Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018A0420(01)

Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα

OJ L 101, 20.4.2018, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

20.4.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 101/6


ΣΥΜΦΩΝΊΑ

μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (καλούμενη εφεξής «Ένωση») και

η ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ,

καλούμενες εφεξής «συμβαλλόμενα μέρη»,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη σημασία των εμπορικών δεσμών μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Ένωσης και επιθυμώντας να συμβάλουν, προς όφελος και των δύο συμβαλλομένων μερών, στην αρμονική ανάπτυξη των δεσμών αυτών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι σκόπιμο να αναληφθεί δέσμευση για ανάπτυξη της τελωνειακής συνεργασίας,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη την ανάπτυξη της τελωνειακής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, στον τομέα των τελωνειακών διαδικασιών,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι οι πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία βλάπτουν τα οικονομικά, φορολογικά και εμπορικά συμφέροντα και των δύο συμβαλλομένων μερών και αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει η διασφάλιση του ακριβούς υπολογισμού των δασμών και των λοιπών επιβαρύνσεων,

ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι η δράση για την αντιμετώπιση τέτοιων πράξεων μπορεί να καταστεί αποτελεσματικότερη μέσω της συνεργασίας μεταξύ τελωνειακών αρχών,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τον σημαντικό ρόλο των τελωνειακών αρχών και τη σημασία των τελωνειακών διαδικασιών για την προώθηση της διευκόλυνσης του εμπορίου και της προστασίας των πολιτών,

ΑΠΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ στην παροχή ενός πλαισίου για την ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την περαιτέρω απλοποίηση και εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών και την προώθηση κοινής δράσης στο πλαίσιο σχετικών διεθνών πρωτοβουλιών, συμπεριλαμβανομένων της διευκόλυνσης του εμπορίου και της ενίσχυσης της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού,

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και υπογραμμίζοντας τη σημασία της υιοθέτησης και της αποτελεσματικής εφαρμογής της,

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ως βάση τα θεμελιώδη στοιχεία του Πλαισίου Προτύπων για την Ασφάλεια και τη Διευκόλυνση του Παγκόσμιου Εμπορίου (καλούμενου εφεξής «πλαίσιο SAFE») του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων (ΠΟΤ),

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το υψηλό επίπεδο δέσμευσης και των δύο συμβαλλομένων μερών για την ανάληψη τελωνειακών δράσεων και την ανάπτυξη τελωνειακής συνεργασίας με στόχο την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο διεθνών συμβάσεων τις οποίες έχουν ήδη αποδεχθεί ή εφαρμόζουν τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τις σχετικές με τα τελωνεία δραστηριότητες που έχει αναλάβει ο ΠΟΕ, και

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα σχετικά μέσα του ΠΟΤ, ιδίως τη σύσταση της 5ης Δεκεμβρίου 1953 για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΤΙΤΛΟΣ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

1.   Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας:

α)   «τελωνειακή νομοθεσία»: όλες οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της Ένωσης ή της Νέας Ζηλανδίας οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων, καθώς και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, και τις οποίες διαχειρίζονται, εφαρμόζουν ή επιβάλλουν οι τελωνειακές αρχές των συμβαλλομένων μερών στα αντίστοιχα εδάφη τους,

β)   «νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους», «νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους» και «νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους»: οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ένωση υπό τις εκάστοτε περιστάσεις, ή οι νόμοι και οι κανονισμοί που εφαρμόζονται στη Νέα Ζηλανδία, κατά περίπτωση,

γ)   «τελωνειακή αρχή»: στην Ένωση, οι αρμόδιες για τα τελωνειακά θέματα υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (καλούμενης εφεξής «Επιτροπή») και οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ένωσης και, στη Νέα Ζηλανδία, η τελωνειακή υπηρεσία της Νέας Ζηλανδίας,

δ)   «αιτούσα αρχή»: αρμόδια διοικητική αρχή η οποία έχει οριστεί σε συμβαλλόμενο μέρος για τον σκοπό αυτό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής βάσει της παρούσας συμφωνίας,

ε)   «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση»: αρμόδια διοικητική αρχή η οποία έχει οριστεί σε συμβαλλόμενο μέρος για τον σκοπό αυτό και στην οποία υποβάλλεται αίτηση συνδρομής βάσει της παρούσας συμφωνίας,

στ)   «πρόσωπο»: κάθε φυσικό πρόσωπο, κάθε νομικό πρόσωπο ή κάθε άλλη οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα που έχει συσταθεί ή οργανωθεί βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους, τα οποία πραγματοποιούν εισαγωγές, εξαγωγές ή διαμετακόμιση εμπορευμάτων,

ζ)   «πληροφορία»: δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έγγραφα, εκθέσεις και άλλες κοινοποιήσεις σε οποιαδήποτε μορφή, καθώς και τα ηλεκτρονικά αντίγραφά τους,

η)   «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί,

θ)   «πράξη που διενεργείται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας»: κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 2

Εδαφική εφαρμογή

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (όπως περιγράφεται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα) και, αφετέρου, στο έδαφος της Νέας Ζηλανδίας (εξαιρουμένου του Τοκελάου) στο οποίο ισχύει η τελωνειακή της νομοθεσία.

Άρθρο 3

Εφαρμογή

1.   Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Ένωση υπό τις εκάστοτε περιστάσεις και στη Νέα Ζηλανδία, μεταξύ άλλων και στον τομέα της προστασίας δεδομένων, καθώς και στο πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων των αντίστοιχων τελωνειακών αρχών τους.

2.   Οι τελωνειακές αρχές της Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 4

Σχέση με άλλες διεθνείς συμφωνίες

1.   Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για κάθε συμβαλλόμενο μέρος από οποιαδήποτε άλλη διεθνή συμφωνία στην οποία είναι μέρος έκαστο συμβαλλόμενο μέρος.

2.   Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας υπερισχύουν των διατάξεων οποιασδήποτε διμερούς συμφωνίας για την τελωνειακή συνεργασία και την αμοιβαία διοικητική συνδρομή που έχει συναφθεί ή δύναται να συναφθεί μεταξύ επιμέρους κρατών μελών της Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας, κατά το μέρος που οι διατάξεις των εν λόγω διμερών συμφωνιών δεν συμβιβάζονται με αυτές της παρούσας συμφωνίας.

3.   Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας δεν επηρεάζουν τις ενωσιακές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση, μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών της Ένωσης, κάθε πληροφορίας που λαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και η οποία θα ήταν δυνατόν να ενδιαφέρει την Ένωση.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 5

Πεδίο εφαρμογής της συνεργασίας

1.   Η συνεργασία στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας καλύπτει όλους τους τομείς που αφορούν την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας.

2.   Με σκοπό τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, την ενίσχυση της συμμόρφωσης των εμπορευομένων, την προστασία των πολιτών και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι τελωνειακές αρχές της Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας συνεργάζονται ώστε:

α)

να προστατεύουν το νόμιμο εμπόριο μέσω της αποτελεσματικής επιβολής των νομοθετικών απαιτήσεων και της συμμόρφωσης προς αυτές,

β)

να διασφαλίζουν την αλυσίδα εφοδιασμού για τη διευκόλυνση της ασφαλούς κυκλοφορίας των εμπορευμάτων μεταξύ της Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας,

γ)

να μεγιστοποιούν τη συμβολή τους στις εργασίες του ΠΟΤ, του ΠΟΕ και άλλων σχετικών διεθνών οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση των τελωνειακών τεχνικών και την επίλυση προβλημάτων σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες, την επιβολή των τελωνειακών διατάξεων και τη διευκόλυνση του εμπορίου· την εξάλειψη των περιττών επιβαρύνσεων στους οικονομικούς φορείς· την παροχή διευκολύνσεων στους φορείς με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης· και την παροχή διασφαλίσεων έναντι της απάτης και των παράνομων ή επιβλαβών δραστηριοτήτων,

δ)

να εφαρμόζουν τα διεθνή μέσα και πρότυπα που ισχύουν στον τομέα των τελωνείων και του εμπορίου, τα οποία έχουν αποδεχθεί τα αντίστοιχα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ουσιωδών στοιχείων της Διεθνούς σύμβασης για την Απλούστευση και την Εναρμόνιση των Τελωνειακών Διαδικασιών (όπως αναθεωρήθηκε) και της Διεθνούς σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των Εμπορευμάτων,

ε)

να εφαρμόζουν τη Συμφωνία του ΠΟΕ για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου μόλις αυτή τεθεί σε ισχύ,

στ)

να συνεργάζονται στην έρευνα, την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την αξιολόγηση νέων τελωνειακών διαδικασιών, καθώς και στην κατάρτιση και την ανταλλαγή προσωπικού και στην παροχή συνδρομής,

ζ)

να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την τελωνειακή νομοθεσία, την εφαρμογή της, καθώς και τις τελωνειακές διαδικασίες, ιδίως στους τομείς της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των τελωνειακών διαδικασιών, και

η)

να αναλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες σχετικές με τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής και άλλες τελωνειακές διαδικασίες, καθώς και για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης της επιχειρηματικής κοινότητας.

Άρθρο 6

Ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και διαχείριση κινδύνου

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη εργάζονται από κοινού επί των τελωνειακών πτυχών της διασφάλισης και της διευκόλυνσης της αλυσίδας εφοδιασμού του διεθνούς εμπορίου σύμφωνα με το πλαίσιο SAFE. Η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών συνίσταται ιδίως:

α)

στην ενίσχυση των τελωνειακών πτυχών της ασφάλειας της λογιστικής διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας του διεθνούς εμπορίου, διευκολύνοντας ταυτόχρονα το νόμιμο εμπόριο,

β)

στον καθορισμό ελάχιστων προτύπων, στο μέτρο του δυνατού, για τις τεχνικές διαχείρισης κινδύνου και τις σχετικές απαιτήσεις και προγράμματα,

γ)

στην καθιέρωση, όπου απαιτείται, της αμοιβαίας αναγνώρισης των τεχνικών διαχείρισης κινδύνου, των προτύπων κινδύνου, των ελέγχων ασφάλειας, της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και των προγραμμάτων εμπορικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου,

δ)

στην ανταλλαγή πληροφοριών για την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διαχείριση κινδύνου,

ε)

στη δημιουργία σημείων επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διαχείριση κινδύνου,

στ)

στην καθιέρωση, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διεπαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων πριν από την άφιξη ή την αναχώρηση,

ζ)

στη συνεργασία σε πολυμερή φόρα, όπου τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διαχείριση κινδύνου μπορούν να τίθενται και να συζητούνται καταλλήλως.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Άρθρο 7

Πεδίο εφαρμογής της συνδρομής

1.   Οι τελωνειακές αρχές της Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας παρέχουν αμοιβαία συνδρομή για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα και την καταστολή παραβάσεων της τελωνειακής νομοθεσίας.

2.   Η συνδρομή δυνάμει της παρούσας συμφωνίας δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις έκαστου συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις δυνάμει διεθνών συμφωνιών ή τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις έκαστου συμβαλλόμενου μέρους. Ούτε ισχύει για πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται κατ' αίτηση δικαστικής αρχής.

3.   Η συνδρομή στον τομέα της ανάκτησης δασμών, φόρων ή προστίμων δεν καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία.

Άρθρο 8

Συνδρομή κατ' αίτηση

1.   Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει στην αιτούσα αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που μπορούν να της επιτρέψουν να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και τις πληροφορίες που αφορούν σε διαπιστωθείσες ή σχεδιαζόμενες ενέργειες και αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

2.   Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την ενημερώνει:

α)

σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν κανονικά στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, την τελωνειακή διαδικασία που εφαρμόστηκε στα εμπορεύματα, και

β)

σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εξήχθησαν κανονικά από το έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, την τελωνειακή διαδικασία που εφαρμόστηκε στα εμπορεύματα.

3.   Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές της διατάξεις, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ειδική επιτήρηση όσον αφορά:

α)

τα πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας,

β)

τους χώρους όπου έχουν συγκεντρωθεί ή συναρμολογηθεί ή ενδέχεται να συγκεντρωθούν ή να συναρμολογηθούν αποθέματα εμπορευμάτων υπό συνθήκες που δικαιολογούν βάσιμα την υπόνοια ότι τα εν λόγω εμπορεύματα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας,

γ)

τα εμπορεύματα που μεταφέρονται ή ενδέχεται να μεταφερθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και

δ)

τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 9

Αυτεπάγγελτη συνδρομή

Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν εκατέρωθεν, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις τους, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, παρέχοντας ιδίως τις πληροφορίες που κατέχουν σχετικά με:

α)

πράξεις που διενεργούνται ή ενδέχεται να διενεργηθούν κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος,

β)

νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας,

γ)

εμπορεύματα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας,

δ)

πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει σε πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας και

ε)

μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

Άρθρο 10

Επίδοση και κοινοποίηση

1.   Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις της, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου:

α)

να επιδίδονται όλα τα έγγραφα ή

β)

να κοινοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας, σε παραλήπτη που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στην περιοχή δικαιοδοσίας της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

2.   Οι αιτήσεις επίδοσης εγγράφων ή κοινοποίησης αποφάσεων συντάσσονται γραπτώς σε επίσημη γλώσσα της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτήν.

Άρθρο 11

Τύπος και ουσία των αιτήσεων συνδρομής

1.   Οι αιτήσεις βάσει της παρούσας συμφωνίας υποβάλλονται γραπτώς. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές, εφόσον το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της περίπτωσης, αλλά επιβεβαιώνονται πάραυτα γραπτώς.

2.   Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

την αιτούσα αρχή,

β)

το αιτούμενο μέτρο,

γ)

το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης,

δ)

τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,

ε)

στοιχεία όσο το δυνατόν ακριβή και εμπεριστατωμένα σχετικά με τα εμπορεύματα ή τα πρόσωπα που αποτελούν αντικείμενο ερευνών και

στ)

περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί.

3.   Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της τελωνειακής αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από την εν λόγω αρχή. Η εν λόγω απαίτηση δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση της παραγράφου 1.

4.   Αν μια αίτηση δεν πληροί τις προαναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να ζητείται η διόρθωση ή συμπλήρωσή της· στο ενδιάμεσο διάστημα, είναι δυνατόν να ληφθούν προληπτικά μέτρα.

Άρθρο 12

Εκτέλεση των αιτήσεων

1.   Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ενεργεί πάραυτα, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων πόρων της, όπως θα ενεργούσε και για ίδιο λογαριασμό ή κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του ίδιου συμβαλλόμενου μέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που ήδη διαθέτει, διεξάγοντας τις κατάλληλες έρευνες ή μεριμνώντας για τη διεξαγωγή τους. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και σε οποιαδήποτε άλλη αρχή στην οποία διαβιβάζεται η αίτηση εκ μέρους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, εφόσον η τελευταία αδυνατεί να ενεργήσει αφ' εαυτής.

2.   Οι αιτήσεις συνδρομής διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

3.   Δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται ώστε να λαμβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη ενδιαφερόμενη αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία σχετικά με πράξεις που διενεργούνται ή ενδέχεται να διενεργηθούν κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας, τα οποία η αιτούσα τελωνειακή αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας.

4.   Δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται στην επικράτεια του τελευταίου.

Άρθρο 13

Μορφή υπό την οποία πρέπει να κοινοποιούνται τα στοιχεία

1.   Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί γραπτώς στην αιτούσα αρχή τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται δυνάμει αιτήσεως που υποβάλλεται βάσει της παρούσας συμφωνίας, διαβιβάζοντας ταυτόχρονα όλα τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων ή άλλα στοιχεία.

2.   Τα στοιχεία που κοινοποιούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι δυνατό να διαβιβάζονται σε ηλεκτρονική μορφή.

3.   Πρωτότυπα αρχεία και έγγραφα διαβιβάζονται μόνο κατόπιν αιτήσεως σε περιπτώσεις όπου τα επικυρωμένα αντίγραφα κρίνονται ανεπαρκή. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση το συντομότερο δυνατόν.

Άρθρο 14

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής

1.   Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή οποιασδήποτε μορφής συνδρομής εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας ή να επιβάλουν ορισμένες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις για την παροχή συνδρομής, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες θεωρούν ότι η συνδρομή στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας:

α)

ενδέχεται να προσβάλει την κυριαρχία της Νέας Ζηλανδίας ή του κράτους μέλους της Ένωσης η αρμόδια αρχή του οποίου έλαβε αίτημα παροχής συνδρομής δυνάμει της παρούσας συμφωνίας,

β)

ενδέχεται να θίξει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ζωτικά συμφέροντα,

γ)

δύναται να παραβιάσει το εμπορικό απόρρητο ή να βλάψει νόμιμα εμπορικά συμφέροντα ή

δ)

δύναται να μη συνάδει προς τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, αλλά όχι αποκλειστικά, τον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή των χρηματοοικονομικών υποθέσεων και των λογαριασμών ιδιωτών.

2.   Η παροχή της συνδρομής είναι δυνατό να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, με την αιτιολογία ότι αυτή έχει σχέση με διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή διοικητική ή δικαστική διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διενεργεί διαβουλεύσεις με την αιτούσα αρχή, για να εξεταστεί αν είναι δυνατό να παρασχεθεί συνδρομή υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους που η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κρίνει αναγκαίους.

3.   Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή την οποία η ίδια δεν θα μπορούσε να παράσχει εάν της είχε ζητηθεί, εφιστά στην αίτησή της την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση.

4.   Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η αιτιολόγησή της ανακοινώνονται αμελλητί στην αιτούσα αρχή.

Άρθρο 15

Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες

Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δύναται να εξουσιοδοτείται ώστε να παρίσταται, εντός των ορίων της χορηγούμενης εξουσιοδότησης, υπό την ιδιότητα εμπειρογνώμονα ή μάρτυρα ενώπιον αρχής άλλου συμβαλλόμενου μέρους για υποθέσεις που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και να προσκομίζει τέτοια αντικείμενα, έγγραφα ή εμπιστευτικά ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, τα οποία είναι ενδεχομένως αναγκαία για τον σκοπό αυτό. Η αίτηση παραστάσεως αναφέρει επακριβώς ενώπιον ποιας αρχής θα πρέπει να παραστεί ο υπάλληλος, καθώς και για ποιο ζήτημα και με ποια ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξεταστεί ο υπάλληλος.

Άρθρο 16

Δαπάνες της συνδρομής

Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαίως από κάθε απαίτηση επιστροφής δαπανών οι οποίες προκαλούνται από την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, εκτός, όπου κρίνεται σκόπιμο, από τις δαπάνες για την παράσταση εμπειρογνωμόνων και μαρτύρων σύμφωνα με το άρθρο 15, καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές οι οποίοι δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Άρθρο 17

Εμπιστευτικότητα και προστασία των πληροφοριών

1.   Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή δυνάμει της παρούσας συμφωνίας αντιμετωπίζεται είτε ως εμπιστευτική είτε ως περιορισμένης χρήσης, ανάλογα με τους ισχύοντες σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος κανόνες.

2.   Ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν χρησιμοποιεί ούτε δημοσιοποιεί πληροφορίες που λαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας παρά μόνο για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ή με την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του συμβαλλόμενου μέρους που τις παρέσχε και με την επιφύλαξη τυχόν επιφυλάξεων και περιορισμών που ενδέχεται να απαιτήσει το συμβαλλόμενο μέρος που τις παρέσχε. Ωστόσο, εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούται, σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους, να δημοσιοποιήσει πληροφορίες που λαμβάνει δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, γνωστοποιεί την εν λόγω δημοσιοποίηση στο συμβαλλόμενο μέρος που τις παρέσχε και, στο μέτρο του δυνατού, πριν από την εν λόγω δημοσιοποίηση.

3.   Με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων που εφαρμόζονται σε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους ή ρητών προϋποθέσεων, περιορισμών, επιφυλάξεων ή οδηγιών χειρισμού που απαιτούν μεγαλύτερη προστασία, εξασφαλίζεται το ίδιο ή υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικής ζωής για όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας με εκείνο που προκύπτει από τη διαβάθμιση ασφάλειας ή οποιεσδήποτε άλλες επιφυλάξεις χειρισμού που επισυνάπτονται στις πληροφορίες της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

4.   Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανταλλάσσονται μόνο εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος που ενδέχεται να λάβει τα δεδομένα αυτά δεσμεύεται να τα προστατεύσει κατά τρόπο που θεωρείται αποδεκτός από το συμβαλλόμενο μέρος που ενδέχεται να τα διαβιβάζει.

5.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος περιορίζει την πρόσβαση στις πληροφορίες που λαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας στα πρόσωπα που χρειάζεται να γνωρίζουν το περιεχόμενό τους.

6.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος περιορίζει, διατηρεί και διαβιβάζει τις πληροφορίες που λαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, με τη χρήση αναγνωρισμένων μηχανισμών ασφάλειας, όπως κωδικοί πρόσβασης, κρυπτογράφηση ή άλλες εύλογες ρήτρες ασφάλειας που συνάδουν με τη διαβάθμιση ασφάλειας για τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

7.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος κάθε τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, δημοσιοποίηση, τροποποίηση ή εξάλειψη πληροφοριών που λαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και παρέχει πλήρη στοιχεία για την τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, δημοσιοποίηση, τροποποίηση ή εξάλειψη πληροφοριών.

8.   Όταν οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας έχουν δημοσιοποιηθεί ή τροποποιηθεί κατά λάθος, κάθε συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει κάθε ευλόγως δυνατό μέτρο για να ανακτήσει ή, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ανάκτηση, να εξασφαλίσει την καταστροφή των πληροφοριών που έχουν τροποποιηθεί ή δημοσιοποιηθεί.

9.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων προστασίας σε εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες.

10.   Οι πληροφορίες δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ούτε διατηρούνται επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από εκείνο που απαιτείται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη διατήρηση των δημόσιων αρχείων. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διασφαλίζει τη συστηματοποιημένη εξάλειψη των πληροφοριών που έχει λάβει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, όπως προβλέπεται από τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους.

11.   Η παρούσα συμφωνία ουδόλως αποκλείει τη χρησιμοποίηση ως αποδεικτικών στοιχείων πληροφοριών ή εγγράφων που ελήφθησαν δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών σχετικά με πράξεις που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας. Συνεπώς, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα, στα αρχεία αποδεικτικών στοιχείων που τηρούν, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες, καθώς και σε διαδικασίες και διώξεις που στη συνέχεια ενδέχεται να παραπεμφθούν στα δικαστήρια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο χορήγησε τις εν λόγω πληροφορίες ή επέτρεψε την πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα ενημερώνεται για τη χρήση αυτή.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 18

Επικεφαλίδες

Οι επικεφαλίδες των τίτλων και των άρθρων της παρούσας συμφωνίας παρεμβάλλονται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της αναφοράς και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 19

Διαβουλεύσεις

Όλα τα ζητήματα ή οι διαφορές που σχετίζονται με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας διευθετούνται με διαβουλεύσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη, που οδηγούν, κατά περίπτωση, σε απόφαση της Μεικτής Επιτροπής Τελωνειακής Συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 20.

Άρθρο 20

Μεικτή Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας

1.   Συγκροτείται Μεικτή Επιτροπή Τελωνειακής Συνεργασίας (ΜΕΤΣ), αποτελούμενη από εκπροσώπους των τελωνειακών και άλλων αρμόδιων αρχών των συμβαλλόμενων μερών. Συνέρχεται σε τόπο, σε ημερομηνία και με ημερήσια διάταξη που καθορίζονται με κοινή συναίνεση.

2.   Η ΜΕΤΣ μεριμνά για την ορθή λειτουργία και εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και εξετάζει κάθε ζήτημα και διαφορά που προκύπτει κατά την εφαρμογή της. Προς τον σκοπό αυτόν, η ΜΕΤΣ, μεταξύ άλλων:

α)

λαμβάνει μέτρα αναγκαία για την τελωνειακή συνεργασία και συνδρομή σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας, ιδίως με:

i)

την αναγνώριση τυχόν κανονιστικών ή νομοθετικών τροποποιήσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας,

ii)

την αναγνώριση και την καθιέρωση μέτρων για την ενίσχυση των μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών,

iii)

τον προσδιορισμό και τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών για την εναρμόνιση των απαιτήσεων όσον αφορά τις εκ των προτέρων ηλεκτρονικές πληροφορίες για τα φορτία με τα διεθνή πρότυπα για εισερχόμενες και εξερχόμενες αποστολές και αποστολές σε διαμετακόμιση,

iv)

τον προσδιορισμό και την καθιέρωση προτύπων ανάλυσης κινδύνου για τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό αποστολών υψηλού κινδύνου που εισάγονται, μεταφορτώνονται ή βρίσκονται υπό καθεστώς διαμετακόμισης στη Νέα Ζηλανδία και την Ένωση,

v)

τον προσδιορισμό και την καθιέρωση μέτρων για την εναρμόνιση των προτύπων αξιολόγησης των κινδύνων,

vi)

τον προσδιορισμό ελάχιστων προτύπων ελέγχου και μεθόδων με τις οποίες μπορούν να τηρηθούν τα εν λόγω πρότυπα,

vii)

τη βελτίωση και την καθιέρωση προτύπων για τα προγράμματα εμπορικής εταιρικής σχέσης, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού και τη διευκόλυνση της ροής του θεμιτού εμπορίου, και

viii)

τον προσδιορισμό και την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την καθιέρωση της αμοιβαίας αναγνώρισης των τεχνικών διαχείρισης κινδύνου, των προτύπων κινδύνου, των ελέγχων ασφάλειας και των προγραμμάτων εμπορικής εταιρικής σχέσης, συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου,

β)

ενεργεί ως το αρμόδιο όργανο για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ζητημάτων ανακύψουν σε σχέση με την εφαρμογή του τίτλου III,

γ)

εξουσιοδοτείται να εκδίδει αποφάσεις για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, μεταξύ άλλων σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων και τα με κοινή συμφωνία καθορισμένα πλεονεκτήματα της αμοιβαίας αναγνώρισης των τεχνικών διαχείρισης κινδύνου, των προτύπων κινδύνου, των ελέγχων ασφάλειας και των προγραμμάτων εμπορικής εταιρικής σχέσης, καθώς και άλλων μέτρων διευκόλυνσης του εμπορίου,

δ)

ανταλλάσσει απόψεις επί κάθε θέματος κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με την τελωνειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών μέτρων και των πόρων που προορίζονται γι' αυτά, και

ε)

θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

3.   Η ΜΕΤΣ δημιουργεί τους κατάλληλους μηχανισμούς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ομάδων εργασίας, για τη στήριξη των εργασιών της που αποσκοπούν στην εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος και διάρκεια

1.   Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν εκατέρωθεν, μέσω διπλωματικών διακοινώσεων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους, την ολοκλήρωση των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό διαδικασιών.

2.   Η παρούσα συμφωνία δύναται να τροποποιηθεί με κοινή συναίνεση των συμβαλλόμενων μερών μέσω διπλωματικών διακοινώσεων που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Οι τροποποιήσεις αρχίζουν να ισχύουν υπό τους ίδιους όρους με τους αναφερόμενους στην παράγραφο 1, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν άλλως.

3.   Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λύσει την παρούσα συμφωνία με γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η λύση παράγει αποτελέσματα τρεις μήνες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Οι αιτήσεις συνδρομής που έχουν ληφθεί πριν από τη λύση της συμφωνίας ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.

Άρθρο 22

Αυθεντικά κείμενα

Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, βουλγαρική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, κροατική, λεττονική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική, ουγγρική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική, τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ των κειμένων της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη παραπέμπουν το θέμα στη ΜΕΤΣ.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Za Novi Zeland

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


Top