Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0644

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 644/2012 της Επιτροπής, της 16ης Ιουλίου 2012 , σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης, όσον αφορά τη Ρωσία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 187, 17.7.2012, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 89 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/644/oj

17.7.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 187/18


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 644/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Ιουλίου 2012

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης, όσον αφορά τη Ρωσία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, για την τροποποίηση των οδηγιών 90/426/ΕΟΚ και 92/65/ΕΟΚ και για την κατάργηση της οδηγίας 72/462/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 6 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 7 στοιχείο ε), το άρθρο 8 στοιχείο δ) και το άρθρο 13 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 2004/68/ΕΚ καθορίζει τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για τη διαμετακόμιση ζώντων οπληφόρων μέσω της Ένωσης. Ορίζει ότι για τη διαμετακόμιση ζώντων οπληφόρων από εγκεκριμένες τρίτες χώρες μέσω της Ένωσης μπορούν να θεσπίζονται ειδικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υποδειγμάτων κτηνιατρικών πιστοποιητικών, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω ζώα διαμετακομίζονται μέσω του εδάφους της Ένωσης διερχόμενα από εγκεκριμένους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου με την έγκριση και την εποπτεία των τελωνειακών και των επίσημων κτηνιατρικών αρχών, χωρίς στάσεις στο έδαφος της Ένωσης εκτός από τις στάσεις που απαιτούνται για την καλή διαβίωση των ζώων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 (2) της Επιτροπής καθορίζει τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων αποστολών ζώντων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των οπληφόρων. Το παράρτημα Ι του εν λόγω κανονισμού παραθέτει κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών ή τμημάτων τους, απ’ όπου μπορούν να εισαχθούν στην Ένωση τέτοιες αποστολές, και καθορίζει τα υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών που πρέπει να συνοδεύουν τις αποστολές αυτές.

(3)

Κατόπιν αιτήσεως της Ρωσίας να επιτραπεί η διαμετακόμιση ζώντων βοοειδών για αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή από την περιοχή Kaliningrad (Kaliningradskaya oblast) μέσω του εδάφους της Λιθουανίας, η Επιτροπή διενήργησε επιθεώρηση στην περιοχή του Kaliningrad. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση υγείας των ζώων στην εν λόγω περιοχή εμφανίζεται ευνοϊκή. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επιτραπεί η εισαγωγή αποστολών τέτοιων ζώων στην Ένωση με αποκλειστικό σκοπό τη διαμετακόμισή τους από την περιοχή του Kaliningrad σε άλλα τμήματα του εδάφους της Ρωσίας μέσω του εδάφους της Λιθουανίας με οδικά οχήματα.

(4)

Επιπλέον, η Λιθουανία μπορεί να εξασφαλίσει την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (3) όσον αφορά τα ζώα από την περιοχή Kaliningrad τα οποία δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαμετακόμιση χωρίς εκφόρτωση λόγω εξωτερικών περιστάσεων.

(5)

Η Ρωσία επιβεβαίωσε επίσης τη συμφωνία της με τη Λευκορωσία βάσει της τελωνειακής ένωσης που συνδέει τις δύο χώρες, η οποία προβλέπει ότι και στις δύο χώρες ισχύουν οι ίδιες τυποποιημένες κτηνιατρικές-υγειονομικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές.

(6)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να επιτραπεί η διαμετακόμιση ζώντων βοοειδών για αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή από την περιοχή Kaliningrad. Ο κατάλογος τρίτων χωρών, εδαφών ή τμημάτων τους από τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή ορισμένων ζώων στην Ένωση, ο οποίος παρατίθεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Είναι επίσης αναγκαίο να προβλεφθεί υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τη διαμετακόμιση αυτών των ζώων. Συνεπώς, στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 πρέπει να προστεθεί ένα υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού «BOV-X-TRANSIT-RU».

(8)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής τροποποιείται ως εξής:

1)

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

«Άρθρο 12a

Παρέκκλιση για τη διαμετακόμιση ορισμένων αποστολών ζώντων βοοειδών για αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή μέσω της Λιθουανίας

1.   Επιτρέπεται η οδική διαμετακόμιση, μέσω της Λιθουανίας, αποστολών ζώντων βοοειδών για αναπαραγωγή και κρεατοπαραγωγή που προέρχονται από τη ρωσική περιοχή Kaliningrad και αποστέλλονται σε προορισμό εκτός της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α)

τα ζώα εισέρχονται στη Λιθουανία από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου της οδού Kybartai και εξέρχονται από τη Λιθουανία από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου Medininkai·

β)

τα ζώα μεταφέρονται σε εμπορευματοκιβώτια σε οδικά οχήματα που σφραγίζονται με σφραγίδα που φέρει αριθμό σειράς στον συνοριακό σταθμό ελέγχου από τον οποίο εισέρχονται στην Ένωση, στην οδό Kybartai, από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της αρμόδιας αρχής της Λιθουανίας·

γ)

τα έγγραφα που αναφέρονται στην τρίτη περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του δεόντως συμπληρωμένου κτηνιατρικού πιστοποιητικού σύμφωνα με το υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού «BOV-X-TRANSIT-RU» που ορίζεται στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι του παρόντος κανονισμού, και τα οποία συνοδεύουν τα ζώα από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου της οδού Kybartai στον συνοριακό σταθμό ελέγχου Medininkai φέρουν σφραγίδα με την ένδειξη «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ KALININGRAD ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ» σε κάθε σελίδα από τον επίσημο κτηνίατρο της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τον συνοριακό σταθμό ελέγχου της οδού Kybartai·

δ)

πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου·

ε)

η αποστολή πιστοποιείται ως αποδεκτή για διαμετακόμιση μέσω της Λιθουανίας στο κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 282/2004 της Επιτροπής (4), υπογεγραμμένο από τον επίσημο κτηνίατρο του συνοριακού σταθμού ελέγχου της οδού Kybartai·

στ)

τα ζώα συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό που επιτρέπει την ανεμπόδιστη είσοδό τους στη Λιθουανία και από κτηνιατρικό πιστοποιητικό που εκδίδεται για τον τόπο προορισμού των ζώων στη Ρωσία.

2.   Η αποστολή δεν εκφορτώνεται στην Ένωση και μεταφέρεται απευθείας στον συνοριακό σταθμό ελέγχου Medininkai, απ’ όπου εξέρχεται από την Ένωση.

Ο επίσημος κτηνίατρος του συνοριακού σταθμού ελέγχου Medininkai συμπληρώνει το μέρος 3 του κοινού κτηνιατρικού εγγράφου εισόδου αφού, κατά την έξοδο της αποστολής, επαληθεύσει ότι πρόκειται για την ίδια αποστολή η οποία εισήλθε στη Λιθουανία από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου της οδού Kybartai.

3.   Σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατυπίας ή έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της διαμετακόμισης, το κράτος μέλος διαμετακόμισης εφαρμόζει τα μέτρα που προβλέπονται στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (5), ανάλογα με την περίπτωση.

4.   Η αρμόδια αρχή της Λιθουανίας ελέγχει τακτικά ότι ο αριθμός των αποστολών που εισέρχονται και ο αριθμός των αποστολών που εξέρχονται από το έδαφος της Ένωσης συμπίπτουν.

2)

Το παράρτημα I τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ 139 της 30.4.2004, σ. 321.

(2)  ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29.

(4)  ΕΕ L 49 της 19.2.2004, σ. 11.

(5)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 τροποποιείται ως εξής:

1)

Τα μέρη 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΜΕΡΟΣ 1

Κατάλογος τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων τους  (1)

Κωδικός ISO και ονομασία τρίτης χώρας

Κωδικός περιοχής

Περιγραφή τρίτης χώρας, περιοχής ή τμήματός της

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό

Ειδικοί όροι

Υπόδειγμα/-τα

ΣΕ

1

2

3

4

5

6

CA – Καναδάς

CA-0

Ολόκληρη η χώρα

POR-X

 

IVβ

IX

V

CA-1

Ολόκληρη η χώρα εκτός της περιοχής Okanagan Valley της British Columbia, η οποία ορίζεται ως εξής:

από το σημείο στα σύνορα Καναδά / Ηνωμένων Πολιτειών με συντεταγμένες 120°15′ μήκος και 49° πλάτος,

βόρεια έως το σημείο με συντεταγμένες 119°35′ μήκος και 50°30′ πλάτος,

βορειοανατολικά έως το σημείο με συντεταγμένες 119° μήκος και 50°45′ πλάτος

νότια έως το σημείο στα σύνορα Καναδά / Ηνωμένων Πολιτειών με συντεταγμένες 118°15′ μήκος και 49° πλάτος.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH - Ελβετία

CH-0

Ολόκληρη η χώρα

 (3)

 

 

CL – Χιλή

CL-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL – Γροιλανδία

GL-0

Ολόκληρη η χώρα

OVI-X, RUM

 

V

HR – Κροατία

HR-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS – Ισλανδία

IS-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME – Μαυροβούνιο

ME-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

I

MK - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (4)

MK-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

I

NZ – Νέα Ζηλανδία

NZ-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Σεν Πιερ και Μικελόν

PM-0

Ολόκληρη η χώρα

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Σερβία (5)

RS-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

I

RU – Ρωσία

RU-0

Ολόκληρη η χώρα

 

 

 

RU-1

Ολόκληρη η χώρα με εξαίρεση την περιοχή του Kaliningrad

 

 

 

RU-2

Περιοχή Kaliningrad

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Ειδικοί όροι (βλέπε υποσημειώσεις σε κάθε πιστοποιητικό):

«I»

:

για διαμετακόμιση μέσω του εδάφους τρίτης χώρας ζώων που προορίζονται για άμεση σφαγή ή ζώντων βοοειδών για πάχυνση, τα οποία έχουν αποσταλεί από κράτος μέλος και προορίζονται για άλλο κράτος μέλος σε φορτηγά τα οποία έχουν σφραγιστεί με σφραγίδα που φέρει αριθμό σειράς.

Ο αριθμός της σφραγίδας πρέπει να αναγράφεται στο υγειονομικό πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα το οποίο ορίζεται στο παράρτημα ΣΤ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ (6) για τα ζώντα βοοειδή τα οποία προορίζονται για σφαγή και πάχυνση και σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι του παραρτήματος Ε της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ (7) για τα αιγοπρόβατα που προορίζονται για σφαγή.

Επιπλέον, η σφραγίδα θα πρέπει να είναι άθικτη κατά την άφιξη στον καθορισμένο σταθμό συνοριακού ελέγχου εισόδου στην Ένωση και ο αριθμός σφραγίδας να καταγραφεί στο ενοποιημένο μηχανογραφικό κτηνιατρικό σύστημα της Ένωσης (TRACES).

Το πιστοποιητικό πρέπει να σφραγιστεί στο σημείο εξόδου της Ένωσης από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές, πριν διαμετακομιστεί από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες, με την ακόλουθη διατύπωση «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ / ΣΕΡΒΙΑΣ (8)  (9)».

Τα βοοειδή που προορίζονται για πάχυνση πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην εκμετάλλευση προορισμού που έχει οριστεί από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή του τόπου προορισμού. Απαγορεύεται η μετακίνηση αυτών των ζώων από την εν λόγω εκμετάλλευση παρά μόνο για άμεση σφαγή.

«II»

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ένωση ζώντων ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.

«III»

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ένωση ζώντων ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.

«IVa»

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL) για σκοπούς εξαγωγής προς την Ένωση ζώντων ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV-X.

«IVβ»

:

αναγνωρισμένες ως διαθέτουσες αγέλες επίσημα απαλλαγμένες από ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL) σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα Δ της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ για σκοπούς εξαγωγής προς την Ένωση ζώντων ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού BOV–X.

«V»

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ένωση ζώντων ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού OVI-X.

«VI»

:

Γεωγραφικοί περιορισμοί:

«VII»

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από φυματίωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ένωση ζώντων ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού RUM.

«VIII»

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από βρουκέλωση για σκοπούς εξαγωγής προς την Ένωση ζώντων ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού RUM.

«IX»

:

περιοχή αναγνωρισμένη ως επίσημα απαλλαγμένη από τη νόσο του Aujeszky για σκοπούς εξαγωγής προς την Ένωση ζώντων ζώων πιστοποιημένων σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού POR-X.

«X»

:

μόνο για διαμετακόμιση, μέσω της Λιθουανίας, βοοειδών για αναπαραγωγή και/ή κρεατοπαραγωγή από την περιοχή του Kaliningrad σε άλλες περιοχές της Ρωσίας.

ΜΕΡΟΣ 2

Υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών

Υποδείγματα:

«BOV-X»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κατοικίδια βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bubalus και Bison και των διασταυρώσεών τους) που προορίζονται για αναπαραγωγή και/ή κρεατοπαραγωγή μετά την εισαγωγή.

«BOV-Y»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κατοικίδια βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bubalus και Bison και των διασταυρώσεών τους) που προορίζονται για άμεση σφαγή μετά την εισαγωγή.

«BOV-X-TRANSIT-RU»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κατοικίδια βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bubalus και Bison και των διασταυρώσεών τους) που προορίζονται για διαμετακόμιση από την περιοχή του Kaliningrad σε άλλες περιοχές της Ρωσίας μέσω του εδάφους της Λιθουανίας.

«OVI-X»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κατοικίδια πρόβατα (Ovis aries) και κατοικίδιες αίγες (Capra hircus) που προορίζονται για αναπαραγωγή και/ή κρεατοπαραγωγή μετά την εισαγωγή.

«OVI-Y»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κατοικίδια πρόβατα (Ovis aries) και κατοικίδιες αίγες (Capra hircus) που προορίζονται για άμεση σφαγή μετά την εισαγωγή.

«POR-X»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κατοικίδιους χοίρους (Sus scrofa) που προορίζονται για αναπαραγωγή και/ή κρεατοπαραγωγή μετά την εισαγωγή.

«POR-Y»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για κατοικίδιους χοίρους (Sus scrofa) που προορίζονται για άμεση σφαγή μετά την εισαγωγή.

«RUM»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για ζώα που ανήκουν στην τάξη Αρτιοδάκτυλα [εκτός από τα βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των ειδών Bubalus και Bison και των διασταυρώσεών τους) και από τα Ovis aries, Capra hircus, Suidae και Tayassuidae], και στις οικογένειες Rhinocerotidae και Elephantidae.

«SUI»

:

Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για μη κατοικίδια ζώα των οικογενειών Suidae, Tayassuidae και Tapiridae.

«CAM»

:

Υπόδειγμα ειδικής βεβαίωσης για ζώα που εισάγονται από το Σεν Πιέρ και Μικελόν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο τμήμα 7 του παραρτήματος Ι.

ΣΕ (Συμπληρωματικές εγγυήσεις):

«A»

:

εγγυήσεις σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου σε ζώα πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών BOV-X (σημείο Ι12.8.Β), OVI-X (σημείο II.2.6.D) και RUM (σημείο II.2.6).

«B»

:

εγγυήσεις σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων και κλασικής πανώλης των χοίρων σε ζώα πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών POR-X (σημείο II.2.4 B) και SUI (σημείο II.2.4 B).

«Γ»

:

εγγυήσεις σχετικά με τη διενέργεια δοκιμών βρουκέλλωσης σε ζώα πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υποδείγματα κτηνιατρικών πιστοποιητικών POR-X (σημείο II.2.4 Γ) και SUI (σημείο II.2.4 Γ).»

2)

Μεταξύ των υποδειγμάτων κτηνιατρικών πιστοποιητικών «BOV-Y» and «OVI-X» παρεμβάλλεται το ακόλουθο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού

Image

Image

Image


(1)  Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων πιστοποίησης που προβλέπονται σε κάθε σχετική συμφωνία μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

(2)  Αποκλειστικά για ζώντα ζώα εκτός από τα ζώα του είδους cervidae.

(3)  Πιστοποιητικά βάσει της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας περί της εμπορίας γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132).

(4)  Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: η οριστική ονομασία αυτής της χώρας θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο των τρεχουσών διαπραγματεύσεων στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών.

(5)  Μη συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

(6)  ΕΕ 121 της 29.7.1964, σ. 1977/64.

(7)  ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ. 19.

(8)  Διαγράφεται η περιττή ένδειξη χώρας.

(9)  Σερβία, μη συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, σύμφωνα με το ψήφισμα 1244/99 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.


Top