Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2429

Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2429 του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και των άρθρων 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

OJ L 334, 22.12.2015, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2429/oj

22.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 334/15


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2429 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 10ης Δεκεμβρίου 2015

με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και των άρθρων 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 291 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (1), και ιδίως το άρθρο 395 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με επιστολές που πρωτοκολλήθηκαν από την Επιτροπή στις 8 Απριλίου 2015 και στις 30 Ιουλίου 2015, η Λετονία ζήτησε να της επιτραπεί να συνεχίσει να εφαρμόζει, με ορισμένες τροποποιήσεις, μέτρο παρέκκλισης από τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και των άρθρων 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προκειμένου να περιορίσει το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) όσον αφορά τις δαπάνες για ορισμένα επιβατικά αυτοκίνητα που δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 395 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Επιτροπή ενημέρωσε τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με την αίτηση της Λετονίας, με επιστολές της 21ης και 24ης Αυγούστου 2015. Με επιστολή της 24ης Αυγούστου 2015, η Επιτροπή ενημέρωσε τη Λετονία ότι διέθετε όλες τα απαραίτητα στοιχεία για την εξέταση της αίτησης.

(3)

Τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ προβλέπουν ότι ο υποκείμενος στον φόρο έχει το δικαίωμα να εκπίπτει από τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε αγαθά που του παραδόθηκαν και υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν για τους σκοπούς των φορολογούμενων πράξεών του. Το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας απαιτεί από τους υποκείμενους στο φόρο δήλωση στοιχείων για την επιβολή ΦΠΑ όταν περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης προορίζεται για μη επιχειρηματική χρήση.

(4)

Με την εκτελεστική απόφαση 2013/191/ΕΕ του Συμβουλίου (2) επιτράπηκε στη Λετονία να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης, δυνάμει του άρθρου 395 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, προκειμένου να περιορίσει το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών στο 80 % όσον αφορά την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, την ενδοκοινοτική απόκτηση και την εισαγωγή συγκεκριμένων επιβατικών αυτοκινήτων και για τις συναφείς δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καυσίμων, όταν αυτά τα επιβατικά οχήματα δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς. Η ισχύς της εν λόγω εκτελεστικής απόφασης πρόκειται να λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

(5)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της εκετελεστικής απόφασης 2013/191/ΕΕ, η Λετονία υπέβαλε επίσης έκθεση, η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση του ποσοστού που προβλέπεται για τον περιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης. Η έκθεση αυτή επισημαίνει ότιβάσει στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από έναν ειδικό φόρο για ελαφρά οχήματα υπό την κυριότητα ή την κατοχή εμπορικών φορέων, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, το ποσοστό έκπτωσης ύψους 80 % θα πρέπει να μειωθεί στο 50 %.

(6)

Ο περιορισμός του δικαιώματος έκπτωσης στο πλαίσιο του εν λόγω μέτρου θα πρέπει να ισχύει για τον ΦΠΑ που καταβάλλεται κατά την αγορά, χρηματοδοτική μίσθωση, ενδοκοινοτική απόκτηση και εισαγωγή συγκεκριμένων επιβατικών αυτοκινήτων και για τις συναφείς δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς καυσίμων.

(7)

Το μέτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε επιβατικά αυτοκίνητα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα και με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, εκτός από τη θέση του οδηγού. Κάθε μη επιχειρηματική χρήση επιβατικών αυτοκινήτων που υπερβαίνουν τα 3 500 χιλιόγραμμα ή έχουν περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, εκτός από τη θέση του οδηγού, είναι αμελητέα λόγω της φύσης των οχημάτων ή του είδους της επιχείρησης για την οποία χρησιμοποιούνται. Είναι επίσης σκόπιμο να παρασχεθεί λεπτομερής κατάλογος συγκεκριμένων επιβατικών αυτοκινήτων που εξαιρούνται από την εν λόγω άδεια, με βάση τη συγκεκριμένη χρήση τους.

(8)

Θα πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί στη Λετονία να εφαρμόσει το μέτρο παρέκκλισης για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

(9)

Σε περίπτωση που η Λετονία κρίνει ότι είναι αναγκαία περαιτέρω παράταση του μέτρου παρέκκλισης πέραν του 2018, θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση του εφαρμοζόμενου ποσοστού, μαζί με την αίτηση παράτασης, έως τις 31 Μαρτίου 2018.

(10)

Η παρέκκλιση θα έχει αμελητέα μόνο επίπτωση στα συνολικά φορολογικά έσοδα που εισπράττονται στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης και δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ιδίους πόρους της Ένωσης που προέρχονται από τον ΦΠΑ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, επιτρέπεται στη Λετονία να περιορίσει στο 50 % το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις δαπάνες που συνδέονται με επιβατικά αυτοκίνητα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επιχειρηματικούς σκοπούς.

Άρθρο 2

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, η Λετονία δεν εξομοιώνει με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας την ιδιωτική χρήση επιβατικών αυτοκινήτων που περιλαμβάνονται στα περιουσιακά στοιχεία επιχείρησης προσώπου υποκείμενου στον φόρο, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά υπόκεινται σε περιορισμό που επιτρέπεται δυνάμει του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Οι δαπάνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 καλύπτουν την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, την ενδοκοινοτική απόκτηση και την εισαγωγή των εν λόγω αυτοκινήτων, καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με τη συντήρηση, την επισκευή και τα καύσιμά τους.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μόνο στα επιβατικά αυτοκίνητα με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν υπερβαίνει τα 3 500 χιλιόγραμμα και με όχι περισσότερες από οκτώ θέσεις καθημένων, εκτός από τη θέση του οδηγού.

Άρθρο 5

Τα άρθρα 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες κατηγορίες επιβατικών αυτοκινήτων:

α)

αυτοκίνητα που αγοράζονται προς μεταπώληση, ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση·

β)

αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών έναντι αμοιβής, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ταξί·

γ)

αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων·

δ)

αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την παροχή μαθημάτων οδήγησης·

ε)

αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης·

στ)

αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως οχήματα πρώτων βοηθειών·

ζ)

αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως αυτοκίνητα επίδειξης.

Άρθρο 6

1.   Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016. Λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

2.   Κάθε αίτηση για παράταση της άδειας που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι τις 31 Μαρτίου 2018. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από έκθεση η οποία περιλαμβάνει επανεξέταση του ποσοστού που καθορίζεται στο άρθρο 1.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Δημοκρατία της Λετονίας.

Βρυξέλλες, 10 Δεκεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

F. BAUSCH


(1)  ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1.

(2)  Εκτελεστική απόφαση 2013/191/ΕΕ του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, με την οποία επιτρέπεται στη Λετονία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και από τα άρθρα 168 και 168α της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 113 της 25.4.2013, σ. 11).


Top