Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0102

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 102/2011 της Επιτροπής, της 4ης Φεβρουαρίου 2011 , για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων

OJ L 31, 5.2.2011, p. 13–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 198 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/102/oj

5.2.2011   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 31/13


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 102/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Φεβρουαρίου 2011

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2007, για τη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE) (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα συνόλων και υπηρεσιών χωρικών δεδομένων (2) καθορίζει τις τεχνικές ρυθμίσεις για τη διαλειτουργικότητα συνόλων χωρικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού καταλόγων κωδικών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για ιδιοχαρακτηριστικά και ρόλους συσχέτισης τύπων χωροαντικειμένων και τύπων δεδομένων.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 απαιτεί τα ιδιοχαρακτηριστικά και οι ρόλοι συσχέτισης τύπων χωροαντικειμένων και τύπων δεδομένων που διαθέτουν τύπο καταλόγου κωδικών να λαμβάνουν τιμές οι οποίες ισχύουν για τον αντίστοιχο κατάλογο κωδικών.

(3)

Οι εν λόγω επιτρεπόμενες τιμές για τους καταλόγους κωδικών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή των απαιτήσεων που προβλέπονται στον εν λόγω κανονισμό και, επομένως, πρέπει να ορίζονται επίσης στον εν λόγω κανονισμό.

(4)

Για την κατάρτιση των τιμών του καταλόγου κωδικών που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό εφαρμόσθηκαν οι ίδιες αρχές όσον αφορά τις απαιτήσεις χρήστη, το υλικό αναφοράς, τις σχετικές πολιτικές ή δραστηριότητες της Ένωσης, την εφικτότητα και την αναλογικότητα από άποψη πιθανού κόστους και οφέλους, τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και τη διαβούλευση μαζί τους, καθώς και τα διεθνή πρότυπα, με εκείνες που εφαρμόσθηκαν για την ανάπτυξη των λοιπών τεχνικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 της Επιτροπής.

(5)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του άρθρου 22 της οδηγίας 2007/2/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Οι απαριθμήσεις και οι κατάλογοι κωδικών που χρησιμοποιούνται στα ιδιοχαρακτηριστικά ή στους ρόλους συσχέτισης τύπων χωροαντικειμένων ή τύπων δεδομένων είναι σύμφωνοι προς τους ορισμούς και περιλαμβάνουν τις τιμές που παρατίθενται στο παράρτημα II. Οι τιμές απαρίθμησης και καταλόγου κωδικών είναι μνημονικοί κωδικοί σε μη φυσική γλώσσα για χρήση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.»

β)

Η παράγραφος 4 διαγράφεται.

2.

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)

Η παράγραφος 1 στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«α)

κατάλογοι κωδικών οι οποίοι δεν επεκτείνονται από τα κράτη μέλη·»

β)

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Ιδιοχαρακτηριστικά ή ρόλοι συσχέτισης τύπων χωροαντικειμένων ή τύπων δεδομένων, των οποίων ο τύπος είναι κατάλογος κωδικών όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), μπορούν να λαμβάνουν τιμές μόνον από τους καταλόγους που προσδιορίζονται για τον κατάλογο κωδικών.

Ιδιοχαρακτηριστικά ή ρόλοι συσχέτισης τύπων χωροαντικειμένων ή τύπων δεδομένων, των οποίων ο τύπος είναι κατάλογος κωδικών όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), μπορούν να λαμβάνουν μόνον τιμές οι οποίες είναι έγκυρες σύμφωνα με το μητρώο διαχείρισης του καταλόγου κωδικών.»

3.

Το παράρτημα I τροποποιείται όπως παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

4.

Το παράρτημα II τροποποιείται όπως παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2011.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 108 της 25.4.2007, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 323 της 8.12.2010, σ. 11.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η φράση «Ο συγκεκριμένος κατάλογος κωδικών αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε κοινό μητρώο καταλόγων κωδικών.» αντικαθίσταται, όπου εμφανίζεται, από τη φράση «Ο συγκεκριμένος κατάλογος κωδικών δεν επεκτείνεται από τα κράτη μέλη».

2.

Στο σημείο 4.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών ConditionOfFacilityValue

Τιμή

Ορισμός

disused

Η εγκατάσταση δεν χρησιμοποιείται.

functional

Η εγκατάσταση λειτουργεί.

projected

Η εγκατάσταση τελεί υπό σχεδιασμό. Η κατασκευή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

underConstruction

Η εγκατάσταση τελεί υπό κατασκευή και δεν λειτουργεί ακόμη. Ο ορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνον στην αρχική κατασκευή της εγκατάστασης και όχι στις εργασίες συντήρησης.

3.

Στο σημείο 4.2, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«Ο συγκεκριμένος κατάλογος κωδικών δεν επεκτείνεται από τα κράτη μέλη.

Οι επιτρεπόμενες τιμές για τον συγκεκριμένο κατάλογο κωδικών είναι οι διγράμματοι κωδικοί χώρας που παρατίθενται στο Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένων που δημοσιεύεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

4.

Στο σημείο 5.3.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών ConnectionTypeValue

Τιμή

Ορισμός

crossBorderConnected

Σύνδεση μεταξύ δύο στοιχείων δικτύου σε διαφορετικά δίκτυα του ίδιου τύπου, αλλά σε παρακείμενες περιοχές. Τα στοιχεία δικτύου που αποτελούν αντικείμενο παραπομπής αναπαριστούν τα διαφορετικά αλλά χωρικά συνδεδεμένα φαινόμενα του πραγματικού κόσμου.

crossBorderIdentical

Σύνδεση μεταξύ δύο στοιχείων δικτύου σε διαφορετικά δίκτυα του ίδιου τύπου, αλλά σε παρακείμενες περιοχές. Τα στοιχεία δικτύου που αποτελούν αντικείμενο παραπομπής αναπαριστούν τα ίδια φαινόμενα του πραγματικού κόσμου.

intermodal

Σύνδεση μεταξύ δύο στοιχείων δικτύου σε διαφορετικά δίκτυα μεταφορών που χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο μεταφορών. Η σύνδεση αναπαριστά τη δυνατότητα για τα μεταφερόμενα μέσα (άνθρωποι, αγαθά κ.λπ.) να περάσουν από έναν τρόπο μεταφορών σε άλλον.

5.

Στο σημείο 5.3.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών LinkDirectionValue

Τιμή

Ορισμός

bothDirections

Προς αμφότερες τις κατευθύνσεις.

inDirection

Προς την κατεύθυνση του συνδέσμου.

inOppositeDirection

Προς την αντίθετη κατεύθυνση του συνδέσμου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1089/2010 τροποποιείται ως εξής:

1.

Η φράση «Ο συγκεκριμένος κατάλογος κωδικών αποτελεί αντικείμενο διαχείρισης σε κοινό μητρώο καταλόγων κωδικών.» αντικαθίσταται, όπου εμφανίζεται, από τη φράση «Ο συγκεκριμένος κατάλογος κωδικών δεν επεκτείνεται από τα κράτη μέλη».

2.

Στο σημείο 3.3.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών GrammaticalGenderValue

Τιμή

Ορισμός

common

«Κοινό» γραμματικό γένος ( συγχώνευση «αρσενικού» και «θηλυκού»).

feminine

Θηλυκό γραμματικό γένος.

masculine

Αρσενικό γραμματικό γένος.

neuter

Ουδέτερο γραμματικό γένος.

3.

Στο σημείο 3.3.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών GrammaticalNumberValue

Τιμή

Ορισμός

dual

Δυϊκός γραμματικός αριθμός.

plural

Πληθυντικός γραμματικός αριθμός.

singular

Ενικός γραμματικός αριθμός.

4.

Στο σημείο 3.3.3, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών NameStatusValue

Τιμή

Ορισμός

historical

Ιστορικό όνομα το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον.

official

Τρέχον όνομα, επίσημα εγκεκριμένο ή θεσπισμένο νομοθετικά.

other

Τρέχον, αλλά ανεπίσημο, μη εγκεκριμένο όνομα.

standardised

Τρέχον όνομα, αποδεκτό ή συνιστώμενο από φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί συμβουλευτική λειτουργία ή/και εξουσία λήψης αποφάσεων σε θέματα τοπωνυμίας.

5.

Στο σημείο 3.3.4, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών NamedPlaceTypeValue

Τιμή

Ορισμός

administrativeUnit

Διοικητικές ενότητες, οι οποίες διαιρούν περιοχές όπου τα κράτη μέλη έχουν ή/και ασκούν δικαιώματα δικαιοδοσίας, για τοπική, περιφερειακή και εθνική διακυβέρνηση, και οι οποίες χωρίζονται από διοικητικά όρια.

building

Γεωγραφική θέση κτιρίων.

hydrography

Υδρογραφικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων θαλάσσιων περιοχών και άλλων υδάτινων μαζών και στοιχείων που συνδέονται με αυτά, συμπεριλαμβανομένων λεκανών και υπολεκανών ποταμών.

landcover

Φυσική και βιολογική κάλυψη της επιφάνειας της γης, συμπεριλαμβανομένων τεχνητών επιφανειών, γεωργικών περιοχών, δασών, (ημι-)φυσικών περιοχών, υγροτόπων.

landform

Γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό εδάφους.

other

Χωροαντικείμενο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στους άλλους τύπους του καταλόγου κωδικών.

populatedPlace

Τόπος κατοικημένος από ανθρώπους.

protectedSite

Περιοχή χαρακτηρισμένη ή αποτελούσα αντικείμενο διαχείρισης στο πλαίσιο διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών για την επίτευξη ειδικών στόχων διατήρησης.

transportNetwork

Οδικά, σιδηροδρομικά, εναέρια, υδάτινα δίκτυα μεταφορών και δίκτυα μεταφορών με συρματόσχοινα και σχετική υποδομή. Περιλαμβάνει συνδέσμους μεταξύ διαφορετικών δικτύων.

6.

Στο σημείο 3.3.5, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών NativenessValue

Τιμή

Ορισμός

endonym

Όνομα γεωγραφικού χαρακτηριστικού σε επίσημη ή καθιερωμένη γλώσσα που εμφανίζεται στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το χαρακτηριστικό.

exonym

Όνομα που χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένη γλώσσα για ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό το οποίο βρίσκεται εκτός της περιοχής στην οποία η συγκεκριμένη γλώσσα ομιλείται ευρέως, και του οποίου η μορφή διαφέρει από το (τα) αντίστοιχο (-α) ενδονύμιο (-α) στην περιοχή στην οποία βρίσκεται το γεωγραφικό χαρακτηριστικό.

7.

Στο σημείο 4.4.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AdministrativeHierarchyLevel

Τιμή

Ορισμός

1stOrder

Ανώτατο επίπεδο στην εθνική διοικητική ιεραρχία (επίπεδο χώρας).

2ndOrder

Δεύτερο επίπεδο στην εθνική διοικητική ιεραρχία.

3rdOrder

Τρίτο επίπεδο στην εθνική διοικητική ιεραρχία.

4thOrder

Τέταρτο επίπεδο στην εθνική διοικητική ιεραρχία.

5thOrder

Πέμπτο επίπεδο στην εθνική διοικητική ιεραρχία.

6thOrder

Έκτο επίπεδο στην εθνική διοικητική ιεραρχία.

8.

Στο σημείο 5.4.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών GeometryMethodValue

Τιμή

Ορισμός

byAdministrator

Αποφασίσθηκε και καταχωρίσθηκε μη αυτόματα από τον επίσημο φορέα που είναι αρμόδιος για την κατανομή διευθύνσεων ή από τον θεματοφύλακα του συνόλου δεδομένων.

byOtherParty

Αποφασίσθηκε και καταχωρίσθηκε μη αυτόματα από άλλο μέρος.

fromFeature

Προέκυψε αυτόματα από άλλο χωροαντικείμενο INSPIRE, το οποίο σχετίζεται με τη διεύθυνση ή συστατικό στοιχείο της διεύθυνσης.

9.

Στο σημείο 5.4.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών GeometrySpecificationValue

Τιμή

Ορισμός

addressArea

Θέση η οποία προέκυψε από τη σχετική περιοχή διεύθυνσης.

adminUnit1stOrder

Θέση η οποία προέκυψε από τη σχετική διοικητική ενότητα πρώτου επιπέδου.

adminUnit2ndOrder

Θέση η οποία προέκυψε από τη σχετική διοικητική ενότητα δεύτερου επιπέδου.

adminUnit3rdOrder

Θέση η οποία προέκυψε από τη σχετική διοικητική ενότητα τρίτου επιπέδου.

adminUnit4thOrder

Θέση η οποία προέκυψε από τη σχετική διοικητική ενότητα τέταρτου επιπέδου.

adminUnit5thOrder

Θέση η οποία προέκυψε από τη σχετική διοικητική ενότητα πέμπτου επιπέδου.

adminUnit6thOrder

Θέση η οποία προέκυψε από τη σχετική διοικητική ενότητα έκτου επιπέδου.

building

Η θέση στοχεύει στον προσδιορισμό του σχετικού κτιρίου.

entrance

Η θέση στοχεύει στον προσδιορισμό της πόρτας ή πύλης εισόδου.

parcel

Η θέση στοχεύει στον προσδιορισμό του σχετικού γεωτεμαχίου.

postalDelivery

Η θέση στοχεύει στον προσδιορισμό σημείου διανομής ταχυδρομείου.

postalDescriptor

Θέση η οποία προέκυψε από τη σχετική περιοχή ταχυδρομικού κωδικού.

segment

Θέση η οποία προέκυψε από το σχετικό τμήμα διόδου.

thoroughfareAccess

Η θέση στοχεύει στον προσδιορισμό του σημείου πρόσβασης από τη δίοδο.

utilityService

Η θέση στοχεύει στον προσδιορισμό σημείου υπηρεσίας κοινής ωφέλειας.

10.

Στο σημείο 5.4.3, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών LocatorDesignatorTypeValue

Τιμή

Ορισμός

addressIdentifierGeneral

Αναγνωριστικό διεύθυνσης αποτελούμενο από αριθμούς ή/και χαρακτήρες.

addressNumber

Αναγνωριστικό διεύθυνσης αποτελούμενο μόνον από αριθμούς.

addressNumber2ndExtension

Δεύτερη επέκταση του αριθμού διεύθυνσης.

addressNumberExtension

Επέκταση του αριθμού διεύθυνσης.

buildingIdentifier

Αναγνωριστικό κτιρίου αποτελούμενο από αριθμούς ή/και χαρακτήρες.

buildingIdentifierPrefix

Πρόθεμα του αριθμού κτιρίου.

cornerAddress1stIdentifier

Αναγνωριστικό διεύθυνσης το οποίο σχετίζεται με το πρωτεύον όνομα διόδου σε μια γωνιακή διεύθυνση.

cornerAddress2ndIdentifier

Αναγνωριστικό διεύθυνσης το οποίο σχετίζεται με το δευτερεύον όνομα διόδου σε μια γωνιακή διεύθυνση.

entranceDoorIdentifier

Αναγνωριστικό θύρας εισόδου, πύλης εισόδου ή στεγασμένης διόδου εισόδου.

floorIdentifier

Αναγνωριστικό ορόφου ή επιπέδου στο εσωτερικό κτιρίου.

kilometrePoint

Ένδειξη σε δρόμο, της οποίας ο αριθμός προσδιορίζει την υφιστάμενη απόσταση μεταξύ του σημείου έναρξης του δρόμου και της συγκεκριμένης ένδειξης, η οποία μετράται κατά μήκος του δρόμου.

postalDeliveryIdentifier

Αναγνωριστικό σημείου διανομής ταχυδρομείου.

staircaseIdentifier

Αναγνωριστικό κλιμακοστασίου, κατά κανόνα στο εσωτερικό κτιρίου.

unitIdentifier

Αναγνωριστικό πόρτας, κατοικίας, σουίτας ή δωματίου στο εσωτερικό κτιρίου.

11.

Στο σημείο 5.4.4, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών LocatorLevelValue

Τιμή

Ορισμός

accessLevel

Ο εντοπιστής προσδιορίζει συγκεκριμένη πρόσβαση σε γεωτεμάχιο, κτίριο ή άλλο παρόμοιο ακίνητο με τη χρήση αριθμού εισόδου ή παρόμοιου αναγνωριστικού.

postalDeliveryPoint

Ο εντοπιστής προσδιορίζει σημείο διανομής ταχυδρομείου.

siteLevel

Ο εντοπιστής προσδιορίζει συγκεκριμένο γεωτεμάχιο, κτίριο ή παρόμοιο ακίνητο με τη χρήση αριθμού διεύθυνσης, αριθμού κτιρίου ή ονόματος ακινήτου.

unitLevel

Ο εντοπιστής προσδιορίζει συγκεκριμένο τμήμα κτιρίου.

12.

Στο σημείο 5.4.5, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών LocatorNameTypeValue

Τιμή

Ορισμός

buildingName

Όνομα κτιρίου ή τμήματος κτιρίου.

descriptiveLocator

Αφήγηση, κειμενική περιγραφή της θέσης ή του διευθυνσιοδοτήσιμου αντικειμένου.

roomName

Αναγνωριστικό κατοικίας, σουίτας ή δωματίου στο εσωτερικό κτιρίου.

siteName

Όνομα ακινήτου, κτιριακού συγκροτήματος ή τόπου.

13.

Στο σημείο 5.4.6, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών PartTypeValue

Τιμή

Ορισμός

name

Το μέρος ονόματος αποτελεί το θέμα ή τη ρίζα του ονόματος διόδου.

namePrefix

Το μέρος ονόματος χρησιμοποιείται για να χωρίσει συνδεδεμένες λέξεις χωρίς να ξεχωρίζει τη σημασία από το θέμα του ονόματος διόδου.

qualifier

Το μέρος ονόματος προσδιορίζει το όνομα διόδου.

type

Το μέρος ονόματος υποδεικνύει την κατηγορία ή τον τύπο διόδου.

14.

Στο σημείο 5.4.7, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών StatusValue

Τιμή

Ορισμός

alternative

Διεύθυνση ή συστατικό στοιχείο διεύθυνσης σε κοινή χρήση, αλλά διαφορετική από την κύρια διεύθυνση ή το συστατικό στοιχείο διεύθυνσης όπως καθορίζεται από τον επίσημο φορέα που είναι αρμόδιος για την κατανομή διευθύνσεων ή από τον θεματοφύλακα του συνόλου δεδομένων.

current

Τρέχουσα και ισχύουσα διεύθυνση ή συστατικό στοιχείο διεύθυνσης, σύμφωνα με τον επίσημο φορέα που είναι αρμόδιος για την κατανομή διευθύνσεων ή η οποία θεωρείται, από τον θεματοφύλακα του συνόλου δεδομένων, καταλληλότερη, συνήθως χρησιμοποιούμενη διεύθυνση.

proposed

Διεύθυνση ή συστατικό στοιχείο διεύθυνσης εν αναμονή έγκρισης από τον θεματοφύλακα του συνόλου δεδομένων ή από τον επίσημο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την κατανομή διευθύνσεων.

reserved

Διεύθυνση ή συστατικό στοιχείο διεύθυνσης που έχει εγκριθεί από τον επίσημο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την κατανομή διευθύνσεων ή από τον θεματοφύλακα του συνόλου δεδομένων, αλλά δεν έχει εφαρμοσθεί ακόμη.

retired

Διεύθυνση ή συστατικό στοιχείο διεύθυνσης που δεν είναι πλέον σε καθημερινή χρήση ή καταργήθηκε από τον επίσημο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την κατανομή διευθύνσεων ή από τον θεματοφύλακα του συνόλου δεδομένων.

15.

Στο σημείο 6.2.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών CadastralZoningLevelValue

Τιμή

Ορισμός

1stOrder

Ανώτατο επίπεδο (μεγαλύτερες περιοχές) στην ιεραρχία ζωνών κτηματολογίου, ίσο ή ισοδύναμο με δήμους.

2ndOrder

Δεύτερο επίπεδο στην ιεραρχία ζωνών κτηματολογίου.

3rdOrder

Τρίτο επίπεδο στην ιεραρχία ζωνών κτηματολογίου.

16.

Στο σημείο 7.1, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

«—

“αεροναυτιλία με ραδιοβοηθήματα περιοχής (RNAV)”: μέθοδος αεροναυτιλίας, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία αεροσκαφών σε οποιοδήποτε επιθυμητό ίχνος πτήσης εντός της κάλυψης βοηθημάτων αεροναυτιλίας συνδεδεμένων με σταθμό ή εντός των ορίων της ικανότητας αυτόνομων βοηθημάτων, ή συνδυασμός των δύο,

“αεροναυτιλία με TACAN”: μέθοδος αεροναυτιλίας, η οποία επιτρέπει τη λειτουργία αεροσκαφών σε οποιοδήποτε επιθυμητό ίχνος πτήσης εντός της κάλυψης βοηθημάτων αεροναυτιλίας ραδιοφάρου τακτικής αεροναυτιλίας (TACAN) συνδεδεμένων με σταθμό.»

17.

Στο σημείο 7.3.3.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AccessRestrictionValue

Τιμή

Ορισμός

forbiddenLegally

Η πρόσβαση στο στοιχείο μεταφορών απαγορεύεται από τον νόμο.

physicallyImpossible

Η πρόσβαση στο στοιχείο μεταφορών είναι φυσικά ανέφικτη λόγω της ύπαρξης μπάρας ή άλλου φυσικού εμποδίου.

private

Η πρόσβαση στο στοιχείο μεταφορών περιορίζεται, επειδή είναι ιδιόκτητο.

publicAccess

Το στοιχείο μεταφορών είναι ανοικτό στην πρόσβαση του κοινού.

seasonal

Η πρόσβαση στο στοιχείο μεταφορών εξαρτάται από την εποχή.

toll

Η πρόσβαση στο στοιχείο μεταφορών υπόκειται σε διόδια.

18.

Στο σημείο 7.3.3.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών RestrictionTypeValue

Τιμή

Ορισμός

maximumDoubleAxleWeight

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά δίδυμο άξονα οχήματος στο στοιχείο μεταφορών.

maximumDraught

Η μέγιστη επιτρεπόμενη έλξη οχήματος στο στοιχείο μεταφορών.

maximumFlightLevel

Το μέγιστο επιτρεπόμενο επίπεδο πτήσης για ένα όχημα στο στοιχείο μεταφορών.

maximumHeight

Το μέγιστο ύψος οχήματος το οποίο μπορεί να περάσει κάτω από άλλο αντικείμενο.

maximumLength

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος οχήματος στο στοιχείο μεταφορών.

maximumSingleAxleWeight

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά μεμονωμένο άξονα οχήματος στο στοιχείο μεταφορών.

maximumTotalWeight

Το μέγιστο συνολικό επιτρεπόμενο βάρος οχήματος στο στοιχείο μεταφορών.

maximumTripleAxleWeight

Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά τριπλό άξονα οχήματος στο στοιχείο μεταφορών.

maximumWidth

Το μέγιστο επιτρεπόμενο πλάτος οχήματος στο στοιχείο μεταφορών.

minimumFlightLevel

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο επίπεδο πτήσης για ένα όχημα στο στοιχείο μεταφορών.

19.

Στο σημείο 7.4.2.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AerodromeCategoryValue

Τιμή

Ορισμός

domesticNational

Αεροδρόμιο το οποίο παρέχει εσωτερικές εθνικές υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

domesticRegional

Αεροδρόμιο το οποίο παρέχει εσωτερικές περιφερειακές υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

international

Αεροδρόμιο το οποίο παρέχει διεθνείς υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

20.

Στο σημείο 7.4.2.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AerodromeTypeValue

Τιμή

Ορισμός

aerodromeHeliport

Αεροδρόμιο με χώρο προσγείωσης ελικοδρομίου.

aerodromeOnly

Μόνον αεροδρόμιο.

heliportOnly

Μόνον ελικοδρόμιο.

landingSite

Τόπος προσγείωσης.

21.

Στο σημείο 7.4.2.3, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AirRouteLinkClassValue

Τιμή

Ορισμός

conventional

Συμβατική διαδρομή αεροναυτιλίας: Αεροδιάδρομος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί ούτε αεροναυτιλία με ραδιοβοηθήματα περιοχής ούτε αεροναυτιλία με TACAN για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

RNAV

Διαδρομή αεροναυτιλίας με ραδιοβοηθήματα περιοχής: Αεροδιάδρομος ο οποίος χρησιμοποιεί αεροναυτιλία με ραδιοβοηθήματα περιοχής (RNAV) για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

TACAN

Διαδρομή αεροναυτιλίας με TACAN: Αεροδιάδρομος ο οποίος χρησιμοποιεί αεροναυτιλία με TACAN για τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας.

22.

Στο σημείο 7.4.2.4, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AirRouteTypeValue

Τιμή

Ορισμός

ATS

Διαδρομή ATS όπως περιγράφεται στο Παράρτημα 11 του ICAO.

NAT

Τροχιά Βόρειου Ατλαντικού (μέρος του Οργανωμένου Συστήματος Τροχιών).

23.

Στο σημείο 7.4.2.5, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AirUseRestrictionValue

Τιμή

Ορισμός

reservedForMilitary

Το αντικείμενο εναέριου δικτύου προορίζεται αποκλειστικά για στρατιωτική χρήση.

temporalRestrictions

Οι χρονικοί περιορισμοί εφαρμόζονται στη χρήση του αντικειμένου εναέριου δικτύου.

24.

Στο σημείο 7.4.2.6, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AirspaceAreaTypeValue

Τιμή

Ορισμός

ATZ

Ζώνη κυκλοφορίας αερολιμένα. Εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων γύρω από αερολιμένα για την προστασία της κυκλοφορίας του αερολιμένα.

CTA

Περιοχή ελέγχου. Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, ο οποίος εκτείνεται προς τα επάνω από ένα συγκεκριμένο όριο πάνω από τη γη.

CTR

Ζώνη ελέγχου. Ελεγχόμενος εναέριος χώρος, ο οποίος εκτείνεται προς τα επάνω από την επιφάνεια της γης έως ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο.

D

Επικίνδυνη περιοχή. Εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων εντός του οποίου ενδέχεται να λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες επικίνδυνες για τη πτήση αεροσκαφών σε συγκεκριμένους χρόνους.

FIR

Περιοχή πληροφοριών πτήσης. Εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων εντός του οποίου παρέχεται υπηρεσία πληροφοριών πτήσης και υπηρεσία ειδοποίησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, εάν η υπηρεσία παρέχεται από περισσότερες μονάδες.

P

Απαγορευμένη περιοχή. Εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, πάνω από τις χερσαίες εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα ενός κράτους, εντός του οποίου απαγορεύεται η πτήση αεροσκαφών.

R

Περιορισμένη περιοχή. Εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων, πάνω από τις χερσαίες εκτάσεις ή τα χωρικά ύδατα ενός κράτους, εντός του οποίου η πτήση αεροσκαφών περιορίζεται σύμφωνα με ορισμένες ειδικές προϋποθέσεις.

TMA

Τερματική περιοχή ελέγχου. Περιοχή ελέγχου, η οποία θεσπίζεται συνήθως στη συμβολή διαδρομών ATS κοντά σε ένα ή περισσότερα σημαντικά αεροδρόμια. Χρησιμοποιείται κυρίως στην Ευρώπη στο πλαίσιο της έννοιας της ευέλικτης χρήσης του εναέριου χώρου.

UIR

Άνω περιοχή πληροφοριών πτήσης (UIR). Ανώτερος εναέριος χώρος καθορισμένων διαστάσεων εντός του οποίου παρέχονται υπηρεσίες πληροφοριών πτήσης και υπηρεσίες ειδοποίησης. Κάθε κράτος καθορίζει τον ορισμό του για τον ανώτερο εναέριο χώρο.

25.

Στο σημείο 7.4.2.7, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών NavaidTypeValue

Τιμή

Ορισμός

DME

Σύστημα μέτρησης απόστασης.

ILS

Σύστημα ενόργανης προσγείωσης.

ILS-DME

ILS με συνεγκατάσταση DME.

LOC

Ραδιοφάρος κατεύθυνσης διαδρόμου.

LOC-DME

Συνεγκατάσταση LOC και DME.

MKR

Ραδιοσημαντήρας.

MLS

Σύστημα προσγείωσης μικροκυμάτων.

MLS-DME

MLS με συνεγκατάσταση DME.

NDB

Μη κατευθυντικός ραδιοφάρος.

NDB-DME

Συνεγκατάσταση NDB και DME

NDB-MKR

Μη κατευθυντικός ραδιοφάρος και ραδιοσημαντήρας.

TACAN

Τακτική αεροναυτιλία με ραδιοφάρο.

TLS

Σύστημα προσγείωσης με αναμεταδότη.

VOR

Ραδιοφάρος καθολικής κατεύθυνσης VHF.

VOR-DME

Συνεγκατάσταση VOR και DME.

VORTAC

Συνεγκατάσταση VOR και TACAN.

26.

Στο σημείο 7.4.2.8, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών PointRoleValue

Τιμή

Ορισμός

end

Φυσικό τέλος κατεύθυνσης διαδρόμου προσαπογείωσης.

mid

Μέσο σημείο του διαδρόμου προσαπογείωσης.

start

Φυσική αρχή κατεύθυνσης διαδρόμου προσαπογείωσης.

threshold

Αρχή του μέρους του διαδρόμου προσαπογείωσης που χρησιμοποιείται για προσγείωση.

27.

Στο σημείο 7.4.2.9, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών RunwayTypeValue

Τιμή

Ορισμός

FATO

Περιοχή τελικής προσέγγισης και απογείωσης για ελικόπτερα.

runway

Διάδρομος προσαπογείωσης για αεροπλάνα.

28.

Στο σημείο 7.4.2.10, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών SurfaceCompositionValue

Τιμή

Ορισμός

asphalt

Επιφάνεια κατασκευασμένη από στρώμα ασφάλτου.

concrete

Επιφάνεια κατασκευασμένη από στρώμα τσιμέντου.

grass

Επιφάνεια αποτελούμενη από στρώμα γρασιδιού.

29.

Στο σημείο 7.5.2.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών CablewayTypeValue

Τιμή

Ορισμός

cabinCableCar

Μεταφορικό σύστημα με συρματόσχοινα, του οποίου τα οχήματα αποτελούνται από αναρτημένο θάλαμο για τη μεταφορά ομάδων ατόμων ή/και αγαθών εντός αυτού από έναν τόπο σε έναν άλλον.

chairLift

Μεταφορικό σύστημα με συρματόσχοινα, του οποίου τα οχήματα αποτελούνται από αναρτημένα καθίσματα για τη μεταφορά μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων ατόμων από έναν τόπο σε έναν άλλον μέσω καλωδίου ή συρματόσχοινου από χάλυβα, ο οποίος σχηματίζει βρόχο γύρω από δύο σημεία.

skiTow

Μεταφορικό σύστημα με συρματόσχοινα για την έλξη χιονοδρόμων και αθλητών χιονοσανίδας σε ανήφορο.

30.

Στο σημείο 7.6.3.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών FormOfRailwayNodeValue

Τιμή

Ορισμός

junction

Σιδηροδρομικός κόμβος όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο διαθέτει έναν μηχανισμό που αποτελείται από σιδηροτροχιά με δύο κινητές τροχιές και τις αναγκαίες συνδέσεις, οι οποίες επιτρέπουν στα οχήματα να στρέφονται από τη μια τροχιά στην άλλη.

levelCrossing

Σιδηροδρομικός κόμβος όπου το σιδηροδρομικό δίκτυο τέμνεται από δρόμο στο ίδιο επίπεδο.

pseudoNode

Σιδηροδρομικός κόμβος ο οποίος αναπαριστά ένα σημείο όπου ένα ή περισσότερα ιδιοχαρακτηριστικά των σιδηροδρομικών συνδέσμων που συνδέονται με αυτό αλλάζουν τιμή, ή ένα σημείο αναγκαίο για την περιγραφή της γεωμετρίας του δικτύου.

railwayEnd

Μόνον ένας σιδηροδρομικός σύνδεσμος συνδέεται με τον σιδηροδρομικό κόμβο. Υποδηλώνει το τέλος σιδηροδρομικής γραμμής.

railwayStop

Τόπος στο σιδηροδρομικό δίκτυο όπου τα τρένα σταματούν για να φορτώσουν/εκφορτώσουν φορτίο ή για να επιβιβάσουν ή να αποβιβάσουν επιβάτες στο/από το τρένο.

31.

Στο σημείο 7.6.3.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών RailwayTypeValue

Τιμή

Ορισμός

cogRailway

Σιδηροδρομική μεταφορά, η οποία επιτρέπει στα οχήματα να κινούνται σε απότομες κλίσεις, αποτελούμενη από σιδηρόδρομο εξοπλισμένο με οδοντωτή σιδηροδρομική γραμμή (συνήθως μεταξύ των τροχιών ολίσθησης), όπου τα οχήματα διαθέτουν έναν ή περισσότερους οδοντοτροχούς ή μικρούς οδοντωτούς τροχούς που διαπλέκονται με την εν λόγω σιδηροδρομική γραμμή.

funicular

Σιδηροδρομική μεταφορά αποτελούμενη από συρματόσχοινο συνδεδεμένο με όχημα σε σιδηροτροχιές, το οποίο κινείται ανοδικά και καθοδικά σε πολύ απότομη πλαγιά. Όπου είναι εφικτό, τα ανερχόμενα και τα κατερχόμενα οχήματα αντισταθμίζονται μεταξύ τους.

magneticLevitation

Σιδηροδρομική μεταφορά βασισμένη σε μία σιδηροτροχιά, η οποία λειτουργεί ως οδηγός για ένα όχημα και το υποστηρίζει μέσω μηχανισμού μαγνητικής ανύψωσης.

metro

Σύστημα αστικής σιδηροδρομικής μεταφοράς που χρησιμοποιείται σε μεγάλες αστικές περιοχές, το οποίο κινείται σε χωριστή σιδηροτροχιά σε σχέση με άλλα συστήματα μεταφορών, είναι συνήθως ηλεκτροκίνητο και σε ορισμένες περιπτώσεις κινείται υπογείως.

monorail

Σιδηροδρομική μεταφορά βασισμένη σε μία σιδηροτροχιά, η οποία λειτουργεί τόσο ως μοναδικό στήριγμά της όσο και ως οδηγός της.

suspendedRail

Σιδηροδρομική μεταφορά βασισμένη σε μία σιδηροτροχιά, η οποία λειτουργεί τόσο ως μοναδικό στήριγμά της όσο και ως οδηγός της, από την οποία αναρτάται ένα όχημα το οποίο κινείται κατά μήκος της σιδηροτροχιάς.

train

Σιδηροδρομική μεταφορά, η οποία αποτελείται συνήθως από δύο παράλληλες σιδηροτροχιές στις οποίες ένα κινούμενο με ενέργεια όχημα ή μια μηχανή τρένου έλκει μια συνδεδεμένη σειρά οχημάτων τα οποία κινούνται κατά μήκος της σιδηροτροχιάς με σκοπό τη μεταφορά φορτίου ή επιβατών από έναν προορισμό σε άλλον.

tramway

Σύστημα σιδηροδρομικής μεταφοράς το οποίο χρησιμοποιείται σε αστικές περιοχές. Κινείται συχνά στο επίπεδο του δρόμου και μοιράζεται τον χώρο του δρόμου με μηχανοκίνητα οχήματα και πεζούς. Οι τροχιόδρομοι (τραμ) είναι συνήθως ηλεκτροκίνητοι.

32.

Στο σημείο 7.6.3.3, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών RailwayUseValue

Τιμή

Ορισμός

cargo

Αποκλειστική χρήση του σιδηροδρόμου για εργασίες φορτίου.

carShuttle

Αποκλειστική χρήση του σιδηροδρόμου για την εκτέλεση μεταφοράς οχημάτων.

mixed

Μεικτή χρήση του σιδηροδρόμου. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επιβατών και φορτίου.

passengers

Αποκλειστική χρήση του σιδηροδρόμου για τη μεταφορά επιβατών.

33.

Στο σημείο 7.7.3.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών AreaConditionValue

Τιμή

Ορισμός

inNationalPark

Περιορισμός ορίου ταχύτητας εντός εθνικού πάρκου.

insideCities

Περιορισμός ορίου ταχύτητας εντός πόλεων.

nearRailroadCrossing

Περιορισμός ορίου ταχύτητας κοντά σε σιδηροδρομική διάβαση.

nearSchool

Περιορισμός ορίου ταχύτητας κοντά σε σχολείο.

outsideCities

Περιορισμός ορίου ταχύτητας εκτός πόλεων.

trafficCalmingArea

Περιορισμός ορίου ταχύτητας σε περιοχή περιορισμού της κυκλοφορίας.

34.

Στο σημείο 7.7.3.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών FormOfRoadNodeValue

Τιμή

Ορισμός

enclosedTrafficArea

Ο οδικός κόμβος βρίσκεται εντός ή/και αναπαριστά περίκλειστη περιοχή κυκλοφορίας. Περιοχή κυκλοφορίας είναι μια περιοχή χωρίς εσωτερική δομή νόμιμα καθορισμένων κατευθύνσεων οδήγησης. Τουλάχιστον δύο δρόμοι συνδέονται με την περιοχή.

junction

Οδικός κόμβος με τον οποίο συνδέονται τρεις ή περισσότεροι οδικοί άξονες.

levelCrossing

Οδικός κόμβος στον οποίο ένα οδικό δίκτυο τέμνεται από σιδηροτροχιά στο ίδιο επίπεδο.

pseudoNode

Ακριβώς δύο οδικοί άξονες συνδέονται με τον οδικό κόμβο.

roadEnd

Μόνον ένας οδικός άξονας συνδέεται με τον οδικό κόμβο. Υποδηλώνει το τέλος του δρόμου.

roadServiceArea

Επιφάνεια προσαρτημένη σε δρόμο και προορισμένη για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε αυτόν.

roundabout

Ο οδικός κόμβος αναπαριστά ή είναι μέρος κυκλικού κόμβου. Κυκλικός κόμβος είναι ένας δρόμος ο οποίος σχηματίζει δακτύλιο στον οποίο επιτρέπεται κυκλοφορία που κινείται μόνον προς μία κατεύθυνση.

trafficSquare

Ο οδικός κόμβος βρίσκεται εντός ή/και αναπαριστά μια πλατεία κυκλοφορίας. Πλατεία κυκλοφορίας είναι μια περιοχή (μερικώς) περίκλειστη από δρόμους, η οποία χρησιμοποιείται για σκοπούς εκτός της κυκλοφορίας και δεν είναι κυκλικός κόμβος.

35.

Στο σημείο 7.7.3.3, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών FormOfWayValue

Τιμή

Ορισμός

bicycleRoad

Δρόμος στον οποίο τα μόνα επιτρεπόμενα οχήματα είναι τα ποδήλατα.

dualCarriageway

Δρόμος με φυσικά χωρισμένα οδοστρώματα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λωρίδων, ο οποίος δεν είναι αυτοκινητόδρομος ή υπεραστικός δρόμος.

enclosedTrafficArea

Περιοχή χωρίς εσωτερική δομή νόμιμα καθορισμένων κατευθύνσεων οδήγησης. Τουλάχιστον δύο δρόμοι συνδέονται με την περιοχή.

entranceOrExitCarPark

Δρόμος ειδικά σχεδιασμένος για την είσοδο ή την έξοδο σε/από χώρο στάθμευσης.

entranceOrExitService

Δρόμος που χρησιμοποιείται μόνον για την είσοδο ή την έξοδο σε/από μια υπηρεσία.

freeway

Δρόμος ο οποίος δεν διαθέτει κανένα σημείο διασταύρωσης ενιαίου επιπέδου με άλλους δρόμους.

motorway

Δρόμος στον οποίο ισχύουν συνήθως κανονισμοί όσον αφορά την είσοδο και τη χρήση. Διαθέτει δύο ή περισσότερα συνήθως φυσικά χωρισμένα οδοστρώματα και κανένα σημείο διασταύρωσης ενιαίου επιπέδου.

pedestrianZone

Περιοχή με οδικό δίκτυο ειδικά σχεδιασμένο για χρήση από πεζούς.

roundabout

Δρόμος ο οποίος σχηματίζει δακτύλιο στον οποίο επιτρέπεται κυκλοφορία που κινείται μόνον προς μία κατεύθυνση.

serviceRoad

Δρόμος ο οποίος κινείται παράλληλα και έχει σχεδιασθεί για να συνδέει έναν δρόμο σχετικά υψηλής λειτουργίας συνδετικότητας με δρόμους χαμηλότερης λειτουργίας συνδετικότητας.

singleCarriageway

Δρόμος στον οποίο η κυκλοφορία δεν διαχωρίζεται με οποιοδήποτε φυσικό αντικείμενο.

slipRoad

Δρόμος ο οποίος έχει σχεδιασθεί ειδικά για την είσοδο ή την έξοδο σε/από άλλον δρόμο.

tractorRoad

Διευθετημένος δρόμος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον από ελκυστήρα (γεωργικό όχημα ή δασικό μηχάνημα) ή από όχημα παντός εδάφους (όχημα με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος, μεγάλους τροχούς και τετρακίνηση).

trafficSquare

Περιοχή (μερικώς) περίκλειστη από δρόμους, η οποία χρησιμοποιείται για σκοπούς εκτός κυκλοφορίας και δεν είναι κυκλικός κόμβος.

walkway

Δρόμος ο οποίος προορίζεται αποκλειστικά για χρήση από πεζούς και είναι κλειστός για τακτική χρήση από οχήματα μέσω φυσικού εμποδίου.

36.

Στο σημείο 7.7.3.4, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών RoadPartValue

Τιμή

Ορισμός

carriageway

Το μέρος του δρόμου το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για κυκλοφορία.

pavedSurface

Το μέρος του δρόμου με οδόστρωμα.

37.

Στο σημείο 7.7.3.5, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών RoadServiceTypeValue

Τιμή

Ορισμός

busStation

Η οδική εξυπηρέτηση είναι στάση λεωφορείου.

parking

Η περιοχή οδικής εξυπηρέτησης είναι εγκατάσταση στάθμευσης.

restArea

Η οδική εξυπηρέτηση είναι χώρος ανάπαυσης.

toll

Περιοχή η οποία παρέχει υπηρεσίες διοδίων, όπως διανεμητές εισιτηρίων ή υπηρεσίες πληρωμής διοδίων.

38.

Στο σημείο 7.7.3.6, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών RoadSurfaceCategoryValue

Τιμή

Ορισμός

paved

Δρόμος με επιφάνεια από σκληρό οδόστρωμα.

unpaved

Δρόμος χωρίς οδόστρωμα.

39.

Στο σημείο 7.7.3.7, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών ServiceFacilityValue

Τιμή

Ορισμός

drinks

Διατίθενται ποτά.

food

Διατίθεται τροφή.

fuel

Διατίθενται καύσιμα.

picnicArea

Υπάρχει χώρος πικ-νικ.

playground

Υπάρχει χώρος παιχνιδιού.

shop

Υπάρχει κατάστημα.

toilets

Υπάρχουν τουαλέτες.

40.

Στο σημείο 7.7.3.8, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών SpeedLimitSourceValue

Τιμή

Ορισμός

fixedTrafficSign

Η πηγή είναι πινακίδα σήμανσης με αμετάβλητη ένδειξη (διοικητική εντολή για τον συγκεκριμένο τόπο, σαφές όριο ταχύτητας).

regulation

Η πηγή είναι κανονισμός (εθνικός κανονισμός, κανόνας ή «εξυπακουόμενο όριο ταχύτητας»).

variableTrafficSign

Η πηγή είναι πινακίδα σήμανσης με μεταβαλλόμενη ένδειξη.

41.

Στο σημείο 7.7.3.9, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών VehicleTypeValue

Τιμή

Ορισμός

allVehicle

Κάθε όχημα, μη συμπεριλαμβανομένων πεζών.

Bicycle

Δίτροχο όχημα το οποίο κινείται με πετάλια.

carWithTrailer

Επιβατικό όχημα με συνδεδεμένο ρυμουλκούμενο όχημα.

deliveryTruck

Φορτηγό όχημα σχετικά μικρού μεγέθους, του οποίου η κύρια χρήση είναι η παράδοση αγαθών και υλικών.

emergencyVehicle

Όχημα το οποίο ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αστυνομικών οχημάτων, ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων.

employeeVehicle

Όχημα το οποίο χειρίζεται υπάλληλος οργανισμού και το οποίο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του εν λόγω οργανισμού.

facilityVehicle

Όχημα το οποίο προορίζεται για χρήση σε συγκεκριμένη περιοχή εντός ιδιωτικού ή περιορισμένου ακινήτου.

farmVehicle

Όχημα το οποίο σχετίζεται συνήθως με γεωργικές δραστηριότητες.

highOccupancyVehicle

Όχημα με αριθμό επιβατών ο οποίος αντιστοιχεί στον (ή υπερβαίνει τον) προσδιοριζόμενο ελάχιστο αριθμό επιβατών.

lightRail

Όχημα μεταφορών τύπου τρένου, το οποίο περιορίζεται σε σιδηροδρομικό δίκτυο εντός περιορισμένης περιοχής.

mailVehicle

Όχημα το οποίο παραλαμβάνει, μεταφέρει ή παραδίδει ταχυδρομική αλληλογραφία.

militaryVehicle

Όχημα εγκεκριμένο από στρατιωτική αρχή.

moped

Δίτροχο ή τρίτροχο όχημα εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυβισμού κάτω των 50 cc και μέγιστης ταχύτητας που δεν υπερβαίνει τα 45 km/h (28mph).

motorcycle

Δίτροχο ή τρίτροχο όχημα εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυβισμού άνω των 50 cc και μέγιστης ταχύτητας που υπερβαίνει τα 45 km/h (28mph).

passengerCar

Μικρό όχημα σχεδιασμένο για την ιδιωτική μεταφορά ανθρώπων.

pedestrian

Πεζός.

privateBus

Όχημα σχεδιασμένο για τη μεταφορά μεγάλων ομάδων ανθρώπων, ιδιόκτητο ή ναυλωμένο.

publicBus

Όχημα σχεδιασμένο για τη μεταφορά μεγάλων ομάδων ανθρώπων, το οποίο χαρακτηρίζεται γενικά από δημοσιευμένα δρομολόγια και ωράρια.

residentialVehicle

Όχημα του οποίου ο ιδιοκτήτης είναι κάτοικος (ή επισκέπτης) σε συγκεκριμένο δρόμο ή περιοχή πόλης.

schoolBus

Όχημα το οποίο χρησιμοποιείται από σχολείο για τη μεταφορά μαθητών.

snowChainEquippedVehicle

Κάθε όχημα εξοπλισμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες.

tanker

Φορτηγό με περισσότερους από δύο άξονες, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρών ή αέριων φορτίων χύδην.

taxi

Όχημα με άδεια μεταφοράς επιβατών έναντι αμοιβής, το οποίο είναι συνήθως εξοπλισμένο με μετρητή.

transportTruck

Φορτηγό όχημα για μεταφορά αγαθών σε μεγάλες αποστάσεις.

trolleyBus

Όχημα μαζικής μεταφοράς τύπου λεωφορείου συνδεδεμένο με ηλεκτρικό δίκτυο για ηλεκτροδότηση.

vehicleForDisabledPerson

Όχημα με κατάλληλη επισήμανση, η οποία προσδιορίζει όχημα για αναπήρους.

vehicleWithExplosiveLoad

Όχημα το οποίο μεταφέρει εκρηκτικό φορτίο.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Όχημα το οποίο μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο, εκτός εκρηκτικού φορτίου και φορτίου που μολύνει τα ύδατα.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Όχημα το οποίο μεταφέρει φορτίο που μολύνει τα ύδατα.

42.

Στο σημείο 7.7.3.10, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών WeatherConditionValue

Τιμή

Ορισμός

fog

Η ταχύτητα ισχύει όταν υπάρχει ομίχλη.

ice

Η ταχύτητα ισχύει όταν υπάρχει πάγος.

rain

Η ταχύτητα ισχύει όταν βρέχει.

smog

Η ταχύτητα ισχύει όταν υπάρχει ορισμένη ποσότητα αιθαλομίχλης.

snow

Η ταχύτητα ισχύει όταν χιονίζει.

43.

Στο σημείο 7.8.3.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών FerryUseValue

Τιμή

Ορισμός

cars

Το πορθμείο μεταφέρει αυτοκίνητα.

other

Το πορθμείο εκτελεί άλλες μορφές μεταφορών εκτός επιβατών, αυτοκινήτων, φορτηγών ή τρένων.

passengers

Το πορθμείο μεταφέρει επιβάτες.

train

Το πορθμείο μεταφέρει τρένα.

trucks

Το πορθμείο μεταφέρει φορτηγά.

44.

Στο σημείο 7.8.3.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών FormOfWaterwayNodeValue

Τιμή

Ορισμός

junctionFork

Στοιχεία υποδομής όπου μια ροή κυκλοφορίας σκαφών τέμνει άλλη ροή κυκλοφορίας σκαφών ή σημεία όπου ροές κυκλοφορίας σκαφών χωρίζονται ή συνενώνονται.

lockComplex

Κλεισιάδα ή ομάδα κλεισιάδων, που προορίζεται για την ανύψωση και την κατάβαση πλοίων μεταξύ εκτάσεων υδάτων διαφορετικών επιπέδων σε πλωτές οδούς ποταμών ή καναλιών.

movableBridge

Γέφυρα η οποία μπορεί να ανυψωθεί ή να περιστραφεί για να επιτραπεί η διέλευση πλοίων.

shipLift

Μηχάνημα για τη μεταφορά πλοίων μεταξύ υδάτινων μαζών σε δύο διαφορετικά ύψη, το οποίο χρησιμοποιείται ως εναλλακτικό μέσο στις κλεισιάδες καναλιών.

waterTerminal

Τόπος στον οποίο πραγματοποιείται η μεταφόρτωση αγαθών.

turningBasin

Τόπος όπου ένα κανάλι ή μια στενή πλωτή οδός διευρύνεται ώστε να επιτρέπεται η περιστροφή πλοίων.

45.

Στο σημείο 8.4.2.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών HydroNodeCategoryValue

Τιμή

Ορισμός

boundary

Κόμβος ο οποίος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση διαφορετικών δικτύων.

flowConstriction

Κόμβος δικτύου ο οποίος δεν σχετίζεται με την τοπολογία δικτύου αφεαυτή, αλλά συνδέεται με ένα υδρογραφικό σημείο ενδιαφέροντος ή μια εγκατάσταση ή ένα τεχνητό αντικείμενο, το οποίο επηρεάζει τη ροή του δικτύου.

flowRegulation

Κόμβος δικτύου ο οποίος δεν σχετίζεται με την τοπολογία δικτύου αφεαυτή, αλλά συνδέεται με ένα υδρογραφικό σημείο ενδιαφέροντος ή μια εγκατάσταση ή ένα τεχνητό αντικείμενο, το οποίο ρυθμίζει τη ροή του δικτύου.

junction

Κόμβος στον οποίο συνδέονται τρεις ή περισσότεροι σύνδεσμοι.

outlet

Τελικός κόμβος σειράς αλληλένδετων συνδέσμων.

source

Αρχικός κόμβος σειράς αλληλένδετων συνδέσμων.

46.

Στο σημείο 8.5.4.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών CrossingTypeValue

Τιμή

Ορισμός

aqueduct

Αγωγός ή τεχνητό κανάλι, το οποίο έχει σχεδιασθεί για τη μεταφορά υδάτων από απομακρυσμένη πηγή, συνήθως μέσω της βαρύτητας, για την παροχή γλυκού ύδατος, για γεωργική ή/και βιομηχανική χρήση.

bridge

Δομή η οποία συνδέει δύο τοποθεσίες και εξασφαλίζει τη διέλευση σε μια διαδρομή μεταφορών πάνω από ένα εμπόδιο του εδάφους.

culvert

Περίκλειστο κανάλι για τη μεταφορά υδάτινου ρεύματος κάτω από μια διαδρομή.

siphon

Αγωγός ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά υγρού από ένα επίπεδο σε ένα κατώτερο επίπεδο, χρησιμοποιώντας τη διαφορά πίεσης του υγρού για την ανύψωση μιας στήλης υγρού σε ανώτερο επίπεδο προτού πέσει στην έξοδο.

47.

Στο σημείο 8.5.4.2, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών HydrologicalPersistenceValue

Τιμή

Ορισμός

dry

Πληρώνεται ή/και ρέει σπάνια, συνήθως μόνον κατά τη διάρκεια ή/και αμέσως μετά από ισχυρές κατακρημνίσεις.

ephemeral

Πληρώνεται ή/και ρέει κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά από κατακρημνίσεις.

intermittent

Πληρώνεται ή/και ρέει κατά τη διάρκεια τμήματος του έτους.

perennial

Πληρώνεται ή/και ρέει συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

48.

Στο σημείο 8.5.4.3, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών InundationValue

Τιμή

Ορισμός

controlled

Έκταση η οποία κατακλύζεται περιοδικά από τη ρύθμιση του επιπέδου του ύδατος που συγκρατείται από φράγμα.

natural

Έκταση η οποία καλύπτεται περιοδικά από ύδατα πλημμύρας, μη συμπεριλαμβανομένων παλιρροϊκών υδάτων.

49.

Στο σημείο 8.5.4.4, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών ShoreTypeValue

Τιμή

Ορισμός

boulders

Μεγάλες πέτρες που φθείρονται από το νερό ή τις καιρικές συνθήκες.

clay

Σκληρό συνεκτικό λεπτόκοκκο έδαφος αποτελούμενο κυρίως από ένυδρα αργιλοπυριτικά στοιχεία, τα οποία γίνονται πιο εύπλαστα όταν προστίθεται σε αυτά νερό, και μπορούν να πλασθούν και να αποξηρανθούν.

gravel

Μικρές πέτρες που φθείρονται ή πλήττονται από το νερό.

mud

Μαλακό υγρό χώμα, άμμος, σκόνη ή/και άλλα στοιχεία εδάφους.

rock

Πέτρες οποιουδήποτε μεγέθους.

sand

Κοκκώδες υλικό αποτελούμενο από μικρά διαβρωμένα θραύσματα (κυρίως πυριτικών) βράχων, μικρότερα από χαλίκια και μεγαλύτερα από χονδροειδείς κόκκους ιλύος.

shingle

Μικρά, ασύνεκτα, στρογγυλά φθαρμένα από το νερό βότσαλα, ιδίως συσσωρευμένα σε θαλάσσια ακτή.

stone

Κομμάτια βράχων ή ορυκτής ουσίας (εκτός μετάλλων) ορισμένης μορφής και μεγέθους, τα οποία διαμορφώνονται συνήθως τεχνητά και χρησιμοποιούνται για κάποιον ειδικό σκοπό.

50.

Στο σημείο 8.5.4.5, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών WaterLevelValue

Τιμή

Ορισμός

equinoctialSpringLowWater

Η στάθμη της ρηχίας εαρινής παλίρροιας κοντά στην περίοδο ισημερίας.

higherHighWater

Η ανώτερη στάθμη πλήμμης (ή η μοναδική πλήμμη) οποιασδήποτε προσδιοριζόμενης ημέρας παλίρροιας λόγω των συνεπειών της απόκλισης A1 της σελήνης και του ηλίου.

higherHighWaterLargeTide

Μέσος όρος των ανώτερων σταθμών πλήμμης, μίας σε καθένα από 19 έτη παρατηρήσεων.

highestAstronomicalTide

Η ανώτερη στάθμη παλίρροιας, που μπορεί να προβλεφθεί ότι θα συμβεί υπό μέσες μετεωρολογικές συνθήκες και υπό οιονδήποτε συνδυασμό αστρονομικών συνθηκών.

highestHighWater

Η ανώτερη στάθμη υδάτων που έχει παρατηρηθεί σε έναν τόπο.

highWater

Η ανώτερη στάθμη στην οποία έχει φθάσει σε έναν τόπο η επιφάνεια του ύδατος σε έναν παλιρροϊκό κύκλο.

highWaterSprings

Αυθαίρετη στάθμη, η οποία προσεγγίζει εκείνη της μέσης πλήμμης εαρινής παλίρροιας.

indianSpringHighWater

Γεωδαιτική στάθμη αναφοράς επιφάνειας παλίρροιας, η οποία προσεγγίζει τη στάθμη του μέσου όρου της ανώτερης πλήμμης στις εαρινές παλίρροιες.

indianSpringLowWater

Γεωδαιτική στάθμη αναφοράς επιφάνειας παλίρροιας, η οποία προσεγγίζει τη στάθμη του μέσου όρου της κατώτερης ρηχίας στις εαρινές παλίρροιες.

localDatum

Αυθαίρετη γεωδαιτική στάθμη αναφοράς, η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή τοπικού λιμένα, στον οποίο η εν λόγω αρχή μετρά στάθμες και ύψη παλίρροιας.

lowerLowWater

Η κατώτερη στάθμη ρηχίας (ή η μοναδική ρηχία) οποιασδήποτε προσδιοριζόμενης ημέρας παλίρροιας λόγω των συνεπειών της απόκλισης A1 της σελήνης και του ηλίου.

lowerLowWaterLargeTide

Μέσος όρος των κατώτερων σταθμών ρηχίας, μίας σε καθένα από 19 έτη παρατηρήσεων.

lowestAstronomicalTide

Η κατώτερη στάθμη παλίρροιας, που μπορεί να προβλεφθεί ότι θα συμβεί υπό μέσες μετεωρολογικές συνθήκες και υπό οιονδήποτε συνδυασμό αστρονομικών συνθηκών.

lowestLowWater

Αυθαίρετη στάθμη η οποία αντιστοιχεί στη χαμηλότερη παλίρροια που έχει παρατηρηθεί σε έναν τόπο, ή ελαφρώς κατώτερη.

lowestLowWaterSprings

Αυθαίρετη στάθμη η οποία αντιστοιχεί στην κατώτερη στάθμη υδάτων που έχει παρατηθεί σε έναν τόπο στις εαρινές παλίρροιες σε διάστημα μικρότερο από 19 έτη.

lowWater

Κατά προσέγγιση μέσος όρος ρηχίας που υιοθετείται ως στάθμη αναφοράς για μια περιορισμένη περιοχή, ανεξάρτητα από καλύτερους μεταγενέστερους προσδιορισμούς.

lowWaterDatum

Κατά προσέγγιση μέσος όρος ρηχίας που έχει υιοθετηθεί ως πρότυπη αναφορά για μια περιορισμένη περιοχή.

lowWaterSprings

Στάθμη η οποία προσεγγίζει εκείνη της μέσης ρηχίας εαρινής παλίρροιας.

meanHigherHighWater

Μέσος όρος του ανώτερου ύψους πλήμμης σε έναν τόπο σε διάστημα 19 ετών.

meanHigherHighWaterSprings

Μέσος όρος του ανώτερου ύψους πλήμμης στις εαρινές παλίρροιες σε έναν τόπο.

meanHigherLowWater

Μέσος όρος του ανώτερου ύψους ρηχίας σε κάθε ημέρα παλίρροιας που έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια εθνικής εποχής παλιρροϊκών σταθμών αναφοράς.

meanHighWater

Μέσος όρος ύψους όλων των πλημμών σε έναν τόπο σε διάστημα 19 ετών.

meanHighWaterNeaps

Μέσος όρος ύψους πλήμμης της παλίρροιας νεκρών υδάτων.

meanHighWaterSprings

Μέσος όρος ύψους πλήμμης των εαρινών παλιρροιών.

meanLowerHighWater

Μέσος όρος του κατώτερου ύψους πλήμμης σε κάθε ημέρα παλίρροιας που έχει παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια εθνικής εποχής παλιρροϊκών σταθμών αναφοράς.

meanLowerLowWater

Μέσος όρος ύψους της κατώτερης ρηχίας σε έναν τόπο κατά τη διάρκεια περιόδου 19 ετών.

meanLowerLowWaterSprings

Μέσος όρος ύψους της κατώτερης ρηχίας στις εαρινές παλίρροιες σε έναν τόπο.

meanLowWater

Μέσος όρος ύψους όλων των ρηχιών σε έναν τόπο σε διάστημα 19 ετών.

meanLowWaterNeaps

Μέσος όρος ύψους ρηχίας της παλίρροιας νεκρών υδάτων.

meanLowWaterSprings

Μέσος όρος ύψους ρηχίας εαρινών παλιρροιών.

meanSeaLevel

Μέσος όρος ύψους της στάθμης θάλασσας σε παλιρροϊκό σταθμό, μετρούμενου από σταθερή προκαθορισμένη στάθμη αναφοράς.

meanTideLevel

Αριθμητικός μέσος της μέσης πλήμμης και της μέσης ρηχίας.

meanWaterLevel

Μέσος όρος όλων των ωριαίων σταθμών υδάτων κατά τη διάρκεια της διαθέσιμης περιόδου καταγραφής.

nearlyHighestHighWater

Αυθαίρετη στάθμη η οποία προσεγγίζει την ανώτερη στάθμη υδάτων που έχει παρατηρηθεί σε έναν τόπο, η οποία ισοδυναμεί συνήθως σε πλήμμη εαρινών παλιρροιών.

nearlyLowestLowWater

Στάθμη η οποία προσεγγίζει την κατώτερη στάθμη υδάτων που έχει παρατηρηθεί σε έναν τόπο, η οποία ισοδυναμεί συνήθως σε ρηχία εαρινών παλιρροιών «indianSpringLowWater».

tropicHigherHighWater

Η ανώτερη στάθμη πλήμμης (ή η μοναδική πλήμμη) των παλιρροιών που συμβαίνουν δις μηνιαίως, όταν είναι εντονότερες οι συνέπειες της μέγιστης απόκλισης της σελήνης.

tropicLowerLowWater

Η κατώτερη στάθμη ρηχίας (ή η μοναδική ρηχία) των παλιρροιών που συμβαίνουν δις μηνιαίως, όταν είναι εντονότερες οι συνέπειες της μέγιστης απόκλισης της σελήνης.

51.

Στο σημείο 9.4.1, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών DesignationSchemeValue

Τιμή

Ορισμός

emeraldNetwork

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο του δικτύου Emerald.

IUCN

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος με τη χρήση συστήματος ταξινόμησης της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων.

nationalMonumentsRecord

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος με τη χρήση συστήματος ταξινόμησης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

natura2000

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο είτε της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) ή της οδηγίας για τα πτηνά (79/409/ΕΟΚ).

ramsar

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο της Σύμβασης Ραμσάρ.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO.

UNESCOWorldHeritage

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο της σύμβασης της UNESCO για την παγκόσμια κληρονομιά.

52.

Στο σημείο 9.4.3, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών IUCNDesignationValue

Τιμή

Ορισμός

habitatSpeciesManagementArea

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως περιοχή διαχείρισης ειδών οικοτόπου στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης IUCN.

managedResourceProtectedArea

Η προστατευόμενη τοποθεσία είναι ταξινομημένη ως προστατευόμενη περιοχή πόρου υπό διαχείριση στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης IUCN.

nationalPark

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως εθνικό πάρκο στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης IUCN.

naturalMonument

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως φυσικό μνημείο στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως προστατευόμενο χερσαίο ή θαλάσσιο τοπίο στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης IUCN.

strictNatureReserve

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως αυστηρό φυσικό καταφύγιο στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης IUCN.

wildernessArea

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως περιοχή άγριας φύσης στο πλαίσιο του συστήματος ταξινόμησης IUCN.

53.

Στο σημείο 9.4.4, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών NationalMonumentsRecordDesignationValue

Τιμή

Ορισμός

agricultureAndSubsistence

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως γεωργικό μνημείο ή μνημείο επιβίωσης στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

civil

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως πολιτικό μνημείο στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

commemorative

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως αναμνηστικό μνημείο στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

commercial

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως εμπορικό μνημείο στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

communications

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως μνημείο επικοινωνιών στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

defence

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως μνημείο άμυνας στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

domestic

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως εγχώριο μνημείο στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

education

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως εκπαιδευτικό μνημείο στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

gardensParksAndUrbanSpaces

Η προστατευόμενη τοποθεσία είναι ταξινομημένη ως κήπος, πάρκο ή μνημείο αστικού χώρου στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

healthAndWelfare

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως μνημείο υγείας και ευημερίας στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

industrial

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως βιομηχανικό μνημείο στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

maritime

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως μνημείο ναυτιλίας στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

monument

Η προστατευόμενη τοποθεσία είναι ταξινομημένη ως μνημείο κάποιας μη ταξινομημένης μορφής στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

recreational

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως μνημείο ψυχαγωγίας στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

religiousRitualAndFunerary

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως θρησκευτικό, τελετουργικό ή νεκρικό μνημείο στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

settlement

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως οικισμός στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

transport

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως μνημείο μεταφορών στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

waterSupplyAndDrainage

Ο προστατευόμενος τόπος είναι ταξινομημένος ως μνημείο υδροδότησης και αποστράγγισης στο πλαίσιο του συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

54.

Στο σημείο 9.4.5, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών Natura2000DesignationValue

Τιμή

Ορισμός

proposedSiteOfCommunityImportance

Ο προστατευόμενος τόπος προτείνεται ως τόπος κοινοτικού ενδιαφέροντος (ΤΚΕ) στο πλαίσιο του Natura2000.

proposedSpecialProtectionArea

Ο προστατευόμενος τόπος προτείνεται ως ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) στο πλαίσιο του Natura2000.

siteOfCommunityImportance

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται τόπος κοινοτικού ενδιαφέροντος (ΤΚΕ) στο πλαίσιο του Natura2000.

specialAreaOfConservation

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται ειδική ζώνη διατήρησης (ΕΖΔ) στο πλαίσιο του Natura2000.

specialProtectionArea

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) στο πλαίσιο του Natura2000.

55.

Στο σημείο 9.4.6, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών RamsarDesignationValue

Τιμή

Ορισμός

ramsar

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται στο πλαίσιο της Σύμβασης Ραμσάρ.

56.

Στο σημείο 9.4.7, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Τιμή

Ορισμός

biosphereReserve

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται απόθεμα της βιόσφαιρας στο πλαίσιο του προγράμματος Άνθρωπος και Βιόσφαιρα.

57.

Στο σημείο 9.4.8, προστίθεται ο ακόλουθος πίνακας:

Επιτρεπόμενες τιμές για τον κατάλογο κωδικών UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Τιμή

Ορισμός

cultural

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

mixed

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται τόπος παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

natural

Ο προστατευόμενος τόπος χαρακτηρίζεται τόπος παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς.


Top