Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0414

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014 , σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο χοίρειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας

OJ L 121, 24.4.2014, p. 44–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/414/oj

24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/44


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 414/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για νωπό και κατεψυγμένο χοίρειο κρέας καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α), γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει προτιμησιακό καθεστώς για το 2014 όσον αφορά τους δασμούς εισαγωγής ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Ουκρανίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού, τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του ίδιου κανονισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Ενώ η διαχείριση της εν λόγω ποσόστωσης θα πρέπει κανονικά να γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής, είναι ωστόσο σκόπιμο να παραχωρηθούν δικαιώματα εισαγωγής, σε πρώτο στάδιο, και να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής, σε δεύτερο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3). Κατά τον τρόπο αυτό, οι εμπορευόμενοι που έχουν λάβει δικαιώματα εισαγωγής θα μπορούν να αποφασίσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου της ποσόστωσης, τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εμπορικές ροές τους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (4) θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πλην των περιπτώσεων που ενδείκνυται να προβλεφθούν παρεκκλίσεις.

(4)

Επιπλέον, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι οποίες αφορούν τις αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, θα πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη επιπρόσθετων όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Για την ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, θα πρέπει να συστήνεται εγγύηση ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής και με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής.

(6)

Για να υποχρεωθούν οι εμπορευόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής για το σύνολο των παραχωρούμενων δικαιωμάτων εισαγωγής, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η εν λόγω υποχρέωση συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής (5).

(7)

Επειδή οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει το συντομότερο δυνατόν.

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων

1.   Ο παρών κανονισμός αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων τα οποία υπάγονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο εφαρμοστέος δασμός καθώς και οι αύξοντες αριθμοί καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραχωρούνται δικαιώματα εισαγωγής σε πρώτο στάδιο και εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής σε δεύτερο στάδιο.

4.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός αν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 παραμένουν ανοικτές έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 3

Αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής

1.   Οι αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής υποβάλλονται το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών, τη 15η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής συστήνεται εγγύηση ύψους 20 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Οι αιτούντες δικαιώματα εισαγωγής αποδεικνύουν ότι ποσότητα προϊόντων χοιρείου κρέατος των κωδικών ΣΟ 0203 έχει εισαχθεί από αυτούς ή εξ ονόματός τους δυνάμει των σχετικών τελωνειακών διατάξεων κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που προηγείται αμέσως της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής (στο εξής «ποσότητα αναφοράς»). Οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από τη συγχώνευση επιχειρήσεων καθεμία από τις οποίες έχει πραγματοποιήσει εισαγωγές ποσοτήτων αναφοράς μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ποσότητες αναφοράς ως βάση για τις αιτήσεις τους.

4.   Το σύνολο των ποσοτήτων που αφορούν οι αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής που υποβάλλονται κατά την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής δεν υπερβαίνει τις ποσότητες αναφοράς του αιτούντος. Οι αιτήσεις που δεν συμμορφώνονται με τον κανόνα αυτό απορρίπτονται από τις αρμόδιες αρχές.

5.   Το αργότερο την 7η εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συνολικές αιτούμενες ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος και κατανεμημένες ανά αύξοντα αριθμό.

6.   Τα δικαιώματα εισαγωγής χορηγούνται από την 7η έως τη 12η εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου των κοινοποιήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.   Εάν η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα για τα οποία υποβλήθηκαν αιτήσεις, η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση.

8.   Τα δικαιώματα εισαγωγής ισχύουν από την ημέρα έκδοσής τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Τα δικαιώματα εισαγωγής δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 4

Έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής καλύπτουν τη συνολική ποσότητα των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής. Η υποχρέωση αυτή συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012.

3.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει υποβάλει σχετική αίτηση και έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής του άρθρου 1 παράγραφος 1.

4.   Ταυτόχρονα με την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συστήνεται εγγύηση ύψους 50 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα από τον εμπορευόμενο. Κάθε έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής επιφέρει αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής, η δε εγγύηση που έχει συσταθεί για τα δικαιώματα εισαγωγής αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση.

5.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως και στο όνομα του εμπορευομένου που απέκτησε τα δικαιώματα εισαγωγής.

6.   Σε κάθε αίτηση για πιστοποιητικό αναφέρεται μόνον ένας αύξων αριθμός. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα υπαγόμενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, στις θέσεις 16 και 15 των αιτήσεων για πιστοποιητικά και των πιστοποιητικών αντιστοίχως αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η οικεία περιγραφή.

7.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής και στα πιστοποιητικά αναφέρονται:

α)

στη θέση 8, το όνομα «Ουκρανία» ως χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι»·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

8.   Κάθε πιστοποιητικό αναφέρει την ποσότητα ανά κωδικό ΣΟ.

9.   Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν επί 30 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσής τους. Η ισχύς των πιστοποιητικών εισαγωγής, ωστόσο, λήγει το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 5

Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

το αργότερο στις 14 Νοεμβρίου 2014, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά την περίοδο της ποσόστωσης·

β)

το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά.

2.   Το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες προϊόντων οι οποίες πράγματι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Στην περίπτωση των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, οι ποσότητες εκφράζονται σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος και κατανέμονται ανά αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2012, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 92 της 30.3.2012, σ. 4).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατά παρέκκλιση των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει ενδεικτική μόνον αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ.

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Ποσότητα σε τόνους (καθαρού βάρους)

Εφαρμοστέος δασμός

(EUR/τόνο)

09.4271

0203 11 10

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

0203 29 55

0203 29 59

Κρέατα χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

20 000

0

09.4272

0203 11 10

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 15

0203 19 59

0203 21 10

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 15

0203 29 59

Κρέατα χοιροειδών κατοικιδίων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, εκτός από χοιρομέρια (ζαμπόν), θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια χωρίς κόκαλα

20 000

0


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο β)

Στη βουλγαρική γλώσσα: Регламент за изпълнение (ЕC) № 414/2014

Στην ισπανική γλώσσα: Reglamento de Ejecución (UE) no 414/2014

Στην τσεχική γλώσσα: Prováděcí nařízení (EU) č. 414/2014

Στη δανική γλώσσα: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 414/2014

Στη γερμανική γλώσσα: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 414/2014

Στην εσθονική γλώσσα: Rakendusmäärus (EL) nr 414/2014

Στην ελληνική γλώσσα: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 414/2014

Στην αγγλική γλώσσα: Implementing Regulation (EU) No 414/2014

Στη γαλλική γλώσσα: Règlement d'exécution (UE) no 414/2014

Στην κροατική γλώσσα: Provedbena uredba (EU) br. 414/2014

Στην ιταλική γλώσσα: Regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2014

Στη λετονική γλώσσα: Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2014

Στη λιθουανική γλώσσα: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2014

Στην ουγγρική γλώσσα: 414/2014/EU végrehajtási rendelet

Στη μαλτέζικη γλώσσα: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 414/2014

Στην ολλανδική γλώσσα: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 414/2014

Στην πολωνική γλώσσα: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 414/2014

Στην πορτογαλική γλώσσα: Regulamento de Execução (UE) n.o 414/2014

Στη ρουμανική γλώσσα: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2014

Στη σλοβακική γλώσσα: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 414/2014

Στη σλοβενική γλώσσα: Izvedbena uredba (EU) št. 414/2014

Στη φινλανδική γλώσσα: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2014

Στη σουηδική γλώσσα: Genomförandeförordning (EU) nr 414/2014


Top