Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0871

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/871 της Επιτροπής, της 26ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2018 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2357]

C/2019/2357

OJ L 140, 28.5.2019, p. 94–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/871/oj

28.5.2019   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/94


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/871 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 26ης Μαρτίου 2019

σχετικά με την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2018

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 2357]

(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 51,

Αφού ζήτησε τη γνώμη της επιτροπής των γεωργικών ταμείων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή, βάσει των ετήσιων λογαριασμών που υποβάλλουν τα κράτη μέλη, συνοδευόμενων από τα στοιχεία που απαιτούνται για την εκκαθάριση των λογαριασμών και τη γνωμοδότηση ελέγχου σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών, καθώς και των εκθέσεων που συντάσσουν οι οργανισμοί πιστοποίησης, οφείλει να προβαίνει σε εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών που αναφέρονται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού, πριν από τις 31 Μαΐου του έτους που έπεται του υπό εξέταση οικονομικού έτους.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, το γεωργικό οικονομικό έτος αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου του έτους «N-1» και λήγει στις 15 Οκτωβρίου του έτους «N». Κατά την εκκαθάριση των λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2018, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ της 16ης Οκτωβρίου 2017 και της 15ης Οκτωβρίου 2018, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής (2).

(3)

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη κοινοποιήσει τις αναγκαίες λογιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή, κρίνεται σκόπιμο να εκδοθεί η σχετική απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(4)

Το άρθρο 33 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 προβλέπει ότι, σύμφωνα με την απόφαση της εκκαθάρισης λογαριασμών που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, τα ποσά που είναι ανακτήσιμα από κάθε κράτος μέλος ή πληρωτέα σε αυτό είναι τα ποσά που προκύπτουν από την αφαίρεση των μηνιαίων πληρωμών του σχετικού οικονομικού έτους από τις δαπάνες που αναγνωρίζονται για το εν λόγω έτος σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 1.

(5)

Μετά τη διαβίβαση των πληροφοριών από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη διενέργεια όλων των αναγκαίων ελέγχων και τροποποιήσεων, η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των λογαριασμών των ακόλουθων οργανισμών πληρωμών: «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» και «Rural Payments Agency», όσον αφορά τις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Η Επιτροπή έλεγξε τα στοιχεία που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο και κοινοποίησε τα αποτελέσματα των ελέγχων της στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, μαζί με τις αναγκαίες τροποποιήσεις.

(6)

Για τους συγκεκριμένους οργανισμούς πληρωμών οι ετήσιοι λογαριασμοί και τα συνοδευτικά έγγραφα επιτρέπουν στην Επιτροπή να λάβει απόφαση σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των υποβληθέντων ετήσιων λογαριασμών.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής (3), ενδεχόμενες υπερβάσεις των προθεσμιών κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο συνεκτιμώνται στην απόφαση εκκαθάρισης των λογαριασμών. Ορισμένες από τις δαπάνες που δηλώθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τους εν λόγω μήνες του 2018 είχαν πραγματοποιηθεί μετά τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Συνεπώς, στην παρούσα απόφαση θα πρέπει να καθοριστούν οι σχετικές μειώσεις.

(8)

Σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η Επιτροπή έχει ήδη μειώσει ορισμένες μηνιαίες πληρωμές προς το Ηνωμένο Βασίλειο για το οικονομικό έτος 2018 λόγω της μη τήρησης των προθεσμιών πληρωμής. Στην παρούσα απόφαση, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εν λόγω μειωμένα ποσά προκειμένου να αποφύγει κάθε άσκοπη ή άκαιρη πληρωμή ή επιστροφή ποσών τα οποία θα μπορούσαν αργότερα να αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιονομικής διόρθωσης. Τα εν λόγω ποσά ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, εφόσον η ανάκτηση δεν πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της αίτησης ανάκτησης ή εντός οκτώ ετών αν η ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο προσφυγής ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης των ποσών των παρατυπιών βαρύνουν κατά 50 % το οικείο κράτος μέλος. Το άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 απαιτεί από τα κράτη μέλη να επισυνάπτουν στους ετήσιους λογαριασμούς που πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 29 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 πιστοποιημένο πίνακα στον οποίο να εμφαίνονται τα ποσά με τα οποία επιβαρύνονται κατ' εφαρμογή του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013. Οι κανόνες σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων εκ μέρους των κρατών μελών σχετικά με τα προς ανάκτηση ποσά καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014. Το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 908/2014 περιλαμβάνει υπόδειγμα του πίνακα που πρέπει να χρησιμοποιείται από τα κράτη μέλη για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα προς ανάκτηση ποσά. Βάσει των συμπληρωθέντων από τα κράτη μέλη πινάκων, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει απόφαση σχετικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της μη ανάκτησης των ποσών των παρατυπιών που είναι παλαιότερες των τεσσάρων ή οκτώ ετών, αντιστοίχως.

(10)

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μη συνεχίσουν τη διαδικασία ανάκτησης. Η απόφαση αυτή μπορεί να ληφθεί μόνον εάν οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες και οι δαπάνες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν υπερβαίνουν το προς ανάκτηση ποσό ή εάν η ανάκτηση είναι αδύνατη λόγω αφερεγγυότητας του οφειλέτη ή των προσώπων που φέρουν τη νομική ευθύνη για την παρατυπία, η οποία αφερεγγυότητα έχει διαπιστωθεί και αναγνωριστεί σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του οικείου κράτους μέλους. Εάν η απόφαση έχει ληφθεί εντός τεσσάρων ετών από την ημερομηνία της αίτησης ανάκτησης, ή εντός οκτώ ετών εάν η ανάκτηση αποτελεί αντικείμενο προσφυγής στα εθνικά δικαστήρια, το 100 % των οικονομικών συνεπειών της μη ανάκτησης θα πρέπει να βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ένωσης. Τα ποσά που αποφάσισε να μην επιδιώξει να ανακτήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οι λόγοι της απόφασής του, εμφαίνονται στη συνοπτική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 σε συνδυασμό με το άρθρο 102 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ) σημείο iv) του εν λόγω κανονισμού. Ως εκ τούτου, τα ποσά αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης και δεν θα πρέπει να καταλογιστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

(11)

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με την επιφύλαξη περαιτέρω αποφάσεων που ενδεχομένως λάβει η Επιτροπή για τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση δαπανών που δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι λογαριασμοί των οργανισμών πληρωμών «Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs», «The Scottish Government Rural Payments and Inspection Directorate», «Welsh Government» και «Rural Payments Agency» του Ηνωμένου Βασιλείου εκκαθαρίζονται όσον αφορά τις δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για το οικονομικό έτος 2018.

Τα ποσά που πρέπει να ανακτηθούν από το Ηνωμένο Βασίλειο ή να καταβληθούν σ' αυτό σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση λαμβάνεται με την επιφύλαξη μελλοντικών αποφάσεων εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που μπορεί να λάβει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 για τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση δαπανών που δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Βρυξέλλες, 26 Μαρτίου 2019.

Για την Επιτροπή

Phil HOGAN

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 59).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 907/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ (ΕΕ L 255 της 28.8.2014, σ. 18).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΏΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΠΛΗΡΩΜΏΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌ ΈΤΟΣ 2018

Ποσά που πρόκειται να ανακτηθούν από το κράτος μέλος ή να καταβληθούν σε αυτό

ΚΜ

 

2018 – Δαπάνες/ Έσοδα ειδικού προορισμού για τους οργανισμούς πληρωμών των οποίων οι λογαριασμοί

Σύνολο α + β

Μειώσεις και αναστολές για ολόκληρο το οικονομικό έτος (1)

Ποσά που πρέπει να καταλογιστούν σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Σύνολο, συμπεριλαμβανομένων των μειώσεων και των αναστολών

Πληρωμές που καταβλήθηκαν στο κράτος μέλος για το οικονομικό έτος

Ποσά προς ανάκτηση από το (–) ή προς καταβολή στο (+) κράτος μέλος (2)

έχουν εκκαθαριστεί

έχουν διαχωριστεί

= δαπάνες/έσοδα ειδικού προορισμού που έχουν δηλωθεί στην ετήσια δήλωση

= σύνολο των δαπανών/εσόδων ειδικού προορισμού στις μηνιαίες δηλώσεις

 

 

α

β

γ = α + β

δ

ε

στ = γ + δ + ε

ζ

η = στ – ζ

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

0,00

– 81 567,52

UK

EUR

3 134 431 581,76

0,00

3 134 431 581,76

– 7 568 165,96

0,00

3 126 863 415,80

3 131 942 681,20

– 5 079 265,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΜ

 

Δαπάνες (3)

Έσοδα ειδικού προορισμού (3)

Άρθρο 54 παράγραφος 2 (=ε)

Σύνολο (=η)

 

05 07 01 06

6701

6702

θ

ι

ια

ιβ = θ + ι + ια

UK

GBP

0,00

0,00

– 81 567,52

– 81 567,52

UK

EUR

0,00

– 5 079 265,40

0,00

– 5 079 265,40

ΣΗΜ.:

Ονοματολογία 2019: 05 07 01 06, 6701, 6702


(1)  Οι μειώσεις και αναστολές είναι εκείνες που έχουν ληφθεί υπόψη στο σύστημα πληρωμών, στο οποίο έχουν προστεθεί συγκεκριμένα οι διορθώσεις για τη μη τήρηση των προθεσμιών πληρωμής του Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018 και άλλες μειώσεις στο πλαίσιο του άρθρου 41 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013.

(2)  Για τον υπολογισμό του προς ανάκτηση ή πληρωμή ποσού από ή προς το κράτος μέλος, το ποσό που λαμβάνεται υπόψη είναι το συνολικό ποσό της ετήσιας δήλωσης για τις δαπάνες που εκκαθαρίστηκαν (στήλη α) ή το συνολικό ποσό των μηνιαίων δηλώσεων για τις δαπάνες που έχουν διαχωριστεί (στήλη β). Εφαρμοστέα συναλλαγματική ισοτιμία: άρθρο 11 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο δεύτερη πρόταση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014.

(3)  Η θέση 05 07 01 06 του προϋπολογισμού χωρίζεται στις αρνητικές διορθώσεις που καθίστανται έσοδα ειδικού προορισμού στη γραμμή 67 01 του προϋπολογισμού και στις θετικές διορθώσεις υπέρ των κρατών μελών, οι οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται στο σκέλος δαπανών 05 07 01 06, δυνάμει του άρθρου 43 του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013.


Top