Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0836

Απόφαση αριθ. 1/2018 της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας ΕΕ–Γεωργίας, της 20ής Μαρτίου 2018, για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου I της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας [2018/836]

OJ L 140, 6.6.2018, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/836/oj

6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/107


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 1/2018 ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΕ–ΓΕΩΡΓΊΑΣ

της 20ής Μαρτίου 2018

για την αντικατάσταση του πρωτοκόλλου I της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας [2018/836]

Η ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ–ΓΕΩΡΓΙΑΣ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο I της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 23 παράγραφος 2 της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου («η συμφωνία»), παραπέμπει στο πρωτόκολλο Ι της συμφωνίας («πρωτόκολλο Ι») όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής.

(2)

Η συμφωνία άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 2016.

(3)

Το άρθρο 38 του πρωτοκόλλου I προβλέπει ότι η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 74 παράγραφος 1 της συμφωνίας μπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση των διατάξεων του πρωτοκόλλου Ι.

(4)

Η περιφερειακή σύμβαση για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (2) («η σύμβαση») έχει ως στόχο να αντικαταστήσει τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τους κανόνες καταγωγής μεταξύ των χωρών της πανευρωμεσογειακής ζώνης με ενιαία νομοθετική πράξη.

(5)

Η Ένωση υπέγραψε τη σύμβαση στις 15 Ιουνίου 2011. Με την αριθ. 1/2016 απόφασή της (3), η μεικτή επιτροπή που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 1 της σύμβασης αποφάσισε ότι η Γεωργία θα πρέπει να κληθεί να προσχωρήσει στη σύμβαση.

(6)

Η Ένωση και η Γεωργία κατέθεσαν τα έγγραφα αποδοχής τους στον θεματοφύλακα της σύμβασης στις 26 Μαρτίου 2012 και στις 17 Μαΐου 2017, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παράγραφος 3 της σύμβασης, η σύμβαση τέθηκε σε ισχύ τόσο για την Ένωση όσο και για τη Γεωργία την 1η Μαΐου 2012 και την 1η Ιουλίου 2017, αντίστοιχα.

(7)

Το πρωτόκολλο Ι θα πρέπει επομένως να αντικατασταθεί από νέο πρωτόκολλο που θα παραπέμπει στη σύμβαση,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το πρωτόκολλο Ι της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, σχετικά με τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της έκδοσής της.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2018

Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2018.

Για την υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας

Ο Πρόεδρος

S. URIDIA

Γραμματείς

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  ΕΕ L 261 της 30.8.2014, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 54 της 26.2.2013, σ. 4.

(3)  Απόφαση αριθ. 1/2016 της Μεικτής Επιτροπής της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2016, όσον αφορά την αίτηση της Γεωργίας να καταστεί συμβαλλόμενο μέρος της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (ΕΕ L 329 της 3.12.2016, σ. 118).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I

σχετικά με τον ορισμό της έννοιας “καταγόμενα προϊόντα” και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας

Άρθρο 1

Ισχύοντες κανόνες καταγωγής

1.   Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται το προσάρτημα I και οι σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (1) (“η σύμβαση”).

2.   Όλες οι παραπομπές στη “συναφή συμφωνία” στο προσάρτημα I και στις σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II της σύμβασης νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 2

Επίλυση διαφορών

1.   Όταν ανακύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 32 του προσαρτήματος I της σύμβασης, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου, υποβάλλονται στην υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας. Οι διατάξεις σχετικά με τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του κεφαλαίου 14 (Επίλυση διαφορών) του τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται.

2.   Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.

Άρθρο 3

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας μπορεί να αποφασίζει την τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

Άρθρο 4

Αποχώρηση από τη σύμβαση

1.   Εάν είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση είτε η Γεωργία γνωστοποιήσει γραπτώς στον θεματοφύλακα της σύμβασης την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 9 της σύμβασης, η Ένωση και η Γεωργία αρχίζουν αμέσως διαπραγματεύσεις όσον αφορά τους κανόνες καταγωγής για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

2.   Μέχρι την έναρξη ισχύος των εν λόγω κανόνων καταγωγής που αποτέλεσαν πρόσφατα αντικείμενο διαπραγμάτευσης, οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I και, ενδεχομένως, οι συναφείς διατάξεις του προσαρτήματος II της σύμβασης που εφαρμόζονταν τη στιγμή της αποχώρησης, εξακολουθούν να διέπουν την παρούσα συμφωνία. Ωστόσο, από τη στιγμή της αποχώρησης, οι κανόνες καταγωγής που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I και, ενδεχομένως, οι σχετικές διατάξεις του προσαρτήματος II της σύμβασης ερμηνεύονται κατά τρόπο που επιτρέπει τη διμερή σώρευση μόνο μεταξύ της Ένωσης και της Γεωργίας.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις — σώρευση

Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφος 5 και του άρθρου 21 παράγραφος 3 του προσαρτήματος I της σύμβασης, σε περίπτωση που η σώρευση αφορά μόνο τα κράτη της ΕΖΕΣ, τις Νήσους Φερόε, την Ένωση, την Τουρκία, τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και τη Γεωργία, η απόδειξη της καταγωγής μπορεί να είναι το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 ή η δήλωση καταγωγής.

»

(1)  ΕΕ L 54 της 26.2.2013, σ. 4.


Top