Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0324

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 324/2014 της Επιτροπής, της 28ης Μαρτίου 2014 , για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στην Πολωνία

OJ L 95, 29.3.2014, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/324/oj

29.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 95/24


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 324/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 28ης Μαρτίου 2014

για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς στον τομέα του χοιρείου κρέατος στην Πολωνία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 220 παράγραφος 1 στοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2002/60/ΕΚ (2) του Συμβουλίου θεσπίζει τα ελάχιστα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται στην Ένωση για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/100/ΕΕ (3), η οποία επιβεβαιώθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/134/ΕΕ (4), και την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/178/ΕΕ (5), η Πολωνία οφείλει να διασφαλίσει ότι η περιοχή εντός της επικράτειάς της στην οποία έχει εκδηλωθεί η εν λόγω νόσος περιλαμβάνει τουλάχιστον τη μολυσμένη περιοχή που αναφέρεται στα παραρτήματα των εν λόγω αποφάσεων. Για να αποτραπεί η εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και να προληφθεί κάθε περαιτέρω διατάραξη των εμπορικών συναλλαγών εντός της Πολωνίας και στο εξωτερικό, η Πολωνία έλαβε, στις 26 Φεβρουαρίου 2014 (6), ορισμένα συμπληρωματικά προληπτικά μέτρα στην εν λόγω μολυσμένη περιοχή. Κατά συνέπεια, η εμπορία νωπού χοιρείου κρέατος και προϊόντων με βάση το χοίρειο κρέας από την εν λόγω μολυσμένη περιοχή υπόκειται σε συγκεκριμένα μέτρα επιτήρησης, σε υποχρεωτική επισήμανση με ειδικό σήμα καταλληλότητας και στην εφαρμογή ορισμένων περιορισμών στην εμπορία εντός της ενιαίας αγοράς.

(2)

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην εμπορία νωπού χοιρείου κρέατος και προϊόντων με βάση το χοίρειο κρέας οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρμογή των κτηνιατρικών μέτρων συνεπάγονται σημαντική μείωση της τιμής στις πληγείσες περιοχές και προκαλούν διαταραχή στην αγορά χοιρείου κρέατος στις περιοχές αυτές. Ως εκ τούτου, στις 5 Μαρτίου 2014, η Πολωνία ζήτησε από την Επιτροπή να θεσπίσει έκτακτα μέτρα για τη στήριξη της αγοράς, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013. Τα μέτρα αυτά, τα οποία εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο στο νωπό χοίρειο κρέας και στα προϊόντα με βάση το χοίρειο κρέας που προέρχονται από χοίρους που έχουν εκτραφεί στις περιοχές για τις οποίες ισχύουν οι περιορισμοί, θα πρέπει να θεσπιστούν για τη χρονική περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία.

(3)

Το ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να εκφράζεται ως ποσό ανά 100 χιλιόγραμμα βάρους σφαγίου επιλέξιμων ζώων, για περιορισμένη ποσότητα και με μέγιστο προς αποζημίωση βάρος σφαγίου ανά ζώο. Το ποσό της ενίσχυσης θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα πρόσφατα στοιχεία της αγοράς.

(4)

Όσον αφορά τους χοίρους που εκτρέφονται στις εν λόγω περιοχές, η στήριξη θα πρέπει να παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν παραδοθεί στα σφαγεία και ότι η σφαγή και η σήμανσή τους, καθώς και η εμπορία του κρέατος ή των προϊόντων κρέατος που προέρχονται απ’ αυτά, έχουν γίνει σύμφωνα με τους αυστηρότερους κτηνιατρικούς κανόνες που ισχύουν στις περιοχές αυτές την ημέρα παράδοσης.

(5)

Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι πολωνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ελέγχου και επιτήρησης και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Η μεταφορά και η σφαγή των επιλέξιμων ζώων και η ενδεχόμενη επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, καθώς και η διάθεση στην αγορά του νωπού χοιρείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το χοίρειο κρέας που προέρχονται από τα ζώα αυτά θα πρέπει να γίνονται υπό τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών.

(6)

Για την εμπορία νωπού χοιρείου κρέατος και προϊόντων με βάση το χοίρειο κρέας έχουν εφαρμοστεί περιορισμοί για αρκετές εβδομάδες στα εν λόγω εδάφη και η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε διατάραξη της αγοράς και σε απώλειες εισοδήματος για τους παραγωγούς, καθώς και σε σημαντική αύξηση του βάρους των ζώων, η οποία οδήγησε σε απαράδεκτη κατάσταση όσον αφορά τη μεταχείριση των ζώων. Ως εκ τούτου, τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να καλύπτουν τα ζώα που παραδόθηκαν από τις 26 Φεβρουαρίου 2014, δηλαδή από την ημερομηνία λήψης των πολωνικών προληπτικών μέτρων. Η κατάσταση της αγοράς και ο αντίκτυπος του μέτρου αυτού θα πρέπει να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των μελλοντικών εξελίξεων και, ως εκ τούτου, το μέτρο θα πρέπει να εφαρμοστεί μόνο για περίοδο τριών μηνών.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1.   Επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης από την Πολωνία όσον αφορά τη σφαγή των ακόλουθων ζώων και τη διάθεση στην αγορά του νωπού χοιρείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το χοίρειο κρέας που προέρχονται απ’ αυτά, σύμφωνα με την κείμενη κτηνιατρική νομοθεσία:

α)

χοίρων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0103 92 19·

β)

θηλυκών χοίρων που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0103 92 11.

2.   Η ενίσχυση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 χορηγείται μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

τα ζώα έχουν εκτραφεί στις περιοχές που απαριθμούνται στο παράρτημα των εκτελεστικών αποφάσεων αριθ. 2014/100/ΕΕ ή 2014/134/ΕΕ ή στο μέρος II του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/178/ΕΕ για τις σχετικές περιόδους, ή σε οποιαδήποτε άλλη εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής που έχει εκδοθεί για τον σκοπό αυτό, και το χοίρειο κρέας από ζώα που έχουν εκτραφεί στις περιοχές αυτές υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς εμπορίας λόγω της αφρικανικής πανώλης των χοίρων·

β)

τα ζώα ήταν παρόντα στις περιοχές που αναφέρονται στο στοιχείο α) από τις 26 Φεβρουαρίου 2014 ή είχαν γεννηθεί και εκτραφεί μετά την εν λόγω ημερομηνία στις περιοχές αυτές·

γ)

τα πρόσθετα προληπτικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό του υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Πολωνίας, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σχετικά με την εμφάνιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους, ή άλλοι εθνικοί κανόνες που θεσπίζονται στο πλαίσιο αυτό και επιβάλλουν περιορισμούς στην εμπορία χοιρείου κρέατος λόγω της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, εφαρμόζονται στην περιοχή στην οποία εκτρέφονταν τα εν λόγω ζώα κατά την ημερομηνία παράδοσής τους στο σφαγείο.

Άρθρο 2

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 θεωρούνται έκτακτα μέτρα στήριξης της αγοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7).

Άρθρο 3

1.   Οι παραγωγοί χοιρείου κρέατος μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ενίσχυση που προβλέπεται στο άρθρο 1 («η ενίσχυση») όσον αφορά τα ζώα που σφάζονται από τις 26 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 25 Μαΐου 2014.

2.   Η ενίσχυση εκφράζεται ως ποσό ύψους 35,7 ευρώ ανά 100 χιλιόγραμμα καταγεγραμμένου βάρους σφαγίου για τα ζώα που παραδίδονται στα σφαγεία. Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει το ποσό αυτό, ώστε να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις της αγοράς.

3.   Η ενίσχυση για τα ζώα με βάρος σφαγίου άνω των 100 χιλιογράμμων δεν υπερβαίνει το ποσό της ενίσχυσης που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τους χοίρους με βάρος σφαγίου 100 χιλιογράμμων.

4.   Πενήντα τοις εκατό των δαπανών για την ενίσχυση, η οποία καλύπτει μέγιστο συνολικό βάρος 20 000 τόνων σφαγίων χοίρων, χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

5.   Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες για ενωσιακή χρηματοδότηση μόνον εφόσον έχουν καταβληθεί από την Πολωνία στον δικαιούχο έως τις 31 Αυγούστου 2014.

6.   Η ενίσχυση καταβάλλεται από την Πολωνία μετά τη σφαγή των χοίρων και τη διάθεση στην αγορά του νωπού χοιρείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το χοίρειο κρέας σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κτηνιατρικούς κανόνες και μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 4

1.   Η Πολωνία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένων διεξοδικών διοικητικών και φυσικών ελέγχων, για να διασφαλίσει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, οι πολωνικές αρχές:

α)

επιτηρούν τη μεταφορά των ζώων από την εκμετάλλευση στο σφαγείο με τη χρήση τυποποιημένων καταλόγων ελέγχου στους οποίους ενσωματώνονται τα δελτία ζύγισης και μέτρησης, καθώς και η προέλευση και ο προορισμός των ζώων·

β)

διασφαλίζουν ότι όλα τα προϊόντα για τα οποία χορηγείται ενίσχυση είναι σύμφωνα με τους περιορισμούς που ισχύουν για τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)·

γ)

πραγματοποιούν, τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό μήνα, διοικητικούς και λογιστικούς ελέγχους σε κάθε συμμετέχον σφαγείο, για να βεβαιωθούν ότι ο χειρισμός όλων των ζώων που παραδόθηκαν και του κρέατος που προήλθε απ’ αυτά, και για τα οποία μπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης, από τις 26 Φεβρουαρίου 2014 ή από τη στιγμή που διενεργήθηκε ο τελευταίος σχετικός έλεγχος, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

δ)

προβλέπουν επιτόπιους ελέγχους και λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους αυτούς, στις οποίες αναφέρονται ιδίως:

i)

το βάρος και ο συνολικός αριθμός των επιλέξιμων ζώων ανά παρτίδα τα οποία μεταφέρθηκαν από την εκμετάλλευση, η ημερομηνία και ώρα μεταφοράς και άφιξής τους στο σφαγείο,

ii)

ο αριθμός των χοίρων και των θηλυκών χοίρων που εσφάγησαν στο σφαγείο, το βάρος κάθε σφαγίου και η άδεια μεταφοράς των ζώων, καθώς και, για τα ζώα που σφάζονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, οι αριθμοί σφραγίδας των μέσων μεταφοράς για τα ζώα αυτά.

2.   Οι έλεγχοι και οι επαληθεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται πριν από την καταβολή της ενίσχυσης. Η Πολωνία ενημερώνει την Επιτροπή για τα μέτρα και τους ελέγχους που θεσπίζει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το αργότερο 10 ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

1.   Η Πολωνία κοινοποιεί στην Επιτροπή, κάθε Τετάρτη, τις ακόλουθες πληροφορίες για την προηγούμενη εβδομάδα:

α)

τον αριθμό των θηλυκών χοίρων και τον αριθμό των λοιπών χοίρων που παραδόθηκαν στα σφαγεία σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, καθώς και το συνολικό βάρος των σφαγίων·

β)

τις εκτιμώμενες χρηματοοικονομικές δαπάνες για κάθε κατηγορία ζώων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

Η πρώτη κοινοποίηση αφορά τα ζώα που παραδόθηκαν στα σφαγεία από τις 26 Φεβρουαρίου 2014 σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η υποχρέωση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει μέχρι τις 4 Ιουνίου 2014.

2.   Το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, η Πολωνία υποβάλλει στην Επιτροπή λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων, επαληθεύσεων και εποπτείας που ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 6

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ΕΕ L 192 της 20.7.2002, σ. 27).

(3)  Εκτελεστική απόφαση αριθ. 2014/100/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Φεβρουαρίου 2014, για ορισμένα προσωρινά μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Πολωνία (ΕΕ L 50 της 20.2.2014, σ. 35).

(4)  Εκτελεστική απόφαση αριθ. 2014/134/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2014, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Πολωνία (ΕΕ L 74 της 14.3.2014, σ. 63).

(5)  Εκτελεστική απόφαση 2014/178/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη (βλέπε σελίδα 47 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(6)  Κανονισμός του υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με την εμφάνιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε αγριόχοιρους (Dz.U. poz. 247).

(7)  Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).


Top