Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0290

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/290 του Συμβουλίου, της 17ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες

OJ L 42, 18.2.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2017; καταργήθηκε εμμέσως από 32016R0794

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/290/oj

18.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 42/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/290 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 17ης Φεβρουαρίου 2017

για την τροποποίηση της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, αναφορικά με τον κατάλογο τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 6ης Απριλίου 2009, για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/934/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τους εταίρους της, περιλαμβανομένης της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διαβαθμισμένων πληροφοριών (2), και ιδίως τα άρθρα 5 και 6,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα

(1)

Στις 30 Νοεμβρίου 2009 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση 2009/935/ΔΕΥ (4).

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ, ανατίθενται στο Συμβούλιο εκτελεστικές αρμοδιότητες για την κατάρτιση του καταλόγου όπου καθορίζονται τα τρίτα κράτη και οι οργανισμοί με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες. Κατ' εφαρμογή των αποφάσεων 2009/371/ΔΕΥ και 2009/935/ΔΕΥ, ο εν λόγω κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ.

(3)

Εναπόκειται στο διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ να επανεξετάζει τον κατάλογο οσάκις απαιτείται και να αποφασίζει αν θα προτείνει τροποποιήσεις του στο Συμβούλιο.

(4)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) («κανονισμός Ευρωπόλ») θα ισχύει από την 1η Μαΐου 2017. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 22 σχετικά με τη θέση της Δανίας, που προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δανία δεν δεσμεύεται από τον κανονισμό Ευρωπόλ ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του. Ως εκ τούτου, από την 1η Μαΐου 2017 η Δανία πρέπει να θεωρείται ως τρίτη χώρα σε σχέση με την Ευρωπόλ.

(5)

Δεδομένης της σημασίας που αποδίδουν όλες οι πλευρές στην πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών μορφών εγκλήματος που επηρεάζουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, της τρομοκρατίας και μορφών εγκλήματος που θίγουν κοινά συμφέροντα τα οποία καλύπτονται από πολιτική της Ένωσης, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπόλ και της Δανίας σχετικά με βασικά θέματα, ώστε να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Ένωσης στις απειλές κατά της ασφάλειας.

(6)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αρχή τρίτης χώρας ή σε διεθνή οργανισμό στον βαθμό που η διαβίβαση αυτή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων της Ευρωπόλ, με βάση συμφωνία συνεργασίας που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έχει συναφθεί πριν από την 1η Μαΐου 2017 μεταξύ της Ευρωπόλ και τρίτης χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 23 της απόφασης 2009/371/ΔΕΥ.

(7)

Στις 20 Δεκεμβρίου 2016 το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπόλ αποφάσισε να συστήσει στο Συμβούλιο να προσθέσει τη Δανία στον κατάλογο και υπογράμμισε την επιχειρησιακή αναγκαιότητα να συναφθεί συμφωνία συνεργασίας με τη Δανία.

(8)

Προκειμένου να αποφευχθεί το επιχειρησιακό κενό από την 1η Μαΐου 2017, όταν η Δανία δεν θα συμμετέχει πλέον στην Ευρωπόλ ως κράτος μέλος, είναι πολύ σημαντικό να κινήσει αμελλητί η Ευρωπόλ τη διαδικασία για τη σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τη Δανία ως τρίτη χώρα.

(9)

Η Δανία δεσμεύεται από την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ και, ως εκ τούτου, συμμετέχει στην έκδοση και στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης, με την οποία εφαρμόζεται η απόφαση 2009/371/ΔΕΥ.

(10)

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεσμεύονται από την απόφαση 2009/371/ΔΕΥ και, ως εκ τούτου, συμμετέχουν στην έκδοση και στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης, με την οποία εφαρμόζεται η απόφαση 2009/371/ΔΕΥ.

(11)

Η απόφαση 2009/935/ΔΕΥ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο σημείο 1 του Παραρτήματος της απόφασης 2009/935/ΔΕΥ, προστίθεται η ακόλουθη χώρα:

«—

Δανία».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. BARTOLO


(1)  ΕΕ L 121 της 15.5.2009, σ. 37.

(2)  ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 6.

(3)  Γνώμη της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(4)  Απόφαση 2009/935/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Ευρωπόλ συνάπτει συμφωνίες (ΕΕ L 325 της 11.12.2009, σ. 12).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).


Top