Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0395

2009/395/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 14ης Μαΐου 2009 , σχετικά με τη διάθεση στην αγορά στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν Τemephos, για βασική χρήση [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 3744]

OJ L 124, 20.5.2009, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2014; καταργήθηκε από 32014R1062

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/395/oj

20.5.2009   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 124/65


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 14ης Μαΐου 2009

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν Τemephos, για βασική χρήση

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 3744]

(Το κείμενο στη γαλλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2009/395/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με τη δεύτερη φάση του δεκαετούς προγράμματος εργασιών που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διάθεση βιοκτόνων στην αγορά (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2) (εφεξής καλούμενη η «οδηγία») προβλέπει ότι η Επιτροπή αρχίζει δεκαετές πρόγραμμα εργασιών για τη συστηματική εξέταση όλων των δραστικών ουσιών που ήδη υπήρχαν στην αγορά στις 14 Μαΐου του 2000 (εφεξής το «πρόγραμμα αναθεώρησης»).

(2)

Το Τemephos χαρακτηρίστηκε διαθέσιμο στην αγορά πριν από τις 14 Μαΐου του 2000 ως δραστική ουσία βιοκτόνων προϊόντων για σκοπούς άλλους από τους αναφερόμενους στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 98/8/ΕΚ. Δεν υποβλήθηκε φάκελος για την υποστήριξη της καταχώρισης του Τemephos στο παράρτημα I, IA ή IB της οδηγίας εντός της ταχθείσας προθεσμίας.

(3)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2032/2003 της Επιτροπής (3), τα κράτη μέλη όφειλαν να ανακαλέσουν τις υφιστάμενες εγκρίσεις ή καταχωρίσεις για βιοκτόνα προϊόντα τα οποία περιέχουν Τemephos από την 1η Σεπτεμβρίου του 2006. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007 (εφεξής ο «κανονισμός»), δεν θα διατίθενται πλέον στην αγορά βιοκτόνα που περιέχουν Τemephos.

(4)

Το άρθρο 5 του κανονισμού καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν από την Επιτροπή παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού και τους όρους έγκρισης παρέκκλισης.

(5)

Με την απόφαση 2007/226/ΕΚ της Επιτροπής (4), η Επιτροπή χορήγησε την παρέκκλιση για βιοκτόνα που περιέχουν Τemephos, χρησιμοποιούμενα στην καταπολέμηση των κουνουπιών-φορέων στα υπερπόντια γαλλικά διαμερίσματα. Η παρέκκλιση αυτή χορηγήθηκε για το χρονικό διάστημα έως τις 14 Μαΐου 2009.

(6)

Η Γαλλία υπέβαλε στην Επιτροπή αίτηση παράτασης της παρέκκλισης έως τις 14 Μαΐου 2010, συνοδευόμενη από στοιχεία που καταδείχνουν την ανάγκη να εξακολουθήσει η χρήση του Τemephos. Η Επιτροπή δημοσιοποίησε με ηλεκτρονικά μέσα την αίτηση της Γαλλίας στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Κατά τις 60 ημέρες του χρονικού διαστήματος δημόσιας διαβούλευσης δεν διατυπώθηκαν ενστάσεις με αντικείμενο αυτή την αίτηση.

(7)

Λαμβανομένης υπόψη της έκτασης των επιδημιών ασθενειών διαδιδόμενων από κουνούπια στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα, είναι σκόπιμο να εξακολουθήσει να επιτρέπεται η χρήση του Τemephos εκεί όπου η χρήση άλλων ουσιών ή βιοκτόνων δεν είναι αποτελεσματική. Δηλαδή, η εκ νέου παράταση της χρονικής περιόδου σταδιακής κατάργησης για την ουσία αυτή φαίνεται αναγκαία, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποκατάστασής της από άλλες κατάλληλες ουσίες,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1451/2007, η Γαλλία δικαιούται να διαθέτει στην αγορά βιοκτόνα προϊόντα που περιέχουν Τemephos (αριθ. EC 222-191-1· αριθ. CAS 3383-96-8) για την καταπολέμηση των κουνουπιών-φορέων στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα έως τις 14 Μαΐου 2010.

Άρθρο 2

1.   Κατά τη χορήγηση άδειας για τη διάθεση στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων που περιέχουν Τemephos σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, η Γαλλία εξασφαλίζει την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

α)

η συνέχιση της χρήσης είναι δυνατή μόνο υπό τους όρους υπό τους οποίους τα προϊόντα που περιέχουν την ουσία εγκρίνονται για την προβλεπόμενη βασική χρήση·

β)

η συνέχιση της χρήσης γίνεται δεκτή μόνο στον βαθμό που δεν έχει απαράδεκτες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή στο περιβάλλον·

γ)

κατά την έγκριση επιβάλλεται η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων περιορισμού των κινδύνων·

δ)

τα βιοκτόνα του είδους αυτού που παραμένουν στην αγορά μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2006 επισημαίνονται εκ νέου, ώστε να πληρούν τους όρους περιορισμένης χρήσης·

ε)

ανάλογα με την περίπτωση, οι κάτοχοι των εγκρίσεων και η Γαλλία αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τις χρήσεις αυτές.

2.   Το αργότερο έως τις 14 Μαΐου 2010, η Γαλλία ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 και ειδικότερα σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου ε) της εν λόγω παραγράφου.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στη Γαλλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2009.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΉΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 325 της 11.12.2007, σ. 3.

(2)  ΕΕ L 123 της 24.4.1998, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 307 της 24.11.2003, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 97 της 12.4.2007, σ. 47.


Top