Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0828

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/828 της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2018, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα συστήματα αντιεμπλοκής τροχών κατά την πέδηση, τις διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας υπό υψηλή πίεση και τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2018/862

OJ L 140, 6.6.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/828/oj

6.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 140/5


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/828 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 15ης Φεβρουαρίου 2018

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 όσον αφορά τις απαιτήσεις για τα συστήματα αντιεμπλοκής τροχών κατά την πέδηση, τις διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας υπό υψηλή πίεση και τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η αιτιολογική σκέψη (6) του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 της Επιτροπής (2) προβλέπει ότι η Επιτροπή αξιολογεί την απαίτηση εγκατάστασης συστημάτων αντιεμπλοκής τροχών κατά την πέδηση (ABS) στους ελκυστήρες με μέγιστη σχεδιαστική ταχύτητα από 40 km/h έως 60 km/h, από την 1η Ιανουαρίου 2020. Έπειτα από αξιολόγηση της εν λόγω απαίτησης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι με την απόσυρση της απαίτησης για εξοπλισμό ABS από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό για τα συγκεκριμένα οχήματα θα αποφευχθεί δυσανάλογο οικονομικό κόστος για τον κλάδο και για τους χρήστες, το οποίο τελικά θα καθυστερούσε την αποτελεσματική χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας πέδησης στην αγορά. Ως εκ τούτου, η απαίτηση να τοποθετηθούν ABS στα εν λόγω οχήματα θα πρέπει να απαλειφθεί.

(2)

Οι όροι λειτουργίας των διατάξεων αποθήκευσης ενέργειας υπό υψηλή πίεση θα πρέπει να επιτρέπουν την πλέον σύγχρονη διακύμανση πίεσης και να προβλέπουν την αντίστοιχη δοκιμή. Επομένως, οι οριακές τιμές πίεσης θα πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως.

(3)

Για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση στην απαγόρευση υδραυλικών συνδέσεων μονής γραμμής για τα κράτη μέλη και τον κλάδο κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων πέδησης του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 για νέους ελκυστήρες συνδεδεμένους με ρυμουλκούμενα που είναι ήδη σε λειτουργία, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού ανανέωσης του στόλου των γεωργικών και δασικών ρυμουλκούμενων οχημάτων, η εφαρμογή των μεταβατικών απαιτήσεων για τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής, τις διατάξεις πέδησης και τις ζεύξεις του συστήματος πέδησης των ρυμουλκουμένων θα πρέπει να παραταθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

(4)

Κατά συνέπεια, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/68 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

(5)

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός περιέχει ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 που είναι αναγκαίες για την ομαλή εφαρμογή του, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/68 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16

Απαιτήσεις που ισχύουν για τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής και για τους ελκυστήρες που διαθέτουν τέτοιες συνδέσεις

1.   Οι απαιτήσεις επιδόσεων που ισχύουν για τις υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής των διατάξεων πέδησης και των συνδέσμων για το σύστημα πέδησης των ρυμουλκουμένων και για τους ελκυστήρες που διαθέτουν υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής προβλέπονται στο παράρτημα XIII. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024.

2.   Οι κατασκευαστές δεν εγκαθιστούν υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής σε νέους ελκυστήρες μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2024.».

2)

Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:

α)

το δεύτερο εδάφιο απαλείφεται·

β)

το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2025, οι εθνικές αρχές απαγορεύουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία νέων ελκυστήρων που διαθέτουν υδραυλικές συνδέσεις μονής γραμμής.»

3)

Τα παραρτήματα I, IV και ΧΙΙI του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 60 της 2.3.2013, σ. 1.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/68 της Επιτροπής, της 15ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 167/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις του συστήματος πέδησης των οχημάτων για την έγκριση γεωργικών και δασικών οχημάτων (ΕΕ L 17 της 23.1.2015, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα I, IV και ΧΙII του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/68 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 2.2.1.21.2 απαλείφεται·

β)

το σημείο 2.2.1.23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.2.1.23.

Οι ελκυστήρες, πλην εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 2.2.1.21.1 οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος XI.»·

γ)

στο σημείο 2.2.2.15.1.1, η φράση «Η πίεση αυτή δεν υπερβαίνει τα 11 500 kPa» απαλείφεται·

δ)

παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 2.2.2.15.1.1.1 και 2.2.2.15.1.1.2:

«2.2.2.15.1.1.1.

Η εν λόγω χαμηλή πίεση στις υδραυλικές διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας δεν υπερβαίνει τα 11 500 kPa για συστήματα που χρησιμοποιούν διατάξεις αποθήκευσης της ενέργειας με μέγιστη πίεση λειτουργίας 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

Η εν λόγω χαμηλή πίεση στις υδραυλικές διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας μπορεί να υπερβαίνει τα 11 500 kPa για συστήματα που χρησιμοποιούν διατάξεις αποθήκευσης της ενέργειας, που πληρούνται με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 15 000 kPa για να συμμορφώνονται με τις προβλεπόμενες επιδόσεις πέδησης.».

2)

Στο παράρτημα IV, μέρος Γ (Υδραυλικά συστήματα πέδησης με αποθηκευμένη ενέργεια), παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο 1.3.2.1.1:

«1.3.2.1.1.

Στην περίπτωση των συστημάτων που χρησιμοποιούν διατάξεις αποθήκευσης της ενέργειας που πληρούνται με μέγιστη πίεση λειτουργίας άνω των 15 000 kPa για να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της προβλεπόμενης επίδοσης του συστήματος πέδησης, η πίεση στις διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας κατά την έναρξη της δοκιμής είναι η μέγιστη πίεση που προβλέπεται από τον κατασκευαστή.».

3)

Το παράρτημα XIII τροποποιείται ως εξής:

α)

το σημείο 1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.1.

Υδραυλική σύνδεση μονής γραμμής μπορεί να εγκατασταθεί σε ελκυστήρα που είναι εφοδιασμένος με ένα από τα ακόλουθα:

α)

οποιονδήποτε από τους τύπους συνδέσεων που αναφέρονται στο σημείο 2.1.4 του παραρτήματος I·

β)

οποιονδήποτε από τους τύπους συνδέσεων που αναφέρονται στα σημεία 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 και 2.1.5.1.3 του παραρτήματος I. Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη των συνδέσμων, ο αρσενικός σύνδεσμος της υδραυλικής σύνδεσης μονής γραμμής μπορεί να είναι ο αρσενικός σύνδεσμος που περιγράφεται στο σημείο 2.1.5.1.1 του παραρτήματος I, υπό τον όρο ότι οι πιέσεις που δημιουργούνται στον εν λόγω σύνδεσμο συμμορφώνονται με τα σημεία 1.1.1, 1.1.2 και 1.1.3.»·

β)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα σημεία 1.1.1, 1.1.2 και 1.1.3:

«1.1.1.

Σε περίπτωση που μια σωλήνωση χειρισμού και μια συμπληρωματική σωλήνωση ρυμουλκούμενου οχήματος είναι συνδεδεμένες, η πίεση pm που προκύπτει είναι σύμφωνη με το διάγραμμα 2 του προσαρτήματος 1 του παραρτήματος II.

1.1.2.

Σε περίπτωση που ένα ρυμουλκούμενο όχημα με υδραυλική σύνδεση μονής γραμμής είναι συνδεδεμένο, η πίεση pm που δημιουργείται είναι σύμφωνη με το σημείο 2 ή 3 του παρόντος παραρτήματος.

1.1.3.

Η ανίχνευση των συνδεδεμένων σωληνώσεων που αναφέρονται στα σημεία 1.1.1 και 1.1.2 πραγματοποιείται αυτόματα.»


Top