Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0058

Οδηγία 2008/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2008 , για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, για 30ή φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 246, 15.9.2008, p. 1–191 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 199 - 202

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; καταργήθηκε εμμέσως από 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/58/oj

15.9.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 246/1


ΟΔΗΓΊΑ 2008/58/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Αυγούστου 2008

για τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο, για 30ή φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών (1), και ιδίως το άρθρο 28,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περιλαμβάνει κατάλογο επικινδύνων ουσιών με λεπτομερή στοιχεία για την ταξινόμηση και την επισήμανση κάθε ουσίας. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να επικαιροποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει νέες κοινοποιηθείσες ουσίες και περαιτέρω ήδη υφιστάμενες ουσίες, καθώς και για την προσαρμογή ορισμένων καταχωρήσεων στην τεχνική πρόοδο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να διαγραφούν από το παράρτημα αυτό οι καταχωρήσεις για ορισμένες ουσίες. Η ταξινόμηση και η επισήμανση ουσιών που περιέχουν βενζόλιο πρέπει να μεταβληθεί ώστε να απηχεί το γεγονός ότι το βενζόλιο ταξινομείται ως μεταλλαξιογόνο, ενώ κάποιες καταχωρήσεις πρέπει να υποδιαιρεθούν, δεδομένου ότι η προσφάτως προστεθείσα ή αναθεωρηθείσα φυσικοχημική ταξινόμηση δεν ισχύει για όλες τις ουσίες που καλύπτονται από τις καταχωρήσεις αυτές.

(2)

Η ταξινόμηση και η επισήμανση των ουσιών που απαριθμούνται στην παρούσα οδηγία πρέπει να αναθεωρούνται με βάση την εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων προκαταρκτικών, μερικών και μη αξιολογηθέντων από ανεξάρτητους κριτές στοιχείων που υπέβαλε η βιομηχανία, πρέπει να εξεταστούν με ιδιαίτερη προσοχή τα περαιτέρω αποτελέσματα των επιδημιολογικών μελετών για τις βορικές ενώσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγόμενης στην Κίνα μελέτης, καθώς και τα πορίσματα των συζητήσεων που διεξήχθηκαν στο Διεθνές Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο (IARC) σχετικά με την ταξινόμηση των ουσιών που περιέχουν νικέλιο ή τυχόν άλλα νέα σημαντικά επιστημονικά ευρήματα ή ερμηνείες δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των τελευταίων προτάσεων σχετικά με τις ενώσεις νικελίου που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(3)

Στο προοίμιο του παραρτήματος Ι πρέπει να τροποποιηθούν ή να προστεθούν ορισμένες σημειώσεις, ώστε να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις των παραγωγών, των διανομέων και των εισαγωγέων ορισμένων ουσιών, κατά τρόπον ώστε να απηχούν το γεγονός ότι το βενζόλιο, εκτός των υπολοίπων επιδράσεων, έχει ταξινομηθεί και ως μεταλλοξιογόνο και να ληφθεί δεόντως υπόψη ότι η ταξινόμηση και η επισήμανση στο παράρτημα Ι σε ότι αφορά τις φυσικοχημικές ιδιότητες δεν ισχύουν εφόσον από τις δοκιμές προκύπτει ότι η συγκεκριμένη μορφή εμπορικώς διακινούμενης ουσίας έχει διαφορετικές φυσικοχημικές ιδιότητες. Η σημείωση 6 στο προοίμιο του παραρτήματος Ι επιβάλλεται να διαγραφεί, δεδομένου ότι οι διατάξεις της εν λόγω σημείωσης δεν ισχύουν πλέον από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της απόφασης 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής (2). Κατά συνέπεια, η παραπομπή στη σημείωση 6 επιβάλλεται να διαγραφεί από ορισμένες καταχωρήσεις του παραρτήματος. Θα πρέπει να προστεθεί νέα σημείωση 7 στο προοίμιο του παραρτήματος Ι, ώστε τα κράματα νικελίου να ταξινομηθούν ως προς την ευαισθητοποίηση βάσει του οικείου ποσοστού απελευθέρωσης νικελίου και όχι βάσει της συγκέντρωσής του.

(4)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην κατάργηση των τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα Ι της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Το προοίμιο τροποποιείται ως εξής:

α)

η σημείωση Η αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 1Α·

β)

η σημείωση Θ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 1Β·

γ)

η σημείωση Ν αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 1Γ·

δ)

το κείμενο του παραρτήματος 1Δ προστίθεται ως σημείωση Ρ·

ε)

η σημείωση 6 διαγράφεται·

στ)

το κείμενο του παραρτήματος 1Ε προστίθεται ως σημείωση 7.

2.

Οι καταχωρήσεις που αντιστοιχούν στις καταχωρήσεις του παραρτήματος 1ΣΤ αντικαθίστανται από τις καταχωρήσεις του εν λόγω παραρτήματος·

3.

Οι καταχωρήσεις του παραρτήματος ΙΖ της παρούσας οδηγίας παρεμβάλλονται κατά τη σειρά των καταχωρήσεων του παραρτήματος Ι της οδηγίας 67/54/ΕΟΚ·

4.

Οι καταχωρήσεις του παραρτήματος 1Η της παρούσας οδηγίας διαγράφονται.

Άρθρο 2

1.   Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2009. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και τον πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και της οδηγίας.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

2.   Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Αυγούστου 2008.

Για την Επιτροπή

Σταύρος ΔΗΜΑΣ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 196 της 16.8.1967, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 226 της 22.8.2001, σ. 5.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1A

«Σημείωση H:

Η ταξινόμηση και η επισήμανση που υποδεικνύονται για την ουσία αυτή ισχύουν για την ή τις επικίνδυνες ιδιότητες τις οποίες δηλώνει(-ουν) η (οι) φράση(-εις) κινδύνου, σε συνδυασμό με την ή τις αναφερόμενες κατηγορίες κινδύνου. Για την ταξινόμηση και την επισήμανση της εν λόγω ουσίας, οι παρασκευαστές, διανομείς και εισαγωγείς της οφείλουν να ερευνήσουν, ώστε να λάβουν γνώση των υφιστάμενων κατάλληλων δεδομένων για όλες τις άλλες ιδιότητες, στα οποία παρέχεται πρόσβαση. Η τελική ετικέτα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος VI τμήμα 7 της παρούσας οδηγίας».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1B

Σημείωση Θ:

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομείται η ουσία ως καρκινογόνος ή μεταλλαξιγόνος, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι περιέχει βενζόλιο (αριθ. Einecs 200-753-7) σε αναλογία μικρότερη από 0,1 % κατά βάρος (w/w). Η παρούσα σημείωση καλύπτει μόνον ορισμένες πολύπλοκες ουσίες του παραρτήματος Ι που είναι παράγωγα του γαιάνθρακα και του πετρελαίου.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Γ

«Σημείωση Ν:

Δεν είναι αναγκαίο να ταξινομείται η ουσία ως καρκινογόνος ή μεταλλαξιγόνος, εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι περιέχει βενζόλιο (αριθ. Einecs 200-753-7) σε αναλογία μικρότερη από 0,1 % κατά βάρος (w/w).

Εφόσον η ουσία ταξινομείται ως καρκινογόνος ή μεταλλαξιγόνος, ισχύει επίσης η σημείωση Ε.

Εφόσον η ουσία δεν ταξινομείται ως καρκινογόνος ή μεταλλαξιγόνος, ισχύουν τουλάχιστον οι φράσεις ασφαλείας S (2-)23-24-62.

Η παρούσα σημείωση καλύπτει μόνον ορισμένες πολύπλοκες ουσίες του παραρτήματος I που είναι παράγωγα του πετρελαίου».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Δ

«Σημείωση Ρ:

Η ουσία αυτή ενδέχεται να διατίθεται στην αγορά σε μορφή που δεν εμφανίζει τις φυσικοχημικές ιδιότητες τις οποίες δηλώνει η ταξινόμηση βάσει της καταχώρισης στο παράρτημα I. Εάν από το ή τα αποτελέσματα των δοκιμών με την ή τις αντίστοιχες μεθόδους του παραρτήματος V προκύπτει ότι η συγκεκριμένη μορφή της ουσίας που διατίθεται στην αγορά δεν εμφανίζει αυτή(-ές) την (τις) ιδιότητα(-ες), η ουσία ταξινομείται σύμφωνα με το ή τα αποτελέσματα των εν λόγω δοκιμών. Στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνονται σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της μνείας της ή των αντίστοιχων μεθόδων δοκιμών του παραρτήματος V».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1E

«Σημείωση 7:

Τα κράματα νικελίου ταξινομούνται ως προς την ευαισθητοποίηση του δέρματος, εφόσον σημειώνεται υπέρβαση του ρυθμού ελευθέρωσης νικελίου 0,5 μg Ni/cm2/εβδομάδα, μετρούμενου με τη μέθοδο δοκιμών αναφοράς που περιγράφεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1811».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ΣΤ

Αριθ. ευρετηρίου

Χημική ονομασία

Σημειώσεις για τις ουσίες

Αριθ. ΕΚ

Αριθ. CAS

Ταξινόμηση

Επισήμανση

Όρια συγκέντρωσης

Σημειώσεις για τα παρασκευάσματα

«006-011-00-7

carbaryl (ISO)·

μεθυλοκαρβαμιδικός 1-ναφθυλεστέρας

 

200-555-0

63-25-2

Carc. Cat. 3· R40

Xn· R20/22

N· R50

Xn· N

R: 20/22-40-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R20/22-40-50

1 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R40-50

0,25 % ≤ C < 1 %: N· R50

 

006-045-00-2

methomyl (ISO)·

Ν-μεθυλοκαρβαμιδική 1-(μεθυλοθειο)αιθυλιδεναμίνη

 

240-815-0

16752-77-5

T+· R28

N· R50-53

T+· N

R: 28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N· R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N· R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N· R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

006-087-00-1

furathiocarb (ISO)·

2,4-διμεθυλ-6-οξα-5-οξο-3-θεια-2,4-διαζαδεκανικό 2,3-διυδρο-2,2-διμεθυλο-7-βενζοφουρύλιο

 

265-974-3

65907-30-4

T+· R26

T· R25

Xn· R48/22

Xi· R36/38

R43

N· R50-53

T+· N

R: 25-26-36/38-43-48/22-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N· R25-26-36/38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N· R22-26-36/38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N· R22-26-43-48/22-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N· R22-26-43-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N· R22-23-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N· R23-43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R20-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N· R20-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-007-00-8

νιτρικός αιθυλεστέρας

 

210-903-3

625-58-1

E· R3

E

R: 3

S: (2-)23-24/25

 

 

009-001-00-0

φθόριο

 

231-954-8

7782-41-4

O· R8

T+· R26

C· R35

O· T+· C

R: 8-26-35

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

 

 

013-002-00-1

αργίλιο, σκόνη (σταθεροποιημένη)

T

231-072-3

7429-90-5

F· R11-15

F

R: 11-15

S: (2-)7/8-43

 

 

015-003-00-2

φωσφορούχο ασβέστιο·

λευκός φωσφόρος

 

215-142-0

1305-99-3

F· R15/29

T+· R28

N· R50

F· T+· N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N· R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N· R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn· R22

 

015-004-00-8

φωσφορούχο αργίλιο

 

244-088-0

20859-73-8

F· R15/29

T+· R28

R32

N· R50

F· T+· N

R: 15/29-28-32-50

S: (1/2-)3/9/14-28-30-36/37-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N· R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N· R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn· R22

 

015-005-00-3

φωσφορούχο μαγνήσιο

 

235-023-7

12057-74-8

F· R15/29

T+· R28

N· R50

F· T+· N

R: 15/29-28-50

S: (1/2-)22-28-43-45-61

C ≥ 7 %: T+, N· R28-50

1 % ≤ C < 7 %: T, N· R25-50

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R22-50

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn· R22

 

015-006-00-9

φωσφορούχος ψευδάργυρος

T

215-244-5

1314-84-7

F· R15/29

T+· R28

R32

N· R50-53

F· T+· N

R: 15/29-28-32-50/53

S: (1/2-)28-30-36/37-43-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N· R28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N· R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N· R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-019-00-X

dichlorvos (ISO)·

διμεθυλοφωσφορικός 2,2-διχλωροβινυλεστέρας

 

200-547-7

62-73-7

T+· R26

T· R24/25

R43

N· R50

T+· N

R: 24/25-26-43-50

S: (1/2-)28-36/37-45-61

C ≥ 25 %: T+, N· R24/25-26-43-50

7 % ≤ C < 25 %: T+, N· R21/22-26-43-50

3 % ≤ C < 7 %: T, N· R21/22-23-43-50

1 % ≤ C < 3 %: T, N· R23-43-50

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R20-50

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R50

 

015-048-00-8

fenthion (ISO)·

θειοφωσφορικός O, O-διμεθυλ-Ο-(4-μεθυλοθειο-μ-τολουυλεστέρας)

 

200-231-9

55-38-9

Muta. Cat. 3· R68

T· R23-48/25

Xn· R21/22

N· R50-53

T· N

R: 21/22-23-48/25-68-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R21/22-23-48/25-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N· R20-48/25-68-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N· R20-48/22-68-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xn, N· R48/22-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-056-00-1

azinphos-ethyl (ISO)·

διθειοφωσφορικός O, O-διαιθυλ-4-οξοβενζοτριαζιν-3-υλο-μεθυλεστέρας

 

220-147-6

2642-71-9

T+· R28

T· R24

N· R50-53

T+· N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N· R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N· R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N· R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N· R25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N· R22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

015-067-00-1

phosalone (ISO)·

O, O-διαιθυλο-διθειοφωσφορικός S-(6-χλωρ-2-οξοβενζοξαζολιν-3-υλο)-μεθυλεστέρας

 

218-996-2

2310-17-0

T· R25

Xn· R20/21

R43

N· R50-53

T· N

R: 20/21-25-43-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R21-25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-114-00-6

chlormephos (ISO)·

O, O-διαιθυλο-διθειοφωσφορικός S-χλωρομεθυλεστέρας

 

246-538-1

24934-91-6

T+· R27/28

N· R50-53

T+· N

R: 27/28-50/53

S: (1/2-)27-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N· R27/28-50/53

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N· R24/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N· R24/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R21/22-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn· R21/22-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

015-115-00-1

chlorthiophos (ISO)·

[ισομερές μίγμα αντίδρασης στο οποίο υπερισχύει το θειοφωσφορικό O, O-διαιθυλο-O-2,5-διχλωροφαινυλο-4-μεθυλοθειοφαινύλιο]

 

244-663-6

21923-23-9

T+· R28

T· R24

N· R50-53

T+· N

R: 24-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N· R24-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N· R21-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N· R21-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N· R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-140-00-8

triazophos (ISO)·

θειοφωσφορικό O, O-διαιθυλο-O-1-φαινυλο-1H-1,2,4-τριαζολ-3-ύλιο

 

245-986-5

24017-47-8

T· R23/25

Xn· R21

N· R50-53

T· N

R: 21-23/25-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R21-23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

016-084-00-7

prosulfuron (ISO)·

1-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζιν-2-υλο)-3-[2-(3,3,3-τριφθοροπροπυλο)φαινυλοσουλφονυλ]ουρία

 

94125-34-5

Xn· R22

N· R50-53

Xn· N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

017-001-00-7

χλώριο

 

231-959-5

7782-50-5

T· R23

Xi· R36/37/38

N· R50

T· N

R: 23-36/37/38-50

S: (1/2-)9-45-61

C ≥ 25 %: T, N· R23-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R20-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N· R20-50

0,25 % ≤ C < 3 %: N· R50

 

017-012-00-7

υποχλωριώδες ασβέστιο

 

231-908-7

7778-54-3

O· R8

C· R34

Xn· R22

R31

N· R50

O· C· N

R: 8-22-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: C, N· R22-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N· R34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xi, N· R37/38-41-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N· R36-50

0,5 % ≤ C < 2,5 %: Xi· R36

 

017-026-00-3

διοξείδιο του χλωρίου

 

233-162-8

10049-04-4

O· R8

R6

T+· R26

C· R34

N· R50

O· T+· N

R: 6-8-26-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-38-45-61

C ≥ 5 %: T+, N· R26-34-50

2,5 % ≤ C < 5 %: T+, N· R26-36/37/38-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T+· R26-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: T· R23-36/37/38

0,2 % ≤ C < 0,5 %: T· R23

0,02 % ≤ C < 0,2 %: Xn· R20

5

017-026-01-0

διοξείδιο του χλωρίου . . . %

B

233-162-8

10049-04-4

T· R25

C· R34

N· R50

T· N

R: 25-34-50

S: (1/2-)23-26-28-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N· R25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C, N· R22-34-50

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N· R22-36/37/38-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xi, N· R36-50

0,3 % ≤ C < 2,5 %: Xi· R36

 

027-004-00-5

χλωριούχο κοβάλτιο

E

231-589-4

7646-79-9

Carc. Cat. 2· R49

Muta. Cat. 3· R68

Repr. Cat. 2· R60

Xn· R22

R42/43

N· R50-53

T· N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N· R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N· R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N· R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N· R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T· R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T· R49

1

027-005-00-0

θειικό κοβάλτιο

E

233-334-2

10124-43-3

Carc. Cat. 2· R49

Muta. Cat. 3· R68

Repr. Cat. 2· R60

Xn· R22

R42/43

N· R50-53

T· N

R: 49-60-22-42/43-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R49-60-22-42/43-68-50/53

2,5 ≤ C < 25 %: T, N· R49-60-42/43-68-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N· R49-60-42/43-68-51/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N· R49-60-51/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T, N· R49-51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T· R49-52/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T· R49

1

028-002-00-7

νικέλιο

S

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3· R40

T· R48/23

R43

T

R: 40-43-48/23

S: (2-)36/37/39-45

 

7

028-009-00-5

θειϊκό νικέλιο

E

232-104-9

7786-81-4

Carc. Cat. 1· R49

Muta. Cat. 3· R68

Repr. Cat. 2· R61

T· R48/23

Xn· R20/22

Xi· R38

R42/43

N· R50-53

T· N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N· R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N· R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T· R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T· R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T· R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T· R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi· R43

 

028-010-00-0

ανθρακικό νικέλιο·

βασικό ανθρακικό νικέλιο·

άλας του ανθρακικού οξέος με νικέλιο(2+)· [1]

άλας του ανθρακικού οξέος με νικέλιο· [2]

[μ-[ανθρακικό(2-)-O:O']] διυδροξυνικέλιο· [3]

[ανθρακικό(2-)] τετραϋδροξυνικέλιο [4]

E

222-068-2 [1]

240-408-8 [2]

265-748-4 [3]

235-715-9 [4]

3333-67-3 [1]

16337-84-1 [2]

65405-96-1 [3]

12607-70-4 [4]

Carc. Cat. 1· R49

Muta. Cat. 3· R68

Repr. Cat. 2· R61

T· R48/23

Xn· R20/22

Xi· R38

R42/43

N· R50-53

T· N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

042-001-00-9

τριοξείδιο του μολυβδαινίου

 

215-204-7

1313-27-5

Carc. Cat. 3· R40

Xi· R36/37

Xn

R: 36/37-40

S: (2-)22-36/37

 

 

042-002-00-4

εξα-μ-oξoτετρα-μ3-oξοδι-μ5-oξoδεκατετρoξo-oκταμoλυβδαινικό(4-) τετράκις(διμεθυλοδιδεκατετρυλαμμώνιo)

 

404-760-8

117342-25-3

T· R23

Xi· R41

T

R: 23-41

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

080-006-00-8

οξυκυανιούχος υδράργυρος

 

215-629-8

1335-31-5

E· R2

T· R23/24/25

R33

N· R50-53

E· T· N

R: 2-23/24/25-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

082-004-00-2

χρωμικός μόλυβδος

 

231-846-0

7758-97-6

Carc. Cat. 2· R45

Repr. Cat. 1· R61

Repr. Cat. 3· R62

R33

N· R50-53

T· N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-009-00-X

κίτρινο του θειοχρωμικού μολύβδου··

κίτρινη χρωστική·

C.I. Pigment Yellow 34·

[Η ουσία αυτή προσδιορίζεται στο ευρετήριο χρωμάτων Colour Index με τον αριθμό (Colour Index Constitution Number) C.I. 77603.]

 

215-693-7

1344-37-2

Carc. Cat. 2· R45

Repr. Cat. 1· R61

Repr. Cat. 3· R62

R33

N· R50-53

T· N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

082-010-00-5

κόκκινο μίγματος θειϊκού, μολυβδαινικού και χρωμικού μολύβδου·

κόκκινη χρωστική·

C.I. Pigment Red 104·

[Η ουσία αυτή προσδιορίζεται στο ευρετήριο χρωμάτων Colour Index με τον αριθμό (Colour Index Constitution Number) C.I. 77605.]

 

235-759-9

12656-85-8

Carc. Cat. 2· R45

Repr. Cat. 1· R61

Repr. Cat. 3· R62

R33

N· R50-53

T· N

R: 45-61-33-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

1

601-006-00-1

πεντάνιο· [1]

ισοπεντάνιο·

2-μεθυλοβουτάνιο [2]

C

203-692-4 [1]

201-142-8 [2]

109-66-0 [1]

78-78-4 [2]

F+· R12

Xn· R65

R66

R67

N· R51-53

F+· Xn· N

R: 12-65-66-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-007-00-7

εξάνιο (περιεκτικότητας < 5 % σε n-εξάνιο (203-777-6))·

2-μεθυλοπεντάνιο· [1]

3-μεθυλοπεντάνιο [2]

2,2-διμεθυλοβουτάνιο·[3]

2,3-διμεθυλοβουτάνιο [4]

C

203-523-4 [1]

202-481-4 [2]

200-906-8 [3]

201-193-6 [4]

107-83-5 [1]

96-14-0 [2]

75-83-2 [3]

79-29-8 [4]

F· R11

Xn· R65

Xi· R38

R67

N· R51-53

F· Xn· N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-61-62

 

4

601-008-00-2

επτάνιο·

n-επτάνιο [1]

2,4-διμεθυλοπεντάνιο·[2]

2,2,3-τριμεθυλοβουτάνιο·[3]

3,3-διμεθυλοπεντάνιο·[4]

2,3-διμεθυλοπεντάνιο [5]

3-μεθυλεξάνιο·[6]

2,2-διμεθυλοπεντάνιο [7]

2-μεθυλεξάνιο·[8]

3-αιθυλοπεντάνιο [9]

ισοεπτάνιο [10]

C

205-563-8 [1]

203-548-0 [2]

207-346-3 [3]

209-230-8 [4]

209-280-0 [5]

209-643-3 [6]

209-680-5 [7]

209-730-6 [8]

210-529-0 [9]

250-610-8 [10]

142-82-5 [1]

108-08-7 [2]

464-06-2 [3]

562-49-2 [4]

565-59-3 [5]

589-34-4 [6]

590-35-2 [7]

591-76-4 [8]

617-78-7 [9]

31394-54-4 [10]

F· R11

Xn· R65

Xi· R38

R67

N· R50-53

F· Xn· N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-009-00-8

οκτάνιο·

n-οκτάνιο [1]

2,2,4-τριμεθυλοπεντάνιο·[2]

2,3,3-τριμεθυλοπεντάνιο·[3]

3,3-διμεθυλεξάνιο [4]

2,2,3-τριμεθυλοπεντάνιο [5]

2,3,4-τριμεθυλοπεντάνιο [6]

3,4-διμεθυλεξάνιο [7]

2,3-διμεθυλεξάνιο·[8]

2,4-διμεθυλεξάνιο·[9]

4-μεθυλεπτάνιο·[10]

3-μεθυλεπτάνιο·[11]

2,2-διμεθυλεξάνιο·[12]

2,5-διμεθυλεξάνιο·[13]

2-μεθυλεπτάνιο·[14]

2,2,3,3-τετραμεθυλοβουτάνιο·[15]

3-αιθυλο-2-μεθυλοπεντάνιο· [16]

3-αιθυλεξάνιο·[17]

3-αιθυλο-3-μεθυλοπεντάνιο [18]

ισοοκτάνιο [19]

C

203-892-1 [1]

208-759-1 [2]

209-207-2 [3]

209-243-9 [4]

209-266-4 [5]

209-292-6 [6]

209-504-7 [7]

209-547-1 [8]

209-649-6 [9]

209-650-1 [10]

209-660-6 [11]

209-689-4 [12]

209-745-8 [13]

209-747-9 [14]

209-855-6 [15]

210-187-2 [16]

210-621-0 [17]

213-923-0 [18]

247-861-0 [19]

111-65-9 [1

540-84-1 [2

560-21-4 [3

563-16-6 [4

564-02-3 [5

565-75-3 [6

583-48-2 [7

584-94-1 [8

589-43-5 [9

589-53-7 [10

589-81-1 [11

590-73-8 [12

592-13-2 [13

592-27-8 [14

594-82-1 [15

609-26-7 [16

619-99-8 [17

1067-08-9 [18

26635-64-3 [19]

F· R11

Xn· R65

Xi· R38

R67

N· R50-53

F· Xn· N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-29-33-60-61-62

 

4

601-017-00-1

κυκλοεξάνιο

 

203-806-2

110-82-7

F· R11

Xn· R65

Xi· R38

R67

N· R50-53

F· Xn· N

R: 11-38-65-67-50/53

S: (2-)9-16-25-33-51-60-61-62

 

4

601-018-00-7

μεθυλοκυκλοεξάνιο

 

203-624-3

108-87-2

F· R11

Xn· R65

Xi· R38

R67

N· R51-53

F· Xn· N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-019-00-2

1,4-διμεθυλοκυκλοεξάνιο

 

209-663-2

589-90-2

F· R11

Xn· R65

Xi· R38

R67

N· R51-53

F· Xn· N

R: 11-38-65-67-51/53

S: (2-)9-16-33-61-62

 

4

601-021-00-3

τολουόλιο

 

203-625-9

108-88-3

F· R11

Repr.Cat.3· R63

Xn· R48/20-65

Xi· R38

R67

F· Xn

R: 11-38-48/20-63-65-67

S: (2-)36/37-62

 

4

601-033-00-9

βενζ[α]ανθρακένιο

 

200-280-6

56-55-3

Carc. Cat. 2· R45

N· R50-53

T· N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N· R45-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T, N· R45-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

601-037-00-0

n-εξάνιο

 

203-777-6

110-54-3

F· R11

Repr. Cat. 3· R62

Xn· R48/20-65

Xi· R38

R67

N· R51-53

F· Xn· N

R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53

S: (2-)9-16-29-33-36/37-61-62

C ≥ 25 %: Xn, N· R38-48/20-62-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn· R38-48/20-62-52/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn· R48/20-62-52/53

2,5 % ≤ C < 5 %: R52/53

4

601-041-00-2

διβενζ[α, θ]ανθρακένιο

 

200-181-8

53-70-3

Carc. Cat. 2· R45

N· R50-53

T· N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,25 %: T, N· R45-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: T, N· R45-51/53

0,01 % ≤ C < 0,025 %: T· R45-52/53

0,0025 % ≤ C < 0,01 %: R52/53

 

602-050-00-4

isodrin·

(1α,4α,4aα,5β,8β,8aβ)-1,2,3,4,10,10-εξαχλωρο-1,4,4a,5,8,8a-εξαϋδρο-1,4:5,8-διμεθανοναφθαλίνιο

 

207-366-2

465-73-6

T+· R26/27/28

N· R50-53

T+· N

R: 26/27/28-50/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-60-61

C ≥ 7 %: T+, N· R26/27/28-50/53

1 % ≤ C < 7 %: T, N· R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R20/21/22-50/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn, N· R20/21/22-51/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

602-052-00-5

endosulphan (ISO)·

θειώδες 1,2,3,4,7,7-εξαχλωρο-8,9,10-τρινορβορν-2-εν-5,6-υλενοδιμεθύλιο·

θειώδες (1,4,5,6,7,7-εξαχλωρο-8,9,10-τρινορβορν-5-εν-2,3-υλενοδιμεθύλιο)·

 

204-079-4

115-29-7

T+· R26/28

Xn· R21

N· R50-53

T+· N

R: 21-26/28-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61-63

 

 

602-076-00-6

2,3,4-τριχλωροβουτ-1-ένιο

 

219-397-9

2431-50-7

Carc. Cat. 3· R40

T· R23

Xn· R22

Xi· R36/37/38

N· R50-53

T· N

R: 22-23-36/37/38-40-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R22-23-36/37/38-40-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R20-36/37/38-40-51/53

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N· R20-40-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N· R40-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xn· R40-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn· R40

 

602-080-00-8

αλκάνια, C10-13, χλωρο-·

χλωριωμένες παραφίνες, C10-13

 

287-476-5

85535-84-8

Carc. Cat. 3· R40

R66

N· R50-53

Xn· N

R: 40-66-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

 

 

603-003-00-0

προπαν-1-όλη·

n-προπανόλη

 

200-746-9

71-23-8

F· R11

Xi· R41

R67

F· Xi

R: 11-41-67

S: (2-)7-16-24-26-39

 

 

603-004-00-6

βουταν-1-όλη·

n-βουτανόλη

 

200-751-6

71-36-3

R10

Xn· R22

Xi· R37/38-41

R67

Xn

R: 10-22-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-022-00-4

διαιθυλικός αιθέρας·

αιθέρας

 

200-467-2

60-29-7

F+· R12

R19

Xn· R22

R66

R67

F+· Xn

R: 12-19-22-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-032-00-9

νιτρικό αιθυλένιο·

νιτρικός εστέρας της αιθυλενογλυκόλης

 

211-063-0

628-96-6

E· R3

T+· R26/27/28

R33

E· T+

R: 3-26/27/28-33

S: (1/2-)27/28-33-35-36/37-45

 

 

603-037-00-6

νιτρικός εστέρας της κυτταρίνης·

νιτροκυτταρίνη, περιεκτικότητας σε άζωτο άνω του 12,6 %

 

E· R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-045-00-X

διισοπροπυλικος αιθέρας· [1]

διπροπυλικος αιθέρας [2]

C

203-560-6 [1]

203-869-6 [2]

108-20-3 [1]

111-43-3 [2]

F· R11

R19

R66

R67

F

R: 11-19-66-67

S: (2-)9-16-29-33

 

 

603-085-00-8

bronopol (INN)·

2-βρωμο-2-νιτρο-προπανο-1,3-διόλη

 

200-143-0

52-51-7

Xn· R21/22

Xi· R37/38-41

N· R50

Xn· N

R: 21/22-37/38-41-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R21/22-37/38-41-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N· R37/38-41-50

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N· R41-50

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N· R36-50

2,5 % ≤ C < 5 %: N· R50

 

603-108-00-1

2-μεθυλοπροπαν-1-όλη·

ισοβουτανόλη

 

201-148-0

78-83-1

R10

Xi· R37/38-41

R67

Xi

R: 10-37/38-41-67

S: (2-)7/9-13-26-37/39-46

 

 

603-117-00-0

προπαν-2-όλη·

ισοπροπυλική αλκοόλη·

ισοπροπανόλη

 

200-661-7

67-63-0

F· R11

Xi· R36

R67

F· Xi

R: 11-36-67

S: (2-)7-16-24/25-26

 

 

603-127-00-5

βουταν-2-όλη· [1]

(S)-βουταν-2-όλη· [2]

(R)-βουταν-2-όλη· [3]

(±)-βουταν-2-όλη [4]

C

201-158-5 [1]

224-168-1 [2]

238-967-8 [3]

240-029-8 [4]

78-92-2 [1]

4221-99-2 [2]

14898-79-4 [3]

15892-23-6 [4]

R10

Xi· R36/37

R67

Xi

R: 10-36/37-67

S: (2-)7/9-13-24/25-26-46

 

 

604-005-00-4

1,4-διυδροξυ-βενζόλιο·

υδροκινόνη·

κινόλη

 

204-617-8

123-31-9

Carc. Cat. 3· R40

Muta. Cat. 3· R68

Xn· R22

Xi· R41

R43

N· R50

Xn· N

R: 22-40-41-43-68-50

S: (2-)26-36/37/39-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R22-40-41-43-68-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R40-41-43-68-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N· R36-40-43-68-50

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N· R40-43-68-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn· R40-43-68

 

604-030-00-0

bisphenol A·

4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη

 

201-245-8

80-05-7

Repr. Cat. 3· R62

Xi· R37-41

R43

R52

Xn

R: 37-41-43-62-52

S: (2-)26-36/37-39-46-61

 

 

604-055-00-7

2,2'-((3,3',5,5'-τετραμεθυλo(1,1'-διφαινυλo)-4,4'-διυλo)-δις(oξυμεθυλενο))- δις-οξιράνιo

 

413-900-7

85954-11-6

Carc. Cat. 3· R40

R43

Xn

R: 40-43

S: (2-)22-36/37

 

 

605-010-00-4

2-φουραλδεΰδη

 

202-627-7

98-01-1

Carc. Cat. 3· R40

T· R23/25

Xn· R21

Xi· R36/37/38

T

R: 21-23/25-36/37/38-40

S: (1/2-)26-36/37-45

 

 

606-001-00-8

ακετόνη·

προπαν-2-όνη·

προπανόνη

 

200-662-2

67-64-1

F· R11

Xi· R36

R66

R67

F· Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16-26-46

 

 

606-002-00-3

βουτανόνη·

μεθυλαιθυλοκετόνη

 

201-159-0

78-93-3

F· R11

Xi· R36

R66

R67

F· Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)9-16

 

 

606-006-00-5

πενταν-3-όνη·

διαιθυλοκετόνη

 

202-490-3

96-22-0

F· R11

Xi· R37

R66

R67

F· Xi

R: 11-37-66-67

S: (2-)9-16-25-33

 

 

606-013-00-3

π-βενζοκινόνη·

κινόνη

 

203-405-2

106-51-4

T· R23/25

Xi· R36/37/38

N· R50

T· N

R: 23/25-36/37/38-50

S: (1/2-)26-28-45-61

C ≥ 25 %: T, N· R23/25-36/37/38-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R20/22-36/37/38-50

3 % ≤ C < 20 %: Xn, N· R20/22-50

2,5 % ≤ C < 3 %: N· R50

 

606-030-00-6

εξαν-2-όνη·

μεθυλοβουτυλοκετόνη·

βουτυλομεθυλοκετόνη·

μεθυλο-n-βουτυλο-κετόνη

 

209-731-1

591-78-6

R10

Repr. Cat. 3· R62

T· R48/23

R67

T

R: 10-48/23-62-67

S: (1/2-)36/37-45

C ≥ 10 %: T· R48/23-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn· R48/20-62

1 % ≤ C < 5 %: Xn· R48/20

 

606-034-00-8

metribuzin (ISO)·

4-αμινο-6- τριτ. βουτυλο-3-μεθυλοθειο-1,2,4-τριαζιν-5(4Η)-όνη·

4-αμινο-4,5-διυδρο-6-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-3-μεθυλοθειο-1,2,4-τριαζιν-5-όνη

 

244-209-7

21087-64-9

Xn· R22

N· R50-53

Xn· N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N· R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N· R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-003-00-1

χλωροξικό οξύ

 

201-178-4

79-11-8

T· R23/24/25

C· R34

N· R50

T· N

R: 23/24/25-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61-63

C ≥ 25 %: T, N· R23/24/25-34-50

10 % ≤ C < 25 %: C· R20/21/22-34

5 % ≤ C < 10 %: Xn· R20/21/22-36/37/38

3 % ≤ C < 5 %: Xn· R20/21/22

 

607-016-00-2

μυρμηκικός προπυλεστέρας· [1]

μυρμηκικός ισοπροπυλεστέρας [2]

C

203-798-0 [1]

210-901-2 [2]

110-74-7 [1]

625-55-8 [2]

F· R11

Xi· R36/37

R67

F· Xi

R: 11-36/37-67

S: (2-)9-16-24-33

 

 

607-021-00-X

οξικός μεθυλεστέρας

 

201-185-2

79-20-9

F· R11

Xi· R36

R66

R67

F· Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-022-00-5

οξικός αιθυλεστέρας

 

205-500-4

141-78-6

F· R11

Xi· R36

R66

R67

F· Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-33

 

 

607-024-00-6

οξικός προπυλεστέρας· [1]

οξικός ισοπροπυλεστέρας [2]

C

203-686-1 [1]

203-561-1 [2]

109-60-4 [1]

108-21-4 [2]

F· R11

Xi· R36

R66

R67

F· Xi

R: 11-36-66-67

S: (2-)16-26-29-33

 

 

607-025-00-1

οξικός n-βουτυλεστέρας

 

204-658-1

123-86-4

R10

R66

R67

R: 10-66-67

S: (2-)25

 

 

607-065-00-X

βρωμοξικό οξύ

 

201-175-8

79-08-3

T· R23/24/25

C· R35

R43

N· R50

T· C· N

R: 23/24/25-35-43-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-162-00-7

dalapon·

2,2-διχλωροπροπιονικό οξύ· [1]

dalapon-sodium·

2,2-διχλωροπροπιονικό νάτριο [2]

 

200-923-0 [1]

204-828-5 [2]

75-99-0 [1]

127-20-8 [2]

Xi· R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-189-00-4

τριμεθυλενοδιαμινοτετραοξικό οξύ

 

400-400-9

1939-36-2

Xn· R22

Xi· R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-213-00-3

3,3-δις(τριτ. πεντυλυπερoξυ)βoυτυρικό αιθύλιo

 

403-320-2

67567-23-1

E· R3

O· R7

R10

N· R51-53

E· N

R: 3-7-10-51/53

S: (2-)3/7-14-33-36/37/39-61

 

 

607-252-00-6

λ-κυαλοθρίνη/lambda-cyhalothrin (ISO)·

Μίγμα σε αναλογία 1:1 από: (Z)-(1R)-cis-3-(2-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπενυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (S)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο·

(Z)-(1S)-cis-3-(2-χλωρο-3,3,3-τριφθοροπροπενυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (R)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

 

415-130-7

91465-08-6

T+· R26

T· R25

Xn· R21

N· R50-53

T+· N

R: 21-25-26-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N· R21-25-26-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N· R22-26-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N· R22-23-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N· R23-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R20-50/53

0,0025 % ≤ C < 0,1 %: N· R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N· R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

607-253-00-1

cyfluthrin (ISO)·

3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό α-κυανο-4-φθορο-3-φαινοξυβενζύλιο

 

269-855-7

68359-37-5

T+· R28

T· R23

N· R50-53

T+· N

R: 23-28-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N· R23-28-50/53

7 % ≤ C < 25 %: T+, N· R20-28-50/53

3 % ≤ C < 7 %: T, N· R20-25-50/53

1 % ≤ C < 3 %: T, N· R25-50/53

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

607-319-00-X

δ-μεθρίνη/deltamethrin (ISO)·

(1R, 3R)-3-(2,2-διβρωμοβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (S)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

 

258-256-6

52918-63-5

T· R23/25

N· R50-53

T· N

R: 23/25-50/53

S: (1/2-)24-28-36/37/39-38-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R23/25-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R20/22-50/53

0,000025 % ≤ C < 3 %: N· R50/53

0,0000025 % ≤ C < 0,000025 %: N· R51/53

0,00000025 % ≤ C < 0,0000025 %: R52/53

 

607-422-00-X

α-κυπερμεθρίνη/α- cypermethrin (ISO)·

Ρακεμικό μίγμα (1S,3S)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικού (R)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζυλίου και

(1R,3R)-3-(2,2-διχλωροβινυλο)-2,2-διμεθυλοκυκλοπροπανοκαρβοξυλικού (S)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζυλίου

 

257-842-9

67375-30-8

T· R25

Xn· R48/22

Xi· R37

N· R50-53

T· N

R: 25-37-48/22-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R25-37-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R22-37-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N· R22-48/22-50/53

3 % ≤ C < 10 %: Xn, N· R22-50/53

0,025 % ≤ C < 3 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

608-014-00-4

chlorothalonil (ISO)·

τετραχλωροϊσοφθαλονιτρίλιο

 

217-588-1

1897-45-6

Carc. Cat. 3· R40

T+· R26

Xi· R37-41

R43

N· R50-53

T+· N

R: 26-37-40-41-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 20 %: T+, N· R26-37-40-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N· R26-40-41-43-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N· R26-40-36-43-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N· R23-40-36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N· R23-40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N· R23-40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N· R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn· R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

608-034-00-3

chlorfenapyr (ISO)·

4-βρωμο-2-(4-χλωροφαινυλ)-1-αιθοξυμεθυλο-5-τριφθορομεθυλοπυρρολο-3-καρβονιτρίλιο

 

122453-73-0

T· R23

Xn· R22

N· R50-53

T· N

R: 22-23-50/53

S: (1/2-)13-36/37-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R23-22-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R20-50/53

0,25 % ≤ C < 3 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

608-058-00-4

esfenvalerate (ISO)·

(S)-2-(4-χλωροφαινυλο)-3-μεθυλοβουτυρικό (S)-α-κυανο-3-φαινοξυβενζύλιο

 

66230-04-4

T· R23/25

R43

N· R50-53

T· N

R: 23/25-43-50/53

S: (1/2-)24-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R23/25-43-50/53

3 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R20/22-43-50/53

1 % ≤ C < 3 %: Xi, N· R43-50/53

0,0025 % ≤ C < 1 %: N· R50/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: N· R51/53

0,000025 % ≤ C < 0,00025 %: R52/53

 

609-005-00-8

1,3,5-τρινιτροβενζόλιο

 

202-752-7

99-35-4

E· R3

T+· R26/27/28

R33

N· R50-53

E· T+· N

R: 3-26/27/28-33-50/53

S: (1/2-)28-36/37-45-60-61

 

 

609-009-00-X

2,4,6-τρινιτροφαινόλη·

πικρικό οξύ

 

201-865-9

88-89-1

E· R3

R4

T· R23/24/25

E· T

R: 3-4-23/24/25

S: (1/2-)28-35-36/37-45

 

 

609-018-00-9

2,4,6-τρινιτρορεσορκίνη·

στυφνικό οξύ

 

201-436-6

82-71-3

E· R3

R4

Xn· R20/21/22

E· Xn

R: 3-4-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

609-023-00-6

dinocap (ISO)·

κροτωνικό (RS)-2,6-δινιτρο-4-οκτυλοφαινύλιο και κροτωνικό (RS)-2,4-δινιτρο-4-οκτυλο-φαινύλιο, όπου “οκτυλο” είναι μίγμα 1-μεθυλεπτυλίου, 1-αιθυλεξυλίου και 1-προπυλοπεντυλίου

E

254-408-0

39300-45-3

Repr. Cat. 2· R61

Xn· R20/22-48/22

Xi· R38

R43

N· R50-53

T· N

R: 61-20/22-38-43-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N· R61-20/22-38-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N· R61-38-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T, N· R61-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: T, N· R61-43-50/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T, N· R61-50/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

609-046-00-1

trifluralin (ISO) (περιέχει < 0,5 ppm NPDA)·

α, α,α-τριφθορο-2,6-δινιτρο-N, N-διπροπυλο-π-τολουϊδίνη (περιέχει < 0,5 ppm NPDA)·

2,6-δινιτρο-N, N-διπροπυλο-4-τριφθορομεθυλανιλίνη (περιέχει < 0,5 ppm NPDA)·

N, N-διπροπυλο-2,6-δινιτρο-4-τριφθορομεθυλανιλίνη (περιέχει < 0,5 ppm NPDA)

 

216-428-8

1582-09-8

Carc. Cat. 3· R40

R43

N· R50-53

Xn· N

R: 40-43-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xn, N· R40-43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N· R40-43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N· R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

611-067-00-6

Μίγμα από: 7-ανιλιν-4-υδροξυ-3-(2-μεθοξυ-5-μεθυλο-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)φαινυλαζω)ναφθαλινο-2-σουλφονικό δις(τρις(2-(2-υδροξυ(1-μεθυλ)αιθοξυ)αιθυλ)αμμώνιο)·

7-ανιλιν-4-υδροξυ-3-(2-μεθοξυ-5-μεθυλο-4-(4-σουλφοφαινυλαζω)φαινυλαζω)ναφθαλινο-2-σουλφονικό δις(τρις(2-(2-υδροξυ(2-μεθυλ)αιθοξυ)αιθυλ)αμμώνιο)

 

406-910-8

Xn· R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-61

 

 

611-130-00-8

2-[6-[7-(2-καρβoξυ-φαινυλαζω)-8-υδρoξυ-3,6-δι-σoυλφo-1-ναφθυλαμινo]-4-υδρoξυ-1,3,5-τριαζιν-2-υλαμινo]βενζoϊκό αμμώνιo

 

418-520-5

183130-96-3

Xi· R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

612-017-00-6

N-μεθυλο-Ν-2,4,6-τετρανιτροανιλίνη·

τετρύλη

 

207-531-9

479-45-8

E· R3

T· R23/24/25

R33

E· T

R: 3-23/24/25-33

S: (1/2-)35-36/37-45-63

 

 

612-018-00-1

δις(2,4,6-τρινιτροφαινυλ)αμίνη·

εξύλη

 

205-037-8

131-73-7

E· R3

T+· R26/27/28

R33

N· R51-53

E· T+· N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-35-36/37-45-61-63

 

 

612-019-00-7

διπικρυλαμίνης, άλας με αμμώνιο

 

220-639-0

2844-92-0

E· R3

T+· R26/27/28

R33

N· R51-53

E· T+· N

R: 3-26/27/28-33-51/53

S: (1/2-)27/28-36/37-45-61-63

 

 

612-034-00-9

2-αμινο-4,6-δινιτροφαινόλη·

πικραμικό οξύ

 

202-544-6

96-91-3

E· R2

Xn· R20/21/22

R52-53

E· Xn

R: 2-20/21/22-52/53

S: (2-)35-36/37-46-61

 

 

612-057-00-4

πιπεραζίνη·

[στερεό]

 

203-808-3

110-85-0

Repr. Cat. 3· R62-63

C· R34

R42/43

Xn· C

R: 34-42/43-62-63

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45

 

 

612-083-00-6

1-μεθυλο-3-νιτρο-1-νιτρωδογουανιδίνη

E

200-730-1

70-25-7

Carc. Cat. 2· R45

Xn· R20

Xi· R36/38

N· R51-53

T· N

R: 45-20-36/38-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N· R45-20-36/38-51/53

20 % ≤ C < 25 %: T· R45-36/38-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T· R45-52/53

0,01 % ≤ C < 2,5 %: T· R45

 

612-094-00-6

υδροχλωρική 4-(2-χλωρο-4-τριφθορομεθυλο)φαινοξυ-2-φθορανιλίνη

 

402-190-4

113674-95-6

T· R48/25

Xn· R22-48/20

Xi· R41

R43

N· R50-53

T· N

R: 22-41-43-48/20-48/25-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-098-00-8

νιτρωδοδιπροπυλαμίνη

E

210-698-0

621-64-7

Carc. Cat. 2· R45

Xn· R22

N· R51-53

T· N

R: 45-22-51/53

S: 53-45-61

C ≥ 25 %: T, N· R45-22-51/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T· R45-52/53

0,001 % ≤ C < 2,5 %: T· R45

 

612-122-00-7

υδροξυλαμίνη ....%

[> 55 % σε υδατικο διαλυμα']

B

232-259-2

7803-49-8

E· R2

Carc. Cat. 3· R40

Xn· R21/22-48/22

Xi· R37/38-41

R43

N· R50

E· Xn· N

R: 2-21/22-37/38-40-41-43-48/22-50

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

612-123-00-2

χλωριούχο υδροξυλαμμώνιο·

υδροχλωρική υδροξυλαμίνη· [1]

θειικό δις(υδροξυλαμμώνιο)·

θειική υδροξυλαμίνη (2:1) [2]

 

226-798-2 [1]

233-118-8 [2]

5470-11-1 [1]

10039-54-0 [2]

E· R2

Carc. Cat. 3· R40

Xn· R21/22-48/22

Xi· R36/38

R43

N· R50

E· Xn· N

R: 2-21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-003-00-2

1,2,3,4-τετρανιτροκαρβαζόλιο

 

6202-15-9

E· R2

Xn· R20/21/22

E· Xn

R: 2-20/21/22

S: (2-)35-36/37

 

 

613-010-00-0

ametryn (ISO)·

2-αιθυλαμινο-4-ισοπροπυλαμινο-6-μεθυλοθειο-1,3,5-τριαζίνη

 

212-634-7

834-12-8

Xn· R22

N· R50-53

Xn· N

R: 22-50/53

S: (2-)36-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-030-00-X

troclosene potassium· [1]

troclosene sodium [2]

T

218-828-8 [1]

220-767-7 [2]

2244-21-5 [1]

2893-78-9 [2]

E· R2

O· R8

Xn· R22

Xi· R36/37

R31

N· R50-53

E· Xn· N

R: 2-8-22-31-36/37-50/53

S: (2-)8-26-41-45-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R22-31-36/37-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R22-31-36/37-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N· R51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: R52/53

 

613-044-00-6

captan (ISO)·

1,2,3,6-τετραϋδρο-N-(τριχλωρομεθυλοθειο)φθαλιμίδιο

 

205-087-0

133-06-2

Carc. Cat. 3· R40

T· R23

Xi· R41

R43

N· R50

T· N

R: 23-40-41-43-50

S: (1/2-)26-29-36/37/39-45-61

C ≥ 25 %: T, N· R23-40-41-43-50

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R20-40-41-43-50

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N· R20-36-40-43-50

3 % ≤ C < 5 %: Xn, N· R20-40-43-50

2,5 % ≤ C < 3 %: Xn, N· R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn· R40-43

 

613-045-00-1

folpet (ISO)·

N-(τριχλωρομεθυλοθειο)φθαλιμίδιο

 

205-088-6

133-07-3

Carc. Cat. 3· R40

Xn· R20

Xi· R36

R43

N· R50

Xn· N

R: 20-36-40-43-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R20-36-40-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R36-40-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xn, N· R40-43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn· R40-43

 

613-060-00-3

resmethrin/ρεσμεθρίνη (ISO)·

(±)-cis-trans-χρυσανθεμικό 5-βενζυλο-3-φουρυλομεθύλιο

 

233-940-7

10453-86-8

Xn· R22

N· R50-53

Xn· N

R: 22-50/53

S: (2-)60-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-120-00-9

bioresmethrin (ISO)/βιορεσμεθρίνη·

(1R)-trans-2,2-διμεθυλο-3-(2-μεθυλοπροπενυλο)κυκλοπροπανοκαρβοξυλικό (5-βενζυλο-3-φουρυλο)μεθύλιο

 

249-014-0

28434-01-7

N· R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-139-00-2

metsulfuron-methyl (ISO)·

2-(4-μεθοξυ-6-μεθυλο-1,3,5-τριαζιν-2-υλοκαρβαμοϋλοσουλφαμοϋλο)βενζοϊκό οξύ

 

74223-64-6

N· R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-163-00-3

azimsulfuron (ISO)·

1-(4,6-διμεθοξυπυριμιδιν-2-υλ)-3-[1-μεθυλο-4-(2-μεθυλο-2H-τετραζολ-5-υλο)πυραζολ-5-υλοσουλφονυλ]ουρία

 

120162-55-2

N· R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-164-00-9

flufenacet (ISO)·

N-(4-φθοροφαινυλ)-N-ισοπροπυλο-2-(5-τριφθορομεθυλο-[1,3,4]θειαδιαζολ-2-υλοξυ)ακεταμίδιο

 

142459-58-3

Xn· R22-48/22

R43

N· R50-53

Xn· N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)13-24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 10 %: Xi, N· R43-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-165-00-4

flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO)·

2-[[(4,6- διμεθοξυπυριμιδιν - 2-υλοκαρβαμοϋλο)σουλφαμοϋλο]-6-τριφθορομεθυλο]νικοτινικού μεθυλίου, άλας με νάτριο

 

144740-54-5

N· R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-166-00-X

flumioxazin (ISO)·

N-(7-φθορο-3,4-διυδρο-3-οξο-4-προπ-2-ινυλο-2H-1,4-βενζοξαζιν-6-υλο)κυκλοεξ-1-ενο-1,2-δικαρβοξαμίδιο

 

103361-09-7

Repr. Cat. 2· R61

N· R50-53

T· N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N· R61-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-169-00-6

9-βινυλοκαρβαζόλιο

 

216-055-0

1484-13-5

Muta. Cat. 3· R68

Xn· R21/22

Xi· R38

R43

N· R50-53

Xn· N

R: 21/22-38-43-68-50/53

S: (2-)22-23-36/37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R21/22-38-43-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N· R38-43-68-50/53

1 % ≤ C < 20 %: Xn, N· R43-68-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N· R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N· R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

613-174-00-3

τετρακοναζόλη tetraconazole (ISO)·

(±) 2-(2,4-διχλωρoφαινυλο)-3-(1H-1,2,4-τριαζoλ-1-υλo)πρoπυλo-1,1,2,2-τετραφθoρoαιθυλικός αιθέρας

 

407-760-6

112281-77-3

Xn· R20/22

N· R51-53

Xn· N

R: 20/22-51/53

S: (2-)36-61

 

 

613-203-00-X

pyraflufen-ethyl (ISO)·

αιθυλεστέρας του 2-χλωρο-5-(4-χλωρο-5-διφθορομεθοξυ-1-μεθυλοπυραζολ-3-υλο)-4-φθοροφαινοξυοξικού οξέος· [1]

pyraflufen (ISO)·

2-χλωρο-5-(4-χλωρο-5-διφθορομεθοξυ-1-μεθυλοπυραζολ-3-υλο)-4-φθοροφαινοξυοξικό οξύ [2]

 

[1]

[2]

129630-19-9 [1]

129630-17-7 [2]

N· R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,025 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

613-204-00-5

oxadiargyl (ISO)·

3-[2,4-διχλωρο-5-(2-προπινυλοξυ)φαινυλο]-5-(1,1-διμεθυλαιθυλ)-1,3,4-οξαδιαζολ-2(3H)-όνη·

5-τριτ.βουτυλο-3-[2,4-διχλωρο-5-(προπ-2-ινυλοξυ)φαινυλ]-1,3,4-οξαδιαζολ-2(3H)-όνη

 

254-637-6

39807-15-3

Repr. Cat. 3· R63

Xn· R48/22

N· R50-53

Xn· N

R: 48/22-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N· R48/22-63-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N· R63-50/53

0,025 % ≤ C < 5 %: N· R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N· R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

614-005-00-6

κολχικίνη

E

200-598-5

64-86-8

Muta. Cat. 2· R46

T+· R28

T+

R: 46-28

S: 53-45

 

 

615-005-00-9

διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδιφαινύλιο·

διισοκυανικό 4,4'-διφαινυλομεθάνιο· [1]

διισοκυανικό 2,2'-μεθυλενοδιφαινύλιο·

διισοκυανικό 2,2'-διφαινυλομεθάνιο· [2]

ισοκυανικό ο-(π-ισοκυανοβενζυλο)φαινύλιο·

διισοκυανικό 2,4'-διφαινυλομεθάνιο· [3]

διισοκυανικό μεθυλενοδιφαινύλιο [4]

C

202-966-0 [1]

219-799-4 [2]

227-534-9 [3]

247-714-0 [4]

101-68-8 [1]

2536-05-2 [2]

5873-54-1 [3]

26447-40-5 [4]

Carc. Cat. 3· R40

Xn· R20-48/20

Xi· R36/37/38

R42/43

Xn

R: 20-36/37/38-40-42/43-48/20

S: (1/2-)23-36/37-45

C ≥ 25 %: Xn· R20-36/37/38-40-42/43-48/20

10 % ≤ C < 25 %: Xn· R36/37/38-40-42/43-48/20

5 % ≤ C < 10 %: Xn· R36/37/38-40-42/43

1 % ≤ C < 5 %: Xn· R40-42/43

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn· R42

2

615-022-00-1

3-ισoκυανoσoυλφoνυλo-2-θειoφαινo- καρβoξυλικό μεθύλιo

 

410-550-7

79277-18-2

R14

Xn· R48/22

R42/43

Xn

R: 14-42/43-48/22

S: (2-)22-30-35-36/37-45

 

 

616-006-00-7

dichlofluanid (ISO)·

N-διχλωροφθορομεθυλοθειο-N',N'-διμεθυλο-N-φαινυλοσουλφοναμίδιο

 

214-118-7

1085-98-9

Xn· R20

Xi· R36

R43

N· R50

Xn· N

R: 20-36-43-50

S: (2-)24-37-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R20-36-43-50

20 % ≤ C < 25 %: Xi, N· R36-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N· R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi· R43

 

616-009-00-3

propanil (ISO)·

3',4'-διχλωροπροπιονανιλίδιο

 

211-914-6

709-98-8

Xn· R22

N· R50

Xn· N

R: 22-50

S: (2-)22-61

C ≥ 25 %: Xn, N· R22-50

2,5 % ≤ C < 25 %: N· R50

 

617-008-00-0

διβενζοϋλυπεροξείδιο··

βενζοϋλυπεροξείδιο

 

202-327-6

94-36-0

E· R3

O· R7

Xi· R36

R43

E· Xi

R: 3-7-36-43

S: (2-)3/7-14-36/37/39

 

 

617-010-00-1

1-υδροϋπεροξυκυκλοεξυλ-1-υδροξυκυκλοεξυλυπεροξείδιο· [1]

1,1'-διοξυδις(κυκλοεξαν-1-όλη)· [2]

κυκλοεξυλιδενυδροϋπεροξείδιο· [3]

κυκλοεξανόνης, υπεροξείδιο [4]

C

201-091-1 [1]

219-306-2 [2]

220-279-4 [3]

235-527-7 [4]

78-18-2 [1]

2407-94-5 [2]

2699-11-8 [3]

12262-58-7 [4]

E· R3

O· R7

C· R34

Xn· R22

E· C

R: 3-7-22-34

S: (1/2-)3/7-14-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C· R22-34

10 % ≤ C < 25 %: C· R34

5 % ≤ C < 10 %: Xi· R36/37/38

 

648-002-00-6

πισσέλαια, λιγνίτη·

Ελαφρό έλαιο·

[To απόσταγμα από πίσσα λιγνίτη που αποστάζει μεταξύ 80 oC και 250 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες και μονοβασικές φαινόλες.]

H J

302-674-4

94114-40-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-003-00-1

βενζολίου πρόδρομα κλάσματα (άνθρακα)·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[To απόσταγμα από ελαφρό έλαιο κλιβάνου παραγωγής κοκ με θερμοκρασία απόσταξης, κατά προσέγγιση, μικρότερη από 100 oC. Aποτελείται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες C4 έως C6.]

H J

266-023-5

65996-88-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-004-00-7

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), κλάσμα βενζολίου, πλούσιο σε βενζόλιο-τολουόλιο-ξυλόλιο·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Yπόλειμμα από την απόσταξη ακατέργαστου βενζολίου για να απομακρυνθούν οι κεφαλές της απόσταξης του βενζολίου. Αποτελείται πρωτίστως από βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλια που αποστάζουν μεταξύ 75 oC και 200 oC περίπου.]

H J

309-984-9

101896-26-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-005-00-2

αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C6-10, πλούσιοι σε C8·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως

H J

292-697-5

90989-41-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-006-00-8

διαλύτης νάφθα (άνθρακα), ελαφριά·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως

H J

287-498-5

85536-17-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-007-00-3

διαλύτης νάφθα (άνθρακα), κλάσμα ξυλολίου-στυρολίου·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, μέσου σημείου ζέσεως

H J

287-502-5

85536-20-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-008-00-9

διαλύτης νάφθα (άνθρακα), που περιέχει κουμαρόνη και στυρόλιο·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, μέσου σημείου ζέσεως

H J

287-500-4

85536-19-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-009-00-4

νάφθας (άνθρακα), υπολείμματα απόσταξης·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[To υπόλειμμα που παραμένει από την απόσταξη ανακτημένης νάφθας. Αποτελείται πρωτίστως από ναφθαλίνιο και προϊόντα συμπύκνωσης ινδενίου και στυρολίου.]

H J

292-636-2

90641-12-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-010-00-X

αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C8·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως

H J

292-694-9

90989-38-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-012-00-0

αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C8-9, υποπροϊόν πολυμερισμού ρητίνης υδρογονανθράκων·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με εξάτμιση του διαλύτη υπό κενό από πολυμερισμένη ρητίνη υδρογονανθράκων. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C8 και C9 που αποστάζουν μεταξύ 120 oC και 215 oC περίπου.]

H J

295-281-1

91995-20-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-013-00-6

αρωματικοί υδρογονάνθρακες, C9-12, απόσταξης βενζολίου·

Επαναπόσταγμα ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως

H J

295-551-9

92062-36-7

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-014-00-1

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικού εκχυλίσματος του κλάσματος βενζολίου, όξινο εκχύλισμα·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[To επαναπόσταγμα τουαπαλλαγμένου οξέων και βάσεων πίσσας αποστάγματος από υψηλής θερμοκρασίας πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα, που αποστάζει μεταξύ 90 oC και 160 oC περίπου. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλια.]

H J

295-323-9

91995-61-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-015-00-7

υπολείμματα εκχύλισης (λιθανθρακόπισσας), αλκαλικού εκχυλίσματος του κλάσματος βενζολίου, όξινο εκχύλισμα·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την επαναπόσταξη του αποστάγματος λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας (απαλλαγμένου οξέων και βάσεων πίσσας). Συνίσταται κυρίως από μη υποκατεστημένους και υποκατεστημένους μονοκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, που αποστάζουν μεταξύ 85 oC και 195 oC.]

H J

309-868-8

101316-63-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-016-00-2

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), όξινο εκχύλισμα του κλάσματος βενζολίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Όξινη ιλύς, υποπροϊόν του καθαρισμού ακατέργαστου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας με θειικό οξύ. Aποτελείται πρωτίστως από θειικό οξύ και οργανικές ενώσεις.]

H J

298-725-2

93821-38-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-017-00-8

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικού εκχυλίσματος ελαφρού ελαίου, προϊόντα κυρυφής απόσταξης·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, χαμηλού σημείου ζέσεως·

[To πρώτο κλάσμα από την απόσταξη υπολειμμάτων πυθμένα προκλασματήρα, πλούσιων σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες- κουμαρόνη, ναφθαλίνιο και ινδένιο- ή εκπλυθέντος φαινολικού ελαίου, που αποστάζει σε θερμοκρασία σημαντικά χαμηλότερη από τους 145 oC. Aποτελείται πρωτίστως από αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες C7 και C8.]

H J

292-625-2

90641-02-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-018-00-3

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικού εκχυλίσματος ελαφρού ελαίου, όξινου εκχυλίσματος, κλάσμα ινδενίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, μέσου σημείου ζέσεως

H J

309-867-2

101316-62-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-019-00-9

υπολείμματα εκχύλισης(άνθρακα), αλκαλικού εκχυλίσματος ελαφρού ελαίου, κλάσμα νάφθας ινδενίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[To απόσταγμα από υπολείμματα πυθμένα προκλασματήρα, πλούσια σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες- κουμαρόνη, ναφθαλίνη και ινδένιο- ή από εκπλυθέντα καρβολικά έλαια, που αποστάζει μεταξύ 155 oC και 180 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από ινδένιο, ινδάνιο και τριμεθυλοβενζόλια.]

H J

292-626-8

90641-03-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-020-00-4

διαλύτης νάφθα (άνθρακα)·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Το απόσταγμα είτε από λιθανθρακόπισσα υψηλής θερμοκρασίας ή από ελαφρό έλαιο κλιβάνου παραγωγής κοκ ή από υπόλειμμα αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσας, που αποστάζει μεταξύ 130 oC και 210 oC περίπου. Αποτελείται κυρίως από ινδένιο και άλλα πολυκυκλικά συστήματα που περιέχουν ένα μόνον αρωματικό δακτύλιο. Μπορεί να περιέχει φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

H J

266-013-0

65996-79-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-021-00-X

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαφρά έλαια, ουδέτερο κλάσμα·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Απόσταγμα από την κλασματική απόσταξη λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας. Συνίσταται κυρίως από αλκυλιωμένους αρωματικούς υδρογονανθρακες με ένα δακτύλιο, που αποστάζουν μεταξύ 135 oC και 210 oC περίπου. Είναι επίσης δυνατόν να περιέχει ακόρεστους υδρογονάνθρακες, όπως ινδένιο και κουμαρόνη.]

H J

309-971-8

101794-90-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-022-00-5

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαφρά έλαια, όξινα εκχυλίσματα·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαφρού ελαίου, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Το έλαιο αυτό είναι πολύπλοκο μίγμα αρωματικών υδρογονανθράκων, κυρίως ινδενίου, ναφθαλινίου, κουμαρόνης, φαινόλης και ο-, μ- και π-κρεσόλης και αποστάζει μεταξύ 140 oC και 215 oC.]

H J

292-609-5

90640-87-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-023-00-0

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαφρά έλαια· Φαινολικό έλαιο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται από αρωματικούς και άλλους υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες ενώσεις και αποστάζει μεταξύ 150 oC και 210 oC περίπου.]

H J

283-483-2

84650-03-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-024-00-6

πισσέλαια, άνθρακα·

Φαινολικό έλαιο·

[Το απόσταγμα λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας, που αποστάζει μεταξύ 130 oC και 250 oC. Συνίσταται κυρίως από ναφθαλίνιο, αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου, φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

H J

266-016-7

65996-82-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-026-00-7

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικού εκχυλίσματος ελαφρού ελαίου, όξινο εκχύλισμα·

Υπόλειμμα εκχύλισης φαινολικού ελαίου·

[Το έλαιο που προκύπτει από την έκπλυση με οξέα, φαινολικού ελαίου που έχει προηγουμένως υποβληθεί σε έκπλυση με αλκάλια, με σκοπό την απομάκρυνση των μικρών ποσοτήτων βασικών ενώσεων (βάσεις πίσσας). Συνίσταται κυρίως από ινδένιο, ινδάνιο και αλκυλοπαράγωγα του βενζολίου.]

H J

292-624-7

90641-01-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-027-00-2

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα πισσελαίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης φαινολικού ελαίου·

[Το υπόλειμμα που λαμβάνεται από τη λιθανθρακόπισσα με εκπλυση με αλκάλια, π.χ. υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, μετά την απομάκρυνση των ακατέργαστων οξέων της λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται κυρίως από ναφθαλίνιο και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

H J

266-021-4

65996-87-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-028-00-8

έλαια εκχύλισης (άνθρακα), ελαφρό έλαιο·

Όξινο εκχύλισμα·

[Το υδατικό εκχύλισμα που παράγεται με έκπλυση με οξέα, φαινολικού ελαίου που έχει προηγουμένως υποβληθεί σε έκπλυση με αλκάλια. Συνίσταται κυρίως από άλατα διαφόρων αρωματικών αζωτούχων βάσεων με οξέα, μεταξύ των οποίων η πυριδίνη, η κινολίνη και αλκυλοπαράγωγά τους.]

H J

292-622-6

90640-99-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-029-00-3

πυριδίνης, αλκυλοπαράγωγα·

Ακατέργαστες βάσεις πίσσας·

[Ο πολύπλοκος συνδυασμός πολυαλκυλοπαραγώγων της πυριδίνης, που λαμβάνεται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας ή και απόσταγμα υψηλής θερμοκρασίας ζέσεως, μεγαλύτερης από 150 oC περίπου, από την αντίδραση αμμωνίας με ακεταλδεΰδη, φορμαλδεΰδη ή παραφορμαλδεΰδη.]

H J

269-929-9

68391-11-7

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-030-00-9

βάσεις πίσσας, άνθρακα, κλάσμα πικολίνης·

Βάσεις απόσταξης·

[Πυριδινικές βάσεις, που αποστάζουν μεταξύ 125 oC και 160 oC περίπου και λαμβάνονται από την απόσταξη, μετά από εξουδετέρωση, του όξινου εκχυλίσματος του κλάσματος εκείνου της απόσταξης πίσσας ασφαλτούχου άνθρακα, το οποίο περιέχει βάσεις. Συνίστανται κυρίως από λουτιδίνες και πικολίνες.]

H J

295-548-2

92062-33-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-031-00-4

βάσεις πίσσας, άνθρακα, κλάσμα λουτιδίνης·

Βάσεις απόσταξης

H J

293-766-2

91082-52-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-032-00-X

έλαια εκχύλισης (άνθρακα), βάση πίσσας, κλάσμα κολλιδίνης·

Βάσεις απόσταξης·

[Το εκχύλισμα που παράγεται με εκχύλιση με οξέα των βάσεων από ακατέργαστα αρωματικά έλαια λιθανθρακόπισσας, εξουδετέρωση και απόσταξη των βάσεων. Συνίσταται κυρίως από κολλιδίνες, ανιλίνη, τολουϊδίνες, λουτιδίνες και ξυλιδίνες.]

H J

273-077-3

68937-63-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-033-00-5

βάσεις πίσσας, άνθρακα, κλάσμα κολλιδίνης·

Βάσεις απόσταξης·

[Το κλάσμα που αποστάζει μεταξύ 181 oC και 186 oC περίπου από την απόσταξη ακατέργαστων βάσεων, οι οποίες λαμβάνονται από το κλάσμα εκείνο της απόσταξης πίσσας ασφαλτούχου άνθρακα, το οποίο περιέχει βάσεις, μετά από εκχύλιση με οξέα και εξουδετέρωση. Περιέχει κυρίως ανιλίνη και κολλιδίνες.]

H J

295-543-5

92062-28-7

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-034-00-0

βάσεις πίσσας, άνθρακα, κλάσμα ανιλίνης·

Βάσεις απόσταξης·

[Το κλάσμα που αποστάζει μεταξύ 180 oC και 200 oC περίπου από την απόσταξη ακατέργαστων βάσεων, οι οποίες λαμβάνονται με απομάκρυνση της φαινόλης και των βάσεων από το φαινολικό έλαιο που προκύπτει από την απόσταξη λθανθρακόπισσας. Περιέχει κυρίως ανιλίνη, κολλιδίνες, λουτιδίνες και τολουϊδίνες.]

H J

295-541-4

92062-27-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-035-00-6

βάσεις, πίσσας άνθρακα, κλάσμα τολουϊδίνης·

Βάσεις απόσταξης

H J

293-767-8

91082-53-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-036-00-1

αποστάγματα (πετρελαίου), ελαίου πυρόλυσης από την παραγωγή αλκενίου-αλκινίου, σε μείγμα με υψηλής θερμοκρασίας λιθανθρακόπισσα, κλάσμα ινδενίου·

Επαναπόσταγμα·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που λαμβάνεται ως επαναπόσταγμα από την κλασματική απόσταξη πίσσας ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας και υπολειμματικών ελαίων από την παραγωγή αλκενίων και αλκινίων με πυρόλυση από πετρελειοειδή ή φυσικό αέριο. Συνίσταται κυρίως από ινδένιο και αποστάζει μεταξύ 160 oC και 190 oC περίπου.]

H J

295-292-1

91995-31-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-037-00-7

αποστάγματα (πετρελαίου), υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης-λιθανθρακόπισσας, έλαια ναφθαλινίου·

Επαναπόσταγμα·

[Το επαναπόσταγμα που λαμβάνεται από την κλασματική απόσταξη πίσσας ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας και υπολειμματικών ελαίων από πυρόλυση και το οποίο αποστάζει μεταξύ 190 oC και 270 oC περίπου. Συνίσταται κυρίως από υποκατεστημένους δικυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.]

H J

295-295-8

91995-35-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-038-00-2

έλαια εκχύλισης (άνθρακα), υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης-λιθανθρακόπισσας, ελαίου ναφθαλινίου, επαναπόσταγμα·

Επαναπόσταγμα·

[Το επαναπόσταγμα από την κλασματική απόσταξη ελαίου μεθυλοναφθαλινίου, απαλλαγμένου από φαινόλη και βάσεις και λαμβανόμενου από πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας και υπολειμματικών ελαίων από πυρόλυση, το οποίο αποστάζει μεταξύ 220 oC και 230 oC περίπου. Συνίσταται κυρίως από δικυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, υποκατεστημένους και μη.]

H J

295-329-1

91995-66-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-039-00-8

έλαια εκχύλισης (άνθρακα), υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης-λιθανθρακόπισσας, έλαια ναφθαλινίου·

Επαναπόσταγμα·

[Ουδέτερο έλαιο, το οποίο λαμβάνεται με απομάκρυνση των βάσεων και της φαινόλης από έλαιο που έχει ληφθεί από την απόσταξη πίσσας υψηλής θερμοκρασίας και υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης και αποστάζει μεταξύ 225 oC και 225 oC. Αποτελείται κυρίως από υποκατεστημένους δικυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες.]

H J

310-170-0

122070-79-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-040-00-3

έλαια εκχύλισης (άνθρακα), λιθανθρακόπισσας-υπολειμματικών ελαίων πυρόλυσης, ελαίου ναφθαλινίου, υπολείμματα απόσταξης·

Επαναπόσταγμα·

[Yπόλειμμα από την απόσταξη απαλλαγμένου από φαινόλες και βάσεις ελαίου μεθυλοναφθαλινίου (από πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα και υπολειμματικά έλαια πυρόλυσης) που αποστάζει μεταξύ 240 oC και 260 oC. Aποτελείται κυρίως από υποκατεστημένους δικυκλικούς αρωματικούς και ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.]

H J

310-171-6

122070-80-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-043-00-X

κρεοσωτέλαιο, κλάσμα ακεναφθενίου, απαλλαγμένο ακεναφθενίου·

Επαναπόσταγμα ελαίου έκπλυσης·

[Το έλαιο το οποίο παραμένει μετά την απομάκρυνση του ακεναφθενίου με κρυστάλλωση από έλαιο ακεναφθενίου προερχόμενο από λιθανθρακόπισσα. Συνίσταται πρωτίστως από ναφθαλίνιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

H M

292-606-9

90640-85-0

Carc. Cat. 2· R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-080-00-1

υπολείμματα (λιθανθρακόπισσας), απόσταξης κρεοσωτελαίου·

Επαναπόσταγμα ελαίου έκπλυσης·

[Το υπόλειμμα από την κλασματική απόσταξη ελαίου έκπλυσης που βράζει στην περιοχή από 270 oC ως 330 oC περίπου (518oF ως 626 oF). Συνίσταται κυρίως από διπυρηνικούς αρωματικούς και ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.]

H M

295-506-3

92061-93-3

Carc. Cat. 2· R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-084-00-3

αποστάγματα (άνθρακα), ελαφρού ελαίου κλιβάνουπαραγωγής κοκ, κλάσμα ναφθαλινίου·

Έλαιο ναφθαλινίου·

[O πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την προκλασμάτωση (συνεχή απόσταξη) ελαφρού ελαίου κλιβάνου παραγωγής κοκ. Συνίσταται κυρίως από ναφθαλίνιο, κουμαρόνη και ινδένιο και αποστάζει σε θερμοκρασία υψηλότερη από 148 oC.]

HJM

285-076-5

85029-51-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-085-00-9

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου·

Έλαια ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς και άλλους υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αζωτούχες αρωματικές ενώσεις και αποστάζει μεταξύ 200 oC και 250 oC περίπου.]

HJM

283-484-8

84650-04-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-086-00-4

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου, χαμηλής περιεκτικότητας σε ναφθαλίνιο·

Επαναπόσταγμα ελαίου ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κρυστάλλωσηελαίου ναφθαλινίου. Aποτελείται κυρίως από ναφθαλίνιο, αλκυλοναφθαλίνια και φαινολικές ενώσεις.]

HJM

284-898-1

84989-09-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-087-00-X

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), μητρικό υγρό κρυστάλλωσης ελαίου ναφθαλινίου·

Επαναπόσταγμα ελαίου ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων, που λαμβάνεται ως διήθημα από την κρυστάλλωση του κλάσματος ναφθαλινίου της λιθανθρακόπισσας και αποστάζει μεταξύ 200 oC και 230 oC περίπου. Περιέχει κυρίως ναφθαλίνιο, θειοναφθένιο και αλκυλοναφθαλίνια.]

HJM

295-310-8

91995-49-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-088-00-5

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), ελαίου ναφθαλινίου, αλκαλικό εκχύλισμα·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την έκπλυση με αλκάλια ελαίου ναφθαλινίου για να απομακρυνθούν οι φαινολικές ενώσεις (οξέα πίσσας). Aποτελείται από ναφθαλίνιο και αλκυλοναφθαλίνια.]

HJM

310-166-9

121620-47-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-089-00-0

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), ελαίου ναφθαλινίου, αλκαλικό εκχύλισμα, χαμηλής περιεκτικότητας σε ναφθαλίνιο·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που παραμένει μετά την απομάκρυνση του ναφθαλινίου με κρυστάλλωση από έλαιο ναφθαλινίου που έχει υποστεί αλκαλική έκπλυση . Aποτελείται κυρίως από ναφθαλίνιο και αλκυλοναφθαλίνια.]

HJM

310-167-4

121620-48-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-090-00-6

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαίων ναφθαλινίου, απαλλαγμένων ναφθαλινίου, αλκαλικά εκχυλίσματα·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[To έλαιο που παραμένει μετά την απομάκρυνση των φαινολικών ενώσεων (οξέων πίσσας) από στραγγισμένο έλαιο ναφθαλινίου με αλκαλική έκπλυση. Συνίσταται πρωτίστως από ναφθαλίνιο και αλκυλοναφθαλίνια.]

HJM

292-612-1

90640-90-7

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-091-00-1

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου ναφθαλινίου, προϊόντα κορυφής απόσταξης·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[To απόσταγμα από έλαιο ναφθαλινίου που έχει εκπλυθεί με άλκαλι, το οποίο αποστάζει μεταξύ 180 oC και 220 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από ναφθαλίνιο, αλκυλοβενζόλια, ινδένιο και ινδάνιο.]

HJM

292-627-3

90641-04-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-092-00-7

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαιο ναφθαλινίου, κλάσμα μεθυλοναφθαλινίου·

Έλαιο μεθυλοναφθαλινίου·

[Aπόσταγμα από την κλασματική απόσταξη λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται πρωτίστως από υποκατεστημένους αρωματικούς υδρογονάνθρακες με δύο δακτυλίους και αρωματικές αζωτούχες βάσεις που αποστάζουν μεταξύ 225 oC και 255 oC περίπου.]

HJM

309-985-4

101896-27-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-093-00-2

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου, κλάσμα ινδολίου-μεθυλοναφθαλινίου·

Έλαιο μεθυλοναφθαλινίου·

[Aπόσταγμα της κλασματικής απόσταξης λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται κυρίως από ινδόλιο καιμεθυλοναφθαλίνιοπου αποστάζουν μεταξύ 235 oC και 255 oC περίπου.]

HJM

309-972-3

101794-91-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-094-00-8

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαίων ναφθαλινίου, όξινα εκχυλίσματα·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου μεθυλοναφθαλινίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που λαμβάνεται με απομάκρυνση των βάσεων από το κλάσμα μεθυλοναφθαλινίου της απόσταξης λιθανθρακόπισσας και αποστάζει μεταξύ από 230 oC και 255 oC περίπου. Περιέχει κυρίως 1(2)-μεθυλοναφθαλίνιο, ναφθαλίνιο, διμεθυλοναφθαλίνιο και διφαινύλιο.]

HJM

295-309-2

91995-48-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-095-00-3

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου ναφθαλινίου, υπολείμματα απόσταξης·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου μεθυλοναφθαλινίου·

[To υπόλειμμα από την απόσταξη ελαίου ναφθαλινίου το οποίο έχει εκπλυθεί με άλκαλι, που αποστάζει μεταξύ 220 oC και 300 oC περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ναφθαλίνιο, αλκυλοναφθαλίνιο και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

HJM

292-628-9

90641-05-7

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-096-00-9

έλαια εκχύλισης (άνθρακα), όξινα εκχυλίσματα, απαλλαγμένα βάσεων πίσσας·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου μεθυλοναφθαλινίου·

[To εκχυλισματικό έλαιο που αποστάζει μεταξύ 220 oC έως 265 oC περίπου από υπόλειιμμα αλκαλικού εκχυλίσματος λιθανθρακόπισσας, το οποίο παράγεται με έκπλυση με οξέα, όπως υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, μετά την απόσταξη για να απομακρυνθούν οι βάσεις πίσσας. Συνίσταται πρωτίστωςαπό αλκυλοναφθαλίνια.]

HJM

284-901-6

84989-12-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-097-00-4

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), κλάσμα βενζολίου, υπολείμματα απόσταξης·

Έλαιο έκπλυσης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη ακατέργαστου βενζολίου (λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας). Mπορεί να είναι υγρό που αποστάζει μεταξύ 150 oC και 300 oC περίπου ή ημιστερεό ή στερεό με σημείο τήξης έως 70 oC. Aποτελείται κυρίως από ναφθαλίνιο και αλκυλοναφθαλίνια.]

HJM

310-165-3

121620-46-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-098-00-X

κρεοσωτέλαιο, κλάσμα ακεναφθενίου·

Έλαιο έκπλυσης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη λιθανθρακόπισσας και βράζει στην περιοχή από 240 oC ως 280 oC περίπου (464 oF ως 536 oF). Αποτελείται πρωτίστως από ακεναφθένιο, ναφθαλίνιο και αλκυλοπαράγωγα του ναφθαλινίου.]

H M

292-605-3

90640-84-9

Carc. Cat. 2· R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-099-00-5

κρεοσωτέλαιο·

Έλαιο έκπλυσης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται κυρίως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες και μπορεί να περιέχει σημαντικές ποσότητες οξέων και βάσεων πίσσας. Αποστάζει στην περιοχή από 200 oC ως 325 oC περίπου (392 oF ως 617 oF).]

H M

263-047-8

61789-28-4

Carc. Cat. 2· R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-100-00-9

κρεοσωτέλαιο, απόσταγμα υψηλού σημείου ζέσεως·

Έλαιο έκπλυσης·

[Το υψηλού σημείου ζέσεως κλάσμα απόσταξης, που λαμβάνεται από την εξανθράκωση σε υψηλή θερμοκρασία ασφαλτούχου άνθρακα και εν συνεχεία καθαρίζεται για να απομακρυνθεί η περίσσεια κρυσταλλικών αλάτων. Συνίσταται πρωτίστως από κρεοσωτέλαιο, από το οποίο έχουν απομακρυνθεί μερικά από τα κανονικά πολυπυρηνικά αρωματικά άλατα, που είναι συστατικά των αποσταγμάτων λιθανθρακόπισσας. Στους 5 oC (41 oF) περίπου είναι ελεύθερο κρυστάλλων.]

H M

274-565-9

70321-79-8

Carc. Cat. 2· R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-102-00-X

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), οξύ κρεοσωτελαίου·

Υπολείμματα εκχύλισης ελαίου έκπλυσης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από το ελεύθερο βάσεων κλάσμα απόσταξης λιθανθρακόπισσας, που βράζει στην περιοχή από 250 oC ως 280 oC περίπου (482 oF ως 536 oF). Συνίσταται κυρίως από διφαινύλιο και ισομερή διφαινυλοναφθαλίνια.]

H M

310-189-4

122384-77-4

Carc. Cat. 2· R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-103-00-5

ελαίου ανθρακενίου, πάστα ανθρακενίου·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[To πλούσιο σε ανθρακένιο στερεό που λαμβάνεται από την κρυστάλλωση και φυγοκέντρηση ελαίου ανθρακενίου. Aποτελείται κυρίως από ανθρακένιο, καρβαζόλιο και φαινανθρένιο.]

HJM

292-603-2

90640-81-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-104-00-0

έλαιο ανθρακενίου, χαμηλής περιεκτικότητας σε ανθρακένιο·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[To έλαιο που παραμένει μετά την απομάκρυνση, με κρυστάλλωση, στερεού πλούσιου σε ανθρακένιο (πάστα ανθρακενίου) από έλαιο ανθρακενίου. Aποτελείται κυρίως από αρωματικές ενώσεις με δύο, τρεις και τέσσερις δακτυλίους.]

HJM

292-604-8

90640-82-7

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-105-00-6

υπολείμματα (λιθανθρακόπισσας), απόσταξης ελαίου ανθρακενίου·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[To υπόλειμμα από την κλασματική απόσταξη ακατέργαστου ανθρακενίου που αποστάζει μεταξύ 340 oC και 400 oC περίπου. Συνίσταται κυρίως από τρι- και πολυκυκλικούς αρωματικούς και ετεροκυκλικούς υδρογονάνθρακες.]

HJM

295-505-8

92061-92-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-106-00-1

ελαίου ανθρακενίου, πάστας ανθρακενίου, κλάσμα ανθρακενίου·

Κλάσμα ελαίων ανθρακενίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη ανθρακενίου που έχει ληφθεί με κρυστάλλωση ελαίου ανθρακενίου από πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας, ο οποίος αποστάζει μεταξύ 330 oC και 350 oC. Περιέχει κυρίως ανθρακένιο, καρβαζόλιο και φαινανθρένιο.]

HJM

295-275-9

91995-15-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-107-00-7

ελαίου ανθρακενίου, πάστας ανθρακενίου, κλάσμα καρβαζολίου·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη ανθρακενίου που έχει ληφθεί με κρυστάλλωση ελαίου ανθρακενίου από υψηλής θερμοκρασίας πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα, ο οποίος αποστάζει μεταξύ 350 oC και 360 oC περίπου. Περιέχει κυρίως ανθρακένιο, καρβαζόλιο και φαινανθρένιο.]

HJM

295-276-4

91995-16-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-108-00-2

ελαίου ανθρακενίου, πάστας ανθρακενίου, ελαφρά αποστάγματα·

Κλάσμα ελαίου ανθρακενίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη ανθρακενίου που έχει ληφθεί με κρυστάλλωση ελαίου ανθρακενίου από πίσσα ασφαλτούχου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας, ο οποίος αποστάζει μεταξύ 290 oC και 340 oC περίπου. Περιέχει κυρίως τρικυκλικές αρωματικές ενώσεις και τα διυδροπαράγωγά τους.]

HJM

295-278-5

91995-17-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-109-00-8

πισσέλαια, άνθρακα, χαμηλής θερμοκρασίας·

Πισσέλαιο, υψηλού σημείου ζέσεως·

[Aπόσταγμα από λιθανθρακόπισσα χαμηλής θερμοκρασίας.Aποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες, φαινολικές ενώσεις και αρωματικές αζωτούχες βάσεις που αποστάζουν μεταξύ 160 oC και 340 oC περίπου.]

HJM

309-889-2

101316-87-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-110-00-3

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας·

[To υπόλειμμα από την έκπλυση με αλκάλια, π.χ. υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, πισσελαίων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας για να απομακρυνθούν τα ακατέργαστα οξέα λιθανθρακόπισσας. Aποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

HJM

310-191-5

122384-78-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-111-00-9

φαινόλες, εκχύλισμα αμμωνιακών υγρών·

Αλκαλικό εκχύλισμα·

[O συνδυασμός φαινολών, οι οποίες εκχυλίζονται με χρησιμοποίηση οξικού ισοβουτυλίου από το αμμωνιακό υγρό που συμπυκνώνεται από το αέριο που εκλύεται κατά την ξηρά απόσταξη του άνθρακα σε χαμηλή θερμοκρασία (μικρότερη από 700 oC). Συνίσταται κυρίως από μίγμα ένυδρων φαινολών με ένα και δύο μόρια νερού.]

HJM

284-881-9

84988-93-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-112-00-4

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ελαφρά έλαια, αλκαλικά εκχυλίσματα·

Αλκαλικό εκχύλισμα·

[To υδατικό εκχύλισμα που παράγεται από φαινολικό έλαιο με έκπλυση με αλκάλια, όπως υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. Aποτελείται πρωτίστως από τα αλκαλικά άλατα διαφόρων φαινολικών ενώσεων.]

HJM

292-610-0

90640-88-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-113-00-X

εκχυλίσματα, ελαίου λιθανθρακόπισσας,

αλκαλικά Αλκαλικό εκχύλισμα·

[To εκχύλισμα που παράγεται από έλαιο λιθανθρακόπισσας με έκπλυση με αλκάλια, όπως υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. Aποτελείται κυρίως από τα αλκαλικά άλατα διαφόρων φαινολικών ενώσεων.]

HJM

266-017-2

65996-83-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-114-00-5

αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλινίου, αλκαλικά εκχυλίσματα·

Αλκαλικό εκχύλισμα·

[To υδατικό εκχύλισμα που παράγεται από έλαιο ναφθαλινίου με έκπλυση με αλκάλια, όπως υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. Aποτελείται πρωτίστως από τα αλκαλικά άλατα διαφόρων φαινολικών ενώσεων.]

HJM

292-611-6

90640-89-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-115-00-0

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα πισσελείου, κατεργασμένο με ανθρακικό οξύ και με άσβεστο·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[To προϊόν που λαμβάνεται με κατεργασία αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσας με CO2 και CaO. Aποτελείται πρωτίστως από CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3 και άλλες οργανικές και ανόργανες ξένες προσμίξεις.]

HJM

292-629-4

90641-06-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-116-00-6

οξέα πίσσας, άνθρακα, ακατέργαστα·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[To προϊόν αντίδρασης που λαμβάνεται με εξουδετέρωση αλκαλικού εκχυλίσματος ελαίου λιθανθρακόπισσας με όξινο διάλυμα, όπως υδατικό διάλυμα θειικού οξέος ή με αέριο διοξείδιο του άνθρακα, ώστε να παραληφθούν τα ελεύθερα οξέα. Aποτελείται κυρίως από οξέα πίσσας, όπως φαινόλη, κρεσόλες και ξυλενόλες.]

HJM

266-019-3

65996-85-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-117-00-1

οξέα πίσσας, λιγνίτη, ακατέργαστα·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[Oξινισμένο αλκαλικό εκχύλισμα αποστάγματος πίσσας λιγνίτη. Aποτελείται κυρίως από φαινόλη και ομόλογα φαινόλης.]

HJM

309-888-7

101316-86-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-118-00-7

οξέα πίσσας, εξαερίωσης λιγνίτη·

Ακατέργαστες φαινόλες·

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων που λαμβάνεται από την εξαερίωση λιγνίτη. Aποτελείται πρωτίστως από φαινόλες C6-10 και ομόλογά τους.]

HJM

295-536-7

92062-22-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-119-00-2

οξέα πίσσας, υπολείμματα απόσταξης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[Yπόλειμμα από την απόσταξη ακατέργαστης φαινόλης από άνθρακα. Συνίσταται κυρίως από φαινόλες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C8 και C10 με σημείο μαλακύνσεως 60 oC έως 80 oC.]

HJM

306-251-5

96690-55-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-120-00-8

οξέα πίσσας, κλάσμα μεθυλοφαινόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To κλάσμα των οξέων πίσσας, πλούσιο σε 3- και 4-μεθυλοφαινόλη, που ανακτάται με απόσταξη ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας.]

HJM

284-892-9

84989-04-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-121-00-3

oξέα πίσσας, κλάσμα πολυαλκυλοφαινόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To κλάσμα των οξέων πίσσας που ανακτάται με απόσταξη ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας και που αποστάζει μεταξύ 225 oC και 320 oC περίπου. Συνίσταται πρωτίστως από πολυαλκυλοφαινόλες.]

HJM

284-893-4

84989-05-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-122-00-9

οξέα πίσσας, κλάσμα ξυλενόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To κλάσμα των οξέων πίσσας, πλούσιο σε 2,4- και 2,5-διμεθυλοφαινόλη, που ανακτάται με απόσταξη ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας.]

HJM

284-895-5

84989-06-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-123-00-4

οξέα πίσσας, κλάσμα αιθυλοφαινόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To κλάσμα των οξέων πίσσας, πλούσιο σε 3- και 4-αιθυλοφαινόλη, που ανακτάται με απόσταξη ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας.]

HJM

284-891-3

84989-03-7

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-124-00-X

οξέα πίσσας, κλάσμα 3,5-ξυλενόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To κλάσμα των οξέων πίσσας, πλούσιο σε 3,5-διμεθυλοφαινόλη, που ανακτάται με απόσταξη οξέων λιθανθρακόπισσας χαμηλής θερμοκρασίας.]

HJM

284-896-0

84989-07-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-125-00-5

οξέα πίσσας, υπολείμματα, αποσταγμάτων, πρώτου κλάσματος·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To υπόλειμμα από την απόσταξη ελαφρού καρβολικού ελαίου σε θερμοκρασία μεταξύ 235 oC και 355 oC.]

HJM

270-713-1

68477-23-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-126-00-0

οξέα πίσσας, κρεσυλικά, υπολείμματα·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To υπόλειμμα από ακατέργαστα οξέα λιθανθρακόπισσας μετά την απομάκρυνση της φαινόλης, των κρεσολών, των ξυλενολών και των τυχόν φαινολών με υψηλότερο σημείο ζέσεως. Mαύρο στερεό με σημείο τήξης 80 oC περίπου. Aποτελείται κυρίως από πολυαλκυλοφαινόλες, κόμμεα ρητινών και ανόργανα άλατα.]

HJM

271-418-0

68555-24-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-127-00-6

Φαινόλες, C9-11·

Απόσταγμα φαινόλης

HJM

293-435-2

91079-47-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-128-00-1

οξέα πίσσας, κρεσυλικά·

Απόσταγμα φαινόλης·

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων που λαμβάνεται από λιγνίτη και αποστάζει μεταξύ 200 oC και 230 oC περίπου. Περιέχει κυρίως φαινόλες και πυριδινικές βάσεις.]

HJM

295-540-9

92062-26-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-129-00-7

οξέα πίσσας, λιγνίτη, κλάσμα (C2-αλκυλο)φαινόλης·

Απόσταγμα φαινόλης·

[To απόσταγμα από την οξίνιση αποστάγματος πίσσας λιγνίτη που έχει εκπλυθεί με άλκαλι, το οποίο αποστάζει μεταξύ 200 oC και 230 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από μ- και π-αιθυλοφαινόλη καθώς και από κρεσόλες και ξυλενόλες.]

HJM

302-662-9

94114-29-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-130-00-2

έλαια εκχύλισης (άνθρακα), έλαια ναφθαλινίου·

Όξινο εκχύλισμα·

[To υδατικό εκχύλισμα που παράγεται με έκπλυση με οξύ, ελαίου ναφθαλινίου το οποίο έχει εκπλυθεί με άλκαλι.Aποτελείται πρωτίστως από όξινα άλατα διαφόρων αρωματικών αζωτούχων βάσεων, συμπεριλαμβανομένων της πυριδίνης, της κινολίνης και αλκυλοπαραγώγων τους.]

HJM

292-623-1

90641-00-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-131-00-8

βάσεις πίσσας, παράγωγα κινολίνης·

Βάσεις απόσταξης

HJM

271-020-7

68513-87-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-132-00-3

βάσεις λιθανθρακόπισσας, κλάσμα παραγώγων κινολίνης·

Βάσεις απόσταξης

HJM

274-560-1

70321-67-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-133-00-9

βάσεις πίσσας, άνθρακα, υπολείμματα απόσταξης·

Βάσεις απόσταξης·

[To υπόλειμμα απόσταξης που παραμένει μετά την απόσταξη των εξουδετερωμένων, εκχυλισμένων με οξύ κλασμάτων πίσσας που περιέχουν βάσεις και τα οποία λαμβάνονται από την απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Περιέχει κυρίως ανιλίνη, κολλιδίνες, κινολίνη και παράγωγα κινολίνης, καθώς και τολουϊδίνες.]

HJM

295-544-0

92062-29-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-134-00-4

έλαια υδρογονανθράκων, με αρωματικές ενώσεις, σε μίγμα με πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο, πυρολυμένα, κλάσμα ελαφρού ελαίου·

Προϊόντα θερμικής κατεργασίας·

[To έλαιο που λαμβάνεται από τη θερμική κατεργασία μείγματος πολυαιθυλενίου/πολυπροπυλενίου με άσφαλτο λιθανθρακόπισσας ή έλαια που περιέχουν αρωματικές ενώσεις. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο και ομόλογά του που αποστάζουν μεταξύ 70 oC και 120 oC περίπου.]

HJM

309-745-9

100801-63-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-135-00-X

έλαια υδρογονανθράκων, με αρωματικές ενώσεις, σε μίγμα με πολυαιθυλένιο, πυρολυμένα, κλάσμα ελαφρού ελαίου·

Προϊόντα θερμικής κατεργασίας·

[To έλαιο που λαμβάνεται από τη θερμική κατεργασία πολυαιθυλενίου με άσφαλτολιθανθρακόπισσας ή έλαια που περιέχουν αρωματικές ενώσεις. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο και ομολογά του που αποστάζουν μεταξύ 70 oC και 120 oC.]

HJM

309-748-5

100801-65-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-136-00-5

έλαια υδρογονανθράκων, με αρωματικές ενώσεις, σε μείγματα με πολυστυρόλιο, πυρολυμένα, κλάσμα ελαφρού ελαίου·

Προϊόντα θερμικής κατεργασίας·

[To έλαιο που λαμβάνεται από τη θερμική κατεργασία πολυστυρολίου με άσφαλτο λιθανθρακόπισσας ή έλαια που περιέχουν αρωματικές ενώσεις. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο και ομόλογά του που αποστάζουν μεταξύ 70 oC και 210 oC περίπου.]

HJM

309-749-0

100801-66-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-137-00-0

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικό εκχύλισμα πισσελαίου, υπολείμματα απόσταξης ναφθαλινίου·

Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίου ναφθαλινίου·

[To υπόλειμμα που λαμβάνεται από το έλαιο, το οποίο εξάγεται μεχημικές μεθόδους, μετά την απομάκρυνση του ναφθαλινίουμε απόσταξη. Συνίσταται πρωτίστως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με δύο έως τέσσερις συμπυκνωμένους δακτύλιους και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]

HJM

277-567-8

73665-18-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-138-00-6

κρεοσωτέλαιο, αποστάγματα χαμηλού σημείου ζέσεως·

Έλαιο έκπλυσης·

[Το χαμηλού σημείου ζέσεως κλάσμα απόσταξης που λαμβάνεται από την εξανθράκωση σε υψηλή θερμοκρασία ασφαλτούχου άνθρακα και εν συνεχεία καθαρίζεται για να απομακρυνθεί η περίσσεια κρυσταλλικών αλάτων. Συνίοταται πρωτίστως από κρεοσωτέλαιο, από το οποίο έχουν απομακρυνθ

H M

274-566-4

70321-80-1

Carc. Cat. 2· R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

648-139-00-1

οξέων πίσσας, κρεσυλικών, άλατα με νάτριο, καυστικά διαλύματα·

Αλκαλικό εκχύλισμα

HJM

272-361-4

68815-21-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-140-00-7

έλαια εκχύλισης (άνθρακα), βάσεις πίσσας·

Όξινο εκχύλισμα·

[To εκχύλισμα που παράγεται από υπόλειμμα αλκαλικής εκχύλισης ελαίου λιθανθρακόπισσας με έκπλυση με όξινο διάλυμα, όπως υδατικό διάλυμα θειικού οξέος, μετά από απόσταξη για την απομάκρυνση του ναφθαλινίου. Aποτελείται κυρίως από τα όξινα άλατα διαφόρων αρωματικών αζωτούχων βάσεων, συμπεριλαμβανομένων της πυριδίνης, της κινολίνης και αλκυλοπαραγώγων τους.]

HJM

266-020-9

65996-86-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-141-00-2

βάσεις πίσσας, άνθρακα, ακατέργαστες·

Ακατέργαστες βάσεις πίσσας·

[To προϊόν αντίδρασης που λαμβάνεται με εξουδετέρωση ελαίου εκχύλισης βάσεων λιθανθρακόπισσας με αλκαλικό διάλυμα, όπως υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου, ώστε να παραληφθούν οι ελεύθερες βάσεις. Aποτελείται κυρίως από οργανικές βάσεις όπως ακριδίνη, φαινανθριδίνη, πυριδίνη, κινολίνη και αλκυλοπαράγωγά τους.]

HJM

266-018-8

65996-84-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-147-00-5

ελαφρό έλαιο (άνθρακα), κλιβάνου παραγωγής κοκ Ακατέργαστο βενζόλιο·

[To πτητικό οργανικό υγρό που παραλαμβάνεται από το αέριο το οποίο εκλύεται κατά την ξηρά απόσταξη άνθρακα σε υψηλή θερμοκρασία (μεγαλύτερη από 700 oC). Aποτελείται πρωτίστως από βενζόλιο, τολουόλιο και ξυλόλια. Mπορεί να περιέχει και άλλους, υδρογονάνθρακες σε μικρή αναλογία.]

H J

266-012-5

65996-78-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-148-00-0

αποστάγματα (άνθρακα), εκχύλισης με υγρό διαλύτη, κύρια·

[To υγρό προϊόν της συμπύκνωσης των ατμών που εκλύονται κατά την διάλυση άνθρακα σε υγρό διαλύτη, το οποίο αποστάζει μεταξύ 30 oC και 300 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από μερικώς υδρογονωμένους αρωματικούς υδρογονάνθρακες με συμπυκνωμένους δακτυλίους, αρωματικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο, οξυγόνο και θείο και αλκυλοπαραγωγά τους με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C14.]

H J

302-688-0

94114-52-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-149-00-6

αποστάγματα (άνθρακα), εκχύλισης με διαλύτη, υδρογονοπυρόλυσης·

[Aπόσταγμα που λαμβάνεται με υδρογονοπυρόλυση εκχυλίσματος ή διαλύματος άνθρακα, παραγόμενου με μέθοδο εκχύλισης με υγρό διαλύτη ή εκχύλισης με υπερκρίσιμο αέριο, και το οποίο αποστάζει μεταξύ 30 oC και 300 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από αρωματικές, υδρογονωμένες αρωματικές και ναφθενικές ενώσεις, αλκυλοπαράγωγά τους και αλκάνια με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C14. Eνυπάρχουν, επίσης αρωματικές και υδρογονωμένες αρωματικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο, θείο και οξυγόνο.]

H J

302-689-6

94114-53-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-150-00-1

νάφθα (άνθρακα), εκχύλισης με διαλύτη, υδρογονοπυρόλυσης·

[Kλάσμα του αποστάγματος που λαμβάνεται με υδρογονοπυρόλυση εκχυλίσματος ή διαλύματος άνθρακα, παραγόμενου με μέθοδο εκχύλισης με υγρό διαλύτη ή εκχύλισης με υπερκρίσιμο αέριο, και το οποίο αποστάζει μεταξύ 30 oC και 180 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από αρωματικές, υδρογονομένες αρωματικές και ναφθενικές ενώσεις, αλκυλοπαράγωγά τους και αλκάνια με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C9. Eνυπάρχουν, επίσης, αρωματικές και υδρογονωμένες αρωματικές ενώσεις που περιέχουν άζωτο, θείο και οξυγόνο.]

H J

302-690-1

94114-54-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-152-00-2

αποστάγματα (άνθρακα), εκχύλισης με διαλύτη, υδρογονοπυρόλυσης, μεσαία·

[Aπόσταγμα που λαμβάνεται από την υδρογονοπυρόλυση διαλύματος ή εκχυλίσματος άνθρακα, παραγόμενου με μέθοδο εκχύλισης με υγρό διαλύτη ή εκχύλισης με υπερκρίσιμο αέριο, και το οποίο αποστάζει μεταξύ 180 και 300 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από αρωματικές, υδρογονωμένες αρωματικές και ναφθενικές ενώσεις με δύο δακτυλίους, αλκυλοπαράγωγά τους και αλκάνια με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C9 και C14. Eνυπάρχουν επίσης ενώσεις που περιέχουν άζωτο, θείο και οξυγόνο.]

H J

302-692-2

94114-56-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-153-00-8

αποστάγματα (άνθρακα), εκχύλισης με διαλύτη, υδρογονοπυρόλυσης, υδρογόνωσης, μεσαία·

[Aπόσταγμα από την υδρογόνωση υδρογονοπυρολυμένου μεσαίου αποστάγματος από εκχύλισμα ή διάλυμα άνθρακα που παράγεται με μέθοδο εκχύλισης με υγρό διαλύτη ή εκχύλισης με υπερκρίσιμο αέριο, το οποίο αποστάζει μεταξύ 180 oC και 280 oC περίπου. Aποτελείται πρωτίστως από υδρογονωμένους υδρογονάνθρακες με δύο δακτυλίους και αλκυλοπαράγωγά τους με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C9 και C14.]

H J

302-693-8

94114-57-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

648-156-00-4

ελαφρό έλαιο (άνθρακα), διεργασίας ημιοπτανθρακοποίησης·

Πρόσφατο έλαιο·

[To πτητικό οργανικό υγρό, το οποίο συμπυκνώνεται από το αέριο που εκλύεται κατά την ξηρά απόσταση άνθρακα σε χαμηλή θερμοκρασία (μικρότερη από 700 oC). Aποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες C6-10.]

H J

292-635-7

90641-11-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

T

R: 45-46

S: 53-45

 

 

649-062-00-6

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποπροπανιωτήρα καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας, πλούσια σε C3, απαλλαγμένα οξέων·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση καταλυτικά πυρολυμένων υδρογονανθράκων και υποβάλλεται σε κατεργασία για να απομακρυνθούν οι όξινες προσμείξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C2 έως C4, κυρίως C3.]

H K

270-755-0

68477-73-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-063-00-1

αέρια (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

270-756-6

68477-74-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-064-00-7

αέρια (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης, πλούσια σε C1-5·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C1 και C6, κυρίως από C1 έως C5.]

H K

270-757-1

68477-75-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-065-00-2

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής σταθεροποιητή καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας, πλούσια σε C2-4·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασματική σταθεροποίηση καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C2 και C6, κυρίως από C2 έως C4.]

H K

270-758-7

68477-76-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-066-00-8

αέρια (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης, πλούσια σε C4 ·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης . Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C1 και C6, κυρίως από C1 έως C4.]

H K

270-760-8

68477-79-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-067-00-3

αέρια (πετρελαίου), C3-5 ολεφίνες-παραφίνες τροφοδότησης αλκυλίωσης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός ολεφινικών και παραφινικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C3 και C5, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως βασική ύλη αλκυλίωσης. Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος κανονικά υπερβαίνουν την κρίσιμη θερμοκρασία των συνδυασμών αυτών.]

H K

270-765-5

68477-83-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-068-00-9

αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε C4·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής κλασμάτωσης. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C3 έως C5, κυρίως C4.]

H K

270-767-6

68477-85-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-069-00-4

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποαιθανιωτήρα·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των κλασμάτων αερίου και βενζίνης από καταλυτική πυρόλυση. Περιέχει κυρίως αιθάνιο και αιθυλένιο.]

H K

270-768-1

68477-86-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-070-00-X

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής στήλης αποϊσοβουτανίωσης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με ατμοσφαιρική απόσταξη ρεύματος βουτανίου –βουτυλενίου. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C4.]

H K

270-769-7

68477-87-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-071-00-5

αέρια (πετρελαίου), ξηρά, από αποπροπανιωτήρα, πλούσια σε προπένιο·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων των κλασμάτων αερίου και βενζίνης από καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από προπυλένιο με λίγο αιθάνιο και προπάνιο.]

H K

270-772-3

68477-90-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-072-00-0

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποπροπανιωτήρα·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων των κλασμάτων αερίου και βενζίνης από καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C4.]

H K

270-773-9

68477-91-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-073-00-6

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποπροπανιωτήρα μονάδας ανάκτησης αερίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κλασμάτωση διαφόρων ρευμάτων υδρογοναθράκων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C1 έως C4, κυρίως προπάνιο.]

H K

270-777-0

68477-94-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-074-00-1

αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης μονάδας Girbotol·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στη μονάδα Girbotol για την απομάκρυνση του υδροθείου. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C4.]

H K

270-778-6

68477-95-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-075-00-7

αέρια (πετρελαίου), μονάδας κλασμάτωσης ισομερειωμένης νάφθας, πλούσια σε C4 , απαλλαγμένα υδροθείου·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

270-782-8

68477-99-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-076-00-2

αέριο ουράς (πετρελαίου), από τύμπανο κλασμάτωσης, με επαναρροή, διαυγασμένου ελαίου καταλυτικής πυρόλυσης και θερμικά πυρολυμένου υπολείμματος κενού·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση διαυγασμένου ελαίου καταλυτικής πυρόλυσης και θερμικά πυρολυμένου υπολείμματος απόσταξης υπό κενό. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

270-802-5

68478-21-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-077-00-8

αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα σταθεροποίησης καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

270-803-0

68478-22-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-078-00-3

αέριο ουράς (πετρελαίου), κοινού κλασματήρα μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης, μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης και μονάδας υδρογονοαποθείωσης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης, καταλυτικής αναμόρφωσης και υδρογονοαποθείωσης και υποβάλλεται σε κατεργασία για την απομάκρυνση των όξινων ξένων προσμείξεων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

270-804-6

68478-24-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-079-00-9

αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας με κλασμάτωση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

270-806-7

68478-26-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-080-00-4

αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάστασης ανάκτησης κορεσμένων αερίων υδρογονανθράκων, μείγματος ρευμάτων, πλούσιο σε C4·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση, με κλασμάτωση, νάφθας απευθείας απόσταξης, αερίου ουράς απόσταξης και αερίου ουράς από σταθεροποιητή καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας . Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C3 έως C6, κυρίως βουτάνιο και ισοβουτάνιο.]

H K

270-813-5

68478-32-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-081-00-X

αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάστασης ανάκτησης κορεσμένων αερίων υδρογονανθράκων, πλούσιο σε C1-2·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση αερίου ουράς απόσταξης, νάφθας απευθείας απόσταξης, αερίου ουράς από σταθεροποιητή καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας . Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C3 έως C5, κυρίως μεθάνιο και αιθάνιο.]

H K

270-814-0

68478-33-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-082-00-5

αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας θερμικής πυρόλυσης υπολειμμάτων κενού·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη θερμική πυρόλυση υπολειμμάτων απόσταξης υπό κενό. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

270-815-6

68478-34-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-083-00-0

υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C3-4, απόσταξης πετρελαίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη και συμπύκνωση αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C3 έως C5, κυρίως C3 και C4.]

H K

270-990-9

68512-91-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-084-00-6

αέρια (πετρελαίου), εξόδου αποεξανιωτήρα νάφθας πλήρους σύστασης και απευθείας απόσταξης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση της πλήρους σύστασης νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C6.]

H K

271-000-8

68513-15-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-085-00-1

αέρια (πετρελαίου), εξόδου αποπροπανιωτήρα μονάδας υδρογονοπυρόλυσης, πλούσια σε υδρογονάνθρακες·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων υδρογονοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4. Mπορεί επίσης να περιέχει μικρές ποσότητες υδρογόνου και υδροθείου.]

H K

271-001-3

68513-16-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-086-00-7

αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή ελαφριάς νάφθας απευθείας απόσταξης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση ελαφριάς νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C6.]

H K

271-002-9

68513-17-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-087-00-2

υπολείμματα (πετρελαίου), διαχωριστήρα αλκυλίωσης, πλούσια σε C4·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκο υπόλειμμα της απόσταξης ρευμάτων από διάφορες διεργασίες διυλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C4 έως C5, κυρίως βουτάνιο, που αποστάζουν μεταξύ -11,7 oC και 27,8 oC περίπου.]

H K

271-010-2

68513-66-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-088-00-8

υδρογονάνθρακες, C1-4·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με θερμική πυρόλυση και διεργασίες απορρόφησης και με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4 που αποστάζουν μεταξύ - 164 oC και -0,5 oC περίπου.]

H K

271-032-2

68514-31-8

F+· R12

Carc. Cat 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-089-00-3

υδρογονάνθρακες, C1-4, γλυκασμένοι·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν αέριοι υδρογονάνθρακες υποβάλλονται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4 που αποστάζουν μεταξύ - 164 oC και -0,5 oC περίπου.]

H K

271-038-5

68514-36-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-090-00-9

υδρογονάνθρακες, C1-3·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C3 που αποστάζουν μεταξύ - 164 oC και - 42 oC περίπου.]

H K

271-259-7

68527-16-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-091-00-4

υδρογονάνθρακες, C1-4, κλάσμα αποβουτανιωτήρα·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

271-261-8

68527-19-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-092-00-X

αέρια (πετρελαίου), C1-5, υγρά·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου και/ή πυρόλυση ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου) του πύργου απόσταξης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

271-624-0

68602-83-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-093-00-5

υδρογονάνθρακες, C2-4·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

271-734-9

68606-25-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-094-00-0

υδρογονάνθρακες, C3·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

271-735-4

68606-26-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-095-00-6

αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης αλκυλίωσης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική πυρόλυση ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου). Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C4.]

H K

271-737-5

68606-27-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-096-00-1

αέρια (πετρελαίου), εκλυόμενα από κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση προϊόντων πυθμένα αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται κυρίως από βουτάνιο, ισοβουτάνιο και βουταδιένιο.]

H K

271-742-2

68606-34-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-097-00-7

αέρια (πετρελαίου), μείγμα διυλιστηρίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από διάφορες διεργασίες διυλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

272-183-7

68783-07-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-098-00-2

αέρια (πετρελαίου), καταλυτικής πυρόλυσης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C5.]

H K

272-203-4

68783-64-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-099-00-8

αέρια (πετρελαίου), C2-4, γλυκασμένα·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν απόσταγμα πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C4 που αποστάζουν μεταξύ - 51 oC και - 34 oC περίπου.]

H K

272-205-5

68783-65-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-100-00-1

αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασμάτωσης αργού πετρελαίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με κλασμάτωση αργού πετρελαίου. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

272-871-7

68918-99-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-101-00-7

αέρια (πετρελαίου), εξόδου αποεξανιωτήρα·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση συνενωμένων ρευμάτων νάφθας. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

272-872-2

68919-00-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-102-00-2

αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή κλασμάτωσης ελαφριάς βενζίνης απευθείας απόσταξης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση ελαφριάς βενζίνης απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

272-878-5

68919-05-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-103-00-8

αέρια (πετρελαίου), εξόδου απoγυμνωτή (stripper) μονάδας αποθείωσης νάφθας με τη μέθοδο unifiner·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με αποθείωση νάφθας με τη μέθοδο unifiner και απαλλάσσεται από το προϊόν νάφθας με εξάτμιση. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

272-879-0

68919-06-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-104-00-3

αέρια (πετρελαίου), εξόδου μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης νάφθας απευθείας απόσταξης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης και την κλασμάτωση των συνολικών εκροών. Συνίσταται από μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.]

H K

272-882-7

68919-09-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-105-00-9

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής διαχωριστήρα μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με κλασμάτωση του φορτίου του διαχωριστήρα C3-C4. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες C3]

H K

272-893-7

68919-20-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-106-00-4

αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή προϊόντων απευθείας απόσταξης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση του υγρού από την πρώτη στήλη που χρησιμοποιείται στην απόσταξη αργού πετρλαίου. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

272-883-2

68919-10-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-107-00-X

αέρια (πετρελαίου), αποβουτανιωτήρα καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

273-169-3

68952-76-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-108-00-5

αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή αποστάγματος και νάφθας καταλυτικά πυρολυμένων·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κλασμάτωση νάφθας και αποστάγματος τα οποία έχουν υποβληθεί σε καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

273-170-9

68952-77-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-109-00-0

αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα θερμικά πυρολυμένου αποστάγματος, ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου) και νάφθας·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τον διαχωρισμό θερμικά πυρολυμένων αποσταγμάτων, νάφθας και ακαθάρτου πετρελαίου (αεριελαίου). Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

273-175-6

68952-81-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-110-00-6

αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης θερμικά πυρολυμένων υδρογονανθράκων, από παραγωγή κοκ πετρελαίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση, με κλασμάτωση, θερμικά πυρολυμένων υδρογονανθράκων από διεργασία παραγωγής κοκ πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

273-176-1

68952-82-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-111-00-1

αέρια (πετρελαίου), ελαφρά, ατμοπυρολυμένα, συμπύκνωμα βουταδιενίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων θερμικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C4.]

H K

273-265-5

68955-28-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-112-00-7

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής σταθεροποιητή μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης νάφθας απευθείας απόσταξης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης και κλασμάτωσητων συνολικών εκροών. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C4.]

H K

273-270-2

68955-34-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-113-00-2

υδρογονάνθρακες, C4·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

289-339-5

87741-01-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-114-00-8

αλκάνια, C1-4, πλούσια σε C3·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

292-456-4

90622-55-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-115-00-3

αέρια (πετρελαίου), μονάδας ατμοπυρόλυσης, πλούσια σε C3 ·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από προπυλένιο με λίγο προπάνιο και αποστάζει μεταξύ - 70 oC και 0 oC περίπου.]

H K

295-404-9

92045-22-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-116-00-9

υδρογονάνθρακες, C4 , απόσταγμα μονάδας ατμοπυρόλυσης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων ατμοπυρόλυσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C4, κυρίως 1-βουτένιο και 2-βουτένιο. Περιέχει επίσης βουτάνιο και ισοβουτένιο και αποστάζει μεταξύ - 12 oC και 5 oC περίπου.]

H K

295-405-4

92045-23-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-117-00-4

αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα, γλυκασμένα, κλάσμα C4·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν μείγμα υγραερίου πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για την οξείδωση των μερκαπτανών ή την απομάκρυνση των οξίνων προσμίξεων. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες C4.]

HKS

295-463-0

92045-80-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-118-00-X

υδρογονάνθρακες, C4, απαλλαγμένοι 1,3-βουταδιενίου και ισοβουτενίου·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

306-004-1

95465-89-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-119-00-5

εξευγενισμένα προϊόντα (πετρελαίου), εκχύλισης ατμοπυρολυμένου κλάσματος C4 με εναμμώνιο οξικό χαλκό(Ι), C3-5 κορεσμένα και ακόρεστα, απαλλαγμένα βουταδιενίου·

Πετρελαίκό αέριο

H K

307-769-4

97722-19-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-120-00-0

αέρια (πετρελαίου), τροφοδότησης συστήματος αμίνης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Το αέριο τροφοδότησης του συστήματος αμίνης για την απομάκρυνση του υδροθείου. Συνίσταται από υδρογόνο. Μπορεί επίσης να ενυπάρχουν μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, υδρόθειο και αλειφατικοί υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

270-746-1

68477-65-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-121-00-6

αέρια (πετρελαίου), εξόδου εγκατάστασης υδρογονοαποθείωσης μονάδας βενζολίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Απαέρια της μονάδας βενζολίου. Συνίστανται πρωτίστως από υδρογόνο. Είναι δυνατόν επίσης να ενυπάρχουν μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6, συμπεριλαμβανομένου του βενζολίου.]

H K

270-747-7

68477-66-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-122-00-1

αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης από τη μονάδα βενζολίου, πλούσια σε υδρογόνο·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με ανακύκλωση των αερίων της μονάδας βενζολίου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C1 και C6.]

H K

270-748-2

68477-67-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-123-00-7

αέρια (πετρελαίου), ελαίου ανάμειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη ελαίου ανάμειξης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και άζωτο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

270-749-8

68477-68-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-124-00-2

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής απογυμνωτή (stripper) καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

270-759-2

68477-77-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-125-00-8

αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης από μονάδα καταλυτικήςαναμόρφωσης C6-8·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης βασικής ύλης C6-8 και ανακύκλωση για τη διατήρηση του υδρογόνου. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο. Μπορεί επίσης να περιέχει διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

270-761-3

68477-80-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-126-00-3

αέρια (πετρελαίου), μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης C6-8·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής αναμόρφωσης βασικής ύλης C6-C8. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5 και υδρογόνο.]

H K

270-762-9

68477-81-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-127-00-9

αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης από μονάδα καταλυτικής αναμόρφωσης C6-8, πλούσια σε υδρογόνο·

Αέριο διυλιστηρίου

H K

270-763-4

68477-82-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-128-00-4

αέρια (πετρελαίου), ρεύμα επιστροφής C2·

Καύσιμο αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με αφαίρεση του υδρογόνου από ρεύμα αερίου, το οποίο συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με μικρές ποσότητες αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου, αιθανίου και αιθυλενίου. Περιέχει κυρίως υδρογονάνθρακες, όπως μεθάνιο, αιθάνιο και αιθυλένιο, με μικρές ποσότητες υδρογόνου, αζώτου και μονοξειδίου του άνθρακα.]

H K

270-766-0

68477-84-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-129-00-X

αέρια (πετρελαίου), ξηρά, μη γλυκασμένα, εξόδου μονάδας συμπύκνωσης αερίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Ο πολύπλοκος συνδυασμός ξηρών αερίων μονάδας συμπύκνωσης αερίου. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C3.]

H K

270-774-4

68477-92-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-130-00-5

αέρια (πετρελαίου), απόσταξης επαναπορροφητήρα συμπύκνωσης αερίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων κοινών ρευμάτων αερίου σε επαναπορροφητήρα συμπύκνωσης αερίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρόθειο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C1 και C3.]

H K

270-776-5

68477-93-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-131-00-0

αέρια (πετρελαίου), εξόδου απορροφητήρα υδρογόνου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με απορρόφηση του υδρογόνου από ρεύμα πλούσιο σε υδρογόνο. Συνίσταται από υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, άζωτο και μεθάνιο με μικροποσότητες υδρογονανθράκων C2.]

H K

270-779-1

68477-96-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-132-00-6

αέρια (πετρελαίου), πλούσια σε υδρογόνο·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που διαχωρίζεται ως αέριο από αέριους υδρογονάνθρακες με ψύξη. Συνίσταται κυριώς από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, αζώτου, μεθανίου και υδρογονανθράκων C2.]

H K

270-780-7

68477-97-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-133-00-1

αέρια (πετρελαίου), ανακυκλωμένου κατεργασμένου με υδρογόνο ελαίου ανάμειξης, πλούσια σε υδρογόνο-άζωτο·

Αέριο διυλιστηρίου·

Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από ανακυκλωμένο κατεργασμένο με υδρογόνο έλαιο ανάμειξης. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και άζωτο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.

H K

270-781-2

68477-98-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-134-00-7

αέρια (πετρελαίου), ανακύκλωσης, πλούσια σε υδρογόνο·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από ανακυκλωμένα αέρια αντιδραστήρα. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου, υδροθείου και κορεσμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C1 και C5.]

H K

270-783-3

68478-00-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-135-00-2

αέρια (πετρελαίου), συμπληρώματος μονάδας αναμόρφωσης, πλούσια σε υδρογόνο·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τις μονάδες αναμόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

270-784-9

68478-01-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-136-00-8

αέρια (πετρελαίου), αναμόρφωσης με υδρογονοκατεργασία·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, μεθάνιο και αιθάνιο με διάφορες μικροποσότητες υδροθείου και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C5.]

H K

270-785-4

68478-02-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-137-00-3

αέρια (πετρελαίου), αναμόρφωσης με υδρογονοκατεργασία, πλούσια σε υδρογόνο-μεθάνιο·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την αναμόρφωση με κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και μεθάνιο με διάφορες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου και κορεσμένων αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C5.]

H K

270-787-5

68478-03-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-138-00-9

αέρια (πετρελαίου), συμπληρώματος μονάδας αναμόρφωσης με υδρογονοκατεργασία, πλούσια σε υδρογόνο·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την υδρογονοκατεργασία αναμόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και ποικίλες μικροποσότητες μονοξειδίου του άνθρακα και αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

270-788-0

68478-04-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-139-00-4

αέρια (πετρελαίου), απόσταξης, θερμικής πυρόλυσης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με απόσταξη προϊόντων θερμικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογόνο υδρόθειο, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

270-789-6

68478-05-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-140-00-X

αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα ανακλασμάτωσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την ανακλασμάτωση προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C3.]

H K

270-805-1

68478-25-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-141-00-5

αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

270-807-2

68478-27-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-142-00-0

αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

270-808-8

68478-28-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-143-00-6

αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα μονάδας υδρογονοκατεργασίας πυρολυμένου αποστάγματος·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κατεργασία πυρολυμένων αποσταγμάτων με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

270-809-3

68478-29-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-144-00-1

αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα υδρογοναποθειωμένης νάφθας απευθείας απόσταξης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την υδρογονοαποθείωση νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6 περίπου.]

H K

270-810-9

68478-30-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-145-00-7

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής σταθεροποιητή καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας απευθείας απόσταξης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική αναμόρφωση νάφθας απευθείας απόσταξης, ακολουθούμενη από κλασμάτωση των συνολικών εκροών. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.]

H K

270-999-8

68513-14-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-146-00-2

αέρια (πετρελαίου), εξόδου εξατμιστήρα (flash drum) υψηλής πίεσης εκροών μονάδας αναμόρφωσης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με εκτόνωση και εξάτμιση σε υψηλή πίεση των εκροών από τον αντιδραστήρα αναμόρφωσης. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο με διάφορες μικρές ποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.]

H K

271-003-4

68513-18-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-147-00-8

αέρια (πετρελαίου), εξόδου εξατμιστήρα (flash drum) χαμηλής πίεσης εκροών μονάδας αναμόρφωσης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με εκτόνωση και εξάτμιση σε χαμηλή πίεση των εκροών του αντιδραστήρα αναμόρφωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο με διάφορες μικρές ποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.]

H K

271-005-5

68513-19-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-148-00-3

αέρια (πετρελαίου), εξόδου απόσταξης αερίου διυλιστηρίου πετρελαίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που διαχωρίζεται με απόσταξηρεύματος αερίων, το οποίο περιέχει υδρογόνο, μονοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C1 και C6 ή λαμβάνεται με πυρόλυση αιθανίου και προπανίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C2, υδρογόνο, άζωτο και μονοξείδιο του άνθρακα.]

H K

271-258-1

68527-15-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-149-00-9

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής αποπεντανιωτήρα μονάδας υδρογονοκατεργασίας βενζολίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με κατεργασία της πρώτης ύλης που προέρχεται από την μονάδα βενζολίου με υδρογόνο παρουσία καταλύτη, ακολουθούμενη από αποπεντανίωση. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, αιθάνιο και προπάνιο με διάφορες μικροποσότητες αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6. Μπορεί να περιέχει ίχνη βενζολίου.]

H K

271-623-5

68602-82-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-150-00-4

αέρια (πετρελαίου), εξόδου δευτερεύοντα απορροφητήρα κλασματήρα προϊόντων κορυφής μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με κλασμάτωση των προϊόντων κορυφής από καταλυτική πυρόλυση σε αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης. Συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C3.]

H K

271-625-6

68602-84-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-151-00-X

προϊόντα πετρελαίου, αέρια διυλιστηρίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που αποτελείται κυρίως από υδρογόνο και διάφορες μικροποσότητες μεθανίου, αιθανίου και προπανίου.]

H K

271-750-6

68607-11-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-152-00-5

αέρια (πετρελαίου), από χαμηλής πίεσης διαχωριστήρα υδρογονοπυρόλυσης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με διαχωρισμό υγρού — ατμού των εκροών του αντιδραστήρα υδρογονοπυρόλυσης . Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C3.]

H K

272-182-1

68783-06-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-153-00-0

αέρια (πετρελαίου), διυλιστηρίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από διάφορες διεργασίες διύλισης πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C3.]

H K

272-338-9

68814-67-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-154-00-6

αέρια (πετρελαίου), εξόδου διαχωριστήρα προϊόντων μονάδας αναμόρφωσης με καταλύτη λευκόχρυσο·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τη χημική αναμόρφωση ναφθενίων σε αρωματικές ενώσεις. Συνίσταται από υδρογόνο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίωςμεταξύ C2 και C4.]

H K

272-343-6

68814-90-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-155-00-1

αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή αποπροπανιωτήρα υδρογονοκατεργασμένης μη γλυκασμένης κεροζίνης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Ο πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση υδρογονοκατεργασμένης κεροζίνης σε αποπροπανιωτήρα. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο, μεθάνιο και προπάνιο με ποικίλες μικροποσότητες αζώτου, υδροθείου, μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C5.]

H K

272-775-5

68911-58-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-156-00-7

αέρια (πετρελαίου), εξατμιστήρα (flash drum) υδρογονοκατεργασμένης, μη γλυκασμένης κεροζίνης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από τον εξατμιστήρα της μονάδας κατεργασίας μη γλυκασμένης κεροζίνης με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται πρωτίστως από υδρογόνο και μεθάνιο με ποικίλες μικροποσότητες αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα και υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύC2 και C5.]

H K

272-776-0

68911-59-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-157-00-2

αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή (stripper) μονάδας αποθείωσης αποσταγμάτων με τη μέθοδο unifiner·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με εξάτμιση από το υγρό προϊόν της αποθείωσης με τη μέθοδο unifiner. Συνίσταται από υδρόθειο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.]

H K

272-873-8

68919-01-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-158-00-8

αέρια (πετρελαίου), εξόδου κλασμάτωσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με κλασμάτωση του προϊόντος κορυφής της καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο, άζωτο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

272-874-3

68919-02-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-159-00-3

αέρια (πετρελαίου), εξόδου δευτερεύοντος απορροφητήρα έκπλυσης μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με έκπλυση του αερίου κορυφής από μονάδα καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη. Συνίσταται από υδρογόνο, άζωτο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.]

H K

272-875-9

68919-03-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-160-00-9

αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή (stripper) μονάδας υδρογονοαποθείωσης βαρέων αποσταγμάτων·

Αέριο διυλιστηρίου Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με εξάτμιση από το υγρό προϊόν της αποθείωσης βαρέων αποσταγμάτων σε μονάδα υδρογονοκατεργασίας. Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

272-876-4

68919-04-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-161-00-4

αέρια (πετρελαίου), εξόδου σταθεροποιητή μονάδας αναμόρφωσης με καταλύτη λευκόχρυσο, κλασμάτωσης πτητικών προϊόντων·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με κλασμάτωση των πτητικών προϊόντων των αντιδραστήρων λευκοχρύσου της μονάδας αναμόρφωσης. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.]

H K

272-880-6

68919-07-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-162-00-X

αέρια (πετρελαίου), εξόδου στήλης προεκτόνωσης (preflash) απόσταξης αργού πετρελαίου·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται από την πρώτη στήλη που χρησιμοποιείται στην απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από άζωτο και κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

272-881-1

68919-08-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-163-00-5

αέρια (πετρελαίου), εξόδου απογυμνωτή (stripper) πίσσας·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την κλασμάτωση υπολείμματος της απόσταξης αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

272-884-8

68919-11-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-164-00-0

αέρια (πετρελαίου), εξόδουαπογυμνωτή (stripper) μονάδας unifiner·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Συνδυασμός υδρογόνου και μεθανίου που λαμβάνεται με κλασμάτωση των προϊόντωντης μονάδας unifiner.]

H K

272-885-3

68919-12-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-165-00-6

αέριο ουράς (πετρελαίου), διαχωριστήρα καταλυτικά υδρογονοαποθειωμένης νάφθας·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Ο πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την υδρογονοαποθείωση νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο, μεθάνιο, αιθάνιο και προπάνιο.]

H K

273-173-5

68952-79-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-166-00-1

αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας υδρογονοαποθείωσης νάφθας απευθείας απόσταξης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την υδρογονοαποθείωση νάφθας απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

273-174-0

68952-80-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-167-00-7

αέρια (πετρελαίου), εξόδου σπογγοειδούς απορροφητήρα, κλασμάτωσης προϊόντων κορυφής μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη και μονάδας αποθείωσης ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου)·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την κλασμάτωση προϊόντων της μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης σε ρευστοστερεά κλίνη και της μονάδας αποθείωσης ακαθάρτου πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

273-269-7

68955-33-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-168-00-2

αέρια (πετρελαίου), απόσταξης αργού πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με διεργασίες απόσταξης αργού πετρελαίου και καταλυτικής πυρόλυσης . Συνίσταται από υδρογόνο, υδρόθειο, άζωτο, μονοξείδιο του άνθρακα και παραφινικούς και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

273-563-5

68989-88-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-169-00-8

αέρια (πετρελαίου), εξόδου πλυντρίδας διαιθανολαμίνης ακαθάρτου πετρελαίου (αεριελαίου)·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που παράγεται με αποθείωση ακαθάρτων πετρελαίων με διαιθανολαμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρόθειο, υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C1 έως C5.]

H K

295-397-2

92045-15-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-170-00-3

αέρια (πετρελαίου), εκροών υδρογονοαποθείωσης ακαθάρτου πετρελαίου (αεριελαίου)·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται με διαχωρισμό της υγρής φάσης από τις εκροές της αντίδρασης υδρογόνωσης . Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο, υδρόθειο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C3.]

H K

295-398-8

92045-16-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-171-00-9

αέρια (πετρελαίου), καθαρισμού μονάδας υδρογονοαποθείωσης ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου)·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη μονάδα αναμόρφωσης και από τον καθαρισμό του αντιδραστήρα υδρογόνωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

295-399-3

92045-17-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-172-00-4

αέρια (πετρελαίου), εξόδου εξατμιστήρα (flash drum) εκροών μονάδας υδρογόνωσης·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός αερίων που λαμβάνεται από την ταχεία εξάτμιση των εκροών μετά την αντίδραση υδρογόνωσης. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

295-400-7

92045-18-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-173-00-X

αέρια (πετρελαίου), υψηλής πίεσης υπολείμματα ατμοπυρόλυσης νάφθας·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται ως μείγμα των μη συμπυκνώσιμων τμημάτων του προϊόντος ατμοπυρόλυσης νάφθας και υπολειμματικών αερίων τα οποία λαμβάνονται κατά την παραγωγή επόμενων προϊόντων. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο και παραφινικούς ολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5 με τα οποία μπορεί επίσης να έχει αναμειχθεί και φυσικό αέριο.]

H K

295-401-2

92045-19-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-174-00-5

αέρια (πετρελαίου), εξόδου μονάδας ιξωδόλυσης υπολείμματος·

Αέριο διυλιστηρίου·

[Πολύπλοκος συνδυασμός που λαμβάνεται από την ελάττωση του ιξώδους υπολειμμάτων σε κλίβανο. Συνίσταται κυρίως από υδρόθειο και παραφινικούς και ολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

295-402-8

92045-20-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-177-00-1

αέρια (πετρελαίου), C3-4·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων πυρόλυσης αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα C3 έως C4, κυρίως προπάνιο και προπυλένιο, που αποστάζουν μεταξύ -51 oC και - 1 oC περίπου.]

H K

268-629-5

68131-75-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-178-00-7

αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα κλασμάτωσης καταλυτικά πυρολυμένου αποστάγματος και καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη των προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης αποσταγμάτων και καταλυτικής πυρόλυσης νάφθας. Αποτελείται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C1 έως C4.]

H K

269-617-2

68307-98-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-179-00-2

αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά πολυμερισμένης νάφθας·

Πετρελαίκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από τη σταθεροποίηση, με κλασμάτωση, προϊόντων πολυμερισμού νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C1 έως C4.]

H K

269-618-8

68307-99-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-180-00-8

αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας, απαλλαγμένο υδροθείου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση με κλασμάτωση καταλυτικά αναμορφωμένης νάφθας και από τον οποίο έχει απομακρυνθεί το υδρόθειο με κατεργασία με αμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

269-619-3

68308-00-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-181-00-3

αέριο ουράς (πετρελαίου), απογυμνωτή (stripper) μονάδας υδρογονοκατεργασίας πυρολυμένου αποστάγματος·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κατεργασία θερμικά πυρολυμένων αποσταγμάτων με υδρογόνο παρουσία καταλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

269-620-9

68308-01-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-182-00-9

αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας υδρογονοαποθείωσης απευθείας αποστάγματος, απαλλαγμένο υδροθείου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική υδρογονοαποθείωση απευθείας αποσταγμάτων και από τον οποίο έχει απομακρυνθεί το υδρόθειο με κατεργασία με αμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

269-630-3

68308-10-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-183-00-4

αέριο ουράς (πετρελαίου), απορροφητήρα μονάδας καταλυτικής πυρόλυσης ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου)·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης ακάθαρτου πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

269-623-5

68308-03-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-184-00-X

αέριο ουράς (πετρελαίου), εγκατάστασης ανάκτησης αερίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων από διάφορα ρεύματα υδρογονανθράκων . Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

269-624-0

68308-04-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-185-00-5

αέριο ουράς (πετρελαίου), αποαιθανιωτήρα εγκατάστασης ανάκτησης αερίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη προϊόντων από διάφορα ρεύματα υδρογονανθράκων. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

269-625-6

68308-05-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-186-00-0

αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας κλασμάτωσης υδρογονοαποθειωμένου αποστάγματος και υδρογονοαποθειωμένης νάφθας, απαλλαγμένο οξέων·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση ρευμάτων υδρογονανθράκων υδρογονοαποθειωμένης νάφθας και υδρογονοαποθειωμένων αποσταγμάτων και υφίσταται κατεργασία για να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

269-626-1

68308-06-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-187-00-6

αέριο ουράς (πετρελαίου), απογυμνωτή (stripper) υδρογονοαποθειωμένου ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου) κενού, απαλλαγμένο υδροθείου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση με ταχεία εξάτμιση καταλυτικά υδρογονοαποθειωμένου ακάθαρτου πετρελαίου κενού και από τον οποίο έχει απομακρυνθεί το υδρόθειο με κατεργασία με αμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

269-627-7

68308-07-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-188-00-1

αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή ελαφριάς νάφθας απευθείας απόσταξης, απαλλαγμένο υδροθείου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση με κλασμάτωση ελαφριάς νάφθας απευθείας απόσταξης και από τον οποίο έχει απομακρυνθεί το υδρόθειο με κατεργασία με αμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C5.]

H K

269-629-8

68308-09-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-189-00-7

αέριο ουράς (πετρελαίου), αποαιθανιωτήρα βασικής ύλης αλκυλίωσης προπανίου-προπυλενίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης προπανίου με προπυλένιο. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

269-631-9

68308-11-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-190-00-2

αέριο ουράς (πετρελαίου), μονάδας υδρογονοαποθείωσης ακάθαρτου πετρελαίου (αεριελαίου) κενού, απαλλαγμένο υδροθείου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική υδρογονοαποθείωση ακαθάρτου πετρελαίου κενού και από τον οποίο έχει απομακρυνθεί το υδρόθειο με κατεργασία με αμίνη. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C6.]

H K

269-632-4

68308-12-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-191-00-8

αέρια (πετρελαίου), προίόντα κορυφής καταλυτικής πυρόλυσης·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων από την καταλυτική πυρόλυση. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύC3 και C5 που αποστάζουν μεταξύ - 48 oC και 32 oC περίπου.]

H K

270-071-2

68409-99-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-193-00-9

αλκάνια, C1-2·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

270-651-5

68475-57-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-194-00-4

αλκάνια, C2-3·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

270-652-0

68475-58-1

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-195-00-X

αλκάνια, C3-4·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

270-653-6

68475-59-2

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-196-00-5

αλκάνια, C4-5·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

270-654-1

68475-60-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-197-00-0

καύσιμα αέρια·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Συνδυασμός ελαφρών αερίων. Συνίσταται κυρίως από υδρογόνο ή/και υδρογονάνθρακες μικρού μοριακού βάρους.]

H K

270-667-2

68476-26-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-198-00-6

καύσιμα αέρια, αποστάγματα αργού πετρελαίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός ελαφρών αερίων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου και καταλυτική αναμόρφωση νάφθας. Συνίσταται από υδρογόνο και υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύC1 και C4 που αποστάζουν μεταξύ - 217 oC και - 12 oC περίπου.]

H K

270-670-9

68476-29-9

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-199-00-1

υδρογονάνθρακες, C3-4·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

270-681-9

68476-40-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-200-00-5

υδρογονάνθρακες, C4-5·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

270-682-4

68476-42-6

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-201-00-0

υδρογονάνθρακες, C2-4, πλούσιοι σε C3·

Πετρελαϊκό αέριο

H K

270-689-2

68476-49-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-202-00-6

αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύC3 και C7 που αποστάζουν μεταξύ - 40 oC και 80 oC περίπου.]

HKS

270-704-2

68476-85-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-203-00-1

αέρια πετρελαίου, υγροποιημένα, γλυκασμένα·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται όταν μείγμα υγροποιημένων αερίων πετρελαίου υποβάλλεται σε γλύκανση για να μετατραπούν οι μερκαπτάνες ή να απομακρυνθούν οι όξινες προσμίξεις. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C7 που αποστάζουν μεταξύ - 40 oC και 80 oC περίπου.]

HKS

270-705-8

68476-86-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-204-00-7

αέρια (πετρελαίου), C3-4, πλούσια σε ισοβουτάνιο·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη κορεσμένων και ακόρεστων υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα που συνήθως κυμαίνεται από C3 έως C6, κυρίως βουτανίου και ισοβουτανίου. Συνίσταται από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C3 και C4, κυρίως ισοβουτάνιο.]

H K

270-724-1

68477-33-8

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-205-00-2

αποστάγματα (πετρελαίου), C3-6, πλούσια σε πιπερυλένιο·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων από την απόσταξη κορεσμένων και ακόρεστων αλειφατικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα, που συνήθως κυμαίνεται από C3 έως C6. Συνίσταται από κορεσμένους και ακόρεστους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα μεταξύ C3 και C6, κυρίως πιπερυλένια.]

H K

270-726-2

68477-35-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-206-00-8

αέρια (πετρελαίου, προϊόντα κορυφής διαχωριστήρα βουτανίου·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη του ρεύματος βουτανίου. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C3 και C4.]

H K

270-750-3

68477-69-0

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-207-00-3

αέρια (πετρελαίου), C2-3

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής κλασμάτωσης. Περιέχει κυρίως αιθάνιο, αιθυλένιο, προπάνιο και προπυλένιο.]

H K

270-751-9

68477-70-3

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-208-00-9

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα πυθμένα αποπροπανιωτήρα καταλυτικά πυρολυμένου ακαθάρτου πετρελαίου (αεριελαίου), πλούσια σε C4, απαλλαγμένα οξέων·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση ρεύματος υδρογονανθράκων από καταλυτική πυρόλυσηακάθαρτου πετρελαίου και υποβάλλεται σε κατεργασία για να απομακρυνθούν το υδρόθειο και άλλα όξινα συστατικά. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C3 έως C5, κυρίως C4.]

H K

270-752-4

68477-71-4

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-209-00-4

αέρια (πετρελαίου), προϊόντα πυθμένα αποβουτανιωτήρα καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας, πλούσια σε C3-5·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση καταλυτικά πυρολυμένης νάφθας. Συνίσταται από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C5.]

H K

270-754-5

68477-72-5

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-210-00-X

αέριο ουράς (πετρελαίου), σταθεροποιητή κλασμάτωσης ισομερειωμένης νάφθας·

Πετρελαϊκό αέριο·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από τη σταθεροποίηση με κλασμάτωση προϊόντων ισομερείωσης νάφθας. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C1 και C4.]

H K

269-628-2

68308-08-7

F+· R12

Carc. Cat. 1· R45

Muta. Cat. 2· R46

F+· T

R: 45-46-12

S: 53-45

 

 

649-261-00-8

βενζίνη, φυσική·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται από φυσικό αέριο με διεργασίες όπως ψύξη ή απορρόφηση. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C8 που αποστάζουν μεταξύ - 20 oC και 120 oC περίπου.]

H P

232-349-1

8006-61-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-262-00-3

νάφθα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Διυλισμένα, μερικώς διυλισμένα, ή μη διυλισμένα προϊόντα πετρελαίου, που παράγονται με την απόσταξη φυσικού αερίου. Συνίστανται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως C5 και C6 που αποστάζουν μεταξύ 100 oC και 200 oC περίπου.]

H P

232-443-2

8030-30-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-263-00-9

λιγροΐνη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασματική απόσταξη πετρελαίου. To κλάσμα αυτό αποστάζει μεταξύ 20 oC και 135 oC περίπου.]

H P

232-453-7

8032-32-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-264-00-4

νάφθα (πετρελαίου), βαριά, απευθείας απόσταγμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C12 που αποστάζουν μεταξύ 65 oC και 230 oC περίπου.]

H P

265-041-0

64741-41-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-265-00-X

νάφθα (πετρελαίου), πλήρους σύστασης, απευθείας απόσταγμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 που αποστάζουν μεταξύ - 20 oC και 220 oC περίπου.]

H P

265-042-6

64741-42-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-266-00-5

νάφθα (πετρελαίου), ελαφριά απευθείας απόσταγμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C10 που αποστάζουν μεταξύ - 20 oC και 180 oC περίπου.]

H P

265-046-8

64741-46-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-267-00-0

διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό αλειφατικό κλάσμα·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη αργού πετρελαίου ή φυσικής βενζίνης. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C10 που αποστάζουν μεταξύ 35 oC και 160 oC περίπου.]

H P

265-192-2

64742-89-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-268-00-6

αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφρά, απευθείας απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C2 και C7 που αποστάζουν μεταξύ - 88 oC και 99 oC περίπου.]

H P

270-077-5

68410-05-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-269-00-1

βενζίνη, ανάκτησης ατμών·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που διαχωρίζεται με ψύξη από τα αέρια του συστήματος ανάκτησης ατμών. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C11 που αποστάζουν μεταξύ - 20 oC και 196 oC περίπου.]

H P

271-025-4

68514-15-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-270-00-7

βενζίνη, απευθείας απόσταγμα, μονάδας ατμοσφαιρικής απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται από τη μονάδα ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου. Αποστάζει μεταξύ 36,1 oC και 193,3 oC περίπου.]

H P

271-727-0

68606-11-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-271-00-2

νάφθα (πετρελαίου), μη γλυκασμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που λαμβάνεται από την απόσταξη ρευμάτων νάφθας από διάφορες διεργασίες διυλιστηρίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C12 που αποστάζουν μεταξύ 0 oC και 230 oC περίπου.]

H P

272-186-3

68783-12-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-272-00-8

αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής σταθεροποιητή κλασμάτωσης ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την κλασμάτωση ελαφράς βενζίνης απευθείας απόσταξης. Συνίσταται από κορεσμένους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C3 και C6.]

H P

272-931-2

68921-08-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-273-00-3

νάφθα (πετρελαίου), βαριά, απευθείας απόσταγμα, που περιέχει αρωματικές ενώσεις·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα από C8 έως C12 που αποστάζουν μεταξύ 130 oC και 210 oC περίπου.]

H P

309-945-6

101631-20-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-274-00-9

νάφθα (πετρελαίου), προϊόν αλκυλίωσης, πλήρους σύστασης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου με μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα που κυμαίνεται συνήθως από C3 έως C5. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας, με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 που αποστάζουν μεταξύ 90 oC και 200 oC περίπου.]

H P

265-066-7

64741-64-6

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-275-00-4

νάφθα (πετρελαίου), βαρύ προϊόν αλκυλίωσης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου με μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα που κυμαίνεται συνήθως από C3 έως C5. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες διακλαδισμένηςαλυσίδας, με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C9 και C12 που αποστάζουν μεταξύ 150 oC και 220 oC περίπου.]

H P

265-067-2

64741-65-7

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-276-00-X

νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό προϊόν αλκυλίωσης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου με μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα που κυμαίνεται συνήθως από C3 έως C5. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C10 που αποστάζουν μεταξύ 90 oC και 160 oC περίπου.]

H P

265-068-8

64741-66-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-277-00-5

νάφθα (πετρελαίου), ισομερείωσης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την καταλυτική ισομερείωση παραφινικών υδρογονανθράκων ευθείας αλυσίδας C4 έως C6. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες, όπως ισοβουτάνιο, ισοπεντάνιο, 2,2-διμεθυλοβουτάνιο, 2-μεθυλοπεντάνιο και 3-μεθυλοπεντάνιο.]

H P

265-073-5

64741-70-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-278-00-0

νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, εξευγενισμένη με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από διεργασία εκχύλισης με διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C5 και C11 που αποστάζουν μεταξύ 35 oC και 190 oC περίπου.]

H P

265-086-6

64741-84-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-279-00-6

νάφθα (πετρελαίου), βαριά, εξευγενισμένη με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από διεργασία εκχύλισης με διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 που αποστάζουν μεταξύ 90 oC και 230 oC περίπου.]

H P

265-095-5

64741-92-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-280-00-1

εξευγενισμένα προϊόντα (πετρελαίου), εκχύλισης κατ' αντιρροή με αιθυλενογλυκόλη-νερό σε μονάδα καταλυτικής αναμόρφωσης·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από διεργασία εκχύλισης με τη μέθοδο UDEX του ρεύματος μονάδας καταλυτικής αναμόρφωσης. Συνίσταται από κορεσμένους υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C9.]

H P

270-088-5

68410-71-9

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-281-00-7

εξευγενισμένα προϊόντα (πετρελαίου), μονάδας αναμόρφωσης, διαχωρισμένα σε μονάδα Lurgi·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[O πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από μονάδα διαχωρισμού Lurgi. Συνίσταται κυρίως από μη αρωματικούς υδρογονάνθρακες με διάφορες μικροποσότητες αρωματικών υδρογονανθράκων με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C8.]

H P

270-349-3

68425-35-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-282-00-2

νάφθα (πετρελαίου), προϊόν αλκυλίωσης, πλήρους σύστασης, που περιέχει βουτάνιο·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που παράγεται με απόσταξη των προϊόντων αντίδρασης ισοβουτανίου με μονοολεφινικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα που συνήθως κυμαίνεται από C3 έως C5. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες διακλαδισμένης αλυσίδας με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C7 και C12 μαζί με λίγο βουτάνιο, που αποστάζουν μεταξύ 35 oC και 200 oC περίπου.]

H P

271-267-0

68527-27-5

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-283-00-8

αποστάγματα (πετρελαίου), προϊόντα ατμοπυρόλυσης νάφθας, εξευγενισμένα με διαλύτη, ελαφρά, κατεργασμένα με υδρογόνο·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως το εξευγενισμένο πετρελαιοειδές από διεργασία εκχύλισης με διαλύτη ελαφρού, κατεργασμένου με υδρογόνο αποστάγματος από ατμοπυρόλυση νάφθας.]

H P

295-315-5

91995-53-8

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-284-00-3

νάφθα (πετρελαίου), αλκυλιωμένα βουτάνια C4-12, πλούσια σε ισοοκτάνιο·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με αλκυλίωση βουτανίων. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C4 και C12, είναι πλούσιος σε ισοοκτάνιο και αποστάζει μεταξύ 35 oC και 210 oC περίπου.]

H P

295-430-0

92045-49-3

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-285-00-9

υδρογονάνθρακες, αποστάγματα υδρογονοκατεργασμένης ελαφράς νάφθας, εξευγενισμένα με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από την απόσταξη νάφθας κατεργασμένης με υδρογόνο, ακολουθούμενη από εκχύλιση με διαλύτη και απόσταξη. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες που αποστάζουν μεταξύ 94 oC και 99 oC περίπου.]

H P

295-436-3

92045-55-1

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-286-00-4

νάφθα (πετρελαίου), ισομερείωσης, κλάσμα C6·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη βενζίνης που έχει υποβληθεί σε καταλυτική ισομερείωση. Συνίσταται κυρίως από ισομερή εξανίου που αποστάζουν μεταξύ 60 oC και 66 oC περίπου.]

H P

295-440-5

92045-58-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-287-00-X

υδρογονάνθρακες, C6-7, πυρόλυσης νάφθας, εξευγενισμένοι με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με ρόφηση του βενζολίου ενός κλάσματος υδρογονανθράκων, πλούσιου σε βενζόλιο, το οποίο έχει πλήρως υδρογονωθεί καταλυτικά και έχει ληφθεί με απόσταξη από πυρολυμένη νάφθα μετά από υδρογόνωση. Συνίσταται κυρίως από παραφινικούς και ναφθενικούς υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C7 που αποστάζουν μεταξύ 70 oC και 100 oC περίπου.]

H P

295-446-8

92045-64-2

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-288-00-5

υδρογονάνθρακες, πλούσιοι σε C6, αποστάγματα υδρογονοκατεργασμένης ελαφράς νάφθας, εξευγενισμένα με διαλύτη·

Τροποποιημένη νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη κατεργασμένης με υδρογόνο νάφθας, ακολουθούμενη από εκχύλιση με διαλύτη. Συνίσταται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες που αποστάζουν μεταξύ 65 oC και 70 oC περίπου.]

H P

309-871-4

101316-67-0

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-289-00-0

νάφθα (πετρελαίου), βαριά, καταλυτικά πυρολυμένη·

Νάφθα χαμηλού σημείου ζέσεως από καταλυτική πυρόλυση·

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με απόσταξη προϊόντων καταλυτικής πυρόλυσης. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως μεταξύ C6 και C12 που αποστάζουν μεταξύ 65 oC και 230 oC περίπου. Περιέχει σχετικά μεγάλη αναλογία ακόρεστων υδρογονανθράκων.]

H P

265-055-7

64741-54-4

Carc. Cat. 2· R45

Muta. Cat. 2· R46

Xn· R65

T

R: 45-46-65

S: 53-45

C ≥ 10 %: T· R45-46-65

0,1 % ≤ C < 10 %: T· R45-46

4

649-290-00-6

νάφθα (πετρελαίου), ελαφρά, κα