Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0139

Οδηγία 2009/139/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , για τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 322, 9.12.2009, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 156 - 164

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; καταργήθηκε από 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/139/oj

9.12.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 322/3


ΟΔΗΓΊΑ 2009/139/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 25ης Νοεμβρίου 2009

για τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων

(κωδικοποιημένη έκδοση)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η οδηγία 93/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, για τις υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (3), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα (4) και ουσιωδώς. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

(2)

Η οδηγία 93/34/ΕΟΚ συγκαταλέγεται στις επιμέρους οδηγίες του συστήματος έγκρισης ΕΚ τύπου που προβλεπόταν από την οδηγία 92/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, η οποία αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, σχετικά με την έγκριση τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (5) και θεσπίζει τις τεχνικές προδιαγραφές τις σχετικές με τον σχεδιασμό και την κατασκευή δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων, όσον αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές. Οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών με σκοπό την εφαρμογή σε κάθε τύπο οχήματος της διαδικασίας έγκρισης ΕΚ τύπου, που προβλέπεται από την οδηγία 2002/24/ΕΚ. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2002/24/ΕΚ σχετικά με τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές ενότητες των οχημάτων εφαρμόζονται στην παρούσα οδηγία.

(3)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζει ορισμένα κράτη μέλη να διατηρούν, όσον αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές που επιβάλλονται στα δίκυκλα ή σε μηχανοκίνητα οχήματα και σε βάση που δεν θα δημιουργεί διακρίσεις, συγκεκριμένες υποχρεωτικές απαιτήσεις, για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων κυκλοφορίας, εφόσον οι συγκεκριμένες αυτές απαιτήσεις αφορούν τη χρήση των οχημάτων αυτών και δεν συνεπάγονται τροποποιήσεις της κατασκευής τους κατά τρόπον ώστε να δημιουργούνται εμπόδια στην κοινοτική έγκριση αυτού του τύπου οχήματος.

(4)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις υποχρεωτικές επιγραφές κάθε τύπου οχήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/24/ΕΚ.

Άρθρο 2

Η διαδικασία χορήγησης της επικύρωσης ΕΚ όσον αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές ενός τύπου δίκυκλου ή τρίκυκλου μηχανοκίνητου οχήματος, καθώς και οι ισχύουσες προϋποθέσεις για την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων, είναι εκείνες που θεσπίζει η οδηγία 2002/24/ΕΚ, στα κεφάλαια II και III αντίστοιχα.

Άρθρο 3

Οι τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των προδιαγραφών του παραρτήματος Ι αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2002/24/ΕΚ.

Άρθρο 4

1.   Όσον αφορά τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη δεν αρνούνται, για λόγους σχετικούς με τις υποχρεωτικές επιγραφές, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ούτε απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων.

2.   Τα κράτη μέλη αρνούνται, για λόγους σχετικούς με τις υποχρεωτικές επιγραφές, να χορηγήσουν έγκριση ΕΚ τύπου σε κάθε νέο τύπο δικύκλων ή τρικύκλων μηχανοκίνητων οχημάτων ο οποίος δεν πληροί τους όρους που θεσπίζονται από την παρούσα οδηγία.

3.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 5

Η οδηγία 93/34/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α, καταργείται, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά τις προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής των οδηγιών που εμφαίνονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.

Άρθρο 6

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2010.

Άρθρο 7

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Στρασβούργο, 25 Νοεμβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Å. TORSTENSSON


(1)  ΕΕ C 77 της 31.3.2009, σ. 41.

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Νοεμβρίου 2008 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2009.

(3)  ΕΕ L 188 της 29.7.1993, σ. 38.

(4)  Βλέπε παράρτημα ΙΙ μέρος Α.

(5)  ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ Ή ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

1.   ΓΕΝΙΚΑ

1.1.

Κάθε όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μια πινακίδα και επιγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στα κατωτέρω σημεία. Η εν λόγω πινακίδα και οι επιγραφές τίθενται με φροντίδα του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του.

2.   ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

2.1.

Η πινακίδα του κατασκευαστή, παράδειγμα για την οποία περιέχεται στο προσάρτημα 1, πρέπει να στερεώνεται σε ευδιάκριτο σημείο ενός τεμαχίου, το οποίο, φυσιολογικά, δεν μπορεί να αντικατασταθεί κατά τη χρήση· η πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και να περιέχει ανεξίτηλες τις ακόλουθες μνείες, με την ακόλουθη σειρά:

2.1.1.

το ονοματεπώνυμο του κατασκευαστή·

2.1.2.

το σήμα έγκρισης όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 8 της οδηγίας 2002/24/ΕΚ·

2.1.3.

τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος (VIN)·

2.1.4.

την ηχητική στάθμη κατά τη στάση: … dB(Α) … rev/min·

2.2.

Το σήμα έγκρισης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σημείου 2.1.2, η τιμή της ηχητικής στάθμης κατά τη στάση, καθώς και ο αριθμός στροφών/min. σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σημείου 2.1.4 δεν λαμβάνονται υπόψη στην επικύρωση ΕΚ όσον αφορά τις υποχρεωτικές επιγραφές. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει, ωστόσο, να τίθενται σε κάθε όχημα που παράγεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο·

2.3.

Ο κατασκευαστής μπορεί να επιθέτει συμπληρωματικές μνείες κάτω ή παραπλεύρως των προαναφερθεισών επιγραφών στο εξωτερικό ενός σαφώς σημασμένου ορθογωνίου παραλληλογράμμου το οποίο περιέχει μόνον τις προαναφερθείσες στα σημεία 2.1.1 έως 2.1.4 μνείες (βλέπε προσάρτημα 1).

3.   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Ο αναγνωριστικός αριθμός του οχήματος αποτελείται από ένα συνδυασμό χαρακτήρων τους οποίους δίδει ο κατασκευαστής σε κάθε όχημα. Σκοπός του εν λόγω αριθμού είναι να επιτρέπει —χωρίς να χρειάζονται άλλες ενδείξεις— τη σαφή αναγνώριση κάθε οχήματος μέσω του κατασκευαστή, για μια περίοδο 30 ετών. Ο αναγνωριστικός αριθμός πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

3.1.

Ο αναγνωριστικός αριθμός του οχήματος πρέπει να αναγράφεται στην πινακίδα του κατασκευαστή, με μια τεχνική δε, όπως με σφυρηλάτηση ή σφράγιση, έτσι ώστε να μην εξαλείφεται ή να μην αλλοιώνεται, σε ευδιάκριτο σημείο του πλαισίου ευρισκόμενο στο δεξιό ήμισυ του οχήματος·

3.1.1.

Ο αναγνωριστικός αριθμός του οχήματος αποτελείται από τρία μέρη:

3.1.1.1.

το πρώτο μέρος συνίσταται σε έναν κωδικό αποδιδόμενο στον κατασκευαστή του οχήματος για να αναγνωρίζεται ο κατασκευαστής. Ο κωδικός αυτός αποτελείται από τρεις χαρακτήρες (γράμματα ή ψηφία) αποδιδόμενους από τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία έχει την εταιρική έδρα του ο κατασκευαστής σύμφωνα με τη διεθνή υπηρεσία που λειτουργεί με την άδεια του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO). Ο πρώτος χαρακτήρας υποδεικνύει τη γεωγραφική περιοχή, ο δεύτερος τη χώρα εντός της γεωγραφικής περιοχής και ο τρίτος τον συγκεκριμένο κατασκευαστή. Όταν ο κατασκευαστής παράγει λιγότερα από 500 οχήματα ανά έτος, ο τρίτος χαρακτήρας είναι πάντοτε το 9. Για την αναγνώριση του εν λόγω κατασκευαστή, η προαναφερθείσα αρχή αποδίδει επίσης τον τρίτο, τέταρτο και πέμπτο χαρακτήρα του τρίτου μέρους·

3.1.1.2.

το δεύτερο μέρος αποτελείται από έξι χαρακτήρες (γράμματα ή ψηφία) και υποδεικνύει τα γενικά χαρακτηριστικά του οχήματος (τύπος, παραλλαγή και, στην περίπτωση των μοτοποδηλάτων, έκδοση)· κάθε χαρακτηριστικό μπορεί να αναπαριστάνεται από διάφορους χαρακτήρες. Εάν ο κατασκευαστής δεν χρησιμοποιήσει έναν ή περισσότερους χαρακτήρες, τα μη χρησιμοποιηθέντα διαστήματα πληρούνται με αλφαβητικά ή αριθμητικά στοιχεία, των οποίων η επιλογή επαφίεται στον κατασκευαστή·

3.1.1.3.

το τρίτο μέρος αποτελείται από οκτώ χαρακτήρες του οποίου οι τελευταίοι τέσσερις είναι ψηφία υποχρεωτικά και πρέπει, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δύο μέρη, να επιτρέπει τη σαφή αναγνώριση ενός δεδομένου οχήματος. Κάθε μη χρησιμοποιηθείσα θέση πληρούται από ένα μηδέν ούτως ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός χαρακτήρων·

3.1.2.

Ο αναγνωριστικός αριθμός του οχήματος πρέπει, εάν είναι δυνατόν, να αναγράφεται σε μία μόνο γραμμή. Η αρχή και το τέλος της εν λόγω γραμμής πρέπει να οριοθετούνται από σύμβολο που δεν είναι ούτε αραβικός αριθμός ούτε κεφαλαίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου και που δεν μπορεί να εκληφθεί ως χαρακτήρας των παραπάνω κατηγοριών.

Κατ’ εξαίρεση και για τεχνικούς λόγους, μπορεί επίσης να αναγράφεται σε δύο γραμμές. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται όμως η διακοπή ενός οποιουδήποτε από τα τρία μέρη, ενώ η αρχή και το τέλος κάθε γραμμής πρέπει να οριοθετούνται από σύμβολο, το οποίο δεν είναι ούτε αραβικός αριθμός ούτε κεφαλαίο γράμμα του λατινικού αλφαβήτου και που δεν μπορεί να εκληφθεί ως χαρακτήρας των παραπάνω κατηγοριών.

Επιτρέπεται επίσης η εισαγωγή του προαναφερθέντος συμβόλου εντός μιας γραμμής μεταξύ των τριών μερών (σημείο 3.1.1).

Μεταξύ των χαρακτήρων δεν υπάρχουν διαστήματα.

4.   ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

4.1.

Σε όλες τις επιγραφές που προβλέπονται στα σημεία 2 και 3, πρέπει να χρησιμοποιούνται λατινικά γράμματα και αραβικοί αριθμοί. Τα λατινικά γράμματα όμως, για τις επιγραφές που προβλέπονται στα σημεία 2.1.1, 2.1.3 και 3 πρέπει να είναι κεφαλαία.

4.2.

Στις ενδείξεις του αναγνωριστικού αριθμού του οχήματος:

4.2.1.

δεν επιτρέπεται η χρήση των γραμμάτων I, O και Q, καθώς και οι παύλες, οι αστερίσκοι ή άλλα ειδικά σημεία·

4.2.2.

τα γράμματα και τα ψηφία πρέπει να έχουν τα ακόλουθα ελάχιστα ύψη:

4.2.2.1.

4 mm οι χαρακτήρες που αναγράφονται απευθείας επάνω στη βάση (σασί) ή σε άλλο ανάλογο δομικό μέρος του οχήματος·

4.2.2.2.

3 mm οι χαρακτήρες που αναγράφονται στην πινακίδα του κατασκευαστή.

Προσάρτημα 1

Παράδειγμα πινακίδας του κατασκευαστή

Το κάτωθι παράδειγμα δεν προδικάζει τις ενδείξεις που θα αναγράφονται στην πραγματικότητα στις πινακίδες του κατασκευαστή ούτε τις διαστάσεις της ίδιας της πινακίδας, των ψηφίων ή των χαρακτήρων: το παράδειγμα είναι απλώς ενδεικτικό.

Οι πρόσθετες πληροφορίες που αναφέρονται στο σημείο 2.3 μπορούν να αναγράφονται κάτω ή δίπλα στις ενδείξεις που περιέχει το εικονιζόμενο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

STELLA FABBRICA MOTOCICLI

e3 5364

3 G S K L M 3 A C 8 B 1 2 0 0 0 0

80 dB(A) — 3 750 rev/min

Επεξήγηση:

Στο ανωτέρω παράδειγμα πινακίδας, το σχετικό όχημα έχει κατασκευασθεί από την «Stella Fabbrica Motocicli» και έχει εγκριθεί στην Ιταλία (e3), με τον αριθμό 5364.

Ο αναγνωριστικός αριθμός (3GSKLM3AC8B120000) ερμηνεύεται ως εξής:

πρώτο μέρος (3GS):

—   3: γεωγραφική περιοχή (Ευρώπη)·

—   G: χώρα εντός της γεωγραφικής περιοχής (Γερμανία)·

—   S: κατασκευαστής (Stella Fabbrica Motocicli)·

δεύτερο μέρος (KLM3AC):

—   KL: τύπος οχήματος·

—   M3: παραλλαγή (αμάξωμα του οχήματος)·

—   AC: έκδοση (κινητήρας του οχήματος)·

τρίτο μέρος (8B120000):

:

8B12

:

αναγνώριση του οχήματος σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα δύο μέρη του αναγνωριστικού αριθμού·

:

0000

:

μη χρησιμοποιηθείσες θέσεις, πληρούμενες με μηδέν για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος συνολικός αριθμός χαρακτήρων.

Η ηχητική στάθμη κατά τη στάση είναι 80 dB(A) με 3 750 rev/min.

Προσάρτημα 2

Δελτίο πληροφοριών για τις υποχρεωτικές επιγραφές ενός τύπου δίκυκλου ή τρίκυκλου μηχανοκίνητου οχήματος

(επισυνάπτεται στην αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου εφόσον αυτή υποβάλλεται ανεξάρτητα από την αίτηση έγκρισης ΕΚ του οχήματος)

Αύξων αριθμός (αποδίδεται από τον αιτούντα): …

Η αίτηση έγκρισης ΕΚ τύπου για τις υποχρεωτικές επιγραφές ενός τύπου δίκυκλου ή τρίκυκλου μηχανοκίνητου οχήματος πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο μέρος Ι στοιχείο Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2002/24/ΕΚ, στα ακόλουθα σημεία:

0.1

0.2

0.4 έως 0.6

9.3.1 έως 9.3.3.

Προσάρτημα 3

Ένδειξη της διοίκησης

Πιστοποιητικό έγκρισης ΕΚ τύπου για τις υποχρεωτικές επιγραφές ενός δίκυκλου ή τρίκυκλου μηχανοκίνητου οχήματος

ΠΡΟΤΥΠΟ

Έκθεση αριθ. … της τεχνικής υπηρεσίας … με ημερομηνία …

Αριθμός έγκρισης ΕΚ τύπου: … Αριθμός επέκτασης: …

1.

Εταιρική ή εμπορική επωνυμία του οχήματος: …

2.

Τύπος του οχήματος: …

3.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατασκευαστή: …

4.

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του (τυχόν) εντολοδόχου του κατασκευαστή: …

5.

Όχημα υποβληθέν σε δοκιμή στις: …

6.

Η επικύρωση ΕΚ χορηγείται/απορρίπτεται (1):

7.

Τόπος: …

8.

Ημερομηνία: …

9.

Υπογραφή: …


(1)  Διαγράψτε την περιττή μνεία.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΜΕΡΟΣ Α

Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της

(κατά το άρθρο 5)

Οδηγία 93/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου

(ΕΕ L 188 της 29.7.1993, σ. 38).

 

Οδηγία 1999/25/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 104 της 21.4.1999, σ. 19).

 

Οδηγία 2006/27/ΕΚ της Επιτροπής

(ΕΕ L 66 της 8.3.2006, σ. 7).

Άρθρο 2 και παράρτημα ΙΙ μόνο

ΜΕΡΟΣ B

Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής

(κατά το άρθρο 5)

Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

Ημερομηνία εφαρμογής

93/34/ΕΟΚ

14 Δεκεμβρίου 1994

14 Ιουνίου 1995

1999/25/ΕΚ

31 Δεκεμβρίου 1999

1 Ιανουαρίου 2000 (1)

2006/27/ΕΚ

31 Δεκεμβρίου 2006 (2)


(1)  Σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 1999/25/ΕΚ:

«1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2000, τα κράτη μέλη δεν μπορούν, για λόγους που αναφέρονται στις υποχρεωτικές επιγραφές:

να απορρίπτουν την έγκριση ΕΚ ενός τύπου δίκυκλου ή τρίκυκλου μηχανοκίνητου οχήματος, ούτε

να απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία δίκυκλων ή τρίκυκλων μηχανοκίνητων οχημάτων,

εφόσον υποχρεωτικές επιγραφές ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της οδηγίας 93/34/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

2.   Από την 1η Ιουλίου 2000, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν έγκριση ΕΚ τύπου για κάθε τύπο δίτροχου ή τρίτροχου μηχανοκίνητου οχήματος για λόγους που συνδέονται με τη θέση προσαρμογής της οπίσθιας πινακίδας κυκλοφορίας, εφόσον δεν τηρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 93/34/ΕΟΚ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.»

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/27/ΕΚ:

«1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2007, όσον αφορά τα δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα που πληρούν τους όρους που θεσπίζονται στις οδηγίες […], 93/34/ΕΟΚ, […] αντίστοιχα, όπως τροποποιούνται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη δεν αρνούνται, για λόγους που έχουν σχέση με το αντικείμενο της σχετικής οδηγίας, τη χορήγηση έγκρισης ΕΚ τύπου ούτε απαγορεύουν την ταξινόμηση, την πώληση ή τη θέση σε κυκλοφορία των ανωτέρω οχημάτων.

2.   Από την 1η Ιουλίου 2007, τα κράτη μέλη αρνούνται, για λόγους που έχουν σχέση με το αντικείμενο της σχετικής οδηγίας, να χορηγήσουν έγκριση ΕΚ τύπου σε κάθε νέο τύπο δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα που δεν πληρούν τους όρους που θεσπίζουν οι οδηγίες […], 93/34/ΕΟΚ, […] αντίστοιχα, όπως αυτές τροποποιούνται από την παρούσα οδηγία.»


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

Οδηγία 93/34/ΕΟΚ

Οδηγία 2006/27/ΕΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1, 2 και 3

 

Άρθρα 1, 2 και 3

Άρθρο 4 παράγραφος 1

 

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4 παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

Άρθρο 4 παράγραφος 2

 

Άρθρο 4 παράγραφος 3

 

Άρθρο 5

 

Άρθρο 6

Άρθρο 5

 

Άρθρο 7

Παράρτημα

 

Παράρτημα Ι

 

Παράρτημα ΙΙ

 

Παράρτημα ΙΙΙ


Top