Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1033

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1033/2014 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 , για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2014

OJ L 284, 30.9.2014, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1033/oj

30.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/42


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1033/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2014

για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων δασμών κατά την εισαγωγή μελάσας στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2014

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 183,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής (2), προβλέπει ότι η τιμή cif κατά την εισαγωγή μελάσας για τον ποιοτικό τύπο, που καθορίζεται στο άρθρο 27 του εν λόγω κανονισμού, θεωρείται «αντιπροσωπευτική τιμή».

(2)

Για τον καθορισμό των αντιπροσωπευτικών τιμών, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του εν λόγω κανονισμού και, ενδεχομένως, ο καθορισμός αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη μέθοδο που προβλέπεται στο άρθρο 33 του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Για την αναπροσαρμογή της τιμής που δεν αφορά τον ποιοτικό τύπο, πρέπει, ανάλογα με την ποιότητα της προσφερόμενης μελάσας, να αυξάνονται ή να μειώνονται οι τιμές, κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006.

(4)

Εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ της τιμής ενεργοποίησης για το εν λόγω προϊόν και της αντιπροσωπευτικής τιμής, κρίνεται σκόπιμο να καθορίζονται πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006. Σε περίπτωση αναστολής των εισαγωγικών δασμών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 40 του εν λόγω κανονισμού, κρίνεται σκόπιμο να καθορίζονται ειδικά ποσά για τους δασμούς αυτούς.

(5)

Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί κατά την εισαγωγή μελάσας των κωδικών ΣΟ 1703 10 00 και 1703 90 00, σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006.

(6)

Λόγω της ανάγκης να εξασφαλιστεί η εφαρμογή του εν λόγω μέτρου το ταχύτερο δυνατόν μετά τη διάθεση των επικαιροποιημένων στοιχείων, κρίνεται σκόπιμο ο παρών κανονισμός να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή μελάσας των κωδικών ΣΟ 1703 10 00 και 1703 90 00, καθορίζονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Jerzy PLEWA

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αντιπροσωπευτικές τιμές και ποσά των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για τη μελάσα στον τομέα της ζάχαρης, που εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου 2014

(σε ευρώ)

Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

Ποσό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή στην περίπτωση της αναστολής που προβλέπεται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006 για 100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος (1)

1703 10 00 (2)

13,48

0

1703 90 00 (2)

15,93

0


(1)  Το ποσό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, αντικαθιστά τον δασμό του κοινού δασμολογίου που αφορά τα προϊόντα αυτά.

(2)  Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006.


Top