Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0240

Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2014 , σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων

OJ L 74, 14.3.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/240/oj

14.3.2014   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 74/1


ΚΑΤΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Ιανουαρίου 2014

σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των κρατών μελών όσον αφορά την οργάνωση των εταιρικών σχέσεων για τη σύναψη συμφωνιών εταιρικής σχέσης και την υλοποίηση προγραμμάτων που λαμβάνουν στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Τα εν λόγω ταμεία λειτουργούν πλέον εντός κοινού πλαισίου και καλούνται «ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία» (εφεξής «ταμεία ESI»).

(2)

Η συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης αποτελεί καθιερωμένη αρχή για την εφαρμογή των ταμείων ESI. Η εταιρική σχέση προϋποθέτει τη στενή συνεργασία μεταξύ των δημόσιων αρχών, των οικονομικών και των κοινωνικών εταίρων και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου προγραμματισμού που περιλαμβάνει τα στάδια της κατάρτισης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης.

(3)

Οι επιλεγμένοι εταίροι θα πρέπει να είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί των οικείων φορέων. Οι διαδικασίες επιλογής θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να λαμβάνουν υπόψη τα θεσμικά και νομικά πλαίσια των κρατών μελών, καθώς και τις εθνικές και περιφερειακές αρμοδιότητές τους.

(4)

Στους εταίρους αυτούς θα πρέπει να συγκαταλέγονται δημόσιες αρχές, οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι και φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εταίρων, των οργανώσεων σε επίπεδο κοινοτήτων και των εθελοντικών οργανώσεων, που μπορούν να επηρεάσουν ή να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και την υλοποίηση των προγραμμάτων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη συμπερίληψη ομάδων που μπορεί να επηρεαστούν από τα προγράμματα, αλλά δυσκολεύονται να τα επηρεάσουν, και ιδιαίτερα στις πλέον ευάλωτες και περιθωριοποιημένες κοινότητες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού, και ιδίως στα άτομα με αναπηρία, στους μετανάστες και στους Ρομά.

(5)

Για την επιλογή των εταίρων είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων. Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης καλύπτουν όλα τα ταμεία ESI που παρέχουν στήριξη σε κάθε κράτος μέλος, ενώ τα προγράμματα αφορούν μόνο τα ταμεία ESI που συνεισφέρουν σε αυτά. Για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει να επιλέγονται οι εταίροι που θεωρούνται σχετικοί με την προγραμματιζόμενη χρήση του συνόλου των ταμείων ESI, ενώ για τα προγράμματα είναι αρκετό να επιλέγονται οι εταίροι που θεωρούνται σχετικοί με την προγραμματιζόμενη χρήση των ταμείων ESI που συνεισφέρουν στο εκάστοτε πρόγραμμα.

(6)

Οι εταίροι θα πρέπει να συμμετέχουν στην κατάρτιση και την εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να θεσπίζονται βασικές αρχές και ορθές πρακτικές για την έγκαιρη, ουσιαστική και διαφανή διαβούλευση των εταίρων σχετικά με την ανάλυση των προκλήσεων και των αναγκών που πρέπει να αντιμετωπιστούν, την επιλογή των στόχων και των προτεραιοτήτων για την αντιμετώπισή τους και τις δομές συντονισμού, καθώς και τις συμφωνίες πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών.

(7)

Οι εταίροι θα πρέπει να εκπροσωπούνται στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων. Οι κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή των μελών και τις διαδικασίες επιτροπής θα πρέπει να προωθούν τη συνέχεια και την αφομοίωση του προγραμματισμού και της εφαρμογής, σαφείς και διαφανείς ρυθμίσεις ως προς τις εργασίες, καθώς και την έγκαιρη παράδοση και την εξάλειψη των διακρίσεων.

(8)

Οι εταίροι, με την ενεργό συμμετοχή τους στις επιτροπές παρακολούθησης, θα πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των επιδόσεων σχετικά με τις διάφορες προτεραιότητες, τις σχετικές εκθέσεις για τα προγράμματα και, κατά περίπτωση, τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

(9)

Η αποτελεσματική εταιρική σχέση θα πρέπει να διευκολύνεται με την παροχή βοήθειας στους σχετικούς εταίρους για την ενίσχυση της θεσμικής τους ικανότητας με στόχο την κατάρτιση και την υλοποίηση των προγραμμάτων.

(10)

Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και τη διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων μεταξύ των κρατών μελών, των διαχειριστικών αρχών και των εκπροσώπων των εταίρων με τη συγκρότηση μιας κοινότητας πρακτικής για την εταιρική σχέση που θα καλύπτει όλα τα ταμεία ESI.

(11)

Ο ρόλος των εταίρων κατά την εφαρμογή των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και οι επιδόσεις και η αποτελεσματικότητα της εταιρικής σχέσης κατά την προγραμματική περίοδο θα πρέπει να αξιολογούνται από τα κράτη μέλη.

(12)

Για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των κρατών μελών κατά την οργάνωση της εταιρικής σχέσης η Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση όσον αφορά τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Άρθρο 2

Αντιπροσωπευτικότητα των εταίρων

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταίροι που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 είναι οι πλέον αντιπροσωπευτικοί για τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς και ορίζονται ως δεόντως εντεταλμένοι εκπρόσωποι, με βάση τις αρμοδιότητές τους, την ικανότητα ενεργού συμμετοχής τους και το κατάλληλο επίπεδο εκπροσώπησης.

Άρθρο 3

Προσδιορισμός οικείων εταίρων για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης

1.   Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους σχετικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον οι εξής:

α)

αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές, όπως:

i)

περιφερειακές αρχές, εθνικοί εκπρόσωποι τοπικών αρχών και τοπικές αρχές που εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες πόλεις και αστικές περιοχές, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται με την προγραμματιζόμενη χρήση των ταμείων ESI·

ii)

εθνικοί εκπρόσωποι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και ερευνητικά κέντρα, ενόψει της προγραμματιζόμενης χρήσης των ταμείων ESI·

iii)

άλλες εθνικές δημόσιες αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ενόψει της προγραμματιζόμενης χρήσης των ταμείων ESI· και ιδίως οι φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου (2), την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου (3) και την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4)·

β)

οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, μεταξύ των οποίων οι εξής:

i)

αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ιδίως διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα και τομεακές οργανώσεις, οι τομείς των οποίων σχετίζονται με την προγραμματιζόμενη χρήση των ταμείων ESI·

ii)

εθνικά εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις που εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον των τομέων και των κλάδων ενόψει της προγραμματιζόμενης χρήσης των ταμείων ESI και με στόχο την εξασφάλιση ίσης εκπροσώπησης των μεγάλων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, παράλληλα με τους εκπροσώπους της κοινωνικής οικονομίας·

γ)

φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως οι περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων, μεταξύ των οποίων οι εξής:

i)

φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με την προγραμματιζόμενη χρήση των ταμείων ESI και την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ανάλογα με την αντιπροσωπευτικότητά τους και με βάση τη γεωγραφική και θεματική κάλυψη, τη διαχειριστική ικανότητα, την εμπειρογνωμοσύνη και τις καινοτόμες προσεγγίσεις·

ii)

άλλοι οργανισμοί ή ομάδες που επηρεάζονται ή είναι πιθανό να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή των ταμείων ESI, ιδίως ομάδες που θεωρείται ότι κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό.

2.   Στην περίπτωση που οι δημόσιες αρχές, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών έχουν συστήσει οργάνωση για την ομαδοποίηση των συμφερόντων τους με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στην εταιρική σχέση (κεντρική οργάνωση), δύνανται να ορίσουν έναν και μόνο εκπρόσωπο για την έκθεση των απόψεων της κεντρικής οργάνωσης στην εταιρική σχέση.

Άρθρο 4

Προσδιορισμός οικείων εταίρων για προγράμματα

1.   Για κάθε πρόγραμμα τα κράτη μέλη προσδιορίζουν τους σχετικούς εταίρους μεταξύ των οποίων είναι τουλάχιστον οι εξής:

α)

αρμόδιες περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και άλλες δημόσιες αρχές, όπως:

i)

περιφερειακές αρχές, εθνικοί εκπρόσωποι τοπικών αρχών και τοπικές αρχές που εκπροσωπούν τις μεγαλύτερες πόλεις και αστικές περιοχές, οι αρμοδιότητες των οποίων σχετίζονται με την προγραμματιζόμενη χρήση των ταμείων ESI·

ii)

εθνικοί ή περιφερειακοί εκπρόσωποι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, πάροχοι υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης και υπηρεσιών παροχής συμβουλών, καθώς και ερευνητικά κέντρα, ενόψει της προγραμματιζόμενης χρήση των ταμείων ESI που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα·

iii)

άλλες δημόσιες αρχές επιφορτισμένες με την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ενόψει της προγραμματιζόμενης χρήσης των ταμείων ESI που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα, και ειδικότερα φορείς για την προώθηση της ίσης μεταχείρισης που συστήθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 2000/43/ΕΚ, την οδηγία 2004/113/ΕΚ και την οδηγία 2006/54/ΕΚ·

iv)

άλλοι φορείς οργανωμένοι σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και αρχές που εκπροσωπούν τις περιοχές όπου πραγματοποιούνται ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης χρηματοδοτούμενες από το πρόγραμμα·

β)

οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, μεταξύ των οποίων οι εξής:

i)

αναγνωρισμένες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο οργανώσεις κοινωνικών εταίρων, ιδίως διεπαγγελματικές οργανώσεις γενικού χαρακτήρα και τομεακές οργανώσεις, οι τομείς των οποίων σχετίζονται με την προγραμματιζόμενη χρήση των ταμείων ESI που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα·

ii)

εθνικά ή περιφερειακά εμπορικά επιμελητήρια και επιχειρηματικές ενώσεις που εκπροσωπούν το γενικό συμφέρον των τομέων ή των κλάδων με στόχο την εξασφάλιση ίσης εκπροσώπησης των μεγάλων, μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, παράλληλα με τους εκπροσώπους της κοινωνικής οικονομίας·

iii)

άλλοι παρόμοιοι φορείς με οργάνωση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·

γ)

φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, όπως οι περιβαλλοντικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων, μεταξύ των οποίων οι εξής:

i)

φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με την προγραμματιζόμενη χρήση των ταμείων ESI που συνεισφέρουν στο πρόγραμμα και την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 ανάλογα με την αντιπροσωπευτικότητά τους και με βάση τη γεωγραφική και θεματική κάλυψη, τη διαχειριστική ικανότητα, την εμπειρογνωμοσύνη και τις καινοτόμες προσεγγίσεις·

ii)

φορείς που εκπροσωπούν τις ομάδες τοπικής δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

iii)

άλλοι οργανισμοί ή ομάδες που επηρεάζονται ή είναι πιθανό να επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό από την εφαρμογή των ταμείων ESI, ιδίως ομάδες που θεωρείται ότι κινδυνεύουν να υποστούν διακρίσεις ή κοινωνικό αποκλεισμό.

2.   Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά προγράμματα εδαφικής συνεργασίας, τα κράτη μέλη μπορεί να επιτρέψουν τη συμμετοχή στην εταιρική σχέση στους εξής φορείς:

i)

ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας που δραστηριοποιούνται στην αντίστοιχη διασυνοριακή ή διακρατική περιοχή του προγράμματος·

ii)

αρχές ή φορείς που συμμετέχουν στην ανάπτυξη ή την εφαρμογή μακροπεριφερειακής στρατηγικής ή στρατηγικής θαλάσσιας λεκάνης στην περιοχή του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών των τομέων προτεραιότητας για μακροπεριφερειακές στρατηγικές.

3.   Στην περίπτωση που οι δημόσιες αρχές, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών έχουν συστήσει κεντρική οργάνωση, δύνανται να ορίσουν έναν και μόνο εκπρόσωπο για την έκθεση των απόψεων της κεντρικής οργάνωσης στην εταιρική σχέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άρθρο 5

Διαβουλεύσεις με τους σχετικούς εταίρους κατά την κατάρτιση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων

1.   Για να διασφαλίσουν τη διαφανή και αποτελεσματική συμμετοχή των οικείων εταίρων, τα κράτη μέλη και οι διαχειριστικές αρχές προβαίνουν σε διαβούλευση μαζί τους σχετικά με τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και των προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, τους ενημερώνουν πλήρως σχετικά με το περιεχόμενο και τις ενδεχόμενες αλλαγές.

2.   Όσον αφορά τη διαβούλευση με τους σχετικούς εταίρους, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη:

α)

έγκαιρης δημοσιοποίησης και εύκολης πρόσβασης στις σχετικές πληροφορίες·

β)

διάθεσης στους εταίρους επαρκούς χρόνου για την ανάλυση και τη διατύπωση παρατηρήσεων σχετικά με τα βασικά προπαρασκευαστικά έγγραφα, το σχέδιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και τα σχέδια των προγραμμάτων·

γ)

παροχής διαθέσιμων διαύλων μέσω των οποίων οι εταίροι θα μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματα και τις παρατηρήσεις τους και θα ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνεκτιμηθεί οι προτάσεις τους·

δ)

διάδοσης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης.

3.   Όσον αφορά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στη συμμετοχή των οικείων εταίρων τα εθνικά αγροτικά δίκτυα που συστήνονται με βάση το άρθρο 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5).

4.   Στην περίπτωση που έχουν συναφθεί επίσημες συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων υποεθνικών επιπέδων διακυβέρνησης, το κράτος μέλος λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω συμφωνίες πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό του πλαίσιο.

Άρθρο 6

Κατάρτιση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συμμετοχή των οικείων εταίρων, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο, στην κατάρτιση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και ειδικότερα όσον αφορά:

α)

την ανάλυση των διαφορών, των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού ανάπτυξης σε σχέση με τους θεματικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων όσων καλύπτονται από τις σχετικές ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις·

β)

τις συνόψεις των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων των προγραμμάτων και των βασικών πορισμάτων τυχόν εκ των προτέρων αξιολογήσεων της συμφωνίας εταιρικής σχέσης που διενεργήθηκαν με πρωτοβουλία του κράτους μέλους·

γ)

την επιλογή των θεματικών στόχων, τις ενδεικτικές κατανομές των ταμείων ESI και τα βασικά προσδοκώμενα αποτελέσματά τους·

δ)

τον κατάλογο των προγραμμάτων και των μηχανισμών εθνικού και περιφερειακού επιπέδου για τη διασφάλιση του συντονισμού των ταμείων ESI μεταξύ τους και με άλλα ενωσιακά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

ε)

τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης ως προς τη χρήση των ταμείων ESI για την εδαφική ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων και αλιευτικών περιοχών και περιοχών με ιδιαίτερα εδαφικά χαρακτηριστικά·

στ)

τις ρυθμίσεις για τη διασφάλιση ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των γεωγραφικών περιοχών που πλήττονται κατεξοχήν από τη φτώχεια και στοχευόμενων ομάδων που αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο διακρίσεων ή αποκλεισμού, με ειδική μέριμνα για τις περιθωριοποιημένες κοινότητες·

ζ)

την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών που αναφέρονται στα άρθρα 5, 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

Άρθρο 7

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των οικείων εταίρων στη συμφωνία εταιρικής σχέσης

Για τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, τα κράτη μέλη παρέχουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α)

τον κατάλογο των εταίρων που συμμετέχουν στην κατάρτιση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης·

β)

τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για τη διασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων σχετικά με την προσβασιμότητα, ιδίως στην περίπτωση ατόμων με αναπηρία·

γ)

τον ρόλο των εταίρων κατά την κατάρτιση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης·

δ)

τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με τους εταίρους και την περιγραφή των οφελών που απέφερε κατά την κατάρτιση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης.

Άρθρο 8

Κατάρτιση των προγραμμάτων

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη συμμετοχή των οικείων εταίρων, σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό τους πλαίσιο, στην κατάρτιση των προγραμμάτων και ειδικότερα όσον αφορά:

α)

την ανάλυση και τον προσδιορισμό των αναγκών·

β)

τον καθορισμό και την επιλογή των προτεραιοτήτων και των σχετικών ειδικών στόχων·

γ)

την κατανομή της χρηματοδότησης·

δ)

τον καθορισμό των ειδικών δεικτών κάθε προγράμματος·

ε)

την εφαρμογή των οριζόντιων αρχών όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013·

στ)

τη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης.

Άρθρο 9

Πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των οικείων εταίρων σε προγράμματα

Για τα προγράμματα, τα κράτη μέλη παρέχουν τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α)

δράσεις που έχουν αναληφθεί για τη συμμετοχή των οικείων εταίρων στην κατάρτιση των προγραμμάτων και τις τροποποιήσεις τους·

β)

τις προγραμματισμένες δράσεις για την εξασφάλιση της συμμετοχής των εταίρων στην υλοποίηση των προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Άρθρο 10

Κανόνες συμμετοχής των μελών στην επιτροπή παρακολούθησης

1.   Κατά τη διαμόρφωση των κανόνων συμμετοχής των μελών στην επιτροπή παρακολούθησης, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τη συμμετοχή των εταίρων που έχουν εμπλακεί στην κατάρτιση των προγραμμάτων και επιδιώκουν την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αποφυγή των διακρίσεων.

2.   Όσον αφορά τις επιτροπές παρακολούθησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, οι εταίροι δύνανται να εκπροσωπούνται από κεντρικές οργανώσεις σε ενωσιακό ή διακρατικό επίπεδο στην περίπτωση διαπεριφερειακών και διακρατικών προγραμμάτων συνεργασίας. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξασφαλίζουν την εμπλοκή των εταίρων στις προπαρασκευαστικές εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης, ιδίως μέσω της συμμετοχής τους στις εργασίες των επιτροπών συντονισμού σε εθνικό επίπεδο που διοργανώνονται στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Άρθρο 11

Εσωτερικός κανονισμός της επιτροπής παρακολούθησης

Κατά τη διαμόρφωση των εσωτερικών κανονισμών, οι επιτροπές παρακολούθησης λαμβάνουν υπόψη τα εξής:

α)

τα δικαιώματα ψήφου των μελών·

β)

την ειδοποίηση σχετικά με τις συνεδριάσεις και τη διαβίβαση των εγγράφων, κατά κανόνα τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την πραγματοποίηση της συνεδρίασης·

γ)

τις ρυθμίσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση και την προσβασιμότητα των προπαρασκευαστικών εγγράφων που υποβάλλονται στις επιτροπές παρακολούθησης·

δ)

τη διαδικασία έγκρισης, δημοσίευσης και προσβασιμότητας των πρακτικών·

ε)

τις ρυθμίσεις για τη σύσταση και τις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης·

στ)

τις διατάξεις σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ των εταίρων που συμμετέχουν στην παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων·

ζ)

τις προϋποθέσεις, τις αρχές και τις ρυθμίσεις σχετικά με τους κανόνες επιστροφής δαπανών, τις ευκαιρίες ανάπτυξης ικανοτήτων και τη χρήση τεχνικής συνδρομής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Άρθρο 12

Υποχρεώσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων, την εμπιστευτικότητα και τις συγκρούσεις συμφερόντων

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταίροι που συμμετέχουν στην κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής προσφορών και εκθέσεων προόδου, καθώς και την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την προστασία των δεδομένων, την εμπιστευτικότητα και τις συγκρούσεις συμφερόντων.

Άρθρο 13

Συμμετοχή των οικείων εταίρων στην κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων

Στην περίπτωση συμμετοχής οικείων εταίρων στην κατάρτιση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή κατά την αξιολόγησή τους, οι διαχειριστικές αρχές λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων.

Άρθρο 14

Συμμετοχή των οικείων εταίρων στην κατάρτιση εκθέσεων προόδου

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συμμετοχή οικείων εταίρων στην κατάρτιση εκθέσεων προόδου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης που αναφέρεται στο άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση του ρόλου των εταίρων στην εφαρμογή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και την επισκόπηση των απόψεων που διατύπωσαν κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της περιγραφής του τρόπου συνεκτίμησης των απόψεων των εταίρων.

Άρθρο 15

Συμμετοχή των οικείων εταίρων στην παρακολούθηση των προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της επιτροπής παρακολούθησης και των ομάδων εργασίας της, οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των εταίρων στην αξιολόγηση των επιδόσεων του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων της επανεξέτασης των επιδόσεων, και στην κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων εφαρμογής των προγραμμάτων.

Άρθρο 16

Συμμετοχή των οικείων εταίρων στην αξιολόγηση των προγραμμάτων

1.   Οι διαχειριστικές αρχές εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των οικείων εταίρων στην αξιολόγηση των προγραμμάτων στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης και, κατά περίπτωση, των ειδικών ομάδων εργασίας που συστήνουν οι επιτροπές παρακολούθησης για τον σκοπό αυτό.

2.   Οι διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής προβαίνουν σε διαβουλεύσεις με τους εταίρους σχετικά με τις εκθέσεις για τη σύνοψη των πορισμάτων των αξιολογήσεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΜΕΩΝ, ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ESI ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 17

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των οικείων εταίρων

1.   Η διαχειριστική αρχή διερευνά την ανάγκη χρήσης τεχνικής συνδρομής με στόχο την παροχή στήριξης για τη βελτίωση της θεσμικής ικανότητας των εταίρων, ιδίως όσον αφορά τις μικρές τοπικές αρχές, τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να τους βοηθήσει να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στην κατάρτιση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προγραμμάτων.

2.   Η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί, μεταξύ άλλων, να λάβει τη μορφή ειδικών εργαστηρίων, δράσεων επιμόρφωσης, δομών συντονισμού και δικτύωσης ή συνεισφοράς στο κόστος συμμετοχής στις συνεδριάσεις σχετικά με την κατάρτιση, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση ενός προγράμματος.

3.   Όσον αφορά τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, η στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να παρασχεθεί μέσω του εθνικού αγροτικού δικτύου που συστήνεται βάσει του άρθρου 54 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

4.   Όσον αφορά τα προγράμματα του ΕΚΤ, οι διαχειριστικές αρχές των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, των μεταβατικών περιφερειών ή των επιλέξιμων κρατών μελών για στήριξη από το Ταμείο Συνοχής εξασφαλίζουν ότι εκχωρούνται επαρκείς πόροι του ΕΚΤ, ανάλογα με τις ανάγκες, για τις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που συμμετέχουν στα προγράμματα.

5.   Όσον αφορά την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία, η στήριξη βάσει των παραγράφων 1 και 2 δύναται επίσης να καλύπτει τη στήριξη των εταίρων με στόχο τη βελτίωση της θεσμικής τους ικανότητας για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας.

Άρθρο 18

Ο ρόλος της Επιτροπής όσον αφορά τη διάδοση των ορθών πρακτικών

1.   Η Επιτροπή δημιουργεί μηχανισμό συνεργασίας κοινό για όλα τα ταμεία ESI, ο οποίος ονομάζεται «ευρωπαϊκή κοινότητα πρακτικής σχετικά με την εταιρική σχέση» και στον οποίο μπορούν να ενταχθούν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, οι διαχειριστικές αρχές και οι οργανώσεις εκπροσώπησης των εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο.

Η ευρωπαϊκή κοινότητα πρακτικής σχετικά με την εταιρική σχέση διευκολύνει την ανταλλαγή πείρας, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διάδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.

2.   Η Επιτροπή παρέχει παραδείγματα ορθών πρακτικών σχετικά με την οργάνωση της εταιρικής σχέσης.

3.   Η ανταλλαγή πείρας σχετικά με τον προσδιορισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση των ορθών πρακτικών και των καινοτόμων προσεγγίσεων όσον αφορά την υλοποίηση των διαπεριφερειακών προγραμμάτων και δράσεων συνεργασίας βάσει του άρθρου 2 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) καλύπτει την πείρα που έχει αποκτηθεί σχετικά με την εταιρική σχέση σε προγράμματα συνεργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Ιανουαρίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)  Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22).

(3)  Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37).

(4)  Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259).


Top