EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0484

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 484/2014 της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2014 , για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 138, 13.5.2014, p. 57–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/484/oj

13.5.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/57


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 484/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 12ης Μαΐου 2014

για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο κεντρικού αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (1), και ιδίως το άρθρο 50α παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 50γ παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), τα ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ένωση υποβάλλουν επί του παρόντος αναφορές σχετικά με τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε τριμηνιαία βάση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ασυνέπειες μεταξύ των ημερομηνιών αναφοράς που καθορίζονται για τα ιδρύματα και των ημερομηνιών που καθορίζονται για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους («CCP») όσον αφορά τον υπολογισμό και την αναφορά των στοιχείων σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο, οι ημερομηνίες αναφοράς που καθορίζονται για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις ημερομηνίες αναφοράς που ήδη προβλέπονται για τα ιδρύματα. Πάντως, η υψηλότερη συχνότητα κοινοποίησης των πληροφοριών που αφορούν το υποθετικό κεφάλαιο θα χρησιμεύει επίσης και στην περίπτωση που τα εκκαθαριστικά μέλη που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες μπορεί να έχουν διαφορετικές ημερομηνίες κοινοποίησης. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν μεγάλες διαφορές ως προς τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και, προκειμένου τα εκκαθαριστικά μέλη και οι αρμόδιες αρχές τους να έχουν επικαιροποιημένη εικόνα των απαιτήσεων αυτών, μπορεί να επιθυμούν να παρακολουθούν τα ανοίγματα αυτά συχνότερα από μία φορά ανά τρίμηνο.

(2)

Υπό κανονικές συνθήκες, οι ημερομηνίες κοινοποίησης που ισχύουν για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους δεν θα πρέπει να εμφανίζουν καθυστέρηση μεγαλύτερη από μία εβδομάδα σε σχέση με την ημερομηνία υπολογισμού. Με μια εβδομάδα παρέχεται στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους επαρκής χρόνος για να εκτελέσουν όλους τους εσωτερικούς ελέγχους και να ολοκληρώσουν την αναγκαία διαδικασία έγκρισης πριν από την κοινοποίηση των απαιτούμενων δεδομένων. Εάν ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος αναπτύξει πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα, η ημερομηνία κοινοποίησης μπορεί να είναι πλησιέστερη προς την ημερομηνία υπολογισμού. Επί του παρόντος, ωστόσο, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι ενδέχεται να μην διαθέτουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τη συνολική διαδικασία εντός της προθεσμίας αυτής και, επομένως, ενδέχεται να χρειαστεί να αναπτύξουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες και υποδομές προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Επί αυτής της βάσεως, θα πρέπει να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους για να αναπτύξουν τις αναγκαίες εσωτερικές διαδικασίες και υποδομές και, ταυτόχρονα, να αρχίσουν να κοινοποιούν τις πληροφορίες σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο στα εκκαθαριστικά μέλη τους.

(3)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, οι ζημίες που οφείλονται στην αθέτηση υποχρέωσης από εκκαθαριστικό μέλος θα πρέπει, καταρχάς, να καλύπτονται από το αρχικό περιθώριο και από την εισφορά του ίδιου του υπερήμερου μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης. Όπου αυτά αποδεικνύονται ανεπαρκή, οι ζημίες καλύπτονται από τους προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους, τους οποίους συνεισφέρουν οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι στις αντίστοιχες γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, και από τις προχρηματοδοτούμενες εισφορές των μη υπερήμερων μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει να αυξάνεται η συχνότητα κοινοποίησης, ώστε να τηρούνται ενήμερα τα άλλα μη υπερήμερα εκκαθαριστικά μέλη και οι αρμόδιες αρχές σχετικά με όλες τις πληροφορίες όσον αφορά το υποθετικό κεφάλαιο, που χρειάζονται τα εκκαθαριστικά μέλη για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων τους. Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές ικανότητες και εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου να υπολογίζουν και να παρέχουν τις πληροφορίες που αφορούν το υποθετικό κεφάλαιο σε αυτές τις περιπτώσεις ακραίων καταστάσεων.

(4)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να αναπληρώσει τους δικούς του προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους στις γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης, εντός ενός μηνός. Για τον λόγο αυτόν, η συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης στις καταστάσεις αυτές θα πρέπει να είναι υψηλότερη της συνήθους. Η ημερήσια κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο μπορεί να μην χρησιμεύει τόσο, επειδή ενδέχεται να απαιτηθεί χρόνος για να καθοριστεί το συνολικό μέγεθος των ζημιών μετά την αθέτηση υποχρέωσης εκκαθαριστικού μέλους. Δεδομένου ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ευρύ φάσμα διαφορετικών σεναρίων, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μεγαλύτερη συχνότητα σε περιόδους ακραίων καταστάσεων, βάσει αξιολόγησης της κατάστασης, όπου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της πραγματικής ή προβλεπόμενης εξάντλησης των προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων τους οποίους διαθέτει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (τόσο εκείνους που συνεισέφερε ο ίδιος ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος όσο και εκείνους που συνεισέφεραν τα εκκαθαριστικά μέλη). Η υψηλότερη συχνότητα θα πρέπει να εφαρμόζεται έως ότου οι πόροι αποκατασταθούν στα επίπεδα που απαιτούνται από τη σχετική νομοθεσία.

(5)

Δεδομένου ότι η απαίτηση κοινοποίησης καθιερώθηκε πρόσφατα, η υψηλή συχνότητα κοινοποίησης σε περιόδους ακραίων καταστάσεων μπορεί να συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις, πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την τεχνική εφαρμογή, τουλάχιστον για κάποιους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους. Για να μετριαστούν οι απαιτήσεις, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεταγενέστερη ημερομηνία εφαρμογής για τις απαιτήσεις κοινοποίησης με υψηλότερη συχνότητα. Με τον τρόπο αυτόν, θα δοθεί η δυνατότητα στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους να βελτιώσουν τις εσωτερικές διαδικασίες τους και να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους.

(6)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι αλληλένδετες, εφόσον αφορούν τον υπολογισμό και την κοινοποίηση του υποθετικού κεφαλαίου ενός CCP. Για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των εν λόγω διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλα τα σχετικά εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 σε έναν ενιαίο κανονισμό.

(7)

Ο παρών κανονισμός βασίζεται στα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην Επιτροπή.

(8)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διεξήγαγε ανοικτές δημόσιες διαβουλεύσεις όσον αφορά τα σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στα οποία βασίζεται ο παρών κανονισμός, προέβη σε ανάλυση του δυνητικού σχετικού κόστους/οφέλους και ζήτησε τη γνώμη της ομάδας τραπεζικών συμφεροντούχων, που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 37 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3),

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Συχνότητα και ημερομηνίες υπολογισμού που απαιτούνται βάσει του άρθρου 50α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1.   Η συχνότητα του υπολογισμού που αναφέρεται στο άρθρο 50α παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 είναι μηνιαία, εκτός εάν ασκείται η διακριτική ευχέρεια που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, οπότε η συχνότητα είναι είτε εβδομαδιαία είτε ημερήσια.

2.   Όταν η συχνότητα του υπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι μηνιαία, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εφαρμόζει τα εξής δύο:

α)

οι ημέρες αναφοράς για τον υπολογισμό αυτόν είναι οι εξής:

31 Ιανουαρίου, 28 Φεβρουαρίου (ή 29 Φεβρουαρίου για τα δίσεκτα έτη), 31 Μαρτίου, 30 Απριλίου, 31 Μαΐου, 30 Ιουνίου, 31 Ιουλίου, 31 Αυγούστου, 30 Σεπτεμβρίου, 31 Οκτωβρίου, 30 Νοεμβρίου, 31 Δεκεμβρίου·

β)

η ημέρα κατά την οποία ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος προβαίνει στον υπολογισμό («ημέρα υπολογισμού») είναι αντιστοίχως η ακόλουθη:

1η Φεβρουαρίου, 1η Μαρτίου, 1η Απριλίου, 1η Μαΐου, 1η Ιουνίου, 1η Ιουλίου, 1η Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, 1η Οκτωβρίου, 1η Νοεμβρίου, 1η Δεκεμβρίου, 1η Ιανουαρίου.

3.   Όταν η συχνότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι εβδομαδιαία ή ημερήσια, η ημέρα του πρώτου υπολογισμού είναι η επόμενη ημέρα από την ημέρα του σχετικού αιτήματος της αρμόδιας αρχής. Η πρώτη ημέρα αναφοράς είναι η ημέρα του αιτήματος της αρμόδιας αρχής. Για τους επόμενους υπολογισμούς, η ημέρα αναφοράς είναι η προηγούμενη ημέρα από την ημέρα υπολογισμού. Σε περίπτωση εβδομαδιαίου υπολογισμού, το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των ημερών υπολογισμού είναι 5 εργάσιμες ημέρες.

4.   Σε περίπτωση που η ημέρα υπολογισμού είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, ο υπολογισμός πραγματοποιείται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Άρθρο 2

Συχνότητα, ημερομηνίες και ενιαίος μορφότυπος για την κοινοποίηση που απαιτείται βάσει του άρθρου 50γ παράγραφος 2 και του άρθρου 89 παράγραφος 5α του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1.   Η συχνότητα της κοινοποίησης, που απαιτείται βάσει του άρθρου 50γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 και, αναλόγως με την περίπτωση, βάσει του άρθρου 89 παράγραφος 5α τρίτο εδάφιο, είναι μηνιαία, εκτός εάν ασκείται η διακριτική ευχέρεια που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, οπότε η συχνότητα είναι είτε εβδομαδιαία είτε ημερήσια.

2.   Όταν η συχνότητα της κοινοποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 είναι μηνιαία, η ημερομηνία κοινοποίησης καθορίζεται σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπολογισμού που προβλέπεται στο άρθρο 1, ή νωρίτερα, εφόσον είναι δυνατόν.

3.   Όταν η συχνότητα της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι ημερήσια ή εβδομαδιαία, η ημερομηνία κοινοποίησης είναι η επόμενη ημέρα από την ημέρα υπολογισμού.

4.   Σε περίπτωση που η ημερομηνία κοινοποίησης είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η ημερομηνία κοινοποίησης είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα.

5.   Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κοινοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα I (πληροφορίες σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο), συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθεται στο παράρτημα II (οδηγίες για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο).

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις για υψηλότερη συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50α παράγραφος 3 και το άρθρο 50γ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

1.   Οι αρμόδιες αρχές ενός ιδρύματος που ενεργεί ως εκκαθαριστικό μέλος δύνανται να απαιτούν από κάθε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, στον οποίο το εν λόγω ίδρυμα ενεργεί ως εκκαθαριστικό μέλος, να προβαίνει στον υπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 είτε με ημερήσια είτε με εβδομαδιαία συχνότητα, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο καταστάσεις:

α)

όταν, κατόπιν αθέτησης υποχρέωσης ενός εκκαθαριστικού μέλους, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε τμήμα των προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων που συνεισέφερε στις γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012·

β)

όταν, κατόπιν αθέτησης υποχρέωσης ενός εκκαθαριστικού μέλους, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τις εισφορές των μη υπερήμερων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

2.   Οι αρμόδιες αρχές βασίζουν την επιλογή μεταξύ ημερήσιας και εβδομαδιαίας συχνότητας, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1, στον βαθμό της πραγματικής ή προβλεπόμενης εξάντλησης των προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων.

3.   Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν υψηλότερη συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), η υψηλότερη συχνότητα εφαρμόζεται έως ότου οι προχρηματοδοτημένοι χρηματοοικονομικοί πόροι, τους οποίους συνεισέφερε ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος στις γραμμές άμυνας σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, αποκατασταθούν στα επίπεδα που προβλέπονται στο άρθρο 35 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής (4).

4.   Όταν οι αρμόδιες αρχές απαιτούν υψηλότερη συχνότητα υπολογισμού και κοινοποίησης από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο β), η υψηλότερη συχνότητα εφαρμόζεται έως ότου οι εισφορές των μη υπερήμερων εκκαθαριστικών μελών του κεντρικού αντισυμβαλλομένου στο κεφάλαιο εκκαθάρισης αποκατασταθούν στα επίπεδα που προβλέπονται στο άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Άρθρο 4

Μεταβατική διάταξη

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 2 παράγραφος 2, κατά την περίοδο από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι κοινοποιούν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο το αργότερο εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών μετά την ημέρα αναφοράς, ή νωρίτερα, εφόσον είναι δυνατόν.

Άρθρο 5

Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 2 Ιουνίου 2014, με εξαίρεση το άρθρο 1 παράγραφος 3, το άρθρο 2 παράγραφος 3 και το άρθρο 3, τα οποία εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 153/2013 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τις απαιτήσεις για τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους (ΕΕ L 52 της 23.2.2013, σ. 41).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πληροφορίες σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο

ID

Στοιχείο

Νομικά κείμενα αναφοράς

Ποσό

10

Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος

 

20

Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

30

Ημερομηνία υπολογισμού

Άρθρο 1 παράγραφος 2 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 484/2014 της Επιτροπής

 

40

Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

50

Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

60

Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

70

Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

80

Συντελεστής συγκέντρωσης (β)

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 

90

Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου

Άρθρο 89 παράγραφος 5α τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οδηγίες για την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με το υποθετικό κεφάλαιο

1.   Το παρόν παράρτημα περιέχει συμπληρωματικές οδηγίες για τον πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα I.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

2.   Συχνότητα

2.1.   Η κοινοποίηση του υποδείγματος υποβάλλεται με τη συχνότητα που καθορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

3.   Ημερομηνίες υποβολής

3.1.   Οι ημερομηνίες υποβολής καθορίζονται στο άρθρο 2.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

4.   Κανόνες χρήσης προσήμου

4.1.   Όλα τα ποσά αναφέρονται ως θετικό αποτέλεσμα.

4.2.   Για τη συμπλήρωση των υποδειγμάτων λαμβάνονται υπόψη οι κατωτέρω μορφότυποι και νομικά κείμενα αναφοράς:

ID Υποδείγματος

Οδηγίες

10

Όνομα κεντρικού αντισυμβαλλομένου (CCP)

Μορφότυπος

Κείμενο, με οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων

20

Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Οδηγίες

Σύμφωνα με το άρθρο 50γ παράγραφος 1, σε περίπτωση που ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει περισσότερα του ενός κεφάλαια εκκαθάρισης, κοινοποιεί τις πληροφορίες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου για κάθε κεφάλαιο εκκαθάρισης χωριστά.

Μορφότυπος

Κείμενο, με οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων

Υπολογισμός

Ουδείς

30

Ημερομηνία υπολογισμού

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού

Σημείωση

Ημερομηνία υπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, ανάλογα με την απαιτούμενη συχνότητα.

Μορφότυπος

ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ

Τετραψήφιο έτος, ενωτικό, διψήφιος μήνας, ενωτικό, διψήφια ημέρα

Υπολογισμός

Ουδείς

40

Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Οδηγίες

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό

Υπολογισμός

Το υποθετικό κεφάλαιο υπολογίζεται όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 50α παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

50

Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Οι προχρηματοδοτούμενες εισφορές υπολογίζονται ως το άθροισμα των προκαταβεβλημένων συνεισφορών των εκκαθαριστικών μελών, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 308 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Οδηγίες

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό

60

Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Το άθροισμα των προκαταβεβλημένων συνεισφορών όλων των εκκαθαριστικών μελών του CCP υπολογίζεται όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 308 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

Οδηγίες

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό

70

Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Ο αριθμός των εκκαθαριστικών μελών του CCP.

Μορφότυπος

Ακέραιος αριθμός

80

Συντελεστής συγκέντρωσης (β)

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 50γ παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Ο συντελεστής συγκέντρωσης υπολογίζεται όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 50δ στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012.

Οδηγίες

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό

90

Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου

Νομικά κείμενα αναφοράς

Άρθρο 89 παράγραφος 5α τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012

Υπολογισμός

Το συνολικό αρχικό περιθώριο, το οποίο εισπράττει ο CCP από τα εκκαθαριστικά μέλη του, υπολογίζεται όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 24 έως 27 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 153/2013.

Οδηγίες

Οι πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται μόνον κατά περίπτωση. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση επισημαίνεται με τη χρήση του κωδικού νομίσματος ISO 4217, ακολουθούμενου από κενό διάστημα και το ποσό. Οι αριθμοί μπορούν να στρογγυλοποιούνται με σφάλμα στρογγυλοποίησης μικρότερο του 1 %.

Μορφότυπος

Κωδικός ISO ποσό


Top