Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2425

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2425 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σχετικά με την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1325

OJ L 334, 22.12.2015, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2016; καταργήθηκε από 32016R1127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2425/oj

22.12.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 334/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2425 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 21ης Δεκεμβρίου 2015

σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σχετικά με την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1325

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (1), και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 31 Ιουλίου 2015 το Συμβούλιο εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/1325 (2) σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001, ο οποίος καταρτίζει ενημερωμένο κατάλογο προσώπων, ομάδων και οντοτήτων έναντι των οποίων ισχύει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 («ο κατάλογος»).

(2)

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε σε κάθε πρόσωπο, ομάδα και οντότητα για τα οποία αυτό ήταν πρακτικώς εφικτό, το σκεπτικό βάσει του οποίου εισήχθησαν στον κατάλογο.

(3)

Με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο πληροφόρησε τα πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες του καταλόγου ότι αποφάσισε να τα διατηρήσει στον κατάλογο. Το Συμβούλιο πληροφόρησε επίσης τα σχετικά πρόσωπα, τις ομάδες και τις οντότητες ότι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν το σκεπτικό του Συμβουλίου βάσει του οποίου περιλήφθησαν στον κατάλογο, εάν το σκεπτικό δεν τους είχε ήδη γνωστοποιηθεί.

(4)

Το Συμβούλιο προέβη σε επανεξέταση του καταλόγου, όπως απαιτείται από το άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001. Κατά την επανεξέταση, το Συμβούλιο έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις που του υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και τις ενημερωμένες πληροφορίες που ελήφθησαν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά με το καθεστώς των καταχωρισμένων στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

(5)

Το Συμβούλιο επαλήθευσε ότι αρμόδιες αρχές κατά το άρθρο 1 παράγραφος 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ (3) αποφάνθηκαν ότι κάθε πρόσωπο, ομάδα και οντότητα του καταλόγου έχει εμπλακεί σε τρομοκρατικές πράξεις κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 2 και 3 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ. Επίσης, το Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα πρόσωπα, οι ομάδες και οι οντότητες έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα άρθρα 2, 3 και 4 της κοινής θέσης 2001/931/ΚΕΠΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να υπόκεινται στα ειδικά περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (EΚ) αριθ. 2580/2001.

(6)

Ο κατάλογος θα πρέπει να ενημερωθεί καταλλήλως και ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1325 θα πρέπει να καταργηθεί,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1325 καταργείται.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2015.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. ASSELBORN


(1)  ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 70.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός 2015/1325 του Συμβουλίου, της 31ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 για τη λήψη ειδικών περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπων και οντοτήτων με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και σχετικά με την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/513 (ΕΕ L 206 της 1.8.2015, σ. 12).

(3)  Κοινή θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την εφαρμογή ειδικών μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σ. 93).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατάλογος των προσώπων, ομάδων και οντοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1

I.   ΠΡΟΣΩΠΑ

1.

ABDOLLAHI Hamed (άλλως Mustafa Abdullahi), γεννήθηκε στις 11 Αυγούστου 1960 στο Ιράν. Διαβατήριο: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, γεννήθηκε στο Al Ihsa (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, γεννήθηκε στις 16.10.1966 στο Tarut (Σαουδική Αραβία), υπήκοος Σαουδικής Αραβίας.

4.

ARBABSIAR Manssor (άλλως Mansour Arbabsiar), γεννήθηκε στις 6 ή 15 Μαρτίου 1955 στο Ιράν. Ιρανός και Αμερικανός υπήκοος. Διαβατήριο: C2002515 (Ιράν), διαβατήριο: 477845448 (ΗΠΑ). Αριθ. δελτίου ταυτότητας: 07442833, ημερομηνία λήξης 15 Μαρτίου 2016 (δίπλωμα οδήγησης των ΗΠΑ).

5.

BOUYERI, Mohammed (άλλως Abu ZUBAIR ή SOBIAR ή Abu ZOUBAIR), γεννήθηκε στις 8.3.1978 στο Άμστερνταμ (Κάτω Χώρες) — μέλος της «Hofstadgroep».

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (άλλως GARBAYA, Ahmed ή SA-ID ή SALWWAN, Samir), Λίβανος, γεννήθηκε το 1963 στον Λίβανο, υπήκοος Λιβάνου.

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (άλλως ALI, Salem ή BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah ή HENIN, Ashraf Refaat Nabith ή WADOOD, Khalid Abdul), γεννήθηκε στις 14.4.1965 ή 1.3.1964 στο Πακιστάν, αριθ. διαβατηρίου 488555.

8.

SHAHLAI Abdul Reza (άλλως Abdol Reza Shala'i ή Abd-al Reza Shalai ή Abdorreza Shahlai ή Abdolreza Shahla'i ή Abdul-Reza Shahlaee ή Hajj Yusef ή Haji Yusif ή Hajji Yasir ή Hajji Yusif ή Yusuf Abu-al-Karkh), γεννήθηκε περί το 1957 στο Ιράν. Διευθύνσεις: 1) Kermanshah, Ιράν, 2) Στρατιωτική βάση Mehran, επαρχία Ilam, Ιράν.

9.

SHAKURI Ali Gholam, γεννήθηκε περί το 1965 στην Τεχεράνη (Ιράν).

10.

SOLEIMANI Qasem (άλλως Ghasem Soleymani ή Qasmi Sulayman ή Qasem Soleymani ή Qasem Solaimani ή Qasem Salimani ή Qasem Solemani ή Qasem Sulaimani ή Qasem Sulemani), γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1957 στο Ιράν. Ιρανός υπήκοος. Διαβατήριο: 008827 (διπλωματικό διαβατήριο του Ιράν), εκδόθηκε το 1999. Βαθμός: Υποστράτηγος.

II.   ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

1.

«Οργάνωση Abu Nidal» — «ANO» (άλλως «Επαναστατικό Συμβούλιο Φατάχ» ή «Αραβικές Επαναστατικές Ταξιαρχίες» ή «Μαύρος Σεπτέμβρης» ή «Επαναστατική Οργάνωση Σοσιαλιστών Μουσουλμάνων»)

2.

«Ταξιαρχία Μαρτύρων του Al-Aqsa»

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

«Babbar Khalsa»

5.

«Κομμουνιστικό Κόμμα Φιλιππίνων», στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο «Νέος Λαϊκός Στρατός» («NPA») των Φιλιππίνων

6.

«Gama'a al-Islamiyya» (άλλως «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Ισλαμική Ομάδα» — «IG»).

7.

«İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Μέγα Ισλαμικό Μέτωπο των Πολεμιστών της Ανατολής»)

8.

«Χαμάς», συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης «Hamas-Izz al-Din al-Qassem»

9.

«Στρατιωτική πτέρυγα της Χεζμπολάχ» («Hizballah Military Wing») [άλλως «Hezbollah Military Wing» ή «Hizbullah Military Wing» ή «Hizbollah Military Wing» ή «Hezballah Military Wing» ή «Hisbollah Military Wing» ή «Hizbu'llah Military Wing» ή «Hizb Allah Military Wing» ή «Συμβούλιο της Τζιχάντ» («Jihad Council») (και όλες οι μονάδες που δίνουν αναφορά σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Εξωτερικής Ασφάλειας)]

10.

«Hizbul Mujahideen» — «ΗΜ»

11.

Hofstadgroep

12.

«Διεθνής Ομοσπονδία Νεολαίας Σιχ» — «ISYF»

13.

«Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν» («Khalistan Zindabad Force») — «KZF»

14.

«Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν» — «PKK» (άλλως «KADEK» ή «KONGRA-GEL»)

15.

«Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ» — «LTTE»

16.

«Ejército de Liberación Nacional» («Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός»).

17.

«Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ» — «PIJ».

18.

«Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» — «PFLP».

19.

«Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης — Γενική Διοίκηση» (άλλως «PFLP — General Command»).

20.

«Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας»).

21.

«Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [άλλως «Devrimci Sol» («Επαναστατική Αριστερά») ή «Dev Sol»] («Επαναστατικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός/Μέτωπο/Κόμμα»).

22.

«Sendero Luminoso» — «SL» («Φωτεινό Μονοπάτι»).

23.

«Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» (άλλως «Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν»).


Top