Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0286

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/286 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2017, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1613 όσον αφορά τους κτηνοτρόφους στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ιταλίας

C/2017/1163

OJ L 42, 18.2.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/286/oj

18.2.2017   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 42/7


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/286 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Φεβρουαρίου 2017

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1613 όσον αφορά τους κτηνοτρόφους στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ιταλίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 219 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 228,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1613 (2) για την αντιμετώπιση της διατάραξης της αγοράς εξαιτίας της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα του γάλακτος, αλλά και σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας, ιδίως στους τομείς του χοιρείου κρέατος, του βοείου κρέατος και του αιγοπρόβειου κρέατος, οι οποίοι αντιμετώπιζαν επίσης δυσκολίες στην αγορά.

(2)

Ο σεισμός που έπληξε την κεντρική Ιταλία στις 24 Αυγούστου 2016 προκάλεσε σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών και υλικές ζημίες, που οδήγησαν σε εξαιρετικά σοβαρή διατάραξη της αγοράς στις σεισμόπληκτες περιοχές· πρόκειται για ορεινές κυρίως περιοχές που πάσχουν από διαρθρωτικά μειονεκτήματα, στις οποίες η κτηνοτροφία έχει μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία. Επειδή η περιοχή εξακολουθεί να πλήττεται από μετασεισμικές δονήσεις και νέους σεισμούς, η προσφυγή στη χρηματοδοτική ενίσχυση που προβλέπεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1613 έχει καταστεί ακόμη πιο καίριας σημασίας για την Ιταλία.

(3)

Δεδομένου ότι το ποσό που διατέθηκε στην Ιταλία βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1613 θα αντισταθμίσει μόνο ένα μικρό ποσοστό της πραγματικής ζημίας που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι στις σεισμόπληκτες περιοχές, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί να παράσχει η Ιταλία πρόσθετη στήριξη στους εν λόγω κτηνοτρόφους αυξάνοντας περαιτέρω την ενωσιακή ενίσχυση.

(4)

Με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1613 ορίστηκε ως προθεσμία για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων δαπανών, ώστε αυτές να είναι επιλέξιμες για ενωσιακή ενίσχυση, η 30ή Σεπτεμβρίου 2017, ενώ δεν ήταν ακόμη γνωστό ότι η ιδιαίτερη κατάσταση στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ιταλίας θα εξακολουθούσε να επιδεινώνεται. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να παραταθεί η εν λόγω προθεσμία, ώστε οι σχετικές δαπάνες να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

(5)

Είναι σκόπιμο επίσης να παραταθεί η προθεσμία για την κοινοποίηση, από την Ιταλία, των συνολικών καταβληθέντων ποσών ανά μέτρο, του αριθμού και του είδους των δικαιούχων και της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του μέτρου.

(6)

Για να εξασφαλιστεί ότι οι κτηνοτρόφοι στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ιταλίας θα λάβουν την ενίσχυση το ταχύτερο δυνατόν, θα πρέπει να επιτραπεί στην Ιταλία να εφαρμόσει αμέσως τους κανόνες που προβλέπονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1613, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1613 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, όσον αφορά τις σεισμόπληκτες περιοχές της Ιταλίας, οι δαπάνες σε σχέση με τις πληρωμές βάσει του παρόντος κανονισμού για τους κτηνοτρόφους είναι επιλέξιμες για ενωσιακή ενίσχυση μόνον εάν οι εν λόγω πληρωμές πραγματοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 το αργότερο.».

2)

Στο άρθρο 2 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Επιπλέον της στήριξης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο όσον αφορά την Ιταλία, περαιτέρω στήριξη για τους κτηνοτρόφους στις σεισμόπληκτες περιοχές δύναται να χορηγηθεί έως ποσοστό 100 %, κατ' ανώτατο όριο, του ποσού που προβλέπεται στο παράρτημα.

Η πρόσθετη στήριξη για τους κτηνοτρόφους στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ιταλίας καταβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 το αργότερο.».

3)

Στο άρθρο 3 στοιχείο β), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, όσον αφορά τη στήριξη σε κτηνοτρόφους στις σεισμόπληκτες περιοχές, η Ιταλία κοινοποιεί στην Επιτροπή, το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2018, τα συνολικά καταβληθέντα ποσά ανά μέτρο, τον αριθμό και το είδος των δικαιούχων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/1613 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2016, για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας (ΕΕ L 242 της 9.9.2016, σ. 10).


Top