Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0655

2008/655/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2008 , για την έγκριση των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ορισμένων κρατών μελών και για τον καθορισμό του επιπέδου χρηματοδοτικής συμβολής της Κοινότητας για το 2007 και 2008 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3757]

OJ L 214, 9.8.2008, p. 66–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/655/oj

9.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/66


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2008

για την έγκριση των σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου ορισμένων κρατών μελών και για τον καθορισμό του επιπέδου χρηματοδοτικής συμβολής της Κοινότητας για το 2007 και 2008

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3757]

(Τα κείμενα στη γαλλική, γερμανική, δανική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και τσεχική γλώσσα είναι τα μόνα αυθεντικά)

(2008/655/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2000, για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικών με μέτρα καταπολέμησης και εξάλειψης του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 2,

την απόφαση 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον κτηνιατρικό τομέα (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4 και παράγραφος 5 δεύτερη περίπτωση,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το 2007 εκδηλώθηκαν εστίες καταρροϊκού πυρετού σε διάφορα κράτη μέλη και, ειδικότερα, καταρροϊκού πυρετού του προβάτου οροτύπου 8 στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και καταρροϊκού πυρετού του προβάτου οροτύπου 1 στη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το 2008 οι εστίες καταρροϊκού πυρετού του προβάτου του οροτύπου 8 εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά στην Ιταλία.

(2)

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι μια λοιμώδης νόσος, για την οποία η σφαγή των ζώων των ευπαθών ειδών δεν αποτελεί γενικά ενδεδειγμένο μέτρο, εκτός από την περίπτωση ζώων που παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα του καταρροϊκού πυρετού. Η εκδήλωση της νόσου αυτής μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για το ζωικό κεφάλαιο της Κοινότητας.

(3)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1266/2007 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με κανόνες εφαρμογής της οδηγίας 2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέμηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου και τους περιορισμούς στις μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών ειδών (3) εκδόθηκε από την Επιτροπή με στόχο την οριοθέτηση των απαγορευμένων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών προστασίας και επιτήρησης, καθώς και τον καθορισμό των όρων που διέπουν τις μετακινήσεις των ζώων από τις εν λόγω ζώνες.

(4)

Ο εμβολιασμός αποτελεί το αποτελεσματικότερο κτηνιατρικό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού, και η μαζική επείγουσα εκστρατεία εμβολιασμού αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την επίτευξη των στόχων της μείωσης της κλινικής νόσου και των απωλειών, συμπεριλαμβανομένων της διάδοσης της νόσου, της προστασίας των εδαφών των κρατών μελών στα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί κρούσματα και της διασφάλισης του ασφαλούς εμπορίου των ζώντων ζώων. Ο εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στα εν λόγω κράτη μέλη πρέπει συνεπώς να εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 της οδηγίας 2000/75/ΕΚ.

(5)

Ο εμβολιασμός κατά ενός συγκεκριμένου οροτύπου του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου πρέπει να θεωρείται μέτρο έκτακτης ανάγκης όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε μια περιοχή μετά την εμφάνιση νέου οροτύπου. Ωστόσο, μεταγενέστερες εκστρατείες εμβολιασμού κατά του ίδιου οροτύπου στις ίδιες περιοχές δεν πρέπει πλέον να θεωρούνται έκτακτα μέτρα αλλά πρέπει να συγκαταλέγονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων εκρίζωσης.

(6)

Για να προληφθεί η επέκταση της νόσου το ταχύτερο δυνατόν, η Κοινότητα συμβάλει στη χρηματοδότηση των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες προκύπτουν για τα οικεία κράτη μέλη στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της νόσου, όπως προβλέπονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ. Επειδή η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να προμηθεύσει τα εμβόλια, η αγορά των εμβολίων πρέπει να θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη.

(7)

Τα οικεία κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία για την καταπολέμηση των πρόσφατων εστιών καταρροϊκού πυρετού του προβάτου. Τα εν λόγω κράτη μέλη υπέβαλαν τα σχέδιά τους επείγοντος εμβολιασμού επισημαίνοντας τον κατά προσέγγιση αριθμό των εμβολίων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν το 2007 και το 2008 καθώς και την εκτίμηση του κόστους για την πραγματοποίηση αυτών των εμβολιασμών. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα σχέδια αυτά τόσο από κτηνιατρική όσο και από οικονομική άποψη και διαπιστώθηκε ότι τα σχέδια συμμορφώνονται με τη σχετική κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία.

(8)

Το άρθρο 3 παράγραφος 5 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ προβλέπει ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας πρέπει να αντιστοιχεί σε ποσοστό 100 % του κόστους προμήθειας του εμβολίου και 50 % του κόστους για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού. Ωστόσο, λόγω της ανάγκης αποφυγής υπερβολικών δαπανών από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, πρέπει να καθοριστούν μέγιστα ποσά τα οποία θα αντανακλούν πληρωμές εντός λογικού πλαισίου για την κάλυψη του κόστους προμήθειας του εμβολίου και του κόστους για την πραγματοποίηση του εμβολιασμού. Πληρωμή εντός λογικού πλαισίου είναι η πληρωμή για υλικό ή υπηρεσία σε τιμή ανάλογη σε σύγκριση με την τιμή αγοράς. Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την Επιτροπή, είναι πλέον ανάγκη να εγκριθεί ειδική οικονομική συνδρομή από την Κοινότητα στα οικεία κράτη μέλη και να καθοριστεί το ποσό πληρωμής της πρώτης δόσης της κοινοτικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

(9)

Η κοινοτική χρηματοδοτική συνδρομή καταβάλλεται κατόπιν επίσημης αίτησης απόδοσης που υπέβαλαν τα κράτη μέλη και βάσει των συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 349/2005 της Επιτροπής, της 28ης Φεβρουαρίου 2005, για τους κανόνες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών παρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/EOK του Συμβουλίου (4).

(10)

Με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (5), τα έκτακτα μέτρα στον κτηνιατρικό τομέα που λαμβάνονται σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων. Για σκοπούς δημοσιονομικού ελέγχου πρέπει να εφαρμόζονται τα άρθρα 9, 36 και 37 του εν λόγω κανονισμού.

(11)

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας πρέπει να χορηγείται υπό τον όρο ότι οι προβλεπόμενες ενέργειες υλοποιούνται όντως και ότι οι αρμόδιες αρχές παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση.

(12)

Για λόγους διοικητικής αποτελεσματικότητας όλες οι δαπάνες που υποβάλλονται για χρηματοδοτική συνδρομή από την Κοινότητα εκφράζονται σε ευρώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, η ισοτιμία για τις δαπάνες σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ πρέπει να είναι η τελευταία ισοτιμία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πριν από την πρώτη ημέρα του μήνα κατά τον οποίο το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει τη σχετική αίτηση.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Έγκριση σχεδίων επείγοντος εμβολιασμού

Τα σχέδια εμβολιασμού, αποτελούμενα από τεχνικές και οικονομικές διατάξεις, που υποβλήθηκαν από το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία εγκρίνονται για την περίοδο από 1ης Νοεμβρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Ο εν λόγω εμβολιασμός των ζώων κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 2000/75/ΕΚ.

Άρθρο 2

Χορήγηση ειδικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα

1.   Στο πλαίσιο των μέτρων έκτακτης ανάγκης που έλαβαν για την καταπολέμηση του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου το 2007 και το 2008 το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία δικαιούνται ειδικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα για τα σχέδια επείγοντος εμβολιασμού κατά του καταρροϊκού πυρετού του προβάτου που αναφέρονται στο άρθρο 1, η οποία καλύπτει:

α)

το 100 % του κόστους (χωρίς ΦΠΑ) προμήθειας του εμβολίου·

β)

το 50 % του κόστους μισθών και αμοιβών του προσωπικού που πραγματοποιεί τον εν λόγω εμβολιασμό καθώς και το 50 % του κόστους (χωρίς ΦΠΑ) των δαπανών που συνδέονται άμεσα με τη διενέργεια του εν λόγω εμβολιασμού (συμπεριλαμβανομένων των αναλώσιμων και του ειδικού εξοπλισμού).

2.   Τα μέγιστα ποσά των δαπανών που επιστρέφονται στα οικεία κράτη μέλη για τα κόστη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσά:

α)

για την αγορά αδρανοποιημένου εμβολίου, 0,6 ευρώ ανά δόση·

β)

για τον εμβολιασμό των βοοειδών, 2 ευρώ ανά εμβολιασμένο βοοειδές ανεξάρτητα από τον αριθμό και το είδος των δόσεων εμβολίων που χρησιμοποιούνται·

γ)

για τον εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, 0,75 ευρώ ανά εμβολιασμένο αιγοπρόβατο ανεξάρτητα από τον αριθμό και το είδος των δόσεων εμβολίων που χρησιμοποιούνται.

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις πληρωμής

1.   Με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων των ενδεχομένων επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ μια πρώτη δόση πληρωμής καταβάλλεται ως εξής:

α)

έως 4 500 000 ευρώ για το Βέλγιο·

β)

έως 1 250 000 ευρώ για την Τσεχική Δημοκρατία·

γ)

έως 800 000 ευρώ για τη Δανία·

δ)

έως 17 000 000 ευρώ για τη Γερμανία·

ε)

έως 8 000 000 ευρώ για την Ισπανία·

στ)

έως 27 000 000 ευρώ για τη Γαλλία·

ζ)

έως 3 500 000 ευρώ για την Ιταλία·

η)

έως 200 000 ευρώ για το Λουξεμβούργο·

θ)

έως 3 500 000 για τις Κάτω Χώρες·

ι)

έως 1 700 000 ευρώ για την Πορτογαλία·

ως μέρος της ειδικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την Κοινότητα που προβλέπεται στο άρθρο 2.

Η εν λόγω πληρωμή πραγματοποιείται βάσει επίσημης αίτησης επιστροφής και παραστατικών εγγράφων που υποβλήθηκαν από το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία.

2.   Το υπόλοιπο της χρηματοδοτικής συνδρομής της Κοινότητας που προβλέπεται στο άρθρο 2 θα καθοριστεί σε μεταγενέστερη απόφαση η οποία θα εκδοθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις για την πληρωμή και παραστατικά

1.   Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας που προβλέπεται στο άρθρο 2 καταβάλλεται με βάση τα ακόλουθα:

α)

ενδιάμεση τεχνική έκθεση σχετικά με την τεχνική εκτέλεση των μέτρων επιτήρησης συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως την 31η Αυγούστου 2008·

β)

ενδιάμεση οικονομική έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το παράρτημα, σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το κράτος μέλος κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως την 31η Αυγούστου 2008·

γ)

τελική τεχνική έκθεση σχετικά με την τεχνική εκτέλεση των μέτρων επιτήρησης συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008·

δ)

τελική οικονομική έκθεση σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το παράρτημα, σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το κράτος μέλος κατά την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2008·

ε)

τα αποτελέσματα των ενδεχομένων επιτόπιων ελέγχων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 της απόφασης 90/424/ΕΟΚ.

Τα έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) πρέπει να διατίθενται για τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στο στοιχείο ε) και διενεργούνται από την Επιτροπή.

2.   Η ενδιάμεση τεχνική έκθεση και η ενδιάμεση οικονομική έκθεση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) και β) πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 31η Οκτωβρίου 2008. Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, η ειδική χρηματοδοτική συμμετοχή της Κοινότητας μειώνεται κατά 25 % για κάθε ημερολογιακό μήνα καθυστέρησης.

3.   Η τελική τεχνική έκθεση και η τελική οικονομική έκθεση που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) και δ) πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2009. Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία αυτή, η ειδική χρηματοδοτική συνδρομή της Κοινότητας μειώνεται κατά 25 % για κάθε ημερολογιακό μήνα καθυστέρησης.

Άρθρο 5

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο του Βελγίου, στην Τσεχική Δημοκρατία, στο Βασίλειο της Δανίας, στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, στο Βασίλειο της Ισπανίας, στη Γαλλική Δημοκρατία, στην Ιταλική Δημοκρατία, στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών, στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου και στην Πορτογαλική Δημοκρατία.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 74. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2007/729/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 294 της 13.11.2007, σ. 26).

(2)  ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 19. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την απόφαση 2006/965/ΕΚ (ΕΕ L 397 της 30.12.2006, σ. 22).

(3)  ΕΕ L 283 της 27.10.2007, σ. 37. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/2008 (ΕΕ L 197 της 25.7.2008, σ. 18).

(4)  ΕΕ L 55 της 1.3.2005, σ. 12.

(5)  ΕΕ L 209 της 11.8.2005, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 (ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Κράτος μέλος:

 

Έτος:

 

Περίοδος αναφοράς:

 

Είδος:

Εμβολιασμός καταρροϊκού πυρετού του προβάτου

Επιλέξιμα μέτρα για συγχρηματοδότηση (2)

Περιοχή (1)

Εμβόλια

Εμβολιασμός

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Λοιπά είδη

Βοοειδή

Αιγοπρόβατα

Λοιπά είδη

Αριθμός δόσεων εμβολίου που χρησιμοποιήθηκαν

Τύπος εμβολίων S1 ή S8

Κόστος των δόσεων εμβολίου

Αριθμός δόσεων εμβολίου που χρησιμοποιήθηκαν

Τύπος εμβολίων S1 ή S8

Κόστος των δόσεων εμβολίου

Αριθμός δόσεων εμβολίου που χρησιμοποιήθηκαν

Τύπος εμβολίων S1 ή S8

Κόστος των δόσεων εμβολίου

Αριθμός των εμβολιασθέντων ζώων

Κόστος των μισθών και αμοιβών

(προσωπικό που προσλήφθηκε ειδικά)

Κόστος των αναλώσιμων και του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε

Συνολικό κόστος

Αριθμός των εμβολιασθέντων ζώων

Κόστος των μισθών και αμοιβών

(προσωπικό που προσλήφθηκε ειδικά)

Κόστος των αναλώσιμων και του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε

Συνολικό κόστος

Αριθμός των εμβολιασθέντων ζώων

Κόστος των μισθών και αμοιβών

(προσωπικό που προσλήφθηκε ειδικά)

Κόστος των αναλώσιμων και του ειδικού εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε

Συνολικό κόστος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βεβαιώνουμε ότι:

οι δαπάνες αυτές είναι πραγματικές, υπολογίστηκαν με ακρίβεια και είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης …/…/ΕΚ [αναφορά της ειδικής απόφασης],

όλα τα παραστατικά σχετικά με τις δαπάνες είναι διαθέσιμα για έλεγχο,

η ανάλυση των σχετικών πράξεων είναι καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονικά αρχεία και είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής,

καμία άλλη κοινοτική συνδρομή δεν ζητήθηκε για το εν λόγω πρόγραμμα και όλα τα έσοδα που απορρέουν από δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος δηλώθηκαν στην Επιτροπή,

το πρόγραμμα εκτελέστηκε σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ιδίως τους κανόνες ανταγωνισμού, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης,

εφαρμόζονται οι διαδικασίες ελέγχου, ιδίως για τη διαπίστωση της ακρίβειας των ποσών που δηλώθηκαν με στόχο την πρόληψη, την ανίχνευση και τη διόρθωση παρατυπιών καθώς και την καταπολέμηση της απάτης.

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του υπεύθυνου διευθυντή

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή του οικονομικού διευθυντή

(Τόπος, ημερομηνία)


(1)  Περιοχή όπως προσδιορίζεται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα του κράτους μέλους.

(2)  Τα στοιχεία πρέπει να παρασχεθούν σε εθνικό νόμισμα, χωρίς ΦΠΑ.


Top