EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0268

2014/268/ΕΕ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2014 , για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

OJ L 138, 13.5.2014, p. 102–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/268/oj

13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/102


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 6ης Μαΐου 2014

για τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

(2014/268/ΕΕ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 165 παράγραφος 4, το άρθρο 166 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 9,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2894/94 του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 1994, σχετικά με ορισμένες λεπτομέρειες εφαρμογής της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (1), και ιδίως το άρθρο 1 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (2) («συμφωνία ΕΟΧ») ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1994.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 98 της συμφωνίας ΕΟΧ, η Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ δύναται να αποφασίσει να τροποποιήσει, μεταξύ άλλων, το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ.

(3)

Το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ περιλαμβάνει διατάξεις και ρυθμίσεις σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών.

(4)

Είναι σκόπιμο να επεκταθεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας ΕΟΧ, ώστε να περιληφθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3).

(5)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της συνεργασίας αυτής από 1ης Ιανουαρίου 2014.

(6)

Η θέση της Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ θα πρέπει επομένως να βασιστεί στο συνημμένο σχέδιο απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ, για την προτεινόμενη τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών, βασίζεται στο σχέδιο απόφασης της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ


(1)  ΕΕ L 305 της 30.11.1994, σ. 6.

(2)  ΕΕ L 1 της 3.1.1994, σ. 3.

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus +»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).


ΣΧΕΔΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. …/2014 ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

της …

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο («συμφωνία ΕΟΧ») και ιδίως τα άρθρα 86 και 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σκόπιμο να επεκταθεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας ΕΟΧ, ώστε να περιληφθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus +»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (1).

(2)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας ΕΟΧ, ώστε να καταστεί δυνατή η επέκταση της συνεργασίας αυτής από 1ης Ιανουαρίου 2014,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Το άρθρο 4 του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας ΕΟΧ τροποποιείται ως εξής:

1.

Η ακόλουθη παράγραφος παρεμβάλλεται μετά την παράγραφο 2ιγ:

«2ιδ.

Τα κράτη της ΕΖΕΣ συμμετέχουν, από 1ης Ιανουαρίου 2014, στο ακόλουθο πρόγραμμα:

32013 R 1288: Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος “Erasmus +”: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).».

2.

Το κείμενο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη της ΕΖΕΣ καταβάλλουν χρηματοδοτική συνεισφορά σύμφωνα με το άρθρο 82 παράγραφος 1) στοιχείο α) της συμφωνίας για τα προγράμματα και τις δράσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2, 2α, 2β, 2γ, 2δ, 2ε, 2στ, 2ζ, 2η, 2θ, 2ι, 2ια, 2ιβ, 2ιγ και 2ιδ.».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της τελευταίας κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ (2).

Εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου 2014.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα για τον ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα για τον ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, …

Για τη Μικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο Πρόεδρος

Οι Γραμματείς της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

(2)  [Δεν έχουν υποδειχθεί συνταγματικές απαιτήσεις.] [Έχουν υποδειχθεί συνταγματικές απαιτήσεις.]


Top