EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2165

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2165 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2019 για την έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου τροφίμου σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2019/8955

OJ L 328, 18.12.2019, p. 81–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2165/oj

18.12.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 328/81


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2165 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2019

για την έγκριση της τροποποίησης των προδιαγραφών του νέου τροφίμου «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (1), και ιδίως το άρθρο 12,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 προβλέπει ότι μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, εκδόθηκε ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (2) ο οποίος θεσπίζει ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283, η Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση και τη διάθεση νέου τροφίμου στην αγορά της Ένωσης και για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου.

(4)

Με την εκτελεστική απόφαση 2014/155/ΕΕ της Επιτροπής (3), εγκρίθηκε, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), η διάθεση στην αγορά σπορέλαιου κορίανδρου από Coriandrum sativum ως νέου συστατικού τροφίμων που θα χρησιμοποιείται σε συμπληρώματα διατροφής.

(5)

Στις 2 Ιουλίου 2019 η εταιρεία Ovalie Innovation («ο αιτών») υπέβαλε αίτηση στην Επιτροπή για την αλλαγή των προδιαγραφών του σπορέλαιου κορίανδρου από Coriandrum sativum σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Ο αιτών ζήτησε να μειωθεί το ελάχιστο επίπεδο ελαϊκού οξέος από 8,0 % που είναι σήμερα σε 7,0 %.

(6)

Ο αιτών δικαιολόγησε το αίτημα αναφέροντας ότι η αλλαγή είναι αναγκαία για να αντικατοπτρίζεται η φυσική διακύμανση των επιπέδων ελαϊκού οξέος που παρατηρείται στο φυτό Coriandrum sativum.

(7)

Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της ασφάλειας της υφιστάμενης αίτησης από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283. Το ελαϊκό οξύ είναι το κύριο φυσικό συστατικό του ελαιολάδου. Περιέχεται επίσης φυσικά, σε επίπεδα ίδια με τα προτεινόμενα επίπεδα για το νέο τρόφιμο, σε μια σειρά άλλων βασικών τροφίμων που έχουν μακρά ιστορία ασφαλούς κατανάλωσης,

(8)

Η προτεινόμενη μεταβολή των επιπέδων ελαϊκού οξέος του σπορέλαιου κορίανδρου από Coriandrum sativum δεν μεταβάλλει τα συμπεράσματα της αξιολόγησης της ασφάλειας που διενήργησε η Αρχή (5) και στην οποία στηρίχθηκε η έγκρισή του με την εκτελεστική απόφαση 2014/155/ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές του νέου τροφίμου «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum» στο προτεινόμενο επίπεδο για την τιμή του ελαϊκού οξέος.

(9)

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην αίτηση επαρκούν για να διαπιστωθεί ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στις προδιαγραφές του νέου τροφίμου «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum» συμμορφώνονται με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283.

(10)

Συνεπώς, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 και περιλαμβάνεται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470, σχετικά με το νέο τρόφιμο «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum», τροποποιείται όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2019.

Για την Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ΕΕ L 327 της 11.12.2015, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 30.12.2017, σ. 72).

(3)  Εκτελεστική απόφαση 2014/155/ΕΕ της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2014, για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά σπορέλαιου από κορίανδρο ως νέου συστατικού τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 85 της 21.3.2014, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1).

(5)  EFSA Journal 2013·11(10):3422


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 η εγγραφή για το «σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum» στον πίνακα 2 (Προδιαγραφές) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘Εγκεκριμένο νέο τρόφιμο

Προδιαγραφές

«Σπορέλαιο κορίανδρου από Coriandrum sativum

Περιγραφή/Ορισμός:

Το σπορέλαιο κοριάνδρου είναι έλαιο που περιέχει γλυκερίδια λιπαρών οξέων και παράγεται από τους σπόρους του κορίανδρου, Coriandrum sativum L.

Ελαφρά κίτρινο χρώμα, ευχάριστη γεύση

Αριθ. CAS: 8008-52-4

Σύσταση λιπαρών οξέων:

Παλμιτικό οξύ (C16:0): 2-5 %

Στεατικό οξύ (C18:0): < 1,5 %

Πετροσελινικό οξύ (cis-C18: 1 (n-12)): 60-75 %

Ελαϊκό οξύ (cis-C18:1 (n-9)): 7-15 %

Λινελαϊκό οξύ (C18:2): 12-19 %

α-Λινολενικό οξύ (C18:3): < 1,0 %

Trans-λιπαρά οξέα: ≤ 1,0 %

Καθαρότητα:

Δείκτης διάθλασης (20 °C): 1,466-1,474

Βαθμός οξύτητας: ≤ 2,5 mg KOH/g

Αριθμός υπεροξειδίων (PV): ≤ 5,0 meq/kg

Αριθμός ιωδίου: 88-110 μονάδες

Αριθμός σαπωνοποίησης: 179-200 mg KOH/g

Μη σαπωνοποιήσιμες ύλες: ≤ 15 g/kg»’.


Top