Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0874

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/874 της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2019, σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2018 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3820]

C/2019/3820

OJ L 140, 28.5.2019, p. 115–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/874/oj

28.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/115


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/874 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 22ας Μαΐου 2019

σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2018

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 3820]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 51,

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή, βάσει των ετήσιων λογαριασμών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, συνοδευόμενων από τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκκαθάριση των λογαριασμών και τη γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, καθώς και των εκθέσεων που συντάσσουν οι οργανισμοί πιστοποίησης, οφείλει να προβαίνει σε εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, πριν από τις 31 Μαΐου του έτους που έπεται του υπό εξέταση οικονομικού έτους.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το γεωργικό οικονομικό έτος αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του έτους «N-1» και λήγει στις 15 Οκτωβρίου του έτους «N». Κατά την εκκαθάριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2018, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου 2017 και της 15ης Οκτωβρίου 2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής (2).

(3)

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 προβλέπει ότι, σύμφωνα με την απόφαση της εκκαθάρισης λογαριασμών που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, τα ποσά που είναι ανακτήσιμα από κάθε κράτος μέλος ή πληρωτέα σε αυτό είναι τα ποσά που προκύπτουν από την αφαίρεση των μηνιαίων πληρωμών του σχετικού οικονομικού έτους από τις δαπάνες που αναγνωρίζονται για το εν λόγω έτος σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1. Η Επιτροπή αφαιρεί ή προσθέτει το εν λόγω ποσό στη μηνιαία πληρωμή που αφορά τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του δεύτερου μήνα από την απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών.

(4)

Η Επιτροπή έλεγξε τα στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη μέλη και κοινοποίησε στα κράτη μέλη τα αποτελέσματα των ελέγχων της πριν από τις 30 Απριλίου 2019, μαζί με τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

(5)

Για όλους τους σχετικούς οργανισμούς πληρωμών οι ετήσιοι λογαριασμοί και τα συνοδευτικά έγγραφα επιτρέπουν στην Επιτροπή να λάβει απόφαση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των υποβληθέντων ετήσιων λογαριασμών.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (3), ενδεχόμενες υπερβάσεις των προθεσμιών κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο συνεκτιμώνται στην απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών. Ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώθηκαν από ορισμένα κράτη μέλη κατά τους εν λόγω μήνες του 2018 είχαν πραγματοποιηθεί μετά τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Συνεπώς, στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να καθοριστούν οι σχετικές μειώσεις.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει ή αναστείλει ορισμένες μηνιαίες πληρωμές για το οικονομικό έτος 2018 λόγω μη συμμόρφωσης με τα ανώτατα όρια ή μη τήρησης των προθεσμιών πληρωμής ή λόγω ανεπαρκειών του συστήματος ελέγχου. Στην παρούσα απόφαση, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εν λόγω ποσά που μειώνονται ή αναστέλλονται προκειμένου να αποφύγει κάθε άσκοπη ή άκαιρη πληρωμή ή επιστροφή ποσών τα οποία θα μπορούσαν αργότερα να αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης. Τα εν λόγω ποσά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών αν η ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης των ποσών των παρατυπιών βαρύνουν κατά 50 % το οικείο κράτος μέλος. Το άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 απαιτεί από τα κράτη μέλη να επισυνάπτουν στους ετήσιους λογαριασμούς που πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014, πιστοποιημένο πίνακα στον οποίον να εμφαίνονται τα ποσά με τα οποία επιβαρύνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Οι κανόνες σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών σχετικά με τα προς ανάκτηση ποσά καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014. Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 περιλαμβάνει υπόδειγμα του πίνακα που πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα προς ανάκτηση ποσά. Βάσει των συμπληρωθέντων από τα κράτη μέλη πινάκων, η Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης των ποσών των παρατυπιών που είναι παλαιότερες των τεσσάρων ή οκτώ ετών, αντιστοίχως.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη διαδικασία ανάκτησης. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μόνον εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και οι δαπάνες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν υπερβαίνουν το προς ανάκτηση ποσό ή εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη για την παρατυπία που έχει διαπιστωθεί και αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Εάν η απόφαση έχει ληφθεί εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών εάν η ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια, το 100 % των οικονομικών συνεπειών της μη ανάκτησης θα πρέπει να βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά για τα οποία το κράτος μέλος αποφάσισε να μην επιδιώξει την ανάκτηση καθώς και οι λόγοι της απόφασης αυτής εμφαίνονται στη συνοπτική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο iv) του εν λόγω κανονισμού. Ως εκ τούτου, τα ποσά αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης και δεν θα πρέπει να καταλογίζονται στα οικεία κράτη μέλη.

(10)

Οι μειώσεις σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, που αναφέρονται στο παράρτημα I (στήλη ε), αφορούν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Τα περαιτέρω ποσά που πρέπει να καταλογιστούν στα κράτη μέλη, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, σε σχέση με το Προσωρινό Μέσο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΜΑΑ)που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΑΑ), (4) αναφέρονται στο παράρτημα II.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με την επιφύλαξη περαιτέρω αποφάσεων που ενδεχομένως λάβει η Επιτροπή για τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση δαπανών που δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι λογαριασμοί των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών εκκαθαρίζονται όσον αφορά τις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2018.

Τα ποσά που πρέπει να εισπραχθούν από κάθε κράτος ή να καταβληθούν σε αυτό σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, παρατίθενται στα παραρτήματα I και II της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που μπορεί να λάβει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση δαπανών που δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2019.

Για την Επιτροπή

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 27/2004 της Επιτροπής, της 5ης Ιανουαρίου 2004, για τις μεταβατικές λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ — Τμήμα Εγγυήσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης για τη Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία (ΕΕ L 5 της 9.1.2004, σ. 36).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

Ποσά που πρόκειται να ανακτηθούν από τα κράτη μέλη ή να καταβληθούν σε αυτά

ΚΜ

 

2018 - Δαπάνες / Έσοδα ειδικού προορισμού για τους οργανισμούς πληρωμών των οποίων οι λογαριασμοί

Σύνολο α + β

Μειώσεις και αναστολές για ολόκληρο το οικονομικό έτος (1)

Ποσά που πρέπει να καταλογιστούν σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων και των αναστολών

Πληρωμές που καταβλήθηκαν στο κράτος μέλος για το οικονομικό έτος

Ποσά προς ανάκτηση από το (-) ή προς καταβολή στο (+) κράτος μέλος (2)

έχουν εκκαθαριστεί

έχουν διαχωριστεί

= δαπάνες / έσοδα ειδικού προορισμού που έχουν δηλωθεί στην ετήσια δήλωση

= σύνολο των δαπανών / εσόδων ειδικού προορισμού στις μηνιαίες δηλώσεις

 

 

α

β

γ=α+β

δ

ε

στ=γ+δ+ε

ζ

η=στ-ζ

AT

EUR

716 420 978,95

0,00

716 420 978,95

– 37 170,38

0,00

716 383 808,57

715 609 830,36

773 978,21

BE

EUR

601 303 115,40

0,00

601 303 115,40

– 114 596,75

– 1 626,78

601 186 891,87

601 394 318,15

– 207 426,28

BG

BGN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 063 919,18

0,00

– 1 063 919,18

BG

EUR

807 146 800,18

0,00

807 146 800,18

– 334 145,99

0,00

806 812 654,19

807 673 988,10

– 861 333,91

CY

EUR

56 393 523,10

0,00

56 393 523,10

0,00

0,00

56 393 523,10

56 387 865,72

5 657,38

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

838 161 503,79

0,00

838 161 503,79

0,00

0,00

838 161 503,79

838 147 041,76

14 462,03

DE

EUR

4 985 090 101,50

0,00

4 985 090 101,50

0,00

– 33 688,08

4 985 056 413,42

4 985 034 668,19

21 745,23

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 125 077,44

– 125 077,44

0,00

– 125 077,44

DK

EUR

840 515 032,68

0,00

840 515 032,68

– 26 565,01

0,00

840 488 467,67

840 392 409,55

96 058,12

EE

EUR

125 125 241,18

0,00

125 125 241,18

0,00

0,00

125 125 241,18

125 117 498,73

7 742,45

ES

EUR

5 470 755 305,48

0,00

5 470 755 305,48

– 2 766 915,88

– 621 928,73

5 467 366 460,87

5 466 953 232,06

413 228,81

FI

EUR

528 528 562,98

0,00

528 528 562,98

– 161 352,27

– 28 687,91

528 338 522,80

528 456 887,44

– 118 364,64

FR

EUR

7 648 093 429,39

0,00

7 648 093 429,39

– 6 120 649,32

– 460 572,15

7 641 512 207,92

7 656 033 220,25

– 14 521 012,33

EL

EUR

2 011 103 975,47

0,00

2 011 103 975,47

– 3 028 436,21

– 1 638 086,99

2 006 437 452,27

2 008 075 711,50

– 1 638 259,23

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

HR

EUR

247 188 806,71

0,00

247 188 806,71

– 6 040,18

0,00

247 182 766,53

247 212 246,42

– 29 479,89

HU

HUF

0,00

0,00

0,00

0,00

– 135 165 891,00

– 135 165 891,00

0,00

– 135 165 891,00

HU

EUR

1 295 635 431,84

0,00

1 295 635 431,84

– 6 020 231,35

0,00

1 289 615 200,49

1 289 615 200,46

0,03

IE

EUR

1 223 596 530,54

0,00

1 223 596 530,54

– 62 608,10

– 21 661,81

1 223 512 260,63

1 222 580 002,15

932 258,48

IT

EUR

4 103 975 978,84

0,00

4 103 975 978,84

– 28 260 620,76

– 2 680 831,62

4 073 034 526,46

4 073 733 454,03

– 698 927,57

LT

EUR

486 858 049,12

0,00

486 858 049,12

– 15 736,20

– 360,43

486 841 952,49

486 843 109,25

– 1 156,76

LU

EUR

33 289 659,49

0,00

33 289 659,49

0,00

– 3 565,63

33 286 093,86

33 238 794,75

47 299,11

LV

EUR

236 722 594,21

0,00

236 722 594,21

– 25,73

– 5 168,56

236 717 399,92

236 722 568,48

– 5 168,56

MT

EUR

5 242 305,77

0,00

5 242 305,77

0,00

– 188,03

5 242 117,74

5 242 197,66

– 79,92

NL

EUR

771 773 154,17

0,00

771 773 154,17

– 598 043,02

– 30 577,93

771 144 533,22

771 207 737,79

– 63 204,57

PL

PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

– 404 820,57

– 404 820,57

0,00

– 404 820,57

PL

EUR

3 307 605 902,16

0,00

3 307 605 902,16

– 1 032 358,05

0,00

3 306 573 544,11

3 306 631 578,16

– 58 034,05

PT

EUR

741 596 343,22

0,00

741 596 343,22

– 357 889,15

– 1 149 963,88

740 088 490,19

740 070 095,58

18 394,61

RO

RON

0,00

0,00

0,00

0,00

– 1 046 041,22

– 1 046 041,22

0,00

– 1 046 041,22

RO

EUR

1 766 218 852,60

0,00

1 766 218 852,60

– 10 850 789,64

0,00

1 755 368 062,96

1 768 957 065,95

– 13 589 002,99

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

– 142 754,87

– 142 754,87

0,00

– 142 754,87

SE

EUR

697 300 129,50

0,00

697 300 129,50

– 339 025,48

0,00

696 961 104,02

696 962 292,44

– 1 188,42

SI

EUR

141 823 320,05

0,00

141 823 320,05

0,00

0,00

141 823 320,05

141 823 320,05

0,00

SK

EUR

445 619 721,44

0,00

445 619 721,44

– 2 527 026,73

0,00

443 092 694,71

443 092 226,31

468,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΜ

 

Δαπάνες (3)

Έσοδα ειδικού προορισμού (3)

Άρθρο 54 παράγραφος 2 (=ε)

Σύνολο (=η)

 

05 07 01 06

6701

6702

θ

ι

ια

ιβ = θ+ι+ια

AT

EUR

773 978,21

0,00

0,00

773 978,21

BE

EUR

0,00

– 205 799,50

– 1 626,78

– 207 426,28

BG

BGN

0,00

0,00

– 1 063 919,18

– 1 063 919,18

BG

EUR

0,00

– 861 333,91

0,00

– 861 333,91

CY

EUR

17 353,45

– 11 696,07

0,00

5 657,38

CZ

CZK

0,00

0,00

0,00

0,00

CZ

EUR

14 462,03

0,00

0,00

14 462,03

DE

EUR

57 166,41

– 1 733,10

– 33 688,08

21 745,23

DK

DKK

0,00

0,00

– 125 077,44

– 125 077,44

DK

EUR

96 058,12

0,00

0,00

96 058,12

EE

EUR

7 742,45

0,00

0,00

7 742,45

ES

EUR

1 035 157,54

0,00

– 621 928,73

413 228,81

FI

EUR

0,00

– 89 676,73

– 28 687,91

– 118 364,64

FR

EUR

0,00

– 14 060 440,18

– 460 572,15

– 14 521 012,33

EL

EUR

0,00

– 172,24

– 1 638 086,99

– 1 638 259,23

HR

HRK

0,00

0,00

0,00

0,00

HR

EUR

0,00

– 29 479,89

0,00

– 29 479,89

HU

HUF

0,00

0,00

– 135 165 891,00

– 135 165 891,00

HU

EUR

0,03

0,00

0,00

0,03

IE

EUR

953 920,29

0,00

– 21 661,81

932 258,48

IT

EUR

1 981 904,05

0,00

– 2 680 831,62

– 698 927,57

LT

EUR

0,00

– 796,33

– 360,43

– 1 156,76

LU

EUR

50 864,74

0,00

– 3 565,63

47 299,11

LV

EUR

0,00

0,00

– 5 168,56

– 5 168,56

MT

EUR

108,13

– 0,02

– 188,03

– 79,92

NL

EUR

0,00

– 32 626,64

– 30 577,93

– 63 204,57

PL

PLN

0,00

0,00

– 404 820,57

– 404 820,57

PL

EUR

0,00

– 58 034,05

0,00

– 58 034,05

PT

EUR

1 168 358,49

0,00

– 1 149 963,88

18 394,61

RO

RON

0,00

0,00

– 1 046 041,22

– 1 046 041,22

RO

EUR

0,00

– 13 589 002,99

0,00

– 13 589 002,99

SE

SEK

0,00

0,00

– 142 754,87

– 142 754,87

SE

EUR

0,00

– 1 188,42

0,00

– 1 188,42

SI

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

SK

EUR

468,40

0,00

0,00

468,40

Σημείωση:

Ονοματολογία 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  Οι μειώσεις και αναστολές είναι εκείνες που έχουν ληφθεί υπόψη στο σύστημα πληρωμών, στο οποίο έχουν προστεθεί οι διορθώσεις για τη μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής του Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018 και άλλες μειώσεις στο πλαίσιο του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(2)  Για τον υπολογισμό του προς ανάκτηση ή πληρωμή ποσού από ή προς το κράτος μέλος, το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι το συνολικό ποσό της ετήσιας δήλωσης για τις δαπάνες που εκκαθαρίστηκαν (στήλη α) ή το σύνολο των μηνιαίων δηλώσεων για τις αποσυνδεθείσες δαπάνες (στήλη β).

Ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία: άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής.

(3)  Η θέση του προϋπολογισμού 05 07 01 06 χωρίζεται στις αρνητικές διορθώσεις που καθίστανται έσοδα ειδικού προορισμού στη θέση του προϋπολογισμού 67 01 και στις θετικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών, οι οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται στο σκέλος δαπανών 05 07 01 06, δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού 1306/2013.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - ΕΓΤΕ

Διορθώσεις σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013  (1)

Κράτος μέλος

Νόμισμα

Σε εθνικό νόμισμα

Σε ευρώ

AT

EUR

 

 

BE

EUR

 

 

BG

BGN

 

 

CY

EUR

CZ

CZK

3 149 709,47

DE

EUR

 

 

DK

DKK

 

 

EE

EUR

ES

EUR

 

 

FI

EUR

 

 

FR

EUR

 

 

EL

EUR

 

 

HR

HRK

 

 

HU

HUF

11 329 127,00

IE

EUR

 

 

IT

EUR

 

 

LT

EUR

79 900,38

LU

EUR

 

 

LV

EUR

64 214,94

MT

EUR

NL

EUR

 

 

PL

PLN

614 231,29

PT

EUR

 

 

RO

RON

 

 

SE

SEK

 

 

SI

EUR

SK

EUR

164 867,37


(1)  Μόνο οι διορθώσεις που αφορούν το ΠΜΑΑ κοινοποιούνται στο παρόν παράρτημα.


Top