Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1028

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1028/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη στήριξη προς τους αμπελοκαλλιεργητές

OJ L 316, 14.11.2012, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 208 - 209

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1028/oj

14.11.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 316/41


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1028/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Οκτωβρίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και τη στήριξη προς τους αμπελοκαλλιεργητές

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 4 Μαΐου 2012 (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (4) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να χορηγούν αποσυνδεδεμένη ενίσχυση στους αμπελοκαλλιεργητές στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. Αρκετά μέλη έχουν κάνει χρήση αυτού του ειδικού μέτρου στήριξης.

(2)

Ωστόσο, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν άπαξ ετησίως τις μεταφορές κονδυλίων προς το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης από τα προγράμματα στήριξης και ότι τα προγράμματα στήριξης έχουν πενταετή διάρκεια, ενώ τα δικαιώματα ενίσχυσης που συνεπάγονται άμεσες ενισχύσεις εκχωρούνται για αόριστη χρονική περίοδο, έχει ως αποτέλεσμα διοικητική και δημοσιονομική επιβάρυνση.

(3)

Προκειμένου να απλουστευθεί η διαχείριση του εν λόγω ειδικού μέτρου στήριξης και να εξασφαλιστεί η συνέπειά του προς τους στόχους των κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης των γεωργών, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίησή του κατά τρόπο που να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μειώνουν οριστικά τα κονδύλια που διατίθενται στα προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα και, κατά συνέπεια, να αυξάνουν τα εθνικά ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις.

(4)

Κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 103ιε του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για το 2014.

(5)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο άρθρο 103ιδ προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«1α.   Έως την 1η Αυγούστου 2013, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να μειώσουν, από το 2015, το ποσό που διατίθεται για τα προγράμματα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα Χβ, προκειμένου να αυξήσουν τα εθνικά ανώτατα όριά τους για τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Το ποσό που προκύπτει από τη μείωση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο παραμένει οριστικά ενσωματωμένο στα εθνικά ανώτατα όρια για τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και δεν είναι πλέον διαθέσιμο για τα μέτρα που απαριθμούνται στα άρθρα 103ιστ έως 103κε.».

2)

Το άρθρο 103ιε αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 103ιε

Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν έως την 1η Δεκεμβρίου 2012 να παράσχουν στήριξη στους αμπελοκαλλιεργητές για το 2014 χορηγώντας τους δικαιώματα ενίσχυσης κατά την έννοια του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009.

Εάν το ποσό της στήριξης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο είναι μεγαλύτερο από το ποσό της στήριξης που είχε προβλεφθεί για το 2013, το οικείο κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη διαφορά για να κατανείμει στους αμπελοκαλλιεργητές δικαιώματα ενίσχυσης κατά την έννοια του τίτλου III κεφάλαιο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, σύμφωνα με το παράρτημα IX σημείο Γ του εν λόγω κανονισμού.

2.   Τα κράτη μέλη που προτίθενται να παράσχουν τη στήριξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 προβλέπουν τη στήριξη αυτή στα οικεία προγράμματα στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 103ια παράγραφος 3.

3.   Η στήριξη για το 2014 που προβλέπεται στην παράγραφο 1:

α)

παραμένει ενσωματωμένη στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης και δεν είναι πλέον διαθέσιμη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 103ια παράγραφος 3 για τα μέτρα που απαριθμούνται στα άρθρα 103ιστ έως 103κε·

β)

μειώνει κατ’ αναλογία το ποσό των κονδυλίων που διατίθενται για μέτρα απαριθμούμενα στα άρθρα 103ιστ έως 103κε στο πλαίσιο των προγραμμάτων στήριξης.».

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Στρασβούργο, 25 Οκτωβρίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 116.

(2)  ΕΕ C 225 της 27.7.2012. σ. 174.

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 4ης Οκτωβρίου 2012.

(4)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.


Top