EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1701

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1701 της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2016, περί θεσπίσεως κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5304]

C/2016/5304

ΕΕ L 260 της 27.9.2016, p. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/2022; καταργήθηκε από 32022D0039

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1701/oj

27.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 260/153


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/1701 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Αυγούστου 2016

περί θεσπίσεως κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2016) 5304]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα κράτη μέλη πρέπει να συλλέγουν βιολογικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση της αλιείας.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, τα κράτη μέλη υποβάλλουν με ηλεκτρονικά μέσα στην Επιτροπή προγράμματα εργασιών για τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου (3) έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα εργασιών.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, τα εν λόγω προγράμματα εργασιών πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή μέσω εκτελεστικών πράξεων έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους από το οποίο θα εφαρμόζεται το πρόγραμμα εργασίας.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων για τις διαδικασίες, τη μορφή και τα χρονοδιαγράμματα υποβολής των εν λόγω προγραμμάτων εργασιών.

(5)

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πλέον πρόσφατες απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα, οι οποίες πρέπει να εκπληρώνονται για την εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής, όπως ορίζεται στο πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας για την περίοδο 2017-2019 (4), και να αναφέρονται οι πληροφορίες τις οποίες πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη κατά την υποβολή των προγραμμάτων εργασιών τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή με το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης και να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή του σε ολόκληρη την Ένωση.

(6)

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη τις συστάσεις της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ). Έχει πραγματοποιηθεί επίσης διαβούλευση με εκπροσώπους των κρατών μελών στο πλαίσιο ειδικών ομάδων εμπειρογνωμόνων.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασιών

1.   Το περιεχόμενο των προγραμμάτων εργασιών για τη συλλογή δεδομένων για την περίοδο 2017-2019, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014, παρουσιάζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

2.   Για τους σκοπούς του παραρτήματος αυτού, εφαρμόζονται οι ορισμοί που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου (5), στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής (6), στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 και στο πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης.

3.   Τα προγράμματα εργασιών που εκπονούν τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν περιγραφή:

α)

των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης·

β)

της χρονικής και χωρικής κατανομής και της συχνότητας με την οποία θα συλλέγονται τα δεδομένα·

γ)

της πηγής των δεδομένων, των διαδικασιών και των μεθόδων για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων όσον αφορά τα σύνολα δεδομένων που θα παρέχονται στους τελικούς χρήστες·

δ)

του πλαισίου ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας για τη διασφάλιση επαρκούς ποιότητας των δεδομένων·

ε)

του τρόπου με τον οποίο και του χρόνου κατά τον οποίο θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν καθοριστεί από τους τελικούς χρήστες των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων·

στ)

των διεθνών και περιφερειακών συμφωνιών συνεργασίας και συντονισμού, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και πολυμερών συμφωνιών· και

ζ)

του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών της.

4.   Το περιεχόμενο και η μορφή των ανωτέρω περιγραφών συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 έως 8, όπως προσδιορίζεται περαιτέρω στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης

1.   Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο παράρτημα I, σύμφωνα με το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης.

2.   Η αντιστοιχία μεταξύ των πινάκων του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και των πινάκων και κειμένου για το πρόγραμμα εργασίας παρατίθενται στο παράρτημα II.

Άρθρο 3

Χρονική και χωρική κατανομή και συχνότητα με την οποία θα συλλέγονται τα δεδομένα

1.   Οι προδιαγραφές χρονικής και χωρικής κατανομής και συχνότητας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο III του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Αν δεν ορίζονται οι εν λόγω απαιτήσεις, τα κράτη μέλη καθορίζουν και περιγράφουν προδιαγραφές χρονικής και χωρικής κατανομής ή συχνότητας λαμβάνοντας υπόψη ιστορικές χρονοσειρές, τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, οποιονδήποτε σχετικό συντονισμό σε επίπεδο θαλάσσιας περιοχής και τις ανάγκες των τελικών χρηστών.

2.   Οι προδιαγραφές χρονικής και χωρικής κατανομής ή συχνότητας με την οποία πρέπει να συλλέγονται τα δεδομένα αναφέρονται:

α)

στον πίνακα 4Α και στον πίνακα 4Β για δεδομένα που λαμβάνονται κατά τη δειγματοληψία εμπορικής αλιείας·

β)

στον πίνακα Α και στον πίνακα 1Β όσον αφορά βιολογικά δεδομένα που ελήφθησαν από επιστημονικές έρευνες και εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες·

γ)

στον πίνακα 1Δ όσον αφορά δεδομένα που ελήφθησαν κατά τη δειγματοληψία με βάση ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες·

δ)

στον πίνακα 1Ε όσον αφορά δεδομένα που ελήφθησαν κατά τη δειγματοληψία των σχετικών ανάδρομων και κατάδρομων ειδών·

ε)

στον πίνακα 1Ζ όσον αφορά δεδομένα που ελήφθησαν από επιστημονικές έρευνες·

στ)

στον πίνακα 3Α για οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα σχετικά με την αλιεία·

ζ)

στον πίνακα 3Β για οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα σχετικά με την υδατοκαλλιέργεια, και

η)

στον πίνακα 3Γ για οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα σχετικά με τη μεταποιητική βιομηχανία.

Άρθρο 4

Πηγή δεδομένων, διαδικασίες και μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων

1.   Όταν συλλέγονται δεδομένα κυρίως μέσω της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, η πηγή των δεδομένων περιγράφεται:

α)

στον πίνακα 1Γ·

β)

στον πίνακα 1Δ·

γ)

στον πίνακα 1E·

δ)

στον πίνακα 3A·

ε)

στο πλαίσιο κειμένου 3Β·

στ)

στον πίνακα 3B·

ζ)

στο πλαίσιο κειμένου 3Β·

η)

στον πίνακα 3Γ, και

θ)

στο πλαίσιο κειμένου 3Γ.

2.   Όταν συλλέγονται δεδομένα δυνάμει άλλων νομικών πράξεων πέραν του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 199/2008, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού, η πηγή των δεδομένων περιγράφεται:

α)

στον πίνακα 2 A·

β)

στο πλαίσιο κειμένου 2Α·

γ)

στον πίνακα 3Α, κατά περίπτωση, και

δ)

στο πλαίσιο κειμένου 3Α, ανάλογα με την περίπτωση.

3.   Στην περίπτωση που το πολυετές πρόγραμμα της Ένωσης αναφέρεται σε πιλοτική μελέτη ή απλοποιημένη μέθοδο, τα κράτη μέλη περιγράφουν την εν λόγω μελέτη, συμπεριλαμβανομένου του στόχου, της διάρκειας, της μεθοδολογίας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων:

α)

στην πιλοτική μελέτη 1 του τμήματος 1·

β)

στην πιλοτική μελέτη 2 του τμήματος 1·

γ)

στην πιλοτική μελέτη 3 του τμήματος 3 και

δ)

στην πιλοτική μελέτη 4 του τμήματος 3.

4.   Τα προβλεπόμενα σχέδια δειγματοληψίας περιγράφονται στον πίνακα 4Α στο πλαίσιο κειμένου 4Α και στον πίνακα 4Β. Ο πληθυσμός αναφοράς που θα χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του πληθυσμού δειγματοληψίας περιγράφεται στον πίνακα 4Γ και στον πίνακα 4Δ. Στην περίπτωση που η δειγματοληψία διενεργείται με παρατηρητές επί του σκάφους ή στην ξηρά, αναφέρεται το κλάσμα των αλιευμάτων που χρησιμοποιείται για τη δειγματοληψία, ώστε να προσδιορίζεται εάν καλύπτονται όλα τα είδη, μόνο εμπορικά είδη ή μόνο ορισμένες ταξινομικές βαθμίδες των αλιευμάτων.

5.   Οι μεθοδολογίες, ο ορισμός και ο υπολογισμός των κοινωνικών και οικονομικών μεταβλητών συμμορφώνονται με κοινώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες από εξειδικευμένους φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά περίπτωση. Όταν αυτό δεν συμβαίνει, τα κράτη μέλη περιγράφουν και αιτιολογούν σαφώς την προσέγγιση που εφαρμόζουν:

α)

στο πλαίσιο κειμένου 3Β·

β)

στο πλαίσιο κειμένου 3Β, και

γ)

στο πλαίσιο κειμένου 3Γ.

6.   Τα κράτη μέλη συντονίζονται μεταξύ τους για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μεθόδων σε ολόκληρη την ΕΕ ή σε περιφερειακή βάση, με σκοπό τη διόρθωση και την εκτίμηση δεδομένων για τα μέρη των σχεδίων δειγματοληψίας για τα οποία δεν πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία ή πραγματοποιήθηκε ανεπαρκής δειγματοληψία. Οι μέθοδοι εκτίμησης λαμβάνουν υπόψη κατευθυντήριες οδηγίες και μεθόδους που έχουν εκδοθεί από διεθνείς στατιστικούς οργανισμούς. Τα παρεμβαλλόμενα δεδομένα θα πρέπει να επισημαίνονται σαφώς κατά τη γνωστοποίηση στους τελικούς χρήστες.

Άρθρο 5

Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας

1.   Ένα πλαίσιο διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας περιγράφεται σε δημοσίως διαθέσιμα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στα προγράμματα εργασιών, κατά περίπτωση. Καθορίζει τις γενικές αρχές, τις μεθόδους και τα εργαλεία που μπορούν να παράσχουν καθοδήγηση και αποδεικτικά στοιχεία για μια αποτελεσματική και κοινή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

2.   Οι μέθοδοι που αφορούν την ποιότητα περιγράφονται:

α)

στον πίνακα 5Α, όσον αφορά σχέδια δειγματοληψίας αλιευμάτων, σχέδια δειγματοληψίας με βάση ερασιτεχνικές αλιευτικές δραστηριότητες, σχέδια δειγματοληψίας για ανάδρομα και κατάδρομα είδη και επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα·

β)

στον πίνακα 5Β όσον αφορά τις μεταβλητές για την αλιευτική δραστηριότητα, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα αλιείας, οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα για την υδατοκαλλιέργεια και οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα για τη μεταποιητική βιομηχανία·

γ)

στο πλαίσιο κειμένου 2Α·

δ)

στο πλαίσιο κειμένου 3Β·

ε)

στο πλαίσιο κειμένου 3Β, και

στ)

στο πλαίσιο κειμένου 3Γ.

3.   Στην περίπτωση συλλογής δεδομένων μέσω δειγματοληψίας, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν στατιστικά ορθό σχεδιασμό που ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες ορθής πρακτικής που παρέχει η Επιτροπή, το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση των Θαλασσών (ICES), η ΕΤΟΕΑ ή άλλοι εξειδικευμένοι φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η περιγραφή των σχεδίων δειγματοληψίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, προσδιορισμό των σκοπών, του σχεδιασμού, των αναμενόμενων δυσκολιών εκτέλεσης (συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων μη ανταπόκρισης και άρνησης), της αρχειοθέτησης δεδομένων, των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και των μεθόδων ανάλυσης. Η περιγραφή αυτή καλύπτει επίσης τον ορισμό των μονάδων δειγματοληψίας, των πλαισίων δειγματοληψίας και της κάλυψης του πληθυσμού στόχου (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων που χρησιμοποιήθηκαν σχετικά με την κάλυψη), σχεδίων στρωματοποίησης και μεθόδων επιλογής δείγματος για μονάδες δειγματοληψίας πρωτογενούς, δευτερογενούς και κατώτερου επιπέδου. Στις περιπτώσεις που είναι δυνατός ο καθορισμός ποσοτικών στόχων, αυτοί προσδιορίζονται είτε απευθείας ως μεγέθη δειγμάτων ή ρυθμοί δειγματοληψίας είτε με τον προσδιορισμό των επιπέδων ακριβείας και εμπιστοσύνης που πρέπει να επιτευχθούν. Όσον αφορά τα δεδομένα απογραφής, τα κράτη μέλη αναφέρουν εάν καλύπτονται όλοι οι τομείς, ποια μέρη του συνολικού πληθυσμού δεν περιλαμβάνονται και πώς έχει γίνει η εκτίμηση αυτών των μερών. Η ποιότητα των δεδομένων δειγματοληψίας αποδεικνύεται με τη χρήση δεικτών ποιότητας που αφορούν την ακρίβεια και το ενδεχόμενο μεροληψίας, κατά περίπτωση.

Άρθρο 6

Διαθεσιμότητα δεδομένων στους τελικούς χρήστες

Χρησιμοποιείται ο πίνακας 6Α για την περιγραφή του χρόνου κατά τον οποίο τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους τελικούς χρήστες.

Άρθρο 7

Ρυθμίσεις περιφερειακού και διεθνούς συντονισμού και συνεργασίας

1.   Τα κράτη μέλη ορίζουν στον πίνακα 7Α σε ποιες σχετικές περιφερειακές και διεθνείς συνεδριάσεις συμμετέχουν και στον πίνακα 7Β τον τρόπο παρακολούθησης των συστάσεων που συμφωνούνται σε επίπεδο θαλάσσιας περιοχής ή σε επίπεδο ΕΕ, κατά περίπτωση. Εάν οι εν λόγω συστάσεις δεν παρακολουθούνται, τα κράτη μέλη επεξηγούν τους λόγους στο τμήμα «Παρατηρήσεις» του πίνακα 7Β. Αναφέρουν το αποτέλεσμα που θα έχουν οι συστάσεις αυτές στη συλλογή δεδομένων που πραγματοποιούν.

2.   Τα κράτη μέλη αναφέρουν στον πίνακα 7Γ όλες τις σχετικές πληροφορίες για συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη. Οι πληροφορίες αυτές προσδιορίζουν ποια κράτη μέλη συλλέγουν ποιο μέρος των δεδομένων και διασφαλίζουν ότι καλύπτεται το σύνολο της συλλογής δεδομένων, προσδιορίζουν τη διάρκεια της συμφωνίας και ποιο κράτος μέλος θα είναι υπεύθυνο για τη διαβίβαση των δεδομένων στους τελικούς χρήστες.

3.   Με την επιφύλαξη των επιστημονικών ερευνών στη θάλασσα που απαριθμούνται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των τελικών χρηστών κατά τον σχεδιασμό της ερευνητικής προσπάθειας ή του σχεδίου δειγματοληψίας, εφόσον αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των αποτελεσμάτων και εφόσον πραγματοποιείται συντονισμός σε επίπεδο θαλάσσιας περιοχής. Τα κράτη μέλη μπορούν να συμφωνήσουν την ανακατανομή ορισμένων καθηκόντων και συνεισφοράς με άλλα κράτη μέλη στην ίδια περιοχή. Εάν επιτευχθεί συμφωνία για την κατανομή καθηκόντων με άλλα κράτη μέλη, η συμμετοχή (φυσική και/ή οικονομική) σε κάθε επιμέρους έρευνα, καθώς και οι υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και διαβίβασης κάθε κράτους μέλους αναφέρονται στο πλαίσιο κειμένου 1Ζ.

Άρθρο 8

Διεθνείς υποχρεώσεις

Τα κράτη μέλη περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές απαιτήσεις συλλογής δεδομένων που απορρέουν από τις διεθνείς υποχρεώσεις τους στους ακόλουθους πίνακες:

α)

στον πίνακα 1 A·

β)

στον πίνακα 1 B·

γ)

στον πίνακα 1Γ·

δ)

στον πίνακα 4 A·

ε)

στον πίνακα 4 B·

στ)

στον πίνακα 7 B, και

ζ)

στον πίνακα 7Γ.

Αυτό ισχύει για τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας (ΠΟΔΑ)/περιφερειακές οργανώσεις αλιείας στα οποία τα εν λόγω κράτη μέλη ή η Ένωση είναι συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και στις συμφωνίες αλιευτικής σύμπραξης (ΣΑΣ) σύμφωνα με τις οποίες λειτουργούν οι στόλοι τους.

Άρθρο 9

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 2016.

Για την Επιτροπή

Karmenu VELLA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικού πλαισίου για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στον τομέα της αλιείας και τη στήριξη όσον αφορά τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για την κοινή αλιευτική πολιτική (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 1).

(4)  Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1251 της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τη συλλογή, διαχείριση και χρήση δεδομένων στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για την περίοδο 2017-2019 (ΕΕ L 207 της 1.8.2016, σ. 113).

(5)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2009 περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 404/2011 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112 της 30.4.2011, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τμήμα 1:   Βιολογικά δεδομένα

Πίνακας 1Α: Κατάλογος απαιτούμενων αποθεμάτων

Πίνακας 1Β: Προγραμματισμός δειγματοληψίας για βιολογικές μεταβλητές

Πίνακας 1Γ: Κλάσμα δειγματοληψίας για βιολογικές μεταβλητές

Πίνακας 1Δ: Ερασιτεχνική αλιεία

Πιλοτική μελέτη 1: Σχετικό μερίδιο αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας σε σχέση με την εμπορική αλιεία

Πίνακας 1E: Συλλογή δεδομένων για τα ανάδρομα και κατάδρομα είδη σε γλυκά ύδατα

Πλαίσιο κειμένου 1Ε: Συλλογή δεδομένων για τα ανάδρομα και κατάδρομα είδη σε γλυκά ύδατα

Πίνακας 1ΣΤ: Παρεμπίπτοντα αλιεύματα πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και ιχθύων

Πιλοτική μελέτη 2: Επίπεδο αλιείας και επιπτώσεις της αλιείας στους βιολογικούς πόρους και το θαλάσσιο οικοσύστημα

Πίνακας 1Ζ: Κατάλογος των επιστημονικών ερευνών στη θάλασσα

Πλαίσιο κειμένου 1Ζ: Κατάλογος των επιστημονικών ερευνών στη θάλασσα

Πίνακας 1Η: Συλλογή και διάδοση των δεδομένων της επιστημονικής έρευνας

Τμήμα 2:   Δεδομένα αλιευτικής δραστηριότητας

Πίνακας 2A: Στρατηγική συλλογής δεδομένων για τις μεταβλητές της αλιευτικής δραστηριότητας

Πλαίσιο κειμένου 2Α: Στρατηγική συλλογής δεδομένων για τις μεταβλητές της αλιευτικής δραστηριότητας

Τμήμα 3:   Οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα

Πίνακας 3Α: Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για την αλιεία

Πλαίσιο κειμένου 3A: Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για την αλιεία

Πιλοτική μελέτη 3: Δεδομένα για την απασχόληση ανά επίπεδο εκπαίδευσης και εθνικότητα

Πίνακας 3B: Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για την υδατοκαλλιέργεια

Πλαίσιο κειμένου 3B: Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για την υδατοκαλλιέργεια

Πιλοτική μελέτη 4: Περιβαλλοντικά δεδομένα για την υδατοκαλλιέργεια

Πίνακας 3Γ: Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για τον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Πλαίσιο κειμένου 3Γ: Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για τον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Τμήμα 4:   Στρατηγική δειγματοληψίας για τα βιολογικά δεδομένα εμπορικής αλιείας

Πίνακας 4Α: Περιγραφή προγράμματος δειγματοληψίας για τα βιολογικά δεδομένα

Πλαίσιο κειμένου 4Α: Περιγραφή προγράμματος δειγματοληψίας για τα βιολογικά δεδομένα

Πίνακας 4Β: Περιγραφή πλαισίου δειγματοληψίας για τα βιολογικά δεδομένα

Πίνακας 4Γ: Δεδομένα για την αλιεία ανά κράτος μέλος

Πίνακας 4Δ: Θέσεις εκφόρτωσης

Τμήμα 5:   Ποιότητα δεδομένων

Πίνακας 5Α: Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τα βιολογικά δεδομένα

Πίνακας 5Β: Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα

Τμήμα 6:   Διαθεσιμότητα δεδομένων

Πίνακας 6Α: Διαθεσιμότητα δεδομένων

Τμήμα 7:   Συντονισμός

Πίνακας 7A: Προγραμματισμένος περιφερειακός και διεθνής συντονισμός

Πίνακας 7B: Παρακολούθηση συστάσεων και συμφωνιών

Πίνακας 7Γ: Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες

ΤΜΗΜΑ 1

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πίνακας 1Α

Κατάλογος απαιτούμενων αποθεμάτων

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

IIIα, IV, VIIδ

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

VIIα

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

VIIε

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και τα άρθρα 2, 3 και 8 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να δώσετε μια επισκόπηση της συλλογής δεδομένων σε επίπεδο περιοχής/αποθεμάτων. Όλα τα άτομα που υποβάλλονται σε δειγματοληψία προσδιορίζονται σε επίπεδο είδους και πραγματοποιούνται σε αυτά μετρήσεις μήκους, εφόσον είναι δυνατό.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Reference years (Έτη αναφοράς)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη στα οποία αναφέρονται στην πραγματικότητα τα δεδομένα. Το κράτος μέλος επιλέγει τα τρία πιο πρόσφατα έτη με διαθέσιμα δεδομένα. Αναφέρετε το έτος/τα έτη αναφοράς ως «2013-2015».

Species (Είδος)

Το κράτος μέλος αναφέρει την ονομασία (στα λατινικά) των ειδών/αποθεμάτων για τα οποία είναι υποχρεωτική η δειγματοληψία βιολογικών μεταβλητών σύμφωνα με τους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης, για όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο αλιευτικός στόλος του κράτους μέλους.

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO/RFO/IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας και της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation» / RFMO), «Regional Fisheries Organisation» / RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Area/Stock (Περιοχή/Απόθεμα)

Το κράτος μέλος υποδεικνύει την περιοχή του προαναφερθέντος είδους/αποθέματος, σύμφωνα με τους πίνακες 1A, 1B και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (π.χ. GSA 16· ICES περιοχές I, II· ICES περιοχές IIΙα, IV, VIΙδ κ.λπ.).

Selected for sampling (Έχει επιλεγεί για δειγματοληψία) (Y/N)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον το είδος/απόθεμα έχει επιλεγεί για δειγματοληψία. Αναφέρετε «Y» (ναι), εάν το είδος/απόθεμα έχει επιλεγεί για δειγματοληψία για μία τουλάχιστον μεταβλητή του πίνακα 1Β του παρόντος παραρτήματος.

Average landings in the reference years (tons) (Μέσες εκφορτώσεις κατά τα έτη αναφοράς) (σε τόνους)

Μέσες εκφορτώσεις για κάθε είδος και απόθεμα κατά την πιο πρόσφατη τριετή περίοδο αναφοράς. Κατά την εισαγωγή των δεδομένων για τις εκφορτώσεις, το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τις ακόλουθες συμβάσεις:

 

Αν το είδος δεν εκφορτώθηκε καθόλου, εισαγάγετε «None» (Ουδέν).

 

Αν οι μέσες εκφορτώσεις είναι λιγότερες από 200 t, μην εισαγάγετε το μέσο στοιχείο για τις εκφορτώσεις, αλλά εισαγάγετε αντ' αυτού «< 200».

 

Αν οι μέσες εκφορτώσεις υπερβαίνουν τους 200 t, εισαγάγετε το μέσο στοιχείο για τις εκφορτώσεις για την πιο πρόσφατη τριετή περίοδο αναφοράς. Τα μέσα στοιχεία για τις εκφορτώσεις μπορούν να στρογγυλοποιούνται στους πλησιέστερους 5 ή 10 t.

EU TAC (if any) (TAC της ΕΕ) (αν υπάρχει)

(%)

Ισχύει μόνο για τα αποθέματα που υπόκεινται σε κανονισμούς για TAC και ποσοστώσεις. Σε αυτή τη στήλη το κράτος μέλος:

Εισαγάγετε «None» (Ουδέν), αν το κράτος μέλος δεν έχει μερίδιο στο TAC της ΕΕ του σχετικού αποθέματος.

Εισαγάγετε το ακριβές μερίδιο, αν το κράτος μέλος έχει μερίδιο στο TAC της ΕΕ του σχετικού αποθέματος.

Share (%) in EU landings [Μερίδιο (%) στις εκφορτώσεις της ΕΕ]

Ισχύει για i) όλα τα αποθέματα στη Μεσόγειο και ii) όλα τα αποθέματα εκτός της Μεσογείου, για τα οποία δεν έχουν οριστεί ακόμα TAC. Σε αυτή τη στήλη το κράτος μέλος:

Εισαγάγετε «None» (Ουδέν), αν το κράτος μέλος δεν έχει εκφορτώσεις του σχετικού αποθέματος.

Εισαγάγετε το ακριβές μερίδιο, σε περίπτωση που το κράτος μέλος έχει εκφορτώσεις του σχετικού αποθέματος και επιθυμεί να επικαλεστεί κατώτατο όριο.

Threshold (Y/N) (Κατώτατο όριο)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον έχει εφαρμοστεί κατώτατο όριο για το αναφερόμενο είδος/απόθεμα, σύμφωνα με το κεφάλαιο V του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.


Πίνακας 1Β

Προγραμματισμός δειγματοληψίας για βιολογικές μεταβλητές

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Άνευ αντικειμένο

 

PRT

Nephrops norvegius

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και τα άρθρα 2, 3 και 8 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Για τα είδη που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον πίνακα, συλλέγονται βιολογικές παράμετροι (μήκος, ηλικία, βάρος, αναλογία φύλων, ωριμότητα και γονιμότητα). Για κάθε παράμετρο και έτος, εισαγάγετε «Χ» αν έχει πραγματοποιηθεί ή προγραμματιστεί συλλογή δεδομένων. Ο πίνακας αυτός επιτρέπει τον προσδιορισμό του έτους/των ετών κατά τα οποία συλλέγονται/θα συλλέγονται δεδομένα από το κράτος μέλος.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Species (Είδος)

Το κράτος μέλος αναφέρει την ονομασία (στα λατινικά) των ειδών/αποθεμάτων για τα οποία είναι υποχρεωτική η δειγματοληψία βιολογικών μεταβλητών σύμφωνα με τους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης, για όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο αλιευτικός στόλος του κράτους μέλους.

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO/RFO/IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας και της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), «Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων (International Organisations — IO) για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Area/Stock (Περιοχή/Απόθεμα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το αλιευτικό πεδίο του προαναφερθέντος είδους/αποθέματος (π.χ. GSA 16· ICES περιοχές I, II· ICES περιοχές IIΙα, IV, VIΙδ κ.λπ.).

Frequency (Συχνότητα)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται η δειγματοληψία («Μ» (μηνιαία), «Q» (τριμηνιαία), «A» (ετήσια), «O» (άλλο) — παρακαλούμε διευκρινίστε).

Length (Μήκος)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη κατά τα οποία θα πραγματοποιείται δειγματοληψία δεδομένων μήκους.

Age (Ηλικία)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη κατά τα οποία θα πραγματοποιείται δειγματοληψία δεδομένων ηλικίας.

Weight (Βάρος)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη κατά τα οποία θα πραγματοποιείται δειγματοληψία δεδομένων βάρους.

Sex ratio (Αναλογία φύλων)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη κατά τα οποία θα πραγματοποιείται δειγματοληψία δεδομένων αναλογίας φύλων.

Sexual maturity (Σεξουαλική ωριμότητα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη κατά τα οποία θα πραγματοποιείται δειγματοληψία δεδομένων σεξουαλικής ωριμότητας.

Fecundity (Γονιμότητα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη κατά τα οποία θα πραγματοποιείται δειγματοληψία δεδομένων γονιμότητας.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.


Πίνακας 1Γ

Κλάσμα δειγματοληψίας για βιολογικές μεταβλητές

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

IIIα, IV, VIIδ

ηλικία

Εμπορικά στοιχεία

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

IIIα, IV, VIIδ

φύλο

Έρευνες

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

IIIα, IV, VIIδ

ωριμότητα

Εμπορικά στοιχεία

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

IIIα, IV, VIIδ

μήκος

εμπορικά στοιχεία

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

IIIα, IV, VI, VII, VIIIαβ

 

Εμπορικά στοιχεία

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

IIIα, IV, VI, VII, VIIIαβ

 

Έρευνες

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

IIIα, IV, VI, VII, VIIIαβ

 

Έρευνες

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

GSA09

 

Εμπορικά στοιχεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) του κεφαλαίου ΙV του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Εξηγήστε τη στρατηγική δειγματοληψίας που έχει προγραμματιστεί σε σχέση με τις βιολογικές μεταβλητές.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

MS participating in sampling (ΚΜ που συμμετέχουν στη δειγματοληψία)

Αν η δραστηριότητα που υποβάλλεται σε δειγματοληψία έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με περιφερειακά συντονισμένο πρόγραμμα, αναφέρονται όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ειδάλλως αναφέρεται το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη δειγματοληψία. Σύνδεσμοι για τον προγραμματισμένο περιφερειακό και διεθνή συντονισμό ή τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες παρατίθενται, εάν υπάρχουν, στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Sampling year (Έτος δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος αναφέρει λεπτομερώς το έτος ή τα έτη επίτευξης των προγραμματισμένων στόχων. Διαφορετικά έτη αναφέρονται σε διαφορετικές σειρές του πίνακα. Αναφέρονται όλα τα οικεία έτη.

Species (Είδος)

Το κράτος μέλος αναφέρει την ονομασία (στα λατινικά) των ειδών/αποθεμάτων για τα οποία είναι υποχρεωτική η δειγματοληψία βιολογικών μεταβλητών σύμφωνα με τους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ, για όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο αλιευτικός στόλος του κράτους μέλους.

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO/RFO/IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας και της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), «Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων (International Organisations — IO) για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Area/Stock (Περιοχή/Απόθεμα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το αλιευτικό πεδίο του προαναφερθέντος είδους/αποθέματος (π.χ. GSA 16· ICES περιοχές I, II· ICES περιοχές IIΙα, IV, VIΙδ κ.λπ.).

Variables (Μεταβλητές)

Το κράτος μέλος αναφέρει τις μεταβλητές μήκους, ηλικίας, βάρους, αναλογίας φύλων, σεξουαλικής ωριμότητας και γονιμότητας, όπως αναφέρονται στον πίνακα 1Β του παρόντος παραρτήματος. Ο συνδυασμός των ειδών και των μεταβλητών, όπως αναφέρεται στον πίνακα 1Β του παρόντος παραρτήματος, ταιριάζει με αυτές τις πληροφορίες.

Data sources (Πηγές δεδομένων)

Το κράτος μέλος παρέχει περιγραφή, υπό μορφή λέξεων-κλειδιών, των κύριων πηγών δεδομένων (π.χ. έρευνες, εμπορικά δείγματα, δείγματα αγοράς, δείγματα απορρίψεων κ.λπ.). Το κράτος μέλος αναφέρει ξεχωριστά την προγραμματισμένη δειγματοληψία για «commercial fisheries» (την εμπορική αλιεία) και «surveys» (τις έρευνες).

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός ατόμων που θα μετρηθούν σε εθνικό επίπεδο)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον συνολικό προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό ιχθύων που πρόκειται να μετρηθούν σε εθνικό επίπεδο. Χρησιμοποιήστε το πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις) για να περιγράψετε συνοπτικά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των εν λόγω τιμών (π.χ. προγενέστερη δειγματοληψία, προσομοίωση κ.λπ.).

«Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level» (Προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός ατόμων που θα μετρηθούν σε περιφερειακό επίπεδο)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό ιχθύων που θα υποβληθούν σε δειγματοληψία στο πλαίσιο ενός περιφερειακά συντονισμένου προγράμματος, αν υπάρχει ή, ειδάλλως, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου). Χρησιμοποιήστε το πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις) για να περιγράψετε συνοπτικά τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των εν λόγω τιμών (π.χ. προγενέστερη δειγματοληψία, προσομοίωση κ.λπ.).

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.


Πίνακας 1Δ

Ερασιτεχνική αλιεία

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

Εθνικές εκτιμήσεις αριθμού ταξιδιών και επιτόπιων ερευνών αλιευμάτων ανά μονάδα προσπάθειας

 

NLD

2017

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

Εθνικές εκτιμήσεις αριθμού αλιέων και ημερολογίου αλιέων

 

GBR

2017

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

Καρχαρίες

N

 

 

Y

Y

Y

Εθνικές εκτιμήσεις αριθμού ταξιδιών και επιτόπιων ερευνών αλιευμάτων ανά μονάδα προσπάθειας

 

DEU

2017

Βαλτική Θάλασσα

ICES

Ελασμοβράγχια

Y

Δεν υπάρχουν αλιεύματα

 

N

N

 

 

 

 

 

Βαλτική Θάλασσα

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαλτική Θάλασσα

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 2 στοιχείο α) σημείο iv) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στον πίνακα 3 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τα αλιεύματα της ερασιτεχνικής αλιείας θαλάσσιων και γλυκών υδάτων για ανάδρομα και κατάδρομα είδη.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το κράτος μέλος αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Sampling year (Έτος δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος της προγραμματισμένης δειγματοληψίας.

Area/EMU (Περιοχή/ΜΔΧ)

Το κράτος μέλος ανατρέχει στη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 3 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Στην περίπτωση του χελιού, αναφέρεται η μονάδα διαχείρισης χελιού (ΜΔΧ).

RFMO/RFO/IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας και της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), «Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων (International Organisations — IO) για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Species (Είδος)

Το κράτος μέλος αναφέρει (στα λατινικά, ανάλογα με την περίπτωση) την ονομασία των ειδών για τα οποία είναι υποχρεωτική η δειγματοληψία ερασιτεχνικής αλιείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πίνακα 3 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης ή τα οποία προσδιορίζονται από πιλοτικές μελέτες και/ή ανάγκες διαχείρισης για την ερασιτεχνική αλιεία (ανά περιφέρεια). Περιλαμβάνονται όλα τα είδη, ακόμη και αν το είδος/τα είδη δεν υπάρχει/υπάρχουν στο κράτος μέλος.

«Applicable» (Species present in the MS?) [Εφαρμόζεται (Υπάρχει το είδος στο ΚΜ;)]

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) αν το είδος υπάρχει στο κράτος μέλος.

«Reasons for not sampling» (Λόγοι μη διενέργειας δειγματοληψίας)

Εάν το είδος υπάρχει στο κράτος μέλος, αλλά δεν έχει συλλεχθεί, το κράτος μέλος αναφέρει εμπεριστατωμένα τον λόγο/τους λόγους (ελεύθερο κείμενο) για τη μη διενέργεια δειγματοληψίας σε αυτό το είδος, ανάλογα με την περίπτωση (π.χ. είδη που δεν υπάρχουν στην περιοχή, κανονισμοί/νομοθεσία της χώρας, μη επίτευξη του απαιτούμενου κατώτατου ορίου κ.λπ.).

«Threshold» (Κατώτατο όριο) (Y/N)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον έχει εφαρμοστεί κατώτατο όριο για το προαναφερθέν είδος/απόθεμα, σύμφωνα με το κεφάλαιο V του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Annual estimate of catch? (Διενεργήθηκε ετήσια εκτίμηση αλιευμάτων;) (Y/N)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) εάν έχει προγραμματιστεί η ετήσια εκτίμηση αλιευμάτων (βάρος και/ή αριθμοί) για το προαναφερθέν είδος.

Annual percentage of released catch? (Διενεργήθηκε ετήσια εκτίμηση αλιευμάτων;) (Y/N)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) εάν έχει προγραμματιστεί η εκτίμηση του ετήσιου ποσοστού αλιευμάτων που απελευθερώθηκαν (ποσοστό απελευθερωθέντων ιχθύων) για το προαναφερθέν είδος.

Collection of catch composition data? (Συλλέχθηκαν δεδομένα σύνθεσης αλιευμάτων;) (Y/N)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) εάν έχει προγραμματιστεί η εκτίμηση της σύνθεσης αλιευμάτων (π.χ. δομή μήκους) για το προαναφερθέν είδος.

Type of Survey (Τύπος έρευνας)

Το κράτος μέλος αναφέρει τους τύπους ερευνών που θα πραγματοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ερασιτεχνική αλιεία (π.χ. επιτόπιες έρευνες, τηλεφωνικές έρευνες, ημερολόγια αλιέων κ.λπ. ή οποιοσδήποτε συνδυασμός αυτών).

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πιλοτική μελέτη 1

Σχετικό μερίδιο αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας σε σχέση με την εμπορική αλιεία

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 4 του κεφαλαίου V του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της παρούσας απόφασης.

1.

Σκοπός της πιλοτικής μελέτης

2.

Διάρκεια της πιλοτικής μελέτης

3.

Μεθοδολογία και προσδοκώμενα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης

(μέχρι 900 λέξεις)

Πίνακας 1E

Συλλογή δεδομένων για τα ανάδρομα και κατάδρομα είδη σε γλυκά ύδατα

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Βαλτική

NASCO

Salmo salar

 

 

ΠΟΤΑΜΟΣ AAA

ιχθύδιο (parr)

Θ

ηλεκτραλιεία

αριθ. τοποθεσιών

40

 

 

FIN

2017-2020

Βαλτική

NASCO

Salmo salar

 

 

ΠΟΤΑΜΟΣ AAA

νεαρός σολομός (smolt)

Θ

παγίδα

αριθ. νεαρών σολομών

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Βαλτική

NASCO

Salmo salar

 

 

ΠΟΤΑΜΟΣ AAA

ενήλικο άτομο

Θ

μετρητής

αριθ. μετρητών

1

 

 

FIN

2017-2020

Βαλτική

NASCO

Salmo salar

 

 

ΠΟΤΑΜΟΣ AAA

ενήλικο άτομο

ΣΤ

δειγματοληψία

αριθ. δειγμάτων

100

 

 

FIN

2017-2020

Βαλτική

ICES

Anguilla anguilla

 

 

ΠΟΤΑΜΟΣ EEE

υαλόχελο

Θ

ηλεκτραλιεία

αριθ. τοποθεσιών

40

 

 

FIN

2017-2020

Βαλτική

ICES

Anguilla anguilla

 

 

ΠΟΤΑΜΟΣ EEE

κιτρινόχελο

Θ

παγίδα

αριθ. νεαρών σολομών

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Βαλτική

ICES

Anguilla anguilla

 

 

ΠΟΤΑΜΟΣ EEE

αργυρόχελο

Θ

μετρητής

αριθ. μετρητών

1

 

 

GBR

2017-2020

ΗΒ Βόρεια

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

υαλόχελο

ΣΤ

δειγματοληψία

αριθ. δειγμάτων

100

 

 

GBR

2017-2020

ΗΒ Βόρεια

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

κιτρινόχελο

Θ

παγίδα

αριθ. παγίδων

1

 

 

GBR

2017-2020

ΗΒ Βόρεια

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

αργυρόχελο

Θ

ηλεκτραλιεία

αριθ. τοποθεσιών

20

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στον πίνακα 1Ε του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να δώσετε μια επισκόπηση των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται για την εμπορική αλιεία σε γλυκά ύδατα για ανάδρομα και κατάδρομα είδη.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Sampling period (Περίοδος δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος αναφέρει την περίοδο της προγραμματισμένης δειγματοληψίας.

Area (Περιοχή)

Στην περίπτωση του χελιού, αναφέρεται η μονάδα διαχείρισης χελιού (ΜΔΧ).

Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, αναφέρεται η λεκάνη απορροής.

RFMO/RFO/IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Species (Είδος)

Το κράτος μέλος αναφέρει την ονομασία (στα λατινικά) των ειδών. Αναφέρονται όλα τα είδη, ακόμη και αν το είδος/τα είδη δεν υπάρχει/δεν υπάρχουν στο κράτος μέλος.

Applicable (Εφαρμόζεται) (Y/N)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) αν το είδος υπάρχει στο κράτος μέλος ή αν απαγορεύεται η αλιεία αυτού του είδους.

«Reasons for not sampling» (Λόγοι μη διενέργειας δειγματοληψίας)

Εάν το είδος υπάρχει στο κράτος μέλος, αλλά δεν έχει συλλεχθεί, το κράτος μέλος αναφέρει τον λόγο/τους λόγους (ελεύθερο κείμενο) για τη μη διενέργεια δειγματοληψίας σε αυτό το είδος (π.χ. είδη που δεν υπάρχουν στην περιοχή, κανονισμοί/νομοθεσία του κράτους μέλους, μη επίτευξη του απαιτούμενου κατώτατου ορίου κ.λπ.).

Water Body (Υδατικό σύστημα)

Το κράτος μέλος συμπληρώνει το όνομα του επιλεγμένου ποταμού/συστήματος (π.χ. ποταμός ευρετηρίου).

Life stage (Στάδιο ζωής)

Το κράτος μέλος αναφέρει το στάδιο ζωής του είδους (π.χ. ενήλικο άτομο, υαλόχελο, αργυρόχελο κ.λπ.).

Fishery/Independent data collection (Αλιεία/Ανεξάρτητη συλλογή δεδομένων)

Το κράτος μέλος αναφέρει κατά πόσον τα δεδομένα προκύπτουν από εμπορικά αλιεύματα (αλιεία) ή από πηγές διαφορετικές των εμπορικών αλιευμάτων (ανεξάρτητες).

Method (Μέθοδος)

Το κράτος μέλος αναφέρει την πηγή/τις πηγές των δεδομένων (π.χ. παγίδα, μετρητής, ημερολόγια κ.λπ. ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των εν λόγω μεθόδων) από την οποία προκύπτουν τα δεδομένα.

Unit (Μονάδα)

Για κάθε μέθοδο αναφέρεται η προγραμματισμένη μονάδα αναφοράς στοιχείων (π.χ. αριθμός παγίδων, αριθμός μετρητών, αριθμός ηλεκτραλιείας κ.λπ.).

Planned nos (Προγραμματισμένοι αριθμοί)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον ποσοτικό (σε αριθμό) στόχο που έχει προγραμματιστεί για την επιλεγμένη μονάδα.

Frequency (Συχνότητα)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη συχνότητα με την οποία θα πραγματοποιείται η δειγματοληψία [«Μ» (μηνιαία), «Q» (τριμηνιαία), «A» (ετήσια), «O» (άλλο)] — παρακαλούμε διευκρινίστε).

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πλαίσιο κειμένου 1Ε

Συλλογή δεδομένων για τα ανάδρομα και κατάδρομα είδη σε γλυκά ύδατα

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 2 στοιχεία β) και γ) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.

Μέθοδος που επιλέγεται για τη συλλογή δεδομένων.

(μέχρι 250 λέξεις ανά περιοχή)

Πίνακας 1ΣΤ

Παρεμπίπτοντα αλιεύματα πτηνών, θηλαστικών, ερπετών και ιχθύων

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

 

βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT SD1-5

πτηνά

 

 

FRA

2017-2018

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

ΓΕΑΜ

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 3 στοιχείο α) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στον πίνακα 1Δ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Εξηγήστε την προγραμματισμένη στρατηγική δειγματοληψίας.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Sampling period/year(s) (Περίοδος/έτος/έτη δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος αναφέρει την περίοδο της προγραμματισμένης δειγματοληψίας. Αναφέρετε το έτος/τα έτη δειγματοληψίας ως «2017-2018».

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO/RFO/IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Sub- area/Fishing ground (Υποπεριοχή/Αλιευτικό πεδίο)

Το κράτος μέλος αναφέρει το αλιευτικό πεδίο του προαναφερθέντος είδους/αποθέματος (π.χ. GSA 16· ICES περιοχές I, II· ICES περιοχές IIΙα, IV, VIΙδ κ.λπ.).

Scheme (Σύστημα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το σύστημα δειγματοληψίας: «at markets» (στις αγορές), «at sea» (στη θάλασσα), συνδυασμός των δύο μεθόδων ή «other» (άλλο). Οι τιμές βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις τιμές που αναφέρονται στους πίνακες 4A και 4B του παρόντος παραρτήματος, εκτός εάν εφαρμόζονται κατευθυνόμενα συστήματα.

Stratum ID code (Αναγνωριστικός κωδικός στρώματος)

Το κράτος μέλος αναφέρει έναν μοναδικό κωδικό για τον προσδιορισμό κάθε στρώματος εντός του συστήματος. Οι τιμές βρίσκονται σε αντιστοιχία με τις τιμές που αναφέρονται στους πίνακες 4A και 4B του παρόντος παραρτήματος, εκτός εάν εφαρμόζονται κατευθυνόμενα συστήματα.

Group of vulnerable species (Ομάδα ευάλωτων ειδών)

Το κράτος μέλος αναφέρει την ομάδα, βάσει της διάταξης 3 στοιχείο α) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Expected occurence of recordings (Αναμενόμενος αριθμός καταγραφών)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον αναμενόμενο αριθμό καταγραφών για τα άτομα που αλιεύονται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα, συμπεριλαμβανομένων των απελευθερώσεων, σύμφωνα με τον πίνακα 1Δ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Συμπληρώστε με αριθμό (+/-) ή με «Χ».

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πιλοτική μελέτη 2

Επίπεδο αλιείας και επιπτώσεις της αλιείας στους βιολογικούς πόρους και το θαλάσσιο οικοσύστημα

Γενική παρατήρηση: Αυτό το πλαίσιο πληροί την παράγραφο 3 στοιχείο γ) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο β) της παρούσας απόφασης.

1.

Σκοπός της πιλοτικής μελέτης

2.

Διάρκεια της πιλοτικής μελέτης

3.

Μεθοδολογία και προσδοκώμενα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης

(μέχρι 900 λέξεις)

Πίνακας 1Ζ

Κατάλογος των επιστημονικών ερευνών στη θάλασσα

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

ype of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Demersal Young Fish Survey (Βενθοπελαγική έρευνα νεαρών ιχθύων)

 

 

 

 

 

IVγ

Σεπ-Οκτ

Ανά έτος

10

Ανασύρσεις ιχθύων

33

Εικόνα 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey (Ηχοβολιστική έρευνα ρέγγας στη Nova Scotia)

 

 

 

 

 

IIIα, IV

Ιούλιος

Ανά έτος

15

Αριθ. αντηχήσεων

50

Εικόνα 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey (Ηχοβολιστική έρευνα ρέγγας στη Nova Scotia)

 

 

 

 

 

IIIα, IV

Ιούλιος

X

15

Ανασύρσεις πλαγκτόν

15

Εικόνα 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Αυτός ο πίνακας πληροί τα κεφάλαια IV και V του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και τα άρθρα 2 και 3 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για να προσδιοριστούν οι επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα που ορίζονται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης καθώς και οι πρόσθετες έρευνες που θα πραγματοποιεί το κράτος μέλος.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Name of survey (Όνομα έρευνας)

Το κράτος μέλος αναφέρει το όνομα της έρευνας. Για τις υποχρεωτικές έρευνες, το όνομα είναι το ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Acronym (Ακρωνύμιο)

Το κράτος μέλος αναφέρει το ακρωνύμιο της έρευνας. Για τις υποχρεωτικές έρευνες, το ακρωνύμιο είναι το ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Mandatory (Υποχρεωτική) (Y/N)

Το κράτος μέλος εισάγει «Y» (ναι) ή «N» (όχι) για να δηλώσει αν η έρευνα περιλαμβάνεται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

«Threshold» (Κατώτατο όριο) (Y/N)

Το κράτος μέλος εισάγει «Y» (ναι) ή «N» (όχι) για να δηλώσει αν ισχύει κατώτατο όριο, σύμφωνα με τη διάταξη 7 του κεφαλαίου V του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Αν «Ν» (ναι), περιγράψτε με περισσότερες λεπτομέρειες στο πλαίσιο κειμένου 1Ζ του παρόντος παραρτήματος.

Agreed at RCG level (Έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο RCG)

Το κράτος μέλος εισάγει «Y» (ναι) ή «N» (όχι) για να δηλώσει αν η έρευνα έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο θαλάσσιας περιφέρειας.

MS participation (Συμμετοχή ΚΜ)

Αναφέρετε κατά πόσον συμμετέχουν άλλα κράτη μέλη στην έρευνα και τη μορφή συμμετοχής [«F» (χρηματοοικονομική)/«Τ» (τεχνική)/«E» (προσπάθεια) ή «C» (συνδυασμός)]. Περιγράψτε με περισσότερες λεπτομέρειες στο πλαίσιο κειμένου 1Ζ του παρόντος παραρτήματος. Αν δεν συμμετέχει άλλο κράτος μέλος στην έρευνα, αυτό το πεδίο συμπληρώνεται με «NA.» (άνευ αντικειμένου).

Area(s) covered (Περιοχή/περιοχές που καλύπτεται/καλύπτονται)

Το κράτος μέλος αναφέρει τις περιοχές που σχεδιάζεται να καλυφθούν. Για τις υποχρεωτικές έρευνες, η περιοχή είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Period (Month) [Περίοδος (Μήνας)]

Το κράτος μέλος αναφέρει τη χρονική περίοδο (σε μήνες) που σχεδιάζεται να καλυφθεί. Για τις υποχρεωτικές έρευνες, η χρονική περίοδος είναι η ίδια με εκείνη που χρησιμοποιείται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Frequency (Συχνότητα)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη συχνότητα της έρευνας: «Annual» (ετήσια), «Biennial» (διετής), «Triennial» (τριετής) κ.λπ.

Days at sea planned (Προγραμματισμένες ημέρες στη θάλασσα)

Το κράτος μέλος αναφέρει τις προγραμματισμένες σε εθνικό επίπεδο ημέρες στη θάλασσα.

Type of sampling activities (Τύπος δραστηριοτήτων δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον τύπο των κύριων δραστηριοτήτων δειγματοληψίας. Οι κύριες δραστηριότητες δειγματοληψίας είναι εκείνες που έχουν συμφωνηθεί στη σχετική ομάδα που είναι επιφορτισμένη με τον προγραμματισμό της έρευνας, σε αντίθεση με τις πρόσθετες δραστηριότητες δειγματοληψίας. Χρησιμοποιήστε χωριστή γραμμή για κάθε τύπο δραστηριότητας δειγματοληψίας. Συνιστάται στο κράτος μέλος να χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες: ανασύρσεις ιχθύων, πυκνότητα θερμοκρασίας αγωγιμότητας (CTD), ανασύρσεις πλαγκτόν κ.λπ.

Planned target (Προγραμματισμένος στόχος)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον αριθμό των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων δειγματοληψίας.

Map (Χάρτης)

Το κράτος μέλος παραθέτει αναφορά στον χάρτη, όπως περιλαμβάνεται στο πλαίσιο κειμένου 1Ζ του παρόντος παραρτήματος.

Relevant international planning group (Σχετική διεθνής ομάδα προγραμματισμού) —RFMO/RFO/IO

Το κράτος μέλος εισάγει τη σχετική διεθνή ομάδα που είναι επιφορτισμένη με τον προγραμματισμό της έρευνας και τις αντίστοιχες RFMO / RFO / IO.

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

International database (Διεθνής βάση δεδομένων)

Το κράτος μέλος εισάγει το όνομα της διεθνούς βάσης δεδομένων, σε σχέση με τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας, ή εισάγει «no existing database» (δεν υπάρχει βάση δεδομένων). Αυτό ισχύει για την ύπαρξη διεθνούς βάσης δεδομένων, όχι για το κατά πόσον τα δεδομένα έχουν ή δεν έχουν μεταφορτωθεί.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πλαίσιο κειμένου 1Ζ

Κατάλογος των επιστημονικών ερευνών στη θάλασσα

Γενική παρατήρηση: Αυτό το πλαίσιο πληροί το κεφάλαιο IV του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης. Σκοπός του είναι να προσδιορίζει τις επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα που ορίζονται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης που θα πραγματοποιούνται. Τα κράτη μέλη καθορίζουν κατά πόσον η επιστημονική έρευνα περιλαμβάνεται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης ή κατά πόσον είναι πρόσθετη έρευνα.

1.

Στόχοι της έρευνας

2.

Περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Για τις υποχρεωτικές έρευνες, σύνδεση με τα εγχειρίδια. Συμπεριλάβετε γραφική παράσταση (χάρτη)

3.

Για διεθνώς συντονισμένες έρευνες, περιγράψτε τα συμμετέχοντα κράτη μέλη/σκάφη και τη σχετική διεθνή ομάδα που είναι επιφορτισμένη με τον προγραμματισμό της έρευνας

4.

Κατά περίπτωση, περιγράψτε τη διεθνή κατανομή καθηκόντων (υλική και/ή οικονομική) και τη συμφωνία επιμερισμού του κόστους που χρησιμοποιήθηκε.

5.

Εξηγήστε πού ισχύουν κατώτατα όρια

(μέχρι 450 λέξεις ανά έρευνα)

Πίνακας 1H

Συλλογή και διάδοση των δεδομένων της επιστημονικής έρευνας

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

Διεθνής Έρευνα Αλιείας με Τράτα βυθού (International Bottom Trawl Survey-IBTS) στη Βόρεια Θάλασσα

IBTS_NS_Q1

Βιολογικά δεδομένα για τον γάδο IVα

C

Y

 

NLD

Διεθνής Έρευνα Αλιείας με Τράτα βυθού (International Bottom Trawl Survey-IBTS) στη Βόρεια Θάλασσα

IBTS_NS_Q1

Βιολογικά δεδομένα για την παπαλίνα IVα

C

Y

 

NLD

Διεθνής Έρευνα Αλιείας με Τράτα βυθού (International Bottom Trawl Survey-IBTS) στη Βόρεια Θάλασσα

IBTS_NS_Q1

Νύμφες ρέγγας

C

Y

 

NLD

Διεθνής Έρευνα Αλιείας με Τράτα βυθού (International Bottom Trawl Survey-IBTS) στη Βόρεια Θάλασσα

IBTS_NS_Q1

CTD ανά ανέλκυση των διχτυών

A

N

 

NLD

Διεθνής Έρευνα Αλιείας με Τράτα βυθού (International Bottom Trawl Survey-IBTS) στη Βόρεια Θάλασσα

IBTS_NS_Q1

Τεμάχια νεογνών στο δίχτυ τράτας

A

N

 

NLD

Διεθνής Έρευνα Αλιείας με Τράτα βυθού (International Bottom Trawl Survey-IBTS) στη Βόρεια Θάλασσα

IBTS_NS_Q1

Οργανισμοί του βυθού στο δίχτυ τράτας

A

N

 

NLD

Διεθνής ηχοβολιστική έρευνα για το προσφυγάκι (International Blue whiting Acoustic survey)

BWAS

Ηχοβολιστικά/βιολογικά δεδομένα για το προσφυγάκι

C

Y

 

NLD

Διεθνής έρευνα για το προσφυγάκι (International Blue whiting survey)

BWAS

Comments θαλάσσιων θηλαστικών

A

N

 

NLD

Διεθνής έρευνα ωοτοκίας για το σκουμπρί και το σαφρίδι (International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey)

MEGS

Παραγωγή ωών σκουμπριού

C

Y

 

NLD

Διεθνής έρευνα ωοτοκίας για το σκουμπρί και το σαφρίδι (International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey)

MEGS

CTD ανά ανέλκυση των διχτυών

C

Y

 

ITA

Διεθνής έρευνα αλιείας με τράτα βυθού στη Μεσόγειο (Mediterranean international bottom trawl survey)

MEDITS

βιολογικά δεδομένα για το σαφρίδι

C

Y

 

ITA

Διεθνής έρευνα αλιείας με τράτα βυθού στη Μεσόγειο (Mediterranean international bottom trawl survey)

MEDITS

βιολογικά δεδομένα για το μπαρμπούνι

C

Y

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το κεφάλαιο IV του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Αυτός ο πίνακας προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται σε σχέση με τις επιστημονικές έρευνες στη θάλασσα και τα οποία περιγράφονται στον πίνακα 1Ζ του παρόντος παραρτήματος.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Name of survey (Όνομα έρευνας)

Το κράτος μέλος αναφέρει το όνομα της έρευνας. Για τις υποχρεωτικές έρευνες, το όνομα είναι το ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Acronym (Ακρωνύμιο)

Το κράτος μέλος αναφέρει το ακρωνύμιο της έρευνας. Για τις υποχρεωτικές έρευνες, το ακρωνύμιο είναι το ίδιο με εκείνο που χρησιμοποιείται στον πίνακα 10 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Type of data collected (Τύπος δεδομένων που συλλέγονται)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον τύπο των δεδομένων. Χρησιμοποιήστε χωριστή γραμμή για κάθε τύπο δεδομένων που συλλέγονται. Συνιστάται στο κράτος μέλος να χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες: Βιολογικά δεδομένα για ένα δεδομένο απόθεμα, δεδομένα προνυμφών για ένα δεδομένο απόθεμα, παραγωγή αυγών για ένα δεδομένο απόθεμα, CTD ανά ανέλκυση διχτυών, στρωμνή ανά ανέλκυση διχτυών, παρατηρήσεις θαλάσσιων θηλαστικών, χελωνών και θαλάσσιων πτηνών, βενθικοί οργανισμοί στην τράτα κ.λπ. Στην περίπτωση ερευνών πολλών ειδών, τα διαφορετικά αποθέματα μπορούν να ομαδοποιηθούν.

Core/Additional variable (Βασική/πρόσθετη μεταβλητή)

Οι βασικές μεταβλητές είναι εκείνες που προκύπτουν από τις βασικές δραστηριότητες δειγματοληψίας που αποτελούν τη βάση σχεδιασμού της έρευνας. Πρόσθετες μεταβλητές είναι όλες οι υπόλοιπες. Η αναφορά των πρόσθετων μεταβλητών δεν είναι υποχρεωτική.

Used as basis of advice (Χρησιμοποιούνται ως βάση για παροχή συμβουλών) (Y/N)

Το κράτος μέλος εισάγει «Y» (ναι) ή «N» (όχι) για να δηλώσει αν τα δεδομένα που συλλέγονται αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ως βάση για παροχή συμβουλών. Το κράτος μέλος μπορεί να αναφέρει στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις) τον τύπο των συμβουλών (αξιολόγηση αποθεμάτων, ολοκληρωμένη αξιολόγηση οικοσυστημάτων, παροχή συμβουλών σε εθνικό επίπεδο κ.λπ.).

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

ΤΜΗΜΑ 2

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας 2A

Στρατηγική συλλογής δεδομένων για τις μεταβλητές της αλιευτικής δραστηριότητας

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

Προσπάθεια

Δοκότρατες

18-< 24 m

Όλες οι εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες

I

Δελτία πώλησης

50%

Y

Έρευνα πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας

5%

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

Προσπάθεια

Δοκότρατες

40 m ή περισσότερο

OTBDEF8090

Y

Ημερολόγια, δεδομένα VMS, δελτία πώλησης

100%

N

Ουδέν

Άνευ αντικειμένου

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

Εκφορτώσεις

Σκάφη με παρασυρόμενα και/ή σταθερά δίχτυα

12-< 18 m

Όλες οι εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες

I

Δελτία αλιείας, δελτία πώλησης

75%

Y

Έμμεση έρευνα

10%

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

Εκφορτώσεις

 

 

Όλες οι εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες

N

Άνευ αντικειμένου

Άνευ αντικειμένου

Y

Έρευνα μη πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας

5%

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

Χωρητικότητα

 

 

Όλες οι εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες

I

Ημερολόγια, δελτία πώλησης

90%

Y

Έρευνα απογραφής

100%

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί τη διάταξη 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τη δήλωση και την περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή εκτιμήσεων από αντιπροσωπευτικά δείγματα, όταν τα δεδομένα δεν καταγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2009 ή όταν τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2009 δεν είναι στο σωστό επίπεδο συγκέντρωσης για την προβλεπόμενη επιστημονική χρήση.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Supra region (Ομάδα περιφερειών)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

Variable group (Ομάδα μεταβλητών)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 4 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Μπορεί να καθοριστεί από τη μεταβλητή και όχι από την ομάδα μεταβλητών, αν χρησιμοποιούνται διαφορετικές πηγές για διαφορετικές μεταβλητές εντός της ίδιας ομάδας μεταβλητών.

Fishing technique (Αλιευτική τεχνική)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματολογίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Β του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Βάλτε αστερίσκο στην περίπτωση όπου το τμήμα έχει ομαδοποιηθεί με άλλο τμήμα/άλλα τμήματα για τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων. Τα ανενεργά σκάφη συμπεριλαμβάνονται ως χωριστό τμήμα.

Length class (Κατηγορία μήκους)

Metiers (level 6) [Εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες (επίπεδο 6)]

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 2 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Πρέπει να προσδιορίζεται μόνο εάν το κράτος μέλος έχει συγκεκριμένο πλαίσιο δειγματοληψίας που ορίζεται ανά «metier by segment» (εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα τμήμα). Ειδάλλως, το κράτος μέλος μπορεί να παρέχει «όλες τις εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες», αλλά οι πληροφορίες πρέπει να αναφέρονται ανά «fleet segment by metiers» (τμήμα στόλου ανά εξειδικευμένες αλιευτικές δραστηριότητες).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό ελέγχου είναι κατάλληλα για επιστημονική χρήση) (Y/N/I)

Το κράτος μέλος εισάγει «Y» (ναι), «Ν» (όχι) ή «I» (ανεπαρκή).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Ο τύπος δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό ελέγχου έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των εκτιμήσεων)

Το κράτος μέλος εισάγει τον τύπο των δεδομένων που συλλέγονται: Ημερολόγια, δελτία πώλησης, δεδομένα VMS, έντυπα αλιείας κ.λπ.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) [Αναμενόμενη κάλυψη των δεδομένων που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό ελέγχου (% των αλιευτικών ταξιδιών)]

Για καθεμία από τις πηγές δεδομένων, το προγραμματισμένο ποσοστό κάλυψης, το οποίο εκτιμάται με βάση τα αλιευτικά ταξίδια, προβλέπεται ως δείκτης διασφάλισης ποιότητας και πλαισίου ελέγχου ποιότητας.

Additional data collection (Συλλογή πρόσθετων δεδομένων) (Y/N)

Το κράτος μέλος εισάγει «Y» (ναι) ή «N» (όχι) για να δηλώσει αν έχει προγραμματιστεί συλλογή πρόσθετων δεδομένων.

Data collection scheme (Σύστημα συλλογής δεδομένων)

Το κράτος μέλος ειάγει το σύστημα συλλογής δεδομένων: Έρευνα πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας, έρευνα μη πιθανοθεωρητικής δειγματοληψίας, έμμεση έρευνα, έρευνα απογραφής, «none» (ουδέν) κ.λπ.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) [Προβλεπόμενη κάλυψη των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της συλλογής συμπληρωματικών δεδομένων (% των αλιευτικών ταξιδιών)]

Για καθεμία από τις πηγές δεδομένων, το προγραμματισμένο ποσοστό κάλυψης, το οποίο εκτιμάται με βάση τα αλιευτικά ταξίδια, προβλέπεται ως δείκτης διασφάλισης ποιότητας και πλαισίου ελέγχου ποιότητας.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πλαίσιο κειμένου 2Α

Στρατηγική συλλογής δεδομένων για τις μεταβλητές της αλιευτικής δραστηριότητας

Γενική παρατήρηση: Αυτό το πλαίσιο πληροί την παράγραφο 4 του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Προορίζεται για την περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή εκτιμήσεων από αντιπροσωπευτικά δείγματα, όταν τα δεδομένα δεν καταγράφονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2009 ή όταν τα δεδομένα που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1224/2009 δεν είναι στο σωστό επίπεδο συγκέντρωσης για την προβλεπόμενη επιστημονική χρήση.

1.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τη διασταυρούμενη επικύρωση των διαφόρων πηγών δεδομένων

2.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αξίας των εκφορτώσεων

3.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της μέσης τιμής (συνιστάται η χρήση σταθμισμένων μέσων όρων, ανά ταξίδι)

4.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τον προγραμματισμό της συλλογής των πρόσθετων δεδομένων (μεθοδολογία σχεδίου δειγματοληψίας, τύπος των δεδομένων που συλλέγονται, συχνότητα συλλογής κ.λπ.)

(μέχρι 900 λέξεις ανά περιφέρεια)

ΤΜΗΜΑ 3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πίνακας 3Α

Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για την αλιεία

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing techniqu

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Βαλτική Θάλασσα, Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός και Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Δοκότρατες

18-< 24 m

E

Ακαθάριστη αξία εκφορτώσεων

ερωτηματολόγια

Α - Απογραφή

 

 

 

ESP

Βαλτική Θάλασσα, Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός και Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

Δοκότρατες

40 m ή περισσότερ

E

Λοιπά έσοδα

ερωτηματολόγια

Β - Έρευνα πιθανοθεωρητικού δείγματος

 

 

 

ESP

Μεσόγειος Θάλασσα και Εύξεινος Πόντος

Σκάφη με παρασυρόμενα και/ή σταθερά δίχτυα

12-< 18 m

E

Μισθοί και ημερομίσθια πληρώματος

ερωτηματολόγια

Γ - Έρευνα μη πιθανοθεωρητικού δείγματος

 

 

 

 

 

 

 

S

Απασχόληση ανά φύλο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 5 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 5Α και 6 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να δώσετε μια επισκόπηση του πληθυσμού για τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα στον τομέα της αλιείας.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Supra region (Ομάδα περιφερειών)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

Fishing technique (Αλιευτική τεχνική)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματολογίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Β του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Βάλτε αστερίσκο στην περίπτωση όπου το τμήμα έχει ομαδοποιηθεί με άλλο τμήμα/άλλα τμήματα για τους σκοπούς της συλλογής δεδομένων. Τα ανενεργά σκάφη συμπεριλαμβάνονται ως χωριστό τμήμα.

Length class (Κατηγορία μήκους)

Type of variables (Τύπος μεταβλητών) (E/S)

Το κράτος μέλος ειάγει την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι μεταβλητές: «Ε» (οικονομική) ή «S» (κοινωνική), με βάση τον πίνακα 5Α του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τις οικονομικές μεταβλητές και τον πίνακα 6 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τις κοινωνικές μεταβλητές.

Variable (Μεταβλητή)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη συμβατική ονοματολογία που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Α του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης, 2η στήλη για τις οικονομικές μεταβλητές, και στον πίνακα 6 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τις κοινωνικές μεταβλητές.

Data Source (Πηγή δεδομένων)

Το κράτος μέλος ειάγει τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (ημερολόγιο, δελτία πώλησης, λογαριασμοί, ερωτηματολόγια κ.λπ.). Οι πηγές δεδομένων αναφέρονται σαφώς για κάθε μεταβλητή.

Type of data collection scheme (Τύπος συστήματος συλλογής δεδομένων)

Το κράτος μέλος ειάγει τον κωδικό του συστήματος συλλογής δεδομένων, ως εξής: Α — Απογραφή· Β — Έρευνα πιθανοθεωρητικού δείγματος· C — Έρευνα μη πιθανοθεωρητικού δείγματος· D — Έμμεση έρευνα. Σε περίπτωση που η μεταβλητή δεν συλλέγεται άμεσα αλλά εκτιμάται, εφαρμόζεται «indirect survey» (έμμεση έρευνα). Σε αυτήν την περίπτωση, περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το σύστημα συλλογής δεδομένων και τη μέθοδο εκτίμησης παρέχονται στο πλαίσιο κειμένου 3Α του παρόντος παραρτήματος.

Frequency (Συχνότητα)

Το κράτος μέλος ειάγει τη συχνότητα με την οποία πρόκειται να συλλέγονται τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, σύμφωνα με τη διάταξη 5 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Planned sample rate % (Προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας %)

Το προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας (%) βασίζεται στον πληθυσμό του στόλου, ο οποίος ορίζεται ως τα σκάφη που περιλαμβάνονται στο μητρώο αλιευτικών σκαφών την 31η Δεκεμβρίου και κάθε ενεργό σκάφος που αλιεύει τουλάχιστον μία ημέρα κατά τη διάρκεια του έτους. Όταν δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η συλλογή δεδομένων για ορισμένες μεταβλητές, η στήλη «Planned sample rate (%)» (Προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας) συμπληρώνεται με «Ν» (όχι). Το προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας μπορεί να τροποποιηθεί με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό πληθυσμό (μητρώο αλιευτικών σκαφών).

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πλαίσιο κειμένου 3A

Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για την αλιεία

Γενική παρατήρηση: Αυτό το πλαίσιο πληροί την παράγραφο 5 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 5 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 5Α και 6 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

1.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των διαφόρων πηγών δεδομένων

2.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των διαφόρων τύπων συλλογής δεδομένων

3.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του πλαισίου δειγματοληψίας και του συστήματος κατανομής

4.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες εκτίμησης

5.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την ποιότητα των δεδομένων

(μέχρι 900 λέξεις ανά περιφέρεια)

Πιλοτική μελέτη 3

Δεδομένα για την απασχόληση ανά επίπεδο εκπαίδευσης και εθνικότητα

Γενική παρατήρηση: Αυτό το πλαίσιο πληροί την παράγραφο 5 στοιχείο β) και την παράγραφο 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της παρούσας απόφασης. Προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στον πίνακα 6 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

1.

Σκοπός της πιλοτικής μελέτης

2.

Διάρκεια της πιλοτικής μελέτης

3.

Μεθοδολογία και προσδοκώμενα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης

(μέχρι 900 λέξεις)

Πίνακας 3B

Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για την υδατοκαλλιέργεια

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Εκκολαπτήρια και μονάδες προπάχυνσης

άλλοι θαλάσσιοι ιχθύες

E

Κύκλος εργασιών

Οικονομικοί λογαριασμοί

Α - Απογραφή

 

 

 

 

DEU

Κλωβοί

άλλοι θαλάσσιοι ιχθύες

E

Ενεργειακές δαπάνες

ερωτηματολόγια

Β – Έρευνα πιθανοθεωρητικού δείγματος

 

 

 

 

DEU

Κλωβοί

σολομός

E

Ενεργειακές δαπάνες

ερωτηματολόγια

Γ - Έρευνα μη πιθανοθεωρητικού δείγματος

 

 

 

 

 

 

 

S

Μη αμειβόμενη εργασία ανά φύλο

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την παράγραφο 6 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου ΙΙΙ και του κεφαλαίου IV του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 6 και 7 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να δώσετε μια επισκόπηση της συλλογής οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων του τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Techniques (Τεχνικές)

Το κράτος μέλος ακολουθεί τον πίνακα 9 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για την κατάτμηση που πρέπει να εφαρμοστεί για τη συλλογή των δεδομένων για την υδατοκαλλιέργεια.

Species group (Ομάδα ειδών)

Type of variables (Τύπος μεταβλητών) (E/S)

Το κράτος μέλος ειάγει την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι μεταβλητές: «Ο» (οικονομική) ή «Κ» (κοινωνική), με βάση τον πίνακα 7 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τις οικονομικές μεταβλητές και τον πίνακα 6 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τις κοινωνικές μεταβλητές.

Variable (Μεταβλητή)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη συμβατική ονοματολογία που χρησιμοποιείται στον πίνακα 7 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης, 2η στήλη για τις οικονομικές μεταβλητές, και στον πίνακα 6 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης για τις κοινωνικές μεταβλητές.

Data Source (Πηγή δεδομένων)

Το κράτος μέλος εισάγει τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (λογαριασμοί, ερωτηματολόγια κ.λπ.). Οι πηγές δεδομένων αναφέρονται σαφώς για κάθε μεταβλητή.

Type of data collection scheme (Τύπος συστήματος συλλογής δεδομένων)

Το κράτος μέλος ειάγει τον κωδικό του συστήματος συλλογής δεδομένων, ως εξής: Α — Απογραφή· Β — Έρευνα πιθανοθεωρητικού δείγματος· C — Έρευνα μη πιθανοθεωρητικού δείγματος· D — Έμμεση έρευνα. Σε περίπτωση που η μεταβλητή δεν συλλέγεται άμεσα αλλά εκτιμάται, εφαρμόζεται «indirect survey» (έμμεση έρευνα). Σε αυτήν την περίπτωση, περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το σύστημα συλλογής δεδομένων και τη μέθοδο εκτίμησης παρέχονται στο πλαίσιο κειμένου 3Β του παρόντος παραρτήματος.

«Threshold» (Κατώτατο όριο) (Y/N)

Το κράτος μέλος εισάγει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) εάν ισχύει κατώτατο όριο, σύμφωνα με το κεφάλαιο V του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Frequency (Συχνότητα)

Το κράτος μέλος εισάγει τη συχνότητα με την οποία πρόκειται να συλλέγονται τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, σύμφωνα με τη διάταξη 6 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Planned sample rate % (Προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας %)

Το προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας (%) βασίζεται στον πληθυσμό, όπως ορίζεται στη διάταξη 6 στοιχείο α) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Όταν δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η συλλογή δεδομένων για ορισμένες μεταβλητές, η στήλη «Planned sample rate (%)» (Προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας) συμπληρώνεται με «Ν» (όχι). Το προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας μπορεί να τροποποιηθεί με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό πληθυσμό.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πλαίσιο κειμένου 3B

Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για την υδατοκαλλιέργεια

Γενική παρατήρηση: Αυτό το πλαίσιο πληροί την παράγραφο 6 στοιχεία α) και β) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 5 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 6 και 7 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

1.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των διαφόρων πηγών δεδομένων

2.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των διαφόρων τύπων συλλογής δεδομένων

3.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του πλαισίου δειγματοληψίας και του συστήματος κατανομής

4.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες εκτίμησης

5.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την ποιότητα των δεδομένων

(μέχρι 1 000 λέξεις)

Πιλοτική μελέτη 4

Περιβαλλοντικά δεδομένα για την υδατοκαλλιέργεια

Γενική παρατήρηση: Αυτό το πλαίσιο πληροί την παράγραφο 6 στοιχείο γ) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2 και το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της παρούσας απόφασης. Προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στον πίνακα 8 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

1.

Σκοπός της πιλοτικής μελέτης

2.

Διάρκεια της πιλοτικής μελέτης

3.

Μεθοδολογία και προσδοκώμενα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης

(μέχρι 900 λέξεις)

Πίνακας 3Γ

Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για τον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Εταιρείες <= 10

E

Κύκλος εργασιών

οικονομικοί λογαριασμοί

Β - Έρευνα πιθανοθεωρητικού δείγματος

 

 

 

ESP

Εταιρείες 11-49

E

Άλλες λειτουργικές δαπάνες

ερωτηματολόγια

Β - Έρευνα πιθανοθεωρητικού δείγματος

 

 

 

ESP

Εταιρείες 50-250

E

Άλλες λειτουργικές δαπάνες

ερωτηματολόγια

Α - Απογραφή

 

 

 

ESP

Εταιρείες > 250

E

Λοιπά έσοδα

ερωτηματολόγια

Β - Έρευνα πιθανοθεωρητικού δείγματος

 

 

 

ESP

 

S

Μη αμειβόμενη εργασία ανά φύλο

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί την υποσημείωση 6 της παραγράφου 1.1 στοιχείο δ) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης και το άρθρο 2, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στον πίνακα 11 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να δώσετε μια επισκόπηση της συλλογής οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων του τομέα μεταποίησης. Προσδιορίστε τη συλλογή δεδομένων για μεταβλητές που δεν καλύπτονται από την ESTAT ή για τις οποίες απαιτείται πρόσθετη δειγματοληψία. Οικονομικά δεδομένα συλλέγονται για εταιρείες μεταποίησης ιχθύων με έως 10 εργαζόμενους, για εταιρείες για τις οποίες η μεταποίηση ιχθύων αποτελεί δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθώς και για τη μη αμειβόμενη εργασία και τις πρώτες ύλες. Δεδομένα απασχόλησης, ανά φύλο, συλλέγονται για εταιρείες κάθε μεγέθους.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidelines (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Segment (Τμήμα)

Τα κριτήρια ομαδοποίησης είναι ο αριθμός των απασχολούμενων εργαζομένων. Συνιστάται η ακόλουθη ομαδοποίηση: Εταιρείες <= 10· Εταιρείες 11-49· Εταιρείες 50-250· Εταιρείες > 250.

Type of variables (Τύπος μεταβλητών) (E/S)

Το κράτος μέλος ειάγει την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι μεταβλητές: «Ο» (οικονομικές) ή «Κ» (κοινωνικές), με βάση τον πίνακα 11 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Variables (Μεταβλητές)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 11 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Data Sources (Πηγές δεδομένων)

Το κράτος μέλος εισάγει τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν (λογαριασμοί, ερωτηματολόγια κ.λπ.). Οι πηγές δεδομένων αναφέρονται σαφώς για κάθε μεταβλητή.

Type of data collection scheme (Τύπος συστήματος συλλογής δεδομένων)

Το κράτος μέλος ειάγει τον κωδικό του συστήματος συλλογής δεδομένων, ως εξής: Α — Απογραφή· Β — Έρευνα πιθανοθεωρητικού δείγματος· C — Έρευνα μη πιθανοθεωρητικού δείγματος· D — Έμμεση έρευνα. Σε περίπτωση που η μεταβλητή δεν συλλέγεται άμεσα αλλά εκτιμάται, εφαρμόζεται «indirect survey» (έμμεση έρευνα). Σε αυτήν την περίπτωση, περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το σύστημα συλλογής δεδομένων και τη μέθοδο εκτίμησης παρέχονται στο πλαίσιο κειμένου 3Γ του παρόντος παραρτήματος.

Frequency (Συχνότητα)

Το κράτος μέλος εισάγει τη συχνότητα συλλογής των οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων.

Planned sample rate % (Προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας %)

Το προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας (%) βασίζεται στον πληθυσμό. Όταν δεν πρόκειται να εφαρμοστεί η συλλογή δεδομένων για ορισμένες μεταβλητές, η στήλη «Planned sample rate (%)» (Προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας) συμπληρώνεται με «Ν» (όχι). Το προβλεπόμενο ποσοστό δειγματοληψίας μπορεί να τροποποιηθεί με βάση επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τον συνολικό πληθυσμό.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πλαίσιο κειμένου 3Γ

Τμήματα του πληθυσμού για τη συλλογή οικονομικών και κοινωνικών δεδομένων για τον τομέα της μεταποιητικής βιομηχανίας

Γενική παρατήρηση: Αυτό το πλαίσιο πληροί την υποσημείωση 6 της παραγράφου 1.1 στοιχείο δ) του κεφαλαίου III του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης, το άρθρο 2, το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 5 και το άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης. Προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στον πίνακα 11 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

1.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των διαφόρων πηγών δεδομένων

2.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των διαφόρων τύπων συλλογής δεδομένων

3.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την επιλογή του πλαισίου δειγματοληψίας και του συστήματος κατανομής

4.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για τις διαδικασίες εκτίμησης

5.

Περιγραφή των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται για την ποιότητα των δεδομένων

(μέχρι 1 000 λέξεις)

ΤΜΗΜΑ 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Πίνακας 4Α

Περιγραφή προγράμματος δειγματοληψίας για τα βιολογικά δεδομένα

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT SD1-5

σκάφος x ταξίδι

 

 

ανά έτος

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT SD2-5

σκάφος x ταξίδι

 

 

ανά έτος

 

~ 500

10

 

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT SD3-5

σκάφος x ταξίδι

 

 

ανά έτος

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT SD4-5

σκάφος x ταξίδι

 

 

ανά έτος

 

~ 750

20

 

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT SD5-5

σκάφος x ταξίδι

 

 

ανά έτος

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT LD1-4

λιμένας X ημέρα

 

 

ανά έτος

 

~ 345

60

 

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT LD2-4

λιμένας X ημέρα

 

 

ανά έτος

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT LD3-4

λιμένας X ημέρα

 

 

ανά έτος

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός - Βόρειος Ατλαντικός

 

 

Βενθοπελαγικά στη θάλασσα

SCT LD4-4

λιμένας X ημέρα

 

 

ανά έτος

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

NAFO

NAFO

δειγματοληψία στη θάλασσα

L3

ταξίδι σκάφους

 

 

ανά έτος

2015-2017

71

9

 

 

 

Άλλες περιφέρειες

IOTC

FAO 51 + 57

δειγματοληψία στη ξηρά

T18

ταξίδι σκάφους

 

 

ανά έτος

2015-2017

157

120

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και αποτελεί τη βάση για την εκπλήρωση της παραγράφου 2 στοιχείο α) σημείο i) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Ο πίνακας αυτός αναφέρεται στα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για τον εντοπισμό όλων των συστημάτων δειγματοληψίας που εξαρτώνται από την αλιεία στο κράτος μέλος. Το κράτος μέλος καταγράφει τα στρώματα εντός του συστήματος, τον τύπο της πρωτοβάθμιας μονάδας δειγματοληψίας (ΠΜΔ) και τον προβλεπόμενο αριθμό των ΠΜΔ που είναι διαθέσιμες κατά το έτος υποβολής. Για κάθε στρώμα, το κράτος μέλος καταγράφει τον αριθμό των ΠΜΔ που σχεδιάζει να αναλάβει.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

MS participating in sampling (ΚΜ που συμμετέχουν στη δειγματοληψία)

Αν η δραστηριότητα που υποβάλλεται σε δειγματοληψία έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με περιφερειακά συντονισμένο πρόγραμμα, αναφέρονται όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Ειδάλλως αναφέρεται το κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για τη δειγματοληψία. Σύνδεσμοι για τον προγραμματισμένο περιφερειακό και διεθνή συντονισμό ή τις διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες παρατίθενται, εάν υπάρχουν, στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO/RFO/IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας και της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), «Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Sub-area/Fishing ground (Υποπεριοχή/Αλιευτικό πεδίο)

Το κράτος μέλος αναφέρει το αλιευτικό πεδίο (αναφέροντας για παράδειγμα την περιοχή ICES, την GFCM GSA, την περιοχή NAFO κ.λπ.).

Scheme (Σύστημα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το σύστημα δειγματοληψίας: «at markets» (στις αγορές), «at sea» (στη θάλασσα), συνδυασμός των δύο μεθόδων ή «other» (άλλο). Αν χρησιμοποιείται το «άλλο» (π.χ. «άλλα [συγκεκριμένη δειγματοληψία αποθέματος αγοράς]»), πρέπει να περιγράφεται στο πλαίσιο κειμένου 4Α του παρόντος παραρτήματος.

Stratum ID code (Αναγνωριστικός κωδικός στρώματος)

Το κράτος μέλος αναφέρει έναν μοναδικό κωδικό για τον προσδιορισμό κάθε στρώματος εντός του συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο κείμενο ή κωδικοποίηση, αλλά πάντα συμπίπτει με το «αναγνωριστικός κωδικός στρώματος», όπως στον πίνακα 4Β του παρόντος παραρτήματος. Τα στρώματα χωρίς κάλυψη (δηλαδή όταν δεν υπάρχει προβλεπόμενος αριθμός ΠΜΔ) αναφέρονται επίσης λεπτομερώς, προκειμένου να παρέχεται μέτρηση για την κάλυψη του σχεδίου δειγματοληψίας.

PSU type (Τύπος ΠΜΔ)

Το κράτος μέλος αναφέρει την πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας (ΠΜΔ) εντός κάθε στρώματος. Η ΠΜΔ θα μπορούσε να είναι αλιευτικό ταξίδι, αλιευτικό σκάφος, λιμένας, ημέρα αλιείας κ.λπ.

Catch fractions covered (Κλάσματα αλιευμάτων που καλύπτονται)

Το κράτος μέλος αναφέρει σε ποιο κλάσμα του αλιεύματος πρόκειται να γίνει δειγματοληψία. Αναφέρετε «Catch» (αλίευμα), αν υποβάλλεται σε δειγματοληψία το χύδην αλίευμα, «Landings» (Εκφορτώσεις), «Discards» (απορρίψεις), «Landings+Discards» (εκφορτώσεις + απορρίψεις» κ.λπ.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Είδη/αποθέματα που καλύπτονται για την εκτίμηση του όγκου και του μήκους των κλασμάτων αλιευμάτων)

Το κράτος μέλος αναφέρει αν το σχέδιο δειγματοληψίας καλύπτει το σύνολο ή μόνο ένα μέρος των ειδών. Αναφέρετε «all species and stocks» (όλα τα είδη και τα αποθέματα), «only stocks in Table 1A, 1B and 1C» (μόνο τα αποθέματα στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ), «selected species/stocks» (επιλεγμένα είδη/αποθέματα) και προσθέστε λεπτομέρειες στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Seasonality (Temporal strata) [Εποχικότητα (χρονικά στρώματα)]

Το κράτος μέλος παρέχει περιγραφή, υπό μορφή λέξεων-κλειδιών, του συστήματος δειγματοληψίας όσον αφορά τη χρονική διαστρωμάτωση: «monthly» (μηνιαίως), «quarterly» (τριμηνιαίως), «annual» (ετησίως) κ.λπ.

Reference years (Έτη αναφοράς)

Το κράτος μέλος αναφέρει έτος/τα έτη που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για να προκύψουν οι αναμενόμενες πρωτογενείς μονάδες δειγματοληψίας κατά το έτος εφαρμογής του συστήματος δειγματοληψίας. Το κράτος μέλος χρησιμοποιεί τα τρία πιο πρόσφατα έτη (π.χ. «2014-2016»). Μπορούν να αναφερθούν οι αιτίες για να δικαιολογηθεί η χρήση διαφορετικής περιόδου.

Average Number of PSU during the reference years (Μέσος αριθμός ΠΜΔ κατά τα έτη αναφοράς)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον συνολικό αριθμό των ΠΜΔ που υπολογίζεται ως οι μέσες τιμές των ετών που χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς.

Planned number of PSUs (Προβλεπόμενος αριθμός ΠΜΔ)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον προβλεπόμενο αριθμό ΠΜΔ που θα υποβληθεί σε δειγματοληψία.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

Πλαίσιο κειμένου 4Α

Περιγραφή προγράμματος δειγματοληψίας για τα βιολογικά δεδομένα

Γενική παρατήρηση: Το πλαίσιο αυτό πληροί το άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και αποτελεί τη βάση για την εκπλήρωση της παραγράφου 2 στοιχείο α) σημείο i) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Ο πίνακας αυτός αναφέρεται στα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Περιγραφή του σχεδίου δειγματοληψίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης.

(μέχρι 900 λέξεις ανά περιφέρεια)

Πίνακας 4Β

Περιγραφή πλαισίου δειγματοληψίας για τα βιολογικά δεδομένα

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

Μηχανότρατες υπεράκτιας αλιείας ιχθύων της Βόρειας Θάλασσας

Κατάλογος σκαφών 120 DTS > 18m

τυχαία επιλογή από τυχαιοποιημένο κατάλογο

 

GBR

SCT SD2-5

Μηχανότρατες υπεράκτιας αλιείας γαρίδων της Βόρειας Θάλασσας

Κατάλογος σκαφών 60 DTS αλιείας οστρακοειδών

τυχαία επιλογή από τυχαιοποιημένο κατάλογο

 

GBR

SCT SD3-5

Μηχανότρατες παράκτιας αλιείας της Βόρειας Θάλασσας

Κατάλογος σκαφών 250 DTS > 18m που εδρεύουν σε λιμένες της Βόρειας Θάλασσας

τυχαία επιλογή από τυχαιοποιημένο κατάλογο

 

GBR

SCT SD4-5

Μηχανότρατες υπεράκτιας αλιείας της Δυτικής Ακτής

Κατάλογος σκαφών 15 DTS > 18m που εδρεύουν σε λιμένες της Δυτικής Ακτής

τυχαία επιλογή από τυχαιοποιημένο κατάλογο

 

GBR

SCT SD5-5

Μηχανότρατες παράκτιας αλιείας της Δυτικής Ακτής

Κατάλογος σκαφών 2 500 DTS > 18m που εδρεύουν σε λιμένες της Δυτικής Ακτής

τυχαία επιλογή από τυχαιοποιημένο κατάλογο

 

GBR

SCT LD1-4

Κύριος λιμένας ΒΑ

1 λιμένας ενεργός για ~ 345 ημέρες

τυχαία ημέρα εβδομάδας από συστηματική εβδομαδιαία κάλυψη

 

GBR

SCT LD2-4

Δευτερεύοντες λιμένες ΒΑ

25 λιμένες ενεργοί για πάνω από 280 ημέρες

τυχαία ημέρα εβδομάδας από συστηματική δεκαπενθήμερη κάλυψη

 

GBR

SCT LD3-4

Λιμένες Δ

10 λιμένες ενεργοί για πάνω από ~300 ημέρες

τυχαία ημέρα εβδομάδας από συστηματική δεκαπενθήμερη κάλυψη

 

GBR

SCT LD4-4

Λιμένες νησιών

4 λιμένες ενεργοί για πάνω από ~250 ημέρες

τυχαία ημέρα εβδομάδας από συστηματική δεκαπενθήμερη κάλυψη

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

μηχανότρατες που δραστηριοποιούνται στη NAFO

σκάφη με άδεια αλιείας στη NAFO

τυχαία επιλογή από τον κατάλογο σκαφών (χωρίς αντικατάσταση)

 

ESP

T18

γρι-γρι αλιείας τροπικού τόνου της IOTC

γρι-γρι που αλιεύουν στον Ινδικό Ωκεανό και εκφορτώνουν στον λιμένα Victoria (Σεϋχέλλες)

τυχαία επιλογή από τα γρι-γρι που εκφορτώνουν στον λιμένα Victoria (Σεϋχέλλες)

τα γρι-γρι που αλιεύουν τροπικό τόνο στον Ινδικό Ωκεανό εκφορτώνουν τα αλιεύματά τους στους λιμένες Victoria, Mahé, Mombasa, Antisarana, αλλά λόγω της μεγάλης απόστασης, μπορεί να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία μόνο στον λιμένα Victoria (όπου πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των εκφορτώσεων του στόλου)

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 3, το άρθρο 4 παράγραφος 4 και το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και αποτελεί τη βάση για την εκπλήρωση της παραγράφου 2 στοιχείο α) σημείο i) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Ο πίνακας αυτός αναφέρεται στα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να παρέχετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στρώματα και τα πλαίσια δειγματοληψίας του κάθε συστήματος.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το κράτος μέλος αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Stratum ID code (Αναγνωριστικός κωδικός στρώματος)

Το κράτος μέλος αναφέρει έναν μοναδικό κωδικό για τον προσδιορισμό κάθε στρώματος εντός του συστήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο κείμενο ή κωδικοποίηση, αλλά πάντα συμπίπτει με το «αναγνωριστικός κωδικός στρώματος», όπως στον πίνακα 4Α του παρόντος παραρτήματος. Τα στρώματα χωρίς κάλυψη (δηλαδή όταν δεν υπάρχει προβλεπόμενος αριθμός ΠΜΔ) αναφέρονται επίσης λεπτομερώς, προκειμένου να παρέχεται μέτρηση για την κάλυψη του σχεδίου δειγματοληψίας.

Stratum (Στρώμα)

Το κράτος μέλος παρέχει σύντομη περιγραφή (ελεύθερο κείμενο) των στρωμάτων δειγματοληψίας (π.χ. μηχανότρατες στο GSA 22· σκάφη γρι-γρι δυτικής ακτής· λιμένας της ΒΔ περιοχής κ.λπ.).

Sampling frame description (Περιγραφή του πλαισίου δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος περιγράφει σύντομα (ελεύθερο κείμενο) το πλαίσιο δειγματοληψίας για κάθε στρώμα (π.χ. κατάλογος σκαφών στο GSA 22· κατάλογος σκαφών γρι-γρι στη δυτική ακτή· κατάλογος λιμένων στη ΒΔ περιοχή).

Method of PSU selection (Μέθοδος επιλογής ΠΜΔ)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη μέθοδο/τις μεθόδους (ελεύθερο κείμενο) για την επιλογή της μονάδας που υποβάλλεται σε δειγματοληψία (ΠΜΔ).

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.


Πίνακας 4Γ

Δεδομένα για την αλιεία ανά κράτος μέλος

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Fleet segment/Metier

Targeted species/species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Βαλτική Θάλασσα

 

ICES περιοχές III β-δ

 

μηχανότρατες αλιείας βενθοπελαγικών ειδών

μικτή αλιεία με τράτες βυθού

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Βαλτική Θάλασσα

 

ICES περιοχές III β-δ

 

γριπόδικτα αλιείας βενθοπελαγικών ειδών

μικτή αλιεία κορεγόνων

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Βαλτική Θάλασσα

 

ICES περιοχές III β-δ

 

πελαγικά

σκουμπρί

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

 

ICES Υποπεριοχές I, II, IIIα, IV και VIIδ

 

OTB_CRU _16-22

γαρίδες

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Μικτά βενθοπελαγικά είδη και είδη βαθέων υδάτων (Greenland Halibut)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>=220_ 0_0

Μικτά βενθοπελαγικά είδη και είδη βαθέων υδάτων (σελάχια)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU _40-59_0_0

Καρκινοειδή (γαρίδα της Αρκτικής)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Βενθοπελαγικά είδη (κόκκινος μπέρυξ)

1

2

Άνευ αντικειμένου *

Άνευ αντικειμένου *

Άνευ αντικειμένου *

0

* Εμπιστευτικά δεδομένα (μόνο ένα σκάφος)

ESP

Άλλες περιφέρειες

IOTC

FAO 51 + 57

2015-2017

PS_LPF_ 0_0_0 (TROP)

Τροπικοί τόνοι (μεγαλόφθαλμος, καρβούνι, κιτρινόπτερος)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

έχει επιλεχθεί διαφορετική περίοδος αναφοράς (2015-2016) επειδή, κατά τη διάρκεια του 2017, τα περισσότερα σκάφη μετακινήθηκαν σε άλλες περιοχές λόγω της πειρατείας

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 4 παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης και αποτελεί τη βάση για την εκπλήρωση της παραγράφου 2 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Ο πίνακας αυτός αναφέρεται στα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να συνοψίσετε το μέγεθος και τη δραστηριότητα του εθνικού στόλου.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO / RFO / IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας και της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), «Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Sub-area/Fishing ground (Υποπεριοχή / Αλιευτικό πεδίο)

Το κράτος μέλος αναφέρει το αλιευτικό πεδίο (αναφέροντας για παράδειγμα την περιοχή ICES, την GFCM GSA, την περιοχή NAFO κ.λπ.).

Reference years (Έτη αναφοράς)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη στο οποίο/στα οποία αναφέρεται στην πραγματικότητα η περιγραφή της αλιείας (π.χ. 2014-2016). Το κράτος μέλος επιλέγει τα 3 πιο πρόσφατα έτη με διαθέσιμα δεδομένα.

Fleet Segment/metier (Τμήμα/εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα του στόλου)

Τα δεδομένα αναφέρονται ανά εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα (σε επίπεδο 6), όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης, ή ανά τμήμα του στόλου, όπως ορίζεται στον πίνακα 5Β του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Targeted Species/species assemblage (Είδη-στόχοι/Σύνολα ειδών)

Το κράτος μέλος αναφέρει το σύνολο των ειδών-στόχων (π.χ. «Demersal species» (βυθόβια είδη), «Small pelagic fish» (μικροί πελαγικοί ιχθύες) κ.λπ.) όπως αναφέρονται στον πίνακα 2 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης.

Average Number of vessels (Μέσος αριθμός σκαφών)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο αριθμό σκαφών ανά τμήμα/εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα του στόλου στα δεδομένα έτη αναφοράς.

Average Number of fishing trips (Μέσος αριθμός αλιευτικών ταξιδιών)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο αριθμό αλιευτικών σκαφών ανά τμήμα/εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα του στόλου στα δεδομένα έτη αναφοράς.

Average Number of fishing days (Μέσος αριθμός ημερών αλιείας)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο αριθμό ημερών αλιείας ανά τμήμα/εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα του στόλου στα δεδομένα έτη αναφοράς.

Average landings (tons) [Μέσος όρος εκφορτώσεων (σε τόνους)]

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο όγκο σε ζων βάρος (σε τόνους) των συνολικών εκφορτώσεων ανά τμήμα/εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα του στόλου στα δεδομένα έτη αναφοράς. Αυτή η στήλη προκύπτει από το άθροισμα των άλλων δύο στηλών αυτού του πίνακα: «Average landings (tons) in national ports» (μέσος όρος εκφορτώσεων (σε τόνους) σε εθνικούς λιμένες) και «Average landings (tons) in foreign ports» (μέσος όρος εκφορτώσεων (σε τόνους) σε λιμένες του εξωτερικού).

Average landings (tons) in national ports (Μέσος όρος εκφορτώσεων (σε τόνους) σε εθνικούς λιμένες)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο όγκο σε ζων βάρος (σε τόνους) των εκφορτώσεων ανά τμήμα/εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα του στόλου στα δεδομένα έτη αναφοράς.

Average landings (tons) in foreign ports (Μέσος όρος εκφορτώσεων (σε τόνους) σε λιμένες του εξωτερικού)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο όγκο σε ζων βάρος (σε τόνους) των εκφορτώσεων στο εξωτερικό ανά τμήμα/εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα του στόλου στα δεδομένα έτη αναφοράς. Εάν δεν υπάρχουν, αναφέρετε «0».

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.


Πίνακας 4Δ

Θέσεις εκφόρτωσης

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Region

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES Υποπεριοχές I, II, IIIα, IV και VIIδ

2015-2017

ομαδοποίηση 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES Υποπεριοχές I, II, IIIα, IV και VIIδ

2015-2017

ομαδοποίηση n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES Υποπεριοχές I, II, IIIα, IV και VIIδ

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES Υποπεριοχές I, II, IIIα, IV και VIIδ

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 4 παράγραφος 4 της παρούσας απόφασης και αποτελεί τη βάση για την εκπλήρωση της παραγράφου 2 στοιχείο α) σημεία i), ii) και iii) του κεφαλαίου ΙΙΙ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Ο πίνακας αυτός αναφέρεται στα δεδομένα που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να συνοψίσετε τα χαρακτηριστικά των εκφορτώσεων στο κράτος μέλος.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

Sub-area/Fishing ground (Υποπεριοχή/Αλιευτικό πεδίο)

Το κράτος μέλος αναφέρει το αλιευτικό πεδίο (αναφέροντας για παράδειγμα την περιοχή ICES, την GFCM GSA, την περιοχή NAFO κ.λπ.).

Reference years (Έτη αναφοράς)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος/τα έτη στο οποίο/στα οποία αναφέρεται στην πραγματικότητα η περιγραφή των θέσεων εκφόρτωσης (π.χ. «2014-2016»). Το κράτος μέλος επιλέγει τα 3 πιο πρόσφατα έτη με διαθέσιμα δεδομένα.

Landing locations(s) (Θέση/θέσεις εκφόρτωσης)

Το κράτος μέλος συμπληρώνει με ελεύθερο κείμενο που περιγράφει την ομαδοποίηση/το σύνολο των θέσεων εκφόρτωσης (π.χ. μεγάλοι λιμένες, μικροί λιμένες, λιμένες, τοπικοί λιμένες κ.λπ.), αν είναι διαθέσιμο.

Average number of locations (Μέσος αριθμός θέσεων)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο αριθμό των θέσεων εκφόρτωσης ανά ομαδοποίηση/σύνολο στα δεδομένα έτη αναφοράς, αν είναι διαθέσιμος.

Average number of registered landings (Μέσος αριθμός καταχωρισμένων εκφορτώσεων)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο αριθμό των καταχωρισμένων εργασιών εκφόρτωσης που πραγματοποιήθηκαν ανά ομάδα/σύνολο (κατά περίπτωση) στα δεδομένα έτη αναφοράς. Επειδή τα προηγούμενα πεδία είναι προαιρετικά, αυτό το πεδίο θα μπορούσε να αναφέρεται στον μέσο αριθμό του συνόλου των εργασιών εκφόρτωσης στο κράτος μέλος.

Average landed tonnage (Μέση εκφορτωθείσα ποσότητα)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο όγκο σε ζων βάρος (σε τόνους) των συνολικών εκφορτώσεων κατά τα έτη αναφοράς. Τα δεδομένα αναφέρονται ανά ομάδα/σύνολο τόπων εκφόρτωσης (κατά περίπτωση). Αυτή η στήλη προκύπτει από το άθροισμα των άλλων δύο στηλών αυτού του πίνακα: «Average landed tonnage of national fleet» (μέση εκφορτωθείσα ποσότητα εθνικού στόλου) και «Average landed tonnage of foreign fleet» (μέση εκφορτωθείσα ποσότητα στόλου του εξωτερικού).

Average landed tonnage of national fleet (Μέση εκφορτωθείσα ποσότητα εθνικού στόλου)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο όγκο σε ζων βάρος (σε τόνους) των συνολικών εκφορτώσεων που πραγματοποιήθηκαν από σκάφη του κράτους μέλους κατά τα έτη αναφοράς ανά ομάδα/σύνολο τόπων εκφόρτωσης (κατά περίπτωση), ανάλογα με την περίπτωση.

Average landed tonnage of foreign fleet (Μέση εκφορτωθείσα ποσότητα στόλου του εξωτερικού)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον μέσο όγκο σε ζων βάρος (σε τόνους) των συνολικών εκφορτώσεων που πραγματοποιήθηκαν από σκάφη του εξωτερικού κατά τα έτη αναφοράς ανά ομάδα/σύνολο τόπων εκφόρτωσης (κατά περίπτωση). Εάν δεν υπάρχουν, αναφέρετε «0».

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

ΤΜΗΜΑ 5

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας 5Α

Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τα βιολογικά δεδομένα

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

 

Σχεδιασμός δειγματοληψίας

Εφαρμογή της δειγματοληψίας

Αλίευση ιχθύων

Αποθήκευση δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO

Name of sampling scheme

Sampling frame

Is the sampling design documented?

Where can documentation on sampling design be found?

Are non-responses and refusals recorded?

Are quality checks to validate detailed data documented?

Where can documentation on quality checks for data capture be found?

In which national database are data stored?

In which international database(s) are data stored?

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?

Are the editing and imputation methods documented?

Where can documentation on editing and imputation be found?

Comments

SWE

SWE

2017

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός

ICES

δειγματοληψία στη θάλασσα

μηχανότρατες αλιείας βενθοπελαγικών ειδών

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Βαλτική

ICES

δειγματοληψία στη ξηρά

εκφορτώσεις γάδου

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

Βόρεια Θάλασσα και Ανατολικός Αρκτικός Ωκεανός/Βαλτική

ICES

ερασιτεχνικς αλιεία

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο α) της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας αυτός προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 1Α, 1Β και 1Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να δηλώσετε κατά πόσον υπάρχει η τεκμηρίωση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων (σχεδιασμός, εφαρμογή δειγματοληψίας, συλλογή δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων και επεξεργασία δεδομένων) και για να εντοπίσετε πού μπορεί να βρεθεί αυτή η τεκμηρίωση. Οι ονομασίες στα συστήματα δειγματοληψίας και τα στρώματα πρέπει να είναι πανομοιότυπες με εκείνες στους πίνακες 4Α και 4Β του παρόντος παραρτήματος.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

MS participating in sampling (ΚΜ που συμμετέχουν στη δειγματοληψία)

Αν το σύστημα δειγματοληψίας εφαρμόζεται στο πλαίσιο ενός περιφερειακού/διμερούς/πολυμερούς συντονισμένου προγράμματος, αναφέρονται όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Αν το σύστημα δειγματοληψίας εφαρμόζεται μονομερώς, αναφέρεται το συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Sampling year/period (Έτος/περίοδος δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος ή την περίοδο της προγραμματισμένης δειγματοληψίας.

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO / RFO / IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας και της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας («Regional Fisheries Management Organisation»/RFMO), «Regional Fisheries Organisation»/RFO) ή των Διεθνών Οργανώσεων (International Organisations — IO) για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Name of sampling scheme (Ονομασία συστήματος δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος αναφέρει την ονομασία του συστήματος δειγματοληψίας. Οι ονομασίες των συστημάτων δειγματοληψίας είναι πανομοιότυπες με τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται στους πίνακες 4Α και 4Β του παρόντος παραρτήματος, στον πίνακα 1Δ του παρόντος παραρτήματος («Τύπος έρευνας») και στον πίνακα 1Ε του παρόντος παραρτήματος («είδος» *«μέθοδος»).

Sampling frame (Πλαίσιο δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος αναφέρει το πλαίσιο δειγματοληψίας. Οι ονομασίες των πλαισίων δειγματοληψίας πρέπει είναι πανομοιότυπες με τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται στους πίνακες 4Α και 4Β του παρόντος παραρτήματος.

Is the sampling design documented? (Είναι τεκμηριωμένος ο σχεδιασμός της δειγματοληψίας;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι). Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις) πότε (έτος) θα είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση.

Where can documentation on sampling design be found? (Πού υπάρχει διαθέσιμη η τεκμηρίωση του σχεδιασμού της δειγματοληψίας;)

Το κράτος μέλος παρέχει τη σύνδεση προς την ιστοσελίδα στην οποία είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση, αν το κράτος μέλος απάντησε «Ν» (ναι) στο προηγούμενο πεδίο. Ειδάλλως, αναφέρετε «NA» (άνευ αντικειμένου).

Are non-responses and refusals recorded? (Καταγράφονται οι περιπτώσεις μη απάντησης και άρνησης;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι). Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις) πότε (έτος) θα είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση.

Are quality checks to validate detailed data documented? (Τεκμηριώνονται οι ποιοτικοί έλεγχοι για την επικύρωση των λεπτομερών δεδομένων;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι). Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις) πότε (έτος) θα είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση.

Where can documentation on quality checks for data capture be found? (Πού υπάρχει διαθέσιμη η τεκμηρίωση των ποιοτικών ελέγχων της συλλογής δεδομένων;)

Το κράτος μέλος παρέχει τη σύνδεση προς την ιστοσελίδα στην οποία είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση, αν το κράτος μέλος απάντησε «Ν» (ναι) στο προηγούμενο πεδίο. Ειδάλλως, αναφέρετε «NA» (άνευ αντικειμένου).

In which national database are data stored? (Σε ποια εθνική βάση δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα;)

Το κράτος μέλος αναφέρει το όνομα της εθνικής βάσης δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση. Ειδάλλως, αναφέρετε «NA» (άνευ αντικειμένου).

In which international database(s) are data stored? (Σε ποια διεθνή βάση ή ποιες διεθνείς βάσεις δεδομένων αποθηκεύονται τα δεδομένα;)

Το κράτος μέλος αναφέρει το όνομα της διεθνούς βάσης ή των διεθνών βάσεων δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση. Ειδάλλως, αναφέρετε «NA» (άνευ αντικειμένου).

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented? (Τεκμηριώνονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της ακρίβειας των δεδομένων (μεροληψία και ακρίβεια);

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι). Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις) πότε (έτος) θα είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση.

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found? (Πού υπάρχει διαθέσιμη η τεκμηρίωση των διαδικασιών αξιολόγησης της ακρίβειας;)

Το κράτος μέλος παρέχει τη σύνδεση προς την ιστοσελίδα στην οποία είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση, αν το κράτος μέλος απάντησε «Ν» (ναι) στο προηγούμενο πεδίο. Ειδάλλως, αναφέρετε «NA» (άνευ αντικειμένου).

Are the editing and imputation methods documented? (Τεκμηριώνονται οι μέθοδοι σύνταξης και καταλογισμού;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι). Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις) πότε (έτος) θα είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση.

Where can documentation on editing and inputation be found? (Πού υπάρχει διαθέσιμη η τεκμηρίωση των διαδικασιών σύνταξης και καταλογισμού;)

Το κράτος μέλος παρέχει τη σύνδεση προς την ιστοσελίδα στην οποία είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση, αν το κράτος μέλος απάντησε «Ν» (ναι) στο προηγούμενο πεδίο. Ειδάλλως, αναφέρετε «NA» (άνευ αντικειμένου).

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση. Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να αναφέρετε πότε θα είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση (αν αυτό δεν συμβαίνει επί του παρόντος).


Πίνακας 5Β

Πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα

 

 

Θεσμικό περιβάλλον

P3 Αμεροληψία και αντικειμενικότητα

P4 Εμπιστευτικότητα

MS

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Are procedures for confidential data handling in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiali ty between DCF partners in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiali ty with external users in place and documented?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistical processe

P5 Ορθή μεθοδολογία

P6 Κατάλληλες στατιστικές διαδικασίες

P7 Μη πρόκληση υπερβολικής επιβάρυνσης στους ερωτώμενους

P8 Σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας

Is sound methodolog y documented ?

Does it follow international standards, guidelines and best practices?

Are methodologi es consistent at MS, regional and EU level?

Is there consistency between administrati ve and other statistical data?

Are there agreements for access and quality of administrati ve data between partners?

Are data collection, entry and coding checked?

Are editing and imputation methods used and checked?

Are revisions documented and available?

Is duplication of data collection avoided?

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ΠΕ

 

Statistical Outputs

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

P9 Συνάφεια

P10 Ακρίβεια και αξιοπιστία

P11 Επικαιρότητα και εμπρόθεσμη υποβολή

P12 Συνέπεια και συγκρισιμότητα

P13 Προσβασιμότητα και σαφήνεια

Comments

Are end-users listed and updated?

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?

Are errors measured and documented ?

Are procedures in place to ensure timely execution?

Are procedures in place to monitor internal coherence?

Are statistics comparable over time?

Are methodologi cal documents publicly available?

Are data stored in databases?

Where can documentati on be found?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) της παρούσας απόφασης. Ο πίνακας προορίζεται για τον προσδιορισμό των δεδομένων που πρέπει να συλλέγονται στους πίνακες 5Α, 6 και 7 του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να δηλώσετε κατά πόσον υπάρχει η τεκμηρίωση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων και για να εντοπίσετε πού μπορεί να βρεθεί αυτή η τεκμηρίωση.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το όνομα του κράτους μέλους αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Έτος/περίοδος δειγματοληψίας

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος ή την περίοδο της προγραμματισμένης δειγματοληψίας.

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν οι πληροφορίες αναφέρονται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO / RFO / IO / NSB

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας (Regional Fisheries Management Organisation (RFMO), της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας (Regional Fisheries Organisation (RFO), ή Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] ή Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών [National Statistical Bodies (NSB)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

π.χ. οργανισμοί, ιδρύματα που ασχολούνται με κοινωνικοοικονομικές στατιστικές

Εάν δεν ισχύουν τα RFMO, RFO, IO ή NSB, χρησιμοποιείται η ένδειξη NA (άνευ αντικειμένου).

Name of data collection scheme (Ονομασία συστήματος συλλογής δεδομένων)

Το κράτος μέλος αναφέρει την ονομασία των συστημάτων δειγματοληψίας. Είναι πανομοιότυπες με τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται στους πίνακες 3Α, 3Β και 3Γ του παρόντος παραρτήματος.

Name of data sources (Ονομασία πηγών δεδομένων)

Το κράτος μέλος αναφέρει την ονομασία των πηγών δεδομένων. Είναι πανομοιότυπες με τις ονομασίες που χρησιμοποιούνται στους πίνακες 3Α, 3Β και 3Γ του παρόντος παραρτήματος.

Statistically sound sources and methods (Στατιστικά αξιόπιστες πηγές και μέθοδοι)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον εφαρμόζονται στατιστικά αξιόπιστες πηγές και μέθοδοι. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Error checking (Έλεγχος σφαλμάτων)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον τα σφάλματα που εντοπίζονται στα δημοσιευμένα δεδομένα διορθώνονται το συντομότερο δυνατόν και δημοσιοποιούνται. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are procedures for confidential data handling in place and documented? (Εφαρμόζονται και τεκμηριώνονται οι διαδικασίες διαχείρισης εμπιστευτικών δεδομένων;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον εφαρμόζονται και τεκμηριώνονται διαδικασίες για την επιβολή, την επεξεργασία και τη μείωση των εμπιστευτικών δεδομένων. Αν «Ο» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Παρατηρήσεις».

Are protocols to enforce confidentiality between DCF partners in place and documented? (Εφαρμόζονται και τεκμηριώνονται πρωτόκολλα τήρησης της εμπιστευτικότητας μεταξύ των εταίρων DCF;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον εφαρμόζονται και τεκμηριώνονται πρωτόκολλα τήρησης της εμπιστευτικότητας μεταξύ των εταίρων ΠΣΔ. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are protocols to enforce confidentiality with external users in place and documented? (Εφαρμόζονται και τεκμηριώνονται πρωτόκολλα τήρησης της εμπιστευτικότητας με εξωτερικούς χρήστες;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον εφαρμόζονται και τεκμηριώνονται πρωτόκολλα τήρησης της εμπιστευτικότητας με εξωτερικούς χρήστες. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Is sound methodology documented? (Τεκμηριώνεται η ορθή μεθοδολογία;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον τεκμηριώνεται η ορθή μεθοδολογία. Αν ναι, παρακαλούμε να παράσχετε σημεία αναφοράς. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Does it follow international standards, guidelines and best practices? (Συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον η ορθή μεθοδολογία ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα, τις κατευθυντήριες γραμμές και τις βέλτιστες πρακτικές. Αν «Ν» (ναι), παρακαλούμε να παράσχετε σημεία αναφοράς. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are methodologies consistent at MS, regional and EU level? (Χαρακτηρίζονται από συνοχή οι μεθοδολογίες σε επίπεδο ΚΜ, περιφερειών και ΕΕ;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον εφαρμόζονται διαδικασίες διασφάλισης της συνοχής των προτύπων, των εννοιών, των ορισμών και των ταξινομήσεων μεταξύ των εταίρων σε επίπεδο κράτους μέλος, περιφέρειας και ΕΕ. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Is there consistency between administrative and other statistical data? (Υπάρχει συνοχή μεταξύ των διοικητικών και άλλων στατιστικών δεδομένων;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον εφαρμόζονται διαδικασίες διασφάλισης της συνέπειας των ορισμών και των εννοιών μεταξύ των διοικητικών και άλλων στατιστικών δεδομένων. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are there agreements for access and quality of administrative data between partners? (Υπάρχουν συμφωνίες πρόσβασης και ποιότητας διοικητικών δεδομένων μεταξύ των εταίρων;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον εφαρμόζονται συμφωνίες διασφάλισης της πρόσβασης στα σχετικά διοικητικά δεδομένα και της ποιότητας των σχετικών διοικητικών δεδομένων μεταξύ των εταίρων. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are data collection, entry and coding checked? (Ελέγχονται η συλλογή, η καταχώριση και η κωδικοποίηση των δεδομένων;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον η συλλογή, η καταχώριση και η κωδικοποίηση δεδομένων ελέγχονται και αναθεωρούνται τακτικά, όπως απαιτείται. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are editing and imputation methods used and checked? (Χρησιμοποιούνται και ελέγχονται οι μέθοδοι σύνταξης και καταλογισμού;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον χρησιμοποιούνται και επανεξετάζονται, αναθεωρούνται ή επικαιροποιούνται τακτικά μέθοδοι σύνταξης και καταλογισμού. Αν όχι, αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are revisions documented and available? (Τεκμηριώνονται και είναι διαθέσιμες οι αναθεωρήσεις;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον οι αναθεωρήσεις τεκμηριώνονται και είναι διαθέσιμες. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Is duplication of data collection avoided? (Αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον χρησιμοποιούνται διοικητικές πηγές όποτε είναι δυνατόν για την αποφυγή της αλληλεπικάλυψης στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων και τον περιορισμό της επιβάρυνσης των ερωτηθέντων. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist? (Υπάρχουν αυτόματες τεχνικές για τη συλλογή, την κωδικοποίηση και την επικύρωση δεδομένων;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον υφίστανται διαδικασίες και εργαλεία για την εφαρμογή αυτόματων τεχνικών για τη συλλογή, την κωδικοποίηση και την επικύρωση δεδομένων. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are end-users listed and updated? (Είναι καταχωρισμένα και επικαιροποιημένα τα στοιχεία των τελικών χρηστών;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον είναι διαθέσιμος και επικαιροποιείται τακτικά κατάλογος βασικών τελικών χρηστών και της χρήσης των δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των ανικανοποίητων αναγκών των χρηστών. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated? (Αξιολογούνται και επικυρώνονται τακτικά οι πηγές, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Υ» (ναι) ή «Ν» (όχι) κατά πόσον αξιολογούνται τακτικά και επικυρώνονται τα δεδομένα πηγής, τα ενδιάμεσα αποτελέσματα και τα στατιστικά αποτελέσματα. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are errors measured and documented? (Μετρώνται και τεκμηριώνονται τα σφάλματα;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον τα δειγματοληπτικά σφάλματα και τα μη δειγματοληπτικά σφάλματα μετρώνται και τεκμηριώνονται συστηματικά, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are procedures in place to ensure timely execution? (Εφαρμόζονται διαδικασίες για την εξασφάλιση της έγκαιρης εκτέλεσης;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον υφίστανται διαδικασίες για την παρακολούθηση της προόδου των καθηκόντων και τη διασφάλιση της έγκαιρης εκτέλεσής τους. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are procedures in place to monitor internal coherence? (Εφαρμόζονται διαδικασίες για την παρακολούθηση της εσωτερικής συνέπειας;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον αναπτύσσονται και εφαρμόζονται με συστηματικό τρόπο διαδικασίες για την παρακολούθηση της εσωτερικής συνοχής και εξηγούνται οι αποκλίσεις. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are statistics comparable over time? (Είναι διαχρονικά συγκρίσιμα τα στατιστικά στοιχεία;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον οι στατιστικές είναι συγκρίσιμες επί ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος, κατά πόσον εξηγούνται οι διακοπές στις χρονοσειρές και κατά πόσον είναι διαθέσιμες μέθοδοι για την εξασφάλιση της εναρμόνισης επί ένα χρονικό διάστημα. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are methodological documents publicly available? (Είναι διαθέσιμα στο κοινό τα έγγραφα μεθοδολογίας;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον είναι άμεσα διαθέσιμα μεθοδολογικά έγγραφα. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Are data stored in databases? (Αποθηκεύονται τα δεδομένα σε βάσεις δεδομένων;)

Το κράτος μέλος αναφέρει με «Y» (ναι) ή «N» (όχι) κατά πόσον αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων πρωτογενή, λεπτομερή και συγκεντρωτικά δεδομένα και τα σχετικά μεταδεδομένα. Αν «Ν» (όχι), αναφέρετε τους κύριους περιορισμούς στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Where can documentation be found? (Πού υπάρχει διαθέσιμη η τεκμηρίωση;)

Παράσχετε τη σύνδεση προς την ιστοσελίδα στην οποία είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση, αν το κράτος μέλος απάντησε «Ν» (ναι) στο προηγούμενο πεδίο. Ειδάλλως, αναφέρετε «NA» (άνευ αντικειμένου).

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση. Χρησιμοποιήστε αυτό το πεδίο για να αναφέρετε πότε θα είναι διαθέσιμη η τεκμηρίωση (αν αυτό δεν συμβαίνει επί του παρόντος).

ΤΜΗΜΑ 6

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας 6Α

Διαθεσιμότητα δεδομένων

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Οικονομικά στοιχεία στόλου

3A

Έσοδα/δαπάνες

N

N – 1

1η Μαρτίου έτους N + 1

 

SWE

Οικονομικά στοιχεία υδατοκαλλιέργειας

 

όλα

N

N – 1

1η Μαρτίου έτους N + 1

 

SWE

Μεταβλητή αλιευτικής δραστηριότητας

 

χωρητικότητα

N

N

31η Ιανουαρίου έτους Ν + 1

 

SWE

Μεταβλητή αλιευτικής δραστηριότητας

 

εκφορτώσεις

N

N

31η Μαρτίου έτους N + 1

 

SWE

Οικονομικά στοιχεία μεταποίησης ιχθύων

 

όλα

N

N – 2

1η Νοεμβρίου έτους N + 1

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 6 της παρούσας απόφασης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων στους τελικούς χρήστες ανά σύνολο δεδομένων.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το κράτος μέλος αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Data set (Σύνολο δεδομένων)

Το κράτος μέλος αναφέρει το σύνολο δεδομένων, για το οποίο θα δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα. Το όνομα του συνόλου δεδομένων μπορεί να προκύψει από τον τίτλο των αντίστοιχων πινάκων του παρόντος παραρτήματος.

Section (Τμήμα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το συγκεκριμένο τμήμα του προγράμματος εργασιών.

Variable group (Ομάδα μεταβλητών)

Το κράτος μέλος αναφέρει τις συγκεκριμένες μεταβλητές στους πίνακες 1Β, 1Ε, 1Θ, 2Α, 3Α, 3Β του παρόντος παραρτήματος. Όταν γίνεται αναφορά σε άλλο πίνακα, αυτό το πεδίο μπορεί να παραμείνει κενό.

Year(s) of WP implementation (Έτος/έτη εφαρμογής του ΠΕ)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος ή στα έτη εφαρμογής του προγράμματος εργασιών.

Reference year (Έτος αναφοράς)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος της προβλεπόμενης συλλογής δεδομένων.

Final data available after (Τελικά δεδομένα διαθέσιμα μετά από)

Το κράτος μέλος αναφέρει ύστερα από πόσα έτη μετά τη συλλογή θα είναι διαθέσιμα τα δεδομένα στους τελικούς χρήστες. Χρησιμοποιήστε το έτος και το μήνα, κατά περίπτωση.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.

ΤΜΗΜΑ 7

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Πίνακας 7A

Προγραμματισμένος περιφερειακός και διεθνής συντονισμός

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 7 παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη συμμετοχή του κράτους μέλους στις συνεδριάσεις που αφορούν τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΣΔ.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το κράτος μέλος αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Acronym (Ακρωνύμιο)

Το κράτος μέλος παρέχει το επίσημο ακρωνύμιο της συνεδρίασης στην οποία παρίσταται.

Name of the meeting (Όνομα της συνεδρίασης)

Το κράτος μέλος παρέχει το πλήρες επίσημο όνομα της συνεδρίασης στην οποία παρίσταται.

RFMO / RFO / IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας [Regional Fisheries Management Organisation (RFMO)], της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας [Regional Fisheries Organisation (RFO)] ή των Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Planned MS participation (Προγραμματισμένη συμμετοχή ΚΜ)

Το κράτος μέλος σημειώνει εάν έχει προγραμματίσει να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.


Πίνακας 7B

Παρακολούθηση συστάσεων και συμφωνιών

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/ Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Βόρειος Ατλαντικός Ωκεανός

 

LM 2014

 

Metier related variables (Μεταβλητές σχετικές με την εξειδικευμένη αλιευτική δραστηριότητα)

 

 

 

 

LVA

Βαλτική

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Γ, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.ΣΤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

όλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με το πώς το κράτος μέλος σκοπεύει να εκπληρώσει τις συστάσεις και τις συμφωνίες σχετικά με τη συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο του ΠΣΔ σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

MS

Το κράτος μέλος αναφέρεται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Region (Περιφέρεια)

Το κράτος μέλος αναφέρει τη σύμβαση ονοματοδοσίας που χρησιμοποιείται στον πίνακα 5Γ του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης (επίπεδο ΙΙ). Αν η σύσταση αναφέρεται σε όλες τις περιφέρειες, αναφέρετε «all regions» (όλες τις περιφέρειες).

RFMO / RFO / IO

Το κράτος μέλος εισάγει το ακρωνύμιο της αρμόδιας Περιφερειακής Οργάνωσης Διαχείρισης Αλιείας [Regional Fisheries Management Organisation (RFMO)], της Περιφερειακής Οργάνωσης Αλιείας [Regional Fisheries Organisation (RFO)] ή των Διεθνών Οργανώσεων [International Organisations (IO)] για τη διαχείριση/παροχή συμβουλών σχετικά με το είδος/τα αποθέματα.

π.χ. RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

π.χ. RFO: CECAF

π.χ. IO: ICES

Εάν δεν εφαρμόζεται RFMO, RFO ή IO, χρησιμοποιείται η ένδειξη «NA» (άνευ αντικειμένου).

Source (Πηγή)

Το κράτος μέλος παρέχει την πηγή της σύστασης υπό μορφή του ακρωνυμίου της σχετικής Περιφερειακής Συνεδρίασης Συντονισμού [Regional Coordination Meeting (RCM)], της Περιφερειακής Ομάδας Συντονισμού [Regional Coordination Group (RCG)], της Συνεδρίασης Συνδέσμων [Liaison Meeting (LM)], της ομάδας εργασίας εμπειρογνωμόνων (STECF Expert Working Group) (EWG), π.χ. «LM 2014», «ΟΕΕ ΕΤΕΟΕΑ 14-07».

Section (Τμήμα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το τμήμα ΠΕ, π.χ. «1Α», «1Β» κ.λπ. Αν η σύσταση ισχύει σε πολλά τμήματα, αναφέρετε τα σχετικά τμήματα. Αν η σύσταση ισχύει σε όλα τα τμήματα, αναφέρετε «all» (όλα).

Topic (Θέμα)

Το κράτος μέλος αναφέρει το θέμα για το οποίο ισχύει η σύσταση, π.χ. «Ποιότητα δεδομένων», «Έρευνες» κ.λπ.

Recommendation Number (Αριθμός σύστασης)

Το κράτος μέλος αναφέρει τον αριθμό που έχει αποδοθεί σε μια επιμέρους σύσταση, όταν υπάρχουν αριθμοί.

Recommendation/Agreement (Σύσταση/Συμφωνία)

Το κράτος μέλος αναφέρει τις σχετικές συστάσεις, την περίοδο αναφοράς του προγράμματος εργασιών και το κράτος μέλος. Δεν υπάρχει ανάγκη να καταχωρίζονται συστάσεις και συμφωνίες που δεν ισχύουν για το κράτος μέλος (π.χ. για τους όρους αναφοράς των ομάδων εμπειρογνωμόνων ICES, τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από την Επιτροπή κ.λπ.).

Follow-up action (Επακόλουθες ενέργειες)

Το κράτος μέλος παρέχει σύντομη περιγραφή των ενεργειών απόκρισης που έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να αναληφθούν.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.


Πίνακας 7Γ

Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες

 

ΠΕ

 

Ημερομηνία υποβολής ΠΕ

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το συμμετέχον ΚΜ

α)

Γερμανικά (DEU) σκάφη που εκφορτώνουν αλιεύματα για πρώτη πώληση στη Δανία πρέπει να καλύπτονται από το ΠΕ της Γερμανίας (DEU).

β)

Δανέζικα (DNK) σκάφη που εκφορτώνουν αλιεύματα για πρώτη πώληση στη Γερμανία πρέπει να καλύπτονται από το ΠΕ της Δανίας (DNK).

Άνευ αντικειμένου

Μήκος και ηλικία των ιχθύων που απορρίπτονται και εκφορτώνονται, σύμφωνα με το αντίστοιχο ΠΕ.

Επίπεδα και κάλυψη της δειγματοληψίας, όπως έχουν συμφωνηθεί στις ετήσιες περιφερειακές συνεδριάσεις συντονισμού για τη Βαλτική Θάλασσα και για τη Βόρεια Θάλασσα και τον Ανατολικό Ατλαντικό Ωκεανό.

Η Γερμανία (DEU) και η Δανία (DNK) είναι υπεύθυνες για την υποβολή δεδομένων από τα αντίστοιχα σκάφη τους στους αντίστοιχους τελικούς χρήστες και μεταξύ τους.

Η χώρα που είναι υπεύθυνη για τη δειγματοληψία εξασφαλίζει την πρόσβαση στα σκάφη

Σύμφωνα με το ΠΕ

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

Η Γερμανία (DEU), η Λετονία (lVA), η Λιθουανία (LTU), οι Κάτω Χώρες (NLD) και η Πολωνία (POL) πρέπει να συνεργάζονται για τη συλλογή βιολογικών δεδομένων για την αλιεία πελαγικών ειδών σε ύδατα της CECAF το 2014-2015 και το 2016-2017 (νέα επέκταση).

Οι Κάτω Χώρες πρέπει να συντονίζουν την εκτέλεση της παρούσας πολυμερούς συμφωνίας. Οι Κάτω Χώρες θα διορίσουν τον ανεξάρτητο ανάδοχο «Corten Marine Research» (CMR) ως αντιπρόσωπο μεταξύ των Κάτω Χωρών και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Αλιείας της Μαυριτανίας (IMROP). Η CMR θα προσλάβει μαυριτανούς παρατηρητές από το IMROP για τη διενέργεια της δειγματοληψίας. Η CMR και το IMROP θα συνάψουν συμφωνία στην οποία θα οριστούν επισήμως οι αμοιβαίες υποχρεώσεις·μεταξύ άλλων, ότι θα τιμολογούνται μόνο οι επιπλέον δαπάνες για τα συγκεκριμένα καθήκοντα.

Βιολογική δειγματοληψία που διενεργείται επί των αλιευτικών σκαφών στην περιοχή της CECAF από μαυριτανούς παρατηρητές. Οι παρατηρητές συστήνονται από την CMR και ακολουθούν το πρωτόκολλο δειγματοληψίας που περιγράφεται στο έγγραφο «Συλλογή βιολογικών δεδομένων αλιείας πελαγικών ειδών σε ύδατα της CECAF σύμφωνα με το πλαίσιο συλλογής δεδομένων για την αλιεία (DCF)», έκδοση της 31ης Μαΐου 2011.

Η CMR είναι υπεύθυνη για τη συλλογή δεδομένων, τον ποιοτικό έλεγχο και την παράδοση στην ομάδα εργασίας για τα πελαγικά είδη της CECAF όλων των δεδομένων που συλλέγονται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Η CMR γνωστοποιεί επίσης όλα τα δεδομένα στον CVO και ο CVO θα διανείμει τα δεδομένα στους εταίρους.

Κάθε εταίρος εξασφαλίζει την πρόσβαση των μαυριτανών παρατηρητών στον στόλο του δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Η άρνηση πρόσβασης σε σκάφη δεν απαλλάσσει έναν εταίρο από τις νομικές ή οικονομικές υποχρεώσεις του.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2012. Με την εξαίρεση των οικονομικών υποχρεώσεων, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Λύεται πριν από την ημερομηνία αυτή, εάν σταματήσει η αλιεία πελαγικών ειδών στην περιοχή της CECAF από σκάφη της ΕΕ. Οποιεσδήποτε υπολειπόμενες συνεισφορές θα επιστραφούν αναλογικά στους εταίρους. Η διάρκεια της συμφωνίας παρατάθηκε έως μια νέα ημερομηνία λήξης: Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

 

Γενική παρατήρηση: Ο πίνακας αυτός πληροί το άρθρο 7 παράγραφος 2 και το άρθρο 8 της παρούσας απόφασης. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον πίνακα για να παράσχετε πληροφορίες σχετικά με τις συμφωνίες με άλλα κράτη μέλη και τον τρόπο εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών και των διεθνών υποχρεώσεων.

Name of the variable (Όνομα της μεταβλητής)

Guidance (Κατευθυντήριες γραμμές)

ΜS

Τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στη συμφωνία αναφέρονται με τον τριψήφιο αλφαβητικό κωδικό του προτύπου ISO 3166-1, π.χ. «DEU».

Contact persons (Υπεύθυνοι επικοινωνίας)

Το κράτος μέλος παρέχει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υπευθύνου από κάθε κράτος μέλος που συμμετέχει στη συμφωνία.

Content (Περιεχόμενο)

Το κράτος μέλος παρέχει σύντομη περιγραφή του στόχου της συμφωνίας. Το κράτος μέλος παρέχει σαφή και πλήρη στοιχεία ή ενεργή σύνδεση προς την τεκμηρίωση της συμφωνίας, ανάλογα με την περίπτωση, στο πεδίο «Comments» (Παρατηρήσεις).

Coordination (Συντονισμός)

Το κράτος μέλος παρέχει σύντομη περιγραφή του πώς πραγματοποιείται/θα πραγματοποιείται ο συντονισμός και από ποιον.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Περιγραφή δειγματοληψίας/πρωτοκόλλου δειγματοληψίας/κλάσματος δειγματοληψίας)

Το κράτος μέλος παρέχει σύντομη περιγραφή της δειγματοληψίας που πρόκειται να διενεργηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Data transmission (Διαβίβαση δεδομένων)

Το κράτος μέλος δηλώνει ποιο κράτος μέλος είναι/θα είναι υπεύθυνο για την υποβολή ποιου συνόλου δεδομένων.

Access to vessels (Πρόσβαση σε σκάφη)

Το κράτος μέλος δηλώνει εάν η συμφωνία προϋποθέτει την πρόσβαση σε σκάφη άλλων εταίρων.

Validity (Διάρκεια ισχύος)

Το κράτος μέλος αναφέρει το έτος κατά το οποίο λήγει η συμφωνία ή το έτος κατά το οποίο υπεγράφη/θα υπογραφεί η συμφωνία, αν ανανεώνεται ετησίως.

Comments (Παρατηρήσεις)

Κάθε περαιτέρω παρατήρηση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Διατάξεις του πολυετούς προγράμματος της Ένωσης

Συναφές τμήμα του προγράμματος εργασιών

Διάταξη

Πίνακας

Πίνακας

Κείμενο

Κεφάλαιο III

 

Υποσημείωση 6 από 1.1(δ)

 

Πλαίσιο κειμένου 3Γ

2 στοιχείο α) σημείο i)

2 στοιχείο α) σημείο ii)

2 στοιχείο α) σημείο iii)

1Α, 1Β, 1Γ

1Α, 1Β, 1Γ

1Α, 1Β, 1Γ

1Α, 1Β, 1Γ

1Α, 1Β, 1Γ

1Α, 1Β, 1Γ

 

2 στοιχείο α) σημείο iv)

3

 

2 στοιχείο β)

2 στοιχείο γ)

Πλαίσιο κειμένου 1Ε

Πλαίσιο κειμένου 1Ε

3 στοιχείο α)

1ΣΤ

 

3 στοιχείο γ)

Πιλοτική μελέτη 2

4

4

Πλαίσιο κειμένου 2Α

5 στοιχείο α)

5 στοιχείο β)

6

Πλαίσιο κειμένου 3Α

Πλαίσιο κειμένου 3Α, Πιλοτική μελέτη 3

6 στοιχείο α)

6 στοιχείο β)

6 στοιχείο γ)

7

6

8

Πλαίσιο κειμένου 3Β

Πλαίσιο κειμένου 3Β

Πιλοτική μελέτη 4

Κεφάλαιο IV

 

1

10

1Ζ, 1Η

Πλαίσιο κειμένου 1Ζ

Κεφάλαιο V

 

4

Πιλοτική μελέτη 1


Top