Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1030

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1030/2014 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014 , για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον ενιαίο τύπο και την ημερομηνία δημοσιοποίησης των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό παγκόσμιων συστηματικά σημαντικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 284, 30.9.2014, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1030/oj

30.9.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/14


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1030/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 29ης Σεπτεμβρίου 2014

για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τον ενιαίο τύπο και την ημερομηνία δημοσιοποίησης των τιμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό παγκόσμιων συστηματικά σημαντικών ιδρυμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (1), και ιδίως το άρθρο 441 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να διασφαλιστεί παγκόσμια συνέπεια στη δημοσιοποίηση και διαφάνεια στη διαδικασία προσδιορισμού παγκόσμιων συστηματικά σημαντικών ιδρυμάτων (G-SII), τα ιδρύματα αυτά πρέπει να δημοσιοποιούν τις τιμές των δεικτών που χρησιμοποίησαν κατά τη διαδικασία αυτή.

(2)

Τα πρότυπα δημοσιοποίησης που χρησιμοποιούνται από τα ιδρύματα που έχουν προσδιοριστεί ως G-SII σύμφωνα με το άρθρο 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) πρέπει να λαμβάνουν υπόψη διεθνή πρότυπα και ιδίως αυτά που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας.

(3)

Για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η συγκρισιμότητα των πληροφοριών που συγκεντρώνονται, η ημερομηνία παροχής των στοιχείων πρέπει να ορίζεται έτσι ώστε να συμπίπτει με τα στοιχεία κλεισίματος λογαριασμών του προηγούμενου έτους του ιδρύματος ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία που συμφωνείται από κοινού με τη σχετική αρχή που είναι αρμόδια για το ίδρυμα.

(4)

Για να διευκολύνεται η πρόσβαση του κοινού στις δημοσιοποιημένες πληροφορίες και δεδομένου ότι απαιτούνται στοιχεία από όλα τα κράτη μέλη για την εκτέλεση της διαδικασίας προσδιορισμού, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) πρέπει να συγκεντρώνει τις πληροφορίες κάθε ιδρύματος και να τις δημοσιοποιεί στον δικτυακό της τόπο.

(5)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στο σχέδιο εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η ΕΑΤ στην Επιτροπή.

(6)

Η ΕΑΤ διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ενιαίος τύπος

Τα G-SII συμπληρώνουν το πρότυπο που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού σε ηλεκτρονική μορφή, όπως δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ). Χρησιμοποιώντας το πρότυπο αυτό, τα G-SII δημοσιοποιούν τις τιμές των δεικτών που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαθμολόγηση των ιδρυμάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία προσδιορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 131 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

Τα G-SII δεν υποχρεούνται να δημοσιοποιήσουν τα επικουρικά στοιχεία και τους επικουρικούς δείκτες.

Άρθρο 2

Ημερομηνία δημοσιοποίησης

Τα G-SII δημοσιοποιούν τις πληροφορίες κλεισίματος οικονομικού έτους που αναφέρονται στο άρθρο 1 το αργότερο τέσσερις μήνες μετά το κλείσιμο του εν λόγω οικονομικού έτους.

Οι σχετικές αρχές δύνανται να επιτρέπουν στα ιδρύματα των οποίων το οικονομικό έτος κλείνει την 30ή Ιουνίου να δηλώνουν τιμές δεικτών βάσει της θέσης τους την 31η Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται το αργότερο την 31η Ιουλίου.

Άρθρο 3

Τόπος δημοσιοποίησης

Τα ιδρύματα δύνανται να δημοσιοποιούν τις τιμές των δεικτών, οι οποίες προσδιορίζονται στο πρότυπο που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, στο μέσο που έχουν καθορίσει για τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών που απαιτούνται από το όγδοο μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 σύμφωνα με το άρθρο 434 του εν λόγω κανονισμού.

Στην περίπτωση που η δημοσιοποίηση των τιμών των δεικτών δεν περιλαμβάνεται στο αναφερόμενο στην πρώτη παράγραφο μέσο, το G-SII παρέχει άμεση παραπομπή στην πλήρη δημοσιοποίηση στον δικτυακό τόπο του ιδρύματος ή στο μέσο στο οποίο είναι διαθέσιμη.

Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών από τα G-SII, οι σχετικές αρχές αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση τα συμπληρωμένα πρότυπα στην ΕΑΤ για σκοπούς συγκέντρωσής τους στον δικτυακό της τόπο.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(2)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Απαιτούμενα δεδομένα για τον προσδιορισμό των G-SII

Γενικά τραπεζικά δεδομένα

Τμήμα 1: Γενικές πληροφορίες

Απάντηση

α.

Γενικές πληροφορίες παρεχόμενες από τον εθνικό επόπτη:

 

(1)

Κωδικός χώρας

 

(2)

Όνομα τράπεζας

 

(3)

Ημερομηνία υποβολής (εεεε-μμ-ηη)

 

β.

Γενικές πληροφορίες παρεχόμενες από το ίδρυμα παροχής στοιχείων:

 

(1)

Ημερομηνία παροχής στοιχείων (εεεε-μμ-ηη)

 

(2)

Νόμισμα που χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων

 

(3)

Ισοτιμία μετατροπής σε ευρώ

 

(4)

Μονάδα παροχής στοιχείων

 

(5)

Λογιστικό πρότυπο

 

(6)

Τόπος δημοσιοποίησης

 

Δείκτης μεγέθους

Τμήμα 2: Συνολικά ανοίγματα

Ποσό

α.

Έκθεση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των συμβολαίων παραγώγων (μέθοδος 1)

 

β.

Ακαθάριστη αξία των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων

 

γ.

Έκθεση στον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων

 

δ.

Άλλα στοιχεία ενεργητικού

 

(1)

Τίτλοι που λαμβάνονται σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων που αναγνωρίζονται ως στοιχεία ενεργητικού

 

ε.

Σύνολο στοιχείων εντός ισολογισμού (άθροισμα στοιχείων 2.α, 2.β, 2.γ και 2.δ μείον το 2.δ.(1))

 

στ.

Ενδεχόμενη μελλοντική έκθεση των συμβολαίων παραγώγων (μέθοδος 1)

 

ζ.

Ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 0 %

 

(1)

Άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις για πιστωτικές κάρτες

 

(2)

Άλλες άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις

 

η.

Ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 20 %.

 

θ.

Ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 50 %

 

ι.

Ονομαστική αξία των εκτός ισολογισμού στοιχείων με συντελεστή πιστωτικής μετατροπής 100 %

 

ια.

Σύνολο εκτός ισολογισμού στοιχείων (άθροισμα στοιχείων 2.στ, 2.ζ και 2.η έως 2.ι, μείον 0,9 φορές το άθροισμα των στοιχείων 2.ζ.(1) και 2.ζ.(2))

 

ιβ.

Οντότητες που ενοποιούνται για λογιστικούς σκοπούς αλλά όχι για ρυθμιστικούς σκοπούς με βάση τον κίνδυνο:

 

(1)

Εντός ισολογισμού στοιχεία ενεργητικού

 

(2)

Ενδεχόμενη μελλοντική έκθεση των συμβολαίων παραγώγων

 

(3)

Άνευ όρων ακυρώσιμες δεσμεύσεις

 

(4)

Άλλες δεσμεύσεις εκτός ισολογισμού

 

(5)

Αξία επενδύσεων στις ενοποιημένες οντότητες

 

ιγ.

Κανονιστικές προσαρμογές

 

ιδ.

Επικουρικά δεδομένα:

 

(1)

Απαιτήσεις για εξασφαλίσεις με χρηματικά διαθέσιμα που εγείρονται στο πλαίσιο συναλλαγών σε παράγωγα

 

(2)

Καθαρή ονομαστική αξία πιστωτικών παραγώγων

 

(3)

Καθαρή ονομαστική αξία πιστωτικών παραγώγων για τις οντότητες στο στοιχείο 2.ιβ.

 

(4)

Εντός και εκτός ισολογισμού ανοίγματα μεταξύ οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 2.ιβ.

 

(5)

Εντός και εκτός ισολογισμού ανοίγματα οντοτήτων που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 2.ιβ σε οντότητες που ενοποιούνται για ρυθμιστικούς σκοπούς με βάση τον κίνδυνο.

 

(6)

Εντός και εκτός ισολογισμού ανοίγματα οντοτήτων που ενοποιούνται για ρυθμιστικούς σκοπούς με βάση τον κίνδυνο προς οντότητες που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 2.ιβ.

 

(7)

Σύνολο ανοιγμάτων για τον υπολογισμό του δείκτη μόχλευσης (ορισμός Ιανουαρίου 2014)

 

ιε.

Δείκτης συνολικής έκθεσης [άθροισμα στοιχείων 2.ε, 2.ια, 2.ιβ.(1), 2.ιβ.(2), 0,1 φορές τα στοιχεία 2.ιβ.(3), 2.ιβ.(4), μείον το άθροισμα των στοιχείων 2.ιβ.(5) και 2.ιγ]

 

Δείκτες διασύνδεσης

Τμήμα 3: Στοιχεία ενεργητικού εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος

Ποσό

α.

Κεφάλαια κατατεθειμένα ή δανεισμένα σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 

(1)

Πιστοποιητικά καταθέσεων

 

β.

Μη χρησιμοποιηθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια που έχουν χορηγηθεί σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 

γ.

Τίτλοι εκδοθέντες από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:

 

(1)

Εξασφαλισμένα χρεόγραφα

 

(2)

Μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα

 

(3)

Χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης

 

(4)

Εμπορικά χρεόγραφα

 

(5)

Μετοχές (συμπεριλαμβανομένου του αρτίου και του πλεονάσματος κοινών και προνομιούχων μετοχών)

 

(6)

Συμψηφισμός των αρνητικών θέσεων σε σχέση με τις συγκεκριμένες μετοχές που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 3.γ.(5)

 

δ.

Καθαρή θετική τρέχουσα έκθεση των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 

ε.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή θετική εύλογη αξία:

 

(1)

Καθαρή θετική εύλογη αξία (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εξασφαλίσεων εάν αυτές περιλαμβάνονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού)

 

(2)

Ενδεχόμενη μελλοντική έκθεση

 

στ.

Δείκτης στοιχείων εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος [άθροισμα στοιχείων 3.α, 3.β έως 3.γ.(5), 3.δ, 3.ε.(1) και 3.ε.(2), μείον το στοιχείο 3.γ.(6)]

 


Τμήμα 4: Υποχρεώσεις εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος

Ποσό

α.

Καταθέσεις οφειλόμενες σε οργανισμούς καταθέσεων

 

β.

Καταθέσεις οφειλόμενες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πλην των οργανισμών καταθέσεων

 

γ.

Μη αναληφθέντα δεσμευμένα πιστωτικά όρια που χορηγούνται από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 

δ.

Καθαρή αρνητική τρέχουσα έκθεση των συναλλαγών χρηματοδότησης τίτλων με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 

ε.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν καθαρή αρνητική εύλογη αξία:

 

(1)

Καθαρή αρνητική εύλογη αξία, (συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων εξασφαλίσεων εάν αυτές περιλαμβάνονται στη σύμβαση-πλαίσιο συμψηφισμού)

 

(2)

Ενδεχόμενη μελλοντική έκθεση

 

στ.

Επικουρικά δεδομένα:

 

(1)

Κεφάλαια δανεισμένα από άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

 

(2)

Πιστοποιητικά καταθέσεων που περιλαμβάνονται στα στοιχεία 4.α και 4.β

 

ζ.

Δείκτης υποχρεώσεων εντός του χρηματοοικονομικού συστήματος [άθροισμα στοιχείων 4.α έως 4.ε.(2)]

 


Τμήμα 5: Κυκλοφορούντα χρεόγραφα

Ποσό

α.

Εξασφαλισμένα χρεόγραφα

 

β.

Μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα με εξοφλητική προτεραιότητα

 

γ.

Χρεόγραφα μειωμένης εξασφάλισης

 

δ.

Εμπορικά χρεόγραφα

 

ε.

Πιστοποιητικά καταθέσεων

 

στ.

Κοινές μετοχές

 

ζ.

Προνομιούχες μετοχές και οποιαδήποτε άλλη μορφή χρηματοδότησης μειωμένης εξασφάλισης που δεν περιλαμβάνεται στο στοιχείο 5.γ.

 

η.

Επικουρικά δεδομένα:

 

(1)

Λογιστική αξία μετοχών για τις οποίες δεν υπάρχει αγοραία τιμή διαθέσιμη

 

θ.

Δείκτης κυκλοφορούντων χρεογράφων (άθροισμα στοιχείων 5.α έως 5.ζ)

 

Δείκτες δυνατότητας υποκατάστασης/υποδομής χρηματοπιστωτικού ιδρύματος

Τμήμα 6: Πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος παροχής των στοιχείων (εξαιρουμένων των ενδοομιλικών πληρωμών)

Δηλώθηκαν σε

Ποσό στο προσδιορισθέν νόμισμα

Ποσό

α.

Δολάρια Αυστραλίας

AUD

 

 

β.

Ρεάλ Βραζιλίας

BRL

 

 

γ.

Δολάρια Καναδά

CAD

 

 

δ.

Ελβετικά φράγκα

CHF

 

 

ε.

Γιουάν Κίνας

CNY

 

 

στ.

Ευρώ

EUR

 

 

ζ.

Λίρες Αγγλίας

GBP

 

 

η.

Δολάρια Χονγκ Κονγκ

HKD

 

 

θ.

Ρουπίες Ινδίας

INR

 

 

ι.

Γιεν Ιαπωνίας

JPY

 

 

ια.

Κορόνες Σουηδίας

SEK

 

 

ιβ.

Δολάρια ΗΠΑ

USD

 

 

ιγ.

Επικουρικά δεδομένα:

(1)

Πέσο Μεξικού

MXN

 

 

(2)

Δολάρια Νέας Ζηλανδίας

NZD

 

 

(3)

Ρούβλια Ρωσίας

RUB

 

 

ιδ.

Δείκτης δραστηριότητας πληρωμών (άθροισμα στοιχείων 6.α έως 6.ιβ)

 


Τμήμα 7: Στοιχεία ενεργητικού υπό φύλαξη

Ποσό

α.

Δείκτης στοιχείων ενεργητικού υπό φύλαξη

 


Τμήμα 8: Συναλλαγές αναδοχής εκδόσεων σε αγορές δανείων και μετοχών

Ποσό

α.

Δραστηριότητα αναδοχής εκδόσεων μετοχών

 

β.

Δραστηριότητα αναδοχής εκδόσεων χρεωστικών τίτλων

 

γ.

Δείκτης δραστηριότητας αναδοχής εκδόσεων (άθροισμα στοιχείων 8.α και 8.β)

 

Δείκτες πολυπλοκότητας

Τμήμα 9: Ονομαστική αξία των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

Ποσό

α.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που εκκαθαρίστηκαν μέσω κεντρικού αντισυμβαλλόμενου

 

β.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα που εκκαθαρίστηκαν διμερώς

 

γ.

Δείκτης εξωχρηματιστηριακών παραγώγων (άθροισμα στοιχείων 9.α και 9.β)

 


Τμήμα 10: Εμπορικά και διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα

Ποσό

α.

Χρεόγραφα διακρατούμενα για εμπορική εκμετάλλευση

 

β.

Χρεόγραφα διαθέσιμα προς πώληση

 

γ.

Εμπορικά και διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των στοιχείων ενεργητικού 1ου επιπέδου

 

δ.

Εμπορικά και διαθέσιμα προς πώληση χρεόγραφα που ανταποκρίνονται στον ορισμό των στοιχείων ενεργητικού 2ου επιπέδου με απομείωση

 

ε.

Επικουρικά δεδομένα:

 

(1)

Χρεόγραφα διακρατούμενα έως τη λήξη

 

στ.

Δείκτης εμπορικών και διαθέσιμων προς πώληση χρεογράφων (άθροισμα στοιχείων 10.α και 10.β, μείον το άθροισμα των στοιχείων 10.γ και 10.δ)

 


Τμήμα 11: Στοιχεία ενεργητικού 3ου επιπέδου

Ποσό

α.

Δείκτης στοιχείων ενεργητικού 3ου επιπέδου

 

Δείκτες διακρατικής δραστηριότητας

Τμήμα 12: Διακρατικές απαιτήσεις

Ποσό

α.

Απαιτήσεις προς το εξωτερικό με βάση τον τελικό κίνδυνο (εξαιρουμένης της δραστηριότητας των παραγώγων)

 

β.

Επικουρικά δεδομένα:

 

(1)

Απαιτήσεις παραγώγων προς το εξωτερικό με βάση τον τελικό κίνδυνο

 

γ.

Δείκτης διακρατικών απαιτήσεων (στοιχείο 12.α)

 


Τμήμα 13: Διακρατικές υποχρεώσεις

Ποσό

α.

Υποχρεώσεις προς το εξωτερικό (εξαιρουμένων υποχρεώσεων παραγώγων και εγχώριων υποχρεώσεων στο εγχώριο νόμισμα)

 

(1)

Τυχόν υποχρεώσεις προς το εξωτερικό σε αρμόδια γραφεία που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 13.α.

 

β.

Εγχώριες υποχρεώσεις στο εγχώριο νόμισμα (εξαιρουμένης της δραστηριότητας των παραγώγων)

 

γ.

Επικουρικά δεδομένα:

 

(1)

Υποχρεώσεις παραγώγων προς το εξωτερικό με βάση τον τελικό κίνδυνο

 

δ.

Δείκτης διακρατικών υποχρεώσεων [άθροισμα στοιχείων 13.α και 13.β, μείον το στοιχείο 13.α.(1)]

 

Πρόσθετοι δείκτες

Τμήμα 14: Επικουρικοί δείκτες

Ποσό

α.

Σύνολο στοιχείων παθητικού

 

β.

Χρηματοδότηση λιανικής

 

γ.

Δείκτης εξάρτησης της χρηματοδότησης χονδρικής (η διαφορά μεταξύ των στοιχείων 14.α και 14.β διαιρούμενη δια του 14.α)

 

δ.

Καθαρά έσοδα στο εξωτερικό

 

ε.

Συνολικά καθαρά έσοδα

 

στ.

Συνολικά ακαθάριστα έσοδα

 

ζ.

Ακαθάριστη αξία διαθεσίμων δανεισμένων σε τρίτους και ακαθάριστη εύλογη αξία τίτλων δανεισμένων σε τρίτους σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

 

η.

Ακαθάριστη αξία διαθεσίμων δανεισμένων από τρίτους και ακαθάριστη εύλογη αξία τίτλων δανεισμένων από τρίτους σε συναλλαγές χρηματοδότησης τίτλων

 

θ.

Ακαθάριστη θετική εύλογη αξία συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

 

ι.

Ακαθάριστη αρνητική εύλογη αξία συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

 

 

Ποσό σε μεμονωμένες μονάδες

ια.

Αριθμός δικαιοδοσιών

 


Top