Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0864

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/864 της Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2016, για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας triasulfuron, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

C/2016/3185

OJ L 144, 1.6.2016, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/864/oj

1.6.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 144/32


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/864 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 31ης Μαΐου 2016

για τη μη ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας triasulfuron, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 20 παράγραφος 1 και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2000/66/ΕΚ (2) της Επιτροπής καταχώρισε το triasulfuron ως δραστική ουσία στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3).

(2)

Οι δραστικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ θεωρούνται ότι έχουν εγκριθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και απαριθμούνται στο μέρος A του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (4).

(3)

Η έγκριση της δραστικής ουσίας triasulfuron, όπως ορίζεται στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, λήγει στις 30 Ιουνίου 2016.

(4)

Υποβλήθηκε αίτηση για την ανανέωση της καταχώρισης της ουσίας triasulfuron στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1141/2010 της Επιτροπής (5), εντός της χρονικής περιόδου που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

(5)

Ο αιτών υπέβαλε τους συμπληρωματικούς φακέλους που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1141/2010. Το κράτος μέλος-εισηγητής διαπίστωσε ότι η αίτηση ήταν πλήρης.

(6)

Το κράτος μέλος-εισηγητής εκπόνησε έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης σε συνεννόηση με το κράτος μέλος-συνεισηγητή και την υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων («η Αρχή») και στην Επιτροπή στις 14 Οκτωβρίου 2013.

(7)

Η Αρχή γνωστοποίησε την έκθεση αξιολόγησης της ανανέωσης στον αιτούντα και στα κράτη μέλη για την υποβολή παρατηρήσεων και διαβίβασε τις παρατηρήσεις που έλαβε στην Επιτροπή. Η Αρχή κατέστησε επίσης διαθέσιμο στο κοινό τον συμπληρωματικό συνοπτικό φάκελο.

(8)

Στις 8 Ιανουαρίου 2015 η Αρχή γνωστοποίησε στην Επιτροπή το συμπέρασμά της (6) σχετικά με το αν η ουσία triasulfuron μπορεί να αναμένεται ότι θα πληροί τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, λόγω ελλιπούς εκτίμησης της γονιδιοτοξικότητας του triasulfuron και της παρασκευαστικής του πρόσμειξης «CGA 150829», δεν στάθηκε δυνατόν να οριστούν τοξικολογικές τιμές αναφοράς σχετικά με την υγεία. Κατά συνέπεια, δεν μπορούσε να διενεργηθεί εκτίμηση επικινδυνότητας για τους καταναλωτές, τους χρήστες, τους εργαζομένους και τους παρευρισκομένους. Επιπλέον, η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, σε ειδικές γεωκλιματικές καταστάσεις, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι αντιπροσωπευτικές χρήσεις που εξετάστηκαν να έχουν ως αποτέλεσμα έκθεση των υπόγειων υδάτων η οποία να υπερβαίνει το παραμετρικό όριο του 0,1μg/l για το πόσιμο νερό είτε όσον αφορά την ουσία triasulfuron καθαυτή είτε τον μεταβολίτη εδάφους της CGA 150829. Ακόμη, διαπιστώθηκε υψηλός κίνδυνος για τα υδρόβια φυτά.

(9)

Η Επιτροπή κάλεσε τον αιτούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με το συμπέρασμα της Αρχής και, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1141/2010, σχετικά με το σχέδιο της έκθεσης επανεξέτασης. Ο αιτών υπέβαλε τις παρατηρήσεις του, οι οποίες εξετάστηκαν προσεκτικά.

(10)

Ωστόσο, παρά τα επιχειρήματα που προέβαλε ο αιτών, οι λόγοι ανησυχίας που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 8 δεν μπόρεσαν να αρθούν.

(11)

Επομένως, δεν έχει αποδειχθεί ότι, όσον αφορά μία ή περισσότερες αντιπροσωπευτικές χρήσεις ενός τουλάχιστον φυτοπροστατευτικού προϊόντος που περιέχει triasulfuron, μπορεί να αναμένεται ότι πληρούνται τα κριτήρια έγκρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009. Επομένως, δεν θα πρέπει να ανανεωθεί η έγκριση της δραστικής ουσίας triasulfuron.

(12)

Στα κράτη μέλη θα πρέπει να δοθεί χρόνος για την ανάκληση των αδειών κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία triasulfuron.

(13)

Για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν triasulfuron, όταν τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος δυνάμει του άρθρου 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η περίοδος αυτή θα πρέπει να λήγει το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

(14)

Ο παρών κανονισμός δεν προδικάζει την υποβολή περαιτέρω αίτησης για την ουσία triasulfuron σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

(15)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Μη ανανέωση της έγκρισης δραστικής ουσίας

Η έγκριση της δραστικής ουσίας triasulfuron δεν ανανεώνεται.

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη ανακαλούν τις άδειες φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την ουσία triasulfuron ως δραστική ουσία πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Άρθρο 3

Περίοδοι χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η συντομότερη δυνατή και λήγει το αργότερο στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Άρθρο 4

Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η σειρά 9, triasulfuron, απαλείφεται.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιουλίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2016.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2000/66/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την καταχώριση μιας δραστικής ουσίας (triasulfuron) στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (ΕΕ L 276 της 28.10.2000, σ. 35).

(3)  Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1).

(4)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1141/2010 της Επιτροπής, της 7ης Δεκεμβρίου 2010, για τη θέσπιση της διαδικασίας ανανέωσης της καταχώρισης μιας δεύτερης ομάδας δραστικών ουσιών στο παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάρτιση του καταλόγου των ουσιών αυτών (ΕΕ L 322 της 8.12.2010, σ. 10).

(6)  Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕFSA), 2015. Συμπέρασμα σχετικά με την επανεξέταση από ομοτίμους της εκτίμησης της επικινδυνότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων όσον αφορά τη δραστική ουσία triasulfuron. EFSA Journal 2015·13(1):3958, 78 σελίδες, doi:10.2903/j.efsa.2015.3958


Top