Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0670

2008/670/ΔΕΥ: Απόφαση του Συμβουλίου, της 24ης Ιουλίου 2008 , για την τροποποίηση της απόφασης 2000/265/ΕΚ περί θεσπίσεως δημοσιονομικού κανονισμού για τα δημοσιονομικά θέματα της διαχείρισης, από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Συμβουλίου, των συμβάσεων τις οποίες συνάπτει ως αντιπρόσωπος ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του δικτύου επικοινωνιών SISNET για το περιβάλλον Σένγκεν

OJ L 220, 15.8.2008, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 157 - 161

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/670/oj

15.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 220/19


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

της 24ης Ιουλίου 2008

για την τροποποίηση της απόφασης 2000/265/ΕΚ περί θεσπίσεως δημοσιονομικού κανονισμού για τα δημοσιονομικά θέματα της διαχείρισης, από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Συμβουλίου, των συμβάσεων τις οποίες συνάπτει ως αντιπρόσωπος ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία του δικτύου επικοινωνιών «SISNET» για το περιβάλλον Σένγκεν

(2008/670/ΔΕΥ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο πρώτη πρόταση του πρωτοκόλλου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου έχει εξουσιοδοτηθεί, με την απόφαση 1999/870/ΕΚ (1) και την απόφαση 2007/149/ΕΚ (2) να ενεργεί, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης του κεκτημένου Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εκπρόσωπος ορισμένων κρατών μελών για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν την εγκατάσταση και τη λειτουργία της επικοινωνιακής υποδομής για το περιβάλλον Σένγκεν («SISNET») και να διαχειρίζεται τις εν λόγω συμβάσεις, εν αναμονή της μεταβάσεως σε επικοινωνιακή υποδομή υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2)

Οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές καλύπτονται από ειδικό προϋπολογισμό (στο εξής «προϋπολογισμός SISNET») από τον οποίο χρηματοδοτείται η προαναφερόμενη στις εν λόγω αποφάσεις του Συμβουλίου επικοινωνιακή υποδομή.

(3)

Ο προϋπολογισμός SISNET διέπεται από ειδικό δημοσιονομικό κανονισμό που εισήχθη με την απόφαση 2000/265/ΕΚ του Συμβουλίου (3) (εφεξής «δημοσιονομικός κανονισμός SISNET») ο οποίος προβλέπει διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως θεσπίσθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (4).

(4)

Είναι σκόπιμο να ευθυγραμμισθεί κατ’ αναλογία ο δημοσιονομικός κανονισμός SISNET προς τον δημοσιονομικό κανονισμό που εφαρμόζεται στον κοινοτικό γενικό προϋπολογισμό και ταυτοχρόνως να απλουστευθούν οι εσωτερικές διαδικασίες της Γραμματείας του Συμβουλίου, ιδίως δε να καταργηθεί ο ρόλος του δημοσιονομικού ελεγκτή και κατά περίπτωση να αντικατασταθούν τα καθήκοντά του από εκείνα του εσωτερικού ελεγκτή που έχει καθιερωθεί με το άρθρο 85 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002.

(5)

Είναι επίσης σκόπιμο να καταστούν ομαλότερες οι υφιστάμενες διαδικασίες και να αρμόζουν περισσότερο στην εφαρμοζόμενη πρακτική, λ.χ. με την προσαρμογή των προθεσμιών όσον αφορά τις προσκλήσεις για καταβολή κεφαλαίων και τις πληρωμές καθώς και με την ενημέρωση ορισμένων διατάξεων του ισχύοντος διαδικαστικού ή νομοθετικού πλαισίου.

(6)

Ο δημοσιονομικός κανονισμός SISNET τροποποιήθηκε με την απόφαση 2007/155/ΕΚ του Συμβουλίου (5) και με την απόφαση 2008/319/ΕΚ του Συμβουλίου ώστε να επιτραπεί στην Ελβετία να συμμετάσχει στον προϋπολογισμό SISNET. Θα πρέπει επίσης να επιτραπεί στην Ελβετία να συμμετέχει σε ενδεχόμενες μελλοντικές δραστηριότητες της συμβουλευτικής επιτροπής.

(7)

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις στις συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό SISNET,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2000/265/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1.

Στο άρθρο 6, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«4.   Οι δαπάνες ενός οικονομικού έτους εγγράφονται στους λογαριασμούς του έτους αυτού βάσει των δαπανών οι οποίες εγκρίθηκαν το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου και των οποίων η πληρωμή πραγματοποιήθηκε από τον υπόλογο πριν από την επομένη 15η Ιανουαρίου.».

2.

Στο άρθρο 7 παράγραφος 2 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α)

στην παράγραφο 2:

i)

το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Παρά την παράγραφο 1, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου μπορεί να διαβιβάζει στους αντιπροσώπους των κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 25, συνερχομένους στην ομάδα SIS/SIRENE (Μεικτή Επιτροπή), πριν από τις 31 Ιανουαρίου, δεόντως αιτιολογημένες αιτήσεις μεταφοράς στο επόμενο οικονομικό έτος πιστώσεων που δεν αναλήφθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου, εάν οι πιστώσεις που προβλέπονται στους οικείους τίτλους του προϋπολογισμού για το επόμενο οικονομικό έτος δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις.».

ii)

το τέταρτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η ομάδα SIS/SIRENE αποφαίνεται σχετικά με τις προαναφερθείσες αιτήσεις μεταφοράς το αργότερο έως την 1η Μαρτίου.»·

β)

διαγράφεται η παράγραφος 4.

3.

Στο άρθρο 8, οι παράγραφοι 2, 3 και 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας υποβάλλει στην ομάδα SIS/SIRENE το προσχέδιο προϋπολογισμού, πριν από τις 15 Οκτωβρίου, συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση.

3.   Η ομάδα SIS/SIRENE δίνει τη γνώμη της σχετικά με το εν λόγω προσχέδιο.

4.   Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και το υποβάλλει το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου στα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 25.».

4.

Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Κάθε χρόνο, το τρίμηνο μετά το κλείσιμο των λογαριασμών που προβλέπεται στο άρθρο 46 παράγραφος 1, υποβάλλεται διορθωτικός προϋπολογισμός με τον οποίο εγγράφεται το υπόλοιπο της εκτέλεσης του προηγούμενου οικονομικού έτους, σε έσοδα εάν είναι θετικό, σε δαπάνες εάν είναι αρνητικό.».

5.

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 12

Ο προϋπολογισμός εκτελείται σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης του διατάκτη και του υπολόγου. Τα καθήκοντα του διατάκτη, του υπολόγου και του εσωτερικού ελεγκτή είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους.».

6.

Στο άρθρο 13, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Ο διατάκτης μπορεί να αποφασίσει μεταφορές πιστώσεων από άρθρο σε άρθρο στο εσωτερικό κάθε κεφαλαίου. Μπορεί, εφόσον συμφωνεί η ομάδα SIS/SIRENE, να αποφασίσει μεταφορές πιστώσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο στο εσωτερικό του ίδιου τίτλου. Η συμφωνία της ομάδας SIS/SIRENE παρέχεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους διατυπώνεται η γνώμη της σχετικά με τον προϋπολογισμό.».

7.

Το άρθρο 14 διαγράφεται.

8.

Στο άρθρο 16 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Για την είσπραξη οιουδήποτε ποσού οφειλομένου δυνάμει του άρθρου 25 ή οιασδήποτε οφειλής προς τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη από τρίτο μέρος σχετικά με την ίδρυση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του SISNET, απαιτείται η έκδοση εντολής εισπράξεως εκ μέρους του διατάκτη. Οι εντολές εισπράξεως διαβιβάζονται στον υπόλογο.»·

β)

διαγράφεται η παράγραφος 2.

9.

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 18 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), το άρθρο 20 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 22 διαγράφονται.

10.

Το άρθρο 23 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 23

Η πειθαρχική ευθύνη του διατάκτη και του υπολόγου σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος δημοσιονομικού κανονισμού είναι η προβλεπόμενη στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.».

11.

Προστίθεται το ακόλουθο νέο κεφάλαιο:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ III A

Εσωτερικός ελεγκτής

Άρθρο 24α

Ένας εσωτερικός ελεγκτής ελέγχει την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων και των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισμού που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Κατ’ αναλογία ο εσωτερικός ελεγκτής διαθέτει όλες τις εξουσίες, εκτελεί όλα τα καθήκοντα και υπόκειται σε όλες τους κανόνες που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (6), ιδίως δε στο μέρος Ι τίτλος IV κεφάλαιο 8 του εν λόγω κανονισμού.

12.

Στο άρθρο 28 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α)

η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008 τα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 25 υποχρεούνται να καταβάλλουν το 25 % της συνεισφοράς τους το αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου, την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου και την 1η Οκτωβρίου.»·

β)

προστίθεται η ακόλουθη νέα παράγραφος:

«1α.   Έως την 1η Ιανουαρίου 2009 τα κράτη που αναφέρονται στο άρθρο 25 υποχρεούνται να καταβάλλουν το 70 % της συνεισφοράς τους το αργότερο έως την 1η Απριλίου, την 1η Ιουλίου και το 30 % έως την 1η Οκτωβρίου.».

13.

Το άρθρο 29 παράγραφος 6 στοιχείο η) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«η)

απαγόρευση οιασδήποτε επαφής μεταξύ του αναπληρωτή γενικού γραμματέα και του προσωπικού του, των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 25, των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, αφενός, και των προμηθευτών που υποβάλλουν προσφορές (υποβαλλόντων), αφετέρου, για θέματα που αφορούν τη συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής προσφορών, με ειδική εξαίρεση τις ακόλουθες συνθήκες:

πριν από την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής προσφορών:

i)

με πρωτοβουλία των υποβαλλόντων:

είναι δυνατόν να διαβιβασθούν σε όλους τους υποβάλλοντες συμπληρωματικές πληροφορίες με μόνο σκοπό να δοθούν διευκρινίσεις όσον αφορά τη φύση της πρόσκλησης υποβολής προσφορών·

ii)

κατόπιν αιτήσεως του αναπληρωτή γενικού γραμματέα:

εάν τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 25 ή η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία ή η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου διαπιστώσουν λάθος, ανακρίβεια, παράλειψη ή οιοδήποτε άλλο λάθος εκ παραδρομής στο κείμενο της πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών, η Γενική Γραμματεία δύναται, κατά τρόπο ίδιο με εκείνον που ισχύει για την αρχική πρόσκληση υποβολής προσφορών, να ενημερώσει σχετικά τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα·

iii)

μετά την αποσφράγιση των προσφορών και κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 25, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας ή της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, η Γενική Γραμματεία είναι δυνατόν να έλθει σε επαφή με τον υποβάλλοντα εάν απαιτούνται ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή προσφορών ή εάν υπάρχουν προφανή λάθη εκ παραδρομής τα οποία πρέπει να διορθωθούν.».

14.

Το άρθρο 31 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 31

Για τις συμβάσεις που συνάπτει ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας εξ ονόματος των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 25, δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ υπηκόων των κρατών μελών και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας λόγω της ιθαγένειάς τους.».

15.

Στο άρθρο 34, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Οι προσφορές αποσφραγίζονται ταυτόχρονα από επιτροπή η οποία έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα. Η επιτροπή αυτή αποτελείται από τρεις ανώτατους υπαλλήλους διαφορετικών διευθύνσεων της Γραμματείας του Συμβουλίου.».

16.

Στο άρθρο 35, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε προσφορά αξιολογείται από τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 25 και από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Τα εν λόγω κράτη εγκρίνουν ομόφωνα έκθεση που υποβάλλεται στη συμβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 36 από τον αρμόδιο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, τον οποίο έχει ορίσει ο διατάκτης, ή από αναπληρωτή, τον οποίο έχει επίσης ορίσει ο διατάκτης.».

17.

Το άρθρο 36 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 36

Συμβάσεις που συνάπτει ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας εξ ονόματος των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 25 και οι αρμόδιοι αντιπρόσωποι της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, αφού έχει πραγματοποιηθεί πρόσκληση υποβολής προσφορών, υποβάλλονται πρώτα για γνώμη στη συμβουλευτική επιτροπή αγορών και συμβάσεων.».

18.

Στο άρθρο 37, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η συμβουλευτική επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 36 αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος που αναφέρεται στο άρθρο 25 και από έναν αντιπρόσωπο της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 25 καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία διασφαλίζουν ότι οι επιλεγέντες αντιπρόσωποι είναι εξοικειωμένοι με την πληροφορική ή/και με χρηματοοικονομικά ή/και νομικά θέματα. Οι αντιπρόσωποι δεν πρέπει να έχουν συμμετάσχει στην αξιολόγηση των φακέλων που θα υποβληθούν στη συμβουλευτική επιτροπή. Παρίσταται ως παρατηρητής ένας αντιπρόσωπος του εσωτερικού ελεγκτή.».

19.

Στο άρθρο 39, το στοιχείο ε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«ε)

κατόπιν αιτήσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 25 ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας ή μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής ή του αναπληρωτή γενικού γραμματέα, προτεινόμενες συμβάσεις οι οποίες αφορούν ποσό μικρότερο των κατωτάτων ορίων για τα οποία γίνεται λόγος στο στοιχείο α), εάν εκτιμούν ότι οι συμβάσεις αυτές θέτουν προβλήματα αρχής ή παρουσιάζουν ιδιαίτερο χαρακτήρα.».

20.

Το άρθρο 40 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 40

Οι φάκελοι που υποβάλλονται στη συμβουλευτική επιτροπή για γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 39 στοιχεία β) έως ε) συνοδεύονται επίσης από έκθεση, η οποία έχει εγκριθεί ομόφωνα από τα κράτη μέλη που μνημονεύονται στο άρθρο 25, καθώς και από την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.».

21.

Το άρθρο 41 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 41

Οι γνώμες της συμβουλευτικής επιτροπής υπογράφονται από τον πρόεδρό της. Για να αποφεύγονται καθυστερήσεις στη διαδικασία λόγω παρεμβάσεως της συμβουλευτικής επιτροπής, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 25 καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία μπορούν, εάν το κρίνουν απαραίτητο, να επιβάλλουν μια εύλογη προθεσμία υποβολής γνώμης. Οι γνώμες διαβιβάζονται στον αναπληρωτή γενικό γραμματέα και στα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 25 καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Αφού ληφθεί δεόντως υπόψη η εν λόγω γνώμη, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 25 καθώς και η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Ελβετία λαμβάνουν ομόφωνα τελική απόφαση σχετικά με την υπόθεση. Αφού ληφθεί η απόφαση, η σύμβαση ή οι συμβάσεις που αποτελούν το αντικείμενο κάθε υπόθεσης συνάπτονται από τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα, εξ ονόματος των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 25, και από τους αρμόδιους αντιπροσώπους της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας.».

22.

Στο άρθρο 43, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6.   Σε περίπτωση μη εκτέλεσης μιας σύμβασης ή καθυστέρησης στην εκτέλεσή της, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας εξασφαλίζει την εύλογη αποζημίωση των κρατών μελών που αναφέρονται στο άρθρο 25 καθώς και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και της Ελβετίας, για όλες τις ζημιές, τόκους και έξοδα, με παρακράτηση του αντίστοιχου ποσού από την εγγύηση, ανεξαρτήτως εάν αυτή έχει κατατεθεί απευθείας από τον προμηθευτή, από τον εργολήπτη ή από τρίτο.».

23.

Στο άρθρο 46, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας καταρτίζει, εντός προθεσμίας τριών μηνών από το τέλος της περιόδου εκτέλεσης του προϋπολογισμού, λογαριασμό διαχείρισης και δημοσιονομικό ισολογισμό και τους διαβιβάζει στην ομάδα SIS/SIRENE.».

24.

Στο άρθρο 50, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8, για τους σκοπούς του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Συμβουλίου διαβιβάζει το προσχέδιο προϋπολογισμού στην ομάδα SIS/SIRENE το συντομότερο δυνατόν μετά την έγκριση του παρόντος δημοσιονομικού κανονισμού. Αφού δώσει τη γνώμη της η ομάδα SIS/SIRENE και καταρτισθεί το σχέδιο προϋπολογισμού, τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο άρθρο 25, συνερχόμενα στο πλαίσιο του Συμβουλίου, εγκρίνουν αμελλητί τον προϋπολογισμό.».

Άρθρο 2

1.   Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την ημέρα της έκδοσής της.

2.   Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2008.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

B. HORTEFEUX


(1)  ΕΕ L 337 της 30.12.1999, σ. 41.

(2)  ΕΕ L 66 της 6.3.2007, σ. 19.

(3)  ΕΕ L 85 της 6.4.2000, σ. 12. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2008/319/ΕΚ (ΕΕ L 109 της 19.4.2008, σ. 30).

(4)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9).

(5)  ΕΕ L 68 της 8.3.2007, σ. 5.

(6)  ΕΕ L 248 της 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1525/2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 9).».


Top