Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1005

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/1005 της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2017, για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τον χρόνο των κοινοποιήσεων και της δημοσιοποίησης της αναστολής και διαγραφής χρηματοπιστωτικών μέσων από τη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2017/3981

OJ L 153, 16.6.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1005/oj

16.6.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 153/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/1005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Ιουνίου 2017

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο και τον χρόνο των κοινοποιήσεων και της δημοσιοποίησης της αναστολής και διαγραφής χρηματοπιστωτικών μέσων από τη διαπραγμάτευση, σύμφωνα με την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, (1) και ιδίως το άρθρο 32 παράγραφος 3 και το άρθρο 52 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2014/65/ΕΕ θεσπίζει ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο η αναστολή διαπραγμάτευσης, η άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης και η διαγραφή από τη διαπραγμάτευση δημοσιοποιούνται και κοινοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

(2)

Η δημοσιοποίηση των ανωτέρω πληροφοριών σε ιστοτόπους, από διαχειριστές τόπων διαπραγμάτευσης και αρμόδιες αρχές, διασφαλίζει εύκολη πρόσβαση χωρίς να επιβάλλει σημαντικές επιπλέον δαπάνες. Ως εκ τούτου, η δημοσιοποίηση στον ιστότοπο θα πρέπει να είναι το κύριο μέσο δημοσιοποίησης και ταυτόχρονης διάδοσης των πληροφοριών στην Ένωση. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες είναι ταυτόχρονα διαθέσιμες σε όλους, η δημοσιοποίηση με άλλα μέσα θα πρέπει να είναι δυνατή μόνον αν γίνεται συγχρόνως ή μετά τη δημοσιοποίηση στον ιστότοπο.

(3)

Λόγω της ανάγκης για ταχεία και ακριβή επικοινωνία που θα επιτρέπει τη λειτουργία της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ, θα πρέπει να προβλεφθούν ενιαίοι μορφότυποι και ενιαίος χρόνος κοινοποιήσεων και δημοσιοποίησης, για την ταχεία και αποτελεσματική κοινοποίηση και δημοσιοποίηση όλων των σχετικών πληροφοριών. Η χρήση του ενιαίου μορφοτύπου και του ενιαίου χρόνου δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τη χρήση άλλης μορφής και άλλου χρόνου σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιστάσεις, όταν οι μορφότυποι και ο χρόνος που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό δεν είναι κατάλληλοι λόγω της μεγάλης κλίμακας και του επείγοντος χαρακτήρα της κοινοποίησης ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, του κλεισίματος του συνόλου της αγοράς.

(4)

Για λόγους συνέπειας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, είναι αναγκαίο οι διατάξεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό και εκείνες που προβλέπονται στην οδηγία 2014/65/ΕΕ να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία.

(5)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) στην Επιτροπή.

(6)

Η ΕΑΚΑΑ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις για τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας συμφεροντούχων κινητών αξιών και αγορών, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ορίζει τη μορφή και τον χρόνο κοινοποίησης και δημοσιοποίησης για τα ακόλουθα:

α)

δημοσιοποίηση της απόφασης που λαμβάνει διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά ή επιχείρηση επενδύσεων ή διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ ή ΜΟΔ να αναστείλει ή να διαγράψει ένα χρηματοπιστωτικό μέσο και, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά παράγωγα από τη διαπραγμάτευση ή να άρει την αναστολή·

β)

κοινοποίηση των αποφάσεων που αναφέρονται στο στοιχείο α) στην αρμόδια αρχή·

γ)

δημοσιοποίηση της απόφασης που λαμβάνει αρμόδια αρχή να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ή να διαγράψει από τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικό μέσο, και, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά παράγωγα ή να άρει την αναστολή·

δ)

κοινοποίηση της απόφασης που λαμβάνει αρμόδια αρχή να αναστείλει τη διαπραγμάτευση ή να διαγράψει από τη διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικό μέσο, και, ανάλογα με την περίπτωση, σχετικά παράγωγα ή να άρει την αναστολή, προς την ΕΑΚΑΑ και άλλες αρμόδιες αρχές·

ε)

κοινοποίηση της απόφασης που λαμβάνει αρμόδια αρχή να ακολουθήσει ή όχι την απόφαση που της έχει κοινοποιηθεί, προς την ΕΑΚΑΑ και άλλες αρμόδιες αρχές, κατά τα οριζόμενα στο στοιχείο δ).

Άρθρο 2

Ορισμός του όρου «διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης»

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως «διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης» νοείται οποιοσδήποτε από τους κατωτέρω:

α)

ένας διαχειριστής αγοράς που διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά, ΠΜΔ ή ΜΟΔ·

β)

μια επιχείρηση επενδύσεων που διαχειρίζεται ΠΜΔ ή ΜΟΔ.

Άρθρο 3

Μορφή δημοσιοποίησης και κοινοποίησης με τους διαχειριστές τόπου διαπραγμάτευσης

1.   Οι διαχειριστές τόπου διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούν τις αποφάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 1 στους ιστοτόπους τους με τον μορφότυπο που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.

2.   Οι διαχειριστές τόπου διαπραγμάτευσης κοινοποιούν τις αποφάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 1 στην οικεία αρμόδια αρχή σε τυποποιημένο, αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο που έχει εγκριθεί από την εν λόγω αρμόδια αρχή, με τη μορφή που ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος.

Άρθρο 4

Χρόνος δημοσιοποιήσεων και κοινοποιήσεων εκ μέρους των διαχειριστών τόπου διαπραγμάτευσης

1.   Οι διαχειριστές τόπου διαπραγμάτευσης δημοσιοποιούν αμελλητί τις αποφάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 1.

2.   Οι διαχειριστές τόπου διαπραγμάτευσης δεν δημοσιοποιούν τις αποφάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 1 με άλλα μέσα πριν από τη δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1.

3.   Οι διαχειριστές τόπου διαπραγμάτευσης κοινοποιούν τις αποφάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 1 στην οικεία αρμόδια αρχή ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή τους ή αμέσως μετά.

Άρθρο 5

Μορφή των δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων εκ μέρους των αρμοδίων αρχών

1.   Οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 1 σε ιστότοπο, με τη μορφή που ορίζεται στον πίνακα 3 του παραρτήματος.

2.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν τις αποφάσεις που αναφέρονται στα στοιχεία δ) και ε) του άρθρου 1 σε τυποποιημένο, αναγνώσιμο από μηχάνημα μορφότυπο, χρησιμοποιώντας τους μορφότυπους που ορίζονται στον πίνακα 3 και στον πίνακα 4 του παραρτήματος αντίστοιχα.

Άρθρο 6

Χρόνος των δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων εκ μέρους των αρμοδίων αρχών

1.   Οι αρμόδιες αρχές δημοσιοποιούν αμελλητί την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο γ) του άρθρου 1.

2.   Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν την απόφαση που αναφέρεται στο σημείο δ) του άρθρου 1 ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή της ή αμέσως μετά.

3.   Η αρμόδια αρχή στην οποία έχει κοινοποιηθεί απόφαση, κοινοποιεί την απόφαση που αναφέρεται στο στοιχείο ε) του άρθρου 1 χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά την παραλαβή της κοινοποίησης που αναφέρεται στο στοιχείο δ) του άρθρου 1.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 3 Ιανουαρίου 2018.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας 1

Πίνακας συμβόλων για όλους τους πίνακες

ΣΥΜΒΟΛΟ

ΤΥΠΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ

{ALPHANUM-n}

Έως n αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Πεδίο με ελεύθερο κείμενο.

{COUNTRYCODE_2}

2 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός χώρας με 2 γράμματα, όπως ορίζεται στον κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2

{DATE_TIME_FORMAT}

Μορφότυπος ημερομηνίας και ώρας ISO 8601

Ημερομηνία και ώρα με τον ακόλουθο μορφότυπο:

YYYY-MM-DDThh:mm:ss.Z.

«YYYY» είναι το έτος·

«MM» είναι ο μήνας·

«DD» είναι η ημέρα·

«T» — σημαίνει ότι πρέπει να χρησιμοποιείται το γράμμα «T»

«hh» είναι η ώρα·

«mm» είναι το λεπτό·

«ss» είναι το δευτερόλεπτο·

Z είναι η συντονισμένη παγκόσμια ώρα UTC.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες πρέπει να αναφέρονται σε UTC.

{ISIN}

12 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Κωδικός ISIN, όπως ορίζεται στο ISO 6166

{LEI}

20 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας, όπως ορίζεται στο ISO 17442

{MIC}

4 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες

Αναγνωριστικός κωδικός αγοράς, όπως ορίζεται στο ISO 10383


Πίνακας 2

Μορφότυπος δημοσιοποίησης και κοινοποίησης στην οικεία αρμόδια αρχή, εκ μέρους του διαχειριστή τόπου διαπραγμάτευσης, της απόφασής του να αναστείλει ή να διαγράψει το χρηματοπιστωτικό μέσο και τα σχετικά παράγωγα από τη διαπραγμάτευση· καθώς και της απόφασής του να άρει την αναστολή του χρηματοπιστωτικού μέσου και των σχετικών παραγώγων

ΠΕΔΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία και ώρα της δημοσιοποίησης/κοινοποίησης

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα της δημοσιοποίησης/κοινοποίησης.

{DATE_TIME_FORMAT}

Τύπος ενέργειας

Πεδίο που συμπληρώνεται με το είδος ενέργειας.

Αναστολή, διαγραφή, άρση αναστολής.

Αιτιολόγηση της ενέργειας

Πεδίο που συμπληρώνεται με την αιτιολόγηση της ενέργειας.

{ALPHANUM-350}

Ισχύει από

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα από την οποία ισχύει η ενέργεια.

{DATE_TIME_FORMAT}

Ισχύει έως

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα έως την οποία ισχύει η ενέργεια.

{DATE_TIME_FORMAT}

Σε εξέλιξη

Πεδίο που συμπληρώνεται με «Σωστό» («True»), εάν η ενέργεια είναι σε εξέλιξη, ή με «Λάθος» («False») σε διαφορετική περίπτωση.

«True»— η ενέργεια βρίσκεται σε εξέλιξη

«False»— η ενέργεια δεν βρίσκεται σε εξέλιξη

Τόποι διαπραγμάτευσης

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον ή τους MIC του τόπου ή των τόπων διαπραγμάτευσης, ή τμήματα αυτών, με τους οποίους συνδέεται η ενέργεια.

{MIC}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός MIC, χωρίζονται με κόμμα.

Επωνυμία εκδότη

Πεδίο που συμπληρώνεται με την επωνυμία του εκδότη του μέσου με το οποίο συνδέεται η ενέργεια.

{ALPHANUM-350}

Εκδότης

Πεδίο που συμπληρώνεται με το LEI του εκδότη του μέσου με το οποίο συνδέεται η ενέργεια.

{LEI}

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον ISIN του μέσου.

{ISIN}

Πλήρης ονομασία μέσου

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ονομασία του μέσου.

{ALPHANUM-350}

Σχετικά παράγωγα

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον ISIN των σχετικών παραγώγων, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/569 της Επιτροπής (1), με τα οποία επίσης συνδέεται η ενέργεια.

{ISIN}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός ISIN, χωρίζονται με κόμμα.

Άλλα σχετικά μέσα

Πεδίο που συμπληρώνεται με τους ISIN των σχετικών παραγώγων που αφορά η ενέργεια.

{ISIN}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός ISIN, χωρίζονται με κόμμα.

Παρατηρήσεις

Πεδίο που συμπληρώνεται με παρατηρήσεις.

{ALPHANUM-350}


Πίνακας 3

Μορφότυπος για τη δημοσιοποίηση και την κοινοποίηση, από τις αρμόδιες αρχές, της απόφασης αναστολής ή διαγραφής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου και των σχετικών παραγώγων από τη διαπραγμάτευση και άρσης της αναστολής ενός χρηματοπιστωτικού μέσου και των σχετικών παραγώγων

ΠΕΔΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρμόδια αρχή

Πεδίο που συμπληρώνεται με το ακρωνύμιο της αρμόδιας αρχής που προβαίνει στη δημοσιοποίηση / κοινοποίηση.

{ALPHANUM-10}

Κράτος Μέλος της αρμόδιας αρχής

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που προβαίνει στη δημοσιοποίηση / κοινοποίηση.

{COUNTRYCODE_2}

Διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης ως υπεύθυνος της ενέργειας

Πεδίο που συμπληρώνεται με:

«Σωστό» («True»), εάν ο υπεύθυνος της ενέργειας είναι ένας διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης· ή

«Λάθος» («False»), εάν ο υπεύθυνος της ενέργειας δεν είναι διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης αλλά μια αρμόδια αρχή.

«True»— Διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης

«False»— Δεν είναι διαχειριστής τόπου διαπραγμάτευσης

Ημερομηνία και ώρα της δημοσιοποίησης/κοινοποίησης

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα της δημοσιοποίησης/κοινοποίησης.

{DATE_TIME_FORMAT}

Τύπος ενέργειας

Πεδίο που συμπληρώνεται με το είδος ενέργειας.

Αναστολή, διαγραφή, άρση αναστολής.

Αιτιολόγηση της ενέργειας

Πεδίο που συμπληρώνεται με την αιτιολόγηση της ενέργειας.

{ALPHANUM-350}

Ισχύει από

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα από την οποία ισχύει η ενέργεια.

{DATE_TIME_FORMAT}

Ισχύει έως

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα έως την οποία ισχύει η ενέργεια.

{DATE_TIME_FORMAT}

Σε εξέλιξη

Πεδίο που συμπληρώνεται με «Σωστό» («True»), εάν η ενέργεια είναι σε εξέλιξη, ή με «Λάθος» («False») σε διαφορετική περίπτωση.

«True»— η ενέργεια βρίσκεται σε εξέλιξη

«False»— η ενέργεια δεν βρίσκεται σε εξέλιξη

Τόποι διαπραγμάτευσης

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον ή τους MIC του τόπου ή των τόπων διαπραγμάτευσης, ή τμήματα αυτών, με τους οποίους συνδέεται η ενέργεια.

{MIC}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός MIC, χωρίζονται με κόμμα.

Επωνυμία εκδότη

Πεδίο που συμπληρώνεται με την επωνυμία του εκδότη του μέσου με το οποίο συνδέεται η ενέργεια.

{ALPHANUM-350}

Εκδότης

Πεδίο που συμπληρώνεται με το LEI του εκδότη του μέσου με το οποίο συνδέεται η ενέργεια.

{LEI}

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον ISIN του μέσου.

{ISIN}

Πλήρης ονομασία μέσου

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ονομασία του μέσου.

{ALPHANUM-350}

Σχετικά παράγωγα

Πεδίο που συμπληρώνεται με τους ISIN των σχετικών παραγώγων, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/569, με τα οποία επίσης συνδέεται η ενέργεια.

{ISIN}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός ISIN, χωρίζονται με κόμμα.

Άλλα σχετικά μέσα

Πεδίο που συμπληρώνεται με τους ISIN των σχετικών παραγώγων που αφορά η ενέργεια.

{ISIN}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός ISIN, χωρίζονται με κόμμα.

Παρατηρήσεις

Πεδίο που συμπληρώνεται με παρατηρήσεις.

{ALPHANUM-350}


Πίνακας 4

Μορφότυπος κοινοποίησης, στην ΕΑΚΑΑ και σε άλλες αρμόδιες αρχές, των αποφάσεων που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές να ακολουθήσουν ή όχι απόφαση αναστολής, διαγραφής ή άρσης της αναστολής

ΠΕΔΙΟ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΜΟΡΦΟΤΥΠΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αρμόδια αρχή

Πεδίο που συμπληρώνεται με το ακρωνύμιο της αρμόδιας αρχής που κοινοποίησε την αρχική ενέργεια.

{ALPHANUM-10}

Κράτος Μέλος της αρμόδιας αρχής

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που κοινοποίησε την αρχική ενέργεια.

{COUNTRYCODE_2}

Αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα ενέργεια

Πεδίο που συμπληρώνεται με το ακρωνύμιο της αρμόδιας αρχής που ακολουθεί ή δεν ακολουθεί την αρχική ενέργεια.

{ALPHANUM-10}

Κράτος Μέλος της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για την τρέχουσα ενέργεια

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον κωδικό χώρας του κράτους μέλους της αρμόδιας αρχής που ακολουθεί ή δεν ακολουθεί την αρχική ενέργεια.

{COUNTRYCODE_2}

Είδος αρχικής ενέργειας

Πεδίο που συμπληρώνεται με το είδος της αρχικής ενέργειας.

Αναστολή, διαγραφή, άρση αναστολής.

Απόφαση να ακολουθηθεί η ενέργεια, εφόσον συντρέχει περίπτωση

Πεδίο που συμπληρώνεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, με:

«Σωστό» («True»), εάν ακολουθείται η ενέργεια· ή

«Λάθος» («False»), εάν δεν ακολουθείται η ενέργεια.

«True»— η ενέργεια ακολουθείται

«False»— η ενέργεια δεν ακολουθείται

Λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση να μην ακολουθηθεί η αναστολή, η διαγραφή ή η άρση της αναστολής, εφόσον συντρέχει περίπτωση

Πεδίο που συμπληρώνεται με τους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση να μην ακολουθηθεί η αναστολή, η διαγραφή ή η άρση της αναστολής, εφόσον συντρέχει περίπτωση

{ALPHANUM-350}

Ημερομηνία και ώρα της κοινοποίησης

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα κοινοποίησης της τρέχουσας ενέργειας.

{DATE_TIME_FORMAT}

Ισχύει από

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα από την οποία ισχύει η τρέχουσα ενέργεια.

{DATE_TIME_FORMAT}

Ισχύει έως

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ημερομηνία και την ώρα έως την οποία ισχύει η τρέχουσα ενέργεια.

{DATE_TIME_FORMAT}

Σε εξέλιξη

Πεδίο που συμπληρώνεται με «Σωστό» («True»), εάν η ενέργεια είναι σε εξέλιξη, ή με «Λάθος» («False») σε διαφορετική περίπτωση.

«True»— η ενέργεια βρίσκεται σε εξέλιξη

«False»— η ενέργεια δεν βρίσκεται σε εξέλιξη

Τόποι διαπραγμάτευσης

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον ή τους MIC του τόπου ή των τόπων διαπραγμάτευσης, ή τμήματα αυτών, με τους οποίους συνδέεται η τρέχουσα ενέργεια.

{MIC}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός MIC, χωρίζονται με κόμμα.

Επωνυμία εκδότη

Πεδίο που συμπληρώνεται με την επωνυμία του εκδότη του μέσου με το οποίο συνδέεται η ενέργεια.

{ALPHANUM-350}

Εκδότης

Πεδίο που συμπληρώνεται με το LEI του εκδότη του μέσου με το οποίο συνδέεται η ενέργεια.

{LEI}

Αναγνωριστικός κωδικός μέσου

Πεδίο που συμπληρώνεται με τον ISIN του μέσου.

{ISIN}

Πλήρης ονομασία μέσου

Πεδίο που συμπληρώνεται με την ονομασία του μέσου.

{ALPHANUM-350}

Σχετικά παράγωγα

Πεδίο που συμπληρώνεται με τους ISIN των σχετικών παραγώγων, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/569, με τα οποία επίσης συνδέεται η ενέργεια.

{ISIN}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός ISIN, χωρίζονται με κόμμα.

Άλλα σχετικά μέσα

Πεδίο που συμπληρώνεται με τους ISIN των σχετικών παραγώγων που αφορά η ενέργεια.

{ISIN}

Εάν συμπληρωθούν περισσότεροι του ενός ISIN, χωρίζονται με κόμμα.

Παρατηρήσεις

Πεδίο που συμπληρώνεται με παρατηρήσεις.

{ALPHANUM-350}


(1)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/569 της Επιτροπής, της 24ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την αναστολή και απόσυρση χρηματοπιστωτικών μέσων από τη διαπραγμάτευση (ΕΕ L 87 της 31.3.2017, σ. 122).


Top