Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2094

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2094 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2015, για την επιστροφή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των πιστώσεων που μεταφέρονται από το οικονομικό έτος 2015

OJ L 303, 20.11.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2094/oj

20.11.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 303/7


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/2094 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 19ης Νοεμβρίου 2015

για την επιστροφή, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των πιστώσεων που μεταφέρονται από το οικονομικό έτος 2015

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 6,

Έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή των γεωργικών ταμείων,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις που έχουν σχέση με τις ενέργειες που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος. Η μεταφορά αυτή δεν υπερβαίνει, εντός του ορίου του 2 % επί των αρχικών πιστώσεων, το ποσό της αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου (3), που ίσχυσε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη πληρωμή προς τους τελικούς αποδέκτες που έχουν υποστεί την αναπροσαρμογή αυτή.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, τα κράτη μέλη επιστρέφουν τις πιστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ), αριθ. 966/2012 στους τελικούς δικαιούχους που υπόκεινται, κατά το οικονομικό έτος στο οποίο μεταφέρονται οι πιστώσεις, στο ποσοστό αναπροσαρμογής. Η επιστροφή εφαρμόζεται μόνο στους τελικούς δικαιούχους στα κράτη μέλη όπου εφαρμόστηκε δημοσιονομική πειθαρχία (4) κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

(3)

Κατά τον καθορισμό του ποσού της μεταφοράς που πρέπει να επιστραφεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ποσά από το αποθεματικό για κρίσεις στον γεωργικό τομέα που αναφέρεται στο άρθρο 25 του εν λόγω κανονισμού, που δεν έχουν διατεθεί για μέτρα διαχείρισης κρίσεων έως το τέλος του οικονομικού έτους.

(4)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1227/2014 (5), η δημοσιονομική πειθαρχία ισχύει για τις άμεσες ενισχύσεις για το ημερολογιακό έτος 2014 για τη συγκρότηση του αποθεματικού για κρίσεις ύψους 433 εκατ. ευρώ. Το αποθεματικό κρίσης δεν διατέθηκε κατά το οικονομικό έτος 2015.

(5)

Με βάση τις δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών για την περίοδο από 16 Οκτωβρίου 2014 έως 15 Οκτωβρίου 2015, η μείωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόζεται πραγματικά από τα κράτη μέλη για το οικονομικό έτος 2015 ανέρχεται σε 409,8 εκατ. ευρώ.

(6)

Συνεπώς, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις που αντιστοιχούν στο ποσό της δημοσιονομικής πειθαρχίας που εφαρμόζεται στο οικονομικό έτος 2015, ύψους 409,8 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο παραμένει εντός του ορίου του 2 % επί των αρχικών πιστώσεων είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο οικονομικό έτος 2016 μετά από απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

(7)

Με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η επιστροφή των εν λόγω πιστώσεων προς τους τελικούς δικαιούχους εξακολουθεί να είναι ανάλογη προς το ποσό της αναπροσαρμογής της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενδείκνυται να καθορίσει η Επιτροπή τα ποσά που διατίθενται στα κράτη μέλη για την επιστροφή.

(8)

Για να μην υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να καταβάλουν πρόσθετη πληρωμή για την εν λόγω επιστροφή, ο παρών κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2015. Κατά συνέπεια, τα ποσά που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό είναι οριστικά και εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της επιβολής μειώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, τυχόν άλλων διορθώσεων που λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση για τις μηνιαίες πληρωμές σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τους οργανισμούς πληρωμών των κρατών μελών τον Οκτώβριο 2015, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, και όλων των μειωμένων και των συμπληρωματικών πληρωμών που γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού ή των αποφάσεων που θα ληφθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, οι μη δεσμευθείσες πιστώσεις είναι δυνατόν να μεταφερθούν στο επόμενο οικονομικό έτος, και μόνο σε αυτό. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο για την Επιτροπή να καθορίζει τις ημερομηνίες επιλεξιμότητας για τις δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με την επιστροφή σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, λαμβάνοντας υπόψη το γεωργικό οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 39 του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη το μικρό χρονικό διάστημα μεταξύ της κοινοποίησης της εκτέλεσης των πιστώσεων του ΕΓΤΕ 2015 στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο από τις 16 Οκτωβρίου 2014 έως τις 15 Οκτωβρίου 2015 από τα κράτη μέλη και την ανάγκη να εφαρμοσθεί ο παρών κανονισμός από την 1η Δεκεμβρίου 2015, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα ποσά των πιστώσεων που θα μεταφερθούν από το οικονομικό έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013, διατίθενται στα κράτη μέλη για την επιστροφή στους τελικούς δικαιούχους που υπόκεινται, κατά το οικονομικό έτος 2016, στο ποσοστό αναπροσαρμογής, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Τα ποσά που θα μεταφερθούν υπόκεινται στην απόφαση μεταφοράς της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 169 παράγραφος 3 πέμπτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Άρθρο 2

Οι δαπάνες των κρατών μελών σε σχέση με την επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση μόνον εάν τα αντίστοιχα ποσά έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους πριν από τις 16 Οκτωβρίου 2016.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Δεκεμβρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 347.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 608).

(4)  Η δημοσιονομική πειθαρχία δεν εφαρμόζεται για το οικονομικό έτος 2015 στη Βουλγαρία, στην Κροατία και στη Ρουμανία σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2014 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2014 και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 879/2014 της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 18.11.2014, σ. 6).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ποσά διαθέσιμα για την επιστροφή των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν

(ποσά σε ευρώ)

Βέλγιο

6 288 982

Τσεχική Δημοκρατία

10 759 194

Δανία

10 873 619

Γερμανία

58 750 752

Εσθονία

1 169 016

Ιρλανδία

12 903 416

Ελλάδα

16 705 610

Ισπανία

53 390 829

Γαλλία

88 569 550

Ιταλία

31 012 148

Κύπρος

358 950

Λετονία

1 312 744

Λιθουανία

3 277 932

Λουξεμβούργο

383 255

Ουγγαρία

13 724 881

Μάλτα

34 561

Κάτω Χώρες

9 323 434

Αυστρία

6 729 968

Πολωνία

22 604 718

Πορτογαλία

6 448 884

Σλοβενία

876 855

Σλοβακία

5 282 221

Φινλανδία

5 438 416

Σουηδία

7 499 878

Ηνωμένο Βασίλειο

36 083 758


Top