Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0629

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 629/2014 της Επιτροπής, της 12ης Ιουνίου 2014 , για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας μεθυλεννεϋλοκετόνη Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 174, 13.6.2014, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/629/oj

13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 629/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Ιουνίου 2014

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας μεθυλεννεϋλοκετόνη

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3 δεύτερη περίπτωση και το άρθρο 78 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2012 της Επιτροπής (2) τροποποίησε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 (3) όσον αφορά τους όρους έγκρισης της δραστικής ουσίας μεθυλεννεϋλοκετόνη, εισάγοντας τον όρο ότι ο κοινοποιών παρέχει περαιτέρω επιβεβαιωτικές πληροφορίες με τη μορφή μελετών για τις προδιαγραφές, με συνοδευτικά στοιχεία της παρτίδας και επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης.

(2)

Ο κοινοποιών υπέβαλε στο κράτος μέλος εισηγητή (Βέλγιο), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την υποβολή τους, πρόσθετες πληροφορίες με τη μορφή μελετών για τις προδιαγραφές, με συνοδευτικά στοιχεία της παρτίδας και επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης.

(3)

Το Βέλγιο αξιολόγησε τις συμπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλε ο κοινοποιών. Το Βέλγιο υπέβαλε στα άλλα κράτη μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, εφεξής «η Αρχή», την αξιολόγησή του, με τη μορφή αναθεωρημένου σχεδίου έκθεσης αξιολόγησης, στις 25 Νοεμβρίου 2013.

(4)

Το αναθεωρημένο σχέδιο έκθεσης αξιολόγησης εξετάστηκε από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή στο πλαίσιο της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων και οριστικοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2014 με τη μορφή έκθεσης ανασκόπησης της Επιτροπής για τη μεθυλεννεϋλοκετόνη.

(5)

Η Επιτροπή κάλεσε τον κοινοποιούντα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του σχετικά με την έκθεση ανασκόπησης για τη μεθυλεννεϋλοκετόνη.

(6)

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περαιτέρω στοιχεία επιβεβαίωσης έδειξαν ότι η ελάχιστη καθαρότητα της δραστικής ουσίας θα πρέπει να καθορίζεται σε 985 g/kg.

(7)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Θα πρέπει να δοθεί επαρκής χρόνος στα κράτη μέλη για την τροποποίηση ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, των αδειών για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν μεθυλεννεϋλοκετόνη.

(8)

Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν μεθυλεννεϋλοκετόνη, στις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη παραχωρούν περίοδο χάριτος σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να λήγει το αργότερο δεκαοκτώ μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011

Στη στήλη «Καθαρότητα» της σειράς 238, μεθυλεννεϋλοκετόνη, στο μέρος Α του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011, η τιμή της καθαρότητας αντικαθίσταται από την τιμή «≥ 985 g/kg».

Άρθρο 2

Μεταβατικά μέτρα

Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, τροποποιούν ή ανακαλούν, κατά περίπτωση, τις ισχύουσες άδειες κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν μεθυλεννεϋλοκετόνη ως δραστική ουσία πριν από τις 3 Ιανουαρίου 2015.

Άρθρο 3

Περίοδος χάριτος

Κάθε περίοδος χάριτος που χορηγείται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 είναι η συντομότερη δυνατή και λήγει το αργότερο στις 3 Ιανουαρίου 2016.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 309 της 24.11.2009, σ. 1.

(2)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2012 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2012, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 σχετικά με τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιών βενζοϊκό δεναθόνιο, μεθυλεννεϋλοκετόνη και φυτικά έλαια/έλαιο δυόσμου (ΕΕ L 177 της 7.7.2012, σ. 19).

(3)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής, της 25ης Μαΐου 2011, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών (ΕΕ L 153 της 11.6.2011, σ. 1).


Top