Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0671

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 671/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2012 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013

OJ L 204, 31.7.2012, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 206 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32013R1307

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/671/oj

31.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 204/11


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 671/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 11ης Ιουλίου 2012

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή των άμεσων ενισχύσεων στους γεωργούς για το έτος 2013

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 42 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Από 1ης Ιανουαρίου 2014 θα τεθούν σε ισχύ νέα καθεστώτα στήριξης των γεωργών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα ισχύοντα καθεστώτα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου, της 19ης Ιανουαρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (4) θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί τη βάση επί της οποίας θα χορηγηθεί η εισοδηματική στήριξη των γεωργών κατά το ημερολογιακό έτος 2013.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θέσπισε σύστημα υποχρεωτικής προοδευτικής μείωσης των άμεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση»), το οποίο περιλαμβάνει εξαίρεση των άμεσων ενισχύσεων ύψους έως 5 000 ευρώ και το οποίο πρόκειται να εφαρμοσθεί έως το ημερολογιακό έτος 2012. Ως εκ τούτου, τα συνολικά καθαρά ποσά των άμεσων ενισχύσεων («καθαρά ανώτατα όρια») που μπορούν να χορηγηθούν σε ένα κράτος μέλος μετά την εφαρμογή της διαφοροποίησης έχουν καθορισθεί έως το ημερολογιακό έτος 2012. Προκειμένου να διατηρηθεί το ποσό των άμεσων ενισχύσεων για το ημερολογιακό έτος 2013 σε επίπεδο παρόμοιο με αυτό του 2012, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της προοδευτικής εισαγωγής των άμεσων ενισχύσεων στα νέα κράτη μέλη, κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί, για το ημερολογιακό έτος 2013, μηχανισμός προσαρμογής, ισοδύναμου αποτελέσματος με εκείνο της διαφοροποίησης και των καθαρών ανώτατων ορίων. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στήριξης που παρέχεται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, ο εν λόγω μηχανισμός προσαρμογής δεν θα πρέπει να εφαρμοσθεί στους γεωργούς των περιοχών αυτών.

(3)

Για την εύρυθμη λειτουργία των άμεσων ενισχύσεων που θα καταβληθούν από τα κράτη μέλη σε σχέση με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος 2013, είναι αναγκαίο να επεκταθούν τα καθαρά ανώτατα όρια που καθορίστηκαν για το ημερολογιακό έτος 2012 στο 2013 και να προσαρμοσθούν, όπου απαιτείται, ιδίως όσον αφορά τις αυξήσεις που απορρέουν από την προοδευτική εισαγωγή των άμεσων ενισχύσεων στα νέα κράτη μέλη.

(4)

Παράλληλα με την υποχρεωτική διαφοροποίηση, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς (5) έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μείωση («προαιρετική διαφοροποίηση») σε όλα τα ποσά άμεσων ενισχύσεων προς καταβολή στο έδαφός τους όσον αφορά δεδομένο ημερολογιακό έτος έως το ημερολογιακό έτος 2012. Προκειμένου να διατηρηθεί το ποσό των άμεσων ενισχύσεων που πρέπει να καταβληθούν όσον αφορά αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος 2013, σε επίπεδο αντίστοιχο εκείνου του 2012, τα κράτη μέλη τα οποία έκαναν χρήση της προαιρετικής διαφοροποίησης όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2012 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα μείωσης των άμεσων ενισχύσεων όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013 και χρησιμοποίησης των πόρων που εξοικονομούνται με αυτόν τον τρόπο για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Θα πρέπει, επομένως, να προβλεφθεί η δυνατότητα περαιτέρω μείωσης του ποσού των άμεσων ενισχύσεων με την εφαρμογή συστήματος προαιρετικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων όσον αφορά το ημερολογιακό έτος 2013. Η μείωση αυτή θα πρέπει να είναι επιπρόσθετη της υποχρεωτικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται για το ημερολογιακό έτος 2013.

(5)

Όταν ένα κράτος μέλος έχει εφαρμόσει περιφερειακώς διαφοροποιημένα ποσοστά προαιρετικής διαφοροποίησης για το ημερολογιακό έτος 2012, θα πρέπει ακόμη να έχει τη δυνατότητα αυτή για το ημερολογιακό έτος 2013. Για να διασφαλισθεί το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων προς τους γεωργούς, η συνδυασμένη εφαρμογή της υποχρεωτικής και της προαιρετικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατά το ημερολογιακό έτος 2013 δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των άμεσων ενισχύσεων η οποία να υπερβαίνει τις μειώσεις που εφαρμόσθηκαν το 2012 μέσω της υποχρεωτικής και της προαιρετικής διαφοροποίησης. Επομένως, το ανώτατο ποσοστό προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που θα εφαρμοσθεί για το ημερολογιακό έτος 2012 σε κάθε περιφέρεια δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις μειώσεις που προέκυψαν από την υποχρεωτική και την προαιρετική διαφοροποίηση, όπως εφαρμόσθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2012.

(6)

Όταν κράτος μέλος έκανε χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007, αποφασίζοντας να μην εφαρμόσει το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στα καθαρά ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης κατά την περίοδο προγραμματισμού από το 2007 έως το 2013, θα πρέπει να υπάρχει η αυτή δυνατότητα, για το εν λόγω κράτος μέλος, όσον αφορά τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω της προαιρετικής προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων για την εξασφάλιση συνέχειας στη χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών για τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης το 2014. Για λόγους συνέπειας, δεν θα πρέπει να εφαρμοσθούν στα κεφάλαια αυτά οι ρυθμίσεις προχρηματοδότησης για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

(7)

Σύμφωνα με τον μηχανισμό προοδευτικής εισαγωγής που προβλέπεται στην πράξη προσχώρησης του 2005, το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από το επίπεδο των άμεσων ενισχύσεων στα άλλα κράτη μέλη το 2013 μετά την εφαρμογή της προσαρμογής των ενισχύσεων στους γεωργούς κατά τη μεταβατική περίοδο. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να εφαρμοσθεί ο μηχανισμός προσαρμογής στους γεωργούς στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

(8)

Στα νέα κράτη μέλη επετράπη η χορήγηση συμπληρωματικών εθνικών άμεσων ενισχύσεων συνεπεία της προοδευτικής εισαγωγής άμεσων ενισχύσεων στα εν λόγω κράτη μέλη. Η δυνατότητα αυτή δεν θα υπάρχει πλέον το 2013, όταν θα ολοκληρωθεί το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή εισαγωγή άμεσων πληρωμών στα νέα κράτη μέλη. Στα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης, οι συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις έχουν στηρίξει σημαντικά το εισόδημα των γεωργών σε συγκεκριμένους τομείς. Όσον αφορά την Κύπρο, το ίδιο ισχύει για τις κρατικές ενισχύσεις. Για τον λόγο αυτό, και προκειμένου να αποφευχθεί η ραγδαία και ουσιαστική μείωση της στήριξης το 2013 στους τομείς που επωφελήθηκαν, έως το 2012, από συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις, καθώς και από κρατικές ενισχύσεις στην περίπτωση της Κύπρου, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί στα εν λόγω κράτη μέλη η δυνατότητα χορήγησης, με την επιφύλαξη της άδειας της Επιτροπής, μεταβατικών εθνικών ενισχύσεων στους γεωργούς το 2013. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η συνέχεια του επιπέδου στήριξης των γεωργών το 2013, μόνο οι τομείς που επωφελήθηκαν το 2012 από συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις και, στην περίπτωση της Κύπρου, από κρατικές ενισχύσεις, θα πρέπει να είναι επιλέξιμοι για τη χορήγηση μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης και αυτή η τυχόν χορηγούμενη μεταβατική ενίσχυση θα πρέπει να χορηγείται με τους ίδιους όρους με εκείνους που ίσχυαν για τις εν λόγω ενισχύσεις το 2012.

(9)

Οι δημοσιονομικές μεταφορές προς το ΕΓΤΑΑ που προβλέπονται στα άρθρα 134 και 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 αφορούν το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013. Οι άμεσες ενισχύσεις που θα καταβληθούν από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν κατά το ημερολογιακό έτος 2013 θα έχουν αποτελέσματα κατά το ημερολογιακό έτος 2014, εμπίπτοντας, ως εκ τούτου, στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δυνάμει του πλαισίου αυτού, τα ποσά που διατίθενται για τον προγραμματισμό της αγροτικής ανάπτυξης περιλαμβάνουν ήδη τα ποσά που αντιστοιχούν στις δημοσιονομικές μεταφορές που προβλέπονται στα άρθρα 134 και 135 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Επομένως, θα πρέπει να καταργηθούν οι εν λόγω δημοσιονομικές μεταφορές.

(10)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 προέβλεπε ότι τα κράτη μέλη δύνανται να χορηγούν στήριξη άνω των εθνικών ανωτάτων ορίων τους μέχρι ποσού το ύψος του οποίου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι παραμένει εντός των περιθωρίων υποαπορρόφησης του εθνικού ανώτατου ορίου τους. Ο εν λόγω κανονισμός προέβλεπε ότι τα ποσά αυτά είτε θα χρησιμοποιούνταν για τη χρηματοδότηση ειδικής στήριξης είτε θα μεταφέρονταν στο ΕΓΤΑΑ δυνάμει του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009. Δεδομένου ότι η δυνατότητα χορήγησης στήριξης άνω των εθνικών ανωτάτων ορίων θα καταργηθεί όταν τεθεί σε εφαρμογή το νέο καθεστώς άμεσης στήριξης, η δημοσιονομική μεταφορά στο ΕΓΤΑΑ, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, θα πρέπει να διατηρηθεί μόνο έως την 31η Δεκεμβρίου 2013.

(11)

Η δυνατότητα διάθεσης των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής προσαρμογής ως πρόσθετης στήριξης της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και της χρηματοδότησης δυνάμει του ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2014 και η παράταση των δημοσιονομικών μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 δεν θα πρέπει να επηρεάσουν τη μελλοντική προσαρμογή του επιπέδου άμεσων ενισχύσεων με σκοπό την πιο δίκαιη κατανομή της άμεσης στήριξης μεταξύ των κρατών μελών, η οποία προβλέπεται να αποτελέσει τμήμα του νέου καθεστώτος άμεσης στήριξης.

(12)

Στο πλαίσιο της τήρησης της δημοσιονομικής πειθαρχίας, είναι ανάγκη να ορισθεί, για το οικονομικό έτος 2014, το ανώτατο όριο για τις δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στον κανονισμό για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου που έχει εκδοθεί από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης και τα ποσά που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή μαζί με τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 για το εν λόγω οικονομικό έτος.

(13)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν η ορθή εφαρμογή των προσαρμογών των άμεσων ενισχύσεων που θα καταβληθούν από τα κράτη μέλη όσον αφορά τις αιτήσεις που θα υποβληθούν το 2013 και η δημοσιονομική πειθαρχία για το ημερολογιακό έτος 2013, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, όσον αφορά τους σχετικούς κανόνες οι οποίοι αφορούν τη βάση υπολογισμού των μειώσεων που θα εφαρμοσθούν στους γεωργούς από τα κράτη μέλη. Έχει ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να πραγματοποιεί τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(14)

Βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, τα κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν, από το επόμενο έτος, ορισμένο ποσοστό του εθνικού ανώτατου ορίου για συγκεκριμένη στήριξη για τους γεωργούς τους καθώς και να αναθεωρήσουν προηγούμενη απόφαση, αποφασίζοντας να τροποποιήσουν ή να τερματίσουν αυτή τη στήριξη. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επιπλέον αναθεώρηση των εν λόγω αποφάσεων με ισχύ για το ημερολογιακό έτος 2013.

(15)

Προκειμένου να εξασφαλισθούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά την παρουσίαση των ποσών που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (6).

(16)

Όσον αφορά τον καθορισμό των ποσών που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή, τον καθορισμό του καθαρού υπολοίπου που διατίθεται για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ για το οικονομικό έτος 2014 και την εξουσιοδότηση της χορήγησης μεταβατικών εθνικών ενισχύσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις χωρίς να εφαρμόζει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

(17)

Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, τα συνολικά καθαρά ποσά άμεσων ενισχύσεων που μπορούν να χορηγούνται σε ένα κράτος μέλος για κάθε ημερολογιακό έτος πριν από το 2013 μετά την εφαρμογή των άρθρων 7 και 10 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 ή κατά το ημερολογιακό έτος 2013 μετά την εφαρμογή των άρθρων 10α και 10β του παρόντος κανονισμού, και εξαιρουμένων των άμεσων ενισχύσεων που χορηγούνται δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 247/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1405/2006, δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού. Όταν απαιτείται, τα κράτη μέλη προβαίνουν σε γραμμική μείωση των ποσών των άμεσων ενισχύσεων για τα οποία ισχύει η μείωση που προβλέπεται στα άρθρα 7 και 10 του παρόντος κανονισμού και στο άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 για κάθε ημερολογιακό έτος πριν από το 2013 ή στα άρθρα 10α και 10β του παρόντος κανονισμού για το ημερολογιακό έτος 2013, προκειμένου να τηρούν τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.»·

β)

στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) διαγράφεται.

2)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 10α

Προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων το 2013

1.   Τα ποσά των άμεσων ενισχύσεων που πρόκειται να χορηγηθούν σε έναν γεωργό κατά το ημερολογιακό έτος 2013 και υπερβαίνουν τα 5 000 ευρώ μειώνονται κατά 10 %.

2.   Η μείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 αυξάνεται κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες όσον αφορά τα ποσά που υπερβαίνουν τα 300 000 ευρώ.

3.   Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, στις Αζόρες και τη Μαδέρα, καθώς και στις Κανάριες Νήσους και τις Νήσους του Αιγαίου.

4.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η μείωση που αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο καθορίζεται σε 0 % για τα νέα κράτη μέλη, πλην της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

Άρθρο 10β

Προαιρετική προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων το 2013

1.   Κάθε κράτος μέλος που έχει εφαρμόσει το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 για το ημερολογιακό έτος 2012 μπορεί να εφαρμόζει μείωση (εφεξής “προαιρετική προσαρμογή”) σε όλα τα ποσά άμεσων ενισχύσεων που θα χορηγηθούν στο έδαφός του, για το ημερολογιακό έτος 2013. Η προαιρετική προσαρμογή εφαρμόζεται επιπλέον της προσαρμογής των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10α του παρόντος κανονισμού.

Η προαιρετική προσαρμογή μπορεί να διαφοροποιείται κατά περιφέρειες, εφόσον το κράτος μέλος έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007.

2.   Το ανώτατο ποσοστό μείωσης που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 10α και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το ποσοστό μείωσης που προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού και του άρθρου 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 όπως εφαρμόζεται στα ποσά που πρόκειται να χορηγηθούν στους γεωργούς για το ημερολογιακό έτος 2012 στις σχετικές περιφέρειες.

3.   Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των προαιρετικών προσαρμογών δεν υπερβαίνουν τα καθαρά ποσά που έχουν ορισθεί από την Επιτροπή για το ημερολογιακό έτος 2012 σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007.

4.   Τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της προαιρετικής προσαρμογής διατίθενται στο κράτος μέλος στο οποίο συγκεντρώθηκαν ως στήριξη της Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης και της χρηματοδότησης δυνάμει του ΕΓΤΑΑ.

5.   Έως τις 8 Οκτωβρίου 2012 τα κράτη μέλη αποφασίζουν, και γνωστοποιούν στην Επιτροπή, τα εξής:

α)

το ποσοστό προαιρετικής προσαρμογής για ολόκληρη την επικράτεια και, κατά περίπτωση, για κάθε περιφέρεια·

β)

το συνολικό ποσό που θα μειωθεί βάσει της προαιρετικής προσαρμογής για ολόκληρη την επικράτεια και, κατά περίπτωση, για κάθε περιφέρεια.

Άρθρο 10γ

Ποσά που προκύπτουν από την προαιρετική προσαρμογή και την εφαρμογή του άρθρου 136

1.   Βάσει των ποσών που γνωστοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10β παράγραφος 5, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 141 παράγραφος 2 ή του άρθρου 141β παράγραφος 2, ορίζοντας τα ποσά που προκύπτουν από την εθελοντική προσαρμογή.

2.   Τα ποσά που ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 για το οικονομικό έτος 2014, προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

3.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να υπερβούν το ανώτατο ποσοστό της συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ όσον αφορά τα ποσά που προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

Τα ποσά που προστίθενται στην ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δεν αποτελούν αντικείμενο πληρωμής του ενιαίου ποσού προχρηματοδότησης για τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης.

4.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό κανόνων για την παρουσίαση των ποσών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στα σχέδια χρηματοδότησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 141β παράγραφος 2.

Άρθρο 10δ

Καθαρό ανώτατο όριο του ΕΓΤΑΑ

1.   Το ανώτατο όριο των δαπανών του ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2014 υπολογίζεται ως το ανώτατο ποσό που έχει ορισθεί από τον κανονισμό που εκδόθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μείον τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 10γ παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 141 παράγραφος 2 ή του άρθρου 141β παράγραφος 2, ορίζοντας το καθαρό υπόλοιπο που είναι διαθέσιμο για τις δαπάνες του ΕΓΤΑΑ για το οικονομικό έτος 2014, βάσει των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.».

3)

Στο άρθρο 11 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Ωστόσο, κατά το οικονομικό έτος 2014, η προσαρμογή που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο καθορίζεται αφού ληφθούν υπόψη οι προβλέψεις για τη χρηματοδότηση των άμεσων ενισχύσεων και των σχετικών με την αγορά δαπανών της ΚΓΠ, που ορίζονται στον κανονισμό ο οποίος εκδόθηκε από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσαυξημένα με τα ποσά που αναφέρονται στο άρθρο 10β του παρόντος κανονισμού και τα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 136 αυτού για το οικονομικό έτος 2014 πριν από την προσαρμογή των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10α του παρόντος κανονισμού, αλλά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το περιθώριο των 300 000 000 ευρώ.».

4)

Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής που υποβάλλεται το αργότερο στις 31 Μαρτίου του ημερολογιακού έτους για το οποίο εφαρμόζονται οι αναπροσαρμογές που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθορίζουν τις αναπροσαρμογές αυτές το αργότερο στις 30 Ιουνίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.».

5)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 11α

Εξουσιοδότηση

Προκειμένου να εξασφαλισθούν η βέλτιστη εφαρμογή των προσαρμογών των άμεσων ενισχύσεων το 2013 και η δημοσιονομική πειθαρχία για το ημερολογιακό έτος 2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 141α, για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με τη βάση υπολογισμού των μειώσεων που εφαρμόζονται στους γεωργούς από τα κράτη μέλη λόγω των προσαρμογών των ενισχύσεων το 2013 που προβλέπονται στο άρθρο 10α και της δημοσιονομικής πειθαρχίας που προβλέπεται στα άρθρα 10α και 11.».

6)

Στο άρθρο 68 παράγραφος 8, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«8.   Έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012 τα κράτη μέλη που έχουν λάβει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 69 παράγραφος 1 μπορούν να την αναθεωρούν και να αποφασίζουν, με ισχύ από το 2013, να:».

7)

Στο άρθρο 69, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009, την 1η Αυγούστου 2010, την 1η Αυγούστου 2011 ή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012, να χρησιμοποιούν, από το έτος το οποίο έπεται της εν λόγω απόφασης, έως το 10 % των εθνικών ανώτατων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 40 ή, στην περίπτωση της Μάλτας, το ποσό των 2 000 000 ευρώ για την ειδική στήριξη που προβλέπεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1.».

8)

Στο άρθρο 131, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να αποφασίσουν, έως την 1η Αυγούστου 2009, την 1η Αυγούστου 2010, την 1η Αυγούστου 2011 ή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2012, να χρησιμοποιούν, από το έτος το οποίο έπεται της εν λόγω απόφασης, έως το 10 % των εθνικών ανώτατων ορίων τους που αναφέρονται στο άρθρο 40 για τη χορήγηση στήριξης στους γεωργούς, όπως ορίζεται στο άρθρο 68 παράγραφος 1 και σύμφωνα με το κεφάλαιο 5 του τίτλου III, όπως εφαρμόζεται σε αυτούς.».

9)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 133α

Μεταβατική εθνική ενίσχυση

1.   Εξαιρουμένων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, τα νέα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης μπορούν να χορηγήσουν μεταβατική εθνική ενίσχυση το 2013.

Εξαιρουμένης της Κύπρου, η χορήγηση της ενίσχυσης αποτελεί αντικείμενο αδείας της Επιτροπής, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την παράγραφο 5.

2.   Η μεταβατική εθνική ενίσχυση μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε τομείς για τους οποίους έχει δοθεί άδεια το 2012, σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133, για συμπληρωματικές εθνικές άμεσες ενισχύσεις και, στην περίπτωση της Κύπρου, για κρατικές ενισχύσεις.

3.   Οι όροι χορήγησης της ενίσχυσης ταυτίζονται με εκείνους που απαιτούνται για τη χορήγηση ενισχύσεων σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 όσον αφορά το 2012.

4.   Το συνολικό ποσό ενίσχυσης το οποίο μπορεί να χορηγείται σε γεωργούς σε οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στην παράγραφο 2 τομείς περιορίζεται από συγκεκριμένη συνολική χρηματοδότηση ανά τομέα, που ισούται με τη διαφορά μεταξύ:

α)

της συνολικής άμεσης στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί σε γεωργούς στον σχετικό τομέα το 2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενισχύσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 132· και

β)

του συνολικού ποσού άμεσης ενίσχυσης που θα διατεθεί για τον ίδιο τομέα βάσει του καθεστώτος ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης το 2013.

Όσον αφορά την Κύπρο, η ανά τομέα συνολική χρηματοδότηση παρατίθεται στο παράρτημα XVΙΙα.

5.   Βάσει κοινοποίησης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, χωρίς να εφαρμόζει τη διαδικασία του άρθρου 141 παράγραφος 2 ή του άρθρου 141β παράγραφος 2, δίδοντας άδεια για τη μεταβατική εθνική ενίσχυση και:

α)

ορίζοντας την ανά τομέα συνολική χρηματοδότηση·

β)

ορίζοντας το μέγιστο ποσοστό της μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης, κατά περίπτωση·

γ)

καθορίζοντας τους όρους της σχετικής χορήγησης· και

δ)

ορίζοντας τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα χρησιμοποιηθεί για τις ενισχύσεις.

6.   Το νέο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίζει, με αντικειμενικά κριτήρια και εντός των ορίων που έχει επιτρέψει η Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5, τα προς χορήγηση ποσά μεταβατικής εθνικής ενίσχυσης.».

10)

Τα άρθρα 134 και 135 διαγράφονται.

11)

Το άρθρο 136 διαγράφεται.

12)

Το άρθρο 139 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 139

Κρατική ενίσχυση

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 180 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 και το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2006, περί εφαρμογής ορισμένων κανόνων ανταγωνισμού στην παραγωγή και την εμπορία γεωργικών προϊόντων (7), τα άρθρα 107, 108 και 109 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που καταβάλλονται, δυνάμει των άρθρων 41, 57, 64, 68, 69, 70, 71, του άρθρου 82 παράγραφος 2, του άρθρου 86, του άρθρου 98 παράγραφος 4, του άρθρου 111 παράγραφος 5, του άρθρου 120, του άρθρου 129 παράγραφος 3, των άρθρων 131, 132, 133 και 133α του παρόντος κανονισμού, από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

13)

Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα:

«Άρθρο 141α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.   Η προβλεπόμενη στο άρθρο 11α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για το χρονικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013.

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 11α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.   Αμέσως μετά την έκδοση πράξης κατ’ εξουσιοδότηση, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

5.   Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 11α τίθεται σε ισχύ μόνο εάν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την κοινοποίησή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 141β

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αγροτικής ανάπτυξης, που έχει συσταθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (8).

2.   Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

14)

Στο παράρτημα IV, προστίθεται η ακόλουθη στήλη:

 

«2013

 

569

 

903

 

964,3

 

5 329,6

 

101,2

 

1 255,5

 

2 344,5

 

5 055,2

 

7 853,1

 

4 128,3

 

53,5

 

146,4

 

379,8

 

34,7

 

1 313,1

 

5,5

 

830,6

 

715,7

 

3 043,4

 

566,6

 

144,3

 

385,6

 

539,2

 

708,5

 

3 650»

15)

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο παράρτημα:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙΙα

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

(σε ευρώ)

Τομέας

2013

Σιτηρά (εκτός του σκληρού σιταριού)

141 439

Σκληρό σιτάρι

905 191

Γάλα και γαλακτοκομικά

3 419 585

Βοοειδή

4 608 945

Αιγοπρόβατα

10 572 527

Τομέας χοιρινού κρέατος

170 788

Πουλερικά και αυγά

71 399

Οίνος

269 250

Ελαιόλαδο

3 949 554

Επιτραπέζια σταφύλια

66 181

Σταφίδες

129 404

Επεξεργασμένες ντομάτες

7 341

Μπανάνες

4 285 696

Καπνός

1 027 775

Καρποί φυλλοβόλων και καρποί πυρηνοκάρπων

173 390

Σύνολο

29 798 462»

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2013.

Κατά παρέκκλιση από το δεύτερο εδάφιο:

α)

οι ακόλουθες διατάξεις εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού:

i)

το άρθρο 10β παράγραφος 5, το άρθρο 10γ παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 10δ παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως παρεμβάλλονται με το άρθρο 1 σημείο 2 του παρόντος κανονισμού·

ii)

το άρθρο 133α παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, όπως παρεμβάλλονται με το άρθρο 1 σημείο 9 του παρόντος κανονισμού·

iii)

το άρθρο 1 σημεία 5, 6, 7, 8 και 13 του παρόντος κανονισμού·

β)

το άρθρο 1 σημείο 1 στοιχείο β) και σημείο 11 του παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2012.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

M. SCHULZ

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Α. Δ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ


(1)  ΕΕ C 191 της 29.6.2012, σ. 116.

(2)  Γνώμη της 4ης Μαΐου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

(3)  Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 2012.

(4)  ΕΕ L 30 της 31.1.2009, σ. 16.

(5)  ΕΕ L 95 της 5.4.2007, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.

(7)  ΕΕ L 214 της 4.8.2006, σ. 7.».

(8)  ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.».


Top