Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1251

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2011 , για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

OJ L 319, 2.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 011 P. 159 - 160

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1251/oj

2.12.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 319/43


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 30ής Νοεμβρίου 2011

για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (1), και ιδίως το άρθρο 69,

την οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (2), και ιδίως το άρθρο 78,

την οδηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες φορείς στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας καθώς και την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ (3), και ιδίως το άρθρο 68,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Με την απόφαση 94/800/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1994, σχετικά με την εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύναψη των συμφωνιών που απέρρευσαν από τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ουρουγουάης (1986-1994) (4), καθ’ όσον αφορά τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, το Συμβούλιο συνήψε τη συμφωνία για τις κρατικές προμήθειες (εφεξής «η συμφωνία»). Η συμφωνία πρέπει να εφαρμόζεται σε οιαδήποτε σύμβαση κρατικών προμηθειών της οποίας η αξία φθάνει ή υπερβαίνει τα ποσά (εφεξής «κατώτατα όρια») που ορίζονται στη συμφωνία και εκφράζονται ως ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα.

(2)

Ένας από τους στόχους των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ είναι να επιτρέψουν στους αναθέτοντες φορείς και στις αναθέτουσες αρχές που τις εφαρμόζουν να συμμορφώνονται συγχρόνως και με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στη συμφωνία. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στις οδηγίες εκείνες για τις δημόσιες συμβάσεις που καλύπτονται επίσης και από τη συμφωνία πρέπει να ευθυγραμμιστούν, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι αντιστοιχούν στα ισοδύναμα σε ευρώ, στρογγυλοποιημένα στην πλησιέστερη χιλιάδα, των κατώτατων ορίων που ορίζονται στη συμφωνία.

(3)

Για λόγους συνοχής, ενδείκνυται να ευθυγραμμιστούν επίσης εκείνα τα κατώτατα όρια στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ τα οποία δεν καλύπτονται από τη συμφωνία. Συγχρόνως, τα κατώτατα όρια που ορίζονται από την οδηγία 2009/81/ΕΚ πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τα αναθεωρημένα κατώτατα όρια που ορίζονται στο άρθρο 16 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ.

(4)

Οι οδηγίες 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ πρέπει ως εκ τούτου να τροποποιηθούν αναλόγως,

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής για τις δημόσιες συμβάσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Η οδηγία 2004/17/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «387 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «400 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «4 845 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 000 000 ευρώ».

2)

Το άρθρο 61 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1, το κατώτατο όριο των «387 000 ευρώ» αντικαθίσταται από «400 000 ευρώ»·

β)

στην παράγραφο 2, το ποσό «387 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «400 000 ευρώ».

Άρθρο 2

Η οδηγία 2004/18/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «125 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «130 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «193 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 ευρώ»·

γ)

στο στοιχείο γ), το ποσό «4 845 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 000 000 ευρώ».

2)

Στο άρθρο 8, το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «4 845 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «5 000 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «193 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 ευρώ».

3)

Στο άρθρο 56, το ποσό «5 000 000 ευρώ» αντικαθιστά το ποσό «4 845 000 ευρώ».

4)

Στο άρθρο 63 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το ποσό «5 000 000 ευρώ» αντικαθιστά το ποσό «4 845 000 ευρώ».

5)

Το άρθρο 67 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

στο στοιχείο α), το ποσό «125 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «130 000 ευρώ»·

β)

στο στοιχείο β), το ποσό «193 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 ευρώ»·

γ)

στο στοιχείο γ), το ποσό «193 000 ευρώ» αντικαθίσταται από το ποσό «200 000 ευρώ».

Άρθρο 3

Το άρθρο 8 της οδηγίας 2009/81/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1)

Στο στοιχείο α), το ποσό «400 000 ευρώ» αντικαθιστά το ποσό «387 000 ευρώ».

2)

Στο στοιχείο β), το ποσό «5 000 000 ευρώ» αντικαθιστά το ποσό «4 845 000 ευρώ».

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 2012.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 134 της 30.4.2004, σ. 114.

(3)  ΕΕ L 216 της 20.8.2009, σ. 76.

(4)  ΕΕ L 336 της 23.12.1994, σ. 1.


Top