Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0766

???????????? ?????????? (??) ????. 766/2014 ??? ?????????, ??? 11?? ??????? 2014, ??????? ?? ?? ??????????? ???????? ????????? ???????????? ??? ??????????? ????????????

OJ L 209, 16.7.2014, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/766/oj

16.7.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 209/9


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 766/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 11ης Ιουλίου 2014

σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή της Συνδυασμένης Ονοματολογίας που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 προβλέπει τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΣΟ). Οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται επίσης σε κάθε άλλη ονοματολογία η οποία βασίζεται εν όλω ή εν μέρει στη ΣΟ ή προσθέτει σε αυτήν νέες υποδιαιρέσεις και θεσπίζεται με ειδικές διατάξεις της Ένωσης, με σκοπό την εφαρμογή δασμολογικών και άλλων μέτρων σχετικά με τις εμπορευματικές συναλλαγές.

(3)

Κατ' εφαρμογή αυτών των γενικών κανόνων τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού πρέπει να υπαχθούν στους κωδικούς ΣΟ που εμφαίνονται στη στήλη 2, για τους λόγους που αναφέρονται στη στήλη 3 του εν λόγω πίνακα.

(4)

Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι ο κάτοχος δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών οι οποίες έχουν εκδοθεί για τα εμπορεύματα που αφορά ο παρών κανονισμός και δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό, μπορεί να συνεχίσει να τις επικαλείται για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (2). Η διάρκεια του εν λόγω χρονικού διαστήματος θα πρέπει να είναι τρίμηνη.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα εμπορεύματα που περιγράφονται στη στήλη 1 του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα κατατάσσονται στη συνδυασμένη ονοματολογία στους κωδικούς ΣΟ που αναφέρονται στη στήλη 2 του εν λόγω πίνακα.

Άρθρο 2

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες που δεν είναι σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό μπορούν να συνεχίσουν να αποτελούν αντικείμενο επίκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, κατά τη διάρκεια περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή,

εξ ονόματος του Προέδρου,

Algirdas ŠEMETA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1.

(2)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή των εμπορευμάτων

Κατάταξη

(Κωδικός ΣΟ)

Αιτιολογία

(1)

(2)

(3)

1.

Προϊόν που παρουσιάζεται σε υγρή μορφή και είναι συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε φιάλες που περιέχουν 200 ml, 500 ml ή 1 000 ml.

Το προϊόν αποτελείται από:

χλωριούχο νάτριο (0,9 %),

αποστειρωμένο νερό.

Κάθε φιάλη φέρει εργονομικό οφθαλμικό κύπελλο, πώμα σκόνης και είναι μιας χρήσης.

Σύμφωνα με την ετικέτα, το προϊόν χρησιμοποιείται για την έκπλυση των οφθαλμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ώστε να απομακρυνθούν ξένα σώματα και χημικές ουσίες.

3307 90 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΓΕΚ), τη σημείωση 2 του τμήματος VI και τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3307 και 3307 90 00.

Καθώς το προϊόν προσφέρεται σε συσκευασίες τύπου λιανικής πώλησης, κατάλληλο προς χρήση ως καλλυντικό ή προϊόν καλλωπισμού, θεωρείται ως καλλυντικό ή προϊόν καλλωπισμού. Η κατάταξή του στο κεφάλαιο 25 ή στο κεφάλαιο 30, ως εκ τούτου, αποκλείεται (βλ. σημείωση 2 στοιχείο δ) του κεφαλαίου 25 και σημείωση 1 στοιχείο ε) του κεφαλαίου 30).

Συνεπώς, το προϊόν πρέπει να καταταχθεί στην κλάση 3307 ως άλλο προϊόν καλλωπισμού ή καλλυντικό παρασκεύασμα, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.

2.

Προϊόν που παρουσιάζεται σε υγρή μορφή και είναι συσκευασμένο για τη λιανική πώληση σε φιάλες που περιέχουν 200 ml ή 1 000 ml.

Το προϊόν αποτελείται από:

όξινο φωσφορικό νάτριο (1 — 5 %),

φωσφορικό κάλιο (1 %),

αποστειρωμένο νερό.

Κάθε φιάλη φέρει εργονομικό οφθαλμικό κύπελλο, πώμα σκόνης και είναι μιας χρήσης.

Σύμφωνα με την ετικέτα, το προϊόν χρησιμοποιείται για την έκπλυση των οφθαλμών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ώστε να εξουδετερωθούν οξέα και αλκάλια από τους οφθαλμούς.

3307 90 00

Η κατάταξη καθορίζεται από τους γενικούς κανόνες 1 και 6 για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (ΓΕΚ), τη σημείωση 2 του τμήματος VI και τη σημείωση 3 του κεφαλαίου 33, καθώς και από το κείμενο των κωδικών ΣΟ 3307 και 3307 90 00.

Δεδομένου ότι το προϊόν δεν είναι αμιγές προϊόν καθορισμένης χημικής σύστασης, αποκλείεται η κατάταξή του στην κλάση 2835 ως φωσφορικό (βλέπε σημείωση 1 του κεφαλαίου 28).

Καθώς το προϊόν προσφέρεται σε συσκευασίες τύπου λιανικής πώλησης, κατάλληλο προς χρήση ως καλλυντικό ή προϊόν καλλωπισμού, θεωρείται ως καλλυντικό ή είδος καλλωπισμού. Ως εκ τούτου η κατάταξή του στο κεφάλαιο 30 αποκλείεται (βλ. σημείωση 1, στοιχείο ε) του κεφαλαίου 30).

Συνεπώς, το προϊόν πρέπει να καταταγεί στην κλάση 3307 ως άλλο προϊόν καλλωπισμού ή καλλυντικό παρασκεύασμα, που δεν κατονομάζεται ούτε περιλαμβάνεται αλλού.


Top