Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0624

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 624/2014 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2014 , για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 174, 13.6.2014, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/624/oj

13.6.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 174/14


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 624/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Φεβρουαρίου 2014

για τη θέσπιση παρέκκλισης από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» όσον αφορά την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020 — Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)» και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1906/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

O κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) θεσπίζει το πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020) («Ορίζων 2020») και προβλέπει τη συμμετοχή της Ένωσης σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων κοινών επιχειρήσεων, σε καίριους τομείς όπου η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των ευρύτερων στόχων ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων.

(2)

Η συμμετοχή στις έμμεσες δράσεις στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020» πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1290/2013. Ωστόσο, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές λειτουργικές ανάγκες των κοινών επιχειρήσεων που συγκροτούνται δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης στον τομέα της αεροναυπηγικής, η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης έχει ανατεθεί στην Επιτροπή καθ' όλη τη διάρκεια του «Ορίζων 2020», ώστε να επιτρέπεται σε φορείς χρηματοδότησης που έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 187 της Συνθήκης στον τομέα της αεροναυπηγικής η μείωση του ελάχιστου αριθμού συμμετεχόντων.

(3)

Η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 συστάθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου (3) στον τομέα της αεροναυπηγικής και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Στόχος της είναι να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών αεροναυτικών τεχνολογιών και να διασφαλιστεί διεθνώς η μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αεροναυτικής βιομηχανίας.

(4)

Έχουν εντοπισθεί ειδικές λειτουργικές ανάγκες όσον αφορά τους κανόνες συμμετοχής στο «Ορίζων 2020», ιδίως όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων. Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από την κοινή επιχείρηση είναι πολύ ειδικές και στοχευμένες, αποφέροντας καινοτόμες λύσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται άμεσα στα τελικά έργα επίδειξης. Επιπλέον, η δυνατότητα που δίδεται σε μεμονωμένες οντότητες να ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων της κοινής επιχείρησης Clean Sky έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική για την προσέλκυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), καθώς και ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων.

(5)

Προκειμένου να συνεχισθεί η ενθάρρυνση της ευρείας συμμετοχής ΜΜΕ καθώς και ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί παρέκκλιση από τον ελάχιστο αριθμό συμμετεχόντων που καθορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013 ώστε να επιτρέπεται σε μεμονωμένες οντότητες να απαντούν σε προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται από την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1290/2013, όσον αφορά τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύσσει η κοινή επιχείρηση Clean Sky 2, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή μιας νομικής οντότητας εγκατεστημένης σε κράτος μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 81.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων 2020») για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 104).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 558/2014 του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014, σχετικά με την κοινή επιχείρηση Clean Sky 2 (ΕΕ L 169 της 7.6.2014, σ. 77).


Top