EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0272

2014/272/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014 , για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με συσσωματωμένους λίθους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

OJ L 138, 13.5.2014, p. 110–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/272/oj

13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/110


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με συσσωματωμένους λίθους καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

(2014/272/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (1) («ο βασικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

A.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΕΝΑΡΞΗ

(1)

Τον Ιούνιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («η Επιτροπή») κίνησε διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση συσσωματωμένων λίθων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και δημοσίευσε σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Η διαδικασία κινήθηκε μετά την υποβολή καταγγελίας στις 14 Μαΐου 2013 από την A.St.A Europe («ο καταγγέλλων»), εξ ονόματος παραγωγών της Ένωσης που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 25 % της συνολικής ενωσιακής παραγωγής συσσωματωμένων λίθων.

(3)

Η καταγγελία περιλάμβανε εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη ντάμπινγκ όσον αφορά το εν λόγω προϊόν και σημαντική ζημία που προκλήθηκε από την πρακτική αυτή, τα οποία ήταν επαρκή για να δικαιολογήσουν την έναρξη διαδικασίας.

(4)

Η Επιτροπή ενημέρωσε τον καταγγέλλοντα, άλλους γνωστούς παραγωγούς της Ένωσης, την ένωση παραγωγών της Ένωσης, τους γνωστούς παραγωγούς-εξαγωγείς στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας («ΛΔΚ»), τους εκπροσώπους της ΛΔΚ, τους γνωστούς εισαγωγείς, τους γνωστούς ενωσιακούς παραγωγούς πρώτων υλών και εξοπλισμού για την παραγωγή συσσωματωμένων λίθων, τους γνωστούς χρήστες, την ένωση παραγωγών πρώτων υλών και τις ενώσεις χρηστών και καταναλωτών σχετικά με την έναρξη της έρευνας και απέστειλε ερωτηματολόγια. Τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτώς τις απόψεις τους και να ζητήσουν να γίνουν δεκτά σε ακρόαση εντός της προθεσμίας που καθοριζόταν στην ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας.

(5)

Ο καταγγέλλων, άλλοι παραγωγοί της Ένωσης, οι παραγωγοί-εξαγωγείς στη ΛΔΚ, οι εισαγωγείς και οι χρήστες γνωστοποίησαν τις απόψεις τους. Η δυνατότητα ακρόασης παραχωρήθηκε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία υπέβαλαν σχετική αίτηση και απέδειξαν ότι είχαν ιδιαίτερους λόγους να τύχουν ακρόασης.

Β.   ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

(6)

Με επιστολή της 18ης Φεβρουαρίου 2014 προς την Επιτροπή, ο καταγγέλλων ανακάλεσε την καταγγελία του.

(7)

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού, σε περίπτωση ανάκλησης της καταγγελίας η διαδικασία είναι δυνατόν να περατούται, εκτός αν κρίνεται ότι η περάτωσή της δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης.

(8)

Από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία που να δείχνουν ότι η περάτωση αυτή δεν θα ήταν προς το συμφέρον της Ένωσης. Επομένως, η Επιτροπή κρίνει σκόπιμη την περάτωση της παρούσας διαδικασίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώθηκαν σχετικά και τους δόθηκε η ευκαιρία να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους. Ωστόσο, δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις.

(9)

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η διαδικασία αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση συσσωματωμένων λίθων καταγωγής ΛΔΚ θα πρέπει να περατωθεί.

(10)

Η παρούσα απόφαση είναι σύμφωνη με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Περατώνεται η διαδικασία αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές στην Ένωση πλακιδίων και άλλων ειδών με επίπεδη επιφάνεια, τεμαχίων και πλακών από τεχνητή πέτρα που συγκολλώνται με ρητίνες ή συσσωματώματος από πέτρες και/ή γυαλί και/ή κάτοπτρο που συγκολλώνται με ρητίνες, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τα οποία σήμερα υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ ex 6810 11 90, ex 6810 19 00, ex 6810 91 00, ex 6810 99 00, ex 7016 10 00, ex 7016 90 40, ex 7016 90 70 και ex 7020 00 80.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.

(2)  ΕΕ C 183 της 28.6.2013, σ. 21.


Top