Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0329

2008/329/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2008 , για την επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια που διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1484] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

OJ L 114, 26.4.2008, p. 90–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/329(1)/oj

26.4.2008   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 114/90


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 21ης Απριλίου 2008

για την επιβολή στα κράτη μέλη της υποχρέωσης να εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια που διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία και την ασφάλεια

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2008) 1484]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2008/329/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (1), και ιδίως το άρθρο 13,

Ύστερα από διαβούλευση με τα κράτη μέλη,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ και την οδηγία 88/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (2), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή παιχνίδια.

(2)

Η οδηγία 88/378/ΕΟΚ καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα παιχνίδια, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων που θέτει η οδηγία στον τομέα της ασφάλειας. Επιπλέον, η οδηγία ορίζει ότι, για να διευκολυνθεί η απόδειξη της τήρησης των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας, οι οργανισμοί τυποποίησης πρέπει να καταρτίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα για το σχεδιασμό και τη σύνθεση των παιχνιδιών. Σήμερα, ο κίνδυνος τον οποίο εγκυμονούν οι μαγνήτες καλύπτεται από τη γενική απαίτηση ασφάλειας της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ, αλλά η οδηγία δεν καθορίζει ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφάλειας για την αντιμετώπιση του κινδύνου τον οποίο εγκυμονούν οι μαγνήτες.

(3)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) εξέδωσε το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1:2005 «Ασφάλεια των παιχνιδιών — Μέρος I: Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες», το οποίο αποτελεί ενοποιημένη έκδοση του εναρμονισμένου προτύπου EN 71-1:1998 και των ένδεκα τροποποιήσεών του. Τα παιχνίδια που πληρούν το εν λόγω πρότυπο τεκμαίρεται ότι ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ σε ό,τι αφορά τις ειδικές απαιτήσεις που καλύπτονται από το πρότυπο. Επί του παρόντος το πρότυπο δεν περιέχει τεχνικές απαιτήσεις για τα μαγνητικά παιχνίδια. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ, όταν ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν καλύπτει όλους τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί ένα παιχνίδι, οι κατασκευαστές του παιχνιδιού πρέπει να ζητήσουν την υποβολή του σε εξέταση τύπου «ΕΚ».

(4)

Για να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια, η Επιτροπή, στις 25 Μαΐου 2007, έδωσε εντολή στη CEN (4), σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών (5), να αναθεωρήσει το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1:2005 εντός 24 μηνών. Έως ότου καταρτιστεί και αρχίσει να ισχύει το αναθεωρημένο πρότυπο, πρέπει να αντιμετωπιστούν αμέσως οι κίνδυνοι τους οποίους εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια, ούτως ώστε, μέσω της καλύτερης γνώσης των κινδύνων, να ελαχιστοποιηθούν τα ατυχήματα που προκαλούνται στα παιδιά από τα παιχνίδια αυτά.

(5)

Επιπλέον της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ, η ασφάλεια των παιχνιδιών καλύπτεται από την οδηγία 2001/95/ΕΚ, η οποία καθορίζει το πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα καταναλωτικά προϊόντα. Σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάβει γνώση της ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών από ορισμένα προϊόντα, δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να λαμβάνει απόφαση η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να λάβουν προσωρινά μέτρα, με σκοπό ιδίως να περιοριστούν ή να υπαχθούν σε ειδικές προϋποθέσεις η διοχέτευση και η διάθεση των εν λόγω προϊόντων στην αγορά.

(6)

Η εν λόγω απόφαση μπορεί να ληφθεί αν: α) υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς την προσέγγιση που ακολουθούν ή πρόκειται να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν τον σχετικό κίνδυνο· β) λόγω της φύσης του ζητήματος ασφαλείας, ο κίνδυνος δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με τρόπο ανάλογο του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης στο πλαίσιο άλλων διαδικασιών προβλεπόμενων από την ειδική κοινοτική νομοθεσία που ισχύει για το συγκεκριμένο προϊόν· και γ) ο κίνδυνος μπορεί να εξαλειφθεί αποτελεσματικά μόνο με τη λήψη κατάλληλων μέτρων εφαρμοστέων σε κοινοτικό επίπεδο, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί συνεκτικός και υψηλός βαθμός προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(7)

Πρόσφατα ανέκυψε σοβαρός κίνδυνος όσον αφορά τους μαγνήτες που υπάρχουν στα παιχνίδια. Μολονότι οι μαγνήτες χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια εδώ και πολύ καιρό, τα τελευταία έτη γίνονται όλο και πιο ισχυροί και μπορούν να αποσπαστούν ευκολότερα, αν η προσαρμογή τους στα παιχνίδια έχει γίνει με χρήση των ίδιων τεχνικών με εκείνες που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν. Επιπλέον, λόγω της αυξημένης ισχύος τους, οι αποσπώμενοι μαγνήτες ή τα αποσπώμενα μαγνητικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια δημιουργούν πλέον μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών ατυχημάτων απ’ ό,τι στο παρελθόν.

(8)

Αυτός ο σοβαρός κίνδυνος επιβεβαιώθηκε από ορισμένα ατυχήματα που αναφέρθηκαν σε όλον τον κόσμο το 2006 και το 2007, σε περιπτώσεις στις οποίες κάποια παιδιά κατάπιαν μαγνήτες που αποσπάστηκαν από παιχνίδια ή μικρά εξαρτήματα παιχνιδιών που περιείχαν μαγνήτες. Αν ένας άνθρωπος καταπιεί περισσότερους από έναν μαγνήτες, οι μαγνήτες αυτοί είναι δυνατόν να έλξουν ο ένας τον άλλον και να προκαλέσουν διάτρηση, λοίμωξη ή απόφραξη του εντέρου, η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα. Σοβαρούς τραυματισμούς έχει προκαλέσει επίσης η εισπνοή τέτοιων μαγνητών, ενώ η είσοδός τους στους πνεύμονες απαιτεί άμεση χειρουργική επέμβαση.

(9)

Από το 2006 και μετά, πέραν ενός θανατηφόρου ατυχήματος που σημειώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρθηκαν σε όλο τον κόσμο αρκετές περιπτώσεις παιδιών που κατάπιαν τουλάχιστον δύο μαγνήτες ή ένα μαγνήτη και ένα μεταλλικό αντικείμενο και χρειάστηκαν σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Τα περιστατικά αυτά αφορούσαν παιδιά ηλικίας μεταξύ 10 μηνών και 12 ετών.

(10)

Το 2006 και το 2007 διάφοροι παραγωγοί παιχνιδιών προχώρησαν σε μαζικές αποσύρσεις μαγνητικών παιχνιδιών. Ειδικότερα, το καλοκαίρι του 2007 αποσύρθηκαν σε όλο τον κόσμο πάνω από 18 εκατ. μαγνητικά παιχνίδια, σημαντικό ποσοστό των οποίων βρίσκονταν στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατόπιν των ατυχημάτων και των πρόσφατων αποσύρσεων, πολλοί παραγωγοί συνειδητοποίησαν τον κίνδυνο και τροποποίησαν το σχεδιασμό των σχετικών παιχνιδιών, εγκλείοντας ή περισφίγγοντας τους μαγνήτες υπό μορφή δακτυλίου στα εξαρτήματα που τους περιέχουν.

(11)

Μερικές χώρες έχουν ήδη λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου. Ειδικότερα, η επιτροπή ασφάλειας καταναλωτικών προϊόντων των Ηνωμένων Πολιτειών (CPSC) εξέδωσε, στις 19 Απριλίου 2007, προειδοποίηση προς τους γονείς σχετικά με τους κινδύνους υγείας και ασφάλειας τους οποίους εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια. Η CPSC συμμετέσχε επίσης στην αναθεώρηση του προτύπου ASTM F963-2007 «Πρότυπες προδιαγραφές ασφάλειας των καταναλωτών όσον αφορά τα παιχνίδια», το οποίο εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του οργανισμού τυποποίησης ASTM International για την αντιμετώπιση του προβλήματος των μαγνητών στα παιχνίδια. Στην Ευρώπη, τόσο η Γαλλία όσο και η Γερμανία ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι έλαβαν σχετικά μέτρα.

(12)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμα που εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και, ειδικότερα, των παιχνιδιών (6), κάλεσε την Επιτροπή να κάνει χρήση των αρμοδιοτήτων της και να λάβει περιοριστικά μέτρα, περιλαμβανομένων των απαγορεύσεων, αν διαπιστωθεί ότι καταναλωτικά προϊόντα που διατίθενται στην κοινοτική αγορά δεν είναι ασφαλή.

(13)

Κατόπιν διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επιτροπής του άρθρου 15 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, διαπιστώθηκε ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου τον οποίο εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια.

(14)

Καθώς δεν υπάρχουν κοινοτικοί κανόνες, ορισμένα κράτη μέλη έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν διαφορετικά μεταξύ τους εθνικά μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου τον οποίο εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια. Η λήψη αυτών των εθνικών μέτρων θα προκαλέσει αναπόφευκτα ανομοιογενές επίπεδο προστασίας και ενδοκοινοτικά εμπόδια στην εμπορία μαγνητικών παιχνιδιών. Αρκετά κράτη μέλη ζήτησαν τη λήψη κοινοτικού μέτρου.

(15)

Υπάρχει κοινοτική νομοθεσία για τα μικρά εξαρτήματα σε παιχνίδια που προορίζονται για μικρά παιδιά (7), αλλά η νομοθεσία αυτή δεν αντιμετωπίζει ειδικά και επαρκώς τους κινδύνους που προκαλούν τα μαγνητικά παιχνίδια σε παιδιά ηλικίας άνω των τριών ετών. Λόγω της φύσης του, ο κίνδυνος τον οποίο εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με άλλες διαδικασίες που προβλέπονται σε ειδικούς κανόνες του κοινοτικού δικαίου με τρόπο που να συνάδει με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. Συνεπώς, πρέπει να ληφθεί προσωρινή απόφαση, βάσει του άρθρου 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, μέχρις ότου το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο EN 71-1:2005 επιλύσει συνολικά το πρόβλημα που εντοπίστηκε. Το συγκεκριμένο μέτρο που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση παρέχει μόνο μια μερική, προσωρινή, βραχυπρόθεσμη λύση. Η Επιτροπή, όταν έδωσε στη CEN την εντολή τυποποίησης για αναθεώρηση του προτύπου EN 71-1:2005, αναγνώρισε με σαφήνεια την ανάγκη θέσπισης κατασκευαστικών απαιτήσεων που να αντιμετωπίζουν επαρκώς τους κινδύνους τους οποίους εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια.

(16)

Λόγω του σοβαρού κινδύνου που εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια και για να εξασφαλιστεί ενιαίο υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για να αποφευχθεί η δημιουργία εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές, πρέπει να εκδοθεί επειγόντως προσωρινή απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ. Η απόφαση αυτή πρέπει να εξαρτήσει ταχέως τη διοχέτευση και τη διάθεση μαγνητικών παιχνιδιών στην αγορά από την προϋπόθεση ότι φέρουν κατάλληλη προειδοποίηση για τους κινδύνους που απορρέουν από την παρουσία μαγνητών ή μαγνητικών εξαρτημάτων καταπόσιμου μεγέθους και σχήματος, στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Η απόφαση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην πρόληψη νέων θανάτων και τραυματισμών.

(17)

Ενόψει των δεδομένων για τα ατυχήματα και τους κινδύνους και ενόσω εκκρεμεί η έκδοση μόνιμου μέτρου υπό τη μορφή της αναθεώρησης του προτύπου EN 71-1:2005, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης πρέπει να καλύπτει τα μαγνητικά παιχνίδια.

(18)

Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το άρθρο 3 παράγραφος 4 και τα άρθρα 6 έως 8 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ και, επομένως, δεν απαγορεύει στα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα, αν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ένα μαγνητικό παιχνίδι είναι επικίνδυνο, ανεξάρτητα από τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και με άλλα κριτήρια που αποσκοπούν στην τήρηση της γενικής απαίτησης ασφάλειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να αναπτύσσουν δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και επιβολής του δικαίου, με στόχο την αποτροπή των κινδύνων που εγκυμονούν τα μη ασφαλή προϊόντα για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

(19)

Βάσει της προόδου που θα επιτελεστεί σε σχέση με την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προτύπου EN 71-1:2005 και ανάλογα με την ποιότητα του αναθεωρημένου προτύπου και τη δυνατότητά του να εξασφαλίσει την πλήρη αντιμετώπιση των κινδύνων τους οποίους εγκυμονούν τα μαγνητικά παιχνίδια, η Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της παρούσας απόφασης για πρόσθετες χρονικές περιόδους και αν θεωρεί απαραίτητη την τροποποίησή της. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα αποφασίσει αν η προειδοποίηση την οποία απαιτεί η παρούσα απόφαση θα συνοδευθεί από κατασκευαστικές απαιτήσεις.

(20)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μια σύντομη μεταβατική περίοδος για την εξυπηρέτηση τόσο των κρατών μελών, που πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της απόφασης, όσο και των παραγωγών και των διανομέων μαγνητικών παιχνιδιών, οι οποίοι βαρύνονται με την υποχρέωση να διαθέτουν στην αγορά μόνο μαγνητικά παιχνίδια τα οποία φέρουν την κατάλληλη προειδοποίηση. Στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να προβλεφθεί η συντομότερη δυνατή μεταβατική περίοδος, λόγω της ανάγκης να αποτραπούν νέα ατυχήματα και να εξασφαλιστεί η αναλογικότητα, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι το μέτρο έγκειται στην απλή αναγραφή μιας επισήμανσης και δεν απαιτεί αλλαγές στον ίδιο το σχεδιασμό του προϊόντος. Συνεπώς, η απαίτηση για την αναγραφή προειδοποίησης στα μαγνητικά παιχνίδια πρέπει να αρχίσει να ισχύει σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης από την Επιτροπή.

(21)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 15 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«μαγνητικό παιχνίδι»: παιχνίδι που περιέχει ή αποτελείται από έναν ή περισσότερους μαγνήτες ή ένα ή περισσότερα μαγνητικά εξαρτήματα καταπόσιμου σχήματος και μεγέθους και στα οποία έχουν πρόσβαση τα παιδιά,

«παιχνίδι»: κάθε προϊόν ή υλικό που έχει σχεδιαστεί ή είναι σαφές ότι προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη δραστηριότητα του παιχνιδιού από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 14 ετών,

«καταπόσιμο σχήμα και μέγεθος»: σχήμα και μέγεθος που χωρούν εξ ολοκλήρου στον κύλινδρο για μικρά εξαρτήματα ο οποίος ορίζεται στο πρότυπο EN 71-1:2005,

«προσβάσιμο στα παιδιά»: εξάρτημα χαλαρά συνδεδεμένο ή δυνάμενο να αποσπαστεί από το παιχνίδι υπό κανονικές ή εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης από τα παιδιά, έστω και αν αρχικά περιεχόταν ή ήταν εγκλεισμένο, σφηνωμένο ή περισφιγμένο υπό μορφή δακτυλίου στο παιχνίδι,

«διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά μαγνητικού παιχνιδιού για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν,

«διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν διατίθεται στην κοινοτική αγορά,

«απόσυρση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην πρόληψη της διανομής, προβολής και προσφοράς.

Άρθρο 2

Προειδοποίηση

1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια που διοχετεύονται ή διατίθενται στην κοινοτική αγορά φέρουν προειδοποίηση:

α)

με την ακόλουθη διατύπωση: «Προσοχή! Το παιχνίδι αυτό περιέχει μαγνήτες ή μαγνητικά εξαρτήματα. Οι μαγνήτες, αν προσκολληθούν μεταξύ τους ή με μεταλλικό αντικείμενο μέσα στο ανθρώπινο σώμα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό. Σε περίπτωση κατάποσης ή εισπνοής μαγνητών, πρέπει να ζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια!»·

β)

ή με ισοδύναμη εύκολα κατανοητή διατύπωση, η οποία μεταφέρει σαφώς το ίδιο μήνυμα.

2.   Η προειδοποίηση αναγράφεται με σαφώς ορατό και ευανάγνωστο τρόπο, τοποθετούμενη ευδιάκριτα στη συσκευασία ή προσαρμοζόμενη με άλλο τρόπο στο μαγνητικό παιχνίδι, έτσι ώστε να είναι ορατή από τον καταναλωτή στο σημείο αγοράς.

3.   Η προειδοποίηση αναγράφεται στις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου διατίθεται ή είναι διαθέσιμο το προϊόν.

Άρθρο 3

Εφαρμογή

1.   Από τις 21 Ιουλίου 2008, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια που δεν φέρουν την απαιτούμενη προειδοποίηση απαγορεύεται να διατίθενται ή να είναι διαθέσιμα στην αγορά.

2.   Από τις 21 Ιουλίου 2008, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια που δεν φέρουν την απαιτούμενη προειδοποίηση και τα οποία διατίθενται ή είναι διαθέσιμα στην αγορά αποσύρονται από την αγορά και ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται δεόντως για τον σχετικό κίνδυνο.

3.   Τα κράτη μέλη ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβαν βάσει του παρόντος άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 12 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.

Άρθρο 4

Ενημέρωση

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν και δημοσιεύουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν με την παρούσα απόφαση και πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά.

Άρθρο 5

Περίοδος εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται έως τις 21 Απριλίου 2009.

Άρθρο 6

Αποδέκτες

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2008.

Για την Επιτροπή

Meglena KUNEVA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4.

(2)  ΕΕ L 187 της 16.7.1988, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).

(3)  ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1.

(4)  Εντολή τυποποίησης στη CEN, της 25ης Μαΐου 2007, για κατάρτιση προτύπου σχετικά με τα μαγνητικά παιχνίδια (M/410).

(5)  ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 81).

(6)  Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0412.

(7)  Σύμφωνα με την οδηγία 88/378/ΕΟΚ, τα παιχνίδια που προορίζονται οπωσδήποτε για παιδιά κάτω των 36 μηνών, καθώς και τα στοιχεία τους και τα μέρη τους που είναι δυνατόν να αποσπαστούν, πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση ή/και η εισπνοή τους. Αυτό σημαίνει ότι τα παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών δεν πρέπει να περιέχουν κανένα στοιχείο που μπορεί να καταποθεί ή να εισπνευσθεί, είτε πρόκειται για μαγνήτες είτε όχι.


Top