Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009O0028

Κατευθυντήρια γραμμή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Δεκεμβρίου 2009 , που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (ΕΚΤ/2009/28)

OJ L 348, 29.12.2009, p. 75–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; καταργήθηκε εμμέσως από 32010O0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2009/28/oj

29.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 348/75


ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ

της 14ης Δεκεμβρίου 2009

που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών

(ΕΚΤ/2009/28)

(2009/1021/ΕΕ)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη:

το καταστατικό του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), και ιδίως τα άρθρα 12.1, 14.3 και 26.4,

τη συμβολή του γενικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), σύμφωνα με τη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση του άρθρου 47.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η απόφαση ΕΚΤ/2009/16 της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών (1) προβλέπει τη θέσπιση προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών. Η εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος απαιτεί την περαιτέρω τροποποίηση του πλαισίου λογιστικής παρακολούθησης και υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων.

(2)

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι υποχρεώσεις που προκύπτουν από πράξεις νομισματικής πολιτικής οι οποίες διενεργήθηκαν από εθνική κεντρική τράπεζα πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα καταγράφονται στο στοιχείο «Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ».

(3)

Είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί ειδικότερα η λογιστική μεταχείριση των εκκρεμών απαιτήσεων που προκύπτουν σε περιπτώσεις αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο των πιστοδοτικών πράξεών του και των σχετικών στοιχείων του ενεργητικού, καθώς και η λογιστική μεταχείριση των προβλέψεων για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από τις εν λόγω πράξεις.

(4)

Απαιτούνται ορισμένες τεχνικής φύσης τροποποιήσεις της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 της 10ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο ευρωπαϊκό σύστημα κεντρικών τραπεζών (2).

(5)

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ:

Άρθρο 1

Τροποποιήσεις

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/16 τροποποιείται ως εξής:

1.

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όσον αφορά το χρυσό δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφορών από αναπροσαρμογή της τιμής και της συναλλαγματικής ισοτιμίας: λογιστικοποιείται μόνο η διαφορά από αναπροσαρμογή της αξίας του χρυσού βάσει της τιμής καθορισμένης μονάδας βάρους χρυσού σε ευρώ, όπως αυτή προκύπτει από τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου ΗΠΑ την ημερομηνία της τριμηνιαίας αναπροσαρμογής. Η αναπροσαρμογή της αξίας όσον αφορά το συνάλλαγμα, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που εγγράφονται στον ισολογισμό και των συναλλαγών εκτός ισολογισμού, γίνεται κατά νόμισμα, ενώ στην περίπτωση των τίτλων γίνεται κατά κωδικό, δηλαδή βάσει του διεθνούς αριθμού αναγνώρισης τίτλων (ISIN), με εξαίρεση τους τίτλους που εμπίπτουν στα στοιχεία “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού” ή “Διάφορα στοιχεία” ή τους τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα.»·

β)

η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5.   Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη λογίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα, αποτιμώνται στο αποσβεσθέν κόστος και υπόκεινται σε απομείωση αξίας. Στην ίδια μεταχείριση υπόκεινται και οι μη εμπορεύσιμοι τίτλοι. Τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη μπορούν να πωλούνται πριν από τη λήξη τους:

i)

εάν η πωλούμενη ποσότητα δεν θεωρείται σημαντική σε σχέση με το συνολικό ύψος του χαρτοφυλακίου των διακρατούμενων έως τη λήξη τίτλων· ή

ii)

εάν πωλούνται στη διάρκεια του μήνα εντός του οποίου λήγουν· ή

iii)

σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σημαντικής υποβάθμισης της φερεγγυότητας του εκδότη ή κατόπιν ρητής απόφασης νομισματικής πολιτικής του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ.».

2.

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

«στ)

στο τέλος της χρήσης οι ζημίες απομείωσης μεταφέρονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και δεν αντιλογίζονται τα επόμενα έτη, εκτός εάν η απομείωση ελαττώνεται και η ελάττωση μπορεί να σχετίζεται με παρατηρήσιμο γεγονός που έλαβε χώρα μετά την καταγραφή της απομείωσης για πρώτη φορά.».

3.

Τα παραρτήματα ΙΙ, IV και ΙΧ της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 τροποποιούνται ακολούθως προς το παράρτημα της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Άρθρο 3

Αποδέκτες

Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.

Φρανκφούρτη, 14 Δεκεμβρίου 2009.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Jean-Claude TRICHET


(1)  ΕΕ L 175 της 4.7.2009, σ. 18.

(2)  ΕΕ L 348 της 11.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα παραρτήματα II, IV και ΙΧ της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2006/16 τροποποιούνται ως εξής:

1)

Το παράρτημα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:

Παρεμβάλλεται ο ακόλουθος ορισμός:

«Κτήση κυριότητας (appropriation): η πράξη με την οποία κτάται η κυριότητα τίτλων, δανείων ή στοιχείων ενεργητικού που έχει λάβει ως ασφάλεια ορισμένη κεντρική τράπεζα και η οποία αποτελεί μέσο για την αναγκαστική ικανοποίηση της αρχικής απαίτησης.»

2)

Οι πίνακες του παραρτήματος IV αντικαθίσταται από τους ακόλουθους πίνακες:

«ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού (2)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (3)

1

1

Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό

Φυσικός χρυσός, ήτοι ράβδοι, κέρματα, πλάκες, ψήγματα, αποθηκευμένος ή καθ’ οδόν. Άυλος χρυσός, όπως υπόλοιπα σε λογαριασμούς καταθέσεων σε χρυσό (γενικοί λογαριασμοί μετάλλου), προθεσμιακές καταθέσεις και απαιτήσεις σε χρυσό που προκύπτουν από τις ακόλουθες συναλλαγές: i) συναλλαγές αναβάθμισης ή υποβάθμισης και ii) πράξεις ανταλλαγής βάσει του τόπου φύλαξης ή της καθαρότητας του χρυσού, όπου ανάμεσα στην παράδοση και την παραλαβή παρεμβάλλονται περισσότερες από μία εργάσιμες ημέρες

Αγοραία αξία

Υποχρεωτική

2

2

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι αντισυμβαλλομένων, μη κατοίκων ζώνης ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών και υπερεθνικών οργανισμών και των κεντρικών τραπεζών εκτός ζώνης ευρώ

 

 

2.1

2.1

Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)

α)

Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Εθνικό μερίδιο μείον τα υπόλοιπα σε ευρώ που διαθέτει το ΔΝΤ. Ο λογαριασμός αριθ. 2 του ΔΝΤ (λογαριασμός σε ευρώ για διοικητικές δαπάνες) μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το στοιχείο ή στο στοιχείο “Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ”

α)

Τραβηκτικά δικαιώματα στο πλαίσιο του αποθεματικού μεριδίου (καθαρά)

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

β)

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα

Διαθέσιμα ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων (ακαθάριστα)

β)

Ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

γ)

Λοιπές απαιτήσεις

Γενικές συμφωνίες δανεισμού, δάνεια βάσει ειδικών συμφωνιών δανεισμού, καταθέσεις στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη

γ)

Λοιπές απαιτήσεις

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

2.2

2.2

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης (reverse repo)

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

β)

Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β) i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

β) ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

β) iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

β) iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

γ)

Δάνεια (καταθέσεις) εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

γ)

Δάνεια

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

δ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα εκτός ζώνης ευρώ

δ)

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

3

3

Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

α)

Τίτλοι ζώνης ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως τμήμα των συναλλαγματικών διαθεσίμων, που έχουν εκδοθεί από κατοίκους ζώνης ευρώ

α) i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

α) ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

α) iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

α) iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή και αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

β)

Λοιπές απαιτήσεις έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Δάνεια, καταθέσεις, συμφωνίες επαναπώλησης, διάφορες δανειοδοτικές πράξεις

β)

Λοιπές απαιτήσεις

Καταθέσεις και λοιπές δανειοδοτικές πράξεις στην ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

4

4

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

 

4.1

4.1

Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας. Συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ

α)

Καταθέσεις σε τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β)

Τίτλοι εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Μετοχικοί τίτλοι, γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς, που έχουν εκδοθεί από μη κατοίκους ζώνης ευρώ

β) i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

β) ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

β) iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

β) iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

Υποχρεωτική

γ)

Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

γ)

Δάνεια εκτός ζώνης ευρώ

Καταθέσεις στην ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

δ)

Τίτλοι εκδοθέντες από φορείς εκτός ζώνης ευρώ, εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”

Τίτλοι εκδοθέντες από υπερεθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, π.χ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους

δ) i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

δ) ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

δ) iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

4.2

4.2

Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοδοτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

5

5

Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στοιχεία 5.1 έως 5.5: συναλλαγές βάσει των αντίστοιχων μέσων νομισματικής πολιτικής που περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7 της 31ης Αυγούστου 2000 σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (4)

 

 

5.1

5.1

Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε εβδομαδιαία βάση και με συνήθη διάρκεια μιας εβδομάδας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.2

5.2

Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Τακτικές αντιστρεπτέες πράξεις για την παροχή ρευστότητας που εκτελούνται σε μηνιαία βάση και με συνήθη διάρκεια τριών μηνών

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.3

5.3

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Αντιστρεπτέες πράξεις που εκτελούνται ως έκτακτες συναλλαγές με σκοπό τη ρύθμιση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.4

5.4

Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις

Αντιστρεπτέες πράξεις που προσαρμόζουν τη διαρθρωτική θέση του Ευρωσυστήματος έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.5

5.5

Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης

Διευκόλυνση ρευστότητας μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

5.6

5.6

Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Πρόσθετες πιστώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες προκύπτουν από την αύξηση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που λαμβάνονται ως εγγύηση για τη χορήγηση άλλων πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία ή κόστος

Υποχρεωτική

6

6

Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, τραπεζικά δάνεια μιας ημέρας, συμφωνίες επαναπώλησης συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ”, συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών που προκύπτουν από τη μετατροπή πρώην συναλλαγματικών διαθεσίμων ζώνης ευρώ, και λοιπές απαιτήσεις. Λογαριασμοί ανταποκριτών σε πιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ. Λοιπές απαιτήσεις και πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις από πράξεις νομισματικής πολιτικής οι οποίες διενεργήθηκαν από ορισμένη ΕθνΚΤ πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα

Ονομαστική αξία ή κόστος

Υποχρεωτική

7

7

Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

 

7.1

7.1

Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής

Τίτλοι εκδοθέντες εντός ζώνης ευρώ, διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής. Πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ που αγοράζονται με σκοπό την εξομάλυνση βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

i)

Marketable securities other than held-to-maturity

Market price

Any premiums or discounts are amortised

Υποχρεωτική

ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

7.2

7.2

Λοιποί τίτλοι

Τίτλοι εκτός όσων εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού 7.1 “Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής” και στο στοιχείο του ενεργητικού 11.3 “Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού”· γραμμάτια και ομόλογα, ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου, τίτλοι χρηματαγοράς διακρατούμενοι σε οριστική βάση (outright), συμπεριλαμβανομένων των κρατικών τίτλων που ανάγονται στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο, σε ευρώ. Μετοχικοί τίτλοι

i)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

ii)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

iii)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Υποχρεωτική

iv)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

Υποχρεωτική

8

8

Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ

Απαιτήσεις έναντι της κυβέρνησης, αναγόμενες στον πριν από την ΟΝΕ χρόνο (μη εμπορεύσιμοι τίτλοι, δάνεια)

Καταθέσεις/δάνεια στην ονομαστική αξία, μη εμπορεύσιμοι τίτλοι στο κόστος

Υποχρεωτική

9

Απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (+)

 

 

 

9.1

Συμμετοχή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ

Το μερίδιο συμμετοχής της κάθε ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σύμφωνα με τη συνθήκη και την αντίστοιχη κλείδα κατανομής και οι εισφορές βάσει του άρθρου 49.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ

Κόστος

Υποχρεωτική

9.2

Απαιτήσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ

Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι της ΕΚΤ όσον αφορά τις αρχικές και πρόσθετες μεταβιβάσεις συναλλαγματικών διαθεσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9.3

Απαιτήσεις συνδεόμενες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ

Γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από τις ΕθνΚΤ, στο πλαίσιο συμφωνίας τύπου back-to-back που αφορά πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9.4

Καθαρές απαιτήσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμμα-τίων ευρώ εντός του Ευρωσυστή- ματος (+) (1)

Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή απαίτηση συνδεόμενη με την εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζογραμματίων, ήτοι συμπεριλαμβανομένων των εντός του Ευρωσυστήματος υπολοίπων που συνδέονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχετική ισοσκελιστική λογιστική εγγραφή, όπως ορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συμμετεχόντων κρατών μελών από το οικονομικό έτος 2002

Για την ΕΚΤ: απαιτήσεις συνδεόμενες με την έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2001/15

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9.5

Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) (+)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:

 

 

α)

καθαρές απαιτήσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, ήτοι καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων — βλέπε επίσης το στοιχείο του παθητικού “Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”

α)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β)

απαίτηση οφειλόμενη στη διαφορά ανάμεσα στο νομισματικό εισόδημα που συγκεντρώνεται και σε εκείνο που αναδιανέμεται. Ισχύει μόνο για την περίοδο που μεσολαβεί ανάμεσα στην εγγραφή του νομισματικού εισοδήματος, στο πλαίσιο των διαδικασιών στο τέλος του έτους, και στο σχετικό διακανονισμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους

β)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

γ)

λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ στις ΕθνΚΤ (1)

γ)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9

10

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (απαιτήσεις), συμπεριλαμβανομένων των επιταγών υπό είσπραξη

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9

11

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

 

 

 

9

11.1

Κέρματα ζώνης ευρώ

Κέρματα ευρώ, όταν νόμιμος εκδότης δεν είναι κάποια ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

9

11.2

Ενσώματα και ασώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού

Γήπεδα και κτίρια, έπιπλα και εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικό

Κόστος μείον αποσβέσεις

Ποσοστά απόσβεσης:

ηλεκτρονικοί υπολογιστές και παρελκόμενο υλικό/λογισμικό και μεταφορικά μέσα:

4 έτη

εξοπλισμός, έπιπλα και μηχανολογικός εξοπλισμός:

10 έτη

δαπάνες κατασκευής και κύριες κεφαλαιοποιημένες δαπάνες ανακαίνισης:

25 έτη

Κεφαλαιοποίηση δαπανών: υποκείμενη σε όριο (κάτω των 10 000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: δεν γίνεται κεφαλαιοποίηση)

Συνιστώμενη

9

11.3

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Συμμετοχές και επενδύσεις σε θυγατρικές· μετοχές διακρατούμενες για λόγους στρατηγικής/πολιτικής

Τίτλοι, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, και λοιπά χρηματοδοτικά μέσα και υπόλοιπα (π.χ. καταθέσεις προθεσμίας και τρεχούμενοι λογαριασμοί), διακρατούμενα ως χαρτοφυλάκιο ειδικού προορισμού

Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν στοιχείο

α)

Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι

Αγοραία τιμή

Συνιστώμενη

β)

Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές, και λοιποί μετοχικοί τίτλοι διακρατούμενοι ως μόνιμη επένδυση

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Συνιστώμενη

γ)

Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές συμμετοχές

Καθαρή αξία στοιχείου ενεργητικού

Συνιστώμενη

δ)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη

Αγοραία τιμή

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Συνιστώμενη

ε)

Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινομούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη ή τηρούμενοι ως μόνιμη επένδυση

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Συνιστώμενη

στ)

Μη εμπορεύσιμοι τίτλοι

Κόστος υποκείμενο σε απομείωση αξίας

Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσβέννυνται

Συνιστώμενη

ζ)

Καταθέσεις σε τράπεζες και δάνεια

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία, εάν τα υπόλοιπα ή οι καταθέσεις είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα

Συνιστώμενη

9

11.4

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

11.5

Δεδουλευμένα έσοδα και προπληρωθέντα έξοδα

Έσοδα που δεν καθίστανται απαιτητά εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων αλλά αφορούν αυτή. Προπληρωθέντα έξοδα και καταβληθέντες δεδουλευμένοι τόκοι (ήτοι δεδουλευμένοι τόκοι που αγοράζονται με ορισμένο τίτλο)

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

11.6

Διάφορα στοιχεία

Προκαταβολές, δάνεια και λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής (στοιχείο του ισολογισμού μόνο στη διάρκεια της χρήσης: μη πραγματοποιηθείσες ζημίες στις ημερομηνίες αναπροσαρμογής στη διάρκεια της χρήσης, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς αναπροσαρμογής του στοιχείου του παθητικού “Λογαριασμοί αναπροσαρμογής”). Δάνεια για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis). Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό. Κέρματα εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες ζώνης ευρώ. Τρέχουσες δαπάνες (καθαρή συσσωρευμένη ζημία), ζημίες προηγούμενης χρήσης πριν από την κάλυψη. Καθαρά στοιχεία ενεργητικού που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

Ονομαστική αξία ή κόστος

Συνιστώμενη

Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής

Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

Εκκρεμείς λογαριασμοί αναπροσαρμογής: υποχρεωτική

Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό

Αγοραία αξία

Επενδύσεις συνδεόμενες με καταθέσεις πελατείας σε χρυσό: υποχρεωτική

Εκκρεμείς απαιτήσεις που προκύπτουν από αθέτηση υποχρέωσης αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος

Εκκρεμείς απαιτήσεις (από αθέτηση υποχρέωσης)

Ονομαστική/ανακτήσιμη αξία (πριν από/μετά το διακανονισμό της ζημίας)

Εκκρεμείς απαιτήσεις (από αθέτηση υποχρέωσης): υποχρεωτική

Στοιχεία του ενεργητικού ή απαιτήσεις (έναντι τρίτων) η κυριότητα των οποίων ή/και τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της ρευστοποίησης ασφαλειών που παρασχέθηκαν από αντισυμβαλλομένους του Ευρωσυστήματος οι οποίοι αθέτησαν υποχρέωσή τους

Στοιχεία ενεργητικού ή απαιτήσεις (από αθέτηση υποχρέωσης)

Κόστος (μετατρεπόμενο με βάση την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία κατά το χρόνο της απόκτησης, εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού εκφράζονται σε ξένα νομίσματα)

Στοιχεία ενεργητικού ή απαιτήσεις (από αθέτηση υποχρέωσης): υποχρεωτική

12

Ζημίες χρήσης

 

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

«ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Στοιχείο ισολογισμού (6)

Ταξινόμηση του περιεχομένου των στοιχείων του ισολογισμού

Αρχή αποτίμησης

Εφαρμογή (7)

1

1

Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία  (5)

α)

Τραπεζογραμμάτια ευρώ, συν/μείον διορθώσεις συνδεόμενες με την κλείδα κατανομής τραπεζογραμματίων σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2001/15 και την απόφαση ΕΚΤ/2001/16

α)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β)

Τραπεζογραμμάτια εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες της ζώνης του ευρώ στη διάρκεια του έτους μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή

β)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2

2

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Στοιχεία 2.1, 2.2, 2.3 και 2.5: καταθέσεις σε ευρώ όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7

 

 

2.1

2.1

Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών)

Λογαριασμοί σε ευρώ πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που υποχρεούνται σε τήρηση ελάχιστων αποθεματικών, σύμφωνα με το καταστατικό. Το στοιχείο αυτό περιλαμβάνει κατά βάση λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται για την τήρηση των ελάχιστων αποθεματικών

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2.2

2.2

Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων

Καταθέσεις μιας ημέρας με προκαθορισμένο επιτόκιο (πάγια διευκόλυνση)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2.3

2.3

Καταθέσεις προθεσμίας

Αποδοχή καταθέσεων με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας, στο πλαίσιο πράξεων εξομάλυνσης βραχυπρόθεσμων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

2.4

2.4

Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας

Συναλλαγές συνδεόμενες με τη νομισματική πολιτική με σκοπό την απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

2.5

2.5

Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων

Καταθέσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, που προκύπτουν από τη μείωση της αξίας των υποκείμενων στοιχείων του ενεργητικού που παρέχονται ως εγγύηση στο πλαίσιο της χορήγησης πιστώσεων στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

3

3

Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ

Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού “Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ”. Λοιπές πράξεις, μη συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Δεν περιλαμβάνονται οι τρεχούμενοι λογαριασμοί πιστωτικών ιδρυμάτων. Οποιεσδήποτε υποχρεώσεις/καταθέσεις από πράξεις νομισματικής πολιτικής οι οποίες διενεργήθηκαν από ορισμένη ΕθνΚΤ πριν από την ένταξή της στο Ευρωσύστημα

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

4

4

Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους

Στοιχείο ισολογισμού μόνο της ΕΚΤ — για τις ΕθνΚΤ, προσωρινό στοιχείο του ισολογισμού

Πιστοποιητικά χρέους όπως περιγράφονται στο παράρτημα Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2000/7. Προεξοφλητικοί τίτλοι που εκδίδονται προς απορρόφηση ρευστότητας

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

5

5

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

 

5.1

5.1

Γενική κυβέρνηση

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

5.2

5.2

Λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί προσωπικού, εταιρειών και πελατών, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που απαλλάσσονται της υποχρέωσης τήρησης ελάχιστων αποθεματικών — βλέπε στοιχείο του παθητικού 2.1 κ.λπ.· καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

6

6

Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί, καταθέσεις προθεσμίας, καταθέσεις όψεως, συμπεριλαμβανομένων λογαριασμών που τηρούνται για πληρωμές και λογαριασμών που τηρούνται για τη διαχείριση διαθεσίμων: άλλων τραπεζών, κεντρικών τραπεζών, διεθνών/υπερεθνικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· τρεχούμενοι λογαριασμοί άλλων καταθετών. Συμφωνίες επαναγοράς συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση τίτλων σε ευρώ

Υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 κεντρικών τραπεζών μη συμμετεχόντων κρατών μελών

Ονομαστική αξία ή κόστος συμφωνίας επαναγοράς

Υποχρεωτική

7

7

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

8

8

Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ

 

 

 

8.1

8.1

Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις

Τρεχούμενοι λογαριασμοί. Υποχρεώσεις από συμφωνίες επαναγοράς· συνήθως επενδυτικές συναλλαγές βάσει περιουσιακών στοιχείων σε συνάλλαγμα ή χρυσό

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

8.2

8.2

Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ

Δανειοληπτικές πράξεις σύμφωνα με τους όρους του ΜΣΙ ΙΙ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

9

9

Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ

Στοιχείο εκφραζόμενο σε ΕΤΔ, το οποίο απεικονίζει το ποσό των ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανεμηθεί στην αντίστοιχη χώρα/ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία, μετατροπή με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

10

Υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήμα-τος (+)

 

 

 

10.1

Υποχρεώσεις που αντιστοιχούν στη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων (+)

Στοιχείο ισολογισμού σε ευρώ μόνο της ΕΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

10.2

Υποχρεώσεις συνδεόμενες με γραμμάτια τα οποία καλύπτουν την έκδοση πιστοποιητικών χρέους της ΕΚΤ (+)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ

Γραμμάτια που έχουν εκδοθεί υπέρ της ΕΚΤ, στο πλαίσιο συμφωνίας τύπου back-to-back που αφορά πιστοποιητικά χρέους της ΕΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

10.3

Καθαρές υποχρεώσεις συνδεόμενες με την κατανομή των τραπεζογραμμα-τίων ευρώ εντός του Ευρωσυστή-ματος (+) (5)

Στοιχείο ισολογισμού μόνο των ΕθνΚΤ

Για τις ΕθνΚΤ: καθαρή υποχρέωση συνδεόμενη με την εφαρμογή της κλείδας κατανομής τραπεζογραμματίων, ήτοι συμπεριλαμβανομένων των εντός του Ευρωσυστήματος υπολοίπων που συνδέονται με την έκδοση τραπεζογραμματίων από την ΕΚΤ, το εξισωτικό ποσό και η σχετική ισοσκελιστική λογιστική εγγραφή, όπως ορίζεται στην απόφαση ΕΚΤ/2001/16

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

10.4

Λοιπές υποχρεώσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές) (+)

Καθαρή θέση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων:

 

 

α)

καθαρές υποχρεώσεις που απορρέουν από υπόλοιπα λογαριασμών του TARGET2 και λογαριασμών ανταποκριτών των ΕθνΚΤ, ήτοι καθαρό ποσό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων — βλέπε επίσης στοιχείο του ενεργητικού “Λοιπές απαιτήσεις εντός του Ευρωσυστήματος (καθαρές)”

α)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

β)

υποχρέωση οφειλόμενη στη διαφορά ανάμεσα στο νομισματικό εισόδημα που συγκεντρώνεται και σε εκείνο που αναδιανέμεται. Ισχύει μόνο για την περίοδο ανάμεσα στην εγγραφή του νομισματικού εισοδήματος, στο πλαίσιο των διαδικασιών στο τέλος του έτους, και στο σχετικό διακανονισμό την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου κάθε έτους

β)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

γ)

λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος που τυχόν προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της ΕΚΤ από κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ στις ΕθνΚΤ (5)

γ)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

10

11

Στοιχεία υπό τακτοποίηση

Υπόλοιπα λογαριασμών τακτοποίησης (υποχρεώσεις), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών πιστώσεων “καθ’ οδόν”

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

10

12

Λοιπές υποχρεώσεις

 

 

 

10

12.1

Διαφορές από αναπροσαρμογή της αξίας πράξεων εκτός ισολογισμού

Αποτελέσματα αποτίμησης προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος, πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων, προθεσμιακών πράξεων επί τίτλων, άμεσων πράξεων συναλλάγματος από την ημερομηνία συναλλαγής έως την ημερομηνία διακανονισμού

Καθαρή θέση μεταξύ προθεσμιακής και άμεσης συναλλαγής, στην αγοραία συναλλαγματική ισοτιμία

Υποχρεωτική

10

12.2

Δεδουλευμένα έξοδα και προεισπραχθέντα έσοδα

Δαπάνες πληρωτέες σε μελλοντική περίοδο, αλλά συνδεόμενες με την περίοδο υποβολής στοιχείων. Έσοδα που εισπράττονται εντός της περιόδου υποβολής στοιχείων, συνδέονται όμως με μελλοντική περίοδο.

Ονομαστική αξία, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

10

12.3

Διάφορα στοιχεία

Εκκρεμείς λογαριασμοί φόρων. Πιστώσεις ή εγγυητικοί λογαριασμοί σε συνάλλαγμα. Συμφωνίες επαναγοράς με πιστωτικά ιδρύματα, συνδεόμενες με ταυτόχρονες συμφωνίες επαναπώλησης με σκοπό τη διαχείριση χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο στοιχείο του ενεργητικού «Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού». Πρόσθετες υποχρεωτικές καταθέσεις. Λοιπά στοιχεία ελάσσονος σημασίας. Τρέχοντα έσοδα (καθαρό συσσωρευμένο κέρδος), κέρδη προηγούμενης χρήσης, πριν από τη διανομή. Υποχρεώσεις για λογαριασμό τρίτων (on a trust basis). Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό. Κέρματα σε κυκλοφορία, στην περίπτωση που κάποια ΕθνΚΤ είναι ο νόμιμος εκδότης. Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία, εκφρασμένα σε εθνικές νομισματικές μονάδες της ζώνης ευρώ που έπαψαν να αποτελούν νόμιμο χρήμα, αλλά βρίσκονται ακόμη σε κυκλοφορία μετά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, εάν δεν απεικονίζονται στο στοιχείο του παθητικού “Προβλέψεις”. Καθαρές υποχρεώσεις που αφορούν το πρόγραμμα συνταξιοδότησης

Ονομαστική αξία ή κόστος (συμφωνίας επαναγοράς)

Συνιστώμενη

Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό

Αγοραία αξία

Καταθέσεις πελατείας σε χρυσό: υποχρεωτική

10

13

Προβλέψεις

α)

Για συντάξεις, για συναλλαγματικό κίνδυνο, κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο τιμής χρυσού και για άλλους σκοπούς, π.χ. αναμενόμενες μελλοντικές δαπάνες, προβλέψεις για εθνικές νομισματικές μονάδες της ζώνης ευρώ που έπαψαν να αποτελούν νόμιμο χρήμα, αλλά βρίσκονται ακόμη σε κυκλοφορία μετά το έτος μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή, εφόσον τα εν λόγω τραπεζογραμμάτια δεν απεικονίζονται στο στοιχείο του παθητικού “Λοιπές υποχρεώσεις”/“Διάφορα στοιχεία”

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 49.2 του καταστατικού ενοποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζονται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού (+)

α)

Κόστος/ονομαστική αξία

Συνιστώμενη

β)

Για κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από πράξεις νομισματικής πολιτικής

β)

Ονομαστική αξία (κατ’ αναλογία προς την κλείδα κατανομής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ· βασίζεται σε αποτίμηση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ στο τέλος της χρήσης)

Υποχρεωτική

11

14

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής

Λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των τιμών όσον αφορά το χρυσό, κάθε είδους τίτλους σε ευρώ, κάθε είδους τίτλους εκφρασμένους σε ξένο νόμισμα, δικαιώματα προαίρεσης· διαφορές στην αποτίμηση με τις τιμές της αγοράς που συνδέονται με παράγωγα προϊόντα κάλυψης του κινδύνου επιτοκίου· λογαριασμοί αναπροσαρμογής συνδεόμενοι με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών όσον αφορά την καθαρή θέση κάθε νομίσματος, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων, των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος και των ΕΤΔ

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 49.2 του καταστατικού ενοποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζονται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού (+)

Διαφορές από την αναπροσαρμογή μεταξύ του μέσου κόστους και της αγοραίας αξίας, συνάλλαγμα μετατρεπόμενο με την αγοραία ισοτιμία

Υποχρεωτική

12

15

Κεφάλαιο και αποθεματικά

 

 

 

12

15.1

Κεφάλαιο

Καταβεβλημένο κεφάλαιο — το κεφάλαιο της ΕΚΤ ενοποιείται με τα μερίδια των συμμετεχουσών ΕθνΚΤ

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

12

15.2

Αποθεματικά

Νόμιμα αποθεματικά και λοιπά αποθεματικά. Κέρδη εις νέον

Οι εισφορές των ΕθνΚΤ προς την ΕΚΤ βάσει του άρθρου 49.2 του καταστατικού ενοποιούνται με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζονται υπό το στοιχείο 9.1 του ενεργητικού (+)

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

10

16

Κέρδη χρήσης

 

Ονομαστική αξία

Υποχρεωτική

3)

Το παράρτημα IX αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Δημοσιευόμενος λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης κεντρικής τράπεζας  (9)  (10)

[ποσά σε εκατ. EUR]

Αποτελέσματα χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου …

Έτος υποβολής στοιχείων

Προηγούμενο έτος

1.1.

Τόκοι-έσοδα  (8)

 

 

1.2.

Τόκοι-έξοδα  (8)

 

 

1.

Καθαροί τόκοι-έσοδα

 

 

2.1.

Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από χρηματοοικονομικές πράξεις

 

 

2.2.

Αποσβέσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και θέσεων

 

 

2.3.

Μεταφορές προς/από προβλέψεις έναντι συναλλαγματικού κινδύνου, κινδύνου επιτοκίου, πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου τιμής χρυσού

 

 

2.

Καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, αποσβέσεις και προβλέψεις για κινδύνους

 

 

3.1.

Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

3.2.

Έξοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

3.

Καθαρά έσοδα/έξοδα από αμοιβές και προμήθειες

 

 

4.

Έσοδα από μετοχές και συμμετοχές (8)

 

 

5.

Καθαρό αποτέλεσμα από τη συγκέντρωση του νομισματικού εισοδήματος (8)

 

 

6.

Λοιπά έσοδα

 

 

Σύνολο καθαρών εσόδων

 

 

7.

Δαπάνες προσωπικού (12)

 

 

8.

Διοικητικές δαπάνες (12)

 

 

9.

Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων ενεργητικού

 

 

10.

Υπηρεσίες παραγωγής τραπεζογραμματίων (13)

 

 

11.

Λοιπά έξοδα

 

 

12.

Φόρος εισοδήματος και λοιπές κρατικές επιβαρύνσεις επί του εισοδήματος

 

 

(Ζημίες)/Κέρδη χρήσης

 

 


(1)  Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 4 της κατευθυντήριας γραμμής ECB/2006/16.

(2)  Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και VII (εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα στοιχεία που φέρουν το σύμβολο “(+)” ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος.

(3)  Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ που είναι ουσιώδη για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος, ήτοι για τη λειτουργία του.

(4)  ΕΕ L 310 της 11.12.2000, σ. 1

(5)  Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 4 της κατευθυντήριας γραμμής ECB/2006/16.

(6)  Η αρίθμηση της πρώτης στήλης αναφέρεται στις μορφές εμφάνισης των οικονομικών καταστάσεων, όπως παρουσιάζονται στα παραρτήματα V, VI και VII (εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις και ενοποιημένος ετήσιος ισολογισμός του Ευρωσυστήματος). Η αρίθμηση της δεύτερης στήλης αναφέρεται στη μορφή εμφάνισης του ισολογισμού, όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα VIII (ετήσιος ισολογισμός κεντρικής τράπεζας). Τα στοιχεία που φέρουν το σύμβολο “(+)” ενοποιούνται στις εβδομαδιαίες λογιστικές καταστάσεις του Ευρωσυστήματος.

(7)  Η σύνθεση και οι κανόνες αποτίμησης του ισολογισμού που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα θεωρούνται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους λογαριασμούς της ΕΚΤ και για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των λογαριασμών των ΕθνΚΤ που είναι ουσιώδη για τους σκοπούς του Ευρωσυστήματος, ήτοι για τη λειτουργία του.»

(8)  Στοιχεία προς εναρμόνιση. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 4 της κατευθυντήριας γραμμής ECB/2006/16.

(9)  Ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης της ΕΚΤ λαμβάνει ελαφρώς διαφορετική μορφή. Βλέπε παράρτημα III της απόφασης ECB/2006/17 της 10ης Νοεμβρίου 2006.

(10)  Η αναγγελία των στοιχείων για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ σε κυκλοφορία, τον τοκισμό των καθαρών απαιτήσεων/υποχρεώσεων εντός του Ευρωσυστήματος που προκύπτουν από την κατανομή των τραπεζογραμματίων ευρώ εντός του Ευρωσυστήματος και το νομισματικό εισόδημα στις ετήσιες δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις των ΕθνΚΤ θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη. Τα προς εναρμόνιση στοιχεία σημειώνονται με αστερίσκο στα παραρτήματα IV, VIII και IX.

(11)  Εναλλακτικά, οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να δημοσιεύουν ακριβή ποσά σε ευρώ ή ποσά που προκύπτουν κατόπιν στρογγυλοποίησης με διαφορετικό τρόπο.

(12)  Συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων για διοικητικές δαπάνες.

(13)  Το στοιχείο αυτό χρησιμοποιείται στην περίπτωση ανάθεσης της παραγωγής τραπεζογραμματίων σε εξωτερικό φορέα (για το κόστος των υπηρεσιών που παρέχουν εξωτερικές εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν την παραγωγή τραπεζογραμματίων για λογαριασμό των κεντρικών τραπεζών). Συνιστάται η μεταφορά των εξόδων που συνεπάγεται η έκδοση των εθνικών τραπεζογραμματίων και των τραπεζογραμματίων ευρώ στο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, όπως αυτά τιμολογούνται ή με άλλο τρόπο επιβάλλονται.»


Top