Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0608

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/608 της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών κριτηρίων για τις ηλεκτρονικές ετικέτες του εξοπλισμού πλοίων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2018/2274

OJ L 101, 20.4.2018, p. 64–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/608/oj

20.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/64


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/608 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Απριλίου 2018

σχετικά με τον καθορισμό τεχνικών κριτηρίων για τις ηλεκτρονικές ετικέτες του εξοπλισμού πλοίων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2014/90/ΕΕ αναθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, προκειμένου να καθορίζει κατάλληλα τεχνικά κριτήρια όσον αφορά τον σχεδιασμό, τις επιδόσεις, την τοποθέτηση και τη χρήση αυτών των ηλεκτρονικών ετικετών.

(2)

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση κόστους-οφέλους (2) στην οποία αξιολογήθηκε θετικά η χρήση των ηλεκτρονικών ετικετών συμπληρωματικά του πηδαλιόσχημου σήματος.

(3)

Η τοποθέτηση ηλεκτρονική ετικέτας στον εξοπλισμό πλοίων δεν απαιτεί σημαντική επένδυση, προσφέρει όμως οφέλη στους κατασκευαστές, τους πλοιοκτήτες και τους φορείς εκμετάλλευσης και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

(4)

Οι προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό στηρίζονται σε σύγκριση των διαθέσιμων εφαρμοζόμενων τεχνολογιών που περιέχει η ανάλυση κόστους-οφέλους, καθώς και στις προτάσεις της σχετικά με την κατάλληλη διάρθρωση των χρησιμοποιούμενων κωδικών για την ταυτοποίηση του εξοπλισμού πλοίων.

(5)

Η σύγκριση των υφιστάμενων φορέων δεδομένων και των αρχιτεκτονικών ανταλλαγής δεδομένων στην ανάλυση κόστους-οφέλους οδήγησε στη σύσταση χρήσης κωδικών μήτρας δεδομένων και ραδιοσυχνικής αναγνώρισης («RFID») ως τις πλέον ενδεδειγμένες τεχνολογίες.

(6)

Η ανάλυση κόστους-οφέλους κατέδειξε επίσης ότι η περιορισμένη ικανότητα αποθήκευσης δεδομένων στην ηλεκτρονική ετικέτα συνεπάγεται ότι οι πληροφορίες στην ηλεκτρονική ετικέτα πρέπει να περιέχουν σύνδεσμο με βάσεις δεδομένων, στις οποίες είναι δυνατή η εξεύρεση πιο λεπτομερών πληροφοριών. Οι κωδικοί μήτρας δεδομένων και η ραδιοσυχνική αναγνώριση («RFID») που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό περιέχουν τις κύριες πληροφορίες που είναι δυνατόν να διατίθενται για έναν τέτοιο σύνδεσμο.

(7)

Συνεπώς, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια μοναδική αναγνώριση του εξοπλισμού πλοίων, η οποία να βασίζεται σε τυποποιημένη δομή κωδικού, ανεξάρτητα από το είδος της ηλεκτρονικής ετικέτας. Η εν λόγω αναγνώριση θα πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να επιτρέπει την άμεση πρόσβαση των χρηστών στις πιο σημαντικές βάσεις δεδομένων εξοπλισμού πλοίων.

(8)

Η μορφή της κωδικοποίησης των απαιτούμενων πληροφοριών του φορέα δεδομένων θα πρέπει να βασίζεται σε πρότυπα ISO. Η μορφή της κωδικοποίησης θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα κωδικοποίησης πρόσθετων πληροφοριών προς χρήση από τους κατασκευαστές, ιδίως επειδή οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι σε θέση να ενσωματώνουν στον φορέα δεδομένων πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε να εντοπίζονται ευκολότερα τα παραποιημένα προϊόντα.

(9)

Για να βρίσκεται εύκολα με οπτική επιθεώρηση, ο εξοπλισμός πλοίων με ηλεκτρονικές ετικέτες που αντικαθιστούν το πηδαλιόσχημο σήμα θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σύμβολο.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία («COSS»),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, νοείται ως:

1)   «ηλεκτρονική ετικέτα»: σήμανση με ραδιοσυχνική αναγνώριση («RFID») ή με κωδικό μήτρας δεδομένων·

2)   «αναγνωριστικό εφαρμογής»: αριθμητικό πρόθεμα που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της έννοιας και της μορφής των στοιχείων των κωδικοποιημένων δεδομένων.

Άρθρο 2

Οι κατασκευαστές εξοπλισμού πλοίων μπορούν να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές ετικέτες όπως προβλέπονται στο παράρτημα:

α)

ετικέτες RFID μόνιμα στερεωμένες σε στοιχείο του εξοπλισμού πλοίων·

β)

ετικέτες οπτικά αναγνώσιμες και μόνιμα στερεωμένες σε στοιχείο εξοπλισμού πλοίων που περιέχουν κωδικούς μήτρας δεδομένων· ή

γ)

ετικέτες οπτικά αναγνώσιμες με ανεξίτηλη σήμανση σε στοιχείο εξοπλισμού πλοίων που περιέχουν κωδικούς μήτρας δεδομένων·

Άρθρο 3

Στις ηλεκτρονικές ετικέτες RFID που αντικαθιστούν το πηδαλιόσχημο σήμα απεικονίζεται με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, είτε στις ίδιες τις ετικέτες ή δίπλα σε αυτές, το σύμβολο που καθορίζεται στο σημείο 3.1 ή 3.2 του παραρτήματος.

Ο εξοπλισμός πλοίων με ηλεκτρονικές ετικέτες οπτικά αναγνώσιμες που περιέχουν κωδικούς μήτρας δεδομένων, οι οποίες αντικαθιστούν το πηδαλιόσχημο σήμα, φέρει με τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, είτε στις ετικέτες ή δίπλα σε αυτές, το σύμβολο που καθορίζεται στο σημείο 3.3 του παραρτήματος.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146.

(2)  «Πιθανή καθιέρωση ηλεκτρονικής ετικέτας συμπληρωματικά ή σε αντικατάσταση του πηδαλιόσχημου σήματος στον εξοπλισμό πλοίων», πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. MOVE/D2/2015-372 V1.0 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.   Ταυτοποίηση του εξοπλισμού πλοίων

1.1.

Οι ηλεκτρονικές ετικέτες εξοπλισμού πλοίων περιέχουν ηλεκτρονικά αναγνώσιμη ταυτοποίηση σε ραδιοσυχνική αναγνώριση («RFID») ή οπτικά αναγνώσιμο κωδικό μήτρας δεδομένων με τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)

κατάλληλο αναγνωριστικό εφαρμογής σύμφωνα με τα πρότυπα ISO/IEC 15434:2006 και ISO/IEC 15418:2016, με χρήση είτε αναγνωριστικού δεδομένων ASC MH10 είτε αναγνωριστικού εφαρμογής GS1·

β)

τον [μονοψήφιο αλφαβητικό] τύπο του/των δομοστοιχείου/-ων αξιολόγησης της συμμόρφωσης που καθορίζεται στο παράρτημα II της οδηγίας 2014/90/ΕΕ για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης·

γ)

τον [τετραψήφιο] αριθμό μητρώου του οργανισμού που έχει χορηγήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το σημείο 3.1 του παραρτήματος IV της οδηγίας 2014/90/ΕΕ·

δ)

τον/τους αριθμό/-ούς [μέχρι 20 αλφαριθμητικά ψηφία] της επαλήθευσης μονάδας (Ενότητα Ζ) ή της εξέτασης και συμμόρφωσης τύπου ΕΚ με τα πιστοποιητικά τύπου (Ενότητες Β και Δ, Ε ή ΣΤ).

1.2.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχουν σύμφωνα με το σημείο 1.1, οι ηλεκτρονικές ετικέτες μπορούν επίσης να περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό της μονάδας παραγωγής, τον κωδικό προϊόντος, τον αριθμό παρτίδας ή δέσμης και/ή συμπληρωματικές πληροφορίες του κατασκευαστή σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 15434: 2006 [με χρήση είτε αναγνωριστικών δεδομένων ASC MH10 είτε αναγνωριστικών εφαρμογής GS1].

1.3.

Παραδείγματα:

 

Ενότητες B+Δ: [βλέπε σημείο 1.2] + ([κατάλληλο αναγνωριστικό]) B 0575 40123+Δ 0038 040124

 

Ενότητες B+Ε: [βλέπε σημείο 1.2] + ([κατάλληλο αναγνωριστικό]) B 0575 40123+E 0038 040125

 

Ενότητες B+ΣΤ: [βλέπε σημείο 1.2] + ([κατάλληλο αναγνωριστικό]) B 0575 40123+ΣΤ 0038 040126

 

Ενότητα Ζ: [βλέπε σημείο 1.2] + ([κατάλληλο αναγνωριστικό]) Ζ 0575 040126.

2.   Ηλεκτρονικές ετικέτες

2.1.   Ετικέτες RFID

Οι πομποδέκτες RFID λειτουργούν στη ζώνη συχνοτήτων από 860 MHz έως 960 MHz σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 18000-6:2004 τύπου Γ.

Η ηλεκτρονική ετικέτα επικολλάται σταθερά στον αντίστοιχο εξοπλισμό πλοίων με τρόπο ανθεκτικό και ώστε να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρονική ετικέτα είναι αναγνώσιμη όπως προβλέπεται για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού πλοίων.

2.2.   Κωδικοί μήτρας κωδικών

Οι κωδικοί μήτρας κωδικών πληρούν το πρότυπο ISO/IEC 16022:2006.

Η ηλεκτρονική ετικέτα φέρει ανεξίτηλη σήμανση ή επικολλάται σταθερά στον αντίστοιχο εξοπλισμό πλοίων με τρόπο ανθεκτικό και ώστε να διασφαλιστεί ότι η ηλεκτρονική ετικέτα είναι αναγνώσιμη όπως προβλέπεται για την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού πλοίων.

3.   Σύμβολα

3.1.

Image

3.2.

Image

3.3.

Image

Top