Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0136

Απόφαση αριθ. 136/2014/ΕΕ του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2014 , για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ

OJ L 84, 20.3.2014, p. 99–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/136(1)/oj

20.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 84/99


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 136/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 20ής Φεβρουαρίου 2014

για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών που επιτρέπουν τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 203,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμμετέχων στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ για το διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών («σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ»). Ως συμμετέχων, οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε αποστολή ακατέργαστων διαμαντιών που εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης ή εξάγονται από αυτό συνοδεύεται από πιστοποιητικό.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου (2) θεσπίζει ένα σύστημα πιστοποίησης της Ένωσης και ελέγχων κατά την εισαγωγή και εξαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών για τους σκοπούς εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ.

(3)

Η Γροιλανδία δεν αποτελεί μέρος του εδάφους της Ένωσης, αλλά συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο υπερπόντιων χωρών και εδαφών που καθορίζονται στο παράρτημα II της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Σύμφωνα με το άρθρο 198 της ΣΛΕΕ, στόχος της σύνδεσης των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ένωση είναι να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των υπερπόντιων χωρών και εδαφών και να καθιερωθούν στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ αυτών και της Ένωσης ως συνόλου.

(4)

Η Δανία και η Γροιλανδία ζήτησαν να επιτραπεί η συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ μέσω της συνεργασίας της με την Ένωση. Η συνεργασία αυτή θα ενισχύσει τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Γροιλανδίας στον κλάδο των διαμαντιών, και ειδικότερα θα επιτρέψει στη Γροιλανδία να εξάγει ακατέργαστα διαμάντια συνοδευόμενα από το πιστοποιητικό που εκδίδει η Ένωση στο πλαίσιο του συστήματος πιστοποίησης, με σκοπό την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της Γροιλανδίας.

(5)

Το εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών στη Γροιλανδία θα πρέπει, επομένως, να διεξάγεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ. Κατά συνέπεια, το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 θα επεκταθεί με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 257/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) στο έδαφος της Γροιλανδίας για τους σκοπούς του συστήματος πιστοποίησης.

(6)

Ειδικότερα, η Γροιλανδία θα πρέπει να εξάγει μόνο ακατέργαστα διαμάντια προς άλλους συμμετέχοντες στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ, αφού αυτά έχουν πιστοποιηθεί προηγουμένως από αρχή της Ένωσης η οποία αναφέρεται στον κατάλογο του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002. Οι εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών στη Γροιλανδία θα πρέπει να ελέγχονται επίσης από τις αρχές της Ένωσης.

(7)

Για να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών στη Γροιλανδία, σύμφωνα με τους κανόνες για το εμπόριο στο εσωτερικό της Ένωσης, η Γροιλανδία θα πρέπει να δεσμευτεί να μεταφέρει και να εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 στην εθνική νομοθεσία της Γροιλανδίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της παρούσας απόφασης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση θεσπίζει τους γενικούς κανόνες και τους όρους συμμετοχής της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης και στους ελέγχους κατά την εισαγωγή και εξαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών, όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002. Για τον σκοπό αυτό, η απόφαση θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ («σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ») για τα ακατέργαστα διαμάντια που εισάγονται στη Γροιλανδία ή εξάγονται από αυτή είτε στην Ένωση είτε σε άλλους συμμετέχοντες στο ανωτέρω σύστημα πιστοποίησης.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «συμμετέχων»: ο «συμμετέχων» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002·

β)   «αρχή της Ένωσης»: η «κοινοτική αρχή» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002·

γ)   «πιστοποιητικό της ΕΕ»: το «κοινοτικό πιστοποιητικό» όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002.

Άρθρο 3

Γενικοί κανόνες

1.   Η Γροιλανδία διασφαλίζει ότι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 μεταφέρεται στις νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη Γροιλανδία όσον αφορά τους όρους και τις διατυπώσεις που ισχύουν κατά την εισαγωγή και την εξαγωγή ακατέργαστων διαμαντιών, τη διαμετακόμισή τους μέσω της Ένωσης από και προς συμμετέχοντες πλην της Ένωσης, τη συμμετοχή της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ, και τις υποχρεώσεις σε θέματα δέουσας επιμέλειας, πρόληψης κάθε καταστρατήγησης και ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και τη συμμόρφωση με τις εν λόγω διατάξεις.

2.   Η Γροιλανδία ορίζει τις αρχές που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 στην επικράτειά της και ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με τις ορισθείσες αρχές και τα στοιχεία επικοινωνίας με τις εν λόγω αρχές.

Άρθρο 4

Εισαγωγή στην Ένωση ακατέργαστων διαμαντιών που εξορύσσονται στη Γροιλανδία

1.   Τα ακατέργαστα διαμάντια που εξορύσσονται στη Γροιλανδία μπορούν να εισάγονται στην Ένωση μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α)

συνοδεύονται από τη βεβαίωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2·

β)

περιέχονται σε συσκευασία που δεν είναι δυνατόν να παραβιασθεί και οι σφραγίδες που ετέθησαν κατά την εξαγωγή δεν έχουν καταστραφεί·

γ)

η βεβαίωση της παραγράφου 2 αφορά σαφώς το εμπόρευμα στο οποίο αναφέρεται·

δ)

τα ακατέργαστα διαμάντια δεν έχουν εξαχθεί προηγουμένως σε άλλον συμμετέχοντα πλην της Ένωσης.

2.   Για να μπορούν να εισάγονται στην Ένωση τα ακατέργαστα διαμάντια που εξορύσσονται στη Γροιλανδία, η αρμόδια αρχή της Γροιλανδίας που αναφέρεται στον κατάλογο του παραρτήματος II («αρχή της Γροιλανδίας») εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως, βεβαίωση σύμφωνη με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα I.

3.   Ο αρχή της Γροιλανδίας χορηγεί τη βεβαίωση στον αιτούντα και κρατά αντίγραφο στο αρχείο της επί τρία έτη.

4.   Η αποδοχή τελωνειακής διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 (4), ακατέργαστων διαμαντιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υπόκειται σε έλεγχο, από αρχή της Ένωσης που απαριθμείται στο παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002, της βεβαίωσης που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Για τον σκοπό αυτό, κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση, οι συσκευασίες ακατέργαστων διαμαντιών που εξορύσσονται στη Γροιλανδία υποβάλλονται, κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση, πάραυτα προς έλεγχο στην αρμόδια αρχή της Ένωσης.

5.   Εάν η αρχή της Ένωσης διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1, επιβεβαιώνει αυτό στην πρωτότυπη βεβαίωση και παρέχει στον εισαγωγέα επικυρωμένο και μη παραποιήσιμο αντίγραφο της εν λόγω βεβαίωσης. Η διαδικασία βεβαίωσης λαμβάνει χώρα εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της βεβαίωσης.

6.   Το κράτος μέλος στο οποίο εισάγονται τα ακατέργαστα διαμάντια διασφαλίζει ότι αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή της Ένωσης. Ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για την πρέπουσα διακίνηση των ακατέργαστων διαμαντιών και καλύπτει το σχετικό κόστος.

7.   Σε περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη γνησιότητα ή την ορθότητα βεβαίωσης εκδοθείσας σύμφωνα με την παράγραφο 2, καθώς και όταν απαιτείται περαιτέρω γνώμη, οι τελωνειακές αρχές επικοινωνούν με την αρχή της Γροιλανδίας.

8.   Η αρχή της Ένωσης φυλάσσει, επί τριετία τουλάχιστον, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 πρωτότυπα των βεβαιώσεων τα οποία υποβάλλονται προς επαλήθευση. Επιτρέπει στην Επιτροπή, ή σε πρόσωπα ή φορείς που έχουν ορισθεί από την Επιτροπή, την πρόσβαση στα πρωτότυπα αυτά, ιδίως με σκοπό να απαντηθούν ερωτήματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ.

Άρθρο 5

Επακόλουθες εισαγωγές στην Ένωση ακατέργαστων διαμαντιών που εξορύσσονται στη Γροιλανδία

Ανεξάρτητα από το άρθρο 4, ακατέργαστα διαμάντια που εξορύσσονται στη Γροιλανδία μπορούν να εισάγονται στην Ένωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

είχαν επανεξαχθεί προηγουμένως νομίμως από την Ένωση στη Γροιλανδία·

β)

συνοδεύονται από επικυρωμένο και μη παραποιήσιμο αντίγραφο της βεβαίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 θεωρημένο από αρχή της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5·

γ)

περιέχονται σε συσκευασία που δεν είναι δυνατόν να παραβιασθεί και οι σφραγίδες που ετέθησαν κατά την εξαγωγή δεν έχουν καταστραφεί·

δ)

το έγγραφο του σημείου β) αφορά σαφώς το εμπόρευμα στο οποίο αναφέρεται·

ε)

τα ακατέργαστα διαμάντια δεν έχουν εξαχθεί προηγουμένως σε άλλον συμμετέχοντα πλην της Ένωσης.

Άρθρο 6

Άλλες εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών από τη Γροιλανδία στην Ένωση

Ανεξάρτητα από τα άρθρα 4 και 5, ακατέργαστα διαμάντια από τη Γροιλανδία μπορούν να εισάγονται στην Ένωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

είχαν εξαχθεί προηγουμένως νομίμως από την Ένωση στη Γροιλανδία·

β)

συνοδεύονται από το έγγραφο του άρθρου 9 στοιχείο β)·

γ)

περιέχονται σε συσκευασία που δεν είναι δυνατόν να παραβιασθεί και οι σφραγίδες που ετέθησαν κατά την εξαγωγή δεν έχουν καταστραφεί·

δ)

το έγγραφο του άρθρου 9 στοιχείο β) ταυτοποιεί σαφώς το εμπόρευμα στο οποίο αναφέρεται.

Άρθρο 7

Εξαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών από τη Γροιλανδία σε άλλους συμμετέχοντες

1.   Ακατέργαστα διαμάντια μπορούν να εξάγονται από τη Γροιλανδία σε άλλον συμμετέχοντα πλην της Ένωσης μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

είχαν πρώτα εισαχθεί νομίμως από τη Γροιλανδία στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 5 ή το άρθρο 6·

β)

κατά την εισαγωγή στην Ένωση, είχαν υποβληθεί σε αρχή της Ένωσης για έλεγχο·

γ)

συνοδεύονται από αντίστοιχο πιστοποιητικό ΕΕ που έχει εκδοθεί και θεωρηθεί από αρχή της Ένωσης·

δ)

περιέχονται σε συσκευασία μη δυνάμενη να παραβιασθεί και η οποία έχει σφραγισθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002.

2.   Η αρχή της Ένωσης στην οποία υποβάλλονται για έλεγχο τα ακατέργαστα διαμάντια που εισάγονται από τη Γροιλανδία στην Ένωση, εκδίδει πιστοποιητικό EE στον εξαγωγέα τέτοιων διαμαντιών σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002.

3.   Το κράτος μέλος στο οποίο εισάγονται τα ακατέργαστα διαμάντια διασφαλίζει ότι αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή της Ένωσης.

4.   Ο εξαγωγέας είναι υπεύθυνος για την πρέπουσα διακίνηση των ακατέργαστων διαμαντιών και καλύπτει το σχετικό κόστος.

Άρθρο 8

Επανεξαγωγή από την Ένωση στη Γροιλανδία ακατέργαστων διαμαντιών που εξορύσσονται στη Γροιλανδία

Ακατέργαστα διαμάντια που εξορύσσονται στη Γροιλανδία μπορούν να επανεξάγονται στη Γροιλανδία από την Ένωση στις εξής περιπτώσεις:

α)

έχουν πρώτα εισαχθεί νομίμως από τη Γροιλανδία στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1, το άρθρο 5 ή το άρθρο 6·

β)

συνοδεύονται από επικυρωμένο και μη παραποιήσιμο αντίγραφο της βεβαίωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 θεωρημένο από αρχή της Ένωσης δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 5·

γ)

περιέχονται σε συσκευασία που δεν είναι δυνατόν να παραβιασθεί και οι σφραγίδες που ετέθησαν κατά την εξαγωγή δεν έχουν καταστραφεί·

δ)

το έγγραφο κατά το στοιχείο β) αφορά σαφώς το εμπόρευμα στο οποίο αναφέρεται·

ε)

τα ακατέργαστα διαμάντια δεν έχουν εξαχθεί προηγουμένως σε άλλον συμμετέχοντα πλην της Ένωσης.

Άρθρο 9

Άλλες εισαγωγές ακατέργαστων διαμαντιών από άλλους συμμετέχοντες στη Γροιλανδία

Ανεξάρτητα από το άρθρο 8, ακατέργαστα διαμάντια μπορούν να εξάγονται στη Γροιλανδία από την Ένωση στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)

είχαν πρώτα εισαχθεί νομίμως στην Ένωση από άλλον συμμετέχοντα πλην της Ένωσης, σύμφωνα με το κεφάλαιο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002·

β)

συνοδεύονται από επικυρωμένο και μη παραποιήσιμο αντίγραφο του βεβαιωθέντος πιστοποιητικού, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002·

γ)

περιέχονται σε συσκευασία που δεν είναι δυνατόν να παραβιασθεί και οι σφραγίδες που ετέθησαν κατά την εξαγωγή δεν έχουν καταστραφεί·

δ)

η βεβαίωση που αναφέρεται στο στοιχείο β) αφορά σαφώς το εμπόρευμα στο οποίο αναφέρεται.

Άρθρο 10

Αναφορές

1.   Η αρχή της Γροιλανδίας υποβάλλει στην Επιτροπή μηνιαία έκθεση σχετικά με όλες τις βεβαιώσεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2.

2.   Για κάθε βεβαίωση, η έκθεση αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

α)

τον μοναδικό αριθμό σειράς της βεβαίωσης·

β)

το όνομα της εκδίδουσας αρχής, όπως αναφέρεται στον κατάλογο του παραρτήματος II·

γ)

την ημερομηνία έκδοσης·

δ)

την ημερομηνία λήξης της ισχύος·

ε)

τη χώρα καταγωγής·

στ)

τον κωδικό ή τους κωδικούς του εναρμονισμένου συστήματος («κωδικός ΕΣ»)·

ζ)

το βάρος σε καράτια·

η)

την αξία (εκτιμώμενη).

Άρθρο 11

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημέρα κατά την οποία η Γροιλανδία κοινοποιεί στην Επιτροπή ότι έχει εφαρμόσει στην εθνική νομοθεσία τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2368/2002, ώστε να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Γροιλανδίας στο σύστημα πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ.

Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


(1)  Γνώμη της 4ης Φεβρουαρίου 2014 (δεν δημοσιεύθηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για την εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ στο διεθνές εμπόριο ακατέργαστων διαμαντιών (ΕΕ L 358 της 31.12.2002, σ. 28).

(3)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 257/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2368/2002 όσον αφορά τη συμμετοχή της Γροιλανδίας στην εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης της διαδικασίας Κίμπερλυ (βλέπε σελίδα 69 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

(4)  Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Βεβαίωση, όπως αναφέρεται στα άρθρα 4, 5, 8 και 10

Η βεβαίωση που αναφέρεται στα άρθρα 4, 5, 8 και 10 έχει τα εξής τουλάχιστον χαρακτηριστικά:

α)

μοναδικό αριθμό σειράς·

β)

την ημερομηνία έκδοσης·

γ)

την ημερομηνία λήξης της ισχύος·

δ)

το όνομα, την υπογραφή και τη σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής που προσδιορίζεται στο παράρτημα II·

ε)

τη χώρα καταγωγής (Γροιλανδία)·

στ)

τον (τους) κωδικό(-ούς) ΕΣ·

ζ)

το βάρος σε καράτια·

η)

την αξία (εκτιμώμενη)·

θ)

τα στοιχεία ταυτότητας του εξαγωγέα και του παραλήπτη.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Αρμόδια αρχή για τη Γροιλανδία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και στα άρθρα 4 και 10

Bureau of Minerals and Petroleum

Imaneq 1A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk, Greenland

Τηλ. +299 346800 — Φαξ +299 324302 — E-mail: bmp@nanoq.gl


Top