EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1615

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/1615 της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεμβρίου 2016, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/559 όσον αφορά την περίοδο κατά την οποία επιτρέπονται συμφωνίες και αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

C/2016/5661

OJ L 242, 9.9.2016, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1615/oj

9.9.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 242/17


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/1615 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 8ης Σεπτεμβρίου 2016

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/559 όσον αφορά την περίοδο κατά την οποία επιτρέπονται συμφωνίες και αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 222 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Επιπλέον σειράς έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της δυσχερούς κατάστασης στην αγορά στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, βάσει του άρθρου 219 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η Επιτροπή ενέκρινε εθελοντικές συμφωνίες και αποφάσεις σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων των αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, των ενώσεών τους και των αναγνωρισμένων διεπαγγελματικών οργανώσεων με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/559 της Επιτροπής (2) και για τους συνεταιρισμούς και άλλες μορφές οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/558 της Επιτροπής (3) για εξάμηνη περίοδο που αρχίζει στις 13 Απριλίου 2016.

(2)

Δεν έχει κοινοποιηθεί κοινή συμφωνία ή απόφαση μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι ο τομέας χρειάζεται χρόνο για να οργανωθεί ώστε να χρησιμοποιήσει αυτό το νέο μέσο, ενώ ο τομέας του γάλακτος αντιμετωπίζει ακόμη μεγάλη ανισορροπία στην αγορά λόγω της ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο, στην οποία παίζει σημαντικό ρόλο η παράταση μέχρι το τέλος του 2017 της ρωσικής απαγόρευσης των εισαγωγών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων καταγωγής Ένωσης.

(3)

Οι τιμές του γάλακτος στη θύρα της εκμετάλλευσης μειώθηκαν κατά 8 % το 2015 και κατά περαιτέρω 15 % τους πρώτους 5 μήνες του 2016. Η μέση τιμή γάλακτος στην Ένωση τον Μάιο 2016 ήταν κατά 22 % χαμηλότερη από το μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Παράλληλα, το χάσμα μεταξύ των κρατών μελών διευρύνθηκε, με ορισμένα κράτη μέλη να κοινοποιούν τιμές κατά 30 % χαμηλότερες από τον μέσο όρο της Ένωσης. Με βάση τις διαθέσιμες αναλύσεις για την αγορά, δεν αναμένεται σημαντική μείωση των ποσοτήτων παραγωγής έως το τέλος του 2017.

(4)

Για να διευκολυνθεί η αποκατάσταση της ισορροπίας στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων υπό τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες στην αγορά και να πλαισιωθούν οι απαραίτητες προσαρμογές μετά τη λήξη των ποσοστώσεων γάλακτος, είναι σκόπιμο να επιτραπούν οι εθελοντικές συμφωνίες και αποφάσεις που αναφέρονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/559 και στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/558 για επιπλέον περίοδο έξι μηνών. Δεδομένου ότι οι όροι καθώς και το καθ' ύλην και κατά τόπον πεδίο εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 222 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και οι σχετικές υποχρεώσεις κοινοποίησης έχουν ήδη καθοριστεί στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/559, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(5)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/559 θα πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Δεδομένης της σοβαρής ανισορροπίας στην αγορά και της ανάγκης να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η ασφάλεια δικαίου, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/559 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 1

Με την επιφύλαξη του άρθρου 152 παράγραφος 3 στοιχείο β) σημείο i) και του άρθρου 209 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, επιτρέπεται στις αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, τις ενώσεις τους και τις αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων:

α)

κατά τη διάρκεια εξάμηνης περιόδου η οποία αρχίζει στις 13 Απριλίου 2016 ή τις 13 Οκτωβρίου 2016, να συνάπτουν εθελοντικές συλλογικές συμφωνίες και να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις με ισχύ έως τις 12 Οκτωβρίου 2016 ή το αργότερο έως τις 12 Απριλίου 2017, αντίστοιχα, όσον αφορά τον προγραμματισμό της ποσότητας του γάλακτος που πρόκειται να παραχθεί· ή

β)

να παραταθεί η διάρκεια ισχύος αυτών των συμφωνιών ή αποφάσεων που συνάπτονται ή λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αρχίζει στις 13 Απριλίου 2016 για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 12 Απριλίου 2017.».

2)

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το αργότερο 25 ημέρες από τη λήξη κάθε εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1, οι οργανώσεις παραγωγών, οι ενώσεις τους και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις κοινοποιούν τον όγκο παραγωγής που πράγματι κάλυψαν οι συμφωνίες ή αποφάσεις στην αρμόδια αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.».

β)

Στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«β)

το αργότερο εντός 30 ημερών από τη λήξη κάθε εξάμηνης περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1, συνοπτική παρουσίαση των συμφωνιών και αποφάσεων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Σεπτεμβρίου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/559 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την έγκριση των συμφωνιών και αποφάσεων σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων (ΕΕ L 96 της 12.4.2016, σ. 20).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/558 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την έγκριση των συμφωνιών και αποφάσεων των συνεταιρισμών και άλλων μορφών οργανώσεων παραγωγών στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σχετικά με τον προγραμματισμό της παραγωγής (ΕΕ L 96 της 12.4.2016, σ. 18).


Top