Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0716

Απόφαση αριθ. 716/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 , για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος υποστήριξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου

OJ L 253, 25.9.2009, p. 8–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 300 - 308

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; καταργήθηκε από 32014R0258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/716/oj

25.9.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 253/8


ΑΠΌΦΑΣΗ αριθ. 716/2009/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009

για τη θέσπιση κοινοτικού προγράμματος υποστήριξης συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι βασική συνιστώσα της εσωτερικής αγοράς, καίριας σημασίας για την ορθή λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας και για την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένας υγιής και δυναμικός χρηματοπιστωτικός τομέας προϋποθέτει ένα ισχυρό πλαίσιο κανονιστικών ρυθμίσεων και εποπτείας, ικανό να ανταποκριθεί στην προϊούσα ενοποίηση των χρηματαγορών στην Κοινότητα.

(2)

Η κρίση στις χρηματαγορές από το 2007 έθεσε το ζήτημα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου στο επίκεντρο του πολιτικού θεματολογίου της Κοινότητας σε σχέση με το οποίο είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ένα εύρυθμης λειτουργίας κοινό πλαίσιο για την εσωτερική αγορά.

(3)

Μέσα σε μια παγκόσμια οικονομία υπάρχει επίσης ανάγκη σύγκλισης των προτύπων μεταξύ των διαφορετικών εθνικών οικονομιών και ανάπτυξης διεθνών προτύπων στα πλαίσια μιας διαφανούς και δημοκρατικής διεργασίας. Είναι επομένως σημαντικό η Κοινότητα να διαδραματίζει έναν ρόλο στη διεθνή διαδικασία καθορισμού προτύπων για τις χρηματαγορές. Για την προστασία των συμφερόντων της Κοινότητας και για να διασφαλισθεί ότι τα παγκόσμια πρότυπα θα είναι υψηλής ποιότητας και συμβατά με την κοινοτική νομοθεσία, έχει ζωτική σημασία να αντιπροσωπεύονται επαρκώς τα συμφέροντα της Κοινότητας στις ανωτέρω διεθνείς διαδικασίες καθορισμού προτύπων.

(4)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (3) («κανονισμός ΔΛΠ»), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) θα πρέπει να ενσωματωθούν στο κοινοτικό δίκαιο για να εφαρμοστούν από τις επιχειρήσεις με κινητές αξίες εισηγμένες για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά της Κοινότητας, υπό τον όρο ότι τα ΔΠΧΑ πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό ΔΛΠ. Τα ΔΠΧΑ επομένως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η Κοινότητα έχει επομένως άμεσο συμφέρον να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύσσονται και εγκρίνονται τα ΔΠΧΑ παράγει πρότυπα συμβατά με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς.

(5)

Τα ΔΠΧΑ εκδίδονται από τον Οργανισμό Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΟΔΛΠ) και οι σχετικές ερμηνείες εκδίδονται από την επιτροπή διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ), δύο οργανισμούς του Ιδρύματος της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΕΔΛΠ). Είναι επομένως σημαντικό να καθιερωθούν οι δέουσες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για το ΙΕΔΛΠ.

(6)

Η ευρωπαϊκή συμβουλευτική ομάδα για θέματα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΕΣΟΧΑ) ιδρύθηκε το 2001 από ευρωπαϊκές οργανώσεις που αντιπροσωπεύουν τους εκδότες κινητών αξιών, τους επενδυτές και τους λογιστές που συμμετέχουν στη διαδικασία χρηματοοικονομικής αναφοράς. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΛΠ, η ΕΣΟΧΑ παρέχει στην Επιτροπή γνωμοδοτήσεις αποφαινόμενη εάν ένα λογιστικό πρότυπο που εξέδωσε ο ΟΔΛΠ ή μια ερμηνεία που εξέδωσε η ΕΔΔΠΧΑ προς επικύρωση συμμορφώνονται προς το κοινοτικό δίκαιο. Η ΕΣΟΧΑ χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως βήμα για την παροχή, σε πρώιμα στάδια, τεχνικών εισροών στον ΟΔΛΠ σχετικά με τα σχέδια λογιστικών προτύπων.

(7)

Λαμβάνοντας υπόψη το ζωτικό ρόλο της ΕΣΟΧΑ στο έργο της υποστήριξης της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς και των κοινοτικών πολιτικών και στην εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στη διαδικασία καθορισμού προτύπων διεθνώς, επιβάλλεται η Κοινότητα να συμβάλει στη χρηματοδότηση της ΕΣΟΧΑ.

(8)

Στον τομέα του υποχρεωτικού λογιστικού ελέγχου, το συμβούλιο εποπτείας δημοσίου συμφέροντος (PIOB) συστήθηκε το 2005 από την ομάδα παρακολούθησης, ένα διεθνή οργανισμό αρμόδιο για την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων της διεθνούς ομοσπονδίας ελεγκτών (ΔΟΕ) σε θέματα διακυβέρνησης. Ρόλος του PIOB είναι να επιτηρεί τη διεργασία που οδηγεί στην έγκριση των διεθνών ελεγκτικών προτύπων (ΔΕΠ) και άλλες δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος της ΔΟΕ. Τα ΔΕΠ μπορούν να εγκρίνονται για εφαρμογή τους στην Κοινότητα υπό τον όρο, ιδίως, ότι έχουν αναπτυχθεί με τη δέουσα διεργασία, υπό δημόσια εποπτεία και με διαφάνεια όπως απαιτείται δυνάμει του άρθρου 26 της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (4).

(9)

Η εισαγωγή των ΔΕΠ στο κοινοτικό δίκαιο και ο βασικός ρόλος του PIOB στο να εξασφαλίζει ότι πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2006/43/ΕΚ σημαίνουν ότι η Κοινότητα έχει άμεσο συμφέρον να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία ανάπτυξης και έγκρισης των προτύπων αυτών καταλήγει σε πρότυπα εναρμονισμένα προς το νομικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Είναι επομένως σημαντικό να διασφαλιστούν κατάλληλες ρυθμίσεις χρηματοδότησης για το PIOB.

(10)

Χρειάζεται επομένως να θεσπιστεί κοινοτικό πρόγραμμα («πρόγραμμα») για τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της ΕΣΟΧΑ, του ΙΕΔΛΠ και του PIOB, που επιδιώκουν, σύμφωνα με το άρθρο 162 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (5), στόχους γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος με το σχεδιασμό προτύπων, την επικύρωση προτύπων ή την εποπτεία των διαδικασιών καθορισμού προτύπων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου.

(11)

Θα πρέπει επίσης να επιχορηγηθούν οι τρεις νομικές δομές υποστήριξης, αποκλειστικός στόχος των οποίων είναι η παροχή διοικητικής υποστήριξης στην ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, που συστάθηκε με την απόφαση 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής (6), στην επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας, που συστάθηκε με την απόφαση 2009/78/ΕΚ της Επιτροπής (7) και στην επιτροπή ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων, που συστάθηκε με την απόφαση 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής (8) (από κοινού «επιτροπές εποπτικών αρχών»), για τη διεκπεραίωση της εντολής τους και την εφαρμογή σχεδίων που αφορούν την εποπτική σύγκλιση, ιδιαίτερα, την κατάρτιση του προσωπικού των εθνικών εποπτικών αρχών και τη διαχείριση σχεδίων τεχνολογίας των πληροφοριών.

(12)

Η κρίση στις χρηματαγορές κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη προόδου στον τομέα της εποπτικής σύγκλισης και συνεργασίας. Είναι σκόπιμο επομένως να συμβάλει οικονομικά η Κοινότητα σε συγκεκριμένες δράσεις των επιτροπών εποπτικών αρχών, αναγκαίες για να επιτευχθεί πρόοδος.

(13)

Η ομοιόμορφη εκτέλεση και εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών όσον αφορά την εποπτεία έχει μεγάλη σημασία για την κατάργηση των υφισταμένων εμποδίων στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς και πρόσφορους τρόπους για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι οι επιτροπές εποπτικών αρχών να εκπαιδεύουν καλύτερα το προσωπικό των εθνικών εποπτικών αρχών και να αναπτύξουν κοινά μέσα τεχνολογίας των πληροφοριών.

(14)

Οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εποπτείας, της λογιστικής και του ελέγχου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρηματοδότηση και, παρά τους σημαντικούς ρόλους τους στην Κοινότητα, κανένας από τους προτεινόμενους δικαιούχους του κοινοτικού προγράμματος δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, πράγμα που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ικανότητά τους να επιτελούν τα καθήκοντά τους που έχουν αποφασιστική σημασία για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(15)

Η κοινοτική συγχρηματοδότηση εξασφαλίζει ότι αυτοί οι οργανισμοί λαμβάνουν σαφή, σταθερή, διαφοροποιημένη, υγιή και επαρκή χρηματοδότηση και ότι είναι σε θέση να εκτελέσουν την αποστολή δημοσίου συμφέροντός που τους έχει ανατεθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό.

(16)

Θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής χρηματοδότηση με κοινοτική συμβολή στη λειτουργία των επιτροπών εποπτικών αρχών και στον καθορισμό διεθνών λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων, και ειδικότερα στο ΙΕΔΛΠ περιλαμβανομένων της ΕΣΟΧΑ και του PIOB.

(17)

Για μια κοινοτική χρηματοδότηση θα πρέπει, ειδικότερα όσον αφορά συγκεκριμένα την περίπτωση του ΙΕΔΛΠ, να τεθεί ως αναγκαία προϋπόθεση, η έμπρακτη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που ζήτησε η Κοινότητα στο θέμα της διακυβέρνησης.

(18)

Οι επιτροπές εποπτικών αρχών κατά τη διαβίβαση των σχεδίων ετήσιων προγραμμάτων εργασίας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όπως ζητήθηκε με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 (9) και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2008, πρέπει να περιλαμβάνουν τμήμα που περιγράφει λεπτομερώς τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται δυνάμει του προγράμματος κατά τη διάρκεια του έτους διαβίβασης, αναφέροντας ιδιαιτέρως τα ποσά της χρηματοδότησης και τα αποτελέσματα των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, καθώς και περιγραφή των δραστηριοτήτων που προτίθενται να υποβάλουν οι επιτροπές εποπτικών αρχών στην Επιτροπή εντός του έτους που ακολουθεί για χρηματοδότηση δυνάμει του προγράμματος.

(19)

Εκτός από την αλλαγή των σχεδίων χρηματοδότησής τους, το ΙΕΔΛΠ και η ΕΣΟΧΑ πραγματοποιούν αυτήν την περίοδο μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης οι οποίες είναι αναγκαίες λόγω της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης για να διασφαλίσουν ότι μέσω της δομής και των διαδικασιών τους εκτελούν την αποστολή δημοσίου συμφέροντος που τους έχει ανατεθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποτελεσματικό, διαφανή και δημοκρατικό. Η σημασία των εν λόγω μεταρρυθμίσεων υπογραμμίσθηκε στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τη χρηματοοικονομική εποπτεία της οποίας προεδρεύει ο Jacques de Larosière (ομάδα εργασίας Larosière) της 25ης Φεβρουαρίου 2009, στην από 4ης Μαρτίου 2009 ανακοίνωση της Επιτροπής για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης» και από την Ομάδα των Είκοσι (G20) που συνεδρίασε στις 2 Απριλίου 2009. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι να αρχίσει η κοινοτική συγχρηματοδότηση. Σε σχέση δε με το ΙΕΔΛΠ, οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση των προσδοκιών που εκφράστηκαν στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Απριλίου 2008 σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τη διακυβέρνηση του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τη σύσταση του Εποπτικού Συμβουλίου με σχετικές εξουσίες και ενδεδειγμένη σύνθεση, την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας και νομιμότητας στις διαδικασίες του ΙΕΔΛΠ κατά τον καθορισμό προτύπων και ημερήσιας διάταξης, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του συμβουλευτικού συμβουλίου για τα πρότυπα και την τυποποίηση του ρόλου των εκτιμήσεων αντίκτυπου ως μέρος της δέουσας διαδικασίας του Οργανισμού Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.

(20)

Οι δικαιούχοι εκείνοι που ασκούν διεθνείς δραστηριότητες σε τρίτες χώρες, όπως το ΙΕΔΛΠ και το PIOB, δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να ωφελούνται από την κοινοτική συγχρηματοδότηση εάν, μετά τα πρώτα δύο έτη συγχρηματοδότησης, δεν έχουν κάνει σημαντικές προόδους προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής τους χρηματοδότησης προέρχεται από χρηματοδοτική διευθέτηση αντίστοιχης ουδετερότητας, ακόμα και από συμμετέχοντες τρίτων χωρών.

(21)

Η οδηγία 2006/43/ΕΚ (10) προβλέπει ότι τα κράτη μέλη συστήνουν ανεξάρτητα εποπτικά όργανα στον τομέα του λογιστικού ελέγχου. Τα πρόσφατα γεγονότα στις αγορές αποκάλυψαν πάντως ελλείψεις σε πολλούς τομείς περιλαμβανομένου και του λογιστικού ελέγχου. Για να βελτιωθεί η ποιότητα του λογιστικού ελέγχου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή, έως την 1η Ιουλίου 2010, πρέπει να υποβάλει έκθεση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών οργάνων εταιρειών ελέγχου.

(22)

Η κρίση στις χρηματαγορές θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύσταση νέων οργανισμών σε κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο με εντολή που θα καλύπτει κοινοτικούς στόχους παρόμοιους με αυτούς των δικαιούχων του προγράμματος.

(23)

Θα πρέπει να είναι δυνατό να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα αυτοί οι οργανισμοί ως νέοι δικαιούχοι, υπό τον όρο ότι πληρούν τα αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσας απόφασης.

(24)

Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης θεσπίζονται σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (11).

(25)

Θα πρέπει ιδίως να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να επιλέγει νέους δικαιούχους για το πρόγραμμα και να τροποποιεί το παράρτημα αναλόγως. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της με νέα μη ουσιώδη στοιχεία, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

(26)

Ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (12) (δημοσιονομικός κανονισμός) και ο κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, οι οποίοι προστατεύουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας, θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της απλότητας και τις συνέπειας όσον αφορά την επιλογή δημοσιονομικών μέσων, τον περιορισμό του αριθμού των περιπτώσεων για τις οποίες η Επιτροπή διατηρεί άμεση ευθύνη όσον αφορά την εφαρμογή και τη διαχείρισή τους, και την απαιτούμενη αναλογικότητα μεταξύ του ύψους των πόρων και του διοικητικού φόρτου που συνδέεται με τη χρήση τους.

(27)

Η χρηματοπιστωτική κρίση απέδειξε την ανάγκη μεταρρύθμισης των ρυθμιστικών και εποπτικών προτύπων του χρηματοοικονομικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην από 4ης Μαρτίου 2009 ανακοίνωσή της για το εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τίτλο «Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης», η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να υποβάλει τις αναγκαίες νομοθετικές προτάσεις λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμπεράσματα της ομάδας de Larosière. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης και 20ής Μαρτίου 2009 συμφώνησε σχετικά με την ανάγκη για βελτίωση της ρύθμισης και εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη βάση δε για κάθε δράση να αποτελέσει η έκθεση της ομάδας de Larosière. Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει σχετικές προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει έως την 1η Ιουλίου 2010.

(28)

Η παρούσα απόφαση προβλέπει τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτούνται οι δραστηριότητες ορισμένων οργανισμών που επιδιώκουν στόχους γενικού κοινοτικού ενδιαφέροντος σε ζητήματα που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το σχεδιασμό προτύπων, την επικύρωση προτύπων ή την εποπτεία των διαδικασιών καθορισμού προτύπων στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου.

(29)

Προτείνεται κοινοτική χρηματοδότηση για έναν σαφώς καθορισμένο και περιορισμένο αριθμό των σημαντικότερων οργανισμών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Στο τρέχον θεσμικό πλαίσιο, οι νέες ρυθμίσεις χρηματοδότησης θα εξασφαλίσουν σταθερή, διαφοροποιημένη, υγιή και επαρκή χρηματοδότηση ώστε να επιτραπεί στους σχετικούς οργανισμούς να εκτελούν τη σχετική με την Κοινότητα ή την κοινοτικού δημοσίου συμφέροντος αποστολή τους κατά τρόπο ανεξάρτητο και αποτελεσματικό. Η χρηματοδοτική υποστήριξη χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

(30)

Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να υλοποιηθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν επομένως, λόγω της κλίμακας και των επιπτώσεών της, να υλοποιηθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει ό, τι είναι απαραίτητο για την επίτευξη των στόχων αυτών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Θέσπιση του προγράμματος

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται κοινοτικό πρόγραμμα, («το πρόγραμμα»), για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 για να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες των οργανισμών που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Κοινότητας σε σχέση με την εποπτική σύγκλιση και συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σε σχέση με τη χρηματοοικονομική αναφορά και τους λογιστικούς ελέγχους.

Άρθρο 2

Στόχοι

1.   Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς υποστηρίζοντας τη δράση, τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες ορισμένων οργανισμών στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου.

2.   Το πρόγραμμα καλύπτει:.

α)

δραστηριότητες που υποστηρίζουν την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών που στοχεύουν στην εποπτική σύγκλιση, ιδίως μέσω της κατάρτισης του προσωπικού των εθνικών εποπτικών αρχών και της διαχείρισης προγραμμάτων τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, και

β)

δραστηριότητες που αναπτύσσουν ή που συνεισφέρουν στοιχεία για την ανάπτυξη προτύπων, που εφαρμόζουν, αξιολογούν ή παρακολουθούν πρότυπα ή εποπτεύουν τις διαδικασίες καθορισμού προτύπων προς υποστήριξη της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου.

3.   Η ανεξαρτησία των επιτροπών εποπτικών αρχών, όπως έχει προβλεφθεί στις αποφάσεις 2009/77/ΕΚ, 2009/78/ΕΚ και 2009/79/ΕΚ, δεν θίγεται από την εφαρμογή του προγράμματος.

Άρθρο 3

Πρόσβαση στο πρόγραμμα

Για να είναι επιλέξιμος για κοινοτική χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος, ένας δικαιούχος:

α)

πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο με στόχο την προώθηση του δημόσιου συμφέροντος και την επιδίωξη στόχων γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως προβλέπεται στο άρθρο 162 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, και

β)

δεν επιτρέπεται, κατά τη χορήγηση της επιχορήγησης, να βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 1, το άρθρο 94 και το άρθρο 96 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού.

Άρθρο 4

Δικαιούχοι του προγράμματος

1.   Από το πρόγραμμα ωφελούνται οι δικαιούχοι που αναφέρονται στο παράρτημα.

2.   Οι δικαιούχοι εκείνοι που ασκούν διεθνείς δραστηριότητες σε τρίτες χώρες, όπως το ΙΕΔΛΠ και το PIOB, δεν συνεχίζουν να ωφελούνται από το πρόγραμμα εάν μετά τα πρώτα δύο έτη συγχρηματοδότησης δεν έχουν επιδείξει σημαντικές προόδους προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής τους χρηματοδότησης προέρχεται από χρηματοδοτική διευθέτηση αντίστοιχης ουδετερότητας, ακόμα και από συμμετέχοντες τρίτων χωρών.

Άρθρο 5

Παροχή των επιχορηγήσεων

1.   Η Επιτροπή παρέχει τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος υπό μορφή επιχορηγήσεων και μόνο μετά την παραλαβή κατάλληλου προγράμματος εργασιών και κατ’ εκτίμηση γενικού προϋπολογισμού.

2.   Η κοινοτική χρηματοδότηση χορηγείται υπό τη μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας ή επιχορηγήσεων δράσης, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

στην περίπτωση των δικαιούχων που ορίζονται στο τμήμα Α του παραρτήματος η κοινοτική χρηματοδότηση χορηγείται υποχρεωτικά υπό τη μορφή επιχορηγήσεων λειτουργίας, και

β)

στην περίπτωση των δικαιούχων που ορίζονται στο τμήμα Β του παραρτήματος:

i)

οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε επιχορήγηση δράσης και επιχορήγηση λειτουργίας, και

ii)

κατά την υποβολή του προγράμματος εργασίας του και του κατ’ εκτίμηση γενικού προϋπολογισμού του στην Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο δικαιούχος πρέπει να παράσχει στην Επιτροπή γραπτή επιβεβαίωση ότι το αίτημά του για χρηματοδότηση δεν υπονομεύει την ανεξαρτησία των επιτροπών εποπτικών αρχών προς τις οποίες ο εν λόγω δικαιούχος παρέχει λειτουργία διοικητικής υποστήριξης.

3.   Οι επιχορηγήσεις λειτουργίας χορηγούνται μόνον για τη χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας και των τρεχουσών δαπανών των δικαιούχων, περιλαμβανομένης της λειτουργίας των γραμματειών τους και των αποδοχών των υπαλλήλων τους.

Σε περίπτωση ανανέωσης, αυτές οι επιχορηγήσεις λειτουργίας δεν μειώνονται αυτομάτως.

4.   Οι επιχορηγήσεις δράσης χορηγούνται μόνο για τις δραστηριότητες που καθορίζονται στο άρθρο 6 και πληρούν όλους τους ακόλουθους όρους:

α)

ο αποκλειστικός στόχος των επιχορηγήσεων δράσης πρέπει να είναι η εξασφάλιση δυνατότητας στους δικαιούχους του τμήματος Β του παραρτήματος να παρέχουν διοικητική υποστήριξη στην επιτροπή εποπτικών αρχών προκειμένου να αναπτυχθούν και να υλοποιηθούν τα έργα που προβλέπονται στις αποφάσεις σχετικά με επιχορηγήσεις δράσης, και

β)

ο ρόλος διοικητικής υποστήριξης των δικαιούχων που ορίζονται στο τμήμα Β του παραρτήματος πρέπει να καθορίζεται σαφώς στα αντίστοιχα καταστατικά τους.

Η λειτουργία διοικητικής υποστήριξης που αναφέρεται στο στοιχείο β) είναι ο μοναδικός σκοπός των δικαιούχων που αναφέρονται στο τμήμα Β του παραρτήματος και περιλαμβάνει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 6 προς όφελος των επιτροπών εποπτικών αρχών.

5.   Η Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με τα ποσά και με το μέγιστο ποσοστό της χρηματοδότησης. Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής δημοσιοποιούνται.

Άρθρο 6

Επιλέξιμες δραστηριότητες των δικαιούχων για τις επιχορηγήσεις δράσης

Οι ακόλουθες δραστηριότητες θεωρούνται επιλέξιμες για επιχορηγήσεις δράσης ως ειδικά έργα με κοινοτική διάσταση με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 3 και των άρθρων 3 και 5:

α)

σχέδια τεχνολογίας των πληροφοριών·

β)

προγράμματα κατάρτισης και απόσπασης προσωπικού για το προσωπικό των εθνικών εποπτικών αρχών·

γ)

φιλοξενία διασκέψεων, σεμιναρίων, δραστηριοτήτων κατάρτισης και συνεδριάσεων εμπειρογνωμόνων·

δ)

προετοιμασία και έκδοση δημοσιεύσεων, προετοιμασία και εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων πληροφόρησης·

ε)

διεξαγωγή έρευνας, εκπόνηση μελετών, και

στ)

άλλες ειδικές δραστηριότητες υποστήριξης σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο ή την πολιτική στον τομέα της λογιστικής και του λογιστικού ελέγχου η της εποπτικής σύγκλισης ή συνεργασίας.

Άρθρο 7

Επιλογή νέων δικαιούχων

1.   Η Επιτροπή δύναται να επιλέγει νέους δικαιούχους για το πρόγραμμα και να τροποποιεί αναλόγως το παράρτημα. Τα μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας απόφασης με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 13 παράγραφος 2.

2.   Για να είναι επιλέξιμος ως νέος δικαιούχος, ο φορέας πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 3 και, τουλάχιστον, ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

α)

πρέπει να είναι άμεσος διάδοχος ενός από τους δικαιούχους που παρατίθενται στο παράρτημα·

β)

πρέπει να ασκεί δραστηριότητες που υποστηρίζουν την εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών με απώτερο στόχο την εποπτική σύγκλιση και συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· ή

γ)

πρέπει να συμμετέχει άμεσα στο στάδιο της ανάπτυξης ή να συνεισφέρει στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων, στην εφαρμογή, την αξιολόγηση ή την παρακολούθηση των προτύπων αυτών ή στην εποπτεία των διαδικασιών καθορισμού προτύπων προς υποστήριξη της εφαρμογής των κοινοτικών πολιτικών στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς και του λογιστικού ελέγχου.

3.   Όταν ένας φορέας που επιλέγεται από την Επιτροπή ως νέος δικαιούχος:

α)

πληροί το κριτήριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, δύναται να λάβει την επιχορήγηση του προκατόχου του που παρατίθεται στο παράρτημα, υπό τον όρο ότι, στην περίπτωση επιχορήγησης δράσης, ο φορέας αυτός πληροί επίσης τα κριτήρια για τις επιλέξιμες δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 6· ή

β)

πληροί τα κριτήρια για τις επιλέξιμες δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 6 και τα κριτήρια που καθορίζονται στο στοιχείο β) ή γ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, δύναται να λάβει επιχορήγηση δράσης.

Δυνάμει του στοιχείου β) της παρούσας παραγράφου, το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμο στο πλαίσιο της επιχορήγησης δράσης δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση τις πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια των επιχορηγήσεων που παρέχονται για συγκεκριμένες ενέργειες ή των επιχορηγήσεων λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 9.

Άρθρο 8

Διαφάνεια

Κάθε δικαιούχος χρηματοδότησης που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος τονίζει σε εμφανή θέση, όπως ιστοχώρο, δημοσίευση ή ετήσια έκθεση, το γεγονός ότι έχει λάβει χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 9

Δημοσιονομικές διατάξεις

1.   Το δημοσιονομικό κονδύλιο για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης κατά την περίοδο 2010–2013 ανέρχεται σε 38,7 εκατ. ευρώ. Εντός του κονδυλίου αυτού οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων προς τους δικαιούχους που ορίζονται στο τμήμα Β του παραρτήματος ισούνται τουλάχιστον με 13,5 εκατ. ευρώ, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων προς το ΙΕΔΛΠ δεν υπερβαίνουν τα 12,75 εκατ. ευρώ και εκείνες προς την ΕΣΟΧΑ δεν υπερβαίνουν τα 11,25 εκατ. ευρώ.

2.   Οι πιστώσεις που διατίθενται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση καθορίζονται ετησίως από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

3.   Όταν η Επιτροπή υποβάλλει την πρώτη αίτηση για πιστώσεις ως μέρος του προσχεδίου προϋπολογισμού στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε σχέση με το ΙΕΔΛΠ, ένα μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης παρέχει έκθεση για τις μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης του ΙΕΔΛΠ προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολογείται δεόντως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Η έκθεση επικεντρώνεται στη διάρθρωση και τις διεργασίες της διακυβέρνησης, περιλαμβανομένης της σύνθεσης και των εξουσιών του Εποπτικού Συμβουλίου, ιδίως στην ικανότητα αυτού του οργάνου να εκτελεί την αποστολή δημοσίου συμφέροντος που του έχει ανατεθεί κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό. Η έκθεση παρουσιάζει επίσης την πρόοδο έν σχέσει προς τους τεθέντες στόχους όσον αφορά την εφαρμογή από τις τρίτες χώρες των ΔΠΧΑ στους εγχώριους εκδότες τους.

4.   Όταν η Επιτροπή υποβάλλει την πρώτη αίτηση για πιστώσεις ως μέρος του προσχεδίου προϋπολογισμού στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σε σχέση με το έτος που ακολουθεί τα πρώτα δύο έτη χρηματοδότησης του ΙΕΔΛΠ και του PIOB, ένα μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης παρέχει έκθεση σχετικά με το κατά πόσον το ΙΕΔΛΠ και το PIOB έχουν παρουσιάσει σημαντικές προόδους προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής τους χρηματοδότησης προέρχεται από χρηματοδοτική διευθέτηση αντίστοιχης ουδετερότητας, ακόμα και από συμβαλλόμενα μέρη τρίτων χωρών. Η έκθεση αυτή αξιολογείται δεόντως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε σχέση με το κατά πόσον σημειώθηκε πρόοδος προς την κατεύθυνση της χρηματοδοτικής ουδετερότητας, ακόμα και από συμβαλλόμενα μέρη τρίτων χωρών.

Άρθρο 10

Εφαρμογή

Τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002.

Άρθρο 11

Παρακολούθηση

1.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι:

α)

για κάθε ενέργεια που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δυνάμει επιχορήγησης δράσης, ο δικαιούχος υποβάλλει σε ετήσια βάση τεχνική και οικονομική έκθεση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και τελική έκθεση μετά την ολοκλήρωση της δράσης, και

β)

για κάθε ενέργεια που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δυνάμει επιχορήγησης λειτουργίας, ο δικαιούχος υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση δραστηριότητας και οικονομική έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος εργασίας και τελική έκθεση μετά τη λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας για κοινοτική χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο των εκθέσεων που αναφέρουν τα στοιχεία α) και β).

2.   Με την επιφύλαξη των ελέγχων που διενεργούνται από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνεργασία με τα αρμόδια εθνικά όργανα ή υπηρεσίες ελέγχου δυνάμει του άρθρου 248 της συνθήκης ή όλων των ελέγχων που διενεργούνται βάσει του άρθρου 279 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο β) της συνθήκης, οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό της Επιτροπής μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, περιλαμβανομένων των δειγματοληπτικών ελέγχων, με αντικείμενο τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται βάσει του προγράμματος και σύμφωνα με τον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίες (13). Αν κριθεί σκόπιμο, διενεργούνται έρευνες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14).

3.   Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι συμβάσεις και οι συμφωνίες που προκύπτουν από την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπουν ρητώς την επιτήρηση και τον οικονομικό έλεγχο από την Επιτροπή (ή τυχόν εντεταλμένο εκπρόσωπό της) και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και λογιστικούς ελέγχους — επιτόπου εάν απαιτείται — από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

4.   Οι υπάλληλοι της Επιτροπής και το εγκεκριμένο από την Επιτροπή εξωτερικό προσωπικό έχουν το κατάλληλο δικαίωμα πρόσβασης, ιδίως στα γραφεία του δικαιούχου, καθώς και σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, που απαιτούνται για την εύρυθμη διεξαγωγή των λογιστικών ελέγχων.

5.   Το Ελεγκτικό Συνέδριο και η OLAF έχουν τα ίδια δικαιώματα με την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση.

6.   Ο δικαιούχος επιχορήγησης λειτουργίας ή επιχορήγησης δράσης πρέπει να τηρεί στη διάθεση της Επιτροπής όλες τις αποδείξεις για τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο χορηγήθηκε η επιχορήγηση, ιδίως την επαληθευμένη κατάσταση των λογαριασμών, για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την τελευταία πληρωμή. Ο δικαιούχος επιχορήγησης φροντίζει ώστε, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, τα δικαιολογητικά που βρίσκονται στην κατοχή των εταίρων ή των μελών να τεθούν στη διάθεση της Επιτροπής.

7.   Με βάση τα πορίσματα των εκθέσεων και των ελέγχων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η Επιτροπή εξασφαλίζει, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την αναπροσαρμογή της κλίμακας και των προϋποθέσεων χορήγησης της χρηματοδοτικής συνδρομής που είχαν εγκριθεί αρχικά καθώς και του χρονοδιαγράμματος των πληρωμών.

8.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξακριβωθεί εάν οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιούνται σωστά και σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τον δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 12

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας

1.   Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας προστατεύονται με την εφαρμογή προληπτικών μέτρων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων και με την ανάκτηση των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών και, εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες, με την επιβολή αποτελεσματικών, αναλογικών και αποτρεπτικών ποινών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 (15) και (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

2.   Για τις κοινοτικές δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται δυνάμει του παρόντος προγράμματος, ως «παρατυπία» υπό την έννοια που αναφέρεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 νοείται κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι προϋπολογισμοί που διαχειρίζονται οι Κοινότητες, είτε με τη μείωση ή απώλεια εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της Κοινότητας, είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη.

3.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει τη μείωση, αναστολή ή ανάκτηση του ποσού της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει χορηγηθεί για κάποια ενέργεια, εάν διαπιστώσει παρατυπίες, περιλαμβανομένης της μη τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή της επιμέρους απόφασης ή της σύμβασης ή της συμφωνίας για τη χορήγηση της υπό εξέταση χρηματοδοτικής συνδρομής, ή εάν αποκαλυφθεί ότι, χωρίς να έχει ζητηθεί προηγουμένως η έγκριση της Επιτροπής, η ενέργεια έχει υποστεί σημαντική μεταβολή, ασυμβίβαστη με τη φύση ή τους όρους εκτέλεσής της.

4.   Εάν οι προθεσμίες δεν τηρούνται ή εάν η πρόοδος στην υλοποίηση της ενέργειας δικαιολογεί μέρος μόνον της χρηματοδοτικής συνδρομής που χορηγήθηκε, ο δικαιούχος καλείται να υποβάλει τις παρατηρήσεις του στην Επιτροπή εντός καθορισμένης προθεσμίας. Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να ακυρώσει το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής στήριξης και να απαιτήσει την επιστροφή των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί.

5.   Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι κάθε ποσό που έχει καταβληθεί αχρεωστήτως επιστρέφεται. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται εγκαίρως προσαυξάνονται με τους τόκους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον δημοσιονομικό κανονισμό.

Άρθρο 13

Διαδικασία επιτροπής

1.   Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2.   Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Άρθρο 14

Αξιολόγηση

1.   Το αργότερο έξι μήνες πριν από το τέλος του προγράμματος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση βασισμένη, μεταξύ άλλων, στις ετήσιες εκθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, σχετικά με την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Η έκθεση αυτή αξιολογεί τουλάχιστον τη γενική συνάφεια και τη συνοχή του προγράμματος, την αποτελεσματικότητα της εκτέλεσής του και τη γενική και μεμονωμένη αποτελεσματικότητα των διάφορων ενεργειών με γνώμονα την επίτευξη των στόχων όπως καθορίζονται στο άρθρο 2.

Η έκθεση διαβιβάζεται επίσης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή προς ενημέρωση.

2.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνθήκη, αποφασίζουν σχετικά με τη συνέχιση του προγράμματος πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013.

3.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει έως την 1η Ιουλίου 2010 έκθεση σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω μεταρρυθμίσεων του συστήματος χρηματοοικονομικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τη συνθήκη, και υποβάλλει, εάν κριθεί σκόπιμο, τις απαραίτητες νομοθετικές προτάσεις.

4.   Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, παράλληλα με το προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2011, έκθεση για τις πιθανές προσαρμογές που πρέπει να επέλθουν στο συνολικό δημοσιονομικό κονδύλι όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων προς τους δικαιούχους που αναφέρονται στο τμήμα Β του παραρτήματος.

5.   Η Επιτροπή υποβάλλει, έως την 1η Ιουλίου 2010, έκθεση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών οργάνων εταιρειών ελέγχου.

Άρθρο 15

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στρασβούργο, 16 Σεπτεμβρίου 2009.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο Πρόεδρος

J. BUZEK

Για το Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

C. MALMSTRÖM


(1)  Γνώμη της 25ης Μαρτίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(2)  Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2009.

(3)  ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 87.

(5)  ΕΕ L 357 της 31.12.2002, σ. 1.

(6)  ΕΕ L 25 της 29.1.2009, σ. 18.

(7)  ΕΕ L 25 της 29.1.2009, σ. 23.

(8)  ΕΕ L 25 της 29.1.2009, σ. 28.

(9)  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy: μελλοντική δομή της εποπτείας (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα).

(10)  ΕΕ L 126 της 12.5.1984, σ. 20.

(11)  ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

(12)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1.

(13)  ΕΕ L 292 της 15.11.1996, σ. 2.

(14)  ΕΕ L 136 της 31.5.1999, σ. 1.

(15)  ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι δικαιούχοι που αναφέρονται στην απόφαση είναι οι ακόλουθοι:

Τομέας A

Δικαιούχοι στον τομέα της χρηματοοικονομικής αναφοράς:

η Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΣΟΧΑ),

το Ίδρυμα της Επιτροπής Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΙΕΔΛΠ).

Δικαιούχοι στον τομέα του λογιστικού ελέγχου:

το συμβούλιο εποπτείας δημοσίου συμφέροντος (PIOB).

Τομέας B

Οργανισμοί, στόχος των οποίων είναι να παρέχουν διοικητική υποστήριξη στην Επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, την Επιτροπή ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας και την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων:

στην περίπτωση της Επιτροπής ευρωπαϊκών αρχών τραπεζικής εποπτείας (CEBS), CEBS Secretariat Limited, μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς μετοχικό κεφάλαιο που εδρεύει στο Λονδίνο και είναι καταχωρισμένη με τον αριθμό 5161108 στο Companies House,

στην περίπτωση της Επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών (CESR) ένας γαλλικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός («association loi 1901»), που εδρεύει στο Παρίσι και είναι καταχωρισμένος με τον αριθμό 441545308 στην «prefecture de police»,

στην περίπτωση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (CEIOPS) ένας γερμανικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός [«eingetragener Verein (e.V.)»], που εδρεύει στη Φραγκφούρτη και είναι καταχωρισμένος με τον αριθμό VR 12777 στο «Amtsgericht Frankfurt am Main».


Top