίστοιχες ανοχές επαλήθευσης που αναφέρονται στον πίνακα 3.

5) Αν δεν επιτευχθεί το αποτέλεσμα που αναφέρεται στο σημείο 4 στοιχείο β), θεωρείται ότι το μοντέλο δεν είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό.

6) Οι αρχές των κρατών μελών παρέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στις αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση μετά τη λήψη της απόφασης περί μη συμμόρφωσης του μοντέλου σύμφωνα με τα σημεία 3, 4 στοιχείο α) και 5.

Οι αρχές των κρατών μελών χρησιμοποιούν τις μεθόδους μέτρησης και υπολογισμού που καθορίζονται στο παράρτημα II.

Οι αρχές των κρατών μελών εφαρμόζουν μόνον τις ανοχές επαλήθευσης που καθορίζονται στον πίνακα 3 και χρησιμοποιούν μόνον τη διαδικασία που περιγράφεται στα σημεία 1 έως 6 για τις απαιτήσεις που περιλαμβάνει το παρόν παράρτημα. Δεν εφαρμόζονται άλλες ανοχές, όπως αυτές των εναρμονισμένων προτύπων ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου μέτρησης.Πίνακας 3

Ανοχές επαλήθευσης

Παράμετρος

Ανοχές επαλήθευσης

Συνολική απόδοση (ηe )

Η προσδιοριζόμεη τιμή δεν είναι μικρότερη του 90 % της αντίστοιχης δηλωμένης τιμής.

▼B
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6

Στον πίνακα 1 εμφαίνεται η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνολογία στην αγορά ανεμιστήρων κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισμού. Αυτά τα κριτήρια αξιολόγησης μπορεί να μην είναι πάντα εφικτά σε όλες τις εφαρμογές ή για το πλήρες εύρος ισχύος που καλύπτει ο κανονισμός.Πίνακας 1

Ενδεικτικά κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης ανεμιστήρων

Τύποι ανεμιστήρων

Κατηγορία μέτρησης (Α-D)

Κατηγορία απόδοσης

(στατική ή ολική)

Βαθμός απόδοσης

Αξονικός ανεμιστήρας

Α, C

στατική

65

Β, D

ολική

75

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα εμπρός πτερύγια και φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με ακτινικά πτερύγια

Α,

στατική

62

Β, D

ολική

65

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια, χωρίς περίβλημα

Α, C

στατική

70

Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας με κεκλιμένα προς τα πίσω πτερύγια και με περίβλημα

Α, C

στατική

72

Β, D

ολική

75

Ανεμιστήρας μικτής ροής

Α, C

στατική

61

Β, D

ολική

65

Ανεμιστήρας εγκάρσιας ροής

Β, D

ολική

32( 1 ) ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1.

( 2 ) ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12.