Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0252(01)

2013/252/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 27ης Μαΐου 2013 , για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Δανία το 2007 και το 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 2865]

OJ L 145, 31.5.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/252/oj

31.5.2013   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 145/33


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΉ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 27ης Μαΐου 2013

για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στις δαπάνες στο πλαίσιο των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Δανία το 2007 και το 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 2865]

(Το κείμενο στη δανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2013/252/ΕΕ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την απόφαση 2009/470/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (2) (στο εξής αναφερόμενος ως «ο δημοσιονομικός κανονισμός»), και ιδίως το άρθρο 84,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 84 του δημοσιονομικού κανονισμού και το άρθρο 94 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (3) (οι οποίοι στο εξής αναφέρονται ως «οι κανόνες εφαρμογής»), της ανάληψης δαπάνης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης προηγείται απόφαση χρηματοδότησης που αποτυπώνει τα βασικά στοιχεία της ενέργειας που αφορά η δαπάνη και η απόφαση αυτή εκδίδεται από θεσμικό όργανο ή από τις αρχές τις οποίες εξουσιοδοτεί σχετικά το θεσμικό όργανο.

(2)

Η απόφαση 2009/470/ΕΚ ορίζει τις διαδικασίες που διέπουν τη χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για τη λήψη συγκεκριμένων κτηνιατρικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων μέτρων. Η Ένωση, προκειμένου να βοηθήσει στην εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου το ταχύτερο δυνατό, θα συμβάλει στη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών που αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη. Στο άρθρο 3 παράγραφος 6 δεύτερη περίπτωση της εν λόγω απόφασης ορίζονται κανόνες σχετικά με το ποσοστό της συμμετοχής που πρέπει να εφαρμόζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής (4) ορίζει τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο άρθρο 3 του κανονισμού ορίζονται οι κανόνες σχετικά με τις δαπάνες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.

(4)

Με την απόφαση 2008/655/ΕΚ της Επιτροπής (5) χορηγήθηκε χρηματοδοτική συμβολή της Ένωσης για τη λήψη έκτακτων μέτρων με σκοπό την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Δανία το 2007 και το 2008.

(5)

Στις 31 Μαρτίου 2009 η Δανία υπέβαλε επίσημη αίτηση επιστροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005. Το ζητούμενο ποσό αποτέλεσε αντικείμενο εκ των προτέρων ελέγχου, ο οποίος διενεργήθηκε τον Ιούλιο του 2010. Η σύσταση τελικά υλοποιήθηκε από τις δανικές αρχές στις αρχές του 2013. Η μέθοδος υπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών καθώς και τα τελικά συμπεράσματα της Επιτροπής κοινοποιήθηκαν στη Δανία με επιστολή της 21ης Φεβρουαρίου 2013. Η Δανία συμφώνησε με την επιστολή στις 22 Φεβρουαρίου 2013.

(6)

Η καταβολή της χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης πρέπει να εξαρτάται από την προϋπόθεση οι προγραμματισθείσες ενέργειες να έχουν πράγματι εκτελεστεί και οι αρχές να έχουν διαβιβάσει κάθε αναγκαία πληροφορία εντός των καθορισμένων προθεσμιών.

(7)

Οι δανικές αρχές εκπλήρωσαν πλήρως τις τεχνικές και διοικητικές υποχρεώσεις τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 της απόφασης 2009/470/ΕΚ και στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005.

(8)

Με βάση τα ανωτέρω θα πρέπει τώρα να καθοριστεί το συνολικό ποσό της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης για τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Δανία το 2007 και το 2008, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της απόφασης 2008/655/ΕΚ.

(9)

Έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη δόση ύψους 800 000,00 ευρώ.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Ένωσης για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με την εκρίζωση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Δανία το 2007 και το 2008 καθορίζεται σε 3 061 529,48 ευρώ. Η παρούσα απόφαση αποτελεί απόφαση χρηματοδότησης κατά την έννοια του άρθρου 84 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 2

Λαμβανομένης υπόψη της συνολικής συμμετοχής της Ένωσης ύψους 3 061 529,48 ευρώ, απομένει να καταβληθεί το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής συμμετοχής ύψους 2 261 529,48 ευρώ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο της Δανίας.

Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2013.

Για την Επιτροπή

Tonio BORG

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 155 της 18.6.2009, σ. 30.

(2)  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(5)  ΕΕ L 214 της 9.8.2008, σ. 66.


Top