Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1298

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1298/2013 του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

OJ L 347, 20.12.2013, p. 256–258 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε εμμέσως από 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1298/oj

20.12.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 347/256


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1298/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 11ης Δεκεμβρίου 2013

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρηματοδοτική ενίσχυση για ορισμένα κράτη μέλη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 177,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα που προκύπτουν από την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων.

(2)

Στη συνεδρίασή του της 27ης και 28ης Ιουνίου 2013 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια δημοσιονομική λύση για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων για τα κράτη μέλη που θίγονται περισσότερο, και συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.

(3)

Έχοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική κρίση, προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ένωσης και ως συμβολή στην ιδιαίτερη προσπάθεια που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν τα ειδικά προβλήματα της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων, καθώς και της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη Γαλλία, την Ιταλία και στην Ισπανία, θα πρέπει να αυξηθούν οι ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείου (ΕΚΤ) για τα εν λόγω κράτη μέλη για το έτος 2013.

(4)

Για τον καθορισμό των ποσών που πρόκειται να διατεθούν στα οικεία κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (2), θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι διατάξεις οι οποίες καθορίζουν το σύνολο των πόρων των ταμείων για τους τρεις στόχους στους οποίους συνεισφέρουν και το παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού για τη θέσπιση των κριτηρίων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιούνται για τις ενδεικτικές ετήσιες κατανομές των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων κατά κράτη μέλη.

(5)

Για να εξασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της αύξησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για το έτος 2013 και να διευκολυνθεί η υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ικανότητα απορρόφησης από μέρους των κρατών μελών όσον αφορά τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» των ταμείων.

(6)

Για να υπάρξει επαρκής χρόνος προκειμένου να προκύψουν οφέλη για τα επιχειρησιακά προγράμματα από τις εν λόγω πρόσθετες χορηγήσεις του ΕΚΤ, είναι επίσης αναγκαίο να παραταθεί η λήξη της προθεσμίας για τις αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού σε σχέση με τα επιχειρησιακά προγράμματα που πρόκειται να επωφεληθούν από τα νέα ποσά που προβλέπονται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(7)

Δεδομένου ότι αυτές οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αφορούν το έτος 2013, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως.

(8)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 θα πρέπει, ως εκ τούτου, να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 18 τροποποιείται ως εξής

α)

Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι πόροι που διατίθενται για ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την περίοδο 2007 έως 2013, ανέρχονται σε 308 542 551 107 EUR, σε τιμές 2004, σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση που εμφαίνεται στο παράρτημα Ι.».

β)

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Τα ποσά που αναφέρονται στα σημεία 12 έως 30 και 32 του παραρτήματος ΙΙ περιλαμβάνονται στα ποσά που αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21 και προσδιορίζονται επακριβώς στα έγγραφα προγραμματισμού.».

2)

Τα άρθρα 19 και 20 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 19

Πόροι για τον στόχο “Σύγκλιση”

Οι συνολικοί πόροι για τον στόχο “Σύγκλιση” ανέρχονται στο 81,53 % των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (δηλ. συνολικά σε 251 543 760 146 EUR) και κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών ως εξής:

α)

70,50 % (δηλαδή συνολικά 177 338 880 991 EUR) για τη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, με χρήση του επιλέξιμου πληθυσμού, της περιφερειακής ευημερίας, της εθνικής ευημερίας και του ποσοστού ανεργίας, ως κριτηρίων για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος·

β)

4,98 % (δηλαδή συνολικά 12 521 289 405 EUR) για τη μεταβατική και ειδική στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, με χρήση του επιλέξιμου πληθυσμού, της περιφερειακής ευημερίας, της εθνικής ευημερίας και του ποσοστού ανεργίας, ως κριτηρίων για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος·

γ)

23,23 % (δηλαδή συνολικά 58 433 589 750 EUR) για τη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, με χρήση του πληθυσμού, της εθνικής ευημερίας και της έκτασης, ως κριτηρίων για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος·

δ)

1,29 % (δηλ. συνολικά 3 250 000 000 EUR) για τη μεταβατική και ειδική στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

Άρθρο 20

Πόροι για τον στόχο “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση”

Οι συνολικοί πόροι για το στόχο “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση” ανέρχονται στο 15,96 % των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (δηλ. συνολικά σε 49 239 337 841 EUR) και κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών ως εξής:

α)

78,91 % (δηλαδή συνολικά 38 854 031 211 EUR) για τη χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 6, με χρήση του επιλέξιμου πληθυσμού, της περιφερειακής ευημερίας, του ποσοστού ανεργίας, του ποσοστού απασχόλησης και της πυκνότητας του πληθυσμού, ως κριτηρίων για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος· και

β)

21,09 % (δηλ. συνολικά 10 385 306 630 EUR) για τη μεταβατική και ειδική στήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2, με χρήση του επιλέξιμου πληθυσμού, της περιφερειακής ευημερίας, της εθνικής ευημερίας και του ποσοστού ανεργίας, ως κριτηρίων για τον υπολογισμό των ενδεικτικών κατανομών ανά κράτος μέλος.».

3)

Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι συνολικοί πόροι για τον στόχο “Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία” ανέρχονται στο 2,51 % των πόρων που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 (δηλ. συνολικά σε 7 759 453 120 EUR). Οι πόροι αυτοί, εξαιρουμένου του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 22 του παραρτήματος ΙΙ, κατανέμονται μεταξύ των διαφόρων συνιστωσών ως εξής:».

4)

Στο άρθρο 75, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1β.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι αναλήψεις υποχρεώσεων του προϋπολογισμού για τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 32 του παραρτήματος ΙΙ πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.».

5)

Το παράρτημα I αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ετήσια κατανομή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για την περίοδο 2007 έως 2013

(που αναφέρονται στο άρθρο 18)

(EUR, τιμές 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

42 863 000 000

43 318 000 000

43 862 000 000

43 860 000 000

44 073 000 000

44 723 000 000

45 843 551 107»;

6)

Στο παράρτημα II, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος

«32.

Για το έτος 2013, διατίθεται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 125 513 290 EUR στο πλαίσιο του ΕΚΤ ως εξής: 83 675 527 EUR διατίθενται για τη Γαλλία, 25 102 658 EUR διατίθενται για την Ιταλία και 16 735 105 EUR διατίθενται για την Ισπανία.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 11 Δεκεμβρίου 2013.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013.

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25).


Top