Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0413

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014 , σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας

OJ L 121, 24.4.2014, p. 37–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/413/oj

24.4.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 121/37


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 413/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 23ης Απριλίου 2014

σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης ενωσιακής δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής για κρέας πουλερικών καταγωγής Ουκρανίας

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 187 στοιχεία α), γ) και δ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) προβλέπει προτιμησιακό καθεστώς για το 2014 όσον αφορά τους εισαγωγικούς δασμούς ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Ουκρανίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του εν λόγω κανονισμού τα γεωργικά προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα III του ίδιου κανονισμού επιτρέπεται να εισάγονται στην Ένωση εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα. Η διαχείριση των ποσοστώσεων που αναφέρονται στο παράρτημα III του εν λόγω κανονισμού πρέπει να γίνεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 184 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

(2)

Ενώ η διαχείριση της σχετικής ποσόστωσης θα πρέπει κανονικά να γίνεται με τη χρήση πιστοποιητικών εισαγωγής, είναι ωστόσο σκόπιμο να αποδοθούν δικαιώματα εισαγωγής, σε πρώτο στάδιο, και να εκδοθούν πιστοποιητικά εισαγωγής, σε δεύτερο στάδιο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής (3). Κατά τον τρόπο αυτό, οι εμπορευόμενοι που έχουν λάβει δικαιώματα εισαγωγής θα μπορούν να αποφασίσουν, κατά τη διάρκεια της περιόδου ποσόστωσης, τη χρονική στιγμή κατά την οποία επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποιητικά εισαγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές εμπορικές ροές τους.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής (4) θα πρέπει να εφαρμόζεται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, πλην των περιπτώσεων που ενδείκνυται να προβλεφθούν παρεκκλίσεις.

(4)

Επιπλέον, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, οι οποίες αφορούν τις αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής, το καθεστώς των αιτούντων και την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής, θα πρέπει να εφαρμόζονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη επιπρόσθετων όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων, θα πρέπει να συσταθεί εγγύηση κατά την υποβολή αίτησης δικαιωμάτων εισαγωγής, και κατά τη στιγμή της έκδοσης του πιστοποιητικού εισαγωγής.

(6)

Για να υποχρεωθούν οι εμπορευόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις χορήγησης πιστοποιητικών εισαγωγής για το σύνολο των παραχωρούμενων δικαιωμάτων εισαγωγής, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η εν λόγω υποχρέωση συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής (5).

(7)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής (6) αντικατέστησε ορισμένους κωδικούς ΣΟ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (7) με νέους κωδικούς ΣΟ οι οποίοι σήμερα διαφέρουν από αυτούς που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 374/2014. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω νέοι κωδικοί ΣΟ θα πρέπει να παρατίθενται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

(8)

Επειδή οι ποσοστώσεις που αναφέρονται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 είναι ανοικτές μόνο μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Άνοιγμα και διαχείριση δασμολογικών ποσοστώσεων

1.   Ο παρών κανονισμός αφορά το άνοιγμα και τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής για τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.   Η ποσότητα των προϊόντων τα οποία υπάγονται στις ποσοστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο εφαρμοστέος δασμός και οι αύξοντες αριθμοί καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Για τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 παραχωρούνται δικαιώματα εισαγωγής σε πρώτο στάδιο και εκδίδονται πιστοποιητικά εισαγωγής σε δεύτερο στάδιο.

4.   Εφαρμόζονται οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 και (ΕΚ) αριθ. 376/2008, εκτός εάν προβλέπεται άλλως στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 2

Περίοδος δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής

Οι δασμολογικές ποσοστώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παραμένουν ανοικτές έως τις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 3

Αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής

1.   Οι αιτήσεις παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής υποβάλλονται το αργότερο στις 13.00, ώρα Βρυξελλών, τη 15η ημερολογιακή ημέρα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2.   Ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης παραχώρησης δικαιωμάτων εισαγωγής συστήνεται εγγύηση ύψους 35 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα.

3.   Οι αιτούμενοι δικαιώματα εισαγωγής αποδεικνύουν ότι ποσότητα προϊόντων πουλερικών των κωδικών ΣΟ 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 ή 1602 39 21 έχει εισαχθεί από αυτούς ή εξ ονόματός τους δυνάμει των σχετικών τελωνειακών διατάξεων κατά τη δωδεκάμηνη περίοδο που προηγείται αμέσως της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής (στο εξής «ποσότητα αναφοράς»). Οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από τη συγχώνευση επιχειρήσεων, κάθε μία από τις οποίες έχει πραγματοποιήσει εισαγωγές ποσοτήτων αναφοράς, μπορούν να χρησιμοποιούν τις εν λόγω ποσότητες αναφοράς ως βάση για τις αιτήσεις τους.

4.   Το σύνολο των ποσοτήτων που αφορούν οι αιτήσεις για δικαιώματα εισαγωγής που υποβάλλονται κατά την περίοδο δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής δεν υπερβαίνει την ποσότητα αναφοράς του αιτούντος. Οι αιτήσεις που δεν συμμορφώνονται με τον κανόνα αυτό απορρίπτονται από τις αρμόδιες αρχές.

5.   Το αργότερο την έβδομη εργάσιμη ημέρα μετά το τέλος της περιόδου υποβολής των αιτήσεων που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις συνολικές αιτούμενες ποσότητες σε χιλιόγραμμα βάρους προϊόντος, κατανεμημένες ανά αύξοντα αριθμό.

6.   Τα δικαιώματα εισαγωγής χορηγούνται από την 7η έως τη 12η εργάσιμη ημέρα το αργότερο μετά το τέλος της περιόδου της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 5.

7.   Εάν η εφαρμογή του συντελεστή κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 έχει ως αποτέλεσμα την παραχώρηση λιγότερων δικαιωμάτων εισαγωγής από εκείνα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήσεις, η εγγύηση που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση

8.   Τα δικαιώματα εισαγωγής ισχύουν από την ημέρα της έκδοσής τους έως τις 31 Οκτωβρίου 2014. Τα δικαιώματα εισαγωγής δεν μεταβιβάζονται.

Άρθρο 4

Έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής

1.   Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των ποσοτήτων που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 εξαρτάται από την προσκόμιση πιστοποιητικού εισαγωγής.

2.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών εισαγωγής καλύπτουν τη συνολική ποσότητα των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής. Η υποχρέωση αυτή συνιστά πρωτογενή απαίτηση κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2012.

3.   Οι αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο κράτος μέλος στο οποίο ο αιτών έχει υποβάλει τη σχετική αίτηση και έχει αποκτήσει δικαιώματα εισαγωγής στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής του άρθρου 1 παράγραφος 1.

4.   Ταυτόχρονα με την έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής συστήνεται από τον εμπορευόμενο εγγύηση ύψους 75 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα. Κάθε έκδοση πιστοποιητικού εισαγωγής επιφέρει αντίστοιχη μείωση των αποκτηθέντων δικαιωμάτων εισαγωγής, η δε εγγύηση που έχει συσταθεί για τα δικαιώματα εισαγωγής αποδεσμεύεται κατ' αναλογία χωρίς καθυστέρηση.

5.   Τα πιστοποιητικά εισαγωγής εκδίδονται κατόπιν αιτήσεως και στο όνομα του εμπορευομένου που απέκτησε τα δικαιώματα εισαγωγής.

6.   Σε κάθε αίτηση για πιστοποιητικό αναφέρεται μόνον ένας αύξων αριθμός. Κάθε αίτηση μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός προϊόντα υπαγόμενα σε διαφορετικούς κωδικούς ΣΟ. Στην περίπτωση αυτή, στις θέσεις 15 και 16 των αιτήσεων για πιστοποιητικά και των πιστοποιητικών αντιστοίχως αναγράφονται όλοι οι κωδικοί ΣΟ και η οικεία περιγραφή.

7.   Στις αιτήσεις πιστοποιητικών και στα πιστοποιητικά εισαγωγής αναφέρονται:

α)

στη θέση 8, το όνομα «Ουκρανία» ως χώρα καταγωγής και σημειώνεται με σταυρό η ένδειξη «ναι»·

β)

στη θέση 20, μία από τις ενδείξεις που παρατίθενται στο παράρτημα II.

8.   Κάθε πιστοποιητικό αναφέρει την ποσότητα ανά κωδικό ΣΟ ή ανά ομάδα κωδικών ΣΟ.

9.   Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 376/2008, τα πιστοποιητικά εισαγωγής ισχύουν επί 30 ημέρες από την πραγματική ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. Η ισχύς των πιστοποιητικών εισαγωγής, ωστόσο, λήγει το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2014.

Άρθρο 5

Κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή

1.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 11 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή:

α)

το αργότερο στις 14 Νοεμβρίου 2014, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», για τις οποίες εκδόθηκαν πιστοποιητικά εισαγωγής κατά την περίοδο της ποσόστωσης·

β)

το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τις ποσότητες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων με περιεχόμενο «ουδέν», οι οποίες καλύπτονται από πιστοποιητικά εισαγωγής που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν εν μέρει και αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των ποσοτήτων που καταγράφηκαν στην πίσω σελίδα των πιστοποιητικών εισαγωγής και των ποσοτήτων για τις οποίες εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά.

2.   Το αργότερο στις 28 Φεβρουαρίου 2015, τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες προϊόντων, οι οποίες πράγματι τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου της δασμολογικής ποσόστωσης εισαγωγής που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

3.   Στην περίπτωση των κοινοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η ποσότητα εκφράζεται σε χιλιόγραμμα και κατανέμεται ανά αύξοντα αριθμό.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 23 Απριλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 374/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη μείωση ή την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας (ΕΕ L 118 της 22.4.2014, σ. 1).

(3)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής (ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 376/2008 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2008, για τις κοινές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος των πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγωγής και προκαθορισμού για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 114 της 26.4.2008, σ. 3).

(5)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2012 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2012, για τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα (ΕΕ L 92 της 30.3.2012, σ. 4).

(6)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1001/2013 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2013, περί τροποποιήσεως του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 290 της 31.10.2013, σ. 1).

(7)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κατά παρέκκλιση των κανόνων ερμηνείας της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο της περιγραφής των προϊόντων θεωρείται ότι έχει μόνο ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Στις περιπτώσεις στις οποίες αναφέρονται κωδικοί ΣΟ ex, η εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται με βάση τον κωδικό ΣΟ και την αντίστοιχη περιγραφή, τα οποία εξετάζονται σε συνδυασμό.

Αύξων αριθμός

Κωδικοί ΣΟ

Περιγραφή

Ποσότητα σε τόνους (καθαρού βάρους)

Εφαρμοστέος δασμός

(EUR/τόνο)

09.4273

0207 11 30

0207 11 90

0207 12

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

0207 24

0207 25

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 99

0207 41 30

0207 41 80

0207 42

0207 44 10

0207 44 21

0207 44 31

0207 44 41

0207 44 51

0207 44 61

0207 44 71

0207 44 81

0207 44 99

0207 45 10

0207 45 21

0207 45 31

0207 45 41

0207 45 51

0207 45 61

0207 45 81

0207 45 99

0207 51 10

0207 51 90

0207 52 90

0207 54 10

0207 54 21

0207 54 31

0207 54 41

0207 54 51

0207 54 61

0207 54 71

0207 54 81

0207 54 99

0207 55 10

0207 55 21

0207 55 31

0207 55 41

0207 55 51

0207 55 61

0207 55 81

0207 55 99

0207 60 05

0207 60 10

ex 0207 60 21 (1)

0207 60 31

0207 60 41

0207 60 51

0207 60 61

0207 60 81

0207 60 99

0210 99 39

1602 31

1602 32

1602 39 21

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα· άλλα παρασκευάσματα ή κονσέρβες από κρέας γαλοπούλας και από πετεινούς και κότες του είδους Gallus domesticus

16 000

0

09.4274

0207 12

Κρέατα και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών, μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

20 000

0


(1)  Μισά ή τέταρτα φραγκόκοτας, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 7 στοιχείο β)

Στη βουλγαρική: Регламент за изпълнение (ЕC) № 413/2014)

Στην ισπανική: Reglamento de Ejecución (UE) no 413/2014

Στην τσεχική: Prováděcí nařízení (EU) č. 413/2014

Στη δανική: Gennemførelsesforordning (EU) nr. 413/2014

Στη γερμανική: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 413/2014

Στην εσθονική: Rakendusmäärus (EL) nr 413/2014

Στην ελληνική: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 413/2014

Στην αγγλική: Implementing Regulation (EU) No 413/2014

Στη γαλλική: Règlement d'exécution (UE) no 413/2014

—Στην κροατική: Provedbena uredba (EU) br. 413/2014

Στην ιταλική: Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2014

Στη λετονική: Īstenošanas regula (ES) Nr. 413/2014

Στη λιθουανική: Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 413/2014

Στην ουγγρική: 413/2014/EU végrehajtási rendelet

Στη μαλτεζική: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 413/2014

Στην ολλανδική: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 413/2014

Στην πολωνική: Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 413/2014

Στην πορτογαλική: Regulamento de Execução (UE) n.o 413/2014

Στη ρουμανική: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 413/2014

Στη σλοβακική: Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 413/2014

Στη σλοβενική: Izvedbena uredba (EU) št. 413/2014

Στη φινλανδική: Täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 413/2014

Στη σουηδική: Genomförandeförordning (EU) nr 413/2014.


Top