EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1325

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1325/2011 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αχλάδια, τα λεμόνια, τα μήλα και τα κολοκύθια

OJ L 335, 17.12.2011, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 136 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1325/oj

17.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 335/66


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1325/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2011

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 όσον αφορά την ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αχλάδια, τα λεμόνια, τα μήλα και τα κολοκύθια

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 143 στοιχείο β), σε συνδυασμό με το άρθρο 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών (2) προβλέπει την επιτήρηση των εισαγωγών των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα XVIII. Η επιτήρηση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 308δ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (3).

(2)

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 4 της συμφωνίας για τη γεωργία (4), η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης και βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων για το 2008, το 2009 και το 2010, θα πρέπει να προσαρμοστεί η ποσότητα ενεργοποίησης των πρόσθετων δασμών για τα αχλάδια, τα λεμόνια, τα μήλα και τα κολοκύθια.

(3)

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2011 αναλόγως.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της διαχειριστικής επιτροπής για την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα XVIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 157 της 15.6.2011, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 22.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ: ΤΙΤΛΟΣ IV ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΜΗΜΑ 2

Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία. Το πεδίο εφαρμογής των πρόσθετων δασμών καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από την εμβέλεια των κωδικών ΣΟ, όπως υφίστανται κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού.

Αύξων αριθμός

Κωδικός ΣΟ

Περιγραφή εμπορευμάτων

Περίοδος εφαρμογής

Ποσότητα ενεργοποίησης (τόνοι)

78.0015

0702 00 00

Ντομάτες

1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου

481 762

78.0020

1η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

44 251

78.0065

0707 00 05

Αγγούρια

1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

92 229

78.0075

1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

55 270

78.0085

0709 90 80

Αγκινάρες

1η Νοεμβρίου έως 30 Ιουνίου

11 620

78.0100

0709 90 70

Κολοκυθάκια

1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

54 760

78.0110

0805 10 20

Πορτοκάλια

1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαΐου

292 760

78.0120

0805 20 10

Κλημεντίνες

1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

85 392

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων των tangerines και των σατσουμά)· wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

1η Νοεμβρίου έως τέλος Φεβρουαρίου

99 128

78.0155

0805 50 10

Λεμόνια

1η Ιουνίου έως 31 Δεκεμβρίου

340 920

78.0160

1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου

90 108

78.0170

0806 10 10

Επιτραπέζια σταφύλια

21η Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου

80 588

78.0175

0808 10 80

Μήλα

1η Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου

701 247

78.0180

1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

64 981

78.0220

0808 20 50

Αχλάδια

1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου

230 148

78.0235

1η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου

35 573

78.0250

0809 10 00

Βερίκοκα

1η Ιουνίου έως 31 Ιουλίου

5 794

78.0265

0809 20 95

Κεράσια, εκτός από τα βύσσινα

21η Μαΐου έως 10 Αυγούστου

30 783

78.0270

0809 30

Ροδάκινα, συμπεριλαμβανομένων των brugnons και των νεκταρινιών

11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

5 613

78.0280

0809 40 05

Δαμάσκηνα

11η Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου

10 293»


Top