Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0174

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/174 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2018, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (ΕU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο για το 2019 των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων σχετικά με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων, τη σύνθεση των νοικοκυριών και την εξέλιξη του εισοδήματος (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )

C/2018/0538

OJ L 32, 6.2.2018, p. 35–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/174/oj

6.2.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 32/35


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2018/174 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Φεβρουαρίου 2018

για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (ΕU-SILC) όσον αφορά τον κατάλογο για το 2019 των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων σχετικά με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων, τη σύνθεση των νοικοκυριών και την εξέλιξη του εισοδήματος

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 θέσπισε ένα κοινό πλαίσιο για τη συστηματική παραγωγή ευρωπαϊκών στατιστικών σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα διατίθενται συγκρίσιμα και επίκαιρα συγχρονικά και διαχρονικά στοιχεία σχετικά με το εισόδημα και με το επίπεδο και τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1177/2003, κάθε έτος πρέπει να εγκρίνονται μέτρα εφαρμογής για τον προσδιορισμό των δευτερευόντων τομέων-στόχων και των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων που πρέπει να περιλαμβάνονται στη συγχρονική συνιστώσα των κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) του συγκεκριμένου έτους. Θα πρέπει, συνεπώς, να εγκριθούν μέτρα εφαρμογής που προσδιορίζουν για το 2019 τις δευτερεύουσες μεταβλητές-στόχους και τους αναγνωριστικούς τους κωδικούς για την ενότητα σχετικά με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων, τη σύνθεση των νοικοκυριών και την εξέλιξη του εισοδήματος.

(3)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος των δευτερευουσών μεταβλητών-στόχων και οι αναγνωριστικοί κωδικοί για την ενότητα του 2019 σχετικά με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων, τη σύνθεση των νοικοκυριών και την εξέλιξη του εισοδήματος, μέρος της συγχρονικής συνιστώσας των κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC), καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2018.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 165 της 3.7.2003, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι δευτερεύουσες μεταβλητές-στόχοι και οι αναγνωριστικοί κωδικοί για την ενότητα του έτους 2019 σχετικά με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων, τη σύνθεση των νοικοκυριών και την εξέλιξη του εισοδήματος, μέρος της συγχρονικής συνιστώσας των EU-SILC, καθορίζονται ως ακολούθως:

1.   Μονάδες

Οι μεταβλητές των πληροφοριών σχετικά με τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων, πρέπει να υποβάλλονται για όλα τα τρέχοντα μέλη του νοικοκυριού ή, κατά περίπτωση, για όλους τους επιλεγμένους απαντώντες, ηλικίας άνω των 24 και κάτω των 60 ετών.

Οι πληροφορίες για την εξέλιξη του εισοδήματος και τη σύνθεση των νοικοκυριών εφαρμόζονται σε επίπεδο νοικοκυριών και αναφέρονται στο νοικοκυριό ως σύνολο.

2.   Τρόπος συλλογής των στοιχείων

Όσον αφορά τις μεταβλητές που εφαρμόζονται σε ατομικό επίπεδο, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων είναι η προσωπική συνέντευξη με όλα τα τρέχοντα μέλη του νοικοκυριού ή, κατά περίπτωση, για όλους τους επιλεγμένους απαντώντες, ηλικίας άνω των 24 και κάτω των 60 ετών.

Για τις μεταβλητές που εφαρμόζονται σε επίπεδο νοικοκυριού, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων είναι η προσωπική συνέντευξη με τον απαντώντα από το νοικοκυριό.

Αν τα σχετικά πρόσωπα προσωρινώς απουσιάζουν ή δεν δύνανται να προβούν σε προσωπική συνέντευξη, επιτρέπονται κατ' εξαίρεση συνεντεύξεις με εκπρόσωπό τους.

3.   Περίοδος αναφοράς

Για τις μεταβλητές οι οποίες αφορούν τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων, η περίοδος αναφοράς είναι όταν αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη ήταν περίπου 14 ετών.

Για τις μεταβλητές οι οποίες αφορούν την εξέλιξη του εισοδήματος και της σύνθεσης του νοικοκυριού (πίνακας για το νοικοκυριό), η περίοδος αναφοράς είναι η τρέχουσα περίοδος.

4.   Ορισμοί για τη διαγενεαλογική μεταβίβαση των μειονεκτημάτων

1)   Πατέρας: το άτομο το οποίο αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη θεωρούσε πατέρα του/της όταν ήταν περίπου 14 ετών. Γενικά, ο πατέρας θα είναι ο βιολογικός πατέρας, αλλά, αν αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη θεωρούσε πατέρα του/της κάποιον άλλον κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι απαντήσεις πρέπει να αναφέρονται σ' αυτόν, ακόμη και αν ο βιολογικός πατέρας είναι ζωντανός και γνωστός.

2)   Μητέρα: το άτομο το οποίο αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη θεωρούσε μητέρα του/της, όταν ήταν περίπου 14 ετών. Γενικά, η μητέρα θα είναι η βιολογική μητέρα, αλλά, αν αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη θεωρούσε μητέρα του/της κάποιαν άλλη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι απαντήσεις πρέπει να αναφέρονται σ' αυτήν, ακόμη και αν η βιολογική μητέρα είναι ζωντανή και γνωστή.

3)   Νοικοκυριό: αναφέρεται στο νοικοκυριό στο οποίο αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη ζούσε, όταν ήταν περίπου 14 ετών.

Αν οι γονείς αυτού/-ής που δίνει τη συνέντευξη ήταν διαζευγμένοι και μοιραζόταν την επιμέλειά του/της (50 % του χρόνου για κάθε γονέα), αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη έχει την επιλογή:

να επιλέξει το νοικοκυριό του/της σε αντικειμενική βάση, λαμβάνοντας υπόψη την κύρια διεύθυνσή του/της όταν ήταν περίπου 14 ετών (δηλαδή, εκείνη στο δημοτολόγιο και/ή στο δελτίο ταυτότητας/διαβατήριο του/της)·

να επιλέξει το νοικοκυριό του/της σε υποκειμενική βάση σύμφωνα με το πού αισθανόταν περισσότερο σπίτι του/της όταν ήταν περίπου 14 ετών.

Αν οι γονείς αυτού/-ής που δίνει τη συνέντευξη ήταν διαζευγμένοι/χωρισμένοι και δεν μοιράζονταν ισότιμα την επιμέλεια, το νοικοκυριό θα είναι εκεί όπου έζησε αυτός/-ή που δίνει τη συνέντευξη όλο ή το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του.

Οι δευτερεύουσες μεταβλητές-στόχοι πρέπει να αποσταλούν στην Επιτροπή (Eurostat) στο αρχείο με τα στοιχεία για τα νοικοκυριά (αρχείο H) και στο αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία (αρχείο P) μετά τις βασικές μεταβλητές-στόχους.

 

Ενότητα αξιολόγησης 2019

Διαγενεαλογική μεταβίβαση μειονεκτημάτων

Όνομα μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή-στόχος

Οικογενειακά στοιχεία

PT220

 

Τύπος νοικοκυριού όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Ιδιωτικό νοικοκυριό

2

Ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα

PT220_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT230

 

Παρουσία της μητέρας όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Ναι

2

Όχι, δεν έμενε στο ίδιο νοικοκυριό, αλλά είχα επαφή

3

Όχι, δεν έμενε στο ίδιο νοικοκυριό και δεν είχα επαφή

4

Όχι, απεβίωσε

PT0230_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT240

 

Παρουσία του πατέρα όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Ναι

2

Όχι, δεν έμενε στο ίδιο νοικοκυριό, αλλά είχα επαφή

3

Όχι, δεν έμενε στο ίδιο νοικοκυριό και δεν είχα επαφή

4

Όχι, απεβίωσε

PT240_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT020

 

Αριθμός ενηλίκων όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

Αριθμός (2 ψηφία) 0-99

PT020_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT030

 

Αριθμός παιδιών όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

Αριθμός (2 ψηφία) 0-99

PT030_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT040

 

Αριθμός εργαζόμενων ατόμων στο νοικοκυριό όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

Αριθμός (2 ψηφία) 0-99

PT040_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT250

 

Βαθμός αστικοποίησης όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Πόλη (περισσότεροι από 100 000 κάτοικοι)

2

Κωμόπολη ή προάστιο (10 000 ως 100 000 κάτοικοι)

3

Αγροτική περιοχή, μικρή πόλη ή χωριό (λιγότεροι από 10 000 κάτοικοι)

PT250_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT210

 

Καθεστώς ιδιοκτησίας της κατοικίας όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Ιδιόκτητη

2

Μισθωμένη

3

Δωρεάν στέγαση

– 1

Δεν γνωρίζω

PT210_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

Ιστορικό των γονέων

PT060

 

Χώρα γέννησης του πατέρα

 

Χώρα γέννησης του πατέρα (SCL GEO κωδικός alpha-2)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT060_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρών πατέρας και χωρίς επικοινωνία ή αποθανών πατέρας

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT070

 

Ιθαγένεια του πατέρα

 

Χώρα κύριας ιθαγένειας (SCL GEO κωδικός alpha-2)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT070_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρών πατέρας και χωρίς επικοινωνία ή αποθανών πατέρας

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT090

 

Χώρα γέννησης μητέρας

 

Χώρα γέννησης της μητέρας (SCL GEO κωδικός alpha-2)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT090_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρούσα μητέρα και χωρίς επικοινωνία ή αποθανούσα μητέρα

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT100

 

Ιθαγένεια της μητέρας

 

Χώρα κύριας ιθαγένειας (SCL GEO κωδικός alpha-2)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT100_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 5

Άνευ αντικειμένου Μη παρούσα μητέρα και χωρίς επικοινωνία η αποθανούσα

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

Στοιχεία σχετικά με την εκπαίδευση

PT110

 

Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης του πατέρα

1

Χαμηλό επίπεδο (προσχολική, πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

2

Μεσαίο επίπεδο (ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση)

3

Υψηλό επίπεδο (τριτοβάθμια εκπαίδευση σύντομου κύκλου, πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο επίπεδο, δίπλωμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή ισοδύναμο επίπεδο, διδακτορικό δίπλωμα ή ισοδύναμο επίπεδο)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT110_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 5

Άνευ αντικειμένου Μη παρών πατέρας και χωρίς επικοινωνία ή αποθανών πατέρας

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019

PT120

 

Υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης της μητέρας

1

Χαμηλό επίπεδο (προσχολική, πρωτοβάθμια ή κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

2

Μεσαίο επίπεδο (ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση)

3

Υψηλό επίπεδο (τριτοβάθμια εκπαίδευση σύντομου κύκλου, πτυχίο πανεπιστημίου ή ισοδύναμο επίπεδο, δίπλωμα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης ή ισοδύναμο επίπεδο, διδακτορικό δίπλωμα ή ισοδύναμο επίπεδο)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT120_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 5

Άνευ αντικειμένου Μη παρούσα μητέρα και χωρίς επικοινωνία ή αποθανούσα μητέρα

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

Στοιχεία σχετικά με την απασχόληση

PT130

 

Κατάσταση δραστηριότητας του πατέρα όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Εργαζόμενος με καθεστώς πλήρους απασχόλησης

2

Εργαζόμενος με καθεστώς μερικής απασχόλησης

3

Αυτοαπασχολούμενος ή βοηθητικό μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση

4

Άνεργος/αναζητών εργασία

5

Συνταξιούχος

6

Με μόνιμη αναπηρία και/ή ανίκανος να εργαστεί

7

Οικιακά καθήκοντα και φύλαξη παιδιών

8

Άλλο μη ενεργό άτομο

– 1

Δεν γνωρίζω

PT130_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρών πατέρας και χωρίς επικοινωνία ή αποθανών πατέρας

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT140

 

Διευθυντική θέση του πατέρα όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Ναι

2

Όχι

– 1

Δεν γνωρίζω

PT140_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 4

Άνευ αντικειμένου πατέρας χωρίς εργασία (μη απασχολούμενος)

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρών πατέρας και χωρίς επικοινωνία ή αποθανών πατέρας

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT150

 

Κύρια απασχόληση του πατέρα όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

 

Κωδικός ISCO-08(COM) (1 ψηφίο)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT150_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 4

Άνευ αντικειμένου πατέρας χωρίς εργασία (μη απασχολούμενος)

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρών πατέρας και χωρίς επικοινωνία ή αποθανών πατέρας

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT160

 

Κατάσταση δραστηριότητας της μητέρας όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Εργαζόμενη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης

2

Εργαζόμενη με καθεστώς μερικής απασχόλησης

3

Αυτοαπασχολούμενη ή βοηθητικό μέλος σε οικογενειακή επιχείρηση

4

Άνεργος/αναζητούσα εργασία

5

Συνταξιούχος

6

Με μόνιμη αναπηρία και/ή ανίκανη να εργαστεί

7

Οικιακά καθήκοντα και φύλαξη παιδιών

8

Άλλο μη ενεργό άτομο

– 1

Δεν γνωρίζω

PT160_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρούσα μητέρα και χωρίς επικοινωνία ή αποθανούσα μητέρα

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT170

 

Διευθυντική θέση της μητέρας όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Ναι

2

Όχι

– 1

Δεν γνωρίζω

PT170_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 4

Άνευ αντικειμένου μητέρα χωρίς εργασία (μη απασχολούμενη)

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρούσα μητέρα και χωρίς επικοινωνία η αποθανούσα μητέρα

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT180

 

Κύρια απασχόληση της μητέρας όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

 

Κωδικός ISCO-08(COM) (1 ψηφίο)

– 1

Δεν γνωρίζω

PT180_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 4

Άνευ αντικειμένου μητέρα χωρίς εργασία (μη απασχολούμενη)

– 5

Άνευ αντικειμένου μη παρούσα μητέρα και χωρίς επικοινωνία ή αποθανούσα μητέρα

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

Υλικές στερήσεις

PT190

 

Οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Πολύ κακή

2

Κακή

3

Σχετικά κακή

4

Σχετικά καλή

5

Καλή

6

Πολύ καλή

– 1

Δεν γνωρίζω

PT190_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT260

 

Βασικές σχολικές ανάγκες (βιβλία και εξοπλισμός για το σχολείο) που πληρούνταν όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Ναι

2

Όχι, εξαιτίας οικονομικών λόγων

3

Όχι, εξαιτίας άλλων λόγων

PT260_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT270

 

Παροχή καθημερινού γεύματος με κρέας, κοτόπουλο, ψάρι (ή ισοδύναμο με λαχανικά) όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών

1

Ναι

2

Όχι, εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών

3

Όχι, για άλλον λόγο

PT270_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

PT280

 

Μια βδομάδα διακοπών εκτός σπιτιού ετησίως όταν ο απαντών ήταν περίπου 14 ετών.

1

Ναι

2

Όχι, εξαιτίας οικονομικών δυσχερειών

3

Όχι, για άλλον λόγο

PT280_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (ζούσε σε συλλογικό νοικοκυριό ή σε ίδρυμα)

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 6

Δεν ανήκει στην ομάδα ηλικίας (25-59)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

 

Προαιρετική ενότητα αξιολόγησης 2019

Εξέλιξη εισοδήματος και σύνθεσης νοικοκυριού

Όνομα μεταβλητής

Κωδικός

Μεταβλητή-στόχος

HI010

 

Αλλαγή σε εισόδημα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

1

Αυξήθηκε

2

Παρέμεινε περίπου το ίδιο

3

Μειώθηκε

HI010_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

HI020

 

Λόγος αύξησης (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

1

Μισθολογική τιμαριθμική αναπροσαρμογή/επανεκτίμηση μισθού

2

Αύξηση σε χρόνο εργασίας, ημερομίσθιο ή μισθό (ίδια εργασία)

3

Επιστροφή στην αγορά εργασίας μετά από ασθένεια, γονεϊκότητα, γονική άδεια, φύλαξη παιδιών ή φροντίδα ατόμου με ασθένεια ή αναπηρία

4

Έναρξη ή αλλαγή εργασίας

5

Αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού

6

Αύξηση κοινωνικών επιδομάτων

7

Άλλο

HI020_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου HI010≠1

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

HI030

 

Λόγος μείωσης εισοδήματος (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

1

Μείωση σε χρόνο εργασίας, ημερομίσθιο ή μισθό (ίδια εργασία), συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης (ακούσια)

2

Γονεϊκότητα, γονική άδεια, φύλαξη παιδιών ή φροντίδα ατόμου με ασθένεια ή αναπηρία

3

Αλλαγή εργασίας

4

Απώλεια εργασίας/ανεργία/χρεωκοπία της (ίδιας) επιχείρησης

5

Ανικανότητα εργασίας λόγω ασθένειας ή αναπηρίας

6

Διαζύγιο/λύση συμφώνου συμβίωσης/άλλη αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού

7

Συνταξιοδότηση

8

Περικοπή κοινωνικών επιδομάτων

9

Άλλο

HI030_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου HI010≠3

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

HI040

 

Μελλοντικό εισόδημα (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)

1

Αύξηση

2

Παραμένει το ίδιο

3

Μείωση

HI040_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 3

Μη επιλεγμένος απαντών

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)

HGYX (1)

 

Πίνακας Νοικοκυριού (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ)  (2)

10

Σύντροφος (χαμηλό επίπεδο)

11

Σύζυγος/καταχωρισμένος σύντροφος (υψηλό επίπεδο)

12

Σύντροφος/συγκάτοικος (υψηλό επίπεδο)

20

Γιος/κόρη (χαμηλό επίπεδο)

21

Βιολογικός/-ή γιος/κόρη/υιοθετημένος/-ή γιος/κόρη (υψηλό επίπεδο)

22

Θετός γιος/θετή κόρη (υψηλό επίπεδο)

30

Γαμπρός/νύφη (χαμηλό· υψηλό επίπεδο)

40

Εγγονός/-ή (χαμηλό· υψηλό επίπεδο)

50

Γονέας (χαμηλό επίπεδο)

51

Βιολογικός/θετός γονέας (υψηλό επίπεδο)

52

Πατριός/μητριά (υψηλό επίπεδο)

60

Πεθερικά (χαμηλό· υψηλό επίπεδο)

70

Παππούς/γιαγιά (χαμηλό· υψηλό επίπεδο)

80

Αδερφός/-ή (χαμηλό επίπεδο)

81

Αμφιθαλής αδερφός/αδερφή (υψηλό επίπεδο)

82

Θετός/-ή αδερφός/-ή (υψηλό επίπεδο)

90

Άλλος συγγενής (χαμηλό· υψηλό επίπεδο)

95

Άλλο ς μη συγγενής (χαμηλό· υψηλό επίπεδο)

99

Δεν αναφέρεται (χαμηλό· υψηλό επίπεδο)

HGYX_F

1

Συμπληρώθηκε

– 1

Δεν συμπληρώθηκε

– 2

Άνευ αντικειμένου (μονομελές νοικοκυριό)

– 7

Άνευ αντικειμένου (RB010≠ 2019)


(1)  X = 1,…, αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό – 1

Y = 2,…, αριθμός ατόμων στο νοικοκυριό

Y > X.

(2)  Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε απαντήσεις χαμηλού και/ή απαντήσεις υψηλού επιπέδου.


Top