Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0654

2008/654/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2008 , σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για το ενιαίο ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3756] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 214, 9.8.2008, p. 56–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 190 - 199

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/654/oj

9.8.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 214/56


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιουλίου 2008

σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης για το ενιαίο ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 3756]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/654/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 44 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 θεσπίζει γενικούς κανόνες για τη διεξαγωγή επίσημων ελέγχων από την Κοινότητα ή την αρμόδια αρχή των κρατών μελών για να εξακριβώνεται η συμμόρφωση προς τους κανόνες της νομοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

(2)

Δυνάμει του άρθρου 1 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, ο εν λόγω κανονισμός δεν θίγει τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις που αφορούν τους επισήμους ελέγχους.

(3)

Το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι, για να διασφαλισθεί η ουσιαστική εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (2), των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και του άρθρου 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου («το εθνικό σχέδιο ελέγχου»).

(4)

Σκοπός των εθνικών σχεδίων ελέγχου είναι επίσης η δημιουργία αρραγούς βάσης για τη διενέργεια κοινοτικών ελέγχων στα κράτη μέλη.

(5)

Το άρθρο 27α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (3) ορίζει ότι τα άρθρα 41 έως 46 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 που αφορούν εθνικά μέτρα ελέγχου, ετήσιες εκθέσεις και κοινοτικούς ελέγχους στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

(6)

Το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές που ενθαρρύνουν την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα των συστημάτων ελέγχου.

(7)

Το άρθρο 43 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζουν τη δομή των ετήσιων εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 44 του εν λόγω κανονισμού και τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνουν.

(8)

Το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ελέγχου. Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται ετησίως και για πρώτη φορά ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής του εθνικού σχεδίου ελέγχου. Επιπροσθέτως, το άρθρο 44 παράγραφος 1 ορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις.

(9)

Το άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα καταρτίζονται από την Επιτροπή προκειμένου να προαχθεί η συνεκτική παρουσίαση των εν λόγω εκθέσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι δεσμευτικές, αλλά παρέχουν χρήσιμη καθοδήγηση στα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι οι κοινοτικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται στα κράτη μέλη τακτικά, κυρίως ώστε να επαληθεύεται ότι οι επίσημοι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια ελέγχου και σε συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο.

(11)

Η Επιτροπή επανεξετάζει τις κατευθυντήριες γραμμές της παρούσας απόφασης και τις επικαιροποιεί, κατά περίπτωση, μετά την παραλαβή και την εξέταση των ετήσιων εκθέσεων των κρατών μελών, λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων και των συστάσεων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση που θα καταρτιστεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και με βάση την πείρα που θα έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού.

(12)

Για τους σκοπούς των κατευθυντήριων γραμμών που παρέχονται στην παρούσα απόφαση, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνεχιζόμενες εργασίες της Eurostat στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων «Δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης», η οποία περιλαμβάνει διάφορα συστήματα ταξινόμησης, καθώς και εναρμονισμένους όρους και ορισμούς σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων για ζωοτροφές και τρόφιμα.

(13)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Οι κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις ετήσιες εκθέσεις του άρθρου 44 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού («η ετήσια έκθεση») παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1· διορθωτικό στην ΕΕ L 191 της 28.5.2004, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 301/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 97 της 9.4.2008, σ. 85).

(2)  ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 202/2008 της Επιτροπής (ΕΕ L 60 της 5.3.2008, σ. 17).

(3)  ΕΕ L 169 της 10.7.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2008/64/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 168 της 28.6.2008, σ. 31).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κατευθυντήριες γραμμές για τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ελέγχου των κρατών μελών

1.   ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Σκοπός αυτών των κατευθυντήριων γραμμών είναι να προωθηθεί και να στηριχθεί η συνεκτική παρουσίαση από τα κράτη μέλη των ετήσιων εκθέσεών τους σχετικά με την εφαρμογή των ετήσιων σχεδίων τους ελέγχου, και ιδίως των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων τους.

2.   ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Ο σκοπός της ετήσιας έκθεσης των κρατών μελών είναι:

α)

να τηρεί τις νομικές υποχρεώσεις για την υποβολή εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004·

β)

να παρουσιάζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί όσον αφορά την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου ελέγχου και να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων ελέγχου και των συστημάτων ελέγχου με βάση τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων στο κράτος μέλος.

Η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης των στοιχείων ελέγχου για τους σκοπούς της ετήσιας έκθεσης μπορεί να διευκολύνει τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου που εφαρμόζουν και να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των εν λόγω συστημάτων τους.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή:

α)

για την κατάρτιση των δικών της ετήσιων προγραμμάτων ελέγχου (ανάλυση βάσει εγγράφων, εξετάσεις, επιθεωρήσεις), και

β)

για την εκπόνηση της έκθεσης της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφοι 4 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

3.   ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει τα εξής:

«1.   Ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου και εν συνεχεία ετησίως, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έκθεση η οποία περιλαμβάνει:

α)

τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν επέλθει στα πολυετή εθνικά σχέδια ελέγχου προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3·

β)

τα αποτελέσματα των ελέγχων και των εξετάσεων που διεξήχθησαν κατά το προηγούμενο έτος δυνάμει των διατάξεων του πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου·

γ)

το είδος και τον αριθμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που εντοπίσθηκαν·

δ)

δράσεις για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των πολυετών εθνικών σχεδίων ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της δράσης επιβολής και των αποτελεσμάτων της.

2.   Προκειμένου να προαχθεί η συνεκτική παρουσίαση της έκθεσης αυτής και ιδίως των αποτελεσμάτων των επισήμων ελέγχων, οι κατά την παράγραφο 1 πληροφορίες λαμβάνουν υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζει η Επιτροπή με τη διαδικασία του άρθρου 62 παράγραφος 2.

3.   Τα κράτη μέλη καθιστούν οριστικές τις εκθέσεις τους και τις αποστέλλουν στην Επιτροπή εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους στο οποίο αναφέρεται η έκθεση.»

4.   ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς αυτών των κατευθυντήριων γραμμών, εφαρμόζονται οι ορισμοί που προβλέπονται στην οικεία κοινοτική νομοθεσία, και ιδίως οι ορισμοί του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/29/ΕΚ, της απόφασης 2006/677/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2006, για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπουν κριτήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (1), καθώς και της απόφασης 2007/363/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 2007, για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βοηθούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση του ενιαίου ολοκληρωμένου πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

Επιπροσθέτως, για τους σκοπούς των κατευθυντήριων γραμμών εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)

«ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου»: το ετήσιο πρόγραμμα για τους κοινοτικούς ελέγχους του άρθρου 45 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004·

β)

«στρατηγική ελέγχου»: η προσέγγιση που ακολουθείται για να προσδιοριστούν η φύση, η συχνότητα, ο χρόνος, το σημείο/στάδιο της αλυσίδας παραγωγής, η μέθοδος και οι τεχνικές των επίσημων ελέγχων (βλέπε σημείο 3.7.2 του παραρτήματος της απόφασης 2007/363/ΕΚ)·

γ)

«εθνικό σχέδιο ελέγχου»: το ενιαίο ολοκληρωμένο πολυετές εθνικό σχέδιο ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

5.   ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η ετήσια έκθεση πρέπει να καλύπτει το πεδίο εφαρμογής του εθνικού σχεδίου ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της υγείας των φυτών, στο βαθμό που το άρθρο 27α της οδηγίας 2000/29/ΕΚ προβλέπει τη συμπερίληψη στο εν λόγω σχέδιο των θεμάτων που αφορούν την υγεία των φυτών.

6.   ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, το εθνικό σχέδιο ελέγχου μπορεί να εφαρμοστεί για πρώτη φορά το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2007. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, τα κράτη μέλη καθιστούν οριστικές τις εκθέσεις τους και τις αποστέλλουν στην Επιτροπή, εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους στο οποίο αναφέρεται η έκθεση. Ως εκ τούτου, οι πρώτες ετήσιες εκθέσεις πρέπει να διαβιβαστούν στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2008· για τα επόμενα έτη οι εκθέσεις αυτές θα υποβάλλονται το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου.

7.   ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 εφαρμόζεται με την επιφύλαξη ειδικών κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους. Ως εκ τούτου, οι ετήσιες εκθέσεις δεν αντικαθιστούν την ετήσια έκθεση ή άλλες εκθέσεις για ειδικά σχέδια ελέγχου ή άλλους επίσημους ελέγχους, που προβλέπονται δυνάμει άλλης κοινοτικής νομοθεσίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι η διενέργεια των επίσημων ελέγχων στο πλαίσιο αυτών των ειδικών σχεδίων ελέγχου αποτελεί ουσιώδες μέρος της γενικότερης εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ελέγχου, τα αποτελέσματα αυτών των επίσημων ελέγχων είναι συναφή για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων.

Κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με επίσημους ελέγχους που αφορούν τα εν λόγω ειδικά σχέδια ελέγχου στις ετήσιες εκθέσεις, δεν είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνονται τα στοιχεία που περιέχονται στις ειδικές εκθέσεις. Αρκεί διασταυρούμενη παραπομπή στην πλέον πρόσφατη ειδική έκθεση που υποβλήθηκε. Ωστόσο, το αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν κατ’ εφαρμογή των εν λόγω ειδικών σχεδίων ελέγχου πρέπει να ενσωματώνεται γενικά στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του συνολικού αποτελέσματος των επίσημων ελέγχων στον σχετικό τομέα.

Οι οριζόμενες ημερομηνίες για την υποβολή των εν λόγω ειδικών εκθέσεων στην οικεία κοινοτική νομοθεσία δεν τροποποιούνται ούτε με το άρθρο 44 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ούτε με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

8.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 προσεγγίζουν τους επίσημους ελέγχους βάσει συστημάτων. Ένα σημαντικό μέρος αυτής της προσέγγισης είναι η συλλογή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων και η με βάση αυτά εξαγωγή συμπερασμάτων, με σκοπό τον καθορισμό των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών βάσει συστήματος και της προσαρμογής ή της τροποποίησης των εθνικών σχεδίων ελέγχου, κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, η ετήσια έκθεση θα πρέπει να αποτελεί σύνθεση της εν λόγω δραστηριότητας και επιπλέον να λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα των εξετάσεων που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

Μια απλή στατιστική αποτίμηση του αριθμού επίσημων ελέγχων και εξετάσεων δεν θα ικανοποιήσει αυτή την απαίτηση. Για την κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης τα κράτη μέλη πρέπει να παράσχουν επισκόπηση των γενικών ή των συνολικών εθνικών αποτελεσμάτων στα οποία βασίζεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων, που υποβλήθηκε ανά τομέα και στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. Η επιλογή των τομέων και των σταδίων παραγωγής για τα οποία θα υποβληθούν εκθέσεις αποτελεί αρμοδιότητα του κάθε κράτους μέλους. Το πεδίο κάθε τομέα και σταδίου παραγωγής θα πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια και να είναι συναφές με τη δομή της περιγραφής των συστημάτων ελέγχου στο εθνικό σχέδιο ελέγχου. Για να τεθούν τα αποτελέσματα και η ανάλυση στο σωστό πλαίσιο, οι σχετικές στρατηγικές επίσημου ελέγχου (συμπεριλαμβανομένης της δειγματοληψίας), τα προγράμματα ελέγχου και οι δείκτες επιδόσεων, που ορίζονται στο εθνικό σχέδιο ελέγχου πρέπει να αναφέρονται μέσω διασταυρούμενων παραπομπών και, όταν αυτά τα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο ελέγχου, πρέπει να παρέχεται στην ετήσια έκθεση σύντομη περιγραφή των εν λόγω στρατηγικών.

Τα θέματα που πρέπει να καλύπτονται στην επισκόπηση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων παρατίθενται αδρομερώς στο σημείο 9 των κατευθυντήριων γραμμών. Η ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων πρέπει να εντοπίζει τάσεις και να σχολιάζει τη σημασία τους και τις πιθανές μελλοντικές συνέπειες για τους επίσημους ελέγχους. Ο εντοπισμός των τάσεων ενδέχεται να απαιτεί την επισκόπηση στοιχείων σχετικά με αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που καλύπτουν ορισμένα έτη και, για τους σκοπούς αυτής της ανάλυσης, πρέπει να γίνεται παραπομπή στα στοιχεία που αφορούν προηγούμενους επίσημους ελέγχους, κατά περίπτωση. Βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν κάποια καθοδήγηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διενεργηθεί η εν λόγω ανάλυση.

Για τη συλλογή των μη επεξεργασμένων δεδομένων ελέγχου, όταν η κοινοτική νομοθεσία ορίζει τα στοιχεία που πρέπει να συλλεγούν για τους σκοπούς των ειδικών εκθέσεων, σε σχέση με τη νομοθεσία περί ζωοτροφών ή τροφίμων, την υγεία των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων ή την υγεία των φυτών, αυτά τα στοιχεία πρέπει να αποτελούν τη βάση για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων για τον υπό εξέταση τομέα. Όταν δεν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν τα κατάλληλα μέσα για τη συλλογή και την κατάρτιση δεδομένων που ενδείκνυνται για τα εθνικά συστήματά τους. Επιπλέον, μπορούν να εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν προηγούμενες ρυθμίσεις για την κατάρτιση δεδομένων σχετικά με επίσημους ελέγχους όσον αφορά τις εν λόγω δραστηριότητες.

Η ταξινόμηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης, όταν η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει τέτοια ταξινόμηση, πρέπει να ακολουθείται για τους σκοπούς των ετήσιων εκθέσεων. Εάν δεν υπάρχει καμία ειδική διάταξη, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν το σύστημα ταξινόμησης που κρίνουν κατάλληλο για τις απαιτήσεις τους και πρέπει να το περιγράψουν εν συντομία στις ετήσιες εκθέσεις τους.

Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να αναπτύξουν τα συστήματά τους για την ταξινόμηση και την καταχώριση των στοιχείων ελέγχου μπορούν να λάβουν υπόψη τις συνεχιζόμενες εργασίες της Eurostat σχετικά με τις στατιστικές για την ασφάλεια των τροφίμων, και ιδίως τη βάση δεδομένων «Δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης» (3). Για να εξασφαλιστεί η συνοχή και να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη εργασιών, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να συνεργαστούν στενά με την Eurostat για την ανάπτυξη των εν λόγω συστημάτων ταξινόμησης. Τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας ενδέχεται να αντικατοπτρίζονται στις μελλοντικές τροποποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών κατά περίπτωση.

Τα βασικά στοιχεία που στηρίζουν τα αποτελέσματα και την ανάλυση των επίσημων ελέγχων που παρέχονται στην ετήσια έκθεση μπορεί να απαιτούνται από την Επιτροπή για τους σκοπούς των κοινοτικών ελέγχων που προβλέπονται στο άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και, ως εκ τούτου, πρέπει να διατηρούνται και να παρέχονται στην Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

9.   ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η ετήσια έκθεση πρέπει να καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

α)

τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και τα εθνικά σχέδια ελέγχου — σημείο 9.1·

β)

τη συνολική συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων, και τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων — σημείο 9.2·

γ)

τις εξετάσεις που διενεργούνται όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, συμπεριλαμβανομένων —κατά περίπτωση— των αποτελεσμάτων των εξετάσεων ή των επιθεωρήσεων των φορέων ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού — σημείο 9.3·

δ)

τις ενέργειες για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας κατά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ελέγχου — σημείο 9.4·

ε)

τη δήλωση σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις του συστήματος ελέγχου κατά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων ελέγχου — σημείο 9.5·

στ)

τις τροποποιήσεις των εθνικών σχεδίων ελέγχου — σημείο 9.6.

Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τα συνολικά αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων στους σχετικούς τομείς, ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων και συμπεράσματα σε εθνικό επίπεδο, που μπορεί να παρουσιάζονται ανά φορέα και στάδιο παραγωγής ή/και με βάση τη διάρθρωση που έχει οριστεί στο εθνικό σχέδιο ελέγχου του κράτους μέλους, κατά περίπτωση. Αν κριθεί σκόπιμο, θα παρουσιαστούν συνοπτικά σε ξεχωριστό παράρτημα τα στοιχεία που στηρίζουν την εν λόγω ανάλυση και τα συμπεράσματα. Το επίπεδο λεπτομέρειας αυτών των στοιχείων θα το αποφασίσουν τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι τα βασικά στοιχεία πρέπει να διατηρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο έβδομο εδάφιο του σημείου 8. Οι διορθωτικές ενέργειες ή οι τροποποιήσεις του εθνικού σχεδίου ελέγχου που προκύπτουν από αυτά τα συμπεράσματα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται κατά περίπτωση.

9.1.   Επίσημοι έλεγχοι

Η ετήσια έκθεση πρέπει να αναφέρει το βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι ετήσιοι επιχειρησιακοί στόχοι (εάν τα κράτη μέλη έχουν θέσει τέτοιους επιχειρησιακούς στόχους) και οι στρατηγικοί στόχοι του εθνικού σχεδίου ελέγχου. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των σχετικών δεικτών επιδόσεων ή/και των επιχειρησιακών στόχων που εφαρμόζονται, εκτός εάν αναφέρονται στο εθνικό σχέδιο ελέγχου, οπότε, σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναφέρονται μέσω διασταυρούμενων παραπομπών. Αυτά πρέπει να παρουσιάζονται ανά τομέα, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο ελέγχου.

Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τους προγραμματισμένους όσο και τους ήδη διενεργούμενους επίσημους ελέγχους και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τις ειδικές δραστηριότητες ελέγχου που εστιάζονται σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Όσον αφορά τους προγραμματισμένους επίσημους ελέγχους, πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο επιτεύχθηκαν η συχνότητα ή η ένταση και η φύση των εν λόγω ελέγχων που προβλέπονταν στο εθνικό σχέδιο ελέγχου. Εάν οι επιχειρησιακοί στόχοι των προγραμματισμένων επίσημων ελέγχων δεν επιτευχθούν, παρέχεται ανάλυση των παραγόντων που μετρίασαν τα αποτελέσματα ή που συνέβαλαν σε αυτό. Οι έκτακτοι επίσημοι έλεγχοι (4) πρέπει επίσης να αναφέρονται –ιδίως όταν χρησιμοποιούν πόρους που προορίζονται για προγραμματισμένους επίσημους ελέγχους– και να παρέχεται σύντομη εξήγηση των λόγων για τους οποίους διενεργήθηκαν έκτακτοι επίσημοι έλεγχοι.

Όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους για την υγεία των ζώων και των φυτών, αυτή η ενότητα της ετήσιας έκθεσης πρέπει να περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την παρακολούθηση, την επιτήρηση, την εκρίζωση ή την καταπολέμηση μιας νόσου, καθώς και τους επίσημους ελέγχους με σκοπό την επαλήθευση ή τον καθορισμό του υγειονομικού καθεστώτος μιας συγκεκριμένης νόσου.

9.2.   Συνολική συμμόρφωση των παραγόντων και των προϊόντων

Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο, κατά την περίοδο αναφοράς, εκτιμήθηκε η συνολική συμμόρφωση (των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών και άλλων σχετικών παραγωγών και υπευθύνων επιχειρήσεων ή προϊόντων) με τη νομοθεσία περί τροφίμων και ζωοτροφών και τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και τη νομοθεσία για την υγεία των φυτών. Επίσης πρέπει να παρέχεται επισκόπηση των αποτελεσμάτων. Σε δήλωση ή συμπέρασμα σχετικά με το συνολικό επίπεδο συμμόρφωσης πρέπει να παρέχεται επισκόπηση των αποτελεσμάτων ανά τομέα, στάδιο παραγωγής και αρμόδια αρχή. Η δήλωση ή το συμπέρασμα πρέπει να προκύπτουν και να συνοδεύονται από στοιχεία που προβλέπονται στα σημεία 9.2.1-9.2.2.

9.2.1.   Συχνότητα και τύπος μη συμμόρφωσης

Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιγράφει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν. Η ετήσια έκθεση πρέπει κατά περίπτωση:

α)

να περιγράφει ή να καθορίζει την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται·

β)

να ταξινομεί ανά τύπο τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν·

γ)

να περιγράφει τον τύπο και τον αριθμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν.

Η ετήσια έκθεση πρέπει να συγκεντρώνει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώθηκαν σε εθνικό επίπεδο ανά τομέα. Αυτά τα συγκεντρωμένα στοιχεία πρέπει να τροφοδοτούν την ανάλυση που σκιαγραφείται στο σημείο 9.2.2.

9.2.2.   Ανάλυση της μη συμμόρφωσης

Η ανάλυση της μη συμμόρφωσης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας για τον καθορισμό των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων που πρέπει να ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων ελέγχου. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει παραδείγματα παραγόντων που μπορεί να συνυπολογίζονται για τη διενέργεια αυτής της ανάλυσης και οι οποίοι μπορεί να συμβάλουν στον καθορισμό των επακόλουθων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων ελέγχου (πρβλ. σημείο 9.4).

Αυτή η ανάλυση της μη συμμόρφωσης, που συμφωνεί με τις βέλτιστες πρακτικές, μπορεί, για κάθε τομέα, να εξετάζει την εμφάνιση, τον συνεπαγόμενο κίνδυνο και, κατά περίπτωση, τις γενεσιουργούς αιτίες της μη συμμόρφωσης. Μπορεί να εξαχθούν συμπεράσματα με βάση τις ακόλουθες αναλύσεις και μπορεί να αξιολογηθούν οι πιθανές σημαντικές συνέπειες των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης όσον αφορά τους κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά και, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που προκαλούν αυτές τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Για να διενεργηθεί μια τέτοια ανάλυση, μπορεί να είναι αναγκαίο να εξεταστούν στοιχεία που έχουν συλλεγεί κατά σειρά ετών και, εάν κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να γίνει παραπομπή σε προηγούμενους επίσημους ελέγχους.

9.2.2.1.   Εμφάνιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να δοθεί κάποια καθοδήγηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναλυθούν η συχνότητα και ο τύπος των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Αυτή η ανάλυση μπορεί να γίνει ανά τομέα ή/και αρμόδια αρχή, κατά περίπτωση. Η ανάλυση μπορεί, όπου κρίνεται σκόπιμο, να απαντά σε ερωτήσεις όπως:

α)

Με ποια συχνότητα εμφανίζονταν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε διάφορους τομείς; Αυτό ισχύει ιδίως για τις περιπτώσεις όπου είναι προφανές ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από τη συνολική συμμόρφωση σε ορισμένους τομείς ή σε επίσημους ελέγχους που διενεργούνται από ορισμένες αρχές.

β)

Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης εμφανίζονταν τυχαία ως προς το χρόνο και τον τόπο ή παρατηρούνταν μεγαλύτερη συχνότητα σε συγκεκριμένα σημεία ή στάδια παραγωγής; Υπάρχουν ενδείξεις για τη διαμόρφωση κυρίαρχων τάσεων;

γ)

Ποιος ήταν ο τύπος της μη συμμόρφωσης; Δηλαδή συνδεόταν με απαιτήσεις ως προς τη διάρθρωση, το επιχειρησιακό μέρος ή το τελικό προϊόν; Άλλοι τύποι μπορεί να περιλαμβάνουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που σχετίζονται με αυτοελέγχους, διοικητικές πτυχές ή τεκμηρίωση (π.χ. ανιχνευσιμότητα). Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης μπορούν επίσης να διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: μείζονος/ήσσονος σημασίας, συστηματικές/σποραδικές κ.λπ.

δ)

Οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ήταν διάσπαρτες σε όλη την αλυσίδα ζωοτροφών και τροφίμων ή συγκεντρώνονταν στο στάδιο της πρωτογενούς παραγωγής ή σε μεταγενέστερο στάδιο της αλυσίδας;

ε)

Υπήρξαν πιθανώς πολλαπλές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης συγκεντρωμένες σε ορισμένες αλυσίδες;

στ)

Ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζονται οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης δηλώνει ότι υπάρχουν κρίσιμα στάδια ελέγχου στην (στις) αλυσίδα(-ες) παραγωγής;

ζ)

Υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες διαφορετικοί (τύποι) υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών και άλλοι σχετικοί παραγωγοί και υπεύθυνοι επιχειρήσεων ή αλυσίδες παραγωγής συμμορφώνονταν περισσότερο από άλλους;

9.2.2.2.   Φύση του κινδύνου που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση

Στόχος αυτής της ενότητας είναι να παράσχει κάποια καθοδήγηση σχετικά με την ανάλυση που απαιτείται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις πιθανές συνέπειες των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Η ανάλυση μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

α)

τον εντοπισμό των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που έχουν δυνητικά σημαντικό αντίκτυπο στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά·

β)

την περιγραφή των δυνητικά σοβαρών συνεπειών ή «κινδύνων» αυτών των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης·

γ)

την περιγραφή του κατά πόσον ο κίνδυνος συνδέεται με συγκεκριμένο μόνο κίνδυνο ή με μια γενική αύξηση του κινδύνου που προκύπτει από την εμφάνιση πολλαπλών κινδύνων ή ομάδων κινδύνου.

9.2.2.3.   Γενεσιουργός(-οί) αιτία(-ες) μη συμμόρφωσης

Όπου κρίνεται σκόπιμο, και ιδίως όταν παρατηρούνται συστηματικά σημαντικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή επαναλαμβανόμενες παραβάσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλυση των πιθανών γενεσιουργών αιτιών. Αυτή η ανάλυση μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων ελέγχου στο κράτος μέλος. Κατά τη διενέργεια αυτής της ανάλυσης, μπορεί να εξεταστούν οι ακόλουθοι παράγοντες:

α)

η έλλειψη ευαισθητοποίησης των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών και άλλων σχετικών παραγωγών και υπευθύνων επιχειρήσεων, καθώς και οι λόγοι αυτού του φαινομένου·

β)

η έλλειψη ικανοτήτων των υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών και άλλων σχετικών παραγωγών και υπευθύνων επιχειρήσεων, καθώς και οι λόγοι αυτού του φαινομένου·

γ)

το κόστος συμμόρφωσης·

δ)

τα ανεπαρκή εργαλεία ή/και πόροι για την επιβολή των απαιτήσεων·

ε)

η έλλειψη αποτελεσματικών ή/και ανάλογων ή/και αποτρεπτικών κυρώσεων.

9.3.   Εξετάσεις

9.3.1.   Εξετάσεις που πραγματοποιούνται όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004

Αυτή η καθοδήγηση αφορά αποκλειστικά τις εξετάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. Τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων πρέπει να παρουσιάζονται σε εθνικό επίπεδο –ανά τομέα, αν είναι δυνατόν–, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τις εν λόγω εξετάσεις στο εθνικό σχέδιο ελέγχου.

Η ετήσια έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της απόφασης 2006/677/ΕΚ, πρέπει να αναφέρει συνοπτικά τα εξής:

α)

το βαθμό στον οποίο υλοποιήθηκε το πρόγραμμα ελέγχου, που καταρτίστηκε από την αρμόδια αρχή, για την περίοδο αναφοράς·

β)

το βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκε η συνολική συμμόρφωση προς τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τους επίσημους ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές·

γ)

τα συμπεράσματα ως προς τη συνολική αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων που εφαρμόστηκαν από τις αρμόδιες αρχές·

δ)

τα συμπεράσματα ως προς τη συνολική καταλληλότητα των συστημάτων επίσημων ελέγχων που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες αρχές για την επίτευξη των στόχων.

Αν η περιγραφή των ρυθμίσεων για τις εξετάσεις που προβλέπονται στο εθνικό σχέδιο ελέγχου δεν αναφέρει τις μεθόδους ή τους δείκτες επιδόσεων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της συμμόρφωσης, της αποτελεσματικότητας και της καταλληλότητας των επίσημων ελέγχων, πρέπει να ενσωματώνεται στην ετήσια έκθεση σύντομη περιγραφή.

9.3.2.   Εξετάσεις και επιθεωρήσεις των φορέων ελέγχου — άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004

Στο σημείο αυτό περιγράφεται ο βαθμός στον οποίο υλοποιήθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα εξετάσεων ή επιθεωρήσεων των φορέων ελέγχου και παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα αυτών των εξετάσεων ή επιθεωρήσεων.

9.4.   Μέτρα για την εξασφάλιση αποτελεσματικότητας

Στο σημείο αυτό πρέπει να παρατίθενται τα μέτρα που ελήφθησαν για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του εθνικού σχεδίου ελέγχου. Η ετήσια έκθεση πρέπει να εξετάζει μέτρα που εφαρμόστηκαν στους ακόλουθους τομείς. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να παρουσιάζονται ανά τομέα ή στάδιο παραγωγής.

α)

Μέτρα για την εξασφάλιση συμμόρφωσης των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών και άλλων σχετικών παραγωγών ή υπευθύνων επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο ε), στο άρθρο 54 παράγραφος 2 και στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

β)

Μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών επίσημων ελέγχων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, καθώς και μέτρα σχετικά με τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, και εξετάσεις ή επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση μέτρων που λαμβάνονται σχετικά με τα συμπεράσματα των εξετάσεων, αυτά τα μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες ή ενέργειες βελτίωσης με βάση τον καθορισμό της βέλτιστης πρακτικής.

9.4.1.   Μέτρα για την εξασφάλιση συμμόρφωσης των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών και άλλων σχετικών παραγωγών ή υπευθύνων επιχειρήσεων

Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

α)

περιορισμούς ή απαγορεύσεις της διάθεσης στην αγορά, της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της χρήσης ζωοτροφών, τροφίμων ή ζώων·

β)

απόσυρση ή ανάκληση της έγκρισης ή της καταχώρισης για τη λειτουργία επιχείρησης ζωοτροφών ή τροφίμων·

γ)

διοικητικά πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις·

δ)

δίωξη υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών και άλλων σχετικών παραγωγών ή υπευθύνων επιχειρήσεων για μη συμμόρφωση (ποινικές κυρώσεις).

9.4.2.   Μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών επίσημων ελέγχων

Σημαντικά μέτρα για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών επίσημων ελέγχων μπορεί να απαιτήσουν την τροποποίηση του εθνικού σχεδίου ελέγχου και, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να περιλαμβάνονται στο σημείο 9.6. Ωστόσο, ορισμένα σημαντικά μέτρα μπορεί να μην απαιτήσουν τροποποίηση του εθνικού σχεδίου ελέγχου και, σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτό το σημείο της ετήσιας έκθεσης, ώστε να αναφέρονται τα θετικά μέτρα που έλαβε το κράτος μέλος. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να παρουσιάζονται ανά τομέα ή στάδιο παραγωγής και πρέπει να καλύπτουν μέτρα που δεν περιλαμβάνονται ως τροποποιήσεις του εθνικού σχεδίου ελέγχου, όπως:

α)

νέες, επικαιροποιημένες ή αναθεωρημένες διαδικασίες ελέγχου·

β)

πρωτοβουλίες κατάρτισης·

γ)

παροχή επιπλέον πόρων·

δ)

ανακατανομή υφιστάμενων πόρων μετά την επανεξέταση προτεραιοτήτων·

ε)

ειδικές πρωτοβουλίες ελέγχου·

στ)

αλλαγές στην οργάνωση ή τη διαχείριση των αρμόδιων αρχών·

ζ)

παροχή καθοδήγησης ή πληροφοριών στους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών και τροφίμων·

η)

νέα νομοθεσία·

θ)

ανάκληση ή απόσυρση της εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε περίπτωση φορέων ελέγχου.

9.5.   Δήλωση σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις

Στο σημείο αυτό αξιολογούνται τα εξής:

α)

η συνολική πρόοδος προς την επίτευξη των στρατηγικών στόχων όπως περιγράφονται στο εθνικό σχέδιο ελέγχου·

β)

η συνολική αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου ελέγχου και η καταλληλότητά τους για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 καθώς και των κανόνων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και, κατά περίπτωση, την υγεία των φυτών.

Αυτή η αυτοαξιολόγηση πρέπει επίσης να εξετάζει ζητήματα όπως η συνολική αποτελεσματικότητα, ο συντονισμός μεταξύ και εντός αρμόδιων αρχών, η εφαρμογή της προσέγγισης «από το αγρόκτημα στο τραπέζι» και η συνολική στοχοθέτηση των επίσημων ελέγχων με βάση τον κίνδυνο. Η δήλωση σχετικά με τις συνολικές επιδόσεις πρέπει να βασίζεται στην ανάλυση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων σημείων και να περιγράφει τα εξής:

α)

τους δείκτες επιδόσεων που εφαρμόζονται σε αυτούς τους στόχους, κατά περίπτωση, και

β)

τα αποτελέσματα για κάθε στόχο, κατά περίπτωση.

9.6.   Τροποποιήσεις του εθνικού σχεδίου ελέγχου

Η ετήσια έκθεση πρέπει να παρουσιάζει αδρομερώς τις τροποποιήσεις που έγιναν στο εθνικό σχέδιο ελέγχου κατά το έτος το οποίο αφορά η έκθεση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι τροποποιήσεις που έγιναν σχετικά με τους παράγοντες που αναφέρονται στο άρθρο 42 παράγραφος 3, στο άρθρο 44 παράγραφος 5 και στο άρθρο 45 παράγραφος 5 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 εξετάζονται και εξηγούνται. Ειδικότερα, πρέπει να περιγράφονται σχετικές αλλαγές στα συστήματα επίσημων ελέγχων όπως περιγράφονται στο εθνικό σχέδιο ελέγχου και σχετικές αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων με βάση τον κίνδυνο (πρβλ. σημείο 3.4 του παραρτήματος της απόφασης 2007/363/ΕΚ).

Η ετήσια έκθεση πρέπει να περιγράφει τη φύση και τους λόγους αυτών των τροποποιήσεων. Π.χ., και κατά περίπτωση:

α)

νέα νομοθεσία·

β)

εμφάνιση νέων νόσων ή άλλων κινδύνων για την υγεία·

γ)

σημαντικές αλλαγές στη δομή, τη διαχείριση ή τη λειτουργία των αρμόδιων αρχών·

δ)

σημαντικές αλλαγές στο τομέα παραγωγής γεωργικών ειδών διατροφής·

ε)

τα αποτελέσματα των επίσημων ελέγχων των κρατών μελών·

στ)

τυχόν τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών που αναφέρονται στο άρθρο 43 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004·

ζ)

επιστημονικά ευρήματα·

η)

το αποτέλεσμα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004·

θ)

το αποτέλεσμα των κοινοτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 (5)·

ι)

το αποτέλεσμα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε κράτος μέλος από τρίτη χώρα·

ια)

το αποτέλεσμα της ανάλυσης των γενεσιουργών αιτιών.

Οι τροποποιήσεις πρέπει να είναι συνεπείς με την ανάλυση και τα συμπεράσματα που παρέχονται στα σημεία 9.3-9.5 αυτών των κατευθυντήριων γραμμών και να περιλαμβάνουν διασταυρούμενες παραπομπές στο (στα) σχετικό(-ά) σημείο(-α), κατά περίπτωση.


(1)  ΕΕ L 278 της 10.10.2006, σ. 15.

(2)  ΕΕ L 138 της 30.5.2007, σ. 24.

(3)  Οι εργασίες αυτές, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων εργασίας της Κοινότητας, περιλαμβάνουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης, όπως την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων ελέγχου και παρακολούθησης, τα λεξικά δεδομένων για τα προϊόντα και τις δραστηριότητες των φορέων, κοινό γλωσσάριο, τον ορισμό των στρατηγικών δειγματοληψίας και τους δείκτες των δραστηριοτήτων ελέγχου και παρακολούθησης.

(4)  Επίσημοι έλεγχοι που συνεπάγονται σημαντική προσωρινή απόκλιση από το εθνικό σχέδιο ελέγχου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων.

(5)  Οι κοινοτικοί έλεγχοι σε κράτη μέλη μπορεί να εντοπίσουν θέματα για τα οποία τα διορθωτικά ή προληπτικά μέτρα που ελήφθησαν ως απάντηση στις συστάσεις της Επιτροπής απαιτούν τροποποίηση του εθνικού σχεδίου ελέγχου. Αυτές οι τροποποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση, παρά το γεγονός ότι μπορεί να καλύπτονται και από την απάντηση ενός κράτους μέλους στις εν λόγω συστάσεις.


Top