Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1558

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1558 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών για την εφαρμογή της εγγύησης της ΕΕ

OJ L 244, 19.9.2015, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1558/oj

19.9.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 244/20


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1558 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 22ας Ιουλίου 2015

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την κατάρτιση πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών για την εφαρμογή της εγγύησης της ΕΕ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 — το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 14,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων («ΕΤΕπ») που υποστηρίζονται από την εγγύηση της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες αξιολόγησης και δέουσας επιμέλειας της ΕΤΕπ, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου αξιολόγησης προστιθέμενης αξίας 3 αξόνων («3PVA»).

(2)

Η αξιολόγηση των εν λόγω σχεδίων πρέπει να διεξάγεται με αναφορά σε έναν πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών που βασίζεται στο «3PVA» της ΕΤΕπ. Η χρήση αυτού του πίνακα αποτελεσμάτων πρέπει να επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΤΣΕ, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίζει πρότυπα εκτίμησης υψηλής ποιότητας.

(3)

Ο πίνακας αποτελεσμάτων βάσει δεικτών πρέπει να χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται ότι η εγγύηση της ΕΕ κατευθύνεται προς σχέδια με την υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

(4)

Στην περίπτωση που τα διοικητικά όργανα της ΕΤΕπ αποφασίσουν να αναθεωρήσουν το «3PVA» της ΕΤΕπ, η Επιτροπή και η ΕΤΕπ πρέπει να εξετάσουν ταχέως, εφόσον είναι αναγκαίο, την ανάγκη επανεξέτασης και τροποποίησης του πίνακα αποτελεσμάτων βάσει δεικτών υπό το πρίσμα του αναθεωρημένου «3PVA»,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο πίνακας αποτελεσμάτων βάσει δεικτών που αναφέρεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017, τον οποίο θα χρησιμοποιεί η επιτροπή επενδύσεων για να εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και διαφανή αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ, παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας αποτελεσμάτων βάσει δεικτών

1.   Γενικές αρχές

Ο πίνακας αποτελεσμάτων βάσει δεικτών (εφεξής ο «πίνακας αποτελεσμάτων») χρησιμοποιείται από την επιτροπή επενδύσεων, που συστάθηκε σύμφωνα με τις παραγράφους 7 έως 12 του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017, για την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας μιας δραστηριότητας η οποία ενδέχεται να λάβει στήριξη από την ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εγγύησης της ΕΕ (1). Θα αποτελέσει εργαλείο για την επιτροπή επενδύσεων ώστε να δίνεται προτεραιότητα στη χρήση της εγγύησης της ΕΕ για δραστηριότητες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη βαθμολογία και προστιθέμενη αξία. Η ΕΤΕπ υπολογίζει τις βαθμολογίες και τους δείκτες εκ των προτέρων και παρακολουθεί τα αποτελέσματα κατά την ολοκλήρωση του έργου. Η επιτροπή επενδύσεων λαμβάνει τη βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο των σχετικών αξόνων και την τιμή του κάθε δείκτη.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων έχει τέσσερις άξονες:

Άξονας 1 — Συμβολή στην επίτευξη των στόχων πολιτικής του ΕΤΣΕ

Άξονας 2 — Ποιότητα και αξιοπιστία του έργου

Άξονας 3 — Τεχνική και χρηματοδοτική συνεισφορά

Άξονας 4 — Συμπληρωματικοί δείκτες

Λόγω του διακριτού τους πεδίου εφαρμογής, κάθε άξονας αξιολογείται μεμονωμένα, χωρίς συνυπολογισμό σε μία ενιαία αξιολόγηση. Η επιτροπή επενδύσεων, κατά την ιεράρχηση των έργων, αποδίδει την ίδια σημασία σε κάθε άξονα ανεξαρτήτως του αν ο επιμέρους άξονας παρουσιάζει αριθμητική βαθμολογία ή αν αποτελείται από ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες χωρίς βαθμολογία. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 14 του κανονισμού για το ΕΤΣΕ, ο εν λόγω πίνακας αποτελεσμάτων πρέπει να χρησιμοποιείται από την επιτροπή επενδύσεων, προκειμένου να εξασφαλίζεται μια ανεξάρτητη και διαφανής αξιολόγηση της δυνητικής και της πραγματικής χρήσης της εγγύησης της ΕΕ. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη, και συμπληρωματικά, της εξέτασης των δυνητικών σχεδίων από την επιτροπή επενδύσεων δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 7 του κανονισμού για το ΕΤΣΕ.

2.   Ο πίνακας αποτελεσμάτων

Κάθε δραστηριότητα του ΕΤΣΕ αξιολογείται για καθέναν από τους 4 άξονες. Η βαθμολογία υπολογίζεται με βάση τους βαθμούς που συγκεντρώνονται για μια σειρά δεικτών στο πλαίσιο κάθε άξονα, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Βαθμοί

Βαθμολόγηση άξονα 2

Βαθμολόγηση άξονα 1 και 3

0-49

Οριακή

Χαμηλή

50-99

Αποδεκτή

Μέτρια

100-149

Καλή

Σημαντική

≥ 150

Άριστη

Υψηλή

Ο άξονας 4 θα περιλαμβάνει συμπληρωματικούς δείκτες ποσοτικής ή ποιοτικής φύσεως και δεν θα ενοποιείται στο πλαίσιο ατομικής αξιολόγησης.

Άξονας 1 — Συμβολή στην επίτευξη των στόχων πολιτικής του ΕΤΣΕ

Ο άξονας 1 αξιολογεί τη συνέπεια και τη συμβολή της δραστηριότητας στην υλοποίηση των γενικών στόχων του ΕΤΣΕ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017. Η μεθοδολογία για τον καθορισμό της συνολικής βαθμολογίας του άξονα 1 βασίζεται στη συμβολή της δραστηριότητας που κυμαίνεται από «χαμηλή», «μέτρια», «σημαντική» έως «υψηλή».

Η αξιολόγηση βασίζεται στις ακόλουθες διαστάσεις:

—   «Συμβολή στους στόχους του ΕΤΣΕ»: Όλα τα έργα πρέπει να συμβάλουν σε έναν τουλάχιστον από τους γενικούς στόχους στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ. Έργα με χαμηλή πολιτική προτεραιότητα, όπως «μη κύριο» οδικό ΔΕΔ, λαμβάνουν χαμηλή βαθμολογία.

—   «Βασικοί στόχοι»: Το άρθρο 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017 προσδιορίζει, για καθέναν από τους γενικούς πολιτικούς στόχους, ορισμένους βασικούς τομείς πολιτικής που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί. Έργα σε αυτούς τους βασικούς τομείς πολιτικής θα ανεβαίνουν μία βαθμίδα στην κλίμακα αξιολόγησης. Εξετάζονται επίσης κατά την αξιολόγηση ειδικά χαρακτηριστικά του έργου που έχουν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα υψηλή συμβολή, όπως έργα επίδειξης ή έργα που συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Έργα που εκπληρώνουν πολλαπλούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων στόχων, όπως είναι η συνοχή και το κλίμα, θα ανεβαίνουν κι άλλες βαθμίδες στην κλίμακα αξιολόγησης.

Χρησιμοποιείται ένας και μόνος δείκτης με τέσσερα επίπεδα βαθμολόγησης. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, χορηγούνται έως και 50 βαθμοί για κάθε βαθμίδα αξιολόγησης. Στη συνέχεια προστίθενται (χωρίς στάθμιση), και το έργο κατατάσσεται ως «χαμηλό» (λιγότερο από 50 βαθμοί), «μέτριο» (50 έως 99 βαθμοί), «σημαντικό» (100 έως 149 βαθμοί) έως «υψηλό» (150 βαθμοί και άνω).

Άξονας 2 — Ποιότητα και αξιοπιστία του έργου

Ο άξονας 2 συντίθεται από μια σειρά δεικτών για την αξιολόγηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της δραστηριότητας. Για επενδύσεις σε μεμονωμένα έργα ή για τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω μεσολαβούμενων δανείων για πολλαπλούς δικαιούχους περιγράφεται μια διαφορετική προσέγγιση.

Για την αξιολόγηση των μεμονωμένων έργων πρέπει να εφαρμόζονται οι ακόλουθες διαστάσεις και οι δείκτες που προκύπτουν από αυτές:

—   «Ανάπτυξη» (δείκτης 1 — που κυμαίνεται από 0 έως 100 βαθμούς): Η συμβολή ενός έργου στη βιώσιμη ανάπτυξη προκύπτει από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που έχει ως προς το κόστος και τα οφέλη. Όπου είναι δυνατόν, ο οικονομικός συντελεστής απόδοσης («ERR») ποσοτικοποιείται με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών της οικονομικής επιστήμης. Εξετάζει το κοινωνικοοικονομικό κόστος και τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων (π.χ. θετικά οφέλη για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, μακροπρόθεσμα οφέλη για το κλίμα ή αντίκτυπος στην αγορά εργασίας ή αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον). Ωστόσο, υπάρχουν επίσης έργα των οποίων ο ERR είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Για παράδειγμα, ορισμένοι τομείς διέπονται από τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ και το βασικό θέμα είναι να εξασφαλιστεί η υιοθέτηση της λιγότερο δαπανηρής λύσης αντί να αξιολογηθεί η συνολική οικονομική απόδοση (ένα παράδειγμα είναι η ύδρευση και η επεξεργασία λυμάτων). Για τους εν λόγω τομείς η αξιολόγηση της ποιότητας βασίζεται σε τομεακούς δείκτες αναφοράς. Για τις δραστηριότητες που ομαδοποιούν δάνεια πλαισίου η εκτίμηση βασίζεται κυρίως στην επενδυτική στρατηγική και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης του έργου.

Σε γενικές γραμμές, ο απαιτούμενος ελάχιστος συντελεστής απόδοσης για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ είναι 5 %. Για ένα σύνηθες σχέδιο ένας ERR 5-7 % θεωρείται «αποδεκτός», 7-10 % «καλός», ενώ ένα έργο με ERR άνω του 10 % θεωρείται «άριστο». Ωστόσο, η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων βασίζεται επίσης σε ορισμένες τομεακές εκτιμήσεις. Οι εν λόγω τομείς που σήμερα θεωρούνται λιγότερο περιβαλλοντικά βιώσιμοι (όπως ορισμένοι τρόποι μεταφοράς) θα χρηματοδοτούνται μόνο σε περίπτωση που θεωρούνται «καλοί» από οικονομική άποψη, δηλαδή αν έχουν ERR τουλάχιστον 7 %. Αντίθετα, για επιλεγμένα σχέδια με μακροχρόνια οφέλη για το κλίμα, θεωρείται ότι τα έργα είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν εάν προκύπτει ERR που κυμαίνεται μεταξύ 3,5-5 % —με εισαγωγή της κατηγορίας «οριακό». Η βαθμολογία για τα έργα του ιδιωτικού τομέα, λόγω του προφίλ κινδύνου/απόδοσης, είναι «οριακή» για ποσοστό απόδοσης της τάξης του 5-7 %, «αποδεκτή» για ποσοστό μεταξύ 7-10 %, «καλή» μεταξύ 10-15 % και «άριστη» για ERR άνω του 15 %. Το ERR υπολογίζεται λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τους θετικούς και αρνητικούς εξωγενείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών πτυχών και των πτυχών σχετικά με την κλιματική αλλαγή. O ελάχιστος συντελεστής απόδοσης μπορεί να αναπροσαρμοστεί από το διοικητικό συμβούλιο, εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν ευθυγραμμίζεται με το οικονομικά δικαιολογημένο επίπεδο και λαμβάνοντας υπόψη τη μακροπρόθεσμη οικονομική κατάσταση.

—   «Ικανότητες του φορέα υλοποίησης» (δείκτης 2 — που κυμαίνεται από 0 έως 30 βαθμούς): Οι εν λόγω ικανότητες αξιολογούνται με ποιοτική κρίση για την ικανότητα του φορέα υλοποίησης να εκτελέσει το έργο κατά τρόπο έγκαιρο και αποτελεσματικό, ενώ λαμβάνεται επίσης υπόψη το σχετικό θεσμικό πλαίσιο και τυχόν τεχνική βοήθεια που πρέπει να παρασχεθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα δάνεια πλαίσιο, για τα οποία αξιολογούνται τα κριτήρια προτεραιότητας, η ικανότητα/δυνατότητα υλοποίησης και ελέγχου του έργου και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και η διαχείριση των απαιτήσεων όσον αφορά το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό και τις δημόσιες συμβάσεις.

—   «Βιωσιμότητα» (δείκτης 3 — που κυμαίνεται από 0 έως 30 βαθμούς): Σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΤΕπ, απαιτείται τα έργα να είναι όχι μόνο οικονομικά βιώσιμα και, ως εκ τούτου, να συμβάλουν στην ανάπτυξη, αλλά και βιώσιμα από περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη. Η διατήρηση υψηλών περιβαλλοντικών και κοινωνικών προτύπων είναι κρίσιμης σημασίας. Αυτά αξιολογούνται μέσω των λεπτομερών κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στο εγχειρίδιο περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών (2).

—   «Απασχόληση» (δείκτης 4 — που κυμαίνεται από 0 έως 40 βαθμούς): Ο δείκτης απασχόλησης καλύπτει την απασχόληση κατά την κατασκευή και τη λειτουργία. Η απασχόληση που χρειάζεται κατά την κατασκευή εκτιμάται με τη χρήση συντελεστών για συγκεκριμένους κλάδους. Η αξιολόγηση της απασχόλησης κατά τη λειτουργία πρέπει να επιτυγχάνεται με απόφαση των αναλυτών του έργου που συγκρίνουν το έργο με την πείρα από τον τομέα. Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει την κατανομή της βαθμολογίας μεταξύ απασχόλησης κατά τη διάρκεια της κατασκευής και της απασχόλησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Για παράδειγμα, έργα στα οποία απασχολείται πολυάριθμο εργατικό δυναμικό κατά τη διάρκεια της κατασκευής περιλαμβάνουν ορισμένες εργασίες πολιτικού μηχανικού (ιδίως διεσπαρμένες εργασίες αποκατάστασης), την ενεργειακή απόδοση και τη δασοπονία. Η αύξηση της απασχόλησης κατά τη λειτουργία συνδέεται με ορισμένα βιομηχανικά έργα.

Η συνολική αξιολόγηση του άξονα 2 για τα επιμέρους έργα υπολογίζεται ως άθροισμα των βαθμών των τεσσάρων υποκατηγοριών που αναφέρονται ανωτέρω για να προκύψει η συνολική βαθμολογία του άξονα 2 για το έργο, η οποία κυμαίνεται από «οριακή» (λιγότερο από 50 βαθμοί), «αποδεκτή» (50 έως 99 βαθμοί), «καλή» (100 έως 149 βαθμοί) και «άριστη» (150 βαθμοί και άνω).

Όσον αφορά τα μεσολαβούμενα δάνεια για πολλούς δικαιούχους (MBIL), ο άξονας 2 παρέχει αξιολόγηση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της χρηματοδοτικών και άλλων οντοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών προώθησης) να ενεργούν ως διαμεσολαβητές. Η αξιολόγηση βασίζεται στους ακόλουθους 3 ανεξάρτητους δείκτες:

ικανότητα και αξιοπιστία του διαμεσολαβητή και ποιότητα του περιβάλλοντος λειτουργίας,

βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και βελτίωση των όρων χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων για τους τελικούς δικαιούχους,

απασχόληση στο επίπεδο των τελικών δικαιούχων.

Η συνολική αξιολόγηση για το έργο προκύπτει ως το άθροισμα, χωρίς στάθμιση, των βαθμών στους δείκτες κάθε κατηγορίας, η οποία κυμαίνεται από «οριακή» (λιγότερο από 50 βαθμοί), «αποδεκτή» (50 έως 99 βαθμοί), «καλή» (100 έως 149 βαθμοί) έως «άριστη» (150 βαθμοί και άνω).

Άξονας 3 — Τεχνική και χρηματοδοτική συμβολή στο έργο

Ο άξονας 3 εστιάζει στην αξία που προκύπτει από τη συμμετοχή της ΕΤΕπ και τη στήριξη του ίδιου του ΕΤΣΕ με παροχή οικονομικών και μη οικονομικών οφελών προς υποστήριξη του έργου. Η συγκεκριμένη συμβολή αξιολογείται μέσω τριών δεικτών, ο καθένας από τους οποίους μετρά τις συμπληρωματικές διαστάσεις προστιθέμενης αξίας:

Τη «χρηματοδοτική συνεισφορά», δηλαδή τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης του αντισυμβαλλομένου σε σύγκριση με εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (μείωση των επιτοκίων δανεισμού και/ή μεγαλύτερη διάρκεια δανεισμού).

Τη «χρηματοδοτική διευκόλυνση», δηλαδή την αύξηση της αποδοτικότητας της στήριξης άλλων εμπλεκομένων· μόχλευση πόρων τρίτων ιδίως από τον ιδιωτικό τομέα· δευτερογενή αποτελέσματα για άλλους δανειστές).

Τη «συνεισφορά και παροχή συμβουλών από την ΕΤΕπ», δηλαδή παροχή μη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών υπό μορφή εμπειρογνωμοσύνης/μεταφοράς γνώσεων για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου και την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας, καθώς και συμβουλές σχετικά με τη χρηματοπιστωτική διάρθρωση. Αυτά θα μπορούσαν να παρασχεθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών και οποιουδήποτε άλλου υφιστάμενου συμβουλευτικού μηχανισμού, όπως το JASPERS, το ELENA ή οι συμβουλευτικές υπηρεσίες InnovFin του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» ή με άλλα κατάλληλα μέσα, όπως η υποστήριξη για την υλοποίηση των έργων.

Κάθε δείκτης αξιολογείται μεμονωμένα σύμφωνα με τη συνεπή και επαρκώς τεκμηριωμένη ισχύουσα μεθοδολογία της ΕΤΕπ, καθώς μπορεί να τροποποιηθεί από καιρού εις καιρόν. Όπως με τον άξονα 1, η βαθμολογία κυμαίνεται από «χαμηλή» έως «υψηλή». Η συνολική βαθμολογία για το έργο προκύπτει ως άθροισμα, χωρίς στάθμιση, των βαθμών κάθε δείκτη και κυμαίνεται από «χαμηλή» (λιγότερο από 50 βαθμοί), «μέτρια» (50 έως 99 βαθμοί), «σημαντική» (100 έως 149 βαθμοί) έως «υψηλή» (150 βαθμοί και άνω).

Άξονας 4 — Συμπληρωματικοί δείκτες

Ο πίνακας αποτελεσμάτων συμπληρώνεται από τους ακόλουθους δείκτες που πρέπει να αναφέρονται για κάθε δραστηριότητα, ώστε να αποτυπώνονται βασικές εγκάρσιες πτυχές των πράξεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ:

Προσθετικότητα. Πρέπει να διευκρινίζεται αν η δραστηριότητα είναι ειδική δραστηριότητα ή κανονική δραστηριότητα. Για τις κανονικές δραστηριότητες θα δίνονται περαιτέρω εξηγήσεις που θα αιτιολογούν την προσθετικότητα, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017,

Ένα σύνολο δεικτών που σχετίζονται με το μακροοικονομικό περιβάλλον στο οποίο εκτελείται το έργο, δίνοντας, μεταξύ άλλων, στα μέλη της επιτροπής επενδύσεων τη δυνατότητα να αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις όσον αφορά τις οικονομικές ανισότητες στο εσωτερικό της Ένωσης και το μακροπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης: i) δείκτες που αφορούν ειδικά την κατάσταση των επενδύσεων· ii) το παραγωγικό κενό, που υπολογίζεται βάσει της εγκεκριμένης από το Συμβούλιο προσέγγισης της συνάρτησης παραγωγής· iii) τη δυνητική αύξηση του ΑΕΠ· iv) ειδικούς δείκτες για την ανεργία: το ποσοστό ανεργίας, την ετήσια μεταβολή του ποσοστού ανεργίας και σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ· v) τον σύνθετο δείκτη κόστους δανεισμού για τις μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, ή σε περίπτωση που αυτά δεν είναι διαθέσιμα, τα τραπεζικά επιτόκια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η επιτροπή επενδύσεων δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα σχέδια που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ένωσης,

το αναμενόμενο πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της παρέμβασης του ΕΤΣΕ,

το ποσό της ιδιωτικής χρηματοδότησης που κινητοποιήθηκε,

τη συνεργασία με τις εθνικές τράπεζες στήριξης και τη στήριξη επενδυτικών πλατφορμών,

τη συγχρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία,

τη συγχρηματοδότηση με άλλα ενωσιακά μέσα (δηλαδή το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» κ.λπ.),

τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης που σημειώθηκε (για συναφείς δραστηριότητες),

τον δείκτη σχετικά με τη δράση για το κλίμα (για συναφείς δραστηριότητες).


(1)  Ο πίνακας αποτελεσμάτων δεν καλύπτει τις δραστηριότητες του άρθρου 10 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/1017.

(2)  http://www.eib.org/attachments/strategies/environmental_and_social_practices_handbook_en.pdf


Top